صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

رئیس جمهور فقط به یک پرسش پاسخ دهد : "ساز و کار انتخاب وزیر آموزش و پرورش چگونه است ؟ " مطالبه گری معلمان پس از معرفی وزیر ادامه می یابد . کسی حق تحمیل نظر خود را به معلمان ندارد !

شاید در هیچ دوره ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث انتخاب وزیر آموزش و پرورش این قدر حساس و داغ در میان فرهنگیان و معلمان نبوده است/ در این کارزار برخی رسانه ها نیز نسبت به این وضعیت حساس شده و برایشان این پرسش مطرح شد که  "در آموزش و پرورش چه خبر است "/ مهم ترین رویدادی که در این دوره به وقوع پیوست انصراف « علی زرافشان » جدی ترین و مطرح ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش بود/ لابی های قدرت مند و غیرشفاف که برای بخش مهمی از آینده وزارت آموزش و پرورش پشت درهای بسته  تصمیم گیری می کنند تصور می کردند می توانند پشت عناوین و اسامی نظر خویش را به جامعه معلمان تحمیل کنند/ یکی از این افراد که مسئولیت هماهنگی در شورای سیاست گذاری ستاد فرهنگیان روحانی را  دارد با اعتماد به نفس فراوان و بسیار محکم گزینه پیشنهادی یعنی آقای زرافشان را قطعی  دانسته و از همه  موکدا درخواست می کرد که به این تصمیم احترام بگذارند/ گویا نظر این فرد و یا افرادی که بدون توجه به نظر و رضایت معلمان و صرفا بر اساس تحلیل های یک جانبه و منسوخ سیاسی  مصلحت معلمان را بیش از خودشان تشخیص می دهند عین قانون است و کسی حق اعتراض و یا انتقاد به این گونه تصمیم های بدون پشتوانه منطقی و یا کارشناسی را ندارد/ به نظر می رسد که عملکرد افراد مسئول در وزارت آموزش و پرورش به ویژه آقای زرافشان تا این حد مورد نقد و کنکاش قرار نگرفته بود .این نخستین گام در فرآیند " مطالبه گری " است / گزینه هایی که از گوشه و کنار خود را به عنوان گزینه وزارت مطرح می کنند اغلب مدیران میانی از دایره بسته مدیریت این وزارتخانه  هستند که امتحان خود را پس داده و اگر قرار بود موجب تحولی شوند ،  در حوزه های محدود مسئولیت خود یعنی در حد یک اداره کل می توانستند کارنامه موفقی داشته باشند/ آموزش و پرورش موتور و محور توسعه متوازن  است و البته استمرار گفتمان " اعتدال و عقلانیت " در انتخابات مجلس 98 و انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بستگی تام به چینش کابینه و به میدان آوردن مدیری قوی و استراتژیک برای دستگاه بسیار مهم و پرمخاطب آموزش و پرورش دارد/ چنین بود که معلمان مطالبه گر تمام معادلات از پیش تعیین شده را به هم زدند و به تصمیم گیرندگان اعلام کردند که در عرصه حضور دارند و اجازه نمی دهند تا فردی به آنان تحمیل شود/ چه کسانی برای معلمان تصمیم می گیرند/ آن چه در این میان مهم است دخالت برخی تشکل های درون آموزش و پرورش در این لابی گری هاست/ متاسفانه عملکرد این تشکل ها موجب بدبینی و سوء ظن بسیاری از معلمان نسبت به آنان شده است و چنان چه این روند ادامه پیدا کند و این تشکل ها به سهم خواهی بدون  تلاش خویش  و رانت محور خود ادامه دهند چه بسا واکنش پرخاشگرانه و تهاجمی بدنه آموزش و پرورش در انتظار آنان خواهد بود/ این تشکل ها بیش از فکر تصاحب قدرت باید به فکر تشکیل " جامعه مدنی " باشند/ نباید به معلمان صرفا به منزله " پیاده نظام انتخابات " نگریست و شعور و فهم آنان را برای این که چه کسی وزیر آنان باشد به حساب نیاورد/ این یک واقعیت است آن چه علی زرافشان و طیف حامیان وی را وادار به عقب نشینی کرد فقط یک عامل بود :" رسانه " ./ پس از معرفی وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی نیز  معلمان  باید به مطالبه گری فعال و سازنده خویش ادامه دهند و نباید اسیر شرایط و روزمرگی شوند/ فرصتی برای انفعال و ناامیدی نیست ....

ساز و کار انتخاب وزیر آموزش و پرورش و پرسش صدای معلم از رئیس جمهور

شاید در هیچ دوره ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث انتخاب وزیر آموزش و پرورش این قدر حساس و داغ در میان فرهنگیان و معلمان نبوده است .تکلیف بسیاری از وزارتخانه ها تا امروز روشن شده است اما وزارت آموزش و پرورش از معدود دستگاه هایی است که تا الان تکلیفش معلوم نشده است .برخی از فرهنگیان به فراخور حال و  پایگاه فکری شان اقدام به راه اندازی کمپین هایی برای معرفی گزینه مورد نظرشان نمودند تا بلکه از این رهگذر بتوانند با " فضا سازی رسانه ای " جا پایی برای خویش در اتاق فکر روحانی و یا جایگاهی برای خود در وزارت آموزش و پرورش آینده دست و  پا کنند .

در این کارزار برخی رسانه ها نیز نسبت به این وضعیت حساس شده و برایشان این پرسش مطرح شد که  "در آموزش و پرورش چه خبر است " .

مهم ترین رویدادی که در این دوره به وقوع پیوست انصراف « علی زرافشان » جدی ترین و مطرح ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش بود که دیروز مطرح شد .اگر چه نزدیکان وی عامل بیماری را به عنوان عامل این تصمیم مطرح کردند اما به نظر من این بهانه ای بیش نبوده است و مسائل فراتر از این چیزهاست .لابی های قدرت مند و غیرشفاف که برای بخش مهمی از آینده وزارت آموزش و پرورش پشت درهای بسته  تصمیم گیری می کنند تصور می کردند می توانند پشت عناوین و اسامی نظر خویش را به جامعه معلمان تحمیل کنند .

یکی از این افراد که مسئولیت هماهنگی در شورای سیاست گذاری ستاد فرهنگیان روحانی را  دارد با اعتماد به نفس فراوان و بسیار محکم گزینه پیشنهادی یعنی آقای زرافشان را قطعی  دانسته و از همه  موکدا درخواست می کرد که به این تصمیم احترام بگذارند !

حتی یکی از افراد دخیل در این فرآیند معیوب پس از انصراف آقای زرافشان در " شبه بیانیه ای "  در یکی از گروه های تلگرامی چنین گفت :

تا ساعاتی دیگر گزینه دولت روحانی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی خواهد شد.

* با مواجهه ای عقلانی؛ به انتخاب دولتِ برآمده از رای مردم احترام بگذاریم.

* شخصیت افراد را حرمت بداریم.

 * خودمان به مدیریت صحیح اخبار کمک کنیم.

* از کنار شایعه ها با بی تفاوتی بگذریم.

* آموزش و پرورش را برای بهبود، نوسازی و تحول در وضع موجود یاری کنیم.

- اولویت های آموزش و پرورش قطعاً عبارت خواهد بود از :

* ارتقاء رضایت معلمان و دانش آموزان

* تلاش برای کیفیت بخشی و کارآمدی

* نوسازی و رکودزدایی از ستاد مرکزی

* تقویت گفتمان نوگرایی در فرایندهای مدیریتیبه امید بهبود نظام آموزشی ایران "

گویا نظر این فرد و یا افرادی که بدون توجه به نظر و رضایت معلمان و صرفا بر اساس تحلیل های یک جانبه و منسوخ سیاسی  مصلحت معلمان را بیش از خودشان تشخیص می دهند عین قانون است و کسی حق اعتراض و یا انتقاد به این گونه تصمیم های بدون پشتوانه منطقی و یا کارشناسی را ندارد .

به نظر می رسید که بسیاری از معلمان از این تصمیم شوکه شده و در برابر آن کاملا منفعل بودند .

نخستین جرقه های مخالفت با این تصمیم  غیر منطقی و عغیرعقلانی در صدای معلم زده شد .

معلمان مطالبه گر با آگاهی از شرایط و تجاربی که در این سال ها اندوخته اند با نگارش مطالب و یادداشت های انتقادی و کارشناسی به این تصمیم اعتراض کردند .

برخی از معلمان نیز از لاک سکوت و محافظه کاری درآمده و به مقابله با این تصمیم پرداختند .

به نظر می رسد که عملکرد افراد مسئول در وزارت آموزش و پرورش به ویژه آقای زرافشان تا این حد مورد نقد و کنکاش قرار نگرفته بود .این نخستین گام در فرآیند " مطالبه گری " است .

ساز و کار انتخاب وزیر آموزش و پرورش و پرسش صدای معلم از رئیس جمهور

« صدای معلم » روز دهم مرداد ماه نوشت ( این جا ) :

" در 4 سال گذشته هر چند آقایان فانی و دانش آشتیانی زحماتی را برای آموزش و پرورش کشیدند اما متاسفانه  نتوانستند حداقل اعتماد و رضایت معلمان را جلب کنند و در تحقق برنامه های ارائه شده خود موفق نبودند .

برای تحقق شعار در اولویت بودن آموزش و پرورش نخستین گام انتخاب وزیری مقتدر متناسب با اهداف این وزارتخانه گسترده و بسیار تاثیرگذار می باشد .مدیری که نسبت به مسایل آموزش و پرورش دید راهبردی داشته باشد و در مناسبات ناسالم  حاکم بر مدیریت وزارتخانه غرق نشود.

ساز و کار انتخاب وزیر آموزش و پرورش و پرسش صدای معلم از رئیس جمهور  گزینه هایی که از گوشه و کنار خود را به عنوان گزینه وزارت مطرح می کنند اغلب مدیران میانی از دایره بسته مدیریت این وزارتخانه  هستند که امتحان خود را پس داده و اگر قرار بود موجب تحولی شوند ،  در حوزه های محدود مسئولیت خود یعنی در حد یک اداره کل می توانستند کارنامه موفقی داشته باشند. درحالی که اغلب آنها در حوزه کوچک مسئولیت خود مدیرانی شکست خورده اند.

در شرایط کنونی سپردن سکان وزارتخانه به دست افراد ضعیف همانگونه که در 10 ماه گذشته شاهد بودیم باعث تشتت بیشتر در مدیریت و بازماندن این دستگاه بزرگ از انجام ماموریت خود خواهد شد.

گام اول این است که فردی خارج از مناسبات ناسالم مدیریتی در راس وزارتخانه قرار گیرد . در غیر این صورت وزیر ادامه دهنده وضع کنونی خواهد بود که معلمان ، دانش آموزان ،اولیا و کارشناسان از آن راضی نیستند.اگر در زمینه انتخاب وزیر دقت لازم و کافی به عمل نیاید و فرصت طلبانی که به قول جناب عالی سر بزنگاه گیوه ها را ورنکشیدند و در گوشه ای  عافیت طلبانه سکوت اختیار کردند سوار کار شوند نتیجه ای جز رویگردانی و سرخوردگی جامعه بزرگ معلمان نخواهد داشت .

همان گونه که مستحضرید آموزش و پرورش موتور و محور توسعه متوازن  است و البته استمرار گفتمان " اعتدال و عقلانیت " در انتخابات مجلس 98 و انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بستگی تام به چینش کابینه و به میدان آوردن مدیری قوی و استراتژیک برای دستگاه بسیار مهم و پرمخاطب آموزش و پرورش دارد .... "

"این طلیعه ای بود برای اعتراضات بعدی .

ساز و کار انتخاب وزیر آموزش و پرورش و پرسش صدای معلم از رئیس جمهور

اعتماد به نفس به جامعه معلمان مطالبه گر بازگشت .برخی معلمان نیز با نگارش مطالب و ارائه نظرات  به مخالفت با این تصمیم پرداختند .

فشار افکار عمومی و موج آن به گوش برخی از نمایندگان مجلس رسید به گونه ای که محمود صادقی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت : "  در حال حاضر معتقدم آقای زرافشان هم با ایده‌آل‌های مورد نظر ما برای وزارت آموزش و پرورش فاصله زیادی دارد و در این حوزه هم نظر ما این بود که شخصی در حد و اندازه دکتر نجفی برای وزارت معرفی شود"  و این در حالی بود که همین نماینده مجلس کمی پیش تردر مورد آقای زرافشان نظر مثبتی داشت و گفته بود :

" آقای زرافشان سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش دارد و از معدود افرادی است که برای وزارت معرفی می‌شود"

و چنین بود که معلمان مطالبه گر تمام معادلات از پیش تعیین شده را به هم زدند و به تصمیم گیرندگان اعلام کردند که در عرصه حضور دارند و اجازه نمی دهند تا فردی به آنان تحمیل شود .

آن چه در این میان مهم است و معلمان  را آزار  می دهد شفاف نبودن ساز و کار و مکانیسم مشخص برای تعیین وزیر آموزش و پرورش است .

چه کسانی برای معلمان تصمیم می گیرند ؟

و آیا این افراد که هویت شان برای معلمان مکتوم است حاضر هستند که از انتخاب خویش دفاع کنند و پاسخ گو باشند ؟

آن چه در این میان مهم است دخالت برخی تشکل های درون آموزش و پرورش در این لابی گری هاست .

قبلا نیز متذکر شده ام این تشکل ها صرفا از دریچه منافع خویش به بحث انتخاب وزیر می نگرند و برای آن ها مصالح آموزش و پرورش و معلمان چندان مطرح نیست .

متاسفانه عملکرد این تشکل ها موجب بدبینی و سوء ظن بسیاری از معلمان نسبت به آنان شده است و چنان چه این روند ادامه پیدا کند و این تشکل ها به سهم خواهی بدون  تلاش خویش  و رانت محور خود ادامه دهند چه بسا واکنش پرخاشگرانه و تهاجمی بدنه آموزش و پرورش در انتظار آنان خواهد بود .

توصیه بنده به عنوان فردی که حدود دو دهه کار تشکیلاتی کرده است به این دوستان آن است که به بازسازی خویش و تدوین تئوری اقتضایی متناسب با شرایط مبادرت کرده و از ادامه این مسیر غلط اجتناب کنند .

این تشکل ها بیش از فکر تصاحب قدرت باید به فکر تشکیل " جامعه مدنی " باشند .

ساز و کار انتخاب وزیر آموزش و پرورش و پرسش صدای معلم از رئیس جمهور

وزیر آموزش و پرورش باید حمایت معلمان را  پشت سر خود داشته باشد .

وزیری که  طی این پروسه غلط به جامعه آموزش و پرورش تحمیل شود با مقاومت آنان و فربه تر  شدن شکاف " ستاد و صف " رو به رو خواهد شد و بعید است بتواند وزارت  موفق و یا راحتی را داشته باشد .

نباید به معلمان صرفا به منزله " پیاده نظام انتخابات " نگریست و شعور و فهم آنان را برای این که چه کسی وزیر آنان باشد به حساب نیاورد .

این یک واقعیت است آن چه علی زرافشان و طیف حامیان وی را وادار به عقب نشینی کرد فقط یک عامل بود :

" رسانه " .

مطالبه گری معلمان در قالب رسانه  کارآمدی خود را به اثبات رساند .

مطالبه گری درست مانند یک بازی فوتبال ، 90 دقیقه  علاوه بر دقایق اضافی است .

پس از معرفی وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی نیز  معلمان  باید به مطالبه گری فعال و سازنده خویش ادامه دهند و نباید اسیر شرایط و روزمرگی شوند .خروج آموزش و پرورش از بن بست فعلی نیازمند به حضور فعال آنان در عرصه " رسانه " است .

فرصتی برای انفعال و ناامیدی نیست ....

سه شنبه, 17 مرداد 1396 ساعت 09:54 خوانده شده: 1000 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +16 -3 --
ناشناس 1396/05/17 - 10:48
مگه اداره مملکت ساز و کار دارد که اموزش و پرورش دلشته باشد؟!!
این دولت هیچ برنامه ای ندارد.
مملکت دست سپاه است و روحانی فقط در حکم یک وزیر است.
پاسخ + 0 0 --
بهنام 1396/05/17 - 12:37
این حرف شما نادانی محض است
پاسخ + 0 0 --
سقز -کرد 1396/05/17 - 13:23
ا باریک ا....
غصه نخورید بطحایی امد
بکوبید بر طبل شادانه یکی دیگر از.... در امد
علی برکت ا....
پاسخ + 0 0 --
معلم امیدوار 1396/05/18 - 00:31
صدای معلم همکار عزیز اقای پورسلیمان نارضایتی ما در این انتخاب به گوش فراکسیون امید مستقلین برسانید تا با رای منفی به بطحایی دکتر روحانی فردی قوی برا ا.پ انتخاب کنند
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/05/18 - 00:46
معلم امیدوار خسته نباشید.
من فکر کردم دیگه هیچ نظری نمیزاری.
متاسفم برادر بد جوری جنابعالی و امثالهم از این دولت
دروغگو رو دست خوردید .
خواهشا دیگه نظر نده و ساکت باش
البته به نمایندگی از آنهایی که به روحانی رای دادند شما از سایر
فرهنگیان عذرخواهی کن
پاسخ + +28 -3 --
شهاب 1396/05/17 - 11:01
درودبرشما جناب آقای پورسلیمان دستمریزاد پایدار باشید برای چندمین بار مطرح می کنم بهترین گزینه برای وزارت آ.پ شما هستید مطلع وشجاع
پاسخ + +5 -4 --
سیف... 1396/05/17 - 11:34
بهترین گزینه برای وزارت آموزش و پرورش سخنگوی کمسیون آموزش جناب آقای "میر حمایت میرزاده" می باشد که شخصی با سواد و شجاع و دارای ابتکار و دلسوز آموزش و معلمان می باشد.
پاسخ + +4 -2 --
ناشناس 1396/05/17 - 11:44
عموی من مدیر عامل بانک صادرات هست ماهی7هفت میلیون حقوقش هست وضعیت مالی اش عالی هست.پزشک خانواده بخش ما ماهی15میلیون میگیره تخصص هم نداره.سپاه هم که دوستان اشاره کردند بیشترین هزینه صرف تجهیزات ومحرومیت زدایی و...میشه وگرنه پرسنلشان مثل
ما وضعیتشان خوب نیست.
پاسخ + +4 -1 --
رضا تقوی 1396/05/17 - 12:10
کمپین جواب داد!!!

گزینه امتحان پس داده ای مثل بطحایی به عنوان وزیر معرفی شد
پاسخ + +6 -1 --
معلم 1396/05/17 - 12:14
آقای پورسلیمان ا پ واقعا تبدیل به منجلابی شده که نالایق ترینها بروزارتش تکیه می‌زنند زرافشان رفت بطحایی آمد آیا بطحایی اسمش با صندوق نمی آمد ایشان هم جز معاونین فسیلی نیستند آیا لطفاً کارنامه ایشان را ارایه دهید بشناسیم ایشون کیند ممنون
پاسخ + +6 -1 --
معلم ايراني 1396/05/17 - 12:17
تلاشتان مستدام باد، ولي گويا خيلي عاقبت به خير نبود:
وزارت آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحایی
پاسخ + +14 0 --
خبر فوری 1396/05/17 - 12:18
بطحائی به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی شد
مصیبت روی مصیبت
پاسخ + +10 -1 --
ناشناس 1396/05/17 - 12:25
سیدمحمدبطحایی.بنده هیچ صحبتی ندارم.نسبت به دانش یک مزیت داره.بازبان چرب وچیل والبته چهره قشنگ وموجه،هرروزمصاحبه کرده وقشنگ رسانه هارودربرابرمعلمان بیچاره قرارمیده.که معلمان محترم وزیری به این پرتلاشی وقشنگی وفعالی دارین اون وقت اعتراض هم می کنین.من دلم برای خودم نمی سوزه.دلم برای این سایت ونویسندگانش می سوزه که خودشون روبرای روحانی جردادندوبطحایی شدوزیر.
پاسخ + 0 0 --
سیف... 1396/05/17 - 14:49
اکثر معلمان بسیار ساده لوحند و با انتخاب روحانی پشت پا به همه چیز زدند
پاسخ + 0 0 --
شاهی 1396/05/17 - 17:38
جناب بنظرم شما هم از ساده لوحی بقول خودتان «اکثرمعلمان» بهره های فراوان برده اید
مثلا ۸ سال دولت فاجعه، خیلی وضعمون خوب بود؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/05/18 - 00:53
البته جناب شاهی اون 8 سال خیلی بهتر از 4 سال دولت دروغگویان بود.
تخلیه و دزدی از صندوق ذخیره فرهنگیان
عدم پرداخت اضافه کار و تصحیح اوراق و ....
بی اعتباری کارت طلایی
و خیلی موارد دیگه .....
تبعیض بین کارکنان سایر ادارات و آپ
..... از شاهکارای دولت دروغگویان است.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/05/18 - 08:06
آقای شاهی هشت سال احمدی نژاد گل وبلبل نبود ولی انصافا از 4سال اینها هزاران برابر بهتر بود فقط مدارس فرسوده ای را که از نو ساخته شدند ببینید بقیه را همکاران گفته اند من نمی گویم
پاسخ + +13 0 --
بلوچ 1396/05/17 - 12:34
فعلا برای روحانی یک ....مانند بطحایی که تشنه وزارت هست از هر کسی بهتره ،مطالبات معلم کیلو چند ؟؟؟
پاسخ + +9 -1 --
مخالف روحانی 1396/05/17 - 12:39
رفیق فانی آقا سید محمد بطحایی اومد به میدان
پاسخ + +11 -1 --
حسن درویشی 1396/05/17 - 12:49
در خبرها آمده که جناب بطحائی به عنوان وزیر آموزش وپرورش معرفی شده احتمالا تنها دلیل معرفی ایشان این است که جامعه ی فرهنگیان بدانند چون بد آمد از بتر بترس
پاسخ + +22 -2 --
ارزو 1396/05/17 - 12:52
ما معلمان حمایت قاطع خود را از اقای پور سلیمان اعلام میکنیم
پاسخ + +4 -1 --
نیک اندیش 1396/05/17 - 13:36
با سلام

دیروز در یکی از شبکه های خبری علت موفقیت و دریافت بودجه مناسب طرح تحول سلامت به گفته یکی از نمایندگان اعلام شد

علت دریافت بودجه کلان طرح تحول سلامت نرخ 12 درصدی کل نمایندگان مجلس در اون دوره بوده

تا زمانی که اول مجلس بعد روحانی نخواهند طرح و لایحه مناسب از لحاظ بودجه یی برای آموزش و پرورش ارائه بدهند وزیر عروسک خیمه شب بازی بیش نیست

وقتی بودجه مصوب کفاف حقوق خالی رو نمیده
کدوم تحول
کدوم
رتبه بندی
با کمال تاسف بدون بودجه وزیر باید کشکش را بسابد
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/05/17 - 15:14
12 درصد نمایندگان پزشک بودند بله درست هست
پاسخ + +2 -2 --
ناشناس 1396/05/17 - 13:44
سیدمحمد بطحائی معرفی شد.!
پاسخ + +16 -1 --
معلم 1396/05/17 - 13:49
بطحایی در شان آموزش وپرورش نیست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 14:33
مگه فانی در شان اموزش و پرورش بود؟!
هیچکدام تا حالا در شان این منصب نبودن.
پاسخ + +17 -1 --
منوچهر 1396/05/17 - 13:50
مثل اینکه ... دکتر روحانی رییس دولت با شعار تدبیری ولی در عمل بی تدبیر وبی امید از پل گذشته و احتیاج به پشتیبانی فرهنگیان ندارد.بطحایی به عنوان وزیر پیشنهاد شد.به مبارکی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ + +13 -1 --
خوزستان 1396/05/17 - 13:59
تبریک دوستان بطحایی داره وزیر میشه روحانی مچکریم اونایی که به روحانی رای دادن جوابشو خوب گرفتن
پاسخ + +8 -1 --
معلم 1396/05/17 - 14:13
وزیر آموزش پرورش باید کسی باشد از خانواده فرهنگیان درک کند حقوقی که اول برج به حساب میاد تا پنجم ششم برج کفاف نمی دهد نه کسی که دغدغه مالی خود ندارد و به دلیل بار مالی مخالف طرح رتبه بندی معلمان بوده است .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 15:39
اینو بدون زر افشان فهمیده بود فرهنگیان نمیخوانش کشید کنار.نه دستور روحانی بود نه نوبخت نه حتی خود فرهنگیان
به راحتی هم میتونس وزیر شه
پاسخ + 0 0 --
خیره سر 1396/05/17 - 23:06
فقط یک پاداش که خودشون به خودشون از پول من و شما دادن اتومبیل چند صد میلیونی بود .آقای روحانی ایشون در قضیه صندوق باید محاکمه شود نه وزیر حواست کجاست مشاورانت کی هست .
پاسخ + +13 -1 --
منوچهر 1396/05/17 - 14:20
بر اساس شنیده ها معرفی بطحایی با حمایت حاجی و تاکید ویژه جناب نوبخت و حمایت بعضی از اصولگرایان وابسته به قالیباف انجام گرفته .بطحایی فردی است که در انتخابات از روحانی بی تدبیر حمایت نکرده و درزمین رقیب او بازی میکرد .پشتیبانان بطحایی اصلاح طلبها نیست.ولی چپاولگران صندوق ذخیره و هیت امنای صندوق ذخیره از پشتبانان اساسی بطحایی هستند.ولی در مجلس رای نخواهد اورد مطمئن باشید.
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 14:22
بطحائی هم کسی در قد و قواره ی فانی خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/17 - 19:53
شاید هم بسیار بدتر از او!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ + +15 0 --
دایلر 1396/05/17 - 14:26
می شود بطاحی را هم تغییر داد
تغییر زرافشان این رو نشون داد
مهم اينه که ما به قدرت خودمون آگاه باشیم
چه کسی بیشتر از ما به وضعیت آموزش پرورش آگاهی
داره؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 15:57
خب! بعدش! يه بدتر از بدتر
پاسخ + +6 0 --
دایلر 1396/05/17 - 14:26
می شود بطاحی را هم تغییر داد
تغییر زرافشان این رو نشون داد
مهم اينه که ما به قدرت خودمون آگاه باشیم
چه کسی بیشتر از ما به وضعیت آموزش پرورش آگاهی
داره؟
پاسخ + +11 -1 --
شهاب 1396/05/17 - 14:43
یک کلام تا این دولت هست انتخاب وزیری توانمند خوابی بیش نیست
پاسخ + +12 -1 --
فرهنگی خانم 1396/05/17 - 14:56
گفتارو نظر اقای پورسلیمان حرف دل معلمهاست
پاسخ + +7 -1 --
شهروند 1396/05/17 - 15:11
[۸/۸،‏ ۱۷:۰۴] آریامن: بطحایی مدیر پشتیبانی سابق آپ واز مهره ها ی زبان بسته دوروی آپ واز نیروهای مدال گرفته به خاطر سرکوب مطالبات فرهنگیان و بازی دادن معلمان نوبخت واز پس مانده های دوره فانی است .بطحایی بعد از فانی به سمت معاون نوبخت ارتقا یافت والان به وزارت .ولی فک نکنم این فرد رای نمایندگان را بگیرد به خاطر اینکه دم خروس ریاکاری اش آنقدر بیرون زده که کسی هم جدی اش نمی گیرد .البته چاپیدن صندوق ذخیره هم در دوره این فرد رقم خورد.
[۸/۸،‏ ۱۷:۱۲] آریامن: تا رخ نشان داده که مسولین از جنس فرهنگی بعد از گرفتن پست و سمت
جوگیر می شوند وسعی در جبران حقارتها و توسری خوردن های دوران گذشته خود وبا دادن چند بخشنامه به ادارات وزیر مجموعه های خود وبه وجود آوردن جورعب ووحشت وقدرت نمایی در جهت نشان دادن خود و ا رضا ی حس کاذب قدرت در پس خاموش کردن حتی موقتی حقارتهای فروخورده قبلی است
[۸/۸،‏ ۱۷:۱۴] آریامن: البته به قیمت بر باد دادن آرزوهای اکثریتی که کور سوئی امید به این جماعت فرصت طلب وچندرو بسته اند.دهان بسته ترین مهره نوبخت
پاسخ + +3 -1 --
فریاد 1396/05/17 - 15:34
همکاران نگران نباشید رای اعتماد نمی اورد مگر میشود عضو صندوق ذخیره بود ماشین چند صد میلیونی هدیه گرفت.ودر صندوق ذخیره هر انچه که می خواستن کرد بعد وزیر شد که اگر این است پس(دور از دیگران)خاک بر سر من معلم که حقارت بالا تر از این نیست .
روحانی عزیز بنده بعنوان حامی ورای دهنده ات پشتیبان تصمیمات اشتباهت هستم ولی ولی ولی نه تا این اندازه اینگونه افراد باید من...صل میشدن نه وزیر.
پاسخ + +10 -3 --
ناشناس 1396/05/17 - 15:34
صد رحمت به احمدی نژاد که حداقلش هوای فرهنگیانو هو چند نیمچه و کم داشت
خدا به داد برسه
همش هم مقصر خودتونیدا .
گول خوردید تو انتخابات.فقط یه کم صاف باشید اعتراف کنید.
پاسخ + +3 -3 --
ناشناس 1396/05/17 - 15:37
آیا با معرفی سید محمد بطحایی از جانب رئیس جمهور بعنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم موافق هستید؟

خیر – 956
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 20:17
این یک نظرسنجی بود چرا نصفه نیمه چاپش کردید
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 15:43
اینو بدونید زر افشان فهمیده بود فرهنگیان نمیخوانش کشید کنار.نه دستور روحانی بود نه نوبخت نه حتی خود فرهنگیان
به راحتی هم میتونس وزیر شه
مطمن باشید وزیر بعدی میتونه خیلی منفعل تر از جنابان فانی و دانش باشه.این نشون میده این وزارتخونه برای رییس دولت مهم نیس
و فقط به فکر گذران زمانند
پاسخ + +4 0 --
فرهنگی 1396/05/17 - 16:18
با سلام، باید توجه داشت که مطالبه گری از وزیر آپ نباید صرفا از جانب فرهنگیان صورت پذیرد بلکه، می بایست چنان فرهنگی نهادینه گردد که این مطالبه گری بیشتر از سوی آحاد جامعه؛ چه آنهایی که فرزند محصل دارند و چه آنهایی که با محصلین امروز می بایست در یک بستر همزیستی داشته باشند، صورت پذیرد. وانگهی گزینه های آزموده شده و صد البته کم فروغی چون امثال آقای بطحایی در حوزه ی آپ، نمی توانند ضمانت اجرایی خوبی حتی برای اسناد بالادستی باشند چه برسد به مطالبات پایین دستی! مگر اینکه مجلس محترم ایشان را تایید نمایند!
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 16:20
اینجوری که از کامنت ها مبشه فهمید کسی از معلمان موافق وزارت بطحایی نیست و این اوج سوء مدیریت آقای روحانی است که کسی رو برای وزارت انتخاب میکنه که درصد بالایی از کارکنان آموزش و پرورش اون رو قبول ندارن
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/17 - 19:56
کل سوء مدیریت یعنی خود روحانی..
پاسخ + +5 0 --
فرهنگی خانم 1396/05/17 - 16:28
اگه نمایندگان مجلس در شرایط بحرانی ودادخواهی به کمک موکلین خود نمی ایند پس برا چی انها را فرستادیم مجلس
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/05/17 - 19:23
نمایندگان اگر به فکر فرهنگیان بودند به بودجه تبصره وتک ماده ای اضافه می کردند تا این گداخانه اوضاعش درست شود فرهنگیان اگر خودشان تصمیمات درست نگیرند ومطالبه گر نباشند کسی به فکر آن هانیست خیلی از فرهنگیان نام وزیر را نمی دانند حال توانمندیش پیشکش
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 16:31
یکی از عوامل نابسامانی و فساد در صتدوق ذخیره اقای بطحایی بودند.ایشون امربر جناب فانی بودند.
چطور روحانی ایشونو انتخاب کرده؟
مگه مملکت قحط الرجاله؟!
این بود جواب اعتماد معلمان به روحانی در انتخابات؟!
پاسخ + +6 0 --
فرهنگی خانم 1396/05/17 - 17:00
وکلای ملت هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
پاسخ + +11 0 --
شهروند 1396/05/17 - 17:01
بطحایی مهره با... نوبخت است که توسط نوبخت جلو فرستاده شده.تنها راه حل جمع شدن فرهنگیان درب مجلس واعتراض به این توهین.وگرنه چهار سال باید فقط تو سایتها اعتراض کنند معلمان وبس
پاسخ + 0 0 --
معلم امیدوار 1396/05/17 - 18:25
این انتخاب وزیر پاک نا امیدم کرد.
پاسخ + +9 -1 --
اموزگار 1396/05/17 - 17:10
واقعا خنده دار هست هیچ منطقی تو انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی نیست.مراحل پیشرفت در اموزش و پرورش به این صورت هست که شما اول معلم میشید بعد که به سر کلاس رفتید میگید نمیتونم درس بدم از من ساخته نیست سپس اداره شمارو معاون میکنه بعد چند وقت باز هم میگید ک نمیتونم و کار من نیست کم کم مدیر و شده و با خواست خودتون ب اداره و حتی ادارات کل راه پیدا میکنید سپس با بالا رفتن سابقه تو یه پروژه اختلاس (صندوق ذخیره ) شرکت میکنید و سپس در پایان کار به عنوان وزیر معرفی خواهید شد ....واقعا این مسایل در ا.پ عین واقعیت هست...
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 17:51
از ماست ک برماست
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 18:26
دود از کنده بلند میشه
مشکل از خود ماست همیشه کوتاه اومدیم
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/05/17 - 18:51
افسوس که امیدی به آموزش و پرورش نیست. واقعا رییس‌جمهور، جواب بدهد: چرا بطحایی؟ ایشان جز دادن وعده‌های دروغ، در مدتی که معاون پشتیبانی بود، چه طرح و برنامه‌ای ارائه داد؟ بعد از انتصاب به سمت معاون نظارت بودجه به دلیل ناراحتی از غزل خود توسط دانش، در مسیر پرداخت معوقات معلمان، سنگ اندازی می کرد
پاسخ + +4 0 --
حیدری 1396/05/17 - 21:19
مشکل جدی ما عدم موفقیت در همراه ساختن جامعه با معلمان می باشد. باید به مطالبه گری با جدیت ادامه داده و در عین حال تلاش کنیم به اولیا بفهمانیم که این درد صرفا درد معلم نیست، بلکه دردی است که در فردایی نه چندان دور همه کشور را با چالش بسیار شدید مواجه خواهد ساخت. در واقع یکی از وظایف بسیار خطیر ما معلمان در شرایط کنونی روشنگری هدفمند و همراه ساختن اولیا با معلمان می باشد.
پاسخ + +4 0 --
دبیر 1396/05/17 - 21:29
رفیق آقای نوبخت که نزدیک به چهار سال منفعل بودنشان و دشمنی با معلمین را به خوبی انجام دادند
پاسخ + +2 0 --
معلم 1396/05/17 - 22:14
چرا دولتها جرات ندارند ازحلقه فسیل شده وزارت برای وزارت خارجه شوند عجب کمپینی شد اینابراشیره مالی سرمابود نجفی هم لقمه چرب پیداکرد وکلاغ پر
پاسخ + +6 0 --
معلم 1396/05/17 - 22:15
آقای پورسلیمان برابطحایی همنظرسنجی بزارین
پاسخ + +1 0 --
چغندربگ 1396/05/18 - 13:11
به یاد مطلب خودم قبل از انتخابات می افتم!!! گفتم کمپین کنیم علیه روحانی!!!!!!حتا اگر روحانی رای می آورد! نمیتوانست معلمان را جدی نگیرد! در ایران همه به زوردار و قدرتمند احترام میگذارند این در وجود ما ایرانیان است به علت وجود استبداد هزاران ساله در دوران پادشاهان و دوران فئودالی و ارباب رعیتی و ...... ما هنوز از قدرتمند می ترسیم و حتا برای او ارزش قائلیم!!! ولی وقتی ما " حمال مایشاء" هستیم کسی ما را جدی نمیگیرد امیدوارم تشکلها این نکته را در انتخابات مجلس که مهم ترین انتخابات پیشروست جدی پیگیری کنند! اگر چه مطمئنم به دلیل بالغ نشدن تشکل ها و منافع فردی و باندی چنین نخواهد شد! دولت و دولتمردان ما را هالو سه شنبه می انگارند! چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور