صدای معلم

بررسی عملکرد « علی ذوعلم » رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفت و گوی صدای معلم با عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ؛

نویدی : " ذوعلم " از نظر صداقت و پاکی و اصالت رفتاری و " همکاری و تعامل با رسانه ها " نمره قبولی می گیرد ؛ تغییرات ساختاری ایشان قانونی و موفق نبود !

صدای معلم منتشر می کند ؛

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ « حجت الاسلام علی ذوعلم » رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بازنشسته شده و قرار است فرد دیگری عهده دار این سمت گردد .

ذوعلم در 22 دی ماه 1397 به این سمت منصوب گردید .

دوره کوتاه مدیریتی آقای ذوعلم متضمن نکات و وقایعی بود که لازم است به آن پرداخته گردد .

در این راستا ؛ « صدای معلم » گفت و گویی را با دکتر « احد نویدی » عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام داده است .

 

نقد عملکرد علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

صدای معلم :

آقای نویدی

شما عملکرد حجت الاسلام و والسلمین علی ذوعلم را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 

 

نویدی:

در مورد شخصیت ، نیت خیر و صداقت آقای ذوعلم هیچ تردیدی ندارم. شاید از نظر صداقت ، اصالت و نیت خیر شخصیتی مانند ایشان در تایخچه مدیریتی سازمان پژوهش کم نظیر بودند مخصوصا اصالت رفتاری ایشان برای من قابل تحسین است که در مجموع هر اعتقادی که دارد همان را بیان می کند و به دنبال ریاکاری نیست. خودش است. از این نظر آقای ذوعلم برای من بسیار قابل احترام است.

اما اگر در مورد عملکرد ایشان قصد نقد داشته باشیم به نظر من آقای ذوعلم موفق نبود.

 ایشان یک سری آرزوها و آرمان هایی در ذهن داشتند ولی واقعیت ها را نمی توانستند به درستی ارزیابی کند. ویژگی مهم دیگر این که استقلال فکری داشته باشد. کسی که به مدیریت این سازمان منصوب می شودنباید آلت دست نهادها و مراجع بیرون از آموزش و پرورش باشد.

آقای ذوعلم تصور می کرد که می تواند پیش برود اما نتوانست گام اساسی و معناداری برای سازمان بردارد. تغییراتی که ایشان داد نمی توان گفت که اثرات منفی داشت ولی اثر مثبتش هم چندان معنادار نبود.

در میزان و مقیاسی نبوده که بگوییم این تغییرات مثبت بوده است.

به نظر می رسید بعد از مدت ها لازم بود بعضی از معاونان و مدیر کل ها در این سازمان تغییر پیدا کنند و از این نظر نمره قبولی به ایشان می دهم.

احساس می کنم لازم بود تعدادی از افرادی که از دوره مدیریت آقای محمدیان مانده و و البته نفوذ سازمانی خود را حفظ کرده بودند تغییر کنند . تغییر آنها را مثبت ارزیابی می کنم ؛ اگر بخواهیم در این مورد حرفی بزنیم که به نفع آقای ذوعلم باشد آنها را می توانیم به حساب بیاوریم.

اما  در برخی تغییرات مانند ایجاد یک بخشی به نام حوزه های تربیت و یادگیری و دوره های تحصیلی نه تنها در این راستا موفق نبود بلکه یک مقدار هم سازمان ساختار را به هم ریخت و موفق نبود البته این تغییرات قانونی هم نبود و مشکل داشت .

 

صدای معلم:

بنابراین شما عملکرد آقای ذوعلم را در مجموع مثبت ارزیابی می کنید؟

 نقد عملکرد علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نویدی:

نه مثبت می دانم نه منفی. ایشان از نظر شخصیتی و اصالت نسبت به مدیران پیشین مثبت بود و این قابل تحسین است. هر چیزی که داشت خودش بود. از نظر تغییرات مدت آن طولانی نبود و کوتاه بود. تغییرات ساختاری و سلیقه ای در سازمان پژوهش جنبه منفی مدیریت و عملکرد آقای ذوعلم بود.

 

صدای معلم:

نکته ای که مهم و قابل ذکر است آن است که آقای ذوعلم نسبت به رؤسای قبلی این سازمان به نظر می رسید تعامل بهتر و بیشتری با رسانه ها دارد؟ کسی که می آید باید از شعار و ظاهرسازی و نمایش و ویترین آرایی پرهیز کند.

 

نویدی:

بله ! دقیقا. آقای ذوعلم حداقل آمادگی داشت هر چند که روی حرفش و مواضعش سرسخت و غیرقابل انعطاف بود ولی آمادگی همکاری زیادی داشت که به نظر من از صداقت ایشان نشات می گرفت.

من شخصا اصالت رفتاری ایشان را تحسین می کنم.

متاسفانه برخی از مدیران قبلی عملکردشان بیشتر نمایش و ریاکاری بود .

حرف هایی می زدند که ممکن بود خیلی باوری به آن ها هم نداشته باشند .

شهادت می دهم که ایشان هم از نظر صداقت و پاکی و اصالت رفتاری و همکاری و  تعامل با رسانه ها نمره قبولی می گیرد .

نقد عملکرد علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

صدای معلم:

از باب یادآوری که آقای تورانی حدود ده ماه رئیس سازمان پژوهش بود و هیچ نشست رسانه ای با رسانه ها به صورت موثر و تعاملی برگزار نکرد. در حالی که  مدت مدیریت آقای ذوعلم شاید کمی بیشتر از ایشان بود ولی تعداد نشست های رسانه ای که آقای ذوعلم داشت شاید یک رکورد در حوزه عملکرد سازمان پژوهش محسوب می گردد .

 

نویدی:

دقیقا. البته آقای تورانی سمت سرپرستی داشت و به نظر قانونی شاید جایشان مستحکم نبود ، من به ایشان ایرادی نمی گیرم ولی در مقایسه با آقای محمدیان و چند نفر دیگر آقای ذوعلم نسبت به رسانه ها دید مثبتی داشت و اعتقاد داشت مسائل سازمان باید در سطح حساس مطرح شود و در معرض داوری و قضاوت افکار عمویم قرار گیرد. از این جنبه قابل تحسین بود.

 

صدای معلم:

ویژگی های رئیس آینده سازمان پژوهش را بفرمایید؟

نقد عملکرد علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نویدی:

نگرانی که ما داریم این است که کسی که بیاید خدای ناکرده فهم و نگرش علمی نسبت به مسائل و چالش های این سازمان نداشته باشد و  مهم تر از آن به مدیریت علمی هم باور نداشته باشد.

 ویژگی مثبتی که انتظار داریم که رئیس بعدی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی داشته باشد این است که هم فهم علمی داشته باشد ،  تعلیم و تربیت را بشناسد و هم  به مدیریت علمی در معنای کامل آن باور داشته باشد.

 ویژگی مهم دیگر این که استقلال فکری داشته باشد. کسی که به مدیریت این سازمان منصوب می شودنباید آلت دست نهادها و مراجع بیرون از آموزش و پرورش باشد. نباید شخصیتی منفعل داشته باشد. این انفعال وحشتناک و غیرقابل دفاعی که برخی از رؤسای سازمان ها حتی وزیر آموزش و پرورش در مقابل نهادها و مراجع بیرون از آموزش و پرورش دارند  حال چه در مقابل نمایندگان مجلس باشد چه در مقابل حوزه های علمیه باشد ، چه در مقابل نهادهای انقلابی و... باشد اینها را من به عنوان یک سم مهلک برای تعلیم و تربیت می دانم.

این چالش ها و آسیب ها برای آموزش و پرورش بسیار مخرب هستند . کسی که استقلال نداشته باشد و فهم درستی از تعلیم و تربیت نداشته باشد این آدم فقط نگاه می کند که چه کسانی سر تکان می دهند سعی می کند آنها را تایید کند و بر اساس خوشایند و خواست آنها عمل کند و نمی گذارد برای تعلیم و تربیت کار مهمی صورت گیرد.

 آن صداقت رفتاری که در مورد آقای ذوعلم اشاره کردم باید استمرار داشته باشد .

 انتظار داریم از کسی که می آید صداقت داشته و نمایش بازی نکند . گزارش دروغی ندهد ، به ضعف های خودش آگاه باشد و به ضعف های سازمان آگاه بوده و اشراف داشته باشد. شعارهای تو خالی و بدون پشتوانه ندهد.

نخواهد که با شعار دادن و حرف های بی پایه فقط مراجع بالاتر را از خود راضی کند.

البته این در واقع یک آسیبی است که معمولا سازمان های مختلف در کشور ما گرفتار آن هستند. معمولا سعی  می کنند نمایشی کار کنند که مراجع بیرونی مخصوصا مراکز سیاسی و نهادهای امنیتی تصویر مثبتی از اینها داشته باشند.

برآیند این گونه رفتارها موجب می شوند که برای آموزش و پرورش کاری اساسی انجام نگیرد. صدای معلم : آقای تورانی ده ماه رئیس سازمان پژوهش بود و هیچ نشست رسانه ای با رسانه ها به صورت موثر و تعاملی برگزار نکرد. در حالی که مدت مدیریت آقای ذوعلم کمی بیشتر از ایشان بود ولی تعداد نشست های رسانه ای که آقای ذوعلم داشت شاید یک رکورد در حوزه عملکرد سازمان پژوهش محسوب می گردد .

 این مدیران قصدشان این است که ویترین درست کنند ویترین آرایی در حال حاضر نیاز واقعی آموزش و پرورش ما نیست.

 من خیلی نگران هستم که رئیس آینده سازمان چنین کسی باشد.

بدون برنامه و پلتفرم مشخص مدیریتی بیاید و با سلام و صلوات مداحی و .. بخواهد برای افراد مختلف درود بفرستد و آخرش هم کار اساسی انجام ندهد.

 کسانی که این گونه باشند کار اساسی انجام نمی دهند و عملکردشان همین است که فقط برقصند. خوش رقصی کنند و برای جلب رضایت دیگران کار کنند .

کسی که می آید باید از شعار و ظاهرسازی و نمایش و ویترین آرایی پرهیز کند. با اصالت رفتاری با بینش علمی و باور به مدیریت علمی و با صداقت دنبال اهداف تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی باشد.

ادامه دارد

پیاده سازی و ویرایش : زهرا  قاسم پور دیزجی


نقد عملکرد علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

جمعه, 12 ارديبهشت 1399 13:50 خوانده شده: 504 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 -1 --
علی ادامه 1399/02/12 - 14:45
با سلام آقای ذوعلم کاستی هایی در حوزه مدیریت داشتند اما اینکه بگوییم ایشان فهم علمی نداشتن و یا ساختار را به هم زدند به نظر قضاوتی عجولانه و دور از انصاف است به طورکلی ۱- هرچند کاستی های مدیریتی داشتند اما ایرادات مدیریتی روسای قبلی بیش از ایشان بود ۲- تغییر ساختار هرچند مصوب نشد اما برای اجرای سندبرنامه درسی کاملا ضروری بود لذا تغییر ساختار بویژه دوره ها و حوزه های یادگیری کاملا همسو با سند و یکی از مطالبات بود کسانی که سند را نمی فهمیدند در مقابل این تغییر ایستادند ولی ایشان راه صحیح را برای اجرای سند انتخاب کردند ۳- فهم علمی ایشان درحوزه برنامه ریزی براساس سند از کل نیروهای ستادی از وزیران سابق تا حال نیز مشاوران مدیران ومعاونان ستادی و واستانی و بسیاری از متخصصان سازمان بیشتر است ۴- به نظر نمی رسد مسوول بعدی سازمان خواه از نیروهای داخلی و یاخواه بیرونی اشرافی بر اسناد داشته باشد لذا حوزه تدوین برنامه درسی براساس اسناد تحولی کند و یا ناکام خواهد ماند
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1399/02/12 - 16:28
من جناب ذوعلم را نداشتن فهم علمی متهم نکرده ام.بلکه نگرانی خود را از برخوردار نبودن جانشین ایشان از فهم علمی بیان کرده ام. من چندین بار به جناب آقای ذوعلم در جلسات مختلف و یا بصورت مکتوب یادآوری کردم که شرایط اجازه نمی دهد تغییرات موردنظر ایشان به ثمر برسد.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1399/02/12 - 16:33
به این سادگی نمی توان گفت کسانی که سند را نمی فهمیدند در مقابل تغییرات مقاومت کردند. اولا خود سند تحول اشکالات اساسی دارد و فهم و تفسیر یکسان از آن وجود ندارد. ثانیا،هر تغییری نیاز به بستر و زمینه مساعد دارد.
پاسخ + 0 0 --
علی ادامه 1399/02/12 - 17:01
سلام آقای نویدی ممنون از توضیحات بیشتر. اما شما در سطر بالا آقای ذوعلم را به تغییر ساختار و بهم زدن سازمان متهم می کنید اما نیک میدانید که آقای ذوعلم متناسب با سند برنامه درسی لازم بود این تغییرات برای اجرای آن ایجاد کند در ساختار قبلی هر دوره مثلا ابتدایی متناسب با دروس، برای همان پایه ها برنامه درسی تولید می کردند ولی مطالبه سند حاضراین است که یک گروه برای یک درس یا حوزه یادگیری برای نمونه علوم از پایه اول تا دوازدهم یک برنامه درهم تنیده با تمام مولفه های برنامه درسی تدوین کند که این جز با تغییر ساختار امکان پذیر نیست .بیشترین انتقاد به ساختار قدیم عدم ارتباط طولی و عرضی برنامه های درسی پایه ها و دوره ها با یکدیگر بود با تغییر ساختار نه تنها این اشکال مهم رفع می شود بلکه بسیاری از مطالبات تربیتی سند محقق خواهد شد .نبود فهم علمی متخصصان سازمان نسبت به مفاد سند و دیگر عوامل که ذکر شد مسبب ناسامانی ساختار هستند نه شخص آقای ذوعلم که مطابق با سند عمل کرد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/13 - 20:07
کدام صداقت ؟!!
بینی و بین الله فقط دروغ شنیدیم.
نشر اخبار کذب الی ماشاءالله
نا امن سازی درونی سازمان
تخلفات از قوانین و مقررات و اسناد تحولی
برکناری افراد لایق
دعوت از افراد بی تجربه و بی اطلاع از تعلیم و تربیت
اتهام زنی سکولار لیبرال غرب زده و مجری ۲۰۳۰ به افراد

ایشان که می دانستند یک سال و نیم دیگر بازنشسته می شوند و حاضر هم به ادامه نیستند پس چرا سازمان را مانند ساختمان پلاسکو در هم کوبیدند.

آیا نباید با ایشان برخورد شود؟!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/13 - 20:50
آقای نویدی لطفا از گروه اقتصاد پژوهشگاه بخواهید برررسب کنند در دوره حضور ایشان چه عددی از بیت المال هزینه شده است و در مقابل چه خروجی مشخصی بیرون آمده است شما فقط هزینه های دفتر این آدم را حساب کنید چندین نفر با سمت های مدیرکل - معاون مدیر کل - رئیس اداره - کارشناس - راننده مدیر کل دفتر - ۶ نفر مشاور و.... همگی حقوق واضافه کارو کارانه و رفاهی وام ......که اگر همگی نبودند فرق چندانی نداشت
وخودشان با مترو رفت وآمد می کردند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/14 - 13:28
آقای نویدی سلام ګروه اقتصاد چی شد فرمودید که بررسی کنند؟؟
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1399/02/12 - 16:42
ناگفته نماند که به نظر من سعه صدر جناب دکتر ذوعلم هم قابل تقدیر است. در دوره نسبتا کوتاه مدیریت ایشان، نظرات مخالف هم فرصت بیان پیدا کردند.نشست ایدیولوژی و آموزش و پرورش و چند نشست دیگر، در زمان آقای ذوعلم برگزار شد. تندترین انتقادها مطرح شد ولی هرگز فضا امنیتی نشد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/13 - 20:13
کدام سعه صدر مرد مومن ؟!!
برو ببین با مخالفان چه کرد؟!!
از خودت حرف نزن
تحقیق کن
ناسلامتی پژوهشگاه کار می کنی
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1399/02/14 - 09:37
تعجب مي‌كنم كه با اين همه توپ پر هنوز جرات نداريد هويت خود را آشكار كنيد!!!
نا سلامتي در نقش كنشگر ظاهر شده‌ايد!
پاسخ + 0 0 --
علی ادامه 1399/02/12 - 18:04
درضمن دوست عزیز اولا معیار فهم سند نقد آن است هر فردی به اشکالات سند اشاره می کند اما در این ۱۰ سال مستنداتی بجز ازطرف خود آقای ذوعلم نمی شناسم که طی مقاله ای و یا سخنرانی به صورت استدلالی و ارایه شواهد معتبر مخالف به نقد سند اقدام کرده باشد اگر شما دوست عزیز به اسناد معتبر علمی پسند دسترسی دارید لطفا معرفی کنید در این حوزه اگر مخالفتی بود صرفا از سنخ غر زدن و ادای نقادی بود لذا تاکید میکنم متخصصان درونی سازمان و بیرون از آن وهمچنین نیرو های ستادی و واستادی سند رانفهمیده اند ثانیا سند خود بخود اجرانمی شود اتفاقا یکی از زمینه های اجراشدن تغییرساختاری بود که شد بقیه موارد به همفکری هم افزایی دانش در حوزه اسناد و باور نیاز دارد که امکان ایجاد زمینه برای آن ها درجریا ن تغییرات ساختاری فراهم است و پیش بینی شده بود
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/14 - 08:55
ایشان برای حفظ ظواهر تلاش بسیار کردند.
آنها که داخل سازمان بودند و حقایق را می دانستند خوب می فهمیدند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

ولی از آنجایی که داخل دستکش مخملی دست چدنی بود و هر منتقدی را سر به نیست می کردند حقایق کتمان شد.

هنوز چندان معلوم نیست که چه بر سر سازمان پژوهش آمده است.
اجازه دهید مدیر بعدی معلوم شود.
اجازه د عاید ده ها کتاب درسی که بدون اجازه و بدون اطلاع شورای برنامه ریزان و مولفان مورد دستبرد قرار گرفته از چاپ خارج شود.
اجازه دهید تلاطم امواج ویرانگر کمی نشست کند

آنگاه حقایق آشکار خواهد شد.
یقینا اوضاع بسیار بسیار اسفبار تر از ان چیزی که دیده می شود.
پاسخ + +1 0 --
دبیر مفت 1399/02/12 - 20:14
مادربزرگ منم آدم خوبی بود صداقت و پاکی و اصالت رفتارشم عالی. با خبرنگارا هم مشکلی نداشت. خدا رحمتش کنه، خاک براش خبر نبره ولی به درد ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نمیخورد. تواناییشو نداشت.
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1399/02/13 - 10:35
خدا روح مادر بزرگ شما را شاد كند.ارتباط خوب ايشان با رسانه‌ها در عصر خودش قابل تفسير است.
انصافا چنين نيست كه آقاي ذوعلم با فرد عامي و صادق قابل مقايسه باشد.آقاي ذوعلم از بضاعت علمي در حد متعارف برخوردار است ولي در مديريت علمي ضعف دارد. اصالت رفتار ايشان نه تنها به عنوان فضيلت اخلاقي بل به عنوان يكي از عناصر اصلي مديريت، از نظر من خيلي مهم است. رياكاري و نمايش بدترين رذيلت اخلاقي است.
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1399/02/13 - 10:45
انتقاد من از جناب آقاي ذوعلم در خصوص تغيير ساختار نياز به توضيح بيشتر دارد. اينكه افراد شاغل در سازمان براساس حوزه‌هاي تربيت و يادگيري سازماندهي شوند، ظاهرا منطقي به نظر مي‌رسد ولي وقتي در عمل نتوانيم ميان حوزه‌ها مرزبندي كنيم و وظايف اختصاصي هر حوزه را بدرستي تعيين كنيم، لوث مسئوليت اجتناب ناپذير خواهد خواهد بود.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1399/02/12 - 23:42
آقای نویسنده این مقاله ؛ شما یک کتاب درسی مدرسه را نام ببرید که به درد این زمانه بخوره. بفرمایید
پاسخ + 0 0 --
علی ادامه 1399/02/13 - 09:57
با سلام حضورشما سازمان برای تولید کتاب های درسی دو دوره را تجربه کرده است دوره اول قبل از ساختار ۳-۳-۶ دراین دوره برتولید هرکتاب درسی حداقل سه سال ازمرحله آزمایشی تولید تا مرحله اجرا پیشبینی شده بود دوره دوم بعد از ساختار ۶-۳-۳ این دوره با تصمیم شتاب زده و غیرعلمی وزیر وقت آقای حاج بابایی شروع شد سازمان هم مکلف شد برای هر پایه که در هرسال مشمول تغییر ساختار می شد در طول کمتر از ۹ماه بدون اجرای آزمایشی (که قبلا درسه سال انجام می شد) کناب تولید کند افت کتاب های درسی مربوط به دوره دوم است که مسیب آن تصمیم آقای حاج بابایی بود در دوره اول کیفیت محتوا به مراتب بیشتر بود
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1399/02/13 - 08:58
سلام
اتفاقا به از کارهای بسیار اشتباه ایشان تغییر مدیران کارآمد سازمان بود که حتی در تغیر ساختار هم به دلیل تجربه بالای آنها و شناخت سازمان می تونست بسیار کمک باشد و سازمان این چنین زمین نخورد. اشتباه بزرگ کنار گذاشتن این سرمایه های انسانی بود . خود جناب آقای نویدی و خود پژوهشکده در این مدت کمترین تمکین از ریاست محترم سازمان نداشتند و خود را تافته جدا بافته از سازمان می دیدند چطور به خود اجازه می دهد درباره عملکرد این نطر دهند
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1399/02/13 - 10:14
حق با شماست. من اصلا اهل تمكين نيستم ولي اهل همكاري هستم. با جناب آقاي ذوعلم هم صادقانه همكاري كردم. من و همه ما مكلف به همكاري هستيم ولي مكلف به اطاعت و تمكين نيستيم. آقاي دكتر ذوعلم در واقعيت سنجي ضعف داشت.آرمانگرايي بدون سنجيدن دقيق واقعيت‌ها، نوعي آرزوانديشي است. خود جناب ذوعلم فهم فلسفي خوبي دارد و آگاه است كه تدابير و تصميم‌هاي مديريتي در طبقه اعتباريات قرار مي‌گيرند و تنها به واسطه نتايج و پيامدها قابل ارزيابي هستند. آقاي ذوعلم بايد بضاعت علمي و تعهد نيروهاي سازمان را مي‌سنجيد و مقاومت‌ها را پيش بيني مي‌كرد.
پاسخ + 0 0 --
علی ادامه 1399/02/13 - 10:14
با سلام حضورشما اتفاقا تغییر مدیران سابق که خود یکی از عوامل مقاومت در مقابل اجرای اسناد تحولی بود از مهمترین اقدامات اولیه و مثبت ایشان بود .مشکل زمانی بروزکردکه ایشان حتی با انتصاب های جدید نتوانستند افراد متخصص برنامه درسی وهم نقاد با رویکرد اصلاحی نسبت به اسناد تحولی دراین پست ها بیابند .البنه دردانشگاه هاکسانی هستند که مدرک دکتری دراین حوزه را دارند که یا متخصص هستند ولی نقادی منصفانه و حرفه ای در هیچ حوزه ای بویژه اسناد تحولی ندارند یا اصلا متخصص نیستند وبه دلایلی فقط مدرک تحصیلی خود را به یدک می کشند . یاد آورمی شوم یکی از مراکزی که چه درجلسات علمی و چه درجلسات هم اندیشی با حضور آقای ذوعلم چه از طریق نامه نگاری و ارایه پژوهش و سخنرانی های علمی ضمن همراهی با اسناد تحولی چالش هایی ازنوع نقد منصفانه در مقابل اسناد و یا فعالیت های ایشان داشتند کارشناسان سازمان (نه مدیران) وکارشناسان واعضای هیات علمی پژوهشگاه بود که متتسفانهازدید جضرت عای عدم تمکین عنوان شده است
پاسخ + 0 0 --
کارشناس سازمان 1399/02/13 - 10:17
سلام:
اتفاقا کاری که کرد آنها را با بزرگواری سمت مشاور داد و طبیعتا باید در کار انجام ساختار جدید همراهی و کمک می کردند ولی تا توانستند سنگ انداختند و جو سازی کردند. مشاوران محترم و منتقدان هم می دانستند ذوعلم هر آنچه مصر و اصرار بر کار داشته باشد، اخلاقش اجازه آسیب رساندن به کسی را نمی دهد و به کارشان ادامه دادند. در هیچ جلسه ای در تاریخ سازمان ندیده بودیم که مشاوران این گونه به خود اجازه دهند در مقابل زئیس سازمان قدعلم کنند، نه اینکه شجاع باشند بلکه می دانستند ذوعلم با تمام یکدندگی اخلاقش اجازه آسیب را نمی دهد. د رحالی که خودشان در دوره مدیریتشان با منتفدین چه ها نکردند.
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1399/02/13 - 10:26
من نمي‌دانم با چه شاخصي در مورد كارآمدي مديران قضاوت مي‌كنيد. قطعا برخي از مديران قبلي بهتر از جايگزين‌هاي آنها بر كار مسلط بودند ولي نتيجه اين تسلط الزاما به انجام بهتر ماموريت سازمان كمكي نكرده است. برخي از كساني آقاي ذوعلم آنها را تغيير داد، خيلي خوب بلد بودند كه چگونه مي‌توانند مانع انجام پژوهش بشوند. آنها براحتي مي‌توانستند رئيس سازمان را توجيه كنند كه نيازي به پژوهش ندارند! برخي از آنها مانع شنيده شدن صداي پژوهشگران مي‌شدند. البته، جايگزينهاي مديران قبلي هنوز به محك زده نشده‌اند. اميدوارم كه بتوانند كارنامه قابل دفاعي داشته باشند
پاسخ + 0 0 --
فریبا 1399/02/13 - 15:03
سلام بر اقای نویدی که سنگ همه روسا را بر سینه خود می کوبند
لطفا ایشان که پژوهشگر هستند پاسخ دهند
۱ـدستاورد ۱۴ماه مدیریت ایشان چه بوده است

۳ـافراد منصوب ایشان کدام کارامد بوده اند

۳ـچرا بشتر معاونین منصوب از طرف ایشان بعد از مدتی شدند مخالف سرسخت ایشان
۴ـ پارداکس عدم دور زدن قانون با بازنشسته کردن خود با اعمال واستقرار حوزه های یادگیری بدون مصوبه قانونی چه نوع صداقتی است
۵ـ. ایا تظاهر به اینکه امدن من با تحول است وهمه تحول را در تغییر مدیران سازمان خلاصه شود رفتار مخلصانه است یا ریا کارانه
۶ـ پیوست پژوهشی اقدامات ایشان در حوزه های یادگیری در کجا ست
۷ـ سرانجام کار ایشان چه ثمری داشت
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1399/02/13 - 21:00
من خودم اشاره کرده ام که دست آورد جناب ذوعلم در دوره کوتاه مدیریت ایشان چندان موفقیت آمیز نبوده است و اصرار ایشان به تغییر ساختار از نظر من تدبیر موثری برای تغییر نبود.
پاسخ + 0 0 --
فریبا 1399/02/13 - 21:36
اقای نویدی پژوهشگر!!!
لطفا جواب سوالات رابجای طفره رفتن بدهید
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1399/02/13 - 15:53
آقای نویدی، بفرمایید کدام کتاب درسی در هر مقطعی که تمایل دارید بفرمایید که این معیار را دارد ؛ تطابق با نیاز، سطح شناخت، به روز بودن، قابل آموزش بودن، جذاب بودن، برای مخاطب. اگر شما یک کتاب را تونستین از بین اینهمه کتاب درسی مدرسه نام ببرید جایزه دارین. بسم الله
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1399/02/13 - 21:04
کتابهای مورد اشاره شما محصول دوره آقای دکتر ذوعلم نیست. من هم به ضعف کتابها کم و بیش آگاهی دارم.البته، ماموریت سازمان تنها تولید کتاب نیست. سازمان باید علاوه بر نوشتن کتاب بر اجرای برنامه نظارت داشته باشد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/14 - 09:06
سلام بر آقای نویدی
در نوشته خود گفتید نگرانیم شخص بعدی که بیاید ...
یقینا هر کس بیاید منجی این سازمان است.
این هم تجربه تلخ اما نویی بود که آن را تجربه کردیم.
یقینا با بهره گیری از این تجربه دیگر به نفر بعدی چندان خوش بین نیستیم.

نفر بعدی کار سختی در پیش رو دارد.
چنانچه بخواهد از مدیریت آقای ذوعلم دفاع کند و آن را ادامه دهد.

راه نجات سازمان بازگشت به گذشته است.
دفاتر باید احیا شود. دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی و ...
گروه های درسی باید احیا شود
سند برنامه درسی ملی مصوب باید اجرا شود.
ظرفیت های سازمان به ویژه در حوزه نیروی انسانی باید احیا شود.
نگاه کارشناسانه باید احیا شود.
سازمان باید به جایگاه رفیع و منیع قبلی خود باز گردد.

ان شاءالله
پاسخ + 0 0 --
نويدي 1399/02/14 - 09:35
من هم دعا مي‌كنم جانشين جناب ذوعلم از ويژگي‌هاي مطلوب و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي برخوردار باشد. اما بر خلاف جنابعالي، به نظر من راه نجات سازمان بازگشت به گذشته نيست. جايگاه قبلي سازمان چندان رفيع و منيع نبوده است.
پاسخ + 0 0 --
کارشناس سازمان 1399/02/14 - 09:42
توهم خطرناک:
"سازمان باید به جایگاه رفیع و منیع قبلی خود باز گردد."
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/14 - 21:09
چرا توهم خطرناک ؟!!
مگر همین سازمان در ۴۰ سال گذشته به وظایف محوله به نحو احسنت عمل نکرده است.

تالیف صدها کتاب درسی بر اساس مصوبات شورای عالی توسط صاحب نظران خبره و مومن و دلسوز

چرا توهم خطرناک ؟!!
" توهم " آن مدیرانی داشتند و دارند که به غلط تصور می کنند سازمان پژوهش یک اداره معمولی است که با یک بخشنامه و یا برکناری افراد و جایگزینی هرکه دلم خواست یک شبه آن را متحول می کنند و از فردا صبح سند تحول را اجرا می کنند.

" خطرناک " دوره یک سال و نیم بود که هنوز هم تمام نشده
که سازمان سربلند و سرافراز را مانند ساختمان پلاسکو ویران کردید و کردند.

اما به لطف الهی آتش زیر خاکستر هنوز در حال گداختن است.
سازمان باید به جایگاه رفیع گذشته باز گردد.
پاسخ + 0 0 --
ارشاد 1399/02/14 - 17:22
در رابطه با جسارت، شهامت و قاطع بودن آقای ذوعلم در ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در سازمان تردیدی نیست، چرا که از پشتوانه مستحکمی برخوردار بود. اقدام پارتیزانی ایشان در تغییر مدیران ارشد سازمان و اقدام به تغییرات ساختاری در سازمان قابل ستایش است، اما عدم موفقیت های آقای ذوعلم را می توان به خالی بودن دست ایشان از نیروهای متخصص، توانمند و آشنا به سازمان تلقی کرد.
بی اعتمادی به نیروهای سازمان، اصرار بر استفاده از نیروهای خودی بازنشسته یا غیر رسمی، جذب نیروهای سفارش شده از طرف برخی حامیان سیاسی خود از جمله وزرای پیشین اصولگرا و کم توجهی به نیروهای با تجربه و کارآمد سازمان را می توان پاشنه آشیل آقای ذوعلم تلقی کرد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/14 - 20:49
احسنت بر شما و این نقد منصفانه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/14 - 21:12
اغلب همکاران محترم آقای ذوعلم تفاوت سازمان پزوهش را با معاونت پرورشی نمی دانند.
پاسخ + 0 0 --
نویدی 1399/02/16 - 04:01
به نظرم تاکید بر اجرای سند تحول یک امر عاریتی است. با بضاعت نرم افزاری و سخت افزاری آموزش و پرورش، رویای اجرای سند تحول به واقعیت نخواهد پیوست.بدنه آموزش و پرورش از اجرای سند تحول حمایت نمی کند و وقتی مجریان و گروه های ذی ربط به اهداف سند تحول متعهد نباشند، اصرار بر اجرای آن ره بجایی نخواهد برد و حتی ممکن است رفتارهای نمایشی و ریاکارانه را تشدید کند.
باید توجه داشت که سند تحول در میان نیروهای سنت گرا و تجددگرا معلق مانده است. یعنی، خود سند نتوانسته تکلیف خود را با سنت و مدرنیته بروشنی تعیین کند.تعارضات و ناهماهنگیهای درونی سند تحول فی نفسه برای معلق ماندن کافی است.در درون سند هم صدای سنت گرایان به گوش می رسد و هم صدای مدرنیست ها. این دو نیرو در عمل همدیگر را خنثی می کنند.اینکه بتوانیم نوعی سازش میان مدرنیته و سنت برقرار سازیم، تکلیفی است ملی ولی انجام دشوار است.
پاسخ + 0 0 --
همكار 1399/02/17 - 20:21
آقا نويدي
خدا را شكر به واسطه طرحهاي ارزشيابي همين سند امثال شما. و پژوهشگران پير و خسته پژوهشگاه دانشيار شديد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/21 - 06:47
من عامل اصلي رشد اين رياست هاي پرهزينه را مرگ رسانه هاي مي دانم كه براي اين مديران حاشيه امن ايجاد مي كنند وجز چند خبر تكراري بي خاصيت كاري از پيش نمي برند
مقصر اصلي نبود رسانه ازاد ومطالبه گر است
سازمان قريبيك ماه است كه بي رياست اداره ميشود كدام خبرگزاري ازاين وضعيت گزارش تهيه كرد ويا به سبك وسنگين كردن نامزدهاي احتمالي اين نهاد بزرگ پرداخت؟
اين همه هزينه در واقع متوجه رسانه هاي مدعي اما بي خاصيت است كه بيست نفر يك خبر رامنعكس مي كنند بي كم وكاست
جاي رسانه دراين هزينه تراشي ها وبي سرانجامي خالي بود

رحمت به همين صداي معلم كه يك تنه جور اين رسالت را مي كشد
پاسخ + 0 0 --
محمود حدادي 1399/02/30 - 09:40
درود بر صداقت و صراحت لهجه دكتر احد نويدي عزيز...
با وجود اختلاف سليقه و نظري كه در برخي موضوعات و برخي از نكات همين مصاحبه با جنابعالي دارم، مرور اين مصاحبه نگاه من را نسبت به شما به عنوان فردي آزادانديش و آزادمنش بيش از پيش تقويت كرد.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور