صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

«مسئول اين ضرر و زيان به اعضا ، چه کسی است ؟ اعضا براي احقاق حقوق قانونی ضايع شده خود از چه فرد يا افرادی بايد شکايت کنند ؟ »

مرور و یادآوری برخی موارد قانونی با رئیس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفا توجه فرمایید !

سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

پرسش صدای معلم از رئیس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در مورد موارد قانونی اجرا نشده

جناب آقاي يوسف نوري

رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان

ضمن قدرداني از مواضع قانوني شما در هيات دولت در باره ماهيت ِ خصوصي صندوق و سپاس از فعال سازي هيات امنا نسبت به دوره قبل و توجه حضرتعالي به بخشي از قسمت شانزدهم ماده 14( حاکميت شرکتي ) و ... خدمت شما عارضم :   چرا امکان ِ اصلاح ساختار صندوق ، امکان ِ نظارت اعضا بر اموال خود را فراهم نمي کنيد تا مانع سوء استفاده از اموال يک ميليون ششصد هزار خانوار عضو به دست نا اهلان شويد .

در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( 1 ) آمده است :

ماده 142 - مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌ مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

يکي از موارد تخلف مديران از قانون ، عدم تشکیل جلسات هیئت‌ مدیره و هيات امنا طبق اساسنامه مي باشد . در اين مورد قبلأ ( اينجا ) اشاره شده است .

يکي ديگر از موارد تخلف مدیران از قانون تخلف از اساسنامه مي باشد .

درباره مفاد اساسنامه قانوني ، مصوب جلسه 22 / 4 / 1400 هيات امنا صندوق ذخيره فرهنگيان که به تائيد اداره ثبت شرکت ها رسيده است و در روزنامه رسمي کشور به چاپ رسيده است ، با هم مطلب ذيل را مرور مي کنيم .

پرسش صدای معلم از رئیس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در مورد موارد قانونی اجرا نشده

اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان مصوب جلسه  22 / 4 / 1400 ( 2 )
1. ورود به بورس جهت تعيين ارزش خالص دارايي هاي اعضا و تخصيص ارزش مالکانه به اعضا
a. در ماده 1 اساسنامه تعاريف ، آمده است :

سهم الشرکه عضو : عبارت است از مجموع واريزي عضو به علاوه واريزي دولت و سهم عضو از ارزش خالص دارايي ها ( سود + ارزش افزوده )

b. در ماده 11 وظايف و اختيارات هيات امنا قسمت هشتم آمده است :

عنداللزوم ، تصويب اختصاص بخشي از سهم الشرکه اعضا براي تقويت معيشت ايشان در طول دوره عضويت بر اساس پيشنهاد هيات مديره . موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با رياست هيات امناي حضرتعالي موظف است ارزش خالص دارايي هاي موسسه را مشخص کند .

c. در ماده 21 تصفيه حساب اعضا قسمت اول آمده است :

سهم الشرکه اعضا پس از بازنشستگي ، از کار افتادگي يا بازخريدي به آنان و درصورت فوت به وراث آن ها تخصيص خواهد يافت .

 d. در تبصره ماده 21 آمده است :

سهم ارزش افزوده اعضايي که قبل از تصويب اين اساسنامه از موسسه خارج شده اند ، پس از تصويب اين اساسنامه مطابق آئين نامه اي که به تصويب هيات امنا مي رسد تعيين و پرداخت مي گردد .

درخواست اعضاي محترم بازنشسته قبل از تصويب اساسنامه 1400 از حضرتعالي چنين است :

لطفآ مفاد اين آئين نامه را منتشر نماييد تا اعضا به حقوق خود آگاه شوند .

پرسش صدای معلم از رئیس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در مورد موارد قانونی اجرا نشده

طبق موارد فوق الذکر ، موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با رياست هيات امناي حضرتعالي موظف است ارزش خالص دارايي هاي موسسه را مشخص کند . ( سهم الشرکه همه اعضا تعيين گردد. ) تا پس از تصويب ِ اختصاص بخشي از سهم الشرکه اعضا ، بخشي از سهم الشرکه به اعضا تخصيص يابد . يا بعد از بازنشستگي اعضا ، از کار افتادگي ، باز خريدي يا خداي نکرده درصورت فوت اعضا ، تمامي سهم الشرکه به بازنشستگان ، از کار افتاده ها ، باز خريد ها ، وراث اعضاي فوت شده تخصيص يابد .

همان طور که مشخص است اين فرآيند تخصيص سهم الشرکه ( شامل ارزش مالکانه ) يک فرآيندي است که همه روزه ، هر هفته ، هر ماه ، هر فصل و هر سال ممکن است از طرف اعضاء مطالبه گردد .

حضرتعالي قطعا با کارشناسان هم عقيده هستيد که هر روز ، هر هفته ، هر ماه ، هر فصل يا هر سال نمي توان کارشناسان دادگستري را براي تعيين ارزش خالص دارايي هاي اين موسسه بزرگ درگير نمود و هزينه هاي گزاف را به موسسه تحميل نمود .

به باور کارشناسان ، مناسب ترين راهکار براي تعيين ارزش مالکانه براي بيش از يک ميليون ششصد هزار عضو سابق و کنوني اين موسسه بزرگ که ممکن است هر روز تعدادي از اعضا ، بخواهند از ارزش مالکانه دارايي هاي خود بهره ببرند ، تابلوي تالار شيشه اي ( بورس ) مي باشد .

هر يک از اعضا ( يا ورثه اعضا ) حق دارند ، با توجه به مشکلات مالي خود ، توجه به ارزش خالص دارايي هاي روز ، روند صعودي يا نزولي بودن شاخص ها در بورس و ... تصميم بگيرند که در چه زماني اقدام کنند و ارزش واقعي يونيت خود را دريافت نمايند .


به قرار شنيده ها ؛

خوشبختانه در حدود نيمه بهمن 1400 کار گروه منتخب حضرتعالي در صندوق ، تصويب نموده اند تا 20 % ارزش دارايي هاي هلدينگ هاي موسسه ، وارد بورس شود .

شور بختانه تا کنون ( زمان نگارش اين گفت و گو ) خواست يک ميليون ششصد هزار عضو قبلي و فعلي براي تخصيص ارزش مالکانه محقق نشده است . تعلل مسولين در ورود به بورس ، مشکلاتي را فراهم آورده است از جمله شيب نزولي در بورس قبل از عيد يا اتمام فرجه بورس ، براي اقدام هلدينگ ها .

مسئول اين ضرر وزيان به اعضا ، چه کسي است ؟ لطفآ مفاد اين آئين نامه را منتشر نماييد تا اعضا به حقوق خود آگاه شوند .

اعضا براي احقاق حقوق ضايع شده خود از چه کس يا چه کساني بايد شکايت کنند ؟

 1. در تبصره 1 ماده 10 اساسنامه آمده است :
  3-10 - شش نفر عضو اصلي و نيز سه نفر عضو علي البدل موسسه که از طريق انتخابات طبق ائين نامه مصوب هيات امنا تعيين مي گردند .
  تبصره 1 – آئين نامه موضوع بند 3-10 براي اولين دوره توسط وزير آموزش و پرورش تهيه و ابلاغ مي شود .
  بر اساس گفته مسولين محترم صندوق در شبکه هاي اجتماعي :
  " سه پيش نويس ائين نامه به دفتر وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است ."
  ارائه دهندگان اين سه پيش نويس عبارتند از :
  a. هيات مديره صندوق .
  b. يکي از فرهنگيان مستقل ِ عضو صندوق و از فعالين حوزه هاي اجتماعي و رسانه هاي مجازي که نگاهي تخصصي به صندوق دارد .
  c. گروه مطالبه گران ، گروهي از فرهنگيان که با نگاهي تخصصي چالش هاي صندوق ذخيره خودو همکارانشان را رصد مي کنند و کنشگري تخصصي را در صندوق پيشه کرده اند .
 2.  گروه مطالبه گران ، با تشکل هاي مدني ، اصحاب رسانه ، مجمع عمومي منتخب ( نمايندگان استاني ) بازنشستگان و ... ارتباطي تنگاتنگ دارند .
  متاسفانه از زمان ِ راي اعتماد مجلس به شما تا کنون تشکل هاي مدني ، اصحاب رسانه ، مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني ) ، بازنشستگان و ... فعال در صندوق ذخيره ، مورد بي مهري شما قرار گرفته اند و به درخواست ديدار و تعامل با آنان پاسخ مثبت ، نداده ايد .
  به عبارت ديگر رياست محترم هيات امناء به اين مسوليت خطير خود در صندوق ذخيره کم توجهي نموده اند .
  به قرار شنيده ها ؛ فقط سه جلسه براي تدوين آئين نامه آن هم بدون دعوت از نمايندگان ارائه دهنده اين سه پيش نويس تشکيل شده است .
  چرا از نگاه کارشناسي اعضا که حکمراني خوب را به شما و ديگر مسئولين اين موسسه پيشنهاد مي دهند بهره نمي بريد ؟
  چرا از کارشناسان عضو ِ صندوق که شوراي عالي مجمع نمايندگان ، منتخب ِ اعضا و هيات مرکزي نظارت ، منتخب ِ اعضا را براي پيشگيري از فساد و خطاي سيستماتيک پيشنهاد داده اند ، بهره نمي بريد ؟
  چرا براي خشکاندن ريشه فساد در اين موسسه بزرگ به صاحبان اصلي سرمايه ها تکيه نمي کنيد و حکمراني خوب را پيشه نمي کنيد ؟
  چشم اميد اعضا براي خشکاندن ريشه هاي فساد در اين موسسه ، انتخاب 6 نفر در هيات مديره ، استقرار شوراي عالي مجمع نمايندگان و هيات مرکزي نظارت ، منتخب ِ اعضا مي باشد .

پرسش صدای معلم از رئیس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در مورد موارد قانونی اجرا نشده  چرا امکان ِ اصلاح ساختار صندوق ، امکان ِ نظارت اعضا بر اموال خود را فراهم نمي کنيد تا مانع سوء استفاده از اموال يک ميليون ششصد هزار خانوار عضو به دست نا اهلان شويد .

مسئول اين ضرر و زيان به اعضا ، چه کسی است ؟
اعضا براي احقاق حقوق ضايع شده خود از چه فرد يا افرادی بايد شکايت کنند ؟

3.  در ماده 11 وظايف و اختيارات هيات امنا قسمت هفتم آمده است :

اتخاذ تصميم در باره سود قابل تخصيص به اعضا بر اساس پيشنهاد هيات مديره .

 به این اظهارات نوري مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان توجه فرمایید :

« نوري با بيان اينکه اين مبلغ که روز سه شنبه 23 فروردين 1401 واريز شد ، همه دريافتي فرهنگيان مذکور نيست ، تصريح کرد : سود سال مالي منتهي به 31 شهريور 1400 نيز پس از برگزاري مجمع عمومي منتهي به تاريخ مزبور و تصويب صورت هاي مالي و تسهيم سود بين اعضا ، به حساب آن ها واريز خواهد شد .  »

با توجه به تشکيل کليه مجامع ِ هلدينگ هاي اين موسسه و انتظار به حق اعضا براي تصويب اين سود در اسفند ماه 1400 ، آيا زمان پرداخت سود سال مالي منتهي به 31 شهريور 1400 مابه تفاوت ناشي از تورم تا زمان پرداخت محاسبه مي شود ؟ يا فقط و فقط بايد اعضا از اين تاخير ضرر کنند !

مسئول اين ضرر و زيان به اعضا ، چه کسي است ؟

اعضا براي احقاق حقوق ضايع شده خود از چه کس يا چه کساني بايد شکايت کنند ؟

منابع :
1. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است : تاریخ تصویب : 24 / 12 / 1347 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا .

اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان مصوب جلسه 22/4/ 1400


پرسش صدای معلم از رئیس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در مورد موارد قانونی اجرا نشده

پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1401 10:14 خوانده شده: 483 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1401/02/01 - 12:46
هنوز این صندوق اختلاس را معتبر می دانید؟! تاسف آقای نویسنده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1401/02/02 - 10:17
به نان دوست
استاد بزرگوار بانو یا جناب اقای ناشناس سپاس بیکران که با حقیر به دیالوگ نشسته اید .

در سر تا سر دهکده کوچکمان برای مبارزه با فساد حکمرانی خوب را پیشه می کنند ، حقیر هم در نوشته های قبلی به نقل از مرکز پژوهش های مجلس به این مهم اشاره. کرده ام .

یکی از راه های مبارزه فساد ،خارج مدیریت کردن مدیریت شرکت های دولتی است . (ابلاغیه اصل ۴۴ ) متاسفانه در این صندوق خصوصی که با سرمایه اعضا تشکیل شده است با مدیریت دولتی اداره می شود .

مثلا برای ایین نامه انتخاب ۶ نفر هیات امنا کارشناسان عضو دو آیین نامه به دفتر وزیر ارسال کرده اند .

ولی وزیر اموزش و پرورش از کارشناسان عضو در کارگروه منتخب خود دعوت نکرده است ، بیم ان می رود که همچون ایین نامه رتبه بندی با ۲۷ نگارش موجبات جنجال و التهاب در جامعه را فراهم اورد .

از همه مخالفان با فساد انتظار می رود حکمرانی خوب ( مشارکت اعضا در مبارزه با فساد و اصلاح ساختار صندوق ) را پیشه نمایند .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
با
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1401/02/02 - 11:01
به نام دوست
استاد بزرگوار بانو یا جناب اقای ناشناس ، سپاس بیکران که با حقیر به دیالوگ نشسته اید .

در سر تا سر دهکده کوچکمان برای مبارزه با فساد حکمرانی خوب ( حضور واقعی مردم در صحنه ) را پیشه می کنند ، حقیر هم در نوشته های قبلی به نقل از مرکز پژوهش های مجلس به این مهم اشاره کرده ام .

یکی از راه های مبارزه فساد ، واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی است . (ابلاغیه اصل ۴۴ ) متاسفانه در این موسسه کاملا خصوصی که از سرمایه اعضا تشکیل شده است ، مدیریتش دولتی است .

پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1401/02/02 - 11:06
ادامه پاسخ :

مثلا برای ایین نامه انتخاب ۶ نفر هیات امنا ، کارشناسان عضو دو آیین نامه مجزا به دفتر وزیر ارسال کرده اند .
شور بختانه وزیر اموزش و پرورش از کارشناسان عضو صندوق در کارگروه منتخب خود برای تدوین آیین نامه دعوت نکرده است .
بیم ان می رود همچون ایین نامه رتبه بندی که به قرار شنیده ها، ۲۷ نگارش اصلاحی داشته است و باز هم موجبات جنجال و التهاب در جامعه را فراهم اورده است ، این ایین نامه هم موجبات نارضایتی اعضا را فراهم اورد .

از همه مخالفان با فساد ، انتظار می رود حکمرانی خوب ( مشارکت اعضا در مبارزه با فساد و اصلاح ساختار صندوق ) را پیشه نمایند .


با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 0 --
مهدی 1401/02/02 - 12:33
جالبه که یک معلم که خودشو فرهیخته می بینه، به تجربه و عیان می بینه که این صندوق ها و شرکت ها ، بی اساس هستند و دروغگو. باز هم میره عضو میشه. از طرفی هم اینقدر مستاصل هست که نمیره انصراف بده. پس حقش هست که حق ش خورده و چاپیده بشه...
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1401/02/02 - 14:21
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب اقای مهدی ، سپاس بیکران که با حقیر به دیالوگ نشسته اید .

استاد ، شما شیپور را برعکس می نوازید .
با پاک کردن صورت مسئله ، چالش بر طرف نمی شود .

شما بجای محکوم کردن حاکمیت دولتی و حمایت از حاکمیت شرکتی ، محکوم کردن اعضای صندوق را پیشه نموده اید .

مگر صندوق های قابل معامله در بورس یا حکمرانی خوب ( مشارکت واقعی اعضا در مبارزه با فساد و اصلاح ساختار صندوق با حاکمیت دولتی ) در جهان تجربه موفقی ندارد ؟

مگر مشارکت صاحب نظران عضو صندوق که توانایی ارایه پیش نویس کامل تر از هیات مدیره را دارند پسندیده نیست ؟

چرا به عدم دعوت کارشناسان عضو توسط،وزیر در کار گروه تدوین این نامه منتخب وزیر (ایین نامه انتخاب ۶ نفر هیات امنا ) اعتراض نمی کنید ؟

چرا نگران سرنوشت این ایین نامه ، همچون سرنوشت آیین نامه رتبه بندی که به قرار شنیده ها بیست و هفتمین ویرایش ان ( که هنوز ابهامات گسترده دارد و مورد اعتراض فرهنگیان است . ) اجرا می شود نیستید ؟
پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1401/02/02 - 14:22
ادامه پاسخ :


مگر قانون سوت ، ایزو ۳۷۰۰۰ ، ایزو ۳۷۰۰۱ و ایزو ۳۷۰۰۲ و ... چه اشکالی دارند ؟ که شما بجای تبلیغ ان ها ، کمر به تخریب صندوق بسته اید .
چرا شما بجای اصلاح تخریب را تبلیغ می نمایید ؟


چرا بجای فراهم اوردن شرایط حضور اعضا جهت اصلاح ساختار صندوق ، فرهنگیان را به عدم مشارکت دعوت می نمایید ؟

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 -1 --
مهدی 1401/02/02 - 22:51
اتهام تخریب صندوق؟ مگه صندوقی هست که کسی بخواد تخریب یا تعمیرش کنه؟ تاسف برای پاسخ های خشم آلود شما. همون بهتر که مال این گروه چپاول بشه و درس عبرت نگیرن. پایان
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1401/02/03 - 17:24
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب اقای مهدی ، سپاس بیکران که مجددا با حقیر به دیالوگ نشسته اید .

استاد ، خشم کور بسیار مخرب است و بزرگان ما را از خشم کور ، منع نموده اند .

اگر صندوقی نبود ، مجلس در شانزدهم فرودین ماه سال جاری درخواست اضافه کردن نام ان به لیست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی با دو فوریت نمی کرد .

خدار را شکر که دو فوریت و یک فوریت این طرح در مجلس رای نیاورد.
قابل ذکر است که متاسفانه در حال حاضر ، این طرح بصورت عادی در کمیسیون تخصصی مجلس در حال پیگیری است .

پس صندوقی وجود دارد که برخی از نمایندگان محترم مجلس می خواهند ان را عمومی و غیر دولتی نمایند

ولی

برخی از کارشناسان عضو صندوق ، می خواهند ساختار ان را اصلاح کنند و مانع چپاول اموال اعضا بشوند .


پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1401/02/03 - 17:26
ادامه پاسخ :


متاسفانه در این میان هم افرادی چون شما بهتر می دانند

« مال این گروه چپاول بشه »


حقیر چون با چپاول اموال فرهنگیان عضو صندوق ، مخالفم در حد بضاعت بسیار اندکم تلاش می کنم تا ساختار صندوق اصلاح شود و طبق ماده ۱۰ اساسنامه ی مصوب و قانونی مدیریت شود .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1401/02/09 - 12:02
رییس صندوق بازنشستگی کشوری

سعی داریم خدمات این صندوق را برای حین خدمت فرهنگیان نیز فعال کنیم.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.

نظرسنجی

به نظر شما ؛ عامل اصلی نارضایتی معلمان کدام است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور