صدای معلم

صدای معلم برای نخستین بار منتشر می کند : از سال ِ تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان (طبق قانون دوم توسعه ) تا سال ِ 1377 ژن فرهنگيان برتر بود ولي از 1377 به بعد ، ژن ديگر کارکنان دولت برتر شد ! کليه فرهنگيان که عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نمي باشند از دريافت ِ سهم دولت ، خود به خود محروم مي شوند !

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ؟!

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت

بر خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است ( 1 ) :

"نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است."

جهت بررسي نظر اين نماينده محترم (نايب رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي ) گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

 

خلاصه قسمت هاي قبل :

 بدون تغيير ساختار ِ صندوق ذخيره فرهنگيان  ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .

تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات درصندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ، کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود  ؟

 نگارنده مخالف بررسی بیشتر ِ روند تأسيس بانک فرهنگيان  در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيستم .

تاسيس بانک فرهنگيان يک موضوع جداگانه  است که در گفت و گوي ديگري مي توان آن را بررسي کرد !  ( تا ببينيم دست پخت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چيست ؟ )

پيچيده بودن صندوق ذخيره فرهنگيان روي ديگر سکه ي بروز تخلفات متعدد در اين صندوق مي باشد !

به باور   نگارنده  ، صندوق ذخيره با نام موسسه ولي با عمکرد شرکت ، شروع به فعاليت نموده  است که با اصلاح ساختار و تغييرات جزيي در اساسنامه ، مي تواند فعاليتش را ادامه دهد .

محدود شدن به يک راه ِ حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه ِ حل ها اشاره کنيم  ، مي توان گفت که مهمترين  راه ِ حل ِ جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن  نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .

صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع ِ خرد از تعدادي سرمايه گذار را  اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق ، بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد ، تقسيم مي شود .

ممکن است 900 هزار معلم  وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند  ؛  اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم ويا بنا به دلايل ديگر ، امکان مديريت مستقل سرمايه خود راندارند .

 از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل ِ صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل ِ تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

صندوق هاي قابل معامله، براي اولین بار در سال 1993 و توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سـادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند.

در اين صندوق ها ، سرمایه گذاران می توانند از همه تکنیک هاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوق هاي قابل معامله استفاده کنند.

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت

ويژگي هاي بارز اين صندوق ها عبارتند از :

شفافيت سهام و معاملات ، سرعت و سهولت معامله  ، ریسک سرمایه گذاري را براي عموم به میـزان قابل توجهی کاهش می دهد .

به فرهنگياني که آشنا به مفاهيم بورس و فرا بورس نمي باشند (سرمایه گذاران غیر حرفه اي ) توصیه می شود با نگاه بلنـد مـدت (خریـد و نگهـداري سهام ) در صـندوق هـاي مذکور وارد شوند.مانند صندوق ذخيره فرهنگيان که سهام داران  از بدوˏعضويت تا زمان خروج يا بازنشستگي فقط سهام دار مي باشند !

شفافيت سهام و معاملات در صندوق هاي قابل معامله در بورس ، به گونه اي  است که همه روزه هر 900 هزار فرهنگي مي توانند

هريک دقيقه يکبار  ، ارزش خالص دارايي هاي خود راکنترل کنند برعکس شرکت ها که بازرسان ، سالانه ميزان ِ سود وزيان را  گزارش مي کنند .

با توجه به ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره ، اتخاذ ساختاري شفاف چاره ساز مي باشد .

 

قسمت سوم :

پرسش کننده :

شما به اصلاح ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره نموديد .

قانون گذار،  در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( 1374 – 1378 )  با موظف کردن وزارت آموزش و پرورش، حکم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده است . طي اين مدت شاهد رشد و شکوفايي اين بخش خصوصي ( تبديل صندوق ذخیره فرهنگیان به هلدينگ بزرگ ) بوده ايم  .

 

پاسخ دهنده :

اين اقدام ِ قانونگذار در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ، قابل قدرداني مي باشد ولي چند سال پس از اجراي ِ تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ( تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ) ،  ديگر کار کنان دولت  نفع بيشتري برده اند !

 

پرسش کننده : بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، دولت مکلف بوده معادل مبلغی که از حقوق اعضاء کسر می‌شود، واریزی به صندوق داشته باشد. تا پایان برنامه چهارم توسعه دولت سهم خود را واریز کرده، ولی علیرغم آنکه تا ۵ درصد اجازه کسر از حقوق وجود داشته به‌اندازه ۱.۲درصد کسر شده است

يعني مي گوييد :

تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ، اقدامي به نام معلم و به کام ديگر کار کنان دولت بوده است !

 

پاسخ دهنده:

در سايه بي مهري يا بي توجهي ِ قانون گذار ، مسئولين وقت صندوق يا مسئولين وقت آموزش و پرورش  به فرهنگيان ، از سال 1377 تا کنون ، تبعيضي فاحش ولي پنهان ،  بين فرهنگيان با ديگر کارمندان دولت ، خود نمايي مي کند  !

 

پرسش کننده :

با توجه به اينکه صندوق هاي قابل معامله در بورس ، براي اولین بار در سال 1993 ( سال 1372 ) توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سـادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفته است ،شايد انتظار داريد در همان زمان به جاي تأسيس ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، صندوق هاي قابل معامله در بورس تأسيس مي شد !

 

پاسخ دهنده:

اي کاش مصلحان اجتماعي  قبل از هر اقدامي به نفع مردم ، مطالعه کنند تا بدانند تجربيات جهاني در موارد مشابه  چه بوده است ؟ ( بورس در ايران تجربه بيش از نيم قرن دارد  ، در صورتي که عمر تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه کمتر از ربع قرن مي باشد ! )

شما به نکته بسيار ، بسيار مهمي اشاره نموديد که مد نظر من اين قسمت نمي باشد .

عرض بنده اين است :

تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ، قابل قدرداني مي باشد .

ولي چند سال پس از اجراي ِ  تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ( تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ) ،  ديگر کار کنان دولت  نفع بيشتري برده اند !

از سال 1377 تا کنون ، تبعيضي فاحش ولي پنهان ،  بين فرهنگيان با ديگر کارمندان دولت خود نمايي مي کند .

 

پرسش کننده :

متن تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

تبصره 63 -قانون برنامه دوم توسعه چنين است :

 وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌ مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید.سهم‌الشرکه‌ فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

 

پرسش کننده :

متوجه تبعيض فاحش بين فرهنگيان با  ديگر کارکنان دولت  نشدم . فانی، وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش، اعضای هیئت‌ مدیره را مکلف به شکایت برای احقاق حق صندوق بابت عدم واریز سهم دولت در برنامه پنجم توسعه می‌کند و به دیوان عدالت اداری نامه می‌دهند که رد می‌شود

بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت که قانون گذار آن را از ابتداي سال 77 قابل اجرا نموده است ، تبعيض فاحش ولي پنهاني  است که تقريبا پس از بيست سال ، خود نمايي مي کند !

اين تبعيض فاحش ولي پنهان در قانون پنجم توسعه عريان و نمايان شد ولي تقريبا همه دولتمردان و قانونگذاران چشم بر آن بستند و تا کنون هيچ گامي براي رفع اين تبعيض بر نداشته اند !

 

پرسش کننده :

قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت چه مي گويد ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

‌ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از‌ مستخدمین شاغل (‌اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی:
‌الف - حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (35%)‌ حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از
دریافتی او کسر و به‌ حساب مزبور واریز نماید.
ب - هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (‌الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌ عنوان‌ پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج - کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.

 

پرسش کننده :

متن اين قانون تقريبآ مشابه همان تبصره 63 قانون دوم توسعه مي باشد !

چرا شما مي گوييد تبعيض فاحش بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ايجاد شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

براي يک پاسخ ساده به شما ، فقط کافي است به قانون پنجم توسعه اشاره کنم .

 

پرسش کننده :

مگر در قانون پنجم توسعه چه اتفاقي افتاده که اين تبعيض فاحش و پنهان را نمايان و عريان مي کند ؟

 

پاسخ دهنده :   

در قانون هاي برنامه توسعه دوم ، سوم ، چهارم و ششم تبصره 63 قانون برنامه دوم به انحاي مختلف تکرار شده است ولي در قانون برنامه پنجم توسعه سال هاي ( 1390 لغايت 1395 )  ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار مي گيرند .

 

پرسش کننده :

مگر در اين مدت شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) ، سهم دولت به ديگر کارکنان دولت (  قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ) پرداخت شده  است ؟

چرا مي گوييد تبعيض بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت وجود دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

تبعيض فاحش ولي پنهان ،مربوط به  تفاوت بين قانون برنامه توسعه و قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت مي باشد !

در تمام ِ شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه ، سهم دولت براي  ديگر کارکنان دولت هر ماهه ، تأکيد مي کنم هر ماهه به حساب همه ، تأکيد مي کنم همه ي ديگر کارکنان دولت وايز شده است !

 

پرسش کننده :

در ذهن من سه سئوال شکل گرفته است  :

  1.  مگر ژن ديگر کارکنان دولت با ژن فرهنگيان در طي شش سال اجراي برناه پنجم توسعه ( 1390 لغايت 1395 ) ، تغيير کرده است  که فرهنگيان مورد بي مهري قرار مي گيرند  ولي سهم ديگر کارکنان دولت ، پرداخت مي شود !
  2.    تأکيد شما براي هر ماه چيست ؟
  3.    تأکيد شما براي همه ديگرکارکنان دولت چيست ؟

پاسخ دهنده :   

هر سه سئوال شما خيلي با اهميت است به خصوص سئوال اول ، لطفأ سئوالات را به طور مجزا مطرح کنيد تا پاسخ دهم .

 

پرسش کننده :

  1.  مگر ژن ديگر کارکنان دولت با ژن فرهنگيان در طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برناه پنجم توسعه ، تغيير کرده است که در اين شش سال ، فرهنگيان مورد بي مهري قرار مي گيرند  ولي سهم ديگر کارکنان دولت پرداخت مي شود !

پاسخ دهنده :

اگر تغييري در ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، به وجود آمده باشد ، اين اتفاق ژنتيکي در سال 1377 رخ داده است !

 

پرسش کننده :

شما داريد مسايل را با ديد سياسي نگاه مي کنيد ، اتفاق رخ داده شده در سال هاي ( 1390 لغايت 1395 ) برنامه پنجم توسعه  را به سال 1377 ( سال هاي پاياني برنامه دوم توسعه )  نسبت مي دهيد !

 

پاسخ دهنده :

از سال ِ تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان (طبق قانون دوم توسعه )  تا سال ِ 1377 ژن فرهنگيان برتر بود ولي از 1377 به بعد ، ژن ديگر کارکنان دولت برتر شد !

 

پرسش کننده :

چرا تکرار مي کنيد که از سالِ 1377 ، فرهنگيان مورد بي مهري قرار گرفتند در حالي که در قانون برنامه پنجم ( سال هاي 1390 لغايت 1395 ) فرهنگيان مورد بي مهري قرار گرفته اند ؟

 

پاسخ دهنده :

زيرا در سال 1377 با تصويب قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت، توجه بيشتري به مشمولين اين قانون شد ، به بيان ديگر تبعيض فاحش ولي پنهان از آن سال شروع شد ولي درسال هاي اجراي قانون پنجم توسعه ، اين تبعيض فاحش ، عريان و نمايان شد !

 

پرسش کننده :

متن اين دو قانون تقريبأ شبيه به هم مي باشند ، ريشه تبعيض فاحش چيست ؟ چرا اين تبعيض درسال هاي 1390 لغايت 1395نمايان مي شود ؟  بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

البته تفاوت هاي بين دو متن قانون وجود دارد ؛ تبعيض فاحش ولي پنهان در نوع قانون است !

 

پرسش کننده :

مگر قانون با قانون تفاوت دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

بله ، اگر بخواهيم ساده انگاري کنيم ؛ برخي از قوانين آثار موقت و کوتاه مدت دارند  ولي برخي قوانين آثار دائمي و بلند مدت دارند  !

 

پرسش کننده :

قوانين موقت و کوتاه مدت کدامند ؟

 

پاسخ دهنده :

قانون بودجه سنواتي  ، قانوني است که اثر يک ساله دارد .

قانون برنامه توسعه در ايران معمولأ پنج ساله است !

 

پرسش کننده :

قوانين دائمي و بلند مدت کدامند ؟

 

پاسخ دهنده :

قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت قانوني است که اثر دائمي يا بلند مدت دارد،  تا زماني که مجلس اين قانون را ملغي نکند ، آثار اين قانون در هر ماه ، تأکيد مي کنم در هر ماه  براي همه ، تأکيد مي کنم براي همه ديگر کارکنان دولت باقي  و جاري مي باشد .

 

پرسش کننده :

نتيجه مي گيرم :

به دليل آنکه  تبصره 63 قانون دوم توسعه ، در قانون هاي توسعه  سوم ، چهارم و ششم تکرار شده لذا سهم فرهنگيان واريز شده است ، در قانون برنامه پنجم ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار گرفته!

 

پاسخ دهنده :

نتيجه گيري شما در کل درست است ولي اگر بخواهيم نگاه موشکافانه داشته باشيم ، نتيجه گيري شما ، بايد کمي تصحيح شود .

 

پرسش کننده :

کدام قسمت نتيجه گيري اينجانب صحيح است ؟

 

پاسخ دهنده :

در قانون برنامه پنجم ، فرهنگيان مورد  بي مهري مسئولين قرار گرفته !

 

پرسش کننده :

کدام قسمت نتيجه گيري اينجانب صحيح نيست ؟

 

پاسخ دهنده :

به دليل آنکه  تبصره 63 قانون دوم توسعه ، در قانون هاي توسعه  سوم ، چهارم و ششم تکرار شده لذا سهم فرهنگيان واريز شده است .

 

پرسش کننده :

جمله اصلاح  شده شما ، چيست ؟ در تمام ِ شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه ، سهم دولت براي  ديگر کارکنان دولت هر ماهه ، تأکيد مي کنم هر ماهه به حساب همه ، تأکيد مي کنم همه ي ديگر کارکنان دولت وايز شده است !

 

پاسخ دهنده :

به دليل آنکه  تبصره 63 قانون دوم توسعه ، در قانون هاي توسعه  سوم ، چهارم و ششم تکرار شده لذا سهم فرهنگيان عضو ِ صندوق ذخيره فرهنگيان واريز شده است .

 

پرسش کننده :

تفاوت اين دو جمله در چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

کليه فرهنگيان که عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نمي باشند از دريافت ِ سهم دولت ، خود به خود محروم مي شوند !

 

پرسش کننده :

در ماده 1 – قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت آمده است :

 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از‌ مستخدمین شاغل (‌اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی:
 پس تفاوتي بين دو قانون نيست .

 

پاسخ دهنده :

اگر شما مختار باشيد :

1.پولي را در شرکتي سرمآيه گذاري کنيد که شامل سود زيان مي باشد .

2. پولي را در بانکي پس انداز کنيد که سود به آن تعلق مي گيرد و مي توانيد  از آن بانک براي خريد مسکن وام بگيريد . اي کاش مصلحان اجتماعي  قبل از هر اقدامي به نفع مردم ، مطالعه کنند تا بدانند تجربيات جهاني در موارد مشابه  چه بوده است ؟ ( بورس در ايران تجربه بيش از نيم قرن دارد  ، در صورتي که عمر تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه کمتر از ربع قرن مي باشد ! )

کدام گزينه را انتخاب مي کنيد ؟

 

پرسش کننده :

مگر در  قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ، اختصاص وام براي خريد مسکن به ديگر کارکنان دولت هم پيش بيني شده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

‌ماده 6 –قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت تصريح مي کند :

 بانک و یا بانکهای عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسکن طبق ضوابطی که ضمن آئین‌نامه اجرائی موضوع‌ ماده (9) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطاء خواهند نمود.

لطفأ پاسخ سئوال من را بدهيد .

 

پرسش کننده :

در فرهنگ عموم مردم ايران ، پس انداز ريسک کمتر نسبت به  سرمايه گذاري دارد ! هر چند که سرمايه گذاري در شرکت هاي سود آور منافع بيشتري دارد !

پاسخ سئوال سوم را هم گرفتم .

حالا علت تأکيد شما براي " همه ديگر کارکنان دولت " را متوجه شدم !

يعني قانون گذار ، با تصويب ِ تبصره 63 قانون دوم توسعه ، بين  فرهنگيان کشور ( فرهنگيان عضو صندوق ذخيره و فرهنگيان غير عضو صندوق ذخيره ) تبعيض قائل شده اند !

چگونه همه فرهنگيان مي توانند از سهم دولت بهرمند شوند؟

چگونه مي توان تبعيض بين فرهنگيان عضو و غير عضو صندوق ذخيره  را برطرف کرد؟

 

پاسخ دهنده :

اگر همه فرهنگيان ، عضو صندوق ذخيره شوند از سهم دولت بهره مند مي شوند و تبعيض بين فرهنگيان کشور ، خود به خود بر طرف مي شود !

 

پرسش کننده :

علت تأکيد شما بر هر ماهه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 ) :

در قسمت ب و ج ماده 1 ، قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت آمده است :

ب - هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (‌الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌ عنوان‌ پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج - کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.
ولي در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه آمده است :

‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید.

 

پرسش کننده :

وقتي کارکنان دولت مي خواهند پس از بازنشستگي ، پس انداز خود و سهم پرداختي دولت ، به علاوه سود بانکي خود را دريافت کنند . چه فرقي مي کند که سهم دولت هر ماه يا هر سال پرداخت شود ؟

 

پاسخ دهنده :

در هر دو قانون ، هر ماه از حقوق فرهنگيان يا ديگر کارکنان دولت مبلغي کسر مي شود .

دولت طبق قانون دائمي هر ماه سهم ِ ديگر کارکنان را واريز کرده و ديگر کارکنان از سود ِ سهم دولت در همان ماه هم بهره مند شده اند !

 ولي اگر قانون موقت به دولت اجازه بدهد ! هر سال فقط و فقط سهم فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ، پرداخت مي شود لذا فرهنگيان عضو صندوق از بهره ماهيانه سهم دولت هم ، بي نصيب مي شوند !

 

پرسش کننده : 

با توجه به پاسخ هاي مستدل به  سه سئوال زير  :

  1.    مگر ژن ديگر کارکنان دولت با ژن فرهنگيان در طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه ، تغيير کرده است که فرهنگيان مورد بي مهري قرار مي گيرند،  ولي سهم ديگر کارکنان دولت پرداخت مي شود !
  2.    تأکيد شما براي هر ماه چيست ؟
  3.    تأکيد شما براي همه ديگر کارکنان دولت چيست ؟

نتيجه مي گيرم :

از نظر قانون گذار ، بين ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، تفاوت بسيار است ! ظاهرأ ديگر کارکنان دولت فرزند پدر هستند و فرهنگيان ، فرزند زن ِ بابا مي باشند .

آيا تاکنون براي رفع اين تبعيضات  فاحش اقدامي صورت گرفته است ؟

به عبارت ديگر ، آيا قانون گذار ، براي تبديل قانون موقت (برنامه بودجه سنواتي يا برنامه توسعه پنج ساله )  به قانون دائمي ، اقدامي انجام داده است ؟

 

پاسخ دهنده :

متأسفانه تا کنون ، براي حقوق ِ تضيع شده فرهنگيان در قانون برنامه توسعه پنجم ، هيچ خروجي از مجلس نداشته ايم !

ولي خوشبختانه مسولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، اقدام نموده اند که بارقه هاي اميدي نمايان است ! 

 

پرسش کننده :

مسولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، چه اقدامي انجام داده اند ؟

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت

پاسخ دهنده ( 6 ) :

در تار نماي ِخبر وان ، دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد ،  آمده است :

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت

بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، دولت مکلف بوده معادل مبلغی که از حقوق اعضاء کسر می‌شود، واریزی به صندوق داشته باشد. تا پایان برنامه چهارم توسعه دولت سهم خود را واریز کرده، ولی علیرغم آنکه تا ۵ درصد اجازه کسر از حقوق وجود داشته به‌اندازه ۱.۲درصد کسر شده است.

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :

 فانی، وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش، اعضای هیئت‌ مدیره را مکلف به شکایت برای احقاق حق صندوق بابت عدم واریز سهم دولت در برنامه پنجم توسعه می‌کند و به دیوان عدالت اداری نامه می‌دهند که رد می‌شود .

 

پرسش کننده :

چرا ديوان عدالت اداري اين تبعيض ِ فاحش بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت را برطرف نکرده است !

 

پاسخ دهنده ( 6 ) :

اولأ ، لطفأ زود قضاوت نکنيد !

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت

ثانيا ، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :

دليل ديوان عدالت اداري ، این بود که می‌گفتند شکایت دولت علیه دولت قبول نیست. شکایت مجدد در تجدید نظر هم رد می‌شود.

نیکدل مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان  ادامه داد: در سال ۹۵ مجدد پیگیری کردیم که دوباره به استناد دولتی بودن رد شد. مجدداً واحد امور حقوقی ما، در خرداد ۹۶، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رأی دولتی بودن منتفی و به شعبه هم‌عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵دی ۹۷از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت

پرسش کننده :

پس تبعيض بيست ساله بر طرف شد ؟

 

پاسخ دهنده :

لطفأ زود قضاوت نکنيد ! اگر همه فرهنگيان ، عضو صندوق ذخيره شوند از سهم دولت بهره مند مي شوند و تبعيض بين فرهنگيان کشور ، خود به خود بر طرف مي شود !

 

پرسش کننده :

مگر نگفتيد که در   ۱۵دی ۹۷ از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

اولأ  نگارنده با مراجعه به  تار نماي ِخبر وان ( 6 ) به نقل از  مهدي نيکدل مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان عرض کردم :

در  ۱۵دی ۹۷ از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.

ثانيأ ، نيکدل در همان تارنماي خبر وان (  6 ) ، اضافه مي کند :

۳۰۵میلیارد تومان بابت معوقات سال‌های ۹۰تا ۹۲ گرفته بودیم که به‌تدریج داده می‌شود و بخشی هم پرداخت‌شده است .

۶۳۴ میلیارد تومان باقی‌مانده که باید برویم و به استناد این رأی از دولت مطالبه کنیم.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: معوقات بازنشستگان تا سال ۹۵ ، بعد از دریافت اعتبارات ، داده می‌شود و برای کارکنان هم در حسابشان می‌نشیند. صدور رأی دیوان، جزو خبرهای شیرین این ایام بود و امیدواریم حال معلمان را بهتر کند.

 

پرسش کننده :

پس تبعيض بيست ساله بر طرف شد ؟

 

پاسخ دهنده :

نگارنده اميدوار است رأي ۱۵ دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري معارض نداشته باشد و اعتبارات مربوطه پرداخت شود ، در اين صورت بازهم تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف نشده است !

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ! ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )

 

پرسش کننده :

آيا بارقه اميدي در اين زمينه وجود دارد ؟

 

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

( 1 ) صفحه اصلی » وب سرویس- خانه ملت » وبسرویس خانه ملت

( 2 ) اقتصادنیوز: موضوع تاسیس بانک فرهنگیان با رای نمایندگان مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

( 3 ) قسمت سوم و قسمت پاياني بررسي صندوق ذخيره فرهنگيان در تار نماي وزين " صداي معلم "

( 4 ) خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا

  •   یکشنبه / ۱۹فروردین ۱۳۹۷ / ۱۰:۵۶

با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.

( 5 ) قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت اجراء سال 1377

( 6 ) تارنماي ِخبر وان : دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد .دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد .

شنبه, 11 اسفند 1397 21:32 خوانده شده: 1148 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
حسن درویشی 1397/12/13 - 06:12
یکی از بهترن راه حل ها هم انحلال صندوق و پس دادن پول معلمان است برای اینکه خیال معلمان عزیز راحت شود بنده به شخصه بیش از ده معلم می شناسم که در طول سی سال خدمتشان عضو این صندوق نبودند و هیچ فاجعه ای هم در زندگیشان رخ نداد وایضا دهها معلم را می شناسم که عضو این صندوق بودند و پس از بازنشستگی با مبلغی که از طرف صندوق به آنها پرداخت شد هیچ پیشرفت محیر العقولی در زندگیشان رخ نداد. خود بنده با هیجده سال سابقه عضو این صندوق نیستم و خدا را شکر تا امروز یکبار نشده که بگویم کاش عضو صندوق بودم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/12/13 - 19:11
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي حسن درويشي سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
حقير در زمان شاغل بودن همچون حضرتعالي فکرمي کردم .
تحت تأثير تبليغات و جو ايجاد شده ولي با ميل و اراده خودم از عضويت صندوق استعفا دادم . ( در آن زمان ، حتي سهم دولت را هم به عضو خارج شده پرداخت نمي کردند ! )

پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/12/13 - 19:17
ادامه پاسخ :

حقير تحت جو آن زمان همچون شما ، پيشنهاد ِ خروج داوطلبانه از صندوق ذخيره را با اطرافيان خودم از جمله به دو فرهنگي عضو خانواده مطرح نمودم ! (خوشبختانه در زمان رسانه هاي مجازي نبودند که تفکر غلط من بيشتر منعکس شود ! )
شور بختانه يکي از آن فرهنگي ( فاميل بنده ) همزمان با بنده انصراف داد و ديگر بدون توجه به جو پيش آمده به عضويت خود ادامه داد .
چند سال پيش وقتي حقير در تار نماي وزين " صداي معلم " با انحلال صندوق مخالفت کردم ! آن شخص که تحت تاثير بنده ي سرا پا تقصير ، از صندوق خارج شده بازنشسته شده بود ، در حضور فردي که هنوز عضو است و شاغل در آموزش و پروش مي باشد ! با نگاهي عاقل اندر سفيه به من گفت :


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/12/13 - 19:17
ادامه پاسخ :

" اگر آن زمان به حرف شما توجه نمي کردم و عضو صندوق ذخيره فرهنگيان باقي مي ماندم ، همچون برخي از همکارانم ، سهم پس انداز شده خودم ، سهم دولت و سود ناشي از آن ها را دريافت مي کردم ."


در آن زمان حقير شرمنده ايشان شدم و دوست داشتم که زمين دهان باز کند و بنده را ببلعد !
به دليل تجربه تلخ و عذاب وجدان خودم از شما تقاضا مي کنم که شرمندگي آينده را به جان نخريد !
اميد است نظر کار شناسي خود را زينت بخش اين گفتگو نماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 0 --
حسن درویشی 1397/12/13 - 22:25
درود بر استاد شهسوار زاده ی عزیز بنده البته به دوستانی که پیشنهاد خروج از صندوق را می دهم در ادامه پیشنهاد می دهم به یکی از بانک های معتبر مراجعه کنند و همین سرمایه را در یکی از اشکال مختلف سرمایه گذاری در این بانک با مشورت مسئول مربوطه سپرده گذاری کنند و ماهیانه همین مبلغی را که به صنتدوق ذخیره می دهند با کمی افزایش به حساب ویژه در بانک واریز کنند و مطمئن باشند بعد از گذشت مثلا بیست سال مبلغی که از بانک دریافت می کنند بابت این سرمایه گذاری و سود پولشان تفاوت چندانی با مبلغی که صندوق به عضو بازنشسته می دهد ندارد و البته این کار مزایایی هم دارد از جمله پرداخت به روز پول وسود حاصل از آن و اینکه مطمئن هستید کسی به نام شما به کام دیگری وام نمی دهد
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/12/14 - 01:12
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي حسن درويشي سپاس بيکران از محبت شما که مجددأ با حقير به ديالوگ نشسته ايد !

امروزه 85 درصد فرهنگيان عضو صندوق ذخيره هرهنگيان مي باشند که در قانون برنامه پنجم توسعه مورد بي مهري مسئولين قرار گرفته اند ! و تقريبأ 15 درصد فرهنگيان غير عضو صندوق ، طي 23 مورد بي مهري قرار گرفته اند !
بايد از مسئولين بخواهيم که ژن فرهنگيان را کمتر از ژن ديگر کارکنان دولت نبينند !
بايد همه فرهنگيان را تشويق به عضويت نماييم تا همچون ديگر کارمندان دولت از سهم دولت بهرمند شوند !

بايد با ارائه راهکار هاي کارشناسي ، ضريب خطا در صندوق ذخيره فرهنگيان را کاهش دهيم ! تا سود موسسه ( از ابتدا ) را که بيش از دو برابر واريزي اعضا ( از ابتدا ) مي باشد ! را بيشتر کنيم !
اصلاح ساختار ، بسيار دشوار تر از تخريب آن است !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 0 --
حسن درویشی 1397/12/14 - 08:23
سلام و درود مجدد بر استاد شهسوار زاده ی عزیز
به امید خدا اگر وقت وحوصله ای داشتید انواع سپرده گذاری های مدت دار بانک ها و بیمه های عمر و پس انداز را با صندوق ذخیره فرهنگبان مقایسه کنید احتمالا به همین نتیجه ی بنده می رسید که سپرده گذاری در این نوع حساب ها بهتر از صندوق ذخیره فرهنگیان است
صندوق ذخیره تنها وتنها به نفع مدیران موسسات خصولتی زیر مجموعه ی این صندوق هست و نه به نفع معلم ،شاهد مدعای بنده هم همین عدم پرداخت وام با سودهای چهار درصد به معلمان و پرداخت همین وام ها به افرادی مانند هدایتی است
لطفا این سوال را پاسخ دهید مگر هدف بانک کسب سود در جهت منافع سپرده گذاران وسهامداران نیست؟ آیا پرداخت این پانزده هزارمیلیارد در قالب وامهای پانزده مبلیون تومانی به یک میلیون معلم با مثلا سود هشت درصد به نغع بانک سرمایه بود یا پرداخت این پانزده هزار میلیارد تومان به تعددادی اندک با سود دو تا چهار درصد( اگر بلاعوض نبوده باشد )که الان این پول مشکوک الوصل هم شده؟
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/12/14 - 23:55
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي حسن درويشي سپاس بيکران از محبت شما که مجددأ با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود مجدد بر استاد انديشمند و عزیز
چه کسي بهتر از حضرتعالي که انواع سپرده گذاری های مدت دار بانک ها و بیمه های عمر و پس انداز را با صندوق ذخیره فرهنگبان مقایسه کنید !
حقير با شما استاد گرانقدر کاملأ موافق هستم که هدف بانک کسب سود در جهت منافع سپرده گذاران وسهامداران است !
و پرداخت این پانزده هزارمیلیارد در قالب وامهای پانزده مبلیون تومانی به یک میلیون معلم ، مثلا با سود هشت درصد به نغع بانک سرمایه بود .
اين چالش پرداخت وام هاي کلان به افراد محدود و عدم ِ پرداخت وام هاي کوچک به افراد زياد در بانک هاي ديگر نيز خود نمايي مي کند !


پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/12/14 - 23:56
ادامه پاسخ :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک هلدينگ بزرگ با ورودي هفت هزارو 111 ميليارد تومان است ! سود اين موسسه بيش از دو برابر اندوخته معلمان است ! کمتر از 50% سهام بانک سرمايه متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است ! اخيرأ نمايندگان مجلس به فکر تدوين و تصويب قانون تأسيس بانک فرهنگيان از دل اين صندوق مي باشند !
واريزي سهم دولت تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه 769 ميليارد تومان است !
ولي متأسفانه 15 % فرهنگيان به دليل عدم عضويت در اين صندوق از سهم دولت بکلي محروم مانده اند !
ناديده گرفتن اين واقعيت ها و درخواست انحلال صندوق يا خروج فرهنگيان از اين صندوق ، به ضرر فرهنگيان فرهيخته مي باشد !
با اشتياق فراوان منتظر انتشار ِ نظر کار شناسي شما استاد فرهيخته در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " هستم .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/12/27 - 15:18
با سلام خدمت شهسوار زاده محترم
ممنون که این قدر سنگ فرهنگیان محترم را به سینه می زنی . آیا با این پولی که ماهیانه از طرف فرهنگیان محترم به صندوق واریز می شود همین کار ها را می شد انجام داد که تا به حال برای فرهنگیان ؟ سوال دیگر چرا به زور همکاران فرهنگی را به عضویت در می آورند فقط به خاطر منافع عده ای . می دونم الان شما می فرمایید دروغ است باور بفرمایید من بیست سال سنواتم بود عضو نشدم ولی چند سال پیش خودشان از من تحت عنوان صندوق کسر کردند بعدا نامه نوشتند هر کس نمی خواهد عضو شود باید در خواست بنویسد کجای ایران برای رساندن منفعت به ارباب رجوع خودشان ثبت نام می کنند . هزار و یک کفن زرد می کنی تا ....و مطما باشید غیر از فساد هیچ نفعی برای فرهنگیان ندارد هر چه سریتر باید لغو شود .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/02 - 09:49
اینکه عضویت در صندوق فرهنگیان توجیه پذیر است یا نه قطعا جواب مثبت است چرا که مبالغ کم کنار هم منبع عظیمی را ایجاد میکند ولی اینکه آیا عملکرد صندوق مناسب میباشد قطعا نه و باید با روشهای دقیق اقتصاد سنجی به جواب معینی از سطح کارایی قابل قبول رسید

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور