صدای معلم

" از چالش هاي آموزش و پرورش توزيع نامتقارن و ناکارآمد ابر بودجه سنواتي آن مي باشد "

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش ( 3 )

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

بودجه آموزش و پرورش و اقتصاد و اصلاح ساختار

در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته  ) که در هفته گرامي داشت مقام معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود ، کارشناسان اعتقاد دارند :  

تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه  چاره ساز نمي باشد !

 

در اين رابطه گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم  .

 

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش دوم و بخش اول

بايد توجه کرد  که از 5 هزار 806 ميليون دلار يا 203 هزار و 200 ميليارد ريال ِ قسمت " و " تبصره 4 لايحه بودجه 1397 سهم برخي از نهاد هاي از اين تبصره  بشرح ذيل است :

34% به بهبود محيط زيست، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي كل كشور تخصيص داده شده است . ( مقام اول )

22% به تقويت بنيه دفاعي اختصاص داده شده است .( مقام دوم ) ،

17%  به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش تخصيص داده شده است . ( در مقام سوم )

فقط  5% به طرح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري يا طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن اختصاص داده شده است .( مقام پنجم و ششم به صورت مشترک)

اعداد و ارقام  اين جدول و نمودار، نشان مي دهد که در بودجه سال 1397 به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش توجه جدي شده است .

 

بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نوجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد !

پيش بيني لايحه بودجه کل کشور در سال 1398 ، برابر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون

( 270/332/032/17) ریال ، تقريبأ 37 برابر بودجه آموزش و پرورش در همين لايحه 1398 مي باشد .

وقتي ابر چالش بودجه سمي ، رشد مي کند ، سهم هر يک از ذينفعان هم با درصدي کم يا زياد ، رشد مي کند !

ولي نکته  مهم آنست که بودجه آموزش و پرورش در مقابل اکثر وزارت خانه ها از جمله دو وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي يک  ابر بودجه است !

مثلأ سهم  آموزش و پرورش  از بودجه ي عملکرد 1396 ، نسبت به وزارت ورزش و جوانان ، تقريبأ 10300 % بزرگتر مي باشد .

يعني بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان يک ابر بودجه است   .

توضيح آنکه از نظر کارشناسان يکي از هفت ابر چالش ِ جمهوري اسلامي ايران ،  ابر بودجه سمي آن است !

در ابر بودجه سمي ، افزايش بودجه آموزش و پرورش نيز يک چالش است !

 

قسمت سوم

سئوال کننده :

در مقدمه اين گفت و گو اشاره کرديد :

" در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته  ) که در هفته گرامي داشت مقام معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود .  "

ولي حالا با  استدلال يک توده عظيم ِ برف ، توجيه مي کنيد که رشد 7 درصدي يا بدتر از آن 37 درصدي بودجه آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1398 نسبت به مصوب بودجه 1397 و عملکرد بودجه 1396  يک توده عظيم ِ برف ، بسيار خطر ناک است !

معلوم شد که نبايد به قسم شما اعتماد کرد بلکه بايد به دُم خروس ِ نمايان شده توجه کرد !

 

پاسخ دهنده  :

شما عجولانه قضاوت کرديد .  

 

سئوال کننده :

با بازي ِ کلمات ، نمي توان خيانت به معلم را توجيه کرد !

 

پاسخ دهنده  :

شما عجولانه قضاوت کرديد و حالا هم عجولانه تر تهمت مي زنيد .  

 

سئوال کننده :

همه کارشناسان از توجه بيشتر به آموزش و پرورش سخن مي گويند ولي شما با انواع لطايف الحيل ، توجه به آموزش و پرورش را خطر ناک مي دانيد !

 

پاسخ دهنده  :

شما عجولانه قضاوت کرديد ، عجولانه تر تهمت زديد و حالا هم صراحتأ تحريف مي کنيد  .

 

سئوال کننده :

پاسخ شما در برابر ِ اين همه خيانت به معلم چيست ؟ از خودتان دفاع کنيد .

 

پاسخ دهنده  :

اولأ ديالوگ ( گفت و گو ) در يک رسانه با حضور در دادگاه و دفاع از اتهام تفاوت دارد.

 

سئوال کننده :

طفره نرويد و پاسخ بدهيد .

 

پاسخ دهنده  :

پاسخ بنده اين است که عجولانه قضاوت نکنيد ، عجولانه تر تهمت نزنيد ، صراحتأ تحريف نکنيد  و ...

 

سئوال کننده :

بيشتر توضيح دهيد تا معلمان بهتر قضاوت کنند !

 

   پاسخ دهنده  :

اطمينان خاطر دارم :

  1. فرهنگيان فرهيخته با دقت،تأمل و با عشق به تارنماي وزين "  گروه صداي معلم " مراجعه مي کنند و بدون پيش داوري با نويسندگان اين تار نما به ديالوگ مي پردازند !

  2. عدم تمرکز حضرتعالي هم به خاطر عشق و علاقه بيش از حد شما به فرهنگيان فرهيخته ( تعليم و تربيت دهندگان ِ آينده سازان کشور ) مي باشد !

سئوال کننده :

از تعارف کم کنيد و پاسخ دهيد .

 

   پاسخ دهنده  :

پاسخ حضرتعالي  را دادم :

  1. با دقت، تأمل و با عشق به تا نماي وزين " گروه صداي معلم " مراجعه کنيد !

  2. در مقدمه ، اشاره کرده ام :

در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته  ) که در هفته گرامي داشت مقام معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود ، کارشناسان اعتقاد دارند :  

تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ! ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ! ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه  چاره ساز نمي باشد !

 

سئوال کننده :

ساختار آموزش و پرورش چه اشکالي دارد که بايد اصلاح شود ؟

 

   پاسخ دهنده  :

خوشبختانه از مسير فرعي و سنگلاخ ، به مسير اصلي گفت و گو باز گشتيم .

يکي ( فقط و فقط يکي )  از چالش هاي آموزش و پرورش توزيع نامتقارن و ناکارآمد ابر بودجه سنواتي آن مي باشد .

 

  1. آيا توزيع ابر بودجه آموزش و پرورش متقارن ، موثر و کار آمد مي باشد ؟

سئوال کننده :

زير مجموعه هاي آموزش و پرورش که در جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 )  رديف شده اند کدامند؟

   پاسخ دهنده ( 2 )  :

در جدول شماره چهار ، زير مجموعه تابعه وزارت آموزش و پرورش ليست شده است .

شماره

نام واحد هاي زير مجوعه تابعه وزارت آموزش و پرورش

1

وزارت آموزش و پرورش

2

دبير خانه شوراي عاي

3

کمک به تأمين سرانه دانش آموزي

4

طرح جامع حمايت و ارتقاي پوشش تحصيلي مناطق محروم

5

برون سپاري و توسعه مشارکت در آموزش هاي کار و دانش

6

فعاليت هاي پرورشي و امور تربيتي دانش آموزان

7

کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان ،  بودجه تعلق يافته صفر است . ( عملکرد سال 1396 )

8

فعاليت هاي  تربيت بدني و ارتقاي سلامت  دانش آموزان

9

توسعه کمي وکيفي آموزش پيش دبستاني

10

وزارت آموزش وپرورش -کیفیت  فعالیتهاي آموزشی و پرورشی و توسعه بخشی به عدالت آموزشي

11

اداره مدارس خارج از کشور

12

خريد خدمات آموزشي در مناطق کمتر برخوردار بودجه  تعلق يافته صفر است . ( عملکرد سال 1396 )

جدول شماره چهار ، زير مجموعه هاي تابعه وزارت آموزش و پرورش

 

سئوال کننده :

چالش ِ توزيع نا همگون ِ بودجه آموزش و پرورش چيست ؟

 

   پاسخ دهنده ( 2 )  :

جهت کسب اطلاع از جزئيات  ِ بودجه دستگاه هاي زير مجموعه وزارت آموزش و پرورش باز هم به جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 ) لايحه بودجه 1398 کل کشور ،  مراجعه مي کنيم که اين اطلاعات در جدول شماره پنج اين گفت و گو تقديم مي گردد .

بودجه آموزش و پرورش و اقتصاد و اصلاح ساختار

جدول شماره پنج ، جدول بودجه دستگاه هاي  زير مجموعه ي وزارت آموزش و پرورش (اعداد بر حسب ميليون ريال )

 

سئوال کننده :

اعداد ِ جدول ِ شماره پنج گوياي چه مطلبي است ؟

آيا با نمودار مي توانيد بيشتر توضيح دهيد ؟

 

   پاسخ دهنده ( 2 )  :

قابل ذکر است :

سه نمودار دايره اي بسيار گويا ولي هولناک از جدول ِ شماره پنج اين گفت و گو ، به دست مي آيد :

الف : نمودار شماره چهار (نمودار دايره اي ) بودجه عملکرد سال 1396

ب : نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي )  بودجه مصوب سال 1397

ج :  نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي ) لايحه بودجه  سال 1398

 

سئوال کننده :

سه نمودار دايره اي شماره چهار ، پنچ و شش چه اطلاعاتي را بيان مي کنند ؟

 

   پاسخ دهنده ( 2 )  :

هريک را به طور جداگانه سئوال کنيد تا پاسخ جداگانه دريافت کنيد .

 

سئوال کننده :

الف : نمودار شماره چهار (نمودار دايره اي ) بودجه عملکرد سال 1396را توضيح دهيد .

 

   پاسخ دهنده ( 2 )  :

الف نمودار شماره چهار (نمودار دايره اي ) بودجه عملکرد سال 1396 در ذيل آمده است :

بودجه آموزش و پرورش و اقتصاد و اصلاح ساختار

نمودار شماره چهار (نمودار دايره اي ) بودجه عملکرد سال 1396

(توجه :  به دليل کوچک سازي  نمودارشماره چهار ، از 13 زير مجموعه  جدول شماره پنج ، فقط پنج قسمت آن در سمت راست ِ نمودار نمايان شده است . )

همان طور که جدول شماره پنج و نمودار شماره چهار (نمودار دايره اي ) نشان مي دهد عملکرد بودجه آموزش و پرورش در سال 1396:

اولأ ، به  دو زير مجموعه  (کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان و  خريد خدمات آموزشي در مناطق کمتر برخوردار )  بودجه صفر تعلق گرفته است !

ثانيأ ،  فقط و فقط 2%  از ابر بودجه آموزش و پرورش به   10 دستگاه زير مجموعه تعلق گرفته است ! به عبارت ديگر 98 % ابر بودجه آموزش و پرورش سهم ِ حقوق و مزاياي شده است .

خلاصه آنکه ، عملأ  ، همه بودجه جهت پرداخت ِ حقوق و مزايا ، بلعيده  مي شود و در واقع 10 دستگاه زير مجموعه ي آموزش و پرورش تعطيل مي باشند  !

لذا ، وقوع فاجعه هاي شين آباد و ... خارج از انتظار ِجامعه نمي باشد !

يعني  ، توسعه کمي وکيفي آموزش پيش دبستاني فراموش شده است !

به عبارت ديگر  ، براي وزارت آموزش وپرورش ، کیفیت فعالیت هاي آموزشی و پرورشی و توسعه بخشی به عدالت آموزشي معني ندارد !

در واقع ، طرح جامع ِ حمايت و ارتقاي پوشش تحصيلي مناطق محروم ، خيالي بيش نيست !

لذا ، ....

سئوال کننده :

ب  نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي )  بودجه مصوب سال 1397

ج  نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي ) لايحه بودجه  سال 1398

را توضيح دهيد .

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

(1 ) تبصره 4 ، قسمت " و " لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

( 2 ) جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 )

بودجه آموزش و پرورش و اقتصاد و اصلاح ساختار

پنج شنبه, 09 خرداد 1398 08:40 خوانده شده: 436 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 -3 --
معلم 1398/03/09 - 15:30
سلام
گفتگوی بسیار زیبایی بود که نویسنده قصد داشت مشکلات آموزش و پرورش را در قالب یک دیالوگ بیان کند و معلمان عزیز متوجه این مشکلات شوند. اما مشکل اصلی اینجاست که متاسفانه بسیاری از همکاران معلم حتی اگر رک و پوست کنده هم مطالب را برایشان بیان کنید به زور متوجه می شوند چه برسد به زمانی که سعی می کنید غیر مستقیم مطلبی را برایشان بیان کنید. نمونه این مطلب سوال بسیاری از معلمان در رابطه با کم شدن 400 هزار تومان از حقوق اردیبهشتشان بود. یعنی متاسفانه طرف حاضر نیست به اندازه سر سوزنی به مغزش فشار وارد کند و در فیش حقوقی اش چک کند که در اردیبهشت به اندازه 2 ماه به حقوقش اضافه شده و خیلی طبیعی است که پیش پرداخت علی الحسابی که دولت پرداخت کرده را پس از واریز اصل پول برداشت کند. باور کنید وقتی سوال این معلمان و بعد پاسخ وزارت خانه را به تفسیل دیدم تا چند روز سردرد داشتم که یعنی واقعا معلمان سرزمین من تا این حد از درک بدیهیات عاجزند. بی خود نیست که حال و روز آموزشو پرورش این است.
صدای معلم عزیز لطفا منتشر کنید تا کمی همکاران معلممان بیشتر فکر کنند و قدرت تجزیه و تحلیلشان را بالا ببرند
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/09 - 18:06
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي معلم سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
هريک از افراد جامعه از جمله فرهنگيان فرهيخته توانايي هاي خاص دارند :
برخي ذوق ادبي سرشار دارند ولي درک رياضي خوبي ندارند !
گروهي دانش فني و مهارت عملي بالايي دارند ولي از مباحث زيست شناسي درک حد اقلي دارند !
طي 30 سال خدمت در آموزش و پرورش با فرهنگيان فرهيخته مواجهه شده ام که در عرفان و فلسفه تبهر دارند ولي استعداد و توانايي فرا گيري زبان هاي خارجي را ندارند و يا برعکس
...
چون تعداد فرهنگيان فرهيخته بسيار زياد است ! فراواني معلماني که درک امور مالي ضعيفي دارند به نظر حضرتعالي بيشتر نمايان شده است !


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/09 - 18:07
ادامه پاسخ :

از شما استاد گرانقدر و دلسوز تقاضاي عاجزانه دارم که حقير را بر اساس اندک توانايي هايم قضاوت کنيد زيرا دايره ناداني ها ي بنده قطعأ ، بسيار بيشتر از حوزه دانايي من مي باشد !
اطمينان خاطر داشته باشيد که هر يک از همکاران گرانقدر شما در زمينه خاصي توانمند مي باشند که حتمأ بنده در آن موضوع کاملأ بي اطلاع هستم و يا شايد شما در ان رشته توانايي کمتر داشته باشيد !
در پايان از شما استاد بزرگوار ، انديشمند و دلسوز پوزش مي طلبم .

التماس دعا

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/09 - 22:17
ای معلم داناتر از دیگران برایم سوالی پیش آمد.
تفسیل است یا تفصیل؟
فسیل شده یا فصل بندی شده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/10 - 09:34
به قول امام خمینی عصبانی باش(سردرد) و از عصبانیت بمیر!!
مرد حسابی اعتراض فرهنگیان به کسر ۴۰۰ هزار تومن به این دلیل که این مبلغ تحت عنوان جبرانی در فیش فروردین درج شده بود نه مثلا علی الحساب که بخواد دوباره کسر بشه! مثلا فاصله بین فروردین و اردیبهشت این مبلغ ۴۰۰هزار تومن چه چیزی رو جبران کرد؟! برداشت معلمان این بود که زبانم لال شاید مانند سایر ارگانها که هر ماهه به دلیل تورم بالا و برای جبران حقوق مبلغی اضافه پرداخت میشود این مبلغ پرداخت شده ولی ظاهرا عقل کل هایی مثل شما که ریاضیتون خیلی خوبه ادبیاتتون ضعیفه و معنی جبرانی را نمی دانید!
پاسخ + 0 0 --
معلم 1398/03/10 - 15:21
ناشناس عزیز تفصیل درست است و این کلمه اشتباه تایپی بود
درمورد کلمه جبرانی من دقیقا روی همین مورد ایراد گرفتم و عرض کردم امثال شماها حاضر نبستید کمی به مغزتان فشار بیاورید و باعث می شوید دیگران تصور کنند همه معلمان ادم های دیر فهمی هستند. هرسال وقتی حقوق را زیاد می کنند این افزایش حقوق یعنی جبرانی برای قدرت خرید مزد بگیر. یعنی در اثر تورم قدرت خرید مزدبگیر کم شده حالا دولت آمده و درصدی را اضافه کرده. امثال گفتند 400 تومان به علاوه تا 10 درصد. چون 400 تومن قطعی بود توی فروردین پرداخت شد ولی درصد چون تکلیفش مشخص نبود ماند برای اردیبهشت. وقتی اردیبهشت حکم جدید را زدند و در فیش هم افزایش فروردین و هم اردیبهشت را لحاظ کردند طبیعی است که 400 تومن را یکبار در سمت راست بنویسند و یکبار در سمت چپ کم کنند. البته می دانم درک این مسائل برای امثال شماها سخت است ولی لطفا یک کمی بیشتر به مغزتان فشار بیاورید و باعث نشوید دیگران تصور کنند معلمان ادم های دیر فهم یا خدای ناکرده نفهمی هستند
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1398/03/11 - 06:14
متاسفانه ماهها از حق التدریس دبیران رسمی همچنان پرداخت نشده!!!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/15 - 19:57
به نام دوست

استادان ِ بزرگوار ، انديشمندان ِ گرامي ، سپاس بيکران از محبت شما که با يکديگر به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استادان ِ انديشمند و عزیز

معجزه اي در ديالوگ وجود دارد که آن را برتر از منولوگ مي کند !

ديالوگ ، سوء تفاهم ها را برطرف مي کند !

ديالوگ ، نگاه ِ مخاطبان را به يک موضوع چند جانبه مي کند !

ديالوگ ، ...

از مديريت محترم تار نماي وزين " گروه صداي معلم " صميمانه سپاسگزارم که با هزينه شخصي و تلاش خستگي ناپذير ، شرايط ديالگ را براي فرهنگيان فرهيخته فراهم آورده است !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور