صدای معلم

" هیئت های مدارس انتاریو در حال آماده سازی برای سال تحصیلی آینده با طیف وسیعی از روش های نوآورانه جدول بندی شده هستند که از آموزش خوب پشتیبانی می کند ، از توصیه های بهداشت عمومی پیروی می کند و به توافق نامه های جمعی آنها با معلمان احترام می گذارد. وزارت آموزش و پرورش ، انجمن های متولی هیئت مدیره مدارس انتاریو و اتحادیه های صنفی معلمان انتاریو همچنان به بحث درباره اجرای این روش ها می پردازند "

راهنمای بازگشایی مدارس انتاریو ( کانادا ) - بخش دوم

مترجم : ر.هاشمی/ معلم

 گروه رسانه/

" صدای معلم " تاکنون به آموزش تطبیقی در زمینه بازگشایی مدارس هم زمان با بحران کرونا در نظام های آموزشی مختلف جهان پرداخته است .

یکی از این جوامع ، نظام آموزشی کانادا و به صورت ویژه " انتاریو " می باشد .

در بخش پیشین چنین آمد : ( این جا )

«  از زمان شیوع COVID-19 دانش آموزان ، والدین و کارکنان انتاریو ، تعهد خود را نسبت به یادگیری و تاب آوری نشان داده اند که همه افراد درگیر راه های جدید آموزش ، یادگیری و ارتباط هستند. با این حال ، روشن بود که برای اطمینان از انتظارات در حال تغییر دانش آموز و والدین برای پاییز ، اقدامات لازم انجام شود.

در طول تابستان ، دانش آموزان و خانواده ها از فرصت های یادگیری اضافی که از طریق برنامه های گسترده یادگیری تابستانی در سراسر استان ارائه می شود ، بهره گرفتند. بیش از 150،000 دانش آموز در مدارس تابستانی ثبت نام کرده اند ، از جمله بیش از 21،000 دانش آموز درجه استاندارد یادگیری را کسب کرده اند ، که نشان دهنده افزایش تقریبا 70٪ نسبت به تابستان گذشته است. در حالی که تعداد ثبت نام های اضافی همچنان با وزارت آموزش و پرورش به اشتراک گذاشته می شود ، این آمار اولیه حاکی از افزایش علاقه دانش آموزان و خانواده ها برای ادامه یادگیری خود در طول تابستان است.

دانش آموزان ابتدایی در برنامه های سوادآموزی و شناخت اعداد شرکت کرده اند و دانش آموزان دارای نیازهای ویژه آموزشی در برنامه های انتقال هدفمند جدید در آماده سازی برای سال تحصیلی آینده شرکت می کنند. این برنامه ها به دانش آموزان کمک می کند تا در مسیر خود قرار بگیرند و سال تحصیلی 2020 تا 21 را با اطمینان و دانش کافی و با موفقیت آغاز کنند.

دانش آموزان آماده هستند که یادگیری خود را در ماه سپتامبر از سر بگیرند و این ماموریت ماست که ضمن حمایت از سلامت روان و بهزیستی دانش آموزان ، از فرصتهای دستیابی به حداکثر موفقیت برسند. این موضوع باید همراه با سلامتی و ایمنی افراد به عنوان یک اصل اساسی انجام شود.

اکثر مدارس در انتاریو برای دانش آموزان در 8 سپتامبر سال 2020 افتتاح می شوند. انتظار وزارتخانه این است که هیئت های مدارس سه روز فعالیت حرفه ای را قبل از 8 سپتامبر برنامه ریزی کنند. قبل از افتتاح مدارس ، در یک آموزش بهداشت و ایمنی با زمان یک روزه شرکت می کنند .

دولت انتاریو برای اطمینان از بازگشت ایمن، از جمله بودجه برای بازگشایی مدارس با 309 میلیون دلار سرمایه گذاری حمایت می کند:

   * حداکثر 500 پرستار بهداشت عمومی که برای کمک به مدارس و هیئت مدیره در پروتکل های بهداشت محلی به کار گرفته شده اند.

   * ماسک و تجهیزات محافظ شخصی

   *  موقعیت های تدریس اضافی

  * متولیان اضافی در مدرسه و لوازم تمیز کردن پیشرفته

  *  تمیز کردن اتوبوس های مدرسه و تجهیزات محافظ شخصی برای رانندگان اتوبوس

  *  پشتیبانی اضافی برای دانش آموزانی که نیاز به آموزش ویژه دارند

  *  آموزش بهداشت و ایمنی اضافی برای کارکنان مستقر در مدرسه

  *  افزایش بودجه برای حمایت از سلامت روان

   *  بودجه برای آزمایش

این بودجه علاوه بر 25 میلیون دلار سرمایه گذاری در زمینه سلامت روان و فناوری است که 10 میلیون دلار دیگر برای کارمندان ، منابع و برنامه های بهداشت روان اختصاص خواهد یافت. 15 میلیون دلار بودجه فناوری برای حمایت از تهیه 35،000 دستگاه برای دانش آموزان انتاریو برای پشتیبانی از یادگیری همزمان در مدرسه و بعد از آن. و 4 میلیون دلار بودجه برای تمیز کردن ، پروتکل ها و پشتیبانی مالی برای استخدام کارمندان متولی اضافی.

علاوه بر این ، این وزارتخانه در حال همکاری با همکاران وزارت بهداشت است تا اطمینان حاصل شود که ظرفیت بهداشت عمومی برای حمایت از بازگشایی مدارس ، از جمله پرستاران بهداشت عمومی و افزایش ظرفیت آزمایشگاه برای آزمایش گسترش خواهد یافت.

 بخش دم این گزارش را می خوانید . 

راهنمای بازگشایی مدارس انتاریو کانادا

ابتدایی

مدارس ابتدایی با ارائه آموزش حضوری متداول ، با پروتکل های بهداشتی در سراسر استان انتاریو بازگشایی می شوند.

دانش آموزان دبستان در مهد کودک از طریق 8 کلاس در روز با 300 دقیقه آموزش، پنج روز در هفته در مدرسه حضور می یابند ، هر روز، شامل یک گروه می باشد.کلاس های هم گروه در صورت امکان با هم و با یک معلم خواهند ماند. دانش آموزان می توانند انتظار داشته باشند که تغییراتی را در زمان آموزش ، ناهار و استراحت مشاهده کنند. معلمان متخصص ، مانند معلمان آموزش دهنده زبان فرانسوی، همچنان می توانند به کلاسهای درس بروند تا گستره کامل برنامه مدرسه را برای دانش آموزان فراهم کنند. دانش آموزان همچنین می توانند برای دریافت پشتیبانی بیشتر از کلاسهای خود خارج شوند اما تماس مستقیم و غیرمستقیم در مدارس برای دانش آموزان باید تقریباً به 50 نفر محدود شود.

تابلوی راهنمای مدارس، طیف کاملی از برنامه درسی ابتدایی ، از جمله برنامه درسی جدید ریاضیات 1-8 را ارائه می دهند.

مدارس ثانوی (متوسطه)

وضعیت تعیین شده برای شروع مدارس در مقطع متوسطه

مدارس متوسطه با توجه به تشخیص هیئت مدیره مدرسه ، با تدریس و آموزش حضوری متداول یا تطبیقی ​​در ماه سپتامبر افتتاح می شوند.

تعیین این تابلوهای راهنمای مدارس بر اساس عوامل مختلفی است که به اندازه هیئت مدیره مدرسه ، تعداد و اندازه مدارس متوسطه، اندازه گروه های مدارس متوسطه و عمدتا شهری بودن این مدارس مرتبط می شود. تابلوهای موقت نیز در هر مکانی که این معیارها برآورده شوند تعیین شده اند.

این امر می تواند رویکردی مرحله ای برای بازگشایی مدارس متوسطه فراهم کند. وضعیت تعیین تابلوهای مدارس به طور منظم مورد بازبینی قرار می گیرند تا در صورت ایمن بودن و مناسب بودن انجام این کار ، از انتقال به مدل برنامه متعارف در آینده پشتیبانی شود.

هنگامی که تشخیص داده شود انجام این کار بی خطر است ، به هیئت مدیره های تعیین شده اعلان می شود که تدریس مرسوم را آغاز کنند. این امکان با اطلاع قبلی به والدین و دانش آموزان فراهم می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها برای بازگشت آماده هستند و مدارس نیز برای انتقال به  شکل متعارف آماده می شوند.

مدارس متوسطه در تابلوهای راهنمای مدارس تعیین شده با الگوی متناسب ، با گروههای كلاسی تقریباً 15 دانش آموز ، با برنامه های متناوب كه حداقل 50٪ از روزهای آموزش حضوری را شامل می شود ، حضور می یابند.

دانش آموزان دوره متوسطه در یک مدل سازگار و مشخص ، روزهایی را برای یادگیری از راه دور در یک برنامه درسی مستقل اختصاص خواهند داشت و در صورت امکان ، برای دوره ای از هر روز، معلم با دانش آموزان در یادگیری همزمان شرکت می کنند. برای تسهیل این امر ، ممکن است هیئت مدیره بخواهد روز مدرسه را برای دانش آموزان در یک مدل سازگار تنظیم کند.

حتی در هیئت های مدارس تعیین شده ، دانش آموزان با سطح بالایی از نیازهای ویژه آموزشی ممکن است نیاز به حضور و آموزش روزانه داشته باشند. وزارت آموزش و پرورش در حمایت از این هدف با هیئت های مدارس تعیین شده ارتباط برقرار می کند و درخواست های هیئت های مدارس تعیین شده برای گشایش مدارس متوسطه یا برنامه های کوچک یا تخصصی با حضور تمام وقت را بررسی و تأیید می کند.

مناطق مدارس تعیین شده:

    تورنتو

    کاتولیک تورنتو

    یورک

    کاتولیک یورک

    هالتون

    کاتولیک هالتون

    واترلو

    کاتولیک واترلو

    دره تیمز

    منطقه لندن کاتولیک

    اتاوا-کارلتون

    کاتولیک اتاوا

    همیلتون-ونتورث

    کاتولیک همیلتون-ونتورث

    نیاگارا

    کاتولیک نیاگارا

    شهرستان اسکس بزرگ

    کاتولیک ویندزور-اسکس

راهنمای بازگشایی مدارس انتاریو کانادا

جدول زمانی و هم گروهی

880 مدرسه متوسطه انتاریو می توانند دانش آموزان را ثبت نام کنند که از 50 دانش آموز تا بیش از 2000 دانش آموز دارند.

به کلیه هیئت های مدارس توصیه می شود تا روش های جدول بندی ثانویه (دوره متوسطه) را که تا حد امکان بر هم گروهی دانش آموزان تأکید می کند ، اتخاذ کنند تا تعداد تماس های دانش آموزان با یکدیگر محدود شود.

به منظور کاهش خطر انتقال و حمایت از ردیابی تماس ، هیئت مدیره مدارس باید برنامه هایی را برای یک دوره 1 تا 2 هفته ای تدوین کنند:

    ارتباطات غیر مستقیم و مستقیم دانش آموزان را تقریباً به 100 دانش آموز در مدرسه محدود کنید. و تشویق می شود دانش آموزان دبیرستان را حداکثر در دو گروه کلاس حضوری نگه دارید.

برای تأیید موفقیت آمیز در یک دوره 110 ساعته برنامه ریزی شده ، اعتبار مدرسه متوسطه مشخص می شود. تلاش برای همگن سازی دانش آموزان دوره متوسطه ممکن است بر روی الگوی سنتی چهار دوره در یک دوره نیم ساله تأثیر بگذارد و در نتیجه ، ممکن است هیئت مدیره ها نیاز به تنظیم به روز زمان مدرسه برای دانش آموزان داشته باشند. همان طور که در مدارس انتاریو ، از مهد کودک تا کلاس 12، الزامات، روش ها و برنامه ها، در سال 2016 شرح داده شده است : "فعالیت های یادگیری برنامه ریزی شده شامل تعامل بین معلم و دانش آموز و کارهای فردی یا گروهی تعیین شده  ..."

در مدل مرسوم ، آموزش حضوری یا رو در رو، باید زمانی کمتر از 5 ساعت برخوردار باشد. در یک مدل سازگار یا تطبیقی با وضعیت موجود، هیئت مدیره مدارس ممکن است مایل به اجرای یک مدل جدید در مدرسه باشد که شامل کوتاه شدن زمان حضور در کلاس برای دانش آموزان متوسطه ، استفاده از یادگیری از راه دور همزمان  و مطالعه مستقل تا رسیدن به 110 ساعت آموزش است.

هیئت های مدارس در سراسر انتاریو با معرفی نوآوری هایی مانند مدل quadmester ، که در آن دانش آموزان همزمان دو واحد می گیرند ، صبح را با یک موضوع و بعد از ظهر را با موضوع دوم ، با چهار دوره در سال تحصیلی ، آماده می شوند. . مدل معمولی و تطبیق یافته (به عنوان مثال کوادمستر) باید همان مدل باشد. تفاوت در اندازه گروه است.

گزینه دیگر ، در مدارس متوسطه کوچکتر ، هم گروهی کردن دانش آموزان و اطمینان از این است که فقط دانش آموزان در یک کلاس خاص با هم در کلاس هستند.

برنامه درسی دبیرستان انتاریو به دانش آموزان امکان می دهد که به طور معمول یک درس انتخابی را در 9 درس و حداکثر سه مورد انتخابی را در 10 درس انتخاب کنند. هیئت مدیره مدارس باید تلاش کنند دانش آموزان متوسطه را در این پایه ها با گروه های دیگر محدود کنند و دانش آموزان را به صورت تمام وقت و در کلاس حفظ کنند.

همكاری ممکن است در كلاسهای 11 و 12 چالش برانگیزتر باشد. هیئت های مدارس انتاریو جدول زمانی جدیدی را ارائه می دهند كه به دانش آموزان اجازه می دهد از طریق آموزش از راه دور ، در همان طیف كلاسهای دیگر شركت كنندکه به عنوان "مدل سالن مطالعه" نامیده می شود ، به دانش آموزان این امکان را می دهد که در حالی که طیف وسیعی از دوره ها را می گذرانند ، با همان گروه از همکلاسی ها هم گروه باشند. این امر مستلزم آن است که دانش آموزان برای تکمیل تحصیلات خود دارای تجهیزات تکنولوژیکی مرتبط باشند. معلمان ارائه دهنده دوره ها ممکن است در همان مدرسه باشند اما دانش آموزان خود را از طریق آموزش همزمان و کار تعیین شده هدایت می کنند. یک کلاس از دانش آموزان در روش سالن مطالعه ممکن است طی دوره های مشابه کلاس های مختلفی را بگذرانند.

هیئت های مدارس انتاریو در حال آماده سازی برای سال تحصیلی آینده با طیف وسیعی از روش های نوآورانه جدول بندی شده هستند که از آموزش خوب پشتیبانی می کند ، از توصیه های بهداشت عمومی پیروی می کند و به توافق نامه های جمعی آنها با معلمان احترام می گذارد. وزارت آموزش و پرورش ، انجمن های متولی هیئت مدیره مدارس انتاریو و اتحادیه های صنفی معلمان انتاریو همچنان به بحث درباره اجرای این روش ها می پردازند.

 

آموزش بزرگسالان

گزینه های آموزش برنامه های ارائه شده توسط هیئت مدیره از طریق آموزش بزرگسالان مانند زبان های بین المللی ، اهمیت بزرگسالان و سوادآموزی و آموزش های عددی و ریاضی، ممکن است از نظر روش - در همسویی با این سند راهنما - متفاوت باشد ، شامل مدل های از راه دور ، شخصی یا ترکیبی با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی دانش آموزان.

 

استراتژی های محافظت در برابر انتقال بیماری

با تکیه بر رهنمودهای ایمنی و بهداشتی که در 19 ژوئن سال 2020 منتشر شد ، از هیئت های مدارس انتظار می رود که چندین استراتژی را که با مشاوره بهداشت عمومی و تحقیقات قضایی اطلاع داده می شود ، برای اطمینان از سالم بودن مدارس برای دانش آموزان و کارمندان به کار گیرند.

طرح ایمنی محل کار COVID-19 می تواند در تهیه تابلوهای راهنمای مدارس برای کنترل مواردی که به ایمن تر شدن مدارس برای همه کمک می کند ، مفید باشد.

 

خودآزمایی

همه کارکنان و دانش آموزان باید هر روز قبل از حضور در مدرسه خود را از نظر نداشتن علائم بیماری، بسنجند.  هیئت مدیره مدارس باید برای انجام غربالگری روزانه دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه ، یک چک لیست به والدین ارائه دهند و ابزارهای خودارزیابی را برای اطمینان از آگاهی از علائم احتمالی COVID-19 در اختیار کارکنان قرار دهند. علائم باید در ورودی مدرسه نصب شود تا برای دانش آموزان ، کارکنان ، والدین ، مراقبان و بازدیدکنندگان نکات ضروری را از نظر غربالگری یادآوری کند. اگر دانش آموز یا کارمندی علائم COVID-19 را تجربه کرد ، باید در خانه بماند و به دنبال آزمایش و مراقبت پزشکی مناسب باشد.

این وزارتخانه همچنین در حال همکاری با مقامات بهداشت عمومی برای اطمینان از تأمین پرستار برای کمک به مدارس در سراسر استان ، از جمله کمک در غربالگری موارد بالقوه COVID-19 است.

همه کارکنان و دانش آموزانی که علائم جدید یا بدتر شده مطابق با COVID-19 را تجربه می کنند ، نباید در مدرسه شرکت کنند و در صورت لزوم باید از نظر پزشکی مناسب ، از جمله آزمایش در یک مرکز تست COVID-19 ، مراجعه کنند.

کارکنان و دانش آموزانی که احساس بیماری می کنند باید تا زمان مشخص شدن نتایج آزمون در خانه بمانند.

اگر آزمایش فردی علامت دار برای COVID-19 مثبت باشد ، آنها باید همچنان در خانه در انزوا باقی بمانند و دستورالعمل های واحد بهداشت عمومی محلی خود را دنبال کنند.

 

محیط های سازگار مدرسه با شرایط موجود

از هیئت های مدارس انتظار می رود که برای پشتیبانی از چندین استراتژی حفاظتی موجود ، محیط مدرسه خود را از نظر جسمی و عملیاتی تطبیق دهند.

این موارد می تواند شامل مشخص کردن علائمی برای تقویت غربالگری خود و بهداشت دست ها ، نشانه های جهت دار برای پشتیبانی از فاصله و استفاده یک طرفه از راهروها ، تنظیمات روش های ورود و خروج ، تنظیمات استفاده از زمین های بازی و محوطه مدرسه ، علامت گذاری ضدعفونی کننده ها در دستشویی ها و مکان های مشترک باشد.

بهداشت مناسب دست یکی از مهمترین راهکارهای محافظتی است. مدارس باید آماده شوند تا دانش آموزان را در مورد بهداشت مناسب دست ، از جمله شستن دست با الکل ، آموزش دهند و استفاده از آن را تقویت کنند. این فعالیت می تواند شامل یک زمان بندی باشد تا دانش آموزان بتوانند در زمان مناسب در طول روز در مدرسه، دست های خود را بشویند.

راهنمای بازگشایی مدارس انتاریو کانادا

ماسک

دانش آموزان کلاس های 4 تا 12 ملزم به ماسک غیر پزشکی یا پارچه ای در مدرسه ، از جمله در راهروها و در طول کلاس ها هستند. دانش آموزان در مهد کودک و تا کلاس 3 برای زدن ماسک تشویق می شوند اما در فضاهای داخلی نیازی به ماسک زدن ندارند.

دانش آموزان تشویق می شوند که ماسک بزنند و یاد بگیرند چه نوع ماسک برای آنها راحت تر است. دانش آموزان ممکن است ماسک های غیر پزشکی خودشان را بزنند و ماسک های غیر پزشکی نیز در دسترس دانش آموزان قرار می گیرد. استثنائات معقول در مورد لزوم استفاده از ماسک اعمال شود.

 

معلمان و کارمندان

ماسک های پزشکی و محافظت از چشم (به عنوان مثال محافظ صورت) برای کلیه معلمان و سایر کارکنان هیئت مدیره مدارس ارائه می شود. کلیه کارکنان مستقر در مدرسه ملزم به ماسک زدن هستند ، به استثنای موارد معقول در شرایط پزشکی.

کارکنان مستقر در مدرسه که به طور مرتب با دانش آموزان در ارتباط نزدیک هستند ، کلیه تجهیزات محافظت شخصی مناسب (PPE) در اختیار آنها قرار می گیرد.

دولت انتاریو PPE و محصولات تمیز کننده را به هیئت مدیره مدارس ارائه می دهد و برای اطمینان از تأمین و تحویل مناسب همکاری نزدیکی خواهد داشت.

 

استثناها

انتظار می رود استثناهای معقولی در مورد لزوم استفاده از ماسک توسط مدارس و هیئت های مدارس اعمال شود. کارکنان یا دانش آموزان دارای مشکلات لمسی یا تنفسی ممکن است توسط مدیر مدرسه ، با هدایت سیاست های هیئت مدیره مدرسه ، معاف شوند.

 

تهیه ماسک و PPE

ماسک ها و سایر PPE توسط دولت انتاریو تهیه شده است. این وزارتخانه برای تأیید تقاضا و تسهیل تحویل و تأمین به موقع ، با هیئت های مدارس همکاری نزدیک خواهد داشت.

 

هم گروهی

Cohorting به روشی گفته می شود که در کنار چند معلم با طیف گسترده ای از دانش آموزان، آنها را در یک گروه کوچک در طول روز مدرسه ، کنار هم قرار می دهد .

این عمل تعداد دانش آموزان دیگر را که یک دانش آموز با آنها در تماس است محدود می کند. در صورت لزوم ، این روش ردیابی تماس را نیز تسهیل می کند.

از هیئت های مدارس انتظار می رود جدول زمانی مناسبی را در هر دو مقطع ابتدایی و متوسطه اجرا كنند كه از گروه های دانش آموزان پشتیبانی می كند.

یک دانش آموز ابتدایی باید با همکلاسی ها و معلم کلاس خود همراه باشد ، و برای کلاسهایی مانند فرانسه به عنوان زبان دوم / آنگلیایی ، هنر و تربیت بدنی با سایر معلمان موضوعی تماس محدود داشته باشد.

یک دانش آموز متوسطه باید تقریباً به 100 تماس محدود شود. همچنین به هیئت ها توصیه می شود که بسته به اندازه دبیرستان ، گروه های حضوری را در دو کلاس یا با تعداد مشخص نگه دارند. همان طور که در بخش مدارس متوسطه بحث شد ، این ممکن است به جدول زمانی مناسب و سالن مطالعه یا آموزش از راه دور برخی کلاسها در پایه های 11 و 12 نیاز داشته باشد تا اندازه گروهی که یک دانش آموز متوسطه در معرض آن است محدود شود.

این وزارتخانه با انجمن های متولی ، هیئت های مدارس و فدراسیون های معلمان در مورد جدول زمانی دانش آموزان که اهداف آموزش و پرورش مناسب ، هم گروهی و احترام به قراردادهای جمعی را محقق می کند ، درگیر بحث و بررسی شده است.

 

فاصله گرفتن

فاصله هرچه بیشتر بین دانش آموزان ، بین دانش آموزان و کارکنان و بین کارکنان همیشه باید به روز شود و مورد بررسی قرار گیرد. اقدامات فاصله جسمی باید با سایر اقدامات بهداشت عمومی همراه با استراتژی های بهداشت و ایمنی ، مانند غربالگری ، محیط مدرسه مناسب ، همگروهی ، بهداشت دست ، تمیز کردن و ماسک گذاری پیشرفته تکمیل شود.

کلاس ها در مدارس انتاریو از نظر اندازه متفاوت است، اما به مدارس توصیه می شود مبلمان غیرضروری را بردارند و میزها را تا حد ممکن با فاصله بیشتر قرار دهند و به معلمان در حد امکان فضای آموزشی بدهند. میزها باید به جای اینکه در میان محافل یا گروه ها قرار بگیرند ، جداگانه باشند.

به مدارس توصیه می شوند که کلاسهای بزرگتر از نظر تعداد را در فضاهای بزرگتر مستقر کنند و از تمام فضای موجود در یک مدرسه ، از جمله سالن های ورزشی و کتابخانه ها استفاده کنند.

 

بازدید کنندگان

در سال تحصیلی آینده ، از مدارس خواسته می شود بازدیدکنندگان، از جمله والدین ، را به طور قابل توجهی محدود یا حتی ممنوع کنند.

بازدیدها برای اطمینان از ایمنی مدارس ، مانند بازرسی های اداره آتش نشانی یا بهداشت عمومی ، باید ادامه داشته باشد.

هر بازدید کننده ای از یک مدرسه باید خود را غربال کند و هنگام حضور در محل مدرسه از ماسک پزشکی استفاده کند.

پروتکل های محلی برای رفتن به مدارس توسط متخصصان بهداشتی تنظیم شده، و متخصصان حرفه ای با هدف ارائه پشتیبانی و خدمات مدرسه مدار باید با هر سازمان خارجی در ارائه این پشتیبانی ها و خدمات همکاری کنند و "آموزش ویژه" را ببینید.

 

پیش ثبت نام

با توجه به شرایط کنترل شده برای بازگشایی مدارس به هیئت های مدارس توصیه می شود که قبل از شروع کلاس ها، ثبت نام را انجام دهند.

به هیئت مدیره مدارس اجازه داده می شود تا در موعد مقرر تعیین شده توسط هیئت مدیره ، دانش آموزان و خانواده هایی که ثبت نام نمی کنند ، لیست کنند. هیئت مدیره باید آخرین مهلت ثبت نام خود را در دسترس عموم قرار دهد. تا زمانی که محل کلاس مناسب فراهم شود ، به هیئت مدیره اجازه داده می شود که به این دانش آموزان و خانواده ها آموزش از راه دور را ارائه دهد.

هیئت مدیره مدارس ممکن است فعالیت دانش آموزان در انتقال بین یادگیری از راه دور و کلاس حضوری را محدود کند. این محدودیت ها ممکن است به صورت تعداد محدودی از زمان در تقویم مدرسه برای انتقال بین این اشکال یادگیری ، مانند پایان یک ترم یا چهارماهه ، باشد.

کارکنان

به عنوان کارفرمایان ، هیئت های مدارس تشویق می شوند تا همزمان با تدوین برنامه های بازگشایی خود ، با فدراسیون های معلمان و اتحادیه های صنفی آموزش و پرورش همکاری کنند.

یکی از جنبه های اصلی این برنامه ها تعیین معیارهای مشخص برای کارکنانی است که دارای شرایط بهداشتی هستند یا اعضای خانواده آنها دارای شرایط بهداشتی هستند و این کار باعث می شود که در شکل متناسب کار کنند.

هنگامی که معلمان یا کارکنان، غربالگری روزانه خود را انجام می دهند و در خانه ماندن را انتخاب می کنند ، به هیئت مدیره توصیه می شود که لیست های مشخص از معلم ها، برای حمایت از تداوم یادگیری و عملیات آموزش تهیه کند تا در صورت لزوم استفاده شود.

منبع:

https://www.ontario.ca/page/approach-reopening-schools-2020-2021-school-year#section-1


 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 راهنمای بازگشایی مدارس انتاریو کانادا

جمعه, 14 شهریور 1399 22:13 خوانده شده: 172 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1399/06/15 - 08:24
ایران کدام بال و پرش شبیه کاناداست؟
ایران کی از کانادا درس گرفته است که این بار دوم باشد؟
پیله دور جهالت سیاسیون ما خیلی سفت و سخت تر از آن است که بخواهد
خودشکند و از آینه شکستن پرهیز نماید.

رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس
دستور فرمودند آغاز نمایید!
حتی به احترام آموزش و معلمان، ایستاده هم دستور نفرمودند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/06/15 - 12:27
آقای دیکتاتور پور
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1399/06/15 - 12:30
خدا قسمت کند که آقای سلیمانی پور بحث سفر بازنشستگان به کانادا را مطرح کند تا مثل کانادا و فرانسه و آلمان و ایتالیا ما هم دور دنیا را بزنیم به هر حال آقای سلمان پور اگر اراده کند کوه کلیمانجارو را به مغولستان میبرند

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور