صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

« صدای معلم در گزارش های متعدد خود این طرح را بر خلاف قوانین موجود و در تضاد با کیفیت و روح آموزش دانسته بود »

بخشنامه " طرح معلم تمام وقت " توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد !

گروه اخبار/

بخشنامه وزارت آموزش و پرورش با عنوان " برقراری فوق‌العاده ویژه به جای حق التدریس" (  طرح معلم تمام وقت " ) توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید .

در این رای آمده است : « اختیاری بودن برخورداری از فوق العاده ویژه که در بنـد ۳ بخشنامـه وزارت آموزش و پرورش به آن اشاره شده برخلاف تصریح بند ۱۰ مـاده ۶۸ قانون خدمات کشوری و مصوبه هیأت وزیران است. چرا که برقراری فوق العاده ویژه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری برای ۲۵% مشاغل امکان پذیر است و وزارت آموزش و پرورش قبل از ابلاغ این بخشنامه فوق العاده ویژه را برای کارکنان اداری اش اجرا نموده است. بنابراین فوق العاده ویژه باید نسبت به تمام معلمان اجراء گردد. بر اساس ماده ۴ دستورالعمل «میزان ساعت تدریس هفتگی معلمان» با داشتن ۲۰ سال سابقه آموزشی یا معاونت یا مدیریت، رسیدن به سن ۵۰ سالگی، ۴ ساعت در هفته تقلیل می یابد که در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش نه تنها ساعت تدریس معلمان مذکور تقلیل پیدا نکرده بلکه ۱۰ ساعت تدریس در هفته به ساعت کاری معلمان افزوده شده است که سبب افت کیفیت آموزشی می شود و بر اساس ماده ۳ دستورالعمل «میزان ساعت تدریس هفتگی معلمان زیر ۲۰ سال سابقه تدریس، ۲۴ ساعت در هفته است که بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ۳۰ ساعت در هفته است در حالی که مشمولان تقلیل ۴ ساعت در هفته باید ۱۰ ساعت تدریس اضافی در هفته داشته باشند و کسانی که مشمول ۴ ساعت تقلیل ساعات تدریس نیستند باید ۶ ساعت اضافه تدریس کنند که امر تبعیض آمیز و بر خلاف اصل سوم قانون اساسی است. "

نخستین بار و در 15 مهرماه 1398 مدیر صدای معلم در گفت و گو با رادیو فرهنگ از این طرح انتقاد و خواهان توقف آن شد . ( این جا )

 این رسانه در گزارشی خطاب به  « جواد حسینی » سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش به جد خواهان لغو طرح معلم تمام وقت شد . ( این جا )

24 تیر 1398 ؛ این رسانه در گزارشی به طور رسمی خواهان لغو طرح معلم تمام وقت شد . ( این جا )

صدای معلم در گزارش های متعدد خود این طرح را بر خلاف قوانین موجود و در تضاد با کیفیت و روح آموزش دانسته بود .

متن کامل رای دیوان عدالت اداری را می خوانید .

 

ابطال بخشنامه معلم تمام وقت

شماره دادنامه : ۱۹۳۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای موسی فولادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۵-۳؍۱۱؍۱۳۹۷ وزیر آموزش و پرورش

  گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۵-۳؍۱۱؍۱۳۹۷ وزیر آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 "بخشنامه مورد شکایت با بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت ۵۰۰۰۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیأت وزیران مغایرت دارد به جهات ذیل: 

۱- مبنای محاسبه فوق العاده ویژه در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۵۰% و در مصوبه هیأت وزیران تا سقف ۳۵% است در حالی که بخشنامه مورد شکایت میزان ۵؍۱۷% را قید کرده است .

۲- در بخشنامه مورد شکایت برخورداری دبیران از فوق‌العاده ویژه به حداقل ۵ سال امکان خدمت تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مشروط شده است در حالی که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت و مصـوبه هیأت وزیران چنین شـرطی پیش بینی نشده است.

۳- بخشنامه مورد شکایت برخورداری از فوق العاده مذکور را به افزایش ۶ ساعت تدریس موظف هفتگی مشروط کرده در حالی که مـاده قانونی صـدرالذکر و مصوبه هیـأت وزیران مطلق می باشد. 

۴- اختیاری بودن برخورداری از فوق العاده ویژه که در بنـد ۳ بخشنامـه وزارت آموزش و پرورش به آن اشاره شده برخلاف تصریح بند ۱۰ مـاده ۶۸ قانون خدمات کشوری و مصوبه هیأت وزیران است. چرا که برقراری فوق العاده ویژه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری برای ۲۵% مشاغل امکان پذیر است و وزارت آموزش و پرورش قبل از ابلاغ این بخشنامه فوق العاده ویژه را برای کارکنان اداری اش اجرا نموده است. بنابراین فوق العاده ویژه باید نسبت به تمام معلمان اجراء گردد. بر اساس ماده ۴ دستورالعمل «میزان ساعت تدریس هفتگی معلمان» با داشتن ۲۰ سال سابقه آموزشی یا معاونت یا مدیریت، رسیدن به سن ۵۰ سالگی، ۴ ساعت در هفته تقلیل می یابد که در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش نه تنها ساعت تدریس معلمان مذکور تقلیل پیدا نکرده بلکه ۱۰ ساعت تدریس در هفته به ساعت کاری معلمان افزوده شده است که سبب افت کیفیت آموزشی می شود و بر اساس ماده ۳ دستورالعمل «میزان ساعت تدریس هفتگی معلمان زیر ۲۰ سال سابقه تدریس، ۲۴ ساعت در هفته است که بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ۳۰ ساعت در هفته است در حالی که مشمولان تقلیل ۴ ساعت در هفته باید ۱۰ ساعت تدریس اضافی در هفته داشته باشند و کسانی که مشمول ۴ ساعت تقلیل ساعات تدریس نیستند باید ۶ ساعت اضافه تدریس کنند که امر تبعیض آمیز و بر خلاف اصل سوم قانون اساسی است. " 

 متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان ....

با سلام و احترام، به پیوست تصویرنامه شماره ۵۵۱۴۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می‌شود و اعلام می دارد، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۷؍۶/۱۳۹۷ به منظور جبران خدمات ناشی از افزایش ۶ ساعت تدریس موظف شاغلین مشاغل «دبیر و هنرآموز با ۳۰ ساعت تدریس در هفته» با پرداخت  هفده و نیم (۵؍۱۷%) درصد فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰۰هـ-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیأت وزیران موافقت نموده ، مقتضی است مراتب ذیل مدنظر قرار گیرد:

۱- بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، ساعات موظف هفتگی دبیران و هنرآموزان کماکان ۲۴ ساعت در هفته است.

۲- دبیران و هنرآموزانی که تمایل دارند برای ساعـت تدریس اضافی و جبران حق الزحـمه، به جای دریافت وجـوه حق التدریس از فوق العاده ویژه مورد اشاره استفاده نمایند، مشمول ۳۰ ساعت تدریس در هفته خواهند شد و به منظور جبران خدمات آنان ، هفده و نیم درصد (۵؍۱۷%) فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی آن ها برقرار می گردد.

۳- به دلیل اختیاری بودن موضوع، معلمانی که از فوق العاده مذکور استفاده نمی نمایند، جبران حق الزحمه آنان کماکان با پرداخت حق التدریس انجام می پذیرد.

۴- فوق العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه و سایر پرداخت های قانونی مربوط نیز قابل محاسبه است.

۵- دبیران و هنرآموزان متقاضی برخورداری از فوق العاده ویژه مذکور، می بایست حداقل ۵ سال امکان ادامه خدمت تا رسیدن به شرایط بازنشستگی تکلیفی موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند.

۶- دبیران و هنرآموزانی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت یا معاونت یا رسیدن به سن پنجاه سالگی، مشمول ۴ ساعت تقلیل تدریس هفتگی شده یا می شوند چنانچه به میزان ۳۰ ساعت در هفته به امر تدریس اشتغال داشته باشند، برخورداری آنان در صورت تمایل از فوق العاده ویژه بلامانع است.

۷- جبران تدریس بیش از ۶ ساعت یا کمتر از آن در هفته کماکان به صورت حق التدریس قابل پرداخت خواهد بود.

۸- این شیوه نامه از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۷ قابل اجراست. وزیر آموزش و پرورش " 

 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه شماره ۲۰۳۹۲۲؍۸۱۰-۱؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 "موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت ها و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر ۲۵% از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا ۵۰% سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین بند مذکور از لفظ «تا» استفاده کرده است که بنابر اصول مسلم حقوقی حاکی از اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که میزان امتیاز را تعیین می نماید لذا در کتابت بخشنامه تخلفی از اصول مشاهده نمی شود. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در اجرای نظریه شماره ۵۵۱۴۲۴- ۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم شده است که نظریه مزبور مقرر کرده آموزش و پرورش می تواند در مناطقی که با کمبود نیروی انسانی مواجه است صرفا از متصدیان مشاغل هنرآموز و دبیر که حداقل ۵ سال امکان ادامه خدمت آنان تا زمان بازنشستگی باقی مانده با اعلام آمادگی کتبی افراد جهت خدمت ۳۰ ساعت در هفته استفاده نماید به عبارتی به منظور جبران خدمات ناشی از افزایش ۶ ساعت تدریس موظف شاغلین مشاغل (دبیر و هنر آموز) با ۳۰ ساعت تدریس در هفته به میزان ۵؍۱۷ درصد فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت گردد و مشمولین بخشنامه مورد اعتراض این فوق العاده را علاوه بر مزایای رتبه بندی معلمان دریافت می نمایند. بنابراین درصد پرداختی مورد نظر (۵؍۱۷) به جای وجه حق التدریس کاملاً منطبق با قوانین و مقررات موضوعه است. " 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: برقراری فوق العاده ویژه برابر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» می باشد.

ثانیاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین‌نامه‎‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.»،

بنابراین از آنجا که شرایط برقراری فوق العاده ویژه متفاوت با نحوه جبران کار اضافی می باشد، برقراری فوق العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق الزحمه ساعـت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است و مجوز شماره ۵۵۱۴۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این خصوص به جهت مغایرت قانونی ذکر شده مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل ترتیب اثر دادن نیست. با توجه به مراتب بخشنامه مورد شکایت در حد ذکر شده مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

شناسنامه


ابطال بخشنامه معلم تمام وقت

پنج شنبه, 26 فروردين 1400 12:34 خوانده شده: 7051 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +18 -9 --
ناشناس 1400/01/26 - 13:12
پیروزی مان مبارک.
همت والا همیشه برتر است.
اما چون عمده دلیل این طرح جبران
کمبود معلم بوده است، این طرح لغو
و جذب طلاب در آموزش و پرورش
جایگزین شد که عمده مشکل سالتحصیلی بعدی ما و سالهای دیگر ما
خواهد بود. نگرانی بعدی بسیار بزرگتر
از معلم تمام وقت خواهد بود.
دغدغه های منفی و کاهنده نیرو، تمام شدنی نیست در این ویرانه.
پاسخ + +7 -5 --
ناشناس 1400/01/26 - 13:19
این حکم از اردیبهشت اجرایی میشه و فوق العاده ویژه حذف میشه؟
پاسخ + 0 0 --
گمنام 1400/07/30 - 00:45
طلاب دیگه به دردهیچ جایی نمیخورندحالا دیگه پناه آوردن به آموزش وپرورش
خداییش کاربردشما تودنیاچیه؟
پاسخ + +1 -6 --
ناشناس 1400/01/26 - 13:22
فوق العاده ویژه تمام وقت، اردیبهشت پرداخت میشه ولی از خرداد قطع میشه و تابستون هم پرداخت نمیشه.
همون روال سابق
پاسخ + +6 -3 --
عباس 1400/01/26 - 22:22
من نمی‌دانم چرا هر مغایرت قانونی فقط مربوط به اضافه پرداخت‌ها می‌شود هر زمان که پرداختی بیشتری داشتیم ولی تا حالا در مورد کمی پرداخت و حق‌خوری و دزدی مغایرت قانونی پیدا نمی‌شود! خب لابد همیشه برایمان اضافه واریز می‌کردند.
پاسخ + +8 -2 --
محمد محیط 1400/01/27 - 21:44
سلام چرا در این خصوص مسئولین ا.پ اظهار نظر نمیکنن؟و بخاطر یه نفر بیان یه بخشنامه ی رو باطل کنن
پاسخ + +4 -1 --
بابایی 1400/01/27 - 22:31
مگه آموزش و پرورش احکام دیوان عدالت را اجرا می کند ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/01/28 - 08:51
اگه به ضرر همکاران باشه با کله
پاسخ + +3 -4 --
ناشناس 1400/01/28 - 22:13
عجب کلاهی بود!
ما از اول میدونستیم دارن کلک میزنن ساعت اضافه قبول نکردیم.
آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
پاسخ + +3 -3 --
ناشناس 1400/01/28 - 23:23
کاری بسیار پسندیده هست که لغو شود یا لااقل برا معلم‌های که 5 سال تا بازنشستگی وقت داشتند اجرا میکردن که به همه ی معلم‌ها برسید نه به جوان تازه کار دادن، حالا باید رفع تبعیض شود احسنت به پیگیران این مسئله
پاسخ + +7 -7 --
ناشناس 1400/01/29 - 02:34
خوب دردی به معلمان تمام وقت خورد ک دیگه از پشت به همکارانشون خنجر نزنن
پاسخ + 0 0 --
کمال مصطفی پور 1400/01/29 - 14:29
سلام
البته از اول هم مشخصه بود که خلاف قانون هست و منتظر شکایت یک نفر تا ابطال بشه

اما خنجرش کجا بود؟ اونم از پُشت
پاسخ + +1 -1 --
معلم ایرانی 1400/01/30 - 10:11
پس تکلیف ۳ سال کسر مقرری ماه اول،کسر درصد صندوق بازنشستگی، کاهش مبلغ دریافتی در تمام وقت نسبت به اضافه تدریس و.. چه می شود؟
معلمانی که فوق العاده ویژه برایشان حذف شود،می توانند از روز حذف به دیوان شکایت کرده و مبالغ کسر شده تحت هرعنوان و تفاوت ناشی از کاهش میزان مبلغ حق التدریس را مطالبه نمایند.

ما معلمان را همیشه بازی داده اند. متاسفم برای همکارانی که از کسر مبلغ فوق ابراز خشنودی کرده اند. می خواهید حکم افزایش حقوق نگهبان بیمارستان شهرستان کوچکی را برای تان بفرستم تا دود از سرتان بلند شود!ایا آنجا هم همکارشان بخاطر افزایش حقوق یک نگهبان ناراحت است.درعمل می بینم خیر.چون نزدیک ترین عضو خانواده من جزو کادر درمان است با حقوق ۲ و نیم برابری نسبت به من و سابقه یک سوم من با مدرک دکتری
پاسخ + 0 0 --
عباس 1400/01/30 - 20:03
قانونا باید مبالغ پرداخت‌شده طرح تمام‌وقت کسر و معادل اضافه‌کار آن محاسبه شود . ولی چون مبلغ اضافه‌کار بیشتر خواهد شد « در این مورد دیگر قانون اهمیتی ندارد»
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1400/01/30 - 12:06
اضافه کار نیروهای بالای بیست سال هم امسال پرداخت نشد
پاسخ + +7 -6 --
ایرانی 1400/01/31 - 07:52
با سلام. طرح معلم تمام وقت به هیچ وجه لغو نمی شود. اون همکارانی هم که در ابتدا از این طرح استقبال نکردند و هم اکنون مثل ...پشیمان هستند، دلشان همچنان بسوزد!
پاسخ + 0 0 --
عباس 1400/07/05 - 02:06
تا اونجای تو بسوزه، که به خاطر تمام وقت بودن بورس سر کلاس درس غیر تخصصی تا ساعات برنامه ات پر بشه، داشتیم، مورد، دبیر ریاضی برای اینکه تمام وقتش اجرایی بشه، ۲ساعت درس تاریخ گرفته بود، بدون تسلط بر این درس، مگر دانش آموز چه گناهی کرده که دبیر غیر تخصصی بخواد سر کلاس حاضر بشه، دستشان درد نکنه ، حذف شد تا ناحقی ها از بین برود،
پاسخ + +4 -1 --
ناشناس 1400/01/31 - 11:02
نباید به خاطر نارضایتی عده که خودشون دراین طرح نیستند حذف بشه حذف مساوی است با عدم افزایش امسال ودر این تورم بار معلمان سنگین تر خواهد شد دریغ از کج فهمی
پاسخ + 0 0 --
گمنام 1400/07/30 - 00:47
ماکه دوسال گرفتیم و خوردیم
تا....
آدم بخیل هرگزبه جایی نخواهدرسید
پاسخ + +3 -3 --
مردم 1400/02/01 - 06:08
تمام وقت شگردی برای افزایش فصل 10 بود که اقای ترکمن با یک تیر دو نشان زد طبق بخشنامه افزایش فصل 10 باید در مرحله اول 25 درصد کارکنان در این فصل افزایش داده می شد این ترفند مکاران این را اجرا کرد هم معلم را بکار بگیره تا کمبود معلم نباشه هم پول حق التدریسی نده هم قسمت از فصل ده را اجرا کنه
پاسخ + 0 0 --
حسین حیدری 1400/10/05 - 22:27
سوی استفاده کردند
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1400/02/14 - 02:22
از دیوان عدالت و ترکمن باید به کجا شکایت کرد؟!
احتمالا احکام جدید را هم بارتبه بندی در هم بزنن که کسی متوجه مکر آنان نشود.
پاسخ + +2 -1 --
محمد 1400/02/17 - 00:09
به نظرمن این جفا در حق معلمی که تمام وقت قبول کرده .و تین یک اجحاف هست چون تا پایان سال تحصیلی قرار داد دارد چون فرفرقی نمیکنه که تمام وقت بگیره یا تضافه کاد . روبهان مکار درآ پ بد دردی به معلمان تمام وقت زدند
پاسخ + +6 -1 --
معلم 1400/02/17 - 08:58
من نمیدونم چرا بعضی همکاران اینهمه خوشحالن. یکی مثل من که اینهمه قسط میدم و کمی بیش از این هفده و نیم درصد از حقوقم میموند. الان با کم شدن این هفده و نیم درصد افزایش حقوق امسال با توجه به کم شدن افزایش ماه اول و اون ۴۰۰ تومن که شامل حال استخدامی های ماده ۲۸ نشد حقوق پارسال و امسالم تفاوت چندانی نداره با این تفاوت که امسال تورم شدید تری در راهه قطعا بعد انتخابات و عملا بیچاره شدم
پاسخ + +8 -1 --
ناشناس 1400/02/17 - 11:58
باسلام وعرض ادب بندهاز دبیرا ن مقطع متوسطه اول هستم که دوساله که معلم تمام وقت هستم این طرح برای منی که چند سال اخر خدمتم بود ونیاز مالی شدید داشتم بسیار خوب بود هم نیاز مالی من رو حل کرد وهم ساعات خالی اموزشی رو پر کرد ودانش اموزان بدون دبیر نمودند وبعد بازنشستگی مثل حق مدیریت روی حکم ما باقی می موند ومی تونست کمکی به معیشت ما باشه.وهم اینکه هر که دوست داشت می تونست تمام وقت شود حالا بعضی درطرح شرکت نکردند چرا شاکی شدند .چرا این طرح ابطال شده من وتعدادزیادی از همکاران که تمام وقت بودند بسیار ناراحت ودلخور هستند چون روی این طرح برنامه ریزی کرده بودند .عاجزانه خواهشمندیم از ابطال این طرح جلوگیری کنید .با تشکر معلم تمام وقت زحمتکش ودل شکسته .
پاسخ + +6 -2 --
علی 1400/02/19 - 05:02
طرح ناعادلانه بود چون معام ابتدایی که همیشه بهش ظلم میشود شامل حال آنها نمی شود یک عده که آن بالا نشسته ان مقطعی برای خود ونزدیگانشان چنین طرح های کارشناسی نشدهای می دهند و به تمام جنبه ها توجه نمی کنند
پاسخ + 0 0 --
علی 1400/02/19 - 15:05
لعنت به افرادی مثل شما .اخه باید یه فرقی بین دبیر با اموزگار باشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 08:55
نه عزیز دل من می خاستم ۳۰ ساعتی بشم قبول نکردند چون رشته من ساعت کم بود انصاف نیست تابستون هم به شما پرداخت بشه و بهمن و خرداد همه نمیتوانند ۳۰ ساعتی بشن
پاسخ + 0 0 --
محسن 1400/02/20 - 09:00
این طرح بی عدالتی به تمام معنا بود نمیشه که یه عده تمام طول سال یه مبلغ رو اضافه دریافت کنند و یه عده نتوانند ۳۰ ساعتی بشن
پاسخ + 0 0 --
یک معلم بدبخت 1400/03/18 - 20:42
الان این طرحو برداشتن مشکل شما حل شد؟
یعنی از این به بعد اگه بخشنامه ای بیاد و مزایاش شامل حال من نشه باید به شما ضربه بزنم؟
خداییش شما معلمین واقعا؟ یعنی از حالو روز و بدبختی همکارانت خبر نداری؟ به جای تلاش جهت عضویت در طرح تمام وقت میاین امثال من بدبختو بدبختتر میکنید؟
در حق همکار خودت.........
پاسخ + 0 0 --
عباس 1400/07/05 - 02:12
برو فکر شغل دوم باش، تمام وقت خیلی حق و ناحقی می شد، اشاره کردم دبیر ریاضی برای اینکه ۳۰ ساعت برنامه اش جور بشه، ساعات درس تاریخ دبیر دیگر را در مدرسه ای که با مدیرش ارتباط صمیمی داشت نی گرفت، و جالب این که آن دبیر که ساعات درس خودش تکمیل نمی شد، حکم تمام وقتش لغو شود، دست عوامل درد نکنه که حذف کردند، چون جلو خیلی بی عدالتی ها گرفته شد،
پاسخ + 0 0 --
نوذر جلیل پور 1400/07/21 - 17:14
مسولین امر اگه بررسی نمی کنن بهتر است برای گرفتن حقمان به دیوان شکایت کتیم چون ۳سال ازما به خاطر تمام وقت بودنمان
حقوق بازنشستگی کسر کرده اند
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1400/02/20 - 08:51
این طرح یه نامردی و بی عدالتی به تمام معنا بود منی که کلاس کم داشتم باید در طول سال از همکارم که ۳۰ ساعتی بود حدود ۸۰۰ هزار تومان کمتر حقوق بگیرم حتی تابستون
تو شرایط کرونا هم که خیلی خوش به حالشون شده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/24 - 14:07
آقایی که میگی باید فرق بین دبیر و آموزگار باشه. برای چی باید فرق باشه؟ هم ساعت کاری هم مدرک تحصیلی آموزگار با دبیر یکی هست تازه سختی کار آموزگاری بیشتره. به جای اینکه امتیاز بیشتری براشون قائل بشن مدام هم در حقشان اجحاف میشود. خجالت آوره واقعا شرم بر شما
پاسخ + +2 -3 --
شهرام سلیمانی بابادی 1400/02/21 - 18:07
با سلام خدمت همکاران عزیز
متاسفانه برخی همکاران چون طرح تمام وقت شامل حال خودشان نمیشود دنبال حذف این طرح بودند این طرح یک طرح اختیاری بوده و همکاری که دوست داشته از این طرح استفاده کرده حالا چرا باید حذف بشه
پاسخ + 0 0 --
غلامرضا 1400/03/22 - 09:15
این اگر درست اجرا میشد خوب بود ولی بعضی ها با پارتی بازی رفیق مدیر و رئیس بودن طرح شاملشون شد با پر کردن ساعات غیر مرتبط درسی ولی بعضی ها هم در حقشون ظلم شد من تو این سه سالی که این طرح بود خیلی خواستم شاملم بشه ولی نگذاشتن ،یکی همکاران من ۲۰ ساعته با اصرار مدیر ( چون رفیق بودن ) ۱۰ ساعت براش ردیف کرد که ۳۰ ساعت بشه ولی من ۲۸ ساعته بودم هر چی دویدم این ۲ساعت جور کنم نشد یعنی نخواستن و ۴ساعت هم که اضافه داشتم که ۳هفته کلاسش رفته بودم ازم برداشتن دگه ظلم بدتر از این خیلی دلم سوخت ما از حذف این طرح به خاطر این بی عدالتی ها وتبعیض قائل شدن هاخوشحالیم خدا لعنت کنه اون مدیر یا مسئول .....
پاسخ + +3 0 --
سیامک 1400/02/21 - 19:34
اولا ما معلمان و دبیران قرارداد داریم که 5 سال اینطوری 30 ساعته تدریس کنیم بعد 5 سال همون 24 سالمان را تدریس کنیم و مزایاش بمونه تو حکم حالا کاری نداریم اینا رفتن آخوند و نلا استخدام کردند و کسری معلمشان را جبران کردند. ثانیا برای این مدت از اون چیزی که در شرایط عادی بهمون اضافه کاری یا حق التدریسی میدادند کمتر دادند که بیشتر دادند. ثالثا اینا حقوق و مزایای تمام ارگان ها از کمیته امداد و .... حتی دربون بینارستان ها را هم اضافه کردند فقط بلدند جیب معلم را بزنند اون وقت انتظار دارند از جون خود هم براشون مایه بزاریم . من خودم دیگه عمرا عین سابق درس بدم. درس بدم که یکی عین ترکمن و اون مفت خور دیوان عدالت را تربیت کنم که فردا خون معلمای بعد من را در شیشه کند.
پاسخ + +1 0 --
سلیمان 1400/02/26 - 09:47
ما بعنوان یک معلم منبع درآمدمون فقط از تدریس است و وقتی که به مصوبه هیأت وزیران کشورمون اعتماد می‌کنیم و قرارداد ۵ ساله می‌بندیم برای اجرای طرح تا از مزایای آن هم قبل از بازنشستگی‌و هم هنگام بازنشستگی استفاده کنیم و بخاطر همان اعتماده برای مخارج زندگی حساب بازکرده بودیم حالا میگند میخواهیم حذفش کنیم آیا به اقساطی که توسط آن پرداخت می‌کردیم فکر کرده‌اید ضمنا خیلی کوته فکری جاهلانه است که بعضی از همکاران از این حذف شدن خوشحالند متأسفم از این کج‌همی
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1400/02/30 - 14:42
با سلام
آیا این طرح به طور قطعی باطل شده است یا خیر؟
پاسخ + 0 0 --
عباس 1400/07/05 - 02:20
دقیقا این اتفاق برای من هم افتاد جالبه که دبیر ریاضی که از تاریخ بیزار بوده تو دوران تحصیلش، در این طرح ساعات درس تاریخ من را تصاحب کرده بود، و همین باعث شد حکم تمام وقت من لغو بشه، چون ساعات کلاسم تکمیل نمی شد، دست مریزاد خدمت کسانی که تلاش کردند جلو این بی عدالتی ها گرفته بشه، و حالا اون جای مدیران هم بسوزه که در برنامه نوشتن بین همکاران تبعیض قایل می شدند، در این دو سال کرونا، به این مدیران باید لقب، مدیران نیمکت خالی بگزاریم، که خیلی پست هستند
پاسخ + +2 -1 --
قاسم 1400/03/02 - 11:53
تشکر از دیوان عدالت اداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
که این مصوبه ظالمانه و تبعیض آمیز را لغو کرد
آه مظلومان بی نتیجه نیست این از نشانه های عدالت الهی است
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/07/16 - 02:15
واقعا که شما معلمید؟
پاسخ + +3 -2 --
قاسم 1400/03/02 - 12:02
الله مصوبه معلم سی ساعته تمام وقت را باطل کرد برای معلمان دچار ظلم و تبعیض شده از این مصوبه ظالمانه آموزش و پرورش ، دیوان عدالت وسیله اجرای عدالت الهی شد.
خدای متعال آه مظلومان را می شنود
پاسخ + +3 0 --
یک معلم از تهران 1400/03/18 - 21:01
طرح معلم تمام وقت رو حذف نکنید. این طرح از روز اول اختیاری بود و همه همکاران مقاطع اول و دوم متوسطه میتونستن شرکت کنن. بخدا اون روزای اول خیلیاتون که الان طرفدار حذف این طرحید به ما میگفتید که آموزشو پرورش دروغ میگه و این طرح سرکاریه. حالا که میبینید مرتب داره حق کسانیکه عضو شدنو پرداخت میکنه فقط و فقط از روی حسادت دارید برای حذفش تلاش میکنید. سوال اینجاست که الان که این مبلغ از حکم ما کم شد و تو این شرایط بیشتر غرق بدبختیهامون شدیم چیزی به شما اضافه شد؟ الان خیالتون راحت شد؟ متاسفم برای تک تک شما. اونجاییکه باید از حق معلم و جامعه دفاع کنید که کلا وجودشو ندارین. و این حرکتتون هم جز خاله زنک بودنتون چیزیو ثابت نکرد. دقیقا شماها نمونه همون معلمایی هستین که هر صحبتی توی اتاق دبیران میشه رو واسه خود شیرینی میزارین کف دست رییس. اونی هم که گفت الله این طرحو حذفش کرد الله بزنه تو کمرت حسود تنگ نظر. تویی که به همکار خودت حسادت میکنی یه عقده ای به تمام معنایی.
پاسخ + +3 0 --
خسته اماادامه دهنده 1400/03/18 - 23:34
واقعاً جای تاسف است که برخی معلمان بجای احقاق آن همه حق از دست رفته خود از متضرر شدن همکاران خود که سختی این طرح اختیاری را به جان خریدند، خوشحال می شوند و به این جریان کمک می کنند. در ارگان های دیگر مي بینیم افراد دنبال احقاق حق عموم آن ارگان هستند نه ضربه زدن به همکار خود.
پاسخ + 0 0 --
غلامرضا 1400/03/22 - 08:42
سلام من معلمم و خیلی خوشحالم که این طرح تمام وقت حذف شد چون یک طرح ظلمی و تبعیض بود ، بعضی ها که نور چشمی مدیر و یا رئیس یا معاون اداره بودن شاملشون شد وبعضی ها نه، با بودن این طرح به خیلی ها ظلم شد مخصوصا جوانان تحصیل کرده که بیکار بودن آپ متونست خیلی ها جذب کار کنه
پاسخ + +2 -2 --
غلامرضا 1400/03/22 - 08:31
سلام ، من معلمم واین طرح تمام وقت یک ظلم اشکاری بوددر حق معلمانی بود که شامل حالشون نشد این یک طرح نسنجیده ای بود عدهای تو بعضی رشته ها کمی ساعت بود تو بعضی دگه افزایش ساعت واین فوق العاده ویژه در تابستان هم برایشون پرداخت میشد و خیلی هم بی عدالتی و پارتی بازی شد وخدا لعنت کنه اونیکه این طرح ( تمام وقت ) اورد ای کاش زودتر جلوی اجرای این طرح میگرفتن تا حقی از کسی ضایع نشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/04/08 - 01:43
فوق العاده ویژه تااخرتابستان پرداخت خواهد شد واز اول سال تحصیلی جدید لغو خواهدشد مگراینکه دیوان ازرای خودصرفنظرکندودلیل های کافی برای ادامه پرداخت فوق العاده ویژه مطرح شود
پاسخ + +1 -1 --
ابراهیم 1400/04/09 - 15:20
درود بر دیوان عدالت اداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که این قانون ظالمانه و تبعیض آمیز معلم تمام وقت را باطل کرد
به من قول داده بودند از مدرسه جابه جا می شوم سی ساعته ام حفظ می شود پارسال داشتم امسال تحصیلی که در آنیم بر خلاف قول معاون اداره از من گرفتند.
درود بر دیوان عدالت اداری که دلم را شاد کردید
کارهای الهی نقص ندارد الحمدلله رب العالمین
پاسخ + +2 0 --
سیدرضاابراهیمی گهراز 1400/04/27 - 18:34
این طرح معلم تمام وقت را نباید حذف کرد.با حذف این حقوق بسیاری از معلمان تنام وقت پایمال میشود.من در این طرح هستم و۲۸سال سابقه داشتم مدیر ومعاون وسرپرست نشدم که از مزایایش استفاده کنم از این طرح استقبال کردم حالا اگه حذف بشه ومن هم ۳۰ سالم تمام میشه باید بازنشسته بشم واین مزایا از من کسر بشه ایا حق من پایما ل نمیشه اهای معلمی که از حقوق دفاع میکنی اینجا چه جوری از حق وحقوق من وهزاران نفر امثال من که با این امید در این طرح شرکت کرده اند دفاع میکنی.ننگ نیست برای شما بجای اینکه دنبای حقوق خود بروید دنبال حدف حقوق دیگران هستید.خجالت هم خوب چیزیه بخدا
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/05/28 - 15:18
از ماست که برماست وقتی از حذف معلم تمام وقت خوشحال می شوند چراکه خودشان یا تمام وقت نخواستن بشن یا نشدند.حالا ها باید به حال این طرز فکر افسوس خورد!!!!!!
پاسخ + +1 0 --
سیدرضاابراهیمی گهراز 1400/04/27 - 18:54
حذف این طرح ظلم اشکاری است در حق کسانیکه در این طرح صادقانه و اختیاری شرکت کردند.دیوان عدالت باید به این گونه قوانین و مقررات قبل از اجرا رسیدگی کند مگر قبلا کجا خوابیده بودند
اگر واقعا بر خلاف مقررات وقوانین بود چرا اجازه اجرا داده اند الان گناه کسانیکه در این طرح هستند چیست .ایا دیوان پاسخگوست.من میتوانستم مدیر ومعاون ویا سرپرست بشوم واز مزایای ان استفاده کنم حالا اگه این طرح حدف بشه تمام حقوق من پایمال میشه این چه مسخره بازیه .ما را بازیچه قرار دادن.
پاسخ + 0 0 --
محسن خسروی 1400/05/06 - 21:25
به نظر من برای اینکه حق وحقوق معلمانی که در طرح معلم تمام وقت شرکت کرده اند اگر این طرح ابطال شده را بایستی داد وهمچنین اگر طرح ابطال نشود شامل همه همکاران باشد که می خواهند شرکت داشته باشند وباخصاصت به یکدیگر نگاه نکنیم وهمچنین هوای هم را داشته باشیم
پاسخ + +1 0 --
محمدرضا كريمي 1400/05/17 - 21:59
چرا بعضي ها متوجه نيستند آموزش و پرورش اين شش ساعت اضافه را كرد تو پاچمون بايد اين درصد اضافه را تا سقف ٥٠ درصد بدون هيچ گونه اضافه تدريس به همه ي معلمان پرداخت كنه
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1400/05/24 - 13:00
طرح معلم تمام وقت باطل شد.
پاسخ + +1 0 --
یزدان 1400/06/13 - 22:29
سلام این طرح طرح خوبی بود کاملا اختیاری بود بجای اضافه تدریس که حق الرحمن آن دیر ونامنظم پرداخت میشد من 27سال سابقه دارم می تونستم مدیریت یا معاونت یا سرپرست بگیرم ولی در این طرح شرکت کردم که از مزایای آن بهره مند بشم چون عشق من فقط تدریس است متاسفم برای بعضی از معلمین تنگ نظر وحسود با حذف این طرح چه چیزی عاید شما شد فقط ما باید این آخر خدمت دنبال مدیریت یا معاونت و... بریم که چندر غاز برای حقوق بازنشستگی اضافه شود خداوند مسببین حذف این طرح را نابود کند من دیگر باید از اول مهر برم آیند یا آژانس کار حنم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/07/25 - 23:59
عزیزان
مبلغی که بابت معلم تمام وقت اضافه کرده بودند حدود پانصد و هفتاد هزار تومان بود ولی الان با لغوش یک میلیون و صد هزارتومان کم کردند !!! درحالی که باید همان مبلغ اولیه را کسر کنند و احکام سال ۹۹و ۴۰۰را اصلاحیه بزنند نه اینکه از حقوق سال ۱۴۰۰هفده و نیم درصد کسر کنند!!! الان مبالغ احکام دوستانی که مدرک و سابقه یکسان با دیگر همکاران که در این طرح شرکت نکرده اند دارند خیلی مبلغ حکمشان کمتر شده است .
پاسخ + 0 0 --
حسین حیدری 1400/10/05 - 22:26
در کشوری که معلم بازیچه دست افراد دون همت شد نتیجه همینه که هست اللهم العنهم جمیعا

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.

نظرسنجی

به نظر شما ؛ عامل اصلی نارضایتی معلمان کدام است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور