صدای معلم

" در سیستمی که شفافیت و پاسخ گویی تعریف و تبیین نشده است ؛ گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی نیز جز افزودن بر چرخه کاغذبازی و گزارش های صوری و بی پشتوانه جهت رضایت فرادستی ها معنا و برآیند دیگری نخواهد داشت "

گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم ؟!

صدای معلم گزارش می دهد ؛

گروه گزارش/

گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم

معاون آموزش متوسطه در اختتامیه شانزدهمین همایش ملی جایزه کیفیت با اشاره به اینکه کیفیت در نظام آموزشی به‌ویژه در مدارس، تضمین‌کننده کیفیت پایدار در همه ابعاد و ارکان جامعه است، گفته است: ما در این همایش هستیم چون کیفیت مسئله اصلی آموزش ‌و پرورش ماست. ( این جا )

" علیرضا کمرئی در اختتامیه شانزدهمین همایش ملی جایزه کیفیت که در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، می گوید :

" آموزش‌ و پرورش جزء معدود نهادها و دستگاه‌هایی است که محصول و نتایج آن عمیقاً نیازمند کیفیت است، زیرا در صورت عدم کیفیت محصول آن را نمی‌شود از چرخه توزیع خارج کرد و نمی‌شود آن را پس فرستاد.

کمرئی با اشاره به اینکه امسال از بیش از 37 هزار واحد متوسطه در 34 هزار مدرسه با شرکت در فرایند خودارزیابی در سامانه هوشمند تعالی دغدغه خود را به مقوله کیفیت نشان داده‌اند، گفت: سرانجام در مراحل ارزیابی بیرونی 480  مدرسه ممتاز شناسایی شدند که درنهایت 158 مدرسه گواهینامه اهتمام دریافت خواهند کرد و امروز 33 مدرسه از 32 استان به نمایندگی از مدارس برگزیده جایزه اهتمام به کیفیت را دریافت خواهند کرد.

خوشحالیم که در آموزش‌ و پرورش این فرصت ایجادشده تا مدارس کشور خود را در محک ارزیابی‌های بیرونی قرار دهند و نظارت برکیفیت را از مراجع بیرونی طالب شوند.

کمرئی با اشاره به این مطلب که در تعابیر مدیریتی نظام آموزشی معیارها یا استانداردها سطح مطلوب نشانگرهایی هستند که کیفیت ملاک را مشخص می‌کنند، تاکید می کند:

تعیین قواعد یا ویژگی‌ها در مسیر استانداردسازی فعالیت‌ها باهدف دست‌یابی به میزان مطلوبی از نظم و کیفیت در امور مدارس است و مانند هر واحد سازمانی دیگری مزایایی به دنبال خواهد داشت که حداقل آن افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد مدیران یا همان بهره‌وری است.

در سیستم آموزشی فرایندها و فعالیت‌ها باید استانداردسازی شود و منابع انسانی باید با بهره‌گیری از الگویی به شایستگی‌های لازم برای اجرای صحیح استانداردها و بلکه فراتر از آن دست یابد.

گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم

معاون آموزش متوسطه بابیان این مطلب که در چند دهه گذشته ابزارهای مدیریتی تبدیل به بخش بااهمیتی در زندگی مدیران و رهبران آموزشی شده است، می گوید:

ضرورت کیفیت در آموزش‌ و پرورش، به‌ویژه در مدارس ما را به سمت ابزاری بنام الگوی تعالی کشانده است تا به‌وسیله آن مدیریت مدارس کشور در جهت تعالی و بهتر شدن حرکت کند.

کمرئی ضمن اشاره به مفاهیم بنیادین سرآمدی و اصولی که این الگو بر مبنای آن بناشده است، عنوان می کند: نتیجه گرایی، مشتری محوری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرایندها، یادگیری- نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت، توسعه شراکت‌ها برای ایجاد ارزش‌افزوده و مسئولیت اجتماعی، اصولی هستند که فهم از تعالی به درک واقعی این اصول وابسته است.

معاون آموزش متوسطه در پایان به بازنگری در الگوی بومی تعالی مدیریت آموزشگاهی در دوره جدید حیات خود اشاره کرده و می گوید: برای افزایش کارآمدی این الگو در چند ماه گذشته به نقادی آن پرداختیم و بر اساس آسیب‌شناسی از الگو دریافتیم که باید روی نتایج آن‌چنان‌که بایسته است تکیه کنیم و شاخص‌های عملکردی را با نتایج پیوند بزنیم. نباید از الگوی تعالی در حد یک ابزار ارزیابی عملکرد توقع داشت زیرا الگو به‌مراتب کارکردی فراتر از آن دارد و در صورت به‌کارگیری درست آن در مدارس می‌تواند منشاء تحولات چشمگیری در مدیریت و راهبری مدارس و تعالی آن شود  "

« صدای معلم » 25 شهریور 1398 در گزارشی نوشت : ( این جا )

" علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کشوری مدیران کل آموزش و پرورش مطالبی را در مورد فعالیت های پشتیبانی ، الگوی تعالی مدیریت آموزشگاهی ، گروه های آموزشی و... بیان کرده است .

طبیعی است که مشکلات بودجه ای و معطل شدن پرداخت مطالبات معلمان و معوقات بر فرآیند امور حتی جاری و روزمره تاثیر بگذارد .هر چند بر چیرگی " گفتمان معیشت محور " که شمشیر دولبه ای برای بسط و استفاده ابزاری آموزشگران و سیاست گذاران ایدئولوژیک در حوزه آموزش است نیز انتقادات عمیق تر و گسترده تری وارد است .

با این حال ؛ « صدای معلم » پرسش هایی را از ایشان به عنوان یک " مقام مسئول " مطرح می کند .

شنبه 14 فروردین 1395 ؛ صدای معلم در گزارشی خطاب به وزیر وقت علی اصغر فانی پرسش هایی را مطرح کرد . ( این جا )

گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم

در این گزارش آمده بود : "

یکی دیگر  از برنامه های آقای فانی « ارتقای مدیریت آموزشگاهی » بوده است .

وزیر آموزش و پرورش در نشستی که روز هفتم تیرماه 1393 با تشکل های معلمی داشتند ( این جا ) به برخی موارد اشاره نمود .

" سعی ما تعالی آموزش و پرورش بر اساس EFQM اروپاست و در این زمینه سعی داریم تا استاندارها را در راستای " مدرسه محوری " ارتقا بدهیم ."

ضمنا در همان جلسه آقای فانی از اختصاص 250 میلیارد تومان جهت کیفیت بخشی در آموزش و پرورش خبر داد .

پرسش ما این است که نتیجه این اقدامات چه بوده است ؟

آیا واقعا تحولی در مدیریت آموزشگاهی رخ داده است ؟"

حال که معاون آموزش متوسطه از بازنگری در این الگو خبر می دهد شایسته و منطقی است که به این پرسش که 3 سال پیش مطرح شد و پاسخی نیافت ؛ جواب دهد .

آیا بودجه ای برای کیفیت آموزشی در آموزش و پرورش اختصاص داده است ؟

گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم

آقای کمرئی در حالی از فلسفه و اهمیت گروه های آموزشی سخن می راند که به نظر می رسد از وضعیت فعلی مناطق و ادارات بی خبر است .

آیا معاون آموزش متوسطه اطلاع دارد که گفته شده اولویت پُر کردن کلاس هاست و بعد گرفتن نیرو برای گروه های آموزشی ؛ هر چند صدای معلم بارها خواهان اجرای ماده 5 آیین نامه ی گروه های آموزشی و تربیتی شده است .

آقای کمرئی در  بخش مهمترین نکات حوزه کاری معاونت متوسطه در سال تحصیلی آتی به " بهره مندی حداکثری از ظرفیت شورای آموزش و پرورش استان و مناطق " اشاره کرده است .

این رسانه ضمن دعوت معاون آموزش متوسطه به مطالعه این گزارش ( این جا ) و پاسخ به پرسش ها از ایشان دعوت می کند تا گزارشی تفصیلی و شفاف از وضعیت اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها را به افکار عمومی ارائه کند ."

هنوز و پس از گذشت حدود 2 ماه ؛ معاون آموزش متوسطه به این گزارش و پرسش های آن پاسخی ارائه نکرده است .

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کشوری مدیران کل آموزش و پرورش که پیش تر به آن اشاره شد می گوید: پرداختن به فعالیت‌های پشتیبانی نباید نظام آموزشی را از ماموریت اصلی آن که همان تربیت و یادگیری است، غافل کند.

« صدای معلم » از کمرئی مجددا این پرسش اساسی را مطرح می کند در حالی که به ادغان خود ایشان فعالیت های مالی در آموزش و پرورش پر رنگ شده است که البته این می تواند پاسخی به نیاز محیط و سازمان باشد ؛ چگونه و با کدامین پشتوانه اعتباری و بودجه ای بیش از 37 هزار واحد متوسطه در 34 هزار مدرسه با شرکت در فرایند خودارزیابی در سامانه هوشمند تعالی دغدغه خود را به مقوله کیفیت نشان داده‌اند ؟

ضمن آن که خودارزیابی در سیستمی که اصولا نظارت علمی و دانش بنیان تعریف نشده و همگان سعی در ارائه گزارش های صوری و نمایشی دارند چندان نمی تواند قابل اتکا باشد ؟

در حالی که بودجه غالب آموزش و پرورش به هزینه های پرسنلی اختصاص دارد در سیستم آموزشی ما فرایندها و فعالیت‌ها چگونه و یا چه پشتوانه ای باید استانداردسازی شوند ؟

گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم

این " باید " را چه کسی باید محقق سازد ؟ گویا ایشان در مقام اجرایی خودشان را " منتقد " فرض کرده اند !

معاون آموزش متوسطه مستندات خود در مورد این که  مدارس کشور نظارت برکیفیت را از مراجع بیرونی طالب شده اند را ارائه کند .

فرهنگ غالب سازمانی در آموزش و پرورش به اذعان این مقام مسئول به جهتی سوق پیدا کرده است که الگوی تعالی در حد یک ابزار ارزیابی عملکرد تعریف و تثبیت شده است .

این وضعیت چگونه می تواند با ادعای آقای کمرئی  مبنی بر آن که مدارسی و مدیران خود را در محک ارزیابی‌های بیرونی و آن هم از نوع داوطلبانه قرار می دهند تجانس و سنخیت داشته باشند ؟

در سیستمی که شفافیت و پاسخ گویی تعریف و تبیین نشده است ؛ گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی نیز جز افزودن بر چرخه کاغذبازی و گزارش های صوری و بی پشتوانه جهت رضایت فرادستی ها معنا و برآیند دیگری نخواهد داشت .

پایان گزارش/


گواهی نامه اهتمام به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم

دوشنبه, 20 آبان 1398 13:29 خوانده شده: 422 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 -1 --
معلم مشهدی 1398/08/21 - 15:48
دکتر حسینی میگفت یه مقاله که در ان به اموزش مقاله، پروپوزال و پایان نامه نویسی پرداخته برای صدای معلم فرستاده و از انها خواسته برای استفاده همکاران و ارتقای تحقیق و پژوهش و ... منتشر کنند که صدای معلم این کار را نکرده. ما از دکتر خواستیم همان مقاله را برای ما بفرستد تا برای وزارت ارشاد و ... بفرستیم و علت اجازه نشر ندادن این مقاله در صدای معلم را توضیح دهند .
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1398/08/21 - 16:51
درود

پاسخ شما :


مدیر صدای معلم :

" درود

آقای حسینی

مقاله شما منبع و یا رفرنس ندارد .

پایدار باشید . "


آقای حسینی :
" من دکترای ریسرچ بیسد دارم اقای پورسلیمان گرامی. این مقاله در حوزه دانش عمومی افرادی مثل من هست. خیلی ها به من و ایده های من در سطح ملی و بین المللی استناد کردند و می کنند. در هر صورت اگه بخواهید به رساله دکترای خودم ارجاع دهم. ممنون."


مدیر صدای معلم :
" شماره واتس اپ دارید روزانه براتون سوژه ارایه بدم در رابطه با مسایل اپ "آقای حسینی :

" آقای حسینی

ای میل من آنلاین هست .

در این مدت رویه و مطلب مشخصی از شما جز بیان مشکلات شخصی تان ندیده ام . "


آقای حسینی :
" وب سایت تان را تا آخر عمرم دیگر نمی بینم. مشکل شما این است که کوته فکر و حسود هستید. "

ضمنا ، هر رسانه ای بر اساس خط مشی و ماموریت خویش اقدام به انتشار مطالب می کند و هیچ فرد و یا مقامی نمی تواند رسانه ای را مجبور به انتشار و یا عدم انتشار مطلبی نماید .


امیدواریم که پاسخ تان را گرفته باشید .

پایدار باشید .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور