صدای معلم

آیا اگر وزارت آموزش و پرورش به ماموریت های اصلی مدیران و مدیریت هوشمندانه آنان واقف بوده و باور دارد نیازی به این گونه تکرار مکررات هست ؟ پرسش " صدای معلم " از " علیرضا کمره ای " به عنوان رئیس ستاد پروژه مهر این است که دقیقا بگویند و توضیح دهند که برای اجرای جامع و کیفی این دستور العمل چه میزان اعتبارات و بودجه با توجه وضعیت خاص امسال که با شیوع کرونا توام شده تخصیص داده شده است ؟

ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 جهت بازگشایی مدارس با جیب خالی ؟!

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 جهت بازگشایی مدارس با جیب خالی

پرتال وزارت آموزش و پرورش می نویسد : ( این جا )

« در آستانه شروع سال تحصیلی جدید از سوی معاونت متوسطه برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 به ادارات کل آموزش ‌و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، در آستانه شروع  سال تحصیلی جدید و با توجه به تقارن دهه دوم فعالیت مدارس با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، شیوع بیماری کووید19 و تأثیر آن بر همه فعالیت‌ها، مخصوصاً نظام آموزشی، از سوی معاونت متوسطه دستورالعمل نظارت بر روند اجرایی شدن برنامه‌های پروژه مهر 1400-1399، به ادارات کل سراسر کشور ارسال شد.

در بخش‌هایی از این برنامه نظارتی بر ضرورت اجرا، اهمیت و اهداف پروژه بازگشایی مهر، اهم محورهای فعالیت‌های مورد انتظار از استان‌ها مناطق و مدارس، ساختار اجرایی و نتایج مورد انتظار، ساختار و روش‌های نظارت بر عملکرد استان‌ها مناطق و مدارس در پروژه بازگشایی تأکید شده است.

بر اساس این دستورالعمل، معاون آموزش متوسطه به‌عنوان رئیس ستاد پروژه مهر و معاونین وزیر  و روسای سازمان‌ها، رئیس مرکز حراست و مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات عضو اصلی ستاد نظارتی می‌باشند و سایر مدیران برحسب ضرورت دعوت خواهند شد.»

ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 جهت بازگشایی مدارس با جیب خالی

این بخشنامه مشتمل بر 12 صفحه می باشد . ( این جا )

در بخش " اهمیت و اهداف " پروژه مهر  امسال چنین آمده است :

- هم افزایی علمی و تجربی در بین مدیران آموزشی و اداری

- پیش نگری در ماموریت های اصلی مدیران و اقدامات پیش دستانه برای رفع کمبودها و مدیریت هوشمندانه برنامه ها

- نیل به مفهوم واقعی مشارکت در آموزش و پرورش به معنای مشارکت عاطفی و فکری همگان در موضوع تعلیم و تربیت

- بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها به ویژه استانداری ها در بازگشایی مطلوب مدارس

- تنظیم یک برنامه منعطف و موثر برای مواجهه با شرایط ناپایدار ماه های آتی و عدم قطعیت آینده ، با توجه به « دستور العمل برنامه ریزی منعطف سال 1399 » در محتوای این دستورالعمل نقش خاص و قابل پرسشی برای " استانداران " به عنوان روسای شوراهای آموزش و پرورش تعریف نشده است و این در حالی است که این مقامات مطابق " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " و بر اساس ماده 1 این قانون ، مسئولیت تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش بر عهده آنان گذارده شده است .

« نتیجه مورد انتظار " بر اساس این بخشنامه نیز چنین بیان شده است :

« شروع شوق انگیز و مطلوب فعالیت آموزشی و تربیتی نظام آموزش عمومی کشور در پرتو مشارکت عمومی همه ذی نفعان »

و اما بخش مهم تر و قابل توجه این بخشنامه ، " اهم فعالیت مورد انتظار از استان ها ، مناطق و مدارس " است که چنین آمده است :

« - بهبود وضعیت فیزیکی مدارس از نظر استحکام ، نمای ظاهری ، زیباسازی ، بهداشتی ، تجهیزاتی و...

- سامان دهی نیروی انسانی ( مدیران ، معلمان و سایر همکاران ) در مطلوب ترین شکل ممکن

- اطمینان از کفایت امکانات ( تامین کتب درسی ، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی ، ورزشی ، پرورشی و آموزشی )

- اطمینان از تامین پروتکل های بهداشتی جهت سلامت دانش آموزان در مدارس و کلاس های درس

- سامان دهی دانش آموزان و پیش بینی الزامات شروع سال تحصیلی ، کلاس بندی و تعیین نیاز واقعی و تامین منابع

- توجه به ابعاد ترویجی - تبلیغی و اطلاع رسانی پیرامون بازگشایی مدارس و برنامه ها و چهلمین سالگرد دفاع مقدس

- پیش بینی ملاحظات لازم بر مبنای دستور العمل برنامه ریزی منعطف سال 1399 »

نکته قابل تامل آن است که این گونه بخشنامه ها با محتوای اکثرا " تکراری " هر سال توسط وزارت آموزش و پرورش به واحدهای مربوطه ارسال می گردد .

آیا اگر وزارت آموزش و پرورش به ماموریت های اصلی مدیران و مدیریت هوشمندانه آنان واقف بوده و باور دارد نیازی به این گونه تکرار مکررات هست ؟

پرسش " صدای معلم " از " علیرضا کمره ای " به عنوان معاون آموزش متوسطه و رئیس ستاد پروژه مهر این است که دقیقا بگویند و توضیح دهند که برای اجرای جامع و کیفی این دستور العمل چه میزان اعتبارات و بودجه با توجه وضعیت خاص امسال که با شیوع کرونا توام شده تخصیص داده شده است ؟

نظارت در این مورد زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که مطابق اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت فراهم شود .

ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 جهت بازگشایی مدارس با جیب خالی

آیا وزارت آموزش و پرورش و حاکمیت به وظایف ذاتی خویش در این مورد عمل کرده اند که بخواهند در آن راستا نظارت خود را اعمال کنند ؟

چند پیش در اخبار آمده بود فراکسیون جمهوریخواه سنای آمریکا برنامه ای شامل کمک یک صد میلیارد دلاری به مدارس و پرداخت پول نقد تا ۱۲۰۰ دلار به اکثر شهروندان پیش بینی کرده است .

مدیر یک مدرسه در منطقه 5 تهران به صدای معلم می گوید :

" این بخشنامه را ابلاغ کرده اند اما از طورف دیگر گفته اند که از اولیا نباید  پولی بگیری . در واقع حتی کمک های داوطلبانه را هم ممنوع کرده اند . من مدیر مدرسه برای بازگشایی مدارس باید از کجا هزینه کنم ؟ مگر با " جیب خالی " می شود مدرسه را آماده کرد ؟ "

مدیر دیگری از منطقه 9 تهران به این رسانه چنین می گوید : " تازه وقتی از اولیا درخواست کمک می کنیم آن ها متقابلا می گویند وقتی مدرسه ماه هاست " تعطیل " است و ما خودمان داریم دانش آموزان را ساپورت می کنیم بابت چه چیزی باید پول بدهیم ؟ "

در محتوای این دستورالعمل نقش خاص و قابل پرسشی برای " استانداران " به عنوان روسای شوراهای آموزش و پرورش تعریف نشده است و این در حالی است که این مقامات مطابق " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " و بر اساس ماده 1 این قانون ، مسئولیت تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش بر عهده آنان گذارده شده است .

و این در صورتی است که استانداران بر اساس تجارب در این مدت نقش پررنگی در عزل و نصب ها و  انتصابات آموزش و پرورش داشته اند .

« صدای معلم » از ابتدای تعطیلی مدارس به خاطر کرونا منتقد سیاست های وزارت آموزش و پرورش در این بخش و به ویژه " تعطیلی مدارس " بدون برنامه ریزی خاص و آینده نگرانه و رها از " روزمرگی " بوده و بر این باور است که ادامه تعطیلی مدارس ضمن گسترش آسیب های اجتماعی و در وجه مهم تر ، اتوریته مدرسه را دچار ضعف های اساسی و بحران خواهد کرد .

این رسانه از مسئولان وزارت آموزش و پرورش می خواهد ضمن احترام به بخش مدنی آموزش و پرورش  و استقلال حرفه ای این نهاد مادر به وظایف حاکمیتی و قانونی خویش در این مورد عمل نمایند .

پایان گزارش/


ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 جهت بازگشایی مدارس با جیب خالی

چهارشنبه, 22 مرداد 1399 08:19 خوانده شده: 350 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/05/23 - 11:50
سلام
در استان آذربایجان غربی شهرستان خوی همه مدارس از مردم شهریه می گیرند و وقتی دلیلش را می پرسی: پاسخشان اینه که برای کلاسهای فوق برنامه هستش.اصلا کلاس ها تشکیل میشه که فوق برنامه هم باشه هیچ کس به این استان و شهرهای آن رسیدگی نمیکنه .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور