صدای معلم

صدای معلم : آقای امانی ! یعنی منظور شما این است که از دل دانشگاه فرهنگیان با این مکانیسم ها ، معلم حرفه ای تربیت می شود و وقتی وارد سیستم آموزشی می شود ، تبدیل به " معلم غیرحرفه ای " می شود ؟!

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش : نباید معلمان ورود به خدمت رها شوند و بگویند ما 30 سال معلم هستیم ! هر گونه که کار کنیم !

صدای معلم منتشر می کند ؛

گروه گزارش/

سه شنبه نهم دی ماه نشست رسانه ای « محمود امانی » دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رسانه ها و خبرنگاران برگزار گردید .

این نشست از طریق ویدئو کنفرانس برای خبرنگارانی که در جلسه حضور نداشتند نیز پخش می شد و آنان نیز پرسش های خود را مطرح کردند .

در این نشست صدای معلم چنین مطرح کرد :

اصلی ترین فرق بین جوامع سنتی و مدرن در یک چیز است : احترام به قانون و اجرای قانون.

شما در شورای عالی آموزش و پرورش بهترین قانون  را هم تصویب کنید ، کامل ترین ، جامع ترین ، علمی ترین و  کارشناسی ترین ولی وقتی ضمانت اجرایی نداشته باشید ، مجری شما نتواند اجرا کند و یا انگیزه ای برای اجرای آن نداشته باشد یا به هر دلیلی امکانات اجرا پیدا نکند این قانون از حیز انتفاع ساقط است و  به درد نمی خورد. آن قانون به بایگانی می رود مثل قبلی ها !

این مساله نه فقط در شورای عالی آموزش و پرورش که در کل کشور همین است.

 شما در این جامعه نه فرهنگ اجرای قانون می بینید نه فرهنگ سازمانی آموزش و نه در جاهای دیگر.

برای این چه فکری کرده اید ؟

منظور ، یک تشکیلات ساختاری است . منظور " سازمان نظام معلمی " است . قرینه آن در نظام های آموزشی موفق جهان هست .

نظیر این موضوع ؛ شما آمده اید و در وزارت آموزش و پرورش یک آزمون درست کرده اید و موضوع " رتبه بندی معلمان " را سنجش و تایید می کنید .

یک آزمون " من درآوردی " ! هیچ گونه قرینه و یا پایه علمی هم ندارد .

سخن این است که با یک آزمون نه می توان معلم حرفه ای تربیت کرد و یا معلم حرفه ای را تشخیص داد و یا حتی جواز معلمی را تمدید کرد !

به نظر می رسد فقط در " مشاهده میدانی و علمی " می توان و باید معلم حرفه ای را تعریف کرد ... »

آن چه در زیر می آید ، بخش چهارم  پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم و دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش است .

 

گزارش رسانه ای صدای معلم از نشست شورای عالی آموزش و پرورش و انتقاد از دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم حرفه ای

در بخشی از این نشست ، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش پرسید :

در سنجش صلاحیت های حرفه ای برای دانشجو معلمان در دوره چهار ساله چه ساز و کاری دارد ؟

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش چنین پاسخ داد :

در این زمینه دو ساز و کار وجود دارند که به دو دوره متفاوت مربوط می شوند . یک دوره آموزش بعد از خدمت است  که در پایان آن باید " آزمون اصلح " باید به عمل بیاید .

آزمون اصلح چاچوبی است که در دانشگاه فرهنگیان طراحی شده و اجرا می شود . تضمینی که معلم وارد این سیستم می شود پس از این چهار سال صلاحیت های لازم را برای ورود به مدرسه یافته است .

آزمون اصلح برای عادی ها هم هست و باید این آزمون را بدهند یعنی گواهی نامه صلاحیت های حرفه ای پس از چهار سال صادر می شود .

 

صدای معلم :

یعنی شما با یک آزمون ؛ صلاحیت های حرفه ای این معلمان را احراز و تایید می کنید ؟!

گزارش رسانه ای صدای معلم از نشست شورای عالی آموزش و پرورش و انتقاد از دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم حرفه ای

امانی :

مجموع  یک ترکیبی آزمون است  نه فقط یک آزمون .

به نظرم ؛ اگر طرح را ملاحظه را بفرمایید ؛ دانشگاه فرهنگیان کار کارشناسی زیادی را روی طرح " اصلح " انجام داد و از آن کارهایی است که یادگار دوره مدیریت قبلی دانشگاه فرهنگیان است که همچنان در نظام آموزشی آن جا هست و همچنان اجرا می شود .

پس یک گواهی نامه صلاحیت حرفه ای بدو خدمت است است که در پایان دوره بدو خدمت داده می شود . این دوره پایان بدو خدمت برای بچه های چهار ساله که شما سوال کردید اعمال می شود .

برای ماده بیست و هشتی ها هم یک سال می آیند و فقط " تعلیم و تربیت " می خوانند و برای آن ها هم این گواهی نامه بررسی و صادر می شود .

اما مهم ترین یافته و آورده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که این گواهی نامه صلاحیت های حرفه ای را هر از چند گاهی طبق قانون تجدید کرد . این برای همه مشاغل حرفه ای اتفاق می افتد .

هم پزشکان و هم مهندسین این را دارند . برای معلمین این هم هست .

ما در کشور قبلا این ساز و کار را نداشتیم . در تولید های جدیدی که بر حسب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم به این موضوع سامان می دهیم که چه نوع صلاحیت هایی و با چه مکانیزم سنجشی و با چه ساز و کار  صدور گواهی نامه و پروانه معلمی این کار انجام بشود .

کار دقیق تر و.مطالعاتی تر آن به صورت جدی انجام شده است . در تولیدهای قبلی این شورا این ها منتشر شده اند ، افراد زیادی در این کار مشارکت داشته اند و امیدواریم که " چارچوب قانونی " خودش را هم پیدا کند .

 

صدای معلم :

آقای امانی !

در واقع ، منظور شما این است که دانشجویی که از دانشگاه فرهنگیان بیرون می آید ، از نظر شما و مسئولان دانشگاه فرهنگیان ، " معلم حرفه ای " به حساب می آید ؟

 

امانی :

بله . صلاحیت های حرفه ای بدو خدمت را دارند .

 

صدای معلم :

این صلاحیت های حرفه ای را با همان آزمون تایید و نهایی می کنند ؟

گزارش رسانه ای صدای معلم از نشست شورای عالی آموزش و پرورش و انتقاد از دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم حرفه ای

امانی :

آن آزمون هم بخشی از این کار است . یعنی یکی وقتی لیسانسی است که می گیرد و علاوه بر لسیانس یک حالتی است بین آزمون جامع است و فقط مسائل مذهبی نیست .

چند موضوع مثل نتایج کارورزی ها و مصاحبه و... هم هستند .

 

صدای معلم :

یعنی منظور شما این است که از دل دانشگاه فرهنگیان با این مکانیسم ها ، معلم حرفه ای تربیت می شود و وقتی وارد سیستم آموزشی می شود ، تبدیل به " معلم غیرحرفه ای " می شود ؟!

 

امانی :

این طور نیست ! بلکه معلم حرفه ای وارد سیستم می شود اما پس از مدتی که می گذرد مثلا چهار سال و یا پنج سال و ده سال باید گواهی نامه خود را تجدید کند .

 

صدای معلم :

یعنی دوباره باید آزمون بدهد ؟!

 

امانی :

این که پس از این مدت برای تمدید این گواهی نامه صلاحیت های حرفه ای باید آزمون بدهد و یا کار عملی و یا پورتفولیوی ( Portfolio ) کارش بررسی شود بحث دیگری است ...

 

صدای معلم :

منظور ، یک تشکیلات ساختاری است . منظور " سازمان نظام معلمی " است . قرینه آن در نظام های آموزشی موفق جهان هست .

نظیر این موضوع ؛ شما آمده اید و در وزارت آموزش و پرورش یک آزمون درست کرده اید و موضوع " رتبه بندی معلمان " را سنجش و تایید می کنید . اما طرح سازمان نظام معلمی در زمان وزارت آقای دانش آشتیانی نهایی شده است !

یک آزمون " من درآوردی " ! هیچ گونه قرینه و یا پایه علمی هم ندارد .

سخن این است که با یک آزمون نه می توان معلم حرفه ای تربیت کرد و یا معلم حرفه ای را تشخیص داد و یا حتی جواز معلمی را تمدید کرد !

به نظر می رسد فقط در " مشاهده میدانی و علمی " می توان و باید معلم حرفه ای را تعریف کرد .

گزارش رسانه ای صدای معلم از نشست شورای عالی آموزش و پرورش و انتقاد از دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم حرفه ای

امانی :

آقای پورسلیمان !

این حرف ، منطق علمی دارد . بخشی باید دقیقا این اتفاق بیفتد . بخشی دیدگاهی است  منطبق با دیدگاهی که ما داریم دنبال می کنیم . بخش عمده ای باید از میدان عمل بیرون بیاید . بخشی هم توسط انواع آزمون ها . آزمون فقط قلم و کاغذی نیست .

به هر حال ، آن چیزی که مهم است این است که نباید معلمان ورود به خدمت رها شوند و بگویند ما 30 سال معلم هستیم ! هر گونه که کار کنیم !

این صیانت از حقوق بچه ها و کشور است که معلم مانند پزشک و مهندس هر از چندگاهی باید مورد سنجش قرار گیرد .

 

صدای معلم :

درست است . اما " دیدبان " این نظریه و دیدگاه چیست ؟

 

امانی :

باید ساز و کار تعریف شود .

 

صدای معلم :

قبلا تعریف شده است . " سازمان نظام معلمی " .

 

امانی :

می تواند این باشد .

 

صدای معلم :

منظور از " می تواند " چیست ؟

 

امانی :

می تواند بیش تر سازمان نظام معلمی باشد .

 

صدای معلم :

الان کار این سازمان به کجا رسیده است ؟

 

امانی :

آن بحث دیگری است . سازمان نظام معلمی در یک مرحله ای پیش رفته است .

 

صدای معلم :

اما طرح سازمان نظام معلمی در زمان وزارت آقای دانش آشتیانی نهایی شده است !

 

امانی :

آن بحث دیگری است !

 

صدای معلم :

یعنی شما اطلاع ندارید ؟

 

امانی :

واقعیت اش این است که هنوز وارد بحث " سازمان نظام معلمی " نشدم . از دوستان سوابق را گرفتم . دیدم . اما ورود معنادار به این حوزه پیدا نکردم .

ادامه دارد

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم


گزارش رسانه ای صدای معلم از نشست شورای عالی آموزش و پرورش و انتقاد از دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم حرفه ای

سه شنبه, 23 دی 1399 13:51 خوانده شده: 144 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -1 --
ناشناس 1399/10/23 - 23:36
یه انتقاد به شما: خیلی حرف این افراد که حرف هاشون فقط در حد سخنرانی و رفع تکلیف هست را جدی می گیرید و در رابطه با هاش مقاله و مطلب می ذارین. بابا اینها اصلا باور و اعتقادی به کارشون ندارند. فقط یه حقوقی و مزایایی و چند صباحی و تمام.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رتبه بندی معلمان با آزمون ؛ خلاف ضوابط علمی است و به بی عدالتی منجر خواهد شد ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور