صدای معلم

پرسش های صریح صدای معلم از رئیس ستاد پروژه مهر : « وزارتخانه ای که در طول 4 دهه و با وجود فراهم بودن امکانات و شرایط در بسیاری از ادوار هنوز نتوانسته است " معلم حرفه ای " را در فضای واقعی و حضوری تعریف و عملیاتی کند چگونه می خواهد با تفکرات قالبی و سنتی بسیاری از این تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان آموزش و پرورش و نیز شیوه عقب افتاده آموزش های مجازی که در حال حاضر جریان دارد ؛ آن مفهوم را جامه ی عمل بپوشاند ؟ »

" شیوه نامه بازگشایی مدارس " صادره توسط وزارت آموزش و پرورش در تضاد بنیادین با شعور معلم و هویت مدرسه است !

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

انتقاد صدای معلم از شیوه نامه بازگشایی مدارس وزارت آموزش و پرورش

پرتال معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه ،صبح روز یکشنبه 26 مرداد ماه جلسه وبینار تبیین و توضیح شیوه نامه بازگشایی مدارس با حضور معاون آموزش متوسطه وزیر و مدیران کل دفاتر تابعه به صورت مجازی برگزارشد و معاونین آموزش متوسطه استانها و روسای ادارات تابعه دراین جلسه مجازی حضور داشتند.

معاون آموزش متوسطه  به تشریح مفاد دستورالعمل بازگشایی مدارس و آغاز فعالیت آموزش و تربیتی از 15 شهریور 99 در کشور اشاره کرد و گفت:

وجود دغدغه کافی برای خدمت کادر اداری و آموزشی در شرایط فعلی به همراه بهره گیری هوشمندانه از فن آوری های جدید در آموزش تا حد زیادی کمک خواهد کرد تا از به وجود آمدن شکاف آموزشی در مناطق مختلف کشور و در سطح کلان جلوگیری کنیم.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در بخشی از سخنان خود افزود: زیست بوم جدید در آموزش و تربیت لزوما دنباله زیست بوم گذشته نیست که تفاوتی جزئی با آن داشته باشد بلکه زیست بومی متفاوت است و به همین دلیل باید اقتضائات آن مورد ملاحظه قرار گیرد.

انتقاد صدای معلم از شیوه نامه بازگشایی مدارس وزارت آموزش و پرورش

علیرضا کمرئی گفت: معلمان برای زیستن و کار کردن در این زیست بوم جدید آموزشی باید ترکیب مناسبی از سه دانش اساسی محتوا، پداگوژی و دانش فناوری را به کار بندند تا تلفیق آنها در سراسر فرایند تدریس جریان یادگیری دانش را تسهیل کنند.

وی اضافه کرد: امکانات فعالیت در فضای مجازی باید در خدمت دانش آموزان قرار گیرد و مهمتر از آن باید کمک کند تا معلمان در زیست بوم جدید به توسعه حرفه ای دست پیدا کنند.

کمرئی گفت: ابزارهای چهارگانه دسترسی به منابع اطلاعاتی ، ابزارهای مشارکتی و ارتباطی ، ابزارهای تولید و ارائه محتوا و نیز ابزارهای نشر و حضور در فضای مجازی این امکان را فراهم می کند تا مدیران و معلمان در فضایی متفاوت تر از گذشته در مسیر توسعه شایستگی های حرفه ای خویش گام بردارند که ثمره آن آموزشی پویا در فضای مجازی خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه وزیر در گفت و گو با معاونین آموزشی و روسای ادارت آموزشی استانها از آنها خواست تمام عزم خود را برای ایجاد فرصت های یادگیری و تربیت متناسب با شرایط آینده کشور را به کار بندند تا یادگیری دانش آموزان تا حداکثر ممکن توسعه پیدا کند. وزارتخانه ای که در طول 4 دهه و با وجود فراهم بودن امکانات و شرایط در بسیاری از ادوار هنوز نتوانسته است " معلم حرفه ای " را در فضای واقعی و حضوری تعریف و عملیاتی کند چگونه می خواهد با تفکرات قالبی و سنتی بسیاری از این تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان آموزش و پرورش و نیز شیوه عقب افتاده آموزش های مجازی که در حال حاضر جریان دارد ؛ آن مفهوم را جامه ی عمل بپوشاند ؟

ادامه این جلسه با نقطه نظرات وابهامات معاونین آموزش توسطه استانها درخصوص دستور العمل های باز گشایی مدارس ومسایل مرتبط با پروژه مهر ادامه یافت و معاون آموزش متوسطه و مدیران کل دفاتر هر کدام مسایلی را پیرامون دفاتر خود تشریح نمودند.»

هنوز آقای کمره ای به عنوان رئیس ستاد پروژه مهر به آخرین گزارش صدای معلم با عنوان :

آیا اگر وزارت آموزش و پرورش به ماموریت های اصلی مدیران و مدیریت هوشمندانه آنان واقف بوده و باور دارد نیازی به این گونه تکرار مکررات هست ؟
پرسش " صدای معلم " از " علیرضا کمره ای " به عنوان رئیس ستاد پروژه مهر این است که دقیقا بگویند و توضیح دهند که برای اجرای جامع و کیفی این دستور العمل چه میزان اعتبارات و بودجه با توجه وضعیت خاص امسال که با شیوع کرونا توام شده تخصیص داده شده است ؟
ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 جهت بازگشایی مدارس با جیب خالی ؟! ( این جا ) پاسخی ارائه نکرده است .

پرسش مهم و راهبردی " صدای معلم " آن است که در کدام یک از نظام های آموزشی دنیا به ویژه نوع " توسعه یافته " بخشنامه ای مشتمل بر 34 صفحه تحت عنوان " شیوه نامه بازگشایی مدارس " را به مدارس ارسال می کنند ؟ ( این جا )

انتقاد صدای معلم از شیوه نامه بازگشایی مدارس وزارت آموزش و پرورش

در کدام یک از جوامع نظام آموزشی برای صفر تا صد امور در مدارس دستور العمل می نویسند گویی با تعدادی ربات  و یا افراد بی فکر مواجهند ؟

آیا این گونه دستورالعمل های حجیم جز سرگردان کردن و تولید مشغولیت های ذهنی بی مورد و فرساینده در حالی که حتی ردیف اعتبار و یا بودجه مشخص و پایداری برای آن تعریف نشده است ؛ مشکلی از انبوه چالش های مدرسه خواهد گشود ؟

این آقایان و خانم های مسئول تصور می کنند هر چقدر حجم و تعداد بخشنامه به سوی " مدرسه " زیاد باشد نشان دهنده پُرکاری و احساس مسئولیت آنان است !

احتمالا معنای مدیر موفق ، نمونه  و اثربخش هم کسی خواهد بود که انقیاد و سرسپردگی بی چون و چرای خود حتی بدون در نظر گرفتن اقتضائات مدرسه به این گونه بخشنامه ها را اثبات کند ؟

این رسانه بارها و به دفعات از وزارت آموزش و پرورش و مسئولان آن به جد خواسته است تا به " شعور و هویت مدرسه " در حد همان سند تحول بنیادین و آیین نامه اجرایی مدارس و ارکان آن احترام بگذارند و با ارسال این گونه دستورالعمل ها آنان را به مضحکه نگیرند !

وقتی ما می گوییم وزارت آموزش و پرورش از بی برنامگی و روزمرگی رنج می برد ؛ مسئولان مفهوم " برنامه " را با " بخشنامه " خلط و قاطی نکنند !

پرسش " صدای معلم " از معاونت آموزش متوسطه آن است که دقیقا و به صورت مفهومی ، " معلم حرفه ای " ، " توسعه حرفه ای " و " مسیر حرفه ای " را در آموزش و تربیت تعریف کند .

انتقاد صدای معلم از شیوه نامه بازگشایی مدارس وزارت آموزش و پرورش

آیا پس از اجماع و توافق میان " صف " و " ستاد " به فرض ممکن ؛ ساز و کار تربیت معلم حرفه ای و نگهداشت آن در آموزش ایدئولوژیک و سیاست زده ما به درستی تعریف و تببین شده است ؟

آقای کمرئی به 3 عنصر محتوا، پداگوژی و دانش فناوری در " زیست بوم جدید " اشاره می کنند و این در حالی است که در طراحی کلان برنامه ی درسی دانشگاه فرهنگیان به دانش عمومی و انواع سواد به عنوان الزامات حرفه ی معلمی اشاره و تعریف شده است .

آیا ایشان در این زمینه مطالعه ی کافی و وافی دارد ؟

آیا از نظر ایشان فن آوری بنا بر اقتضائات " کرونا "  فقط در " شبکه مجازی " خلاصه می شود ؟

آیا فن آوری کرونا و غیرکرونا دارد ؟ آیا این گونه دستورالعمل های حجیم جز سرگردان کردن و تولید مشغولیت های ذهنی بی مورد و فرساینده در حالی که حتی ردیف اعتبار و یا بودجه مشخص و پایداری برای آن تعریف نشده است ؛ مشکلی از انبوه چالش های مدرسه خواهد گشود ؟

به نظر می رسد تصور بسیاری از مسئولان که عنوان " کارشناس " را یدک می کشند آن است که فن آوری همان فضای مجازی است .

وزارتخانه ای که در طول 4 دهه و با وجود فراهم بودن امکانات و شرایط در بسیاری از ادوار هنوز نتوانسته است " معلم حرفه ای " را در فضای واقعی و حضوری تعریف و عملیاتی کند چگونه می خواهد با تفکرات قالبی و سنتی بسیاری از این تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان آموزش و پرورش و نیز شیوه عقب افتاده آموزش های مجازی که در حال حاضر جریان دارد ؛ آن مفهوم را جامه ی عمل بپوشاند ؟

پرسش صریح " صدای معلم " آن است که آیا این مسئولان واقعا به " معلم " باور دارند و این که مغزی دارد که می تواند فکر کند  و بیندیشد ؟!

آیا این مقامات نقش " مرجعیت " معلم را در حد همان " سند تحول بنیادین " قبول دارند ؟

با این گونه حرکات و دستورات آمرانه ، خشک و نمایشی ، هیچ گاه " شکاف آموزشی " بین اداره و مدرسه ترمیم نخواهد شد .

پایان گزارش/


انتقاد صدای معلم از شیوه نامه بازگشایی مدارس وزارت آموزش و پرورش

دوشنبه, 27 مرداد 1399 13:36 خوانده شده: 853 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 -8 --
ناشناس 1399/05/27 - 15:30
با سلام،
دستورالعمل بازگشایی در دوران کرونا باید مفصل باشد و این اشکال به هیچ وجه بر وزارت آموزش و پرورش وارد نیست و حتی باید مفصل تر از این باشد. برای اینکه بدانید کجای دنیا دستورالعمل ها تا این حد مفصل هستند، در گوگل عبارت school reopening guidance را بزنید تا ببینید کشورها چه دستورالعمل ها و یا به عبارت بهتر راهنماهایی برای بازگشایی مدارس تدوین کرده اند. اول موضوعی را بررسی کنید، بعد انتقاد کنید. با همه چیز که مخالفت نمی کنند!!!
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1399/05/27 - 15:38
دوست عزیز ناشناس

سلام

اصلا این عبارت انگلیسی چه ارتباطی با بحث ما دارد ؟!

اتفاقا برای نمونه و به زودی می خواهیم دو کشور ترکیه و ایران را با هم مقایسه کنیم .


کجای دنیا این همه مدارس را " بخشنامه باران " می کنند ؟!

قاعده این است که یک دستور العمل کلی صادر می کنند و معلمان و مدرسه بر اساس صلاحیت های حرفه ای که آموخته و درونی کرده اند تصمیم گیری می کنند .

نظارت هم در معنای درست آن تعریف و اجرا می شود .

آیا معلم حرفه ای و مدرسه حرفه ای این همه گایدنس می خواهد !

پیشنهاد ما این است جهت اطلاع مخاطبان ، فقط یک نمونه از آن school reopening guidance را ترجمه و برای این رسانه ارسال فرمایید .

سپاس .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
هاشمی 1399/05/27 - 16:10
درود . چقدر متن شما پر از تناقض و ضعف معنایی هست. خودتان دستور العمل را در برابر راهنمای بازگشایی قرار میدهید به نظر خودت این دو یکی هستند؟! و این موضوع نشان میدهد ان عبارت انگلیسی را بدون بررسی اینجا قرار دادی که کلام خود را معتبر کنی اما کلام ناپخته و جانب دار، همان اول خود را خراب می کند. بخشنامه حالت اجبار دارد و راهنما حالت اختیار.
امیدوارم به جای تعصب، و با کمک خرد و آزاداندیشی در جهت تعالی جامعه حرکت کنیم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/05/27 - 18:06
لینکهای زیر نمونه ای از راهنمای بازگشایی مدارس هستند. کمی مطالعه کنید، نیازی به این همه سرو صدا نیست:
https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-schools-during-the-coronavirus-outbreak/guidance-for-full-opening-schools

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/workgroups/Reopening%20Washington%20Schools%202020%20Planning%20Guide.pdf
از این راهنماها بسیارند
پاسخ + +7 -1 --
هاشمی 1399/05/27 - 16:03
درود با سپاس از صدای معلم بابت این روشنگری ها و خبرها

مطلب بسیاری عالی بود واقعا این نوع بخشنامه های از بالا به پایین و دیکتاتور شکل، جز به نابودی کشیدن عزت و احترام معلم و دانش آموز و آزادی او نتیجه ای نخواهد داشت. و بیش از پیش روحیه غم و خستگی را ایجاد می گند. اصلا خنده دار هست. در اولین روز های کرونا معلم ها به زیبایی کار خود را انجام میدادند حالا با این دستورات یعنی کارها بهتر می شود؟

مشخص است مدیران مربوطه یا سواد و فکر پایینی دارند یا در پی آزار جامعه آموزشی ایران می باشند.
از آنها میخواهیم دست از این بازی ها بردارند تا بیش از این و مانند طرح های دیگر، گندکاری نکنند
پاسخ + +9 0 --
ناشناس 1399/05/27 - 16:06
بی زحمت گوشی و اینترنت رایگان در اختیار معلم قرار دهند تا فعالیت کند
قبلا مسئولین گفتند اینترنت مصرفی معلمان از هزینه ی رفت و آمدی که برایشان حذف شده جبران می شود ولی نگفتند معلم بیش از چهار ساعتی که در فضای مجازی پاسخگوی دانش آموز و والدین بود جزو اضافه کاری محسوب می شود یا خیر

مدازس رل باز کنید که نه شما حق الناسی بر گردن بگیرید نه ما

زیاد هم نمی خواهد به فکر مردم باشید
پاسخ + +8 0 --
شهاب 1399/05/27 - 20:07
برنامه جدیدی طرح ریزی کرده اند تا حضوروغیاب معلم درفضای شاد صورت بگیرد وبااین گونه فشارها معلم را واداربه استفاده از این فضا وخریدتجهیزات مربوطه کنند کدام سازمان کارمند خودرا مجبوربه خرید تجهیزات گران قیمت یا ارزان قیمت می کند تا درخدمت سازمان قراردهند شما که توان تهیه تجهیزات تدریس مجازی را ندارید چطور معلم را تحت فشارمی گذارید تا تن به خواسته های نا معقول شما مسئولان بدهد معلم تابعی است از این سیستم فقیر پس توقع معجزه وانجام چنین کارهایی از وی نداشته باشید شرم یبرچنین مسئولانی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/05/27 - 22:01
من به خاطر اینکه بچه کوچک داشتم (ابتدایی) و مدام میخواستند گوشی مرا برای بازی بگیرند هیچوقت گوشی هوشمند نخریده بودم و یه لب تاب برای کارهای اینترنتی و طرح سوال و کارهای آموزشی داشتم تا اینکه کرونا و تعطیلات پیش آمد و آموزش مجازی هم برای خودم و هم برای فرزندانم . شرایط خرید گوشی نداشتم و ناچارا یک شبیه ساز اندروید (بلواستکس) روی لب تاب نصب کردم تا شاد و واتساب و روبیکا را برای آموزش روی آن نصب کردم و خودم و فرزندانم از آن استفاده کردیم ولی متاسفانه الان میبینم لب تابم مدام هنگ میکند و تا روشنش میکنم سریع داغ می شود و اینکه 12 میلیون فقط به خاطر این آموزش مجازی ضرر نصیبم شد . نه مردم اینها را می بینند و نه مسولین . هر جا هم مینشستم صحبت از تعطیلی معلمان و حقوق مفتشان بود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 2 1399/05/28 - 08:06
سلام به ناشناس
خوب همین تجهیزات را در مدرسه نمی توانند بگذارند تا برخی از معلمان از آن استفاده کنند؟
مثلا مثل مدارس دولتی که به پول نفت وصل هستند؟
یا مثلا مدارس فوق غیر انتفاعی !؟
یا مثلا مدارس سما که دانشگاه آزاد ملاّک پشتوانه آن است و می ‌گفتند نوعی وقف عام است و ...؟
آیا نمی توان با حسن قوانین و مدیریت دولتی ها یا شهریه مازاد برخی غیر انتفاعی ها یا فروش ملکی از املاک دانشگاه آزاد مدارس مربوط به خودشان را تجهیز کرد؟! و...
پاسخ + +6 -4 --
یوسفی 1399/05/27 - 22:21
درود
اصل آموزش باید حضوری باشد .
آموزش های مجازی فقط نقش کمکی دارند .
آقایان و خانم ها ! گویا سوراخ دعا را گم کرده اند !
پاسخ + 0 0 --
...... 1399/05/29 - 01:01
آموزش حضوری که اخر و‌ عاقبتش کرونا و‌ قبر است بدرد عمو‌ عزراییل میخورد حفظ جان یک کودک ما از هزار سال آموزش و حفظ مطالب بیخود. با ارزش. تر است و‌ قابل قیاس نیستند
پاسخ + +7 -2 --
Am 1399/05/27 - 22:47
من به عنوان یک معلم آموزش در فضای مجازی را نمی پذیرم
زیرا که دانش آموزان شش ماه از تعطیلات را در فضای مجازی و اینستا گرام و تلگرام و مکان های عمومی من جمله پارک ها و بازی جمعی در کوچه ها سپری می کنند
معلمان اگر شبانه روز در فضای مجازی شاد تدریس کنند اثر بخش نخواهد بود و همچنین یاد گیری امکان پذیر نمی باشد
وزیر محترم به جای پاک کردن مسئله صورت مسئله را تسهیل نمایند آموزش نکات بهداشتی و قرار دادن ‌وسایل بهداشتی برای دانش آموزان مد نظر قرار دهند
نسل جوان را درگیر فضای مجازی و داشتن گوشی شخصی نکنند
پاسخ + +5 -1 --
احمدی 1399/05/27 - 22:51
ننگ ما مسئول در خواب ما
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/05/27 - 23:03
با سلام و احترام . پس تکلیف ما که در منطقه محروم خدمت میکنیم چیست . جایی که تعداد زیادی از دانش آموزان به اینترنت دسترسی ندارند یا دانش آموزانی که برنامه شاد را روی گوشی پدرشان نصب کرده و پدر صبح زود از خانه خارج شده و نیمه های شب بر میگردد ؟ بچه های عاشق یاد گرفتن و محروم از آن . کاش کاری دستمان بود...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 2 1399/05/28 - 08:09
نگران نباشید از چیزی عقب نیستید که هیچ بلکه از شرّی در امانید
پاسخ + +4 0 --
من 1399/05/27 - 23:30
با سلام
شبکه ی شاد بعضا باعث مشکلات اساسی از لحاظ اجتماعی و روانی برای دانش آموزان خواهد شد.
گوشی هایی با فیلتر شکن هایی که دانش آموز رو به دنیای بی رحم فضای مجازی خواهد برد.
و اونوقت شاد هیچ معنی بهتر از ناشاد نخواهد داشت.
من به عنوان یک معلم با برنامه ی شاد مخالف هستم؛امیدوارم مسئولین تمهیدات بهتری بیندیشید.
پاسخ + +2 -4 --
ناشناس 1399/05/28 - 00:50
تنبل ها این قدر پیاز داغش رو زیاد نکنید
پاسخ + +7 0 --
معلم ایرانی 1399/05/28 - 01:27
معلم اگر حقوق مفت می گیرد(که نمی گیرد) ، پس اساتید دانشگاه که تا بهمن ماه تعطیل و بصورت مجازی خواهد بود(با حقوق حداقل 15-20 میلیون تومان) حقوق شان مفت نباشد چیست؟ جامعه ما چه وقت از این تفکرات دور خواهد شد.خدا می داند.ولی ریشه آن در آموزش و تربیتی است که در گذشته دیده ایم. وقتی وزیر آ.پ می گوید مدارس تا زمانی که بانک ها باز هستند ، باید باز باشد و معملنا حتی در شرایط وضعیت قرمز کرونایی در مدرسه حاضر باشند و افرادی که مسئولیت واقعا خطیر آموزش و تربیت نسل بعد را به عهده دارند را با کارمند بانک(که شغل همه قابل احترام هست من جمله کارمندان بانک) مقایسه می کند ،آیا می توان انتظار قضاوت مناسب را از افراد جامعه داشت؟!؟!
پاسخ + +8 -1 --
ناشناس 1399/05/28 - 08:00
سلام بنده به عنوان یک معلم اصلا از تدریس در فضای مجازی و برنامه شاد راضی نیستم. تمام وقتم گرفته شد و در آخر دانش آموزانم نه به تدریس ها گوش دادند و نه حتی آنهارا دیدند و من طبق عملکرد آنها در 6ماه اول سال کارنامه را صادر کردم. من درمنطقه ای بودم که از لحاظ مالی سطح بسیارپایینی داشتند و اکثرا گوشی هوشمند نداشتند چرا با گرونی های زیاد مردم اذیت شوند. و اینکه تمام مردم دراین چندماه تعطیلی به مسافرت، عروسی، تفریح رفتند فقط برای مدرسه آمدن بهانه دارند. لطفا مدارس را باز کنید. فضای مجازی جای مناسبی برای تدریس نیست
پاسخ + +5 -1 --
امیر علی محبی 1399/05/28 - 08:47
کودکان و نوجوانان نه تنها از تفریح و مهمانی ها در این مدت دور نبوده اند بلکه در جامعه ی ما دور ماندن از محیط مدرسه برای این کودکان مخاطراتش بیش از گذشته خواهد شد.
پروتکل های بهداشتی را در مدارس اجرا کنید دانش آموزان هم یاد می گیرند.
همه که وحشی و نفهم نیستند که نتوانند آموزش ببینند و بفهمند که باید برای حفظ سلامت خود و دیگران مراعات کنند.
در ضمن فرزندان ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را با محیط تطبیق دهند نه اینکه از خطرات فرار کنند و بر ترسشان افزوده شود.
مسئولین از کرونا ترسناک ترند.
پس مدرسه را در نزد کودکان و خانواده ها هولناک جلوه ندهید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/05/28 - 11:22
باید متوجه یک اصل مهم و اساسی
حتما باشیم . کودکان در مدارس از طریق ارتباط برقرار کردن رشد می کنند، جامعه پذیر می شوند، خلاهای عاطفی خود را در گروه دوستان و همکلاسی ها پر می کنند.
در فاصله گذاری های انجام شده ، این
خلا، آسیب های جدّی و عمیقی را بر روی شخصیت فردی و اجتماعی آنان
خواهد گذاشت.
خانواده ها متوجه باشند که در این شرایط، به کودکان خود در هر سنی ، بیشتر توجه نمایند.
در تایلند اشاره شده به سلول های انفرادی. در برخی کشورها دانش آموزان‌ حق حیاط رفتن ندارند و در سالن مدرسه بازی می کنند.
و......
نکته دیگر در مدارس دیگر کشورها به دانش آموزان ماسک رایگان خواهند داد، ماسکی که هر زنگ باید عوض شود.
راستی ما چنین توانایی هایی خواهیم داشت؟ یا نبوغ مسئولان ما علیرغم کمبود معلم‌، به طرح زوج و فرد، تن داده، واقعا در شرایط عادی مدیریت
این وزارتخانه فلج و عقیم بوده، مشتاقم‌ به مدیریت زمان بحران کنونی.
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1399/05/28 - 10:33
با سلام و وقت بخیر
در این مدت آموزش مجازی که حتی در تابستان هم ما تعطیل نکردیم بسیار به تمام معلم ها خیلی چیزها تحمیل شد و ظلمی وصف ناپذیر بر ما روا شد .
خانواده ها ما را ابزاری برای سرگرم کردن فرزندانشان در منزل می دانستند و یا معلم خصوصی در ساعات آزاد.
ما باید در هر ساعتی که آنها تمایل به تدریس و حضور داشتند به بهانه های مختلف عدم دسترسی به اینترنت و گوشی با آنها همراهی میکردیم
برای ضبط یک فیلم‌آموزشی نیم ساعت ۶ ساعت وقت می گذاشتیم و والدین به دلیل اینکه اینترنت آنها حرام میشود آن را باز نمی کردند و ما مجددا به صورت خصوصی ،تلفنی ،با صوت و تصویر و هزار راه دیگر آنها را به بقیه می رساندیم . در واقع ۲۴ ساعت شبانه روز در اختیار والدین و ت مان حرف آنها این بود که ما حقوق میگیریم و در خانه نشسته ایم.
حتی جرات سر زدن به گروه ها را نداشتیم
اگر در زمان آنلاین شدن به سوالات بیوقت آنها پاسخ نمی دادیم باید مواخذه میشدیم.
پاسخ + +5 0 --
جلیلی 1399/05/28 - 11:52
سلام ووقت بخیر
شبکه شاد باعث مشکلات زیادی برای خانواده ها شده است خیلی از دانش اموزان سال گذشته یا اینترنت نداشته اتد یا ا
گر هم داشتند نمی توانستند آن رانصب کنند وشبکه شاد خیلی کند عمل میکرد واصلا خانواده ها راضی نبودند ودر حال حاضر که بعضی از خانواده ها بدون آن که بدانند آن را حذف کرده اند وهرچه تلاش می کنند یگر نصب نمی شود اگر قرا است شبکه شاد رایگان باشد باید همه امکانات بقیه شبکه ها راهم داشته باشند که خانواده ها ومعلم های زحمت کش اذیت نشوند و به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند
پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1399/05/28 - 11:54
من بعنوان یک معلم از آموزش مجازی ناراضی هستم.
کلی هزینه اینترنت و گوشی هوشمند دادیم، بیشتر از ساعت کاری مدرسه در حال تدریس به بچه ها بودیم، کلی جزو و نمونه سوال در اختیار بچه ها گذاشتیم اما در آخر چی؟! بیشنر بچه ها یا اینترنت در اختیار نداشتن یا قدرت خرید گوشی هوشمند رو نداشتن و از درس جا موندن و در آخر هم مجبور شدیم این همه تدریس و حضور و غیاب رو در نظر نگیریم و با توجه به ترم اول به دانش آموزهامون نمره بدیم. امسال مدرسه باز بشه و حضوری بریم خیلی بهتره
ممنون از صدای معلم
پاسخ + +8 0 --
غریبوند 1399/05/28 - 12:11
معلمان وقتی به راحتی به هر ذلتی تن می دهند باید انتظار خاک بر سر بودن را داشته باشند.لااقل آنانی که می فهمند صدایشان را برسانند. کسانی هم که نمی فهمند از اولم نمی فهمیدند.
فرهنگیان همه جا فرهنگی باشند .

من معلم اگر هم کلاس مجازی باشد راس ساعت ۸ صبح وارد کلاس می شوم و راس ساعت ۱۲ و نیم هم گوشی ام را خاموش می کنم.
حالا وزیر می خواهد درسشان بدهد.
معاون می خواهد رویه را دنبال کند.
معلم خصوصی می خواهد تک تک برایشان ارسال کند.
من به اندازه ای که به من احترام می گذارند کار می کنم. معلم هم آدم است. خرج دارد. با هوا که فقط ارتزاق نمی کند.
بفرستند تخلفات اداری
فتا
هر کجا که دلشان می خواهد
در این تایم نت جواب داد که داد
سرعت خوب بود که بود
نبود هم به من مربوط نمی شود
در دهان مردم را هم نمی شود بست. تا نصف شب امسال درگیر بودیم آخرش هم گفتند خوردند و خوابیدند.پس بگذار شانمان حفظ شود.
در ضمن من در مدرسه هستم.سیستم و امکانات باشد فعالیت می کنم در غیر اینصورت نه‌گوشی دارم و نه لپ تاب
والسلام
پاسخ + 0 0 --
آفرین 1399/05/28 - 13:42
در ضمن من در مدرسه هستم.سیستم و امکانات باشد فعالیت می کنم در غیر اینصورت نه‌گوشی دارم و نه لپ تاب

احسنت
پاسخ + 0 0 --
نرگس کارگری 1399/05/28 - 18:12
با سلام و احترام
بنده هم در مدرسه حضور خواهم یافت .از امکاناتی که در مدرسه باشد استفاده می کنم. اگر هم نباشد منتظر می مانم تا تهیه کنند. در غیر این صورت در خدمت دانش آموزان به صورت حضوری خواهم بود.
با تشکر
پاسخ + +7 0 --
مهدی 1399/05/28 - 15:54
معلم باید با گوشی خودش ، درس بدهد؟ آیا بانک ها و ادارات دیگر با ابزار شخصی خودشان ، امور کاری مراجعین رو انجام میدن؟ با اینترنت خودشون؟ در دانشگاه ها ، به اساتید لپ تاپ داده اند از خیلی وقت پیش.
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1399/05/28 - 17:10
با سلام :برنامه شاد تا زمانی شاد هست که شرایط وخیم تر روحی و روانی را برای خانواده های کم در آمد ایجاد نکند،این شبکه هنوز از کیفیت کافی برای استفاده در آموزش برخوردار نیست،و هزینه اینترنت برای بسیاری از خانواده ها و معلمین سنگین می باشد،گذشته از بحث هزینه استفاده از گوشی های هوشمند پدر و مادر می تواند خاطرات جبران ناپذیر اجتماعی روحی و روانی در دراز مدت بجا بگذارد...
پاسخ + +7 0 --
صبوحی 1399/05/28 - 17:43
اگر معلمان خود از این کار استقبال نکنند کسی نمی تواند به ایشان زور بگوید.

کسی در شبکه ی شاد کار نکند
قانونی نیست حضور معلم در فضای مجازی
حتی زمانی داشتن شماره منزل یا همراه معلم توسط خانواده ها جایز نبود ولی الان آدرس خانه ی معلم را هم دارند و وقت و بی وقت هم به سراغش می روند.
البته من معلم از کمک رسانی ناراضی نیستم ولی زندگی شخصی و خانوادگی خودم نیز مختل شده و خانواده و فرزندانم می خواهند که برای این موضوع فکری بکنم.
آدرسم را هم مدیر مدرسه به آنان داده است.که اگر به مشکلی برخوردند از من بپرسند.


نمی دانم آیا اساتید دانشگاه هم چنینند؟!
پاسخ + 0 0 --
روزی رسان 1399/05/29 - 17:53
متاسفانه غفلت می کنیم که روزی رسان خداست و نه شاد
من به دلیل نداشتن موبایل و سیم کارت از سوم اسفند وارد هیچ آموزش مجازی نشده و نخواهم شد حتی اگر اخراج شوم
روزی مرا خداوند با شغل دیگری خواهد رساند
مدرسه موظف است تجهیز شود یا بدون یک ریال هزینه تجهیزمان کنند
می توانند تجهیزات را عاریه دهند و پس از رفع کرونا پس بگیرند
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/05/28 - 18:04
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش عنوان کرد: در هیچ جای دستورالعمل بازگشایی مدارس ذکر نشده است که معلم باید در وضعیت قرمز به مدرسه بیایید، مگر در مناطق کم جمعیت که به دلیل کم بودن تعداد دانش‌آموزان، ضرورتی به فاصله گذاری اجتماعی نبوده و دانش‌آموزان به شاد یا سایر روشهای مختلف آموزشی دسترسی ندارند.
خبرگزاری تسنیم. ۲۷ مرداد ۹۹
پاسخ + +2 0 --
نکته سنج 1399/05/28 - 23:15
باسلام
برنامه شاد(شبکه اجتماعی دانش آموزان) ک برای مردمم ایران ناشاد شد!
خبر دارید و داریم ک بیشتر مردم خرید گوشی هوشمند و نت فوق العاده مشکل بود ولی این قلم به اقلام سبد خانواده تحمیل شد.

درد بیشتر می شد زمانی ک والدین نمیتوانستند از آن استفاده کنند...
نشاندن دانش آموز در خانه ای ک پرا تلاطم و سروصدا بود از وویسهایی ک میفرستادند مشخص بود. والدین نت را ب ریال و مگا به روی معلم می آوردند و ابراز از نگرانی ترک کلاس ب خاطر نبود گوشی ک پدرآخر شب می آیند...
و بدتر آز همه آنها برای والدین و معلمی بود ک باید محتوایش را نصف شب یا سحر بفرستد به شاد، چون سرعت فوق العاده پایین بود، البته نگرانی از دانلود توسط دانش آموزان باز هم فردا ب وقت کلاس همراه بود
پاسخ + +3 0 --
معلم ایرانی 1399/05/29 - 00:12
تا نصف شب امسال درگیر بودیم آخرش هم گفتند خوردند و خوابیدند.پس بگذار شانمان حفظ شود.
در ضمن من در مدرسه هستم.سیستم و امکانات باشد فعالیت می کنم در غیر اینصورت نه‌گوشی دارم و نه لپ تاب ------> همه باید از این رویه پیروی کنیم. حضور در مدرسه و استفاده از امکانات موجود در مدرسه.در صورت نبود امکانات ، مسئولیت برعهده آموزش پرورش می باشد.

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش عنوان کرد: در هیچ جای دستورالعمل بازگشایی مدارس ذکر نشده است که معلم باید در وضعیت قرمز به مدرسه بیایید، مگر در مناطق کم جمعیت که به دلیل کم بودن تعداد دانش‌آموزان، ضرورتی به فاصله گذاری اجتماعی نبوده-----> برای ماست مالی گفته های وزیر بود که گفته بود تا زمانی که بانک ها تعطیل نیستند،معلم باید بیاید
پاسخ + 0 0 --
مدرس دربند 1399/05/29 - 11:39
حرف خوبی است
حضور در مدرسه و استفاده از امکانات آن
پاسخ + +1 -1 --
داود 1399/05/29 - 13:17
بسیار منطقی ومستدل بیان فرمودید.اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.زمانی در تعریف از جنگ گفتند که جنگ یک نعمت بود راست می گفتند چون هشت سال مردم را مجبور کردند که یاد ومطالبه ای از شعار های لوکس ومدرن نوفل لوشاتو نکنند وتمام تهدید وتحدید ات حقوق مردم وظلم های که به مردم می شد وبی تدبیری هارا پای وضعیت حساس جنگ بگذارند الان هم کرونا برای مسوولان نعمت است چون اگر وضعیت عادی بود افتضاح مدیریت هوشمندانه وناب مسوولان فاش تر ازآفتاب برآفتاب افکنده می شد .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور