صدای معلم

پرسش این رسانه از وزیر آموزش و پرورش و مجموعه کاری ایشان آن است : چرا شیوه نامه بازگشایی مدارس که پیش از آغاز سال تحصیلی در نیمه شهریور به همه مدارس کشور ابلاغ گردید با وجود آن که در چارچوب ماده واحده مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تنظیم شده بود بدون هیچ گونه توضیحی کنار گذاشته شد ؟

تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات به شیوه " حضوری " گامی مثبت و در جهت ممانعت از " لوث شدن بیشتر " آموزش است

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

گزارش صدای معلم از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات و آزمون ها به شیوه حضوری

هنوز « مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش » به گزارش « صدای معلم » با عنوان : " اولویت داشتن آموزش حضوری که بیشتر " شعار " بود ؛ حداقل " امتحانات مدارس " جدی گرفته شوند ! " پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )

در ابتدای این گزارش از رئیس این مرکز پرسش کردیم :

گزارش صدای معلم از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات و آزمون ها به شیوه حضوری

« هنوز مرجعی رسمی در آموزش و پرورش کیفیت آزمون ها و امتحانات در خرداد و شهریور سال تحصیلی قبل به ویژه در حوزه داخلی مدارس را مورد پایش قرار نداده است . هرچند این وضعیت در آینده و با مشاهده نتایج آزمون های معتبر بین المللی که امکان دخل و تصرف و اعمال نظر در آن نیست شفاف خواهد شد . »

این رسانه در ادامه به گزارش کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اشاره کرده و از قول این مرکز علمی و کارشناسی آورده بود :

« به طور قطع ملاحظات مربوط به ارزشیابی مناسب از دانش آموزان از جملۀ این سیاست های مؤثر هستند. از طرف دیگر، فقدان شکل گیری مهارتهای خودمختاری در دانش آموزان دورۀ ابتدایی برای بهره مندی بیشتر از برنامه های آموزش مجازی و از راه دور و همین طور عدم برخورداری این نوع آموزشها از ساز و کارهای بازخورد دهی و ارزشیابی تکوینی قابل اعتناء، بر دشواری های موجود افزوده اند. يكي از مهم‌ترين نگراني‌ها در ارزشيابي مجازی و از راه دور، اعتبار شاخص‌هاي عملكرد تحصيلي است. يعني ممكن است بنا به روش های معیوب سنجش و یا اقدامات خواسته و ناخواستۀ معلمان شاهد تورم نمرۀ دانش آموزان باشیم. این پدیده وقتی روی می دهد که افزایش نمرات دانش آموزان در آزمونها یا سنجش های مختلف، بازتاب پیشرفت واقعی آنها در یادگیری نیست.

بايد توجه داشت كه ارزشیابی مجازی و از راه دور به تنهایی براي همه دروس مناسب و سودمند نيست. بنابراين، اگر معلم ناگزیر نباشد، نبايد به  ارزشیابی از راه دور بسنده كند. با ملاحظه شرايط كنوني در مدارس کشور، براي ارزشیابی پایانیِ برخي از دروس مانند دروس علوم پايه، زبان و ادبیات نبايد به ارزشیابی مجازی و از راه دور بسنده كرد. برای ارزشیابی این دروس بهتر است با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و در شرايط مناسب از نظر میزان انتشار اجتماعی ویروس کرونا، آزمون‌های حضوري معدودی در طول سال تحصیلی برگزار گردد. مدارس لازم است متناسب با شرايط (تعداد دانش‌آموز، فضاي برگزاري آزمون و امكان توزيع زمان‌هاي آزمون) امکان اجرای این آزمونها (دست کم 2 بار در طول سال) را فراهم سازند. از این حیث، اهتمام ستاد و صف وزارت آموزش و پرورش براي فراهم ساختن شرايط برگزاري آزمون حضوري مورد تأكيد است. انتظار می رود بر خلاف عملکرد پیشین  وزارت آموزش و پرورش در برخورد درجه بندی شده و تبعیض آمیز با دروس و امتحان ها در خرداد و شهریور سال تحصیلی گذشته که فاقد هر گونه مبانی کارشناسی و علمی و بیشتر بر اساس سلیقه بود این بار  شیوه برگزاری امتحان برای همه پایه ها و همه دروس به صورت " حضوری " اعمال گردد .

شرایط کنونی در کشور اقتضا مي‌كند كه وزارت آموزش و پرورش در اجراي سیاست‌های آموزشی خود مقتدرانه عمل كند. حفظ اقتدار وزارت آموزش و پرورش در شرايط كنوني مي‌تواند از پراکندگی سیاستی و همین طور سهل انگاری در فرایند آموزش و ارزشیابی پیشگیری نماید. در حال حاضر توصیه می‌شود که سامانه شاد به عنوان سامانه اصلی و ملی نظام آموزش و پرورش در سطح کشور تقويت شود. در عین حال، چشم پوشي از كاستي‌هاي سامانه شاد و سلب اختيار مدارس و معلمان برای بهره‌گیری از امکانات سایر سامانه‌های یادگیری  یا کارافزارهای  مجازی سودمند روا نيست.

پیشرفت تحصیلی اصلی ترین هدف آموزش و پرورش در جهان از گذشته تا امروز بوده است. با توجه به شرایط بحران کنونی، ضرورت تأسیس مرکز ملی پیشرفت تحصیلی بیش از پیش احساس می شود. وجود این مرکز می تواند ضمن مطالعۀ علمی پیشرفت تحصیلی و چگونگی ارتقاء آن در نظام آموزشی کشور، به طور مستقل بر سنجش و ارزشیابی آن به عنوان مهمترین شاخص ارزشیابی نظام آموزشی نظارت داشته باشد.

سنجش های پایانی دقیق و استاندارد یکی از شیوه های مهم تضمین کیفیت پیشرفت تحصیلی هستند. بنابراین در شرایط موجود انجام سنجش های پایانی حضوری از پیش موجود در دوره های ابتدایی و متوسطه تحت پروتکل های بهداشتی و سایر شرایط لازم مورد تأکید هستند. از طرف دیگر مرکز ملی پیشرفت تحصیلی باید آماده سازی و اجرای ملی آزمون های مستقل استاندارد و معتبر پیشرفت تحصیلی را به منظور پایش پیوستۀ آن در دستور کار قرار دهد. »

این رسانه در پایان گزارش خود چنین آورده است :

«علی رغم تاکید وزیر آموزش و پرورش بر اولویت داشتن آموزش حضوری و نیز اذعان بسیاری از مسئولان و مقامات مبنی بر آن که " مدارس " از جمله مکان هایی هستند که بیشترین میزان پروتکل های بهداشتی در آن رعایت می شوند اما تعطیلی مدارس به بیش از 90 درصد مدارس کشور سرایت کرده است .

استمرار این وضعیت موجب لوث شدن بیشتر جریان آموزش خواهد شد .

« صدای معلم » ضمن دعوت از وزارت آموزش و پرورش به شفافیت و اقتدار لازم ؛ برگزاری امتحان به شیوه حضوری را فرصتی مناسب برای ارزیابی نزدیک به واقعیت آموزش های ارائه شده در این مدت ارزیابی می کند .

گزارش صدای معلم از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات و آزمون ها به شیوه حضوری

این رسانه پیشنهاد برگزاری امتحانات در مدارس را با محوریت و نظارت اداره آموزش و پرورش می دهد . »

شنبه 8 آذر ، « محسن حاجی میرزایی » وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در شبکه 5 سیما اظهار می دارد : ( این جا )

« ترجیح ما در برگزاری امتحانات شیوه حضوری است. اصل بر برگزاری امتحانات به صورت حضوری است زیرا از وقتی که ارتباط ما با دانش‌آموز مجازی شده باید میزان فراگیری او از درس برای ما مشخص باشد، لذا امتحان حضوری است مگر اینکه در زمان امتحانات با وضعیتی مواجه شویم که متخصصان امر بهداشت اجازه این موضوع را ندهند. به محض خارج شدن از این تعطیلی دوهفته‌ای به خانواده‌ها توصیه آموزش حضوری به ویژه برای کلاس اولی‌ها را داریم و خود ما بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید می‌کنیم. »

این سخنان وزیر آموزش و پرورش موجب ایجاد واکنش های فراوانی در میان فرهنگیان ، دانش آموزان و خانواده ها و رسانه ها شد .

گزارش صدای معلم از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات و آزمون ها به شیوه حضوری

همان گونه که انتظار می رفت ؛ این سخنان حاجی میرزایی با مخالفت برخی رو به رو گردید . « صدای معلم » ضمن دعوت از وزارت آموزش و پرورش به شفافیت و اقتدار لازم ؛ برگزاری امتحان به شیوه حضوری را فرصتی مناسب برای ارزیابی نزدیک به واقعیت آموزش های ارائه شده در این مدت ارزیابی می کند .

« صدای معلم » از ابتدای تعطیلی مدارس به خاطر کرونا در اسفند 1398 با این رویه و سیاست که اصل بر تعطیلی مدارس گذاشته شد مخالفت خود را با این تصمیم و با استناد به دلایل کارشناسی و تجربیات جهانی و توصیه های سازمان های بین المللی ابراز داشت و همچنان بر این باور است که این تعطیلی ها موجب ضربه شدید به جایگاه مدرسه و اولویت داشتن آموزش در جامعه بوده و عوارض و پیامدهای منفی و مخرب آن در آینده ای نه چندان دور قابل جبران نخواهد بود .

پرسش این رسانه از وزیر آموزش و پرورش و مجموعه کاری ایشان آن است که چرا شیوه نامه بازگشایی مدارس که پیش از آغاز سال تحصیلی در نیمه شهریور  به همه مدارس کشور ابلاغ گردید با وجود آن که در چارچوب ماده واحده مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تنظیم شده بود بدون هیچ گونه توضیحی کنار گذاشته شد ؟ ( این جا )

گزارش صدای معلم از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات و آزمون ها به شیوه حضوری

این انتقاد بر وزارت آموزش و پرورش همچنان وارد است چرا که این گونه اقدامات موجب سلب اعتماد جامعه نسبت به اقتدار و کارایی وزارت آموزش و پرورش شده و حتی ممکن است در نهایت موجب طلبکار شدن برخی از افراد کم کار و بدون تعهد نیز بشود .

« صدای معلم » مواضع وزیر آموزش و پرورش در مورد برگزاری امتحانات به شیوه " حضوری " را در جهت ممانعت از لوث شدن بیشتر آموزش تلقی کرده و خواهان اعمال آن فارغ از فشارها و جوسازی های رسانه ها و برخی افراد و جریانات است .

انتظار می رود بر خلاف عملکرد پیشین  وزارت آموزش و پرورش در برخورد درجه بندی شده و تبعیض آمیز با دروس و امتحان ها در خرداد و شهریور سال تحصیلی گذشته که فاقد هر گونه مبانی کارشناسی و علمی و بیشتر بر اساس سلیقه بود این بار  شیوه برگزاری امتحان برای همه پایه ها و همه دروس به صورت " حضوری " اعمال گردد .

در برنامه درسی چنین درجه بندی مشاهده نمی شود و همه آن ها برای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیت شهروند مسئول موثر هستند .

پایان گزارش/


گزارش صدای معلم از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات و آزمون ها به شیوه حضوری

دوشنبه, 10 آذر 1399 11:40 خوانده شده: 526 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 -2 --
معلم پیر 1399/09/10 - 13:24
بسیار خوب که بالاخره صدای معلم ، دنبال گام مثبت بود در طی یکسال گذشته. و این گام مثبت را هیچکدام از معلمین تلاشگر و سختکوش و دانش آموزان عزیز برنداشتند و این بار سنگین را بالاخره خود وزارت و در اتاق های خالی و کنار شوفاژ گرم برخواهند داشت. و صدای معلم و دیگر به اصطلاح رسانه های غنی و سرشااار از علم و تفکر و خردمندی ، به این مهم واقف شده اند که آری گام مثبت یعنی این.
بالاخره معنی گام مثبت را همگان فهمیدند. تمام.

لطف و خواهشا اسم این سایت رو تغییر بدین. یه نظر سنجی کنید ببینید که کدام معلم از اینکه اسمش را چنین رسانه ای یدک بکشد راضی است؟ البته اگر بیمه ای هم اسم معلم را مستمسک قرار دهد باز هم ناصواب بوده و هست و خواهد بود. و قس علیهذا
پاسخ + +2 -5 --
ناشناس 1399/09/10 - 13:57
امتحان حضوری تا زمان ریشه کنی کامل ویروس منطقی نیست.چرا فکر معلمانی مثل بنده با بیماری زمینه ای نیستید؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/09/10 - 15:27
از معلمی استعفا بده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/09/12 - 05:22
الان اکثرمشاغل مانند بانک وسایراداره ها کارخانه ها وبازهستند مدارس هم مثل این مراکزبایدبازگشایی شود
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/09/16 - 13:37
ناشناس 1399/09/10 - 15:27

از خدا می خواهم تو هم به درد من مبتلا بشی تا بفهمی بیماری دست آدم نیست.
احتمالاً از آن دسته افرادی هستید که تصور می کنید معلم ها در این ایام فقط مشغول تن پروری بوده اند.
پاسخ + +4 -3 --
ناشناس 1399/09/10 - 17:21
اول حسن از هزارتا در بسته که قایم شده بیاد بیرون. بعد معلما و دانش آموزا رو به کشتارگاه مدارس بفرسته و قتل عام کنه.
پاسخ + 0 0 --
عباسقلی 1399/09/13 - 01:48
فکر آن معلمی را بکن که باید 500 کیلومتر از شهر خودش دور شود تا مناطق محروم محل خدمتش برسد حال اینکه مجبور است 3 مسیر ماشین و تاکسی عوض کند در مقصد هم چون منطقه محروم است مجبور است با سایر همکارانش در یک کلاس یا خانه معلمی که بیشتر به خانه گوسفندان هست زندگی کند با حداقل امکانات بهداشتی مثل آب و سرویس بهداشتی آنهم با کلاس های 50 نفری. بعد بیا این جا تراوشات مغزی خودت را بیان کن. ادارات اگه بازند با حداقل نیرو کار می کنن. امکانات بهداشتی و ضدعفونی از ماسک و ژل و شیلد و دستگاه ضدعفونی تا عینک برای کارمنداشون فراهم کردند من خودم رفتم اداره برق کار داشتم دم در ماسک و دست کش جدید دادند با کلی تدابیر ضدعفونی از نوک سر گرفته تا کفشها ... بعد اجازه ورود بهمون دادند. آن وقت من مجبور بودم اول مهر هر روز کلی ماسک با خودم ببرم مدرسه بدهم به دانش آموزام تا نکنه کرونا نگیرم و نگیرند چون بیچاره ها پول ماسک را هم نداشتند. تازه اونم با طرح کلاس های 35دقیقه ای که تا می گفتی بچه ها امروز می خواهیم فلان مبحث را درس بدیم 36 دقیقه می گذشت. کاش تو یکی از کرونا بگیری بعد ببینم بازم میایی اراجیف سر هم کنی
پاسخ + +4 -1 --
دبیر مفت 1399/09/10 - 17:26
خودشون تو اتاقهای استریل با فاصله 3 متری از هم جلسه تشکیل میدن انتظار دارن کلی ورقه دماغو رو ببریم خونه و خودمون و خانواده هامونو به خطر بندازیم.
وقتی میگم دماغو ناراحت نشید واقعا همینه.
دانش آموزای سرماخورده و مریض هرجور شده تو امتحانات ترم شرکت میکنن. دستمالی که باهاش بینی شونو پاک کردن و توش عطسه کردن میذارن رو ورقه امتحانی. یک ساعت بعد این ورقه ی دماغو رو باید معلم بدبخت ببره خونه و همون روز یا روز بعد صحیح کنه.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/09/10 - 21:06
آموزش و پرورش عجله داره؟ خوب بیست روز بعد صحیح کنن
پاسخ + 0 0 --
دبیر مفت 1399/09/10 - 21:54
معمولا دو روز تا یک هفته بعد از آخرین امتحان مدیرا اعلام میکنن که کارنامه میدیم.
مهلت معلما برای تصحیح اوراق طبق بخشنامه های سنوات 5 سال قبل 3 روز بود. بعدا به یک هفته تغییر کرد. اما شما بخشنامه اصلاح شده رو دیدید ما هم تو مدارس دیدیم!
ینده اتفاقی تو اینترنت پیداش کردم.
انتظار دارید مدیرا و ادارات که دائم خون به جگر معلما میکنن 20 روز بتونن صبر کنن؟
اون زمان که مدارس باز بود اونطوری عجله داشتن الان که بیکار شدن و خونه نشین واویلااااا!
پاسخ + 0 0 --
دبیر مفت 1399/09/10 - 22:05
سالها قبل متوجه شده بودم که هر وقت ورقه های دی ماه رو تصحیح میکنم یکی دو ساعت بعد از شروع تصحیح نشانه های آنفولانزا ظاهر میشه و بعدشم یک هفته دوا و درمان.
چند سال اخیر تا 3 روز بعد از امتحان درسم اصلا نمیرفتم برگه ها رو بگیرم یا اگر میگرفتم میذاشتم یه گوشه خونه بعد از چند روز میرفتم سراغشون. دیگه اون وضعیت قبلی تکرار نشد.
ولی ماندگاری ویروس کرونا بیشتر از سه چهار روزه.
مسلما در صورت برگزاری حضوری امتحانات معلمای زیادی درگیر میشن. بخصوص که اکثرا هم بالای 20 سال سنوات هستیم و در سالهای 40 تا 50 سال عمرمون. داستان فقط مصونیت دانش آموزا و ایمنی بیشترشون نیست.
با مرگ کادر درمان و برچسب شهیدسلامت یه مقدار خانواده هاشون ساپورت میشن. ولی خانواده های معلما بی پناهتر و فقیرتر از قبل خواهند شد.
پاسخ + 0 -1 --
معلم 1399/09/10 - 21:32
پس تکلیف این همه اموزش در شاد ودست وپنجه نرم کردن با شاد واموزش درگوشی وضعف چشمان معلمان چه می شود.اقای وزیر
پس این تدریس ها ارزشی نداشت که می خواهی امتحانات را حضوری کنی .درضمن ما هم ادم هستیم خانواده داریم درمدرسه حداقل با 6و7اولیا همزبان هستیم .
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1399/09/11 - 05:42
بهتراست وزیرهم آموزش حضوری وهم آزمون حصوری را اجباری کند وهمه تبعات آن را بپذیرد آموزش مجازی آموزش نیست درحالیکه کارمعلم چندین برابرشده است
پاسخ + 0 -2 --
زعفرانی 1399/09/12 - 16:29
اقای پورسلیمان متاسفانه از خط اصلی ارمان های اولیه در تاسیس سایت سخن مغلم دور شدید اینو الان که مدیرشدم میفهمم
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/09/12 - 20:24
سلام

دوست عزیز

در حال حاضر این رسانه " صدای معلم " است .

احتمالا آدرس را اشتباهی آمده اید !

پایدار باشید .
پاسخ + 0 -1 --
زعفراني 1399/09/15 - 02:26
جناب پورسلیمان
چرا مسخره می کنید شما که دم از اخلاق میزنید . این سایت سخن معلم بود که بعدا شد صدای معلم ، من که میدونم شماهم که منو میشناسین که در صداقتم تردیدی نیست
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/09/15 - 09:41
سلام

دوست عزیز

کجای کامنت من " تمسخر " است ؟

این کنایه ای است به شما که حداقل عنوان رسانه را نگاه کنید .

فکر می کنم اطلاعات شما نقص است .

همان موقع هم اعلام شد که صدای معلم هیچ گونه وابستگی به هیچ نهاد و تشکلی ندارد و مستقل عمل می کند .

من هم همان موقع از سازمان معلمان ایران خارج شدم .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
معلمی 1399/09/18 - 14:29
سلام وقتی که کرونا می اید مسولین دم از رعایت شدید وترددهای غیر ضروری وکاهش استرس صحبت می کنند اما تاکمی اوضاع آروم میشه یادشان به امتحان حضوری می افتد .اما باید بگویم هیچ پدر ومادری سلامت فرزندش رابه خطر نمی اندازد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رتبه بندی معلمان با آزمون ؛ خلاف ضوابط علمی است و به بی عدالتی منجر خواهد شد ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور