صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

نشست مدیر صدای معلم با مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ؛

جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی برگزار نشد

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزاش /

عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

یکشنبه 12 دی ماه جلسه رسیدگی به شکایت مهدی بهرامی اقدم علیه مدیر صدای معلم به علت عدم حضور شاکی برگزار نشد .

شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی مسئول رسیدگی به این اتهام بود .

دوشنبه 17 دی ماه  1397 مدیر صدای معلم بر اساس ابلاغیه شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) در  برابر بازپرس حضور یافت . ( این جا )

« «مهدی بهرامی اقدم » ؛ روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرد .

با اعتراض مدیر صدای معلم این پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران انتقال یافت و پس از مدتی و به دلایل نامعلومی دوباره به دادگستری بناب عودت داده شد .

پرونده تا 20 / 11 / 1399 در شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر  بناب تحت رسیدگی بود تا آن که رای بدوی صادر گردید .

در رای شعبه مربوطه به ریاست " محمد جلیلی " آمده بود :

« ... « با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و خصوصا : 1- کیفر خواست صادر شده از  دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان بناب ، 2- تحقیقات و گزارشات مورد وثوق پلیس فتای شهرستان مراغه ، 3- تصاویر مطالب انعکاس یافته در سایت صدای معلم که ضمن پرونده می باشد ، 5- نحوه تحریر مطالب که نشان می دهد مطالب انتشار یافته نه در جهت اطلاع رسانی بلکه به قصد مشوش نمودن افکار عمومی بوده است ، 6- لحاظ سابق کیفری متهم پرونده که نامبرده اتهاماتی مانند تبلیغ و اقدام علیه امنیت کشور را نیز در کارنامه خود دارد که سوابق مذکور قرینه ای بر ارتکاب عمدی متهم موصوف در انجام بزه معنونه به قصد تشویش اذهان عمومی مردم شهرستان بناب می باشد 7 - مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی مبتنی بر مجور تاسیس مدرسه قرآن و عترت شهرستان بناب و حکم انتصاب ایشان به مدیریت آموزشگاه پسرانه قرآن و عترت شهرستان بناب و آگهی تاسیس مدرسه مذکور در تاریخ 7 / 11 / 1388 ، که همگی نشان دهنده اقدامات صورت گرفته از ناحیه شاکی به صورت قانونی بوده است ، 8- . نهایتا شکایت و توضیحات اولیه شاکی پرونده و رد دفاعیات بی اساس ، بلاوجه و بی ثمر متهم حسب لوایح تقدیمی ، و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده ، مجرمیت متهم موصوف به نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 746 از قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 / 3 / 1388 ، مشارالیه را به پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید ....

با اعتراض مدیر صدای معلم نسبت به این رای ، شعبه 25 تجدید نظر استان آذربایجان شرقی اعتراض صدای معلم به رای صادره را پذیرفت و رای فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد . ( این جا )

شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در تاریخ 26 / 12 / 1399 رای را به شرح زیر صادر کرد

 « در خصوص تجديدنظرخواهی آقای علي پورسلیمان فرزند محمداسمعیل از دادنامه شماره 9909974138901499 مورخ 1399/11/11( شماره بايگانی شعبه محترم 101 دادگاه کیفری 2 شهربناب 971162 ) که به موجب آن نامبرده به اتهام نشر اكاذيب از طريق سامانه های رايانه ای به قصد اضرار به غیر و تشويش اذهان عمومی موضوع شکايت آقای مهدي بهرامي اقدم فرزند يوسف به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است توجهاً به اينکه مطابق ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با رعايت ماده 352 قانون مذکور در دادگاه کیفری يک استان و با حضور هیات منصفه خواهد بود نظر به اينکه مطابق مدرک ارائه شده از جانب تجديدنظرخواه، پروانه پايگاه خبری صدای معلم به شماره ثبت 78039 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) صادر شده است ص 135 لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه محترم کیفری 2 شهرستان بناب فاقد وجاهت قانونی بوده است ، مستنداً به بند پ ماده 455 از قانون آيین دادرسی کیفری، با پذيرش تجديدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه اصداری نقض می شود تا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری يک استان ارسال شده و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد. رای صادره حاضر قطعی می باشد.

ريیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی »

عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

در جلسه رسیدگی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی که با حضور هیات منصفه برگزار شد ؛ مدیر صدای معلم از عدم حضور شاکی انتقاد کرده و خطاب به رئیس دادگاه گفت : من از تهران و در این شرایط بد آب و هوایی در این جا حضور پیدا کرده ام اما آقای مهدی بهرامی اقدم که همچنان پی گیر شکایت است و محل سکونت ایشان تا این جا هم فاصله ای نیست اما حضور پیدا نمی کند ؟ آیا وقت من و شما و هیات منصفه ارزشی ندارد ؟

رئیس دادگاه گفت که ایشان به دادگاه اعلام کرده که در مشهد هستند .

نظر هیات منصفه این بود که جلسه رسیدگی به این شکایت به وقت دیگری موکول گردد .

مدیر  صدای معلم ضمن تاکید بر مواضع پیشین و دفاعیات مطروحه گفت :

« این پرونده از ابتدا می باید در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران رسیدگی می شد اما متاسفانه این روند طی نشد و کسی و مقامی هم به این سخنان توجهی نکرد .

اکنون هم اعلام می کنم که هدف رسانه صدای معلم، روشنگری و اصلاح امور بوده و هیچ گونه خصومت شخصی با اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد بنابراین هیچ سوء‌نیتی در انتشار مطالب ندارد .

مهم تر این که شاکی محترم در کسوت روحانیت هستند .

آقای بهرامی به جای ارسال جوابیه و یا توضیحات مستقیما شکایت در قوه قهریه را مبنای کار قرار داد در حالی که می توانست مسیر گفت و گو را انتخاب نماید و با روشنگری ، من و سایر معلمان را در صورتی که اجحافی رخ داده اصلاح و ارشاد نماید .

رئیس دادگاه در بخشی از سخنان خود عنوان کرد که علاوه بر مهدی بهرامی اقدم در آن زمان ، اداره آموزش و پرورش بناب هم از صدای معلم شکایت کرده است .

پورسلیمان در پاسخ گفت که اصلن چنین چیزی نبوده است . اگر این شکایت مورد ادعاست باید در پرونده موجود باشد و پیش از آن برای صدای معلم ارسال شده باشد در حالی که این شکایت در شکوائیه و ادعای آقای بهرامی آمده اما سندی ندارد .

علی پورسلیمان تصریح کرد که حرف ها زده شده است و سخن تازه ای نیست و دیگر در هیچ جلسه برای رسیدگی حضور نخواهد یافت . »

پس از آن مدیر صدای معلم به همراه اردشیر کاظمی خبرنگار این رسانه در شهر بناب  بر اساس هماهنگی پیشین با مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نشستی برگزار کرد .

عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

جعفر پاشایی مدیر کل این استان به پرسش های صریح صدای معلم پاسخ داد .

همچنین در پایان صدای معلم از مجموعه های رفاهی فرهنگیان در این استان بازدید کرد .

پاشایی به صدای معلم گفت که همیشه دلم زیر پای معلمان بوده است .

عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پاسخ به صدای معلم در مورد مدیریت حدودن 9 ساله ایشان تصریح کرد که تنها هنرش در مدیریت « اعتماد سازی » بوده است .

آن چه ذکر آن مهم و قابل تامل است این است که عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در حوزه رفاه فرهنگیان قابل تامل و البته تقدیر است و «باشگاه فرهنگیان » این استان را می توان به لحاظ امکانات و تجهیزات مختلف در کشور  منحصر به فرد دانست .

عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

در حالی که در پایتخت و در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش ( شهید رجایی ) سرویس های بهداشتی آن اکثرن موجب شرمندگی و شرمساری است و فاقد حداقل امکانات است اما فرهنگیان هنگام اسکان و استفاده از امکانات این مجموعه فاخر احساس فخر می کنند .

پاشایی در در پاسخ به پرسش صدای معلم در مورد ذهنیت منفی برخی معلمان نسبت به این باشگاه عنوان کرد که ناراحتی آنان برای این است که از افراد مورد نظر آنان در این مجموعه استفاده نشده است .

گزارش این گفت و گو و بازدید از باشگاه فرهنگیان در صدای معلم منتشر خواهد گردید .

عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

پایان گزارش/


 

 عدم برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت علیه صدای معلم به علت عدم حضور شاکی در شعبه سه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

دوشنبه, 13 دی 1400 21:16 خوانده شده: 563 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
رضا قاسم پور 1400/10/13 - 23:08
مدیران کل نباید دست به شکایت باشند
و تحمل نقدهای منصفانه را داشته و آستانه تحملشان را بالا ببرند.
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1400/10/13 - 23:23
صدای معلم ندای معلمان بی پناه و کم صدا باش
پاسخ + 0 0 --
رضا نژاد 1400/10/14 - 22:18
جناب پور سلیمان از زحماتتان در زمینه امور صنفی معلمان بی نهایت تشکر می شود دست مریزاد
همیشه سالم و سلامت باشید.
این شکایت آقای بهرامی را جدی نگیرید ...
پاسخ + +1 0 --
..... 1400/10/16 - 20:01
به عنوان یک آذربایجانی از پورسلیمان به خاطر حاضر نشدن آن اخوند ..... در دادگاه پوزش می طلبم.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.

نظرسنجی

مدیریت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور