صدای معلم

« به صراحت بيان مي شود که اين مطالب بايد در اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فرهنگيان حذف شوند و با توجه به مشاوره گرفتن از متخصصين کارآمد ، لازم است موارد مشابه که به خصوصي بودن صندوق لطمه مي زند از اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس حذف شوند »

جهت تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به هيچ وجه نيازي به مصوبه هيات وزيران ، معرفي نامه از طرف سازمان خصوصي سازي و ... نيست !

سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

شرایط تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس

سخني با مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان  و ديگر مسئولين در باره تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله:

در رسانه هاي مجازي بحث تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، توسط مسئولين مطرح شده است .

در اين رابطه به اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري  قابل معامله مصوب   31 / 1 / 1399 شماره 7263/ت57588ﻫ اشاره شده است .

باتوجه به اينکه نگارنده در تارنماي وزين صداي معلم پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس را مطرح کرده ام :

  1. براي اولين بار ( سال 1395 ) زماني که بحث انحلال و غير متمرکز شدن صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح بود در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " بحث تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس مطرح شد ( 1 )  ( اينجا )
  2. همچنين در سال  1397 ( 2 )  ( اينجا ) بازهم از تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله حمايت شد .

لذا از اين پيشنهاد استقبال نموده در حد بضاعت بسيار اندکم به اين مهم مي پردازم تا در سايه معجزه ديالوگ ، اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين مسئولين محترم  به وظايفشان واقف گردند .

خلاصه قسمت قبل ؛ بخش نخست

در هر دو حالت ِ فعاليت ِ صندوق ،

  1. به شکل فعلي ،
  2. به شکل صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ،

مطالبه اصلي فرهنگيان ، نقش آفريني حدود 900 هزار فرهنگي عضو بر سرمايه هاي خود و بهرمندي منصفانه از آن است .

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا در ائين نامه ، بصورت مبوسطي شرح داده شود . 

اگر  اعضاي صندوق  داراي حداقل اين ويژگي ها نباشند ؟ قطعأ فرد ِ  منتخب براي عضويت در هيات امناء ، متخصصي غير عضو صندوق مي باشد .

اگر  رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا کنند و در تعامل با کارشناسان درون و بيرون صندوق ، آئين نامه اي جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا تدوين کنند ؟ به وظيفه خود عمل کرده يکي از چالش هاي  بيش از دو دهه در بزرگترين هلدينگ فرهنگيان را بر طرف مي نمايند.

بدين ترتيب  براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امکان مديريت سرمايه هايشان را فراهم مي کنند و گامي در جهت اصلاح ساختار صندوق برمي دارند در نتيجه  بخشي از مطالبات فرهنگيان عضو را  محقق مي نمايند .

اصلاح ساختار يک فرآيند طولاني  است . ديگران خشتي نهاده اند و ماه خشتي بر روي آن قرار مي دهيم ، قطعأ دير يا زود بر روي خشت ما هم ، خشتي قرار مي دهند .

انچه مسلم است ، هيچ کاخي خلق الساعه بنا نمي شود !

مهم حرکت ِ گام به گام به سوي تعالي و تصحيح امور است .

***

قسمت دوم :

ادامه گفت و گو :

در باره پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله توسط مسئولين مي باشد .

توضيح :

 صندوق هاي سرمايه گذاري يک مبحث ِ فوق العاده تخصصي مي باشد ، کارشناسان هيات دولت به درستي  براي تدوين اساسنامه 31 / 4 / 1399   ( 4 ) از پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) بسيار بهره برده اند لذا فقط بررسي اساسنامه 31 / 1 / 1399 ( 4 ) بدون نگاه گسترده تر به پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) ابتر مي باشد .

قابل ذکر است :

به دليل فوق الذکر، گفت و گوي مجازي ذيل در دو بخش ،

بخش نخست :

نقد مختصر اساسنامه 31/1/1399 ( 4 ) .

بخش دوم :

نگاهي گسترده تر به پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) ؛ ارائه شده است .

خوانندگان فهيم و فرهيخته در بخش نخست و دوم اين گفت و گو با تشبهات فراواني مواجهه مي شوند که نشان دهنده بهره مندي عاقلانه‌ي کارشناسان هيات دولت از پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) مي باشد لذا بدين وسيله از همه فرهيختگان عزيز و گرامي بابت مشاهده  تشبهات فراوان در بخش نخست و دوم اين گفت و گو پوزش مي طلبم .

بخش نخست نگاهي اجمالي به اساسنامه نمونه

 صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله براي صندوق ذخيره فرهنگيان و تبديل آن به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله که در تاريخ 31 فرودين 1399 تنظيم شده است .

شرایط تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس

پرسش کننده :

آيا اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله (در تاريخ 31 فرودين 1399)  براي صندوق ذخيره فرهنگيان و تبديل آن به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، تنظيم شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

پرسش بسيار جالبي است که کارشناسان بايد در اين زمينه پاسخ بدهند .

به نظر نگارنده ، اين اساسنامه براي نظم دادن به خصوصي سازي بخش هاي دولتي تدوين شده است تا شايد مانع خصولتي سازي ِ بخش هاي دولتي شود که در آينده به بخش خصوصي واگذار مي شوند .

 

پرسش کننده :

به چه دليلي تصور مي کنيد اين اساسنامه براي نظم دادن به خصوصي سازي بخش هاي دولتي مي باشد ؟ تا خصولتي نشوند !

 

پاسخ دهنده ( 4 ) :

در چندين قسمت از اساسنامه نمونه صندوق ­های سرمایه ­گذاری قابل معامله شماره۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ   مورخ ِ  ۱۳۹۹/۱/۳۱  وزارت ِ امور اقتصادی و دارایی منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس ( 4 ) به نکاتي اشاره شده است که گوياي اين تصور است :  

مثلأ ،

در قسمت 1 از ماده 7 آمده است :

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها...واحد سرمایه گذاری است، در زمان تأسیس صندوق، به صورت نقدی کلاً توسط مؤسسان صندوق تأمین می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است.این نوع واحدها غیرقابل ابطال و انتقال آنها نیازمند طرح در هیأت وزیران است.

يا در تبصره 1 از قسمت دوم ماده 7 آمده است :

تبصره۱ ـ سرمایه­ گذاران واحدهای سرمایه­ گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تملک حداقل یک دهم درصد از واحدهای فوق، حق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت.به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه­ گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود. نسبت یک دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و براساس اطلاعات پایگاه داده های شرکت سپرده گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد .

 يا در تبصره 2 از قسمت دوم ماده 7 آمده است :

تبصره ۲ ـ در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، صندوق می ­تواند نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه­ گذاری عادی خود اقدام نماید.در این صورت واحدهای سرمایه گذاری بازخرید شده فاقد حق رأی در مجامع بوده و در زمان انحلال صندوق، مستحق دریافت هیچ ­گونه دارایی نمی باشد. به واحدهای سرمایه گذاری بازخریدشده در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی­ گیرد.واحدهای سرمایه گذاری باز خرید شده در حدنصاب های مربوط به رسمیت و رأی گیری مجامع محاسبه نمی شود. مدیر صندوق مکلف است علاوه بر گزارش های مورد درخواست سازمان، در صورت­ های مالی صندوق نیز بخش مجزایی درخصوص فعالیت­ های انجام ­شده در مورد واحدهای سرمایه گذاری بازخرید شده طی (دوره) سال مالی ارایه نماید. پنج واحد درصد از تخفیف اعلام ­شده توسط هیأت وزیران برای انتقال سهام موضوع واگذاری به صندوق به عنوان منابع بازارگردانی این صندوق تخصیص می­ یابد.

يا ؛

ماده۸ ـ به منظور تأسیس صندوق، مدیر پیشنهادی صندوق، مدارک زیر را به منظور صدور مجوز ثبت به سازمان ارایه خواهد داد:  

۱ـ معرفی­ نامه از طرف سازمان خصوصی­ سازی البته دلايل ديگري را هم مي توان بيان کرد که به همين چند مورد اکتفا مي کنيم ولي نکته قابل توجه  آن است :

براي اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان که يک هلدينگ خصوصي مانند سوپر مارکت سرکوچه است ، ناگفته پيدا است که جهت تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به هيچ وجه نيازي به مصوبه هيات وزيران ، معرفي نامه از طرف سازمان خصوصي سازي و ... نيست ؛ لذا به صراحت بيان مي شود که اين مطالب بايد در اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فرهنگيان حذف شوند و با توجه به مشاوره گرفتن از متخصصين کارآمد ، لازم است موارد مشابه که به خصوصي بودن صندوق لطمه مي زند از اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس حذف شوند .

شرایط تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس

پرسش کننده :

چالش ها يا ابهامات تبديل ِ صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، طبق اين اساسنامه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان یک هلدینگ بزرگ با حدود ۹۰۰ هزار عضو در بخش خصوصی  است ، ضروري است تا مسئولين به پرسش هاي اساسي ذيل پاسخ دقيق ، شفاف و صريح بدهند :

الف - هیات موسس  يا مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله چه کسانی می شوند ؟

ب - سرمایه اعضای کنونی ۹۰۰ هزار فرهنگی ِ عضو ِ صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه قبل از پذیره نویسی به نام آنان ثبت می شود ؟

ج -  این سرمایه اولیه جزء واحد های سرمایه گذاری ممتاز یا عادی ثبت می شود ؟

د - این اساسنامه برای بخش غیر دولتی است . آیا شامل بخش عمومی هم می شود که مجلس و ...بعدأ  به آن ورود پیدا کنند ؟ و به صد در صد خصوصي بودن ِ صندوق فرهنگيان خدشه وارد کنند !

ﻫ - پرداخت ِ سهم الشرکه اعضای صندوق ذخیره توسط دولت  ( کمک و اعانه به بخش خصوصی ) در اساسنامه جدید چگونه مشخص می شود ؟

و -  در گزارش به سازمان ِ خصوصی سازی به جاي  بند ۱ از ماده ۱۲ ،  به صراحت قید شود که سهم افراد + پرداختی دولت جزء سهم فرهنگیان می باشد تا بعدا مدعی پیدا نشود .

ز - در قسمت نهم ماده 8 آمده است :

تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام بلامانع بودن مشارکت مؤسسین و ارکان صندوق در تأسیس صندوق موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که قطعأ در اساسنامه‌ي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فرهنگيان اين قسمت ها و قسمت هاي مشابه  بايد حذف شود و ابهامات فوق الذکر و موارد مشابه کاملأ روشن و مشخص شود تا بعد ها مورد سوء استفاده مجلسيان يا دولتمردان و ... واقع نشود .

 

پرسش کننده :

شما در گزارش خود از محاسبه ارزش خالص دارايي هر واحد سرمايه گذاري در هر دقيقه اشاره نموديد ، در اين اساسنامه در اين رابطه چه آمده است ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

منابع :

( 1 ) مشکل «صندوق ذخیره فرهنگیان » نه " انحلال " است و نه " غیرمتمرکز و استانی کردن صندوق "! پیشنهاد ما این است ! ؛ سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم چهارشنبه, 17 آذر 1395چهارشنبه, 17 آذر 1395

( 2 ) نگاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397گاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397

( 3 ) گام نخست برای " اصلاح ساختار صندوق " ، تدوین آیین نامه جامع و به روز برای ورود متخصصان و خبرگان اقتصادی است ! سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399 

(4 ) اساسنامه نمونه صندوق­ های سرمایه­ گذاری قابل معامله شماره۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ مورخ ِ ۱۳۹۹/۱/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس


شرایط تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس

پنج شنبه, 05 فروردين 1400 12:32 خوانده شده: 174 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 0 --
غیر معلم 1400/01/05 - 21:30
اجازه دوست دارد جایی باشد که پول است
پاسخ + 0 0 --
معلم قمی 1400/01/14 - 13:30
جناب شهسوارزاده در صورت امکان گزاری راجع به اختلاس های صندوق ذخیره و بانک سرمایه که اصلی ترین سهامدار عمده بانک سرمایه است و این اختلاسها در سالهای 93 تا 95 انجام شده گزارشی تهیه کنید.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1400/01/06 - 05:02
ورود سرمایه صندوق به بورس برای نابودی سرمایه فرهنگیان است هرفرهنگی با پولی که دراین صندوق گذاشته است اگرازابتدا خودش دلاریا هرچیزدیگری خریده بود امروزکلی ارزش پیدا کرده بود ولی با پولی که صندوق در بازنشستگی به هر فرهنگی می دهد می توان یک دوچرخه یا موتور خریدعضوصندوق شدن اشتباهی بزرگ وورود صندوق به بورس هم اشتباهی بزرگتر است چون بورس شفاف نیست
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1400/01/07 - 23:03
به نام دوست
استاد گرانقدر و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
اجازه می خواهم به نگاه شما دو انتقاد ارائه کنم :
۱.

کارشناسان اقتصادی عامل پیشرفت یک جامعه را تولید ناخالص داخلی آن کشور می دانند .
ایالات متحده آمریکا با تقریبا یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی ، مدیریت اقتصادی دنیا را در دست دارد .
شما از سفته بازی حمایت می کنید که تقصیری ندارید وقتی کل اقتصاد کشور نیاز به اصلاح و درمان دارد تا سفته بازی ارزش پول من و شما را یک شبه نابود نکند من و شما هم آب به آسیاب سفته بازان می ریزیم .
۲.

بسیاری از فعالیت های اقتصادی در ایران شفاف نیست و به نفع سفته بازان می باشد از جمله بورس در ایران
ولی همه کارشناسان متفق القول هستند که بورس ایران بسیار شفاف تر از بسیاری از فعالیت اقتصادیدیگر است .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1400/01/08 - 21:03
من سال ۹۲ انصراف دادم از صندوق ۱ میلیون گرفتم سکه خریدم الان سکه شده ۱۲ میلیون یعنی ۱۲ برابر شده ولی اون معلمایی که پولشان این صندوق هست بعد از ۳۰ سال پولشون هرچی باشه ۲ بزابرش،میدن ایا به عقل اوناییکه تو این صندوق ذخیره هستند نباید شک کرد ؟
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1400/01/10 - 01:55
به نام دوست
استاد گرانقدر و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر مجددآ به دیالوگ نشسته اید.
خدمت شما سرور گرامی مجددا عارضم :

کارشناسان اقتصادی عامل پیشرفت یک جامعه را تولید ناخالص داخلی آن کشور می دانند .
ایالات متحده آمریکا با تقریبا یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی ، مدیریت اقتصادی دنیا را در دست دارد .
شما از سفته بازی حمایت می کنید که تقصیری ندارید وقتی کل اقتصاد کشور نیاز به اصلاح و درمان دارد تا سفته بازی ارزش پول من و شما را یک شبه نابود نکند من و شما هم آب به آسیاب سفته بازان می ریزیم .

۲. اگر همه حدود ۹۰۰ هزار عضو صندوق ، یک روز قبل از شما ، همه اندوخته خود را سکه می خریدند ! و امسال ، یک روز قبل از آنکه شما می خواستید قیمت سکه هایتان را ارزیابی کنید ، همه حدود ۹۰۰ هزار عضو صندوق همه سکه های خود را می فروختند !

آیا یک میلیون تومان شما در سال ۹۲ امروز ۱۲ میلیون تومان شده بود ؟
پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1400/01/10 - 01:56
ادامه پاسخ :


۳. بجای انکه به عقل همکاران شریف خود شک کنید ! به اقتصاد مبتنی بر سفته بازی اعتراض کنید که در سایه تورم لجام گسیخته و بی ارزش شدن پول ملی ، ۱۲ میلیون تومان امروز شما ،قدرت خرید یک میلیون تومان سال ۹۲ را هم ندارد .


با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در شرايط كنوني حضور طلاب و روحانيون حوزه‌هاي علميه در مدارس چه مزيت‌هايي دارد؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور