صدای معلم

« به نظر می رسد مسئولان وزارت آموزش و پرورش راه خود را می روند و به عواقب تصمیمات خود کم تر می اندیشند و در برابر پرسش رسانه های مستقل و منتقد بی تفاوت بوده و پاسخ گو نیستند هر چند این پیامدهای این گونه اقدامات غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه مستند مبتنی بر تجربیات کشورهای توسعه یافته و دارای نظام های آموزشی موفق و استاندارد در نظام آموزشی ما تاثیرات مخرب خود را گذاشته و اثرات این بحران سوء مدیریت و ناکارآمدی از مدت ها پیش آشکار گشته است »

از " آزمون رتبه بندی معلمان " ، " معلم حرفه ای " بیرون نمی آید !

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

گزارش صدای معلم در مورد آزمون رتبه بندی معلمان و الزامات معلم حرفه ای

سومین آزمون رتبه بندی معلمان در آذر ماه برگزار می گردد .

در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش چنین آمده است :

« پیرو شیوه نامه اجرایی شماره 185179 مورخ 1398/10/04 و بخشنامه 710/15 مورخ 1399/03/18 مرحله سوم رتبه بندی در نیمسال دوم سال 1399 برای كلیه گروه‌های مشمول ( گروه معلمان ، مدیران ، معاونان دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول و دوم، فنی حرفه ای و كارو دانش ، هنرآموزان، مربی تربیتی، معاون پرورشی و مشاوران ، تربیت بدنی ، بهداشت ) اجرا می گردد . لذا فرم‌های ارزیابی صلاحیت عمومی ، صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفه‌ای برای كلیه واجدین شرایط دریافت رتبه در سامانه LTMS قرار داده شده است .

لازم به ذكر است آزمون در دو مرحله طراحی شده است كه مرحله اول آن در روز سه شنبه مورخ 1399/9/04 و مرحله دوم در روز یك شنبه مورخ 23 / 9 / 1399 برگزار خواهد شد و فایل محتوی آزمون هر یك از گروه‌های مشمول جهت بهره‌برداری در سامانه LTMS بارگذاری شده است . »

« صدای معلم » برای هر نوبت گزارشی تهیه کرد اما به نظر می رسد مسئولان وزارت آموزش و پرورش راه خود را می روند و به عواقب تصمیمات خود کم تر می اندیشند و در برابر پرسش رسانه های مستقل و منتقد بی تفاوت بوده و پاسخ گو نیستند هر چند این پیامدهای این گونه اقدامات غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه مستند مبتنی بر تجربیات کشورهای توسعه یافته و دارای نظام های آموزشی موفق و استاندارد در نظام آموزشی ما تاثیرات مخرب خود را گذاشته و اثرات این بحران سوء مدیریت و ناکارآمدی از مدت ها پیش آشکار گشته است .

گزارش صدای معلم در مورد آزمون رتبه بندی معلمان و الزامات معلم حرفه ای

این رسانه در دومین گزارش خود در 27 تیر 1399 چنین نوشت : ( این جا )

« آزمون رتبه بندی معلمان برای دومین بار در 25 تیر ماه سال جاری در "  سامانه ضمن خدمت فرهنگیان " بارگذاری و اجرا گردید .

پیش تر و هنگام اجرای نخستین آزمون رتبه بندی معلمان ، " صدای معلم " در گزارشی نوشت : ( این جا )

پس از برگزاری آزمون جهت ارتقا و اعطای جدید رتبه به معلمان در طرح " رتبه بندی معلمان " که در 27 بهمن در سامانه ال تی ام اس وزارت آموزش و پرورش اجرا گردید ؛ تعداد قابل توجهی از معلمان انتقادات فراوانی را نسبت به اجرای این آزمون ابراز داشته اند . پرسش موکد « صدای معلم » آن است که در کدام نظام آموزشی موفق و موثر ، معلمان بدون احراز صلاحیت های حرفه ای توسط یک نهاد تخصصی و اعطای گواهی نامه صلاحیت های حرفه ای صرفا با یک آزمون رتبه بندی می شوند ؟

این نظرات در بخش نامه های دریافتی صدای معلم بارگذاری گردیده است .

انتقادات معلمان را می توان در موضوعات زیر طبقه بندی کرد :

* سخت بودن آزمون

* زمان ناکافی برای آزمون

* آماده نبودن و نداشتن فرصت و زمان لازم برای مطالعه منابع آزمون

* سرعت پایین اینترنت در بسیاری از مناطق و نواحی که با انتخابات مجلس و تبلیغات آن هم زمان شده است .

* حد نصاب قبولی که برای قبولی در آزمون تعریف شده است استاندارد نبوده و کسب آن بسیار دشوار است به عنوان مثال معلمان می گویند کسب 80 درصد  نمره قبولی برای دریافت رتبه 5 ( عالی ) واقعی و منصفانه نیست .

*مشکلات فنی سامانه ضمن خدمت که موضوع جدیدی نیست و مسئولان هم تدبیری برای آن نکرده اند .

و...

نخستین بار « صدای معلم » در 6 دی 1398 در گزارشی با عنوان "  هشدار صدای معلم به وزارت آموزش و پرورش در مورد اجرای رتبه بندی معلمان ؛ با صلاحیت های حرفه ای معلمان و آینده نظام آموزش حرفه ای آنان بازی نکنید ! نسبت به " اجرای رتبه بندی معلمان " با ساز وکارهای تعریف شده هشدار داد . ( این جا )

گزارش صدای معلم در مورد آزمون رتبه بندی معلمان و الزامات معلم حرفه ای

( source )

در این گزارش آمده بود :

" قرار است کدام شاخص ها و معیارها توسط کدام مرجع علمی صلاحیت دار مورد ارزیابی و سنجش و در نهایت " رتبه بندی " قرار گیرند ؟

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار این دلسوزی های در پایان عمر خویش ؛ تکلیف " سازمان نظام معلمی " را که سال ها از طرح آن می گذرد مشخص کند . 

گزارش صدای معلم در مورد آزمون رتبه بندی معلمان و الزامات معلم حرفه ای

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟

آقای اللهیار بد نیست در این زمینه یک پژوهش میدانی داشته و تحقیق کنند که این هیات های ممیزه در آن زمان چه عملکردی داشته و الان به چه صورتی درآمده اند ؟

واقعا این پرسش جدی مطرح است که چرا مسئولان این جامعه در سطوح مختلف به جای اصلاح روندها ، فرآیندها و نهادها دائما می خواهند که نهاد جدیدی تاسیس کنند ؟ !

برای عملکرد معلمان در طول یک سال تحصیلی ، " فرم ارزیابی عملکرد " تعریف شده است .

اگر نتایج این گونه ارزیابی ها دقیق و شفاف نیست آن را اصلاح کنیم .

مدیران را آموزش دهیم و درجه تعهد سازمانی کارکنان را ارتقا دهیم .

گروه های آموزشی که در حال حاضر به یک رکن و عضو زاید و بوروکراتیک تبدیل شده اند را فعال و در کنار ارزیابی درونی در حوزه مدرسه و توسط ارکان مدرسه سعی کنیم تا ارزیابی تلفیقی از کار معلم حاصل شود .

سازمان نظام معلمی که به نظر می رسد برخی و شاید بسیاری از مسئولان و مدیران ناکارآمد را به وحشت انداخته ضمن شفاف سازی در رویکردها و عملکردها ؛ آن را در سیستم تعریف کرده و " معلم حرفه ای " را پایه گذاری کنیم .

بدون تردید حضور و استقرار " معلمان حرفه ای " در نظام آموزشی ایران برای نخستین بار ، صفحه تازه ای را در مناسبات " صف " و "ستاد " خواهد گشود و البته این با آموزش و پرورش ایدئولوژیک سازگار نخواهند بود . "

به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد .

گزارش صدای معلم در مورد آزمون رتبه بندی معلمان و الزامات معلم حرفه ای

این مدیران غیرپاسخ گو و ناکارآمد با تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی ، هزینه هایی را بر سیستم آموزشی تحمیل می کنند که به نظر می رسد جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهند بود .

« صدای معلم » در پایان گزارش تفصیلی خود چنین نتیجه گیری کرده بود :

" اما بخش قابل توجه و در عین حال تاسف برانگیز این شیوه نامه در مورد " صلاحیت های حرفه ای " است .

این رسانه بارها بر این نکته اصرار ورزیده است که رتبه بندی معلمان با احراز " صلاحیت های حرفه ای " ارتباط دارد و چیزی نیست که با یک " آزمون " به دست آید .

متاسفانه عملکرد ناقص ، مبهم و غیرکارشناسی وزارت آموزش و پرورش که برای بارها اتفاق افتاده ضمن ایجاد فضای ابتذال ، یاس و بدبینی بین معلمان ، موضوع مهم و راهبردی تربیت و نگهداشت " معلم حرفه ای " را در این دستگاه دچار چالش های جدی و راهبردی کرده است . گروه های آموزشی که در حال حاضر به یک رکن و عضو زاید و بوروکراتیک تبدیل شده اند را فعال و در کنار ارزیابی درونی در حوزه مدرسه و توسط ارکان مدرسه سعی کنیم تا ارزیابی تلفیقی از کار معلم حاصل شود

قبلا گفته ایم و باز می گوییم :

" رتبه بندی " فرآیندی است کیفی و جامع که نخست باید تعریف جامع و کارشناسی از آن توسط نهادهای ذی صلاح صورت گرفته و گام بعدی احراز آن توسط یک نهاد حرفه ای و استاندارد است که تنها از عهده " سازمان نظام معلمی " با رویکرد مستقل و مشارکتی و برآمده از بدنه معلمان حاصل می شود .

پرسش « صدای معلم » آن است که اگر وزارت آموزش و پرورش با معلمان صادق است ؛ چرا متن کامل و پیش نویس طرح " رتبه بندی معلمان " که توسط شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده است برای مطالعه و داوری کارشناسی در اختیار افکار عمومی قرار نمی گیرد ؟ »

***

پس از آن همه تبلیغات  بی پشتوانه و مدیریت های نمایشی ، نه از  هیات های ممیزی خبری شد و نه مشخص است که کار و فلسفه گروه های آموزشی در  این قضایا چیست و اصلا برای چه تشکیل شده اند ؟

کرونا هم بهانه ای شد برای مسئولان و مدیران آموزش و پرورش که فرآیند رتبه بندی معلمان را نهایتا در یک " آزمون " با ویژگی های که پیش تر بیان شد خلاصه کنند .

پس از کش و قوس فراوان ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر می دهد در حالی که کسی از مفاد و محتوای آن اطلاعی ندارد .

پرسش موکد « صدای معلم » آن است که در کدام نظام آموزشی موفق و موثر ، معلمان بدون احراز صلاحیت های حرفه ای توسط یک نهاد تخصصی و اعطای گواهی نامه صلاحیت های حرفه ای صرفا با یک آزمون رتبه بندی می شوند ؟ این در حالی است که صلاحیت یک معلم در امر آموزش باید توسط افراد متخصص و به صورت " میدانی " احراز و در مورد استمرار فعالیت او تصمیم گیری شود .

این فرآیندی زمان بر است که باید با دقت ، حوصله و در بستر  برنامه ای تعریف شده و قابل ارزیابی در مورد صلاحیت حرفه ای معلمان تصمیم گیری شود .

گزارش صدای معلم در مورد آزمون رتبه بندی معلمان و الزامات معلم حرفه ای

( Source )

آیا بهتر نبود که وزارت آموزش و پرورش به جای بزرگ نمایی فعالیت های معلمان و تعارف های بی پشتوانه و عاری از صداقت تحت عنوان  " فداکاری و ایثار  " - در حالی که معلمان نقشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های این وزارتخانه ندارند -  از بستر  فضای مجازی و آموزش غیرحضوری به عنوان ابزاری برای نظارت ( Monitoring ) واقعی و دانش بنیاد استفاده می کرد تا این موضوع حداقل پایه ای  علمی و کارشناسی برای اجرای رتبه بندی معلمان در آموزش پساکرونا باشد ؟ این مدیران غیرپاسخ گو و ناکارآمد با تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی ، هزینه هایی را بر سیستم آموزشی تحمیل می کنند که به نظر می رسد جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهند بود .

از سوی دیگر ، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش چندی پیش در ویدئو کنفرانس که با مدیران مناطق ۲۴ گانه آموزش و پرورش آذربایجان‌ غربی برگزار کرد چنین اعلام کرد : ( این جا )

« معلمان در ایام شیوع کرونا در زمینه فعالیت در کلاس مجازی، عملکرد مطلوبی داشتند که نشان‌ دهنده توجه این قشر به ارتقای حرفه ای است. »

اگر ادعای این مقام وزارت آموزش و پرورش درست باشد دیگر چه نیازی به اعمال رتبه بندی معلمان با معیارهای مورد نظر آنان است ؟

چه کسی باید پاسخ گوی این تعارضات و تناقض ها در حوزه عملکرد و تصمیم گیری باشد ؟

رمضان زاده ، معلمی که 24 سال سابقه کار دارد و در آزمون شرکت کرده است به « صدای معلم » می گوید :

« آن قدر آزمون را سخت گرفتند که فکر نمی کنم کسی قبول شود . اگر نمی خواهند رتبه بدهند آن را صریحا اعلام کنند . بالاخره افزایش رتبه برای وزارتخانه بار مالی دارد . با این آزمون ها فقط معلمان را سر کار گذاشته اند . »

پایان گزارش/


گزارش صدای معلم در مورد آزمون رتبه بندی معلمان و الزامات معلم حرفه ای

جمعه, 07 آذر 1399 13:27 خوانده شده: 380 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 -6 --
ناشناس 1399/09/07 - 15:58
ز بستر فضای مجازی و آموزش غیرحضوری به عنوان ابزاری برای نظارت ( Monitoring ) واقعی و دانش بنیاد استفاده می کرد تا این موضوع حداقل پایه ای علمی و کارشناسی برای اجرای رتبه بندی معلمان در آموزش پساکرونا باشد ؟

(خوانندگان عزیز ببینید با چه سایت تناقض گو و مخربی طرفیم. خودش هم نمی دونه دقیقا از این عالم هستی چه میخواد؟)
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1399/09/07 - 16:12
دوست عزیز ناشناس

سلام

خوشحال می شویم بفرمایید " تناقض " این گزارش به لحاظ محتوایی چیست ؟

آیا هر فردی و یا جریانی وضعیت موجود را نقد کند به قول شما " تخریب " کرده است ؟

ما دقیقا چه چیزی را تخریب کرده ایم ؟

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
محمدی 1399/09/08 - 11:40
سلام . ممنون از پاسخدهی
ببینید هنوز در بین اینهمه مقالات صدای معلم ، آموزش مجازی را چیزی کم ارزش و بی مایه جلوه دادن، چیز دیگری حدا اقل در یکسال گذشته ملاحظه نمی شود. خصوصا اینکه اساسا چیزی به اسم کرونا را انگار قبول ندارید و مدام از آموزش حضوری مطلب گذاشتین. ... حالا در این بین، حرف از استفاده بردن (( از بستر فضای مجازی به عنوان ابزاری برای نظارت و مانیتورینگ واقعی دانش بنیاد نام می برید و پایه ای علمی برای دوران پسا کرونا)))))). تناقض در گفتار، عمل و درک شرایط و مخاطب و بیماری و اپیدمی و تعریف و معنای فضای مجازی و کارکردها . بگذریم ........
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1399/09/08 - 11:52
آقا / خانم محمدی

سلام

دفاع صدای معلم از آموزش حضوری بر پایه مستندات کارشناسی و علمی ، سخنان و تاکیدات مدیران و مسئولان بر اساس رعایت پروتکل های بهداشتی در حد مطلوب ، استناد به یافته ها و توصیه های سازمان های معتبر بین المللی و کشورهای توسعه یافته و نظام های آموزشی موفق و مهم از از همه دفاع از هویت حرفه ای مدرسه بوده است .


ضمن آن این رسانه آموزش مجازی را هیچ گاه نفی و انکار نکرده است .

همیشه تاکید کرده ایم که اصالت و اولویت با آموزش حضوری است و آموزش مجازی نقش مکمل باید داشته باشد .

توصیه به وزارت آموزش و پرورش در همین راستا و برای ارزیابی واقعی عملکرد معلمان در یک محیط شیشه ای و بدون حصار بوده است .


پایدار باشید .
پاسخ + +9 -2 --
محمد باقر شیبانی 1399/09/07 - 18:05
این تک بیت را خطاب به سیستم معیوب و ناقصی می نویسم که با قصد و اغراض و دلایل گوناگون در انجام تحقق قوانین درنگ می ورزد و با برگزاری آزمون و خریدن وقت ،با حیثیت معلم بازی می کند و با نیت به تعویق انداختن بالابردن پایهء حقوقی معلمین،از هیچ امری فروگذار نکرده است.
کخ زخرما خیزد ای جان پدر
زحمتت می دار و عرض ما مبر
پاسخ + +10 -1 --
مدرس آزاد 1399/09/07 - 22:47
آیا ورود به آموزش و پرورش بر مبنای رتبه بود که با حاضرینی کج رتبه، سیستم خوش رتبه شود ؟!

وجود و بقای توهّم در جذب نیرو در آموزش و پرورش، مصداقی از بی رتبگیست!!! تا این گوساله گاو شود، بز مسجد جمکران در پس رتبه گوسفندان، نصیب شغالِ روزگار شود!!
پاسخ + +3 -1 --
احمد 1399/09/19 - 10:07
این همه سر وصدا ومصاحبه برای اجرای رتبه بندی فرهنگیان از سال آینده وافزایش ناچیز ناشی از آن،به شرط قبولی در آزمون رتبه بندی،برای تحت الشعاع قرار دادن افزایش 3 میلیون تومانی حقوق پرستاران تحت عنوان فوق العاده ویژه ،بدون شرط و آزمون از اول دی 99 می باشد.
ضمنا پرستاران محترم غیر از حقوق ، کارانه هم دریافت می کنند.
پاسخ + 0 0 --
محمدی 1399/10/07 - 18:18
سلام
متاسفم برای مسئولان وافرادی که برای معلمین سرزمینم چنین تصمیماتی را می گیرند.کجای دنیا آزمونی مانند این را برای سنجش توانایی های یک معلم برگزار می کنند.؟!!متاسفم برای این نظام آموزشی که هر لحظه به نابودی نزدیکتر می شود.نابودی ارزش ها، نابودی انگیزه ها و...

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رتبه بندی معلمان با آزمون ؛ خلاف ضوابط علمی است و به بی عدالتی منجر خواهد شد ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور