صدای معلم

سخني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان : کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟

« صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است »

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

وضعیت صندوق ذخيره فرهنگيان از نظر قانونی و دولتی و یا خصوصی بودن

خبرگزاري تسنيم  ( 1 ) 

در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

وضعیت صندوق ذخيره فرهنگيان از نظر قانونی و دولتی و یا خصوصی بودن

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط  مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها وکاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است . 

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم .  به برخي از حقايق  با ادله متعدد  اشاره مي گردد تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ... 

 تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .  ( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

 

پرسش کننده :

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي براي تغيير اساسنامه ي صندوق ذخيره فرهنگيان ( موسسه خصوصي ) و ورود ديوان محاسبات به اموال اين صندوق توسط مجلس ، به کدام اصل از قانون اساسي اشاره مي کند ؟

وضعیت صندوق ذخيره فرهنگيان از نظر قانونی و دولتی و یا خصوصی بودن

پاسخ دهنده :

متاسفانه ايشان در اين گفت و گو به هيچ اصل از اصول قانون اساسي اشاره نمي کنند تا دلايل خود را بازگو کند .

 

پرسش کننده :

مگر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اصلي مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان وجود دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

خير ، صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است .

اگر در قانون اساسي  ، اصلي براي سوپر مارکت سر ِ کوچه شما وجود داشته باشد ؛ اصلي هم در باره ي صندوق ذخيره فرهنگيان در آن پيدا مي شود  !پرسش کننده :

دو پرسش ذهن خوانندگان محترم  را درگير مي کند : 

اول :

رئيس کميسيون آموزش و تحقيات و فن آوري مجلس به چه اصل يا اصولي  از قانون اساسي اشاره مي کند ؟ با توجه به کدام اصل قانون اساسي  خواستار اصلاح اساسنامه صندوق مي شود ؟ و صراحتأ اعلام مي کند : 

"طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند."

دوم :

شما طبق چه مستنداتي اعلام مي کنيد :

"صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است ."

 

پاسخ دهنده :

لطفأ دو پرسش خود را تفکيک کنيد و تا جايي که امکان دارد به اجزاي کوچک تر تقسيم نماييد تا با اشاره به منابع پاسخ دهم .

 

پرسش کننده :

رئيس کميسيون آموزش و تحقيات و فن آوري مجلس به چه اصلي از قانون اساسي اشاره مي کند ؟

 

پاسخ دهنده :

براي حقير هم جاي تعجب است  که کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِ کوچه شما ) به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند  ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که  به اموال يک موسسه خصوصي  ورود کند؟

با اين وجود شايسته است شما از ايشان سئوال کنيد تا حقي از نماينده محترم مجلس ضايع نشود .

وضعیت صندوق ذخيره فرهنگيان از نظر قانونی و دولتی و یا خصوصی بودن

پرسش کننده :

اگر مجلس حق ورود به يک موسسه خصوصي را ندارد ؟ پس چرا مجلس مي خواهد اساسنامه يک موسسه خصوصي را تغيير دهد ؟ 

آيا تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي جزء وظايف مجلس است ؟گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) خبر گزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

شنبه, 10 آبان 1399 22:15 خوانده شده: 250 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 -3 --
ناشناس 1399/08/10 - 23:21
بندگان خدا این حرف اختلاس گران وباند بازان هست که در صندوق ذخیره اتراق کردند از بازنشستگان گرفته تا فامیل بازان اینها چون متوجه شدند دولت جابجا شود همه عزل ومحاکمه خواهند شد دست وما میزنند خصوصی کنند آنجا دولتی است چون از بیت المال سازملن برنامه بودجه ماهانه می دهد بروید نعمی ها ورنجبرها را بررسی کنید که چرا حقوق نجومی میگسرنند
پاسخ + 0 0 --
شب رو 1399/08/11 - 02:49
آیا از شما نیست که بر شماست ؟
هنگامی که داناتری را که تحلیل و تجربه قویتری دارد را از خود میرانید مستحق انشقاق اندیشه و استدلال های ضعیفتر می شوید
پاسخ + 0 0 --
زنبور آخرالزمان 1399/08/11 - 03:18
چه خصوصی و چه غیر خصوصی محاکمه امکانپذیر است
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/08/11 - 08:23
به نام دوست
استاد بزرگوار و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.

در مورد خصوصی بودن یا نبودن صندوق ذخیره فرهنگیان بدون ارایه مستندات همچون برخی نمایندگان مجلس پیش داوری نکنید .
شما مستندات خود را بیان کنید و حقیر هم مستندات این گفتگو ( منابع را تقدیم نموده ام .) اجازه دهید خوانندگان فهیم و فرهیخته قضاوت کنند .

من از نمایندگان محترم تقاضای عاجزانه دارم که بجای نمک پاشیدن به زخم کهنه ( تبعیض سه گانه ) مرحم نهادن را پیشه کنند .لطفا قسمت های بعدی را هم مطالعه کنید .
اگر شما برای اعضای محترم صندوق ، دل می سوزانید ؟ از این خواست قانونی ( رفع تبعیض سه گانه ) حمایت کنید و کامنتی در این زمینه ارایه دهید .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
معلم قمی 1399/08/11 - 19:55
نکات جالب 12 هزار میلیارد تومان اختلاس از بانک سرمایه و صندوق ذخیره در سالهای 93 تا 95 رخ داده.
اگر این صندوق خصوصی است چرا وزیر برای هیات مدیره صندوق ذخیره حکم صادر میکند؟
پاسخ + 0 0 --
غیر فرهنگی 1399/08/12 - 00:25
قمی جان صندوق خصوصی با مدیریت دولتی
پاسخ + +6 -1 --
شب رو 1399/08/11 - 02:50
آیا از شما نیست که بر شماست ؟
هنگامی که داناتری را که تحلیل و تجربه قویتری دارد را از خود میرانید مستحق انشقاق اندیشه و استدلال های ضعیفتر می شوید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/08/11 - 17:52
کدام داناتر را میفرمایی جناب
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/08/12 - 14:30
هر موقع خسارت معلمان.را به حسابشان واریز کردی حرفهایت ارزش دارد وگرنه جلوگیری از تضییع حقوق معلمان بدرد عمه ترامپ میخورد مرد حسابی
پاسخ + +9 0 --
ناشناس 1399/08/11 - 17:57
اگر خصوص هست ؟؟؟چرا پول معلمان را بدون اجازه معلمان در آنجا میگذارند ؟؟؟ اگر خصوص هست مالکین آن چه کسانی هستند ؟؟؟. چه کسانی اختلاس کردند افراد دولتی یا شخصی ؟ نفع معلمان از این بانک چیست ؟ پول معلمان را چه کسی در این بانک بدون اجازه میگذارد؟؟ چرا این شخص که پول یک میلیون را بدون اجازه آنجا گذاشته محاکمه نمی‌کنند چون معلمان قلبا راضی نیستند با این همه دزدی در آن بانک
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/08/11 - 22:02
به نام دوست
استاد بزرگوار و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که مجددا با حقیر به دیالوگ نشسته اید.


شما بجای مستندات خود برای غیر خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان چند سئوال را مطرح کردید که حقیر هم از شما همان سئوالات را پرسش می کنم .
فقط خدمت شما عارضم :
مالکین این صندوق ، اعضا می باشند زیرا پس از خروج عضو از صندوق سهم پرداختی خود عضو + سهم الشرکه پرداختی توسط دولت + سود امسال ۳۵۰۰ میلیارد تومان بین آنها توزیع می شود .

شما عمدا یا سهوا صندوق ذخیره را با بانک سرمایه یکی می کنید !

من از نمایندگان محترم تقاضای عاجزانه دارم که بجای نمک پاشیدن به زخم کهنه ( تبعیض سه گانه ) مرحم نهادن را پیشه کنند .لطفا قسمت های بعدی را هم مطالعه کنید .
اگر شما برای اعضای محترم صندوق ، دل می سوزانید ؟ از این خواست قانونی ( رفع تبعیض سه گانه ) حمایت کنید و کامنتی در این زمینه ارایه دهید .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/08/11 - 23:37
خیلی مسخره است منه معلم برای اینها دل بسوزانم غارتگران پول مردم و معلمان کدام معلم است که با اینها بتواند همدردی کند ؟
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1399/08/11 - 23:15
تا افرادی مانند نعیمی بازنشسته ورنجبران وخانم احمدی مقدم وداماد نعیمی در صندوق هستند صندوق باید دولتی شود وپای این افراد را کوتاا کند
پاسخ + +3 -1 --
دبیر مفت 1399/08/12 - 00:24
بنده اینجا حرف و نظری ندارم چون عضو صندوق کلاهبرداری فرهنگیان نیستم.
زمانی که همه معلما رو یهو عضو صندوق کردن رفتم اساسنامه رو خوندم. شرکتهای صندوق رو هم یه نگاه انداختم. اون زمان شرکت مسافرتی زاگرس 2 برابر شهرستان های دورتر از تهران به مشهد هزینه دریافت میکرد اونوقت سود صندوق منفی بود. از طرفی سهم دولت هم قطع شده بود. شک کردم بلافاصله انصرف دادم و دو ماهی که از حقوقم کسر شده بود پس گرفتم.
هرچی طرح به درد نخوره میارن تو آموزش و پرورش.

به خدا اگر تو مدارس سکه طلا پخش کنن نمیگیرم. میدونم یه کاسه ای زیر نیم کاسه دارن.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/08/12 - 14:33
درود به تو که فریب نخوردی درسته مفته ولی تکی دبیر مفت
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/08/12 - 23:02
به نام دوست
استاد بزرگوار و اندیشمند گرامی جناب آقای دبیر مفت
بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.

حقیر هم در زمان ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی از صندوق خارج شدم و به همکاران خودم پیشنهاد خروج از صندوق را دادم .
یکی از همکارانی که از صندوق خارج شده بود در زمان بازنشستگی به من انتقاد بجا کرد که چیزی از صندوق عایدش نشده است .
من از آن زمان تا کنون عذاب وجدان دارم و شرمنده آن همکار هستم .
حالا که ۳۵۰۰ میلیارد تومان سود قابل توزیع بین اعضاء مطرح است از شما تقاضای عاجزانه دارم که عذاب وجدان برای خود نخرید .

در ضمن اگر در مدارس سکه طلا پخش کردند ، آنرا دریافت کنید زیرا همچون معجزه هزاره سوم ، وقتی در شهرداری تهران بودند
از کیسه خلیفه خرج معلمان نمودند .
هم معلمانی که آن پول را گرفتند و هم معلمانی که شامل حال آن ولخرجی نبودند و کلیه شهروندان این مرز و بوم از شر معجزه هزاره سوم در امان نبودند .


با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1399/08/17 - 17:58
صندوق فجیره بی فرهنگیان
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/08/19 - 10:11
سلام باتوجه به اینکه بسیاری از اعضا با هم خانوادگی دور سفره صندوق نشسته اند ومیخورند واقعا قوه قضایی ومجلس باید وارد شوند یک سوال من دارم بفرض من سود خودرا گرفتم ورفتم سرمایه اصلی ماچه میشود مروارید عسلویه وخیلی از هلدینگها و......

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

هدف، محتوا و فرایند مصاحبه های گزینش داوطلبان حرفه معلمی در ایران تا چه اندازه معتبر و با معیارهای علمی سازگار است؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور