صدای معلم

حسين طاهري‌فرد/ کارشناس ارشد جامعه‌شناسي

سخنی با مديرکل تعاون‌ و‌ پشتيباني وزارت آموزش‌ و پرورش : مراکز اسکان فرهنگيان؛ آنچه هست و آنچه بايد باشد ؟!

ستاد اسكان موقت فرهنگيان مكلف به سرويس دهي به فرهنگيان و خانواده درجه يك آنهاست، اما افسوس که در ايام نوروز به هر ستاد اسکاني که مراجعه نمايد تفاوتي بين شما فرهنگي و ساير اقشار غيرفرهنگي نمي‌گذارند و اولويت با کساني است که زودتر آمده‌اند نه فرهنگي بودن/ کلاس‌هاي مراکز اسکان فرهنگيان با فرش يا موکتي کثيف و رنگ و رو رفته با پتوهايي که نشاني از تميزي در آنها يافت نمي‌شود مجهز شده‌اند. يک دستگاه تلويزيون قديمي که بيشتر به درد دکور مي‌خورد تا استفاده از آن، يخچال کوچکي که سال هاست رنگ نظافت به خود نديده است و از سيستم گرمايش و سرمايش که اصلاً نبايد سخن گفت/ مقايسه امکانات مدارس و مراکز رفاهي آموزش‌وپرورش با ساير ارگان‌هاي دولتي و نه شبه دولتي‌ها،عمق فاجعه را به خوبي به‌ تصوير مي‌کشد/ اطلاع‌رساني بسيار ضعيف ، به کار‌گيري مدارس غير استاندارد و فاقد امکانات ابتدايي براي اسکان؛ به کار‌گيري افراد کم‌حوصله در پاسخ گويي به مسافران فرهنگي بخشي ازکاستي‌هاي اسکان فرهنگيان در کشور است که بايد مورد بازبيني قرار گيرد/ آيا ارگان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر هم مانند آموزش‌ و‌ پرورش به عنوان يکي از اعضاي ستاد مرکزي هماهنگي خدمات سفر، دغدغه اسکان مردم و نه پرسنل و کارمندان خود را دارند يا فقط آموزش‌ و‌ پرورش بايد يک تنه به‌قيمت نارحتي و بي‌احترامي به فرهنگيان و خانواده‌هايشان جور تمام نهادهاي متوالي گردشگري کشور را بکشد...

 مراکز اسکان فرهنگيان در آموزش و پرورش  هرساله با شروع فصل بهار و فراغت خيل عظيم معلمان از تدريس، بحث سفرهاي نوروزي و نحوه استفاده بهينه از امکانات رفاهي آموزش‌ و پرورش داغ شده و مسئولان امر از بهبود شرايط اسکان و خدمات بهتر به فرهنگيان چه «مصاحبه‌هايي» که نمي‌کنند!

چند سالي است که استفاده از فضاي مدارس در ايام نوروز براي اسکان مسافران فرهنگي و غير‌فرهنگي به يک شيوه مرسوم تبديل شده است. هر چند حرف و حديث‌هاي بسياري پيرامون استفاده از فضاي مدارس براي اسکان مسافران تا ميزان درآمد حاصل از اجاره مدارس و نحوه هزينه کردن آن، از طرف منتقدان مطرح و پاسخي از طرف مسئولان امر به آن داده نمي‌شود.

در طرح اسکان فرهنگيان،مدارس تحت پوشش ستاد اسكان فرهنگيان به 3 گروه ويژه، الف و ب « فقط تقسيم‌بندي » شده‌اند.درجه‌يندي مدارس به  خاطر امکاناتشان، متفاوت است اما در عمل اگر از سرناچاري و تنگ دستي گذرتان به اين گونه مدرسه‌ها افتاده باشد خواهيد ديد که تفاوت فقط در حد حرف باقي مانده است و در عمل همگي آنها تحت عنوان گروه «ويژه» با امکاناتي يکسان به همه، نه‌ فقط فرهنگيان اجاره داده مي‌شوند.

ستاد اسكان موقت فرهنگيان مكلف به سرويس دهي به فرهنگيان و خانواده درجه يك آنهاست، اما افسوس که در ايام نوروز به هر ستاد اسکاني که مراجعه نمايد تفاوتي بين شما فرهنگي و ساير اقشار غيرفرهنگي نمي‌گذارند و اولويت با کساني است که زودتر آمده‌اند نه فرهنگي بودن!

کلاس‌هاي مراکز اسکان فرهنگيان با فرش يا موکتي کثيف و رنگ و رو رفته با پتوهايي که نشاني از تميزي در آنها يافت نمي‌شود مجهز شده‌اند. يک دستگاه تلويزيون قديمي که بيشتر به درد دکور مي‌خورد تا استفاده از آن، يخچال کوچکي که سال هاست رنگ نظافت به خود نديده است و از سيستم گرمايش و سرمايش که اصلاً نبايد سخن گفت. چيزي شبيه آشپزخانه بسيار كوچك، حمام و سرويس‌هاي بهداشتي دانش‌آموزي مشترک که کسي رغبتي به استفاده از آنها نشان نمي‌دهد ، از خدمات بهينه و تجهيزات مراکز اسکان فرهنگيان است!

مقايسه امکانات مدارس و مراکز رفاهي آموزش‌وپرورش با ساير ارگان‌هاي دولتي و نه شبه دولتي‌ها،عمق فاجعه را به خوبي به‌ تصوير مي‌کشد.

مراکز اسکان فرهنگيان در آموزش و پرورش

قاطبه فرهنگيان به عنوان مخاطبان اصلي مراکز اسکان نوروزي از خدمات ارائه شده ناراضي هستند و اکثريت آنان عطاي اسکان در اين مراکز را به لقاي آن بخشيده و ترجيح مي‌دهند از اين مراکز استفاده نکنند.

مديرکل تعاون‌ و‌ پشتيباني وزارت آموزش‌ و پرورش با اظهار رضايت از مراکز اسکان فرهنگيان، در پاسخ به نارضايتي برخي فرهنگيان از محل‌هاي اسکان نوروزي گفت :

« امسال ۲۹ ميليارد تومان براي اسکان نوروزي فرهنگيان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ۶ برابر شده است.» به گفته « عباسعلي باقري مديرکل تعاون‌‌ و‌ پشتيباني وزارت آموزش‌وپرورش » در حال حاضر جامعه هتل داران نسبت به ارائه خدمات آموزش‌ و‌ پرورش به همکاران فرهنگي اعتراض کرده است و مي‌گويد؛ چرا اين قدر امکانات فراهم کرده‌ايد؟!»

مراکز اسکان فرهنگيان در آموزش و پرورش

امروزه توجه به نيازهاي روحي ‌و‌ خستگي ناشي از فعاليت‌هاي روزمره از دغدغه‌هاي اصلي تمامي سازمان‌ها محسوب مي‌شود. جامعه بزرگ فرهنگيان از متوليان آموزش‌ و پرورش انتظار دارد با کمي همت و احساس مسئوليت همانند ساير سازمان‌هاي دولتي براي آسايش کارمندان خود تلاش نموده و مانع سرگرداني و اتلاف هزينه آنان شوند. اما غافل از اينكه که مدارس و اماکن اقامتي وابسته به آموزش‌ و پرورش به دليل عدم تعهد مسئولان امر به خدمت رساني درست و شايسته با کمترين امکانات در خدمت فرهنگيان مي‌باشد.

در بحث امكانات رفاهي، با توجه به اينکه مدارس از ارکان اصلي اسکان به شمار مي‌رود بايستي در تأمين فضا و تجهيزات، کيفيت خدمات‌رساني مورد توجه ويژه‌اي قرار گيرد. اما دريغ و افسوس که هميشه اين نکات عالي در حد «شعار» باقي مي‌مانند و در اين مراکز هيچ گونه امکانات حداقلي که در خور عزيزان فرهنگي باشد وجود ندارد.

شوربختانه مدارسي را که به عنوان اسکان در نظر گرفته‌اند بسيار نامطلوب و کثيف هستند که اگر تمام امکانات را با خود نيز برده باشيد باز نمي‌توانيد در آن گرد و خاک بخوابيد.

اطلاع‌رساني بسيار ضعيف ، به کار‌گيري مدارس غير استاندارد و فاقد امکانات ابتدايي براي اسکان؛ به کار‌گيري افراد کم‌حوصله در پاسخ گويي به مسافران فرهنگي بخشي ازکاستي‌هاي اسکان فرهنگيان در کشور است که بايد مورد بازبيني قرار گيرد. اما ظاهراً موضوع به همين جا ختم نمي‌شود .

بهداشت محيط‌ مدرسه، نظافت و رعايت بهداشت سرويس‌هاي بهداشتي، وضعيت سيستم آب گرم‌ و‌ سرد، سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي، نور و تهويه مدارس از جمله مواردي است که بايد مورد بازرسي جدي قرار ‌گيرد.

در اين شرايط به نظر مي‌رسد توقع از نهاد آموزش‌ و پرورش براي خدمت رساني به فرهنگيان در وهله اول و درآمدزايي اين مراکز در عرصه خدمت‌رساني به ساير اقشار جامعه در وهله دوم،بيهوده است.

مراکز اسکان فرهنگيان در آموزش و پرورش

و سخن آخر؛

حال سوال اساسی فرهنگيان از مديرکل تعاون‌‌ و‌ پشتيباني وزارت آموزش‌ و پرورش اينست:

آيا ارگان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر هم مانند آموزش‌ و‌ پرورش به عنوان يکي از اعضاي ستاد مرکزي هماهنگي خدمات سفر، دغدغه اسکان مردم و نه پرسنل و کارمندان خود را دارند يا فقط آموزش‌ و‌ پرورش بايد يک تنه به‌قيمت نارحتي و بي‌احترامي به فرهنگيان و خانواده‌هايشان جور تمام نهادهاي متوالي گردشگري کشور را بکشد؟

آقای مدير کل !

از کدام امکانات و تمهيدات مراکز اسکان اظهار رضايت مي‌کنيد که فرهنگيان نديده‌اند و لمس نکرده‌اند؟!

آيا به‌راستي همکاران فرهنگي که از سر اجبار و ناچاري گذرشان به اين مراکز افتاده است با شما هم عقيده‌اند يا جز شرمندگي و پشيماني بيشتر چيزي نصيبشان نشده است؟!

آيا مديران ستادي و ارشد آموزش‌ و پرورش هم در اين مدارس و با اين شيوه اسکان داده مي‌شوند؟!

بهتر نيست به جاي « شعار و فرافکني »، به دنبال برنامه‌ريزي زيرساختي براي رفاه فرهنگيان باشيد؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 20 اسفند 1395 13:04 خوانده شده: 1705 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +25 -2 --
ناشناس 1395/12/20 - 13:41
هر کس برای شان وشخصیت خود ارزشی قائل است به چنین جاهایی نمی رود والله ما فقط شعار میدیم هیهات منا الذله ولی برای چند روز سفر تن به چه ذلتهایی که نمی دهیم به نظرم درخانه نشستن بهتر از این خفت وخواری است که در این مکانهای اسکان انسان می بیند
پاسخ + +24 -1 --
ناشناس 1395/12/20 - 13:41
هر کس برای شان وشخصیت خود ارزشی قائل است به چنین جاهایی نمی رود والله ما فقط شعار میدیم هیهات منا الذله ولی برای چند روز سفر تن به چه ذلتهایی که نمی دهیم به نظرم درخانه نشستن بهتر از این خفت وخواری است که در این مکانهای اسکان انسان می بیند
پاسخ + +6 -1 --
محمد 1395/12/20 - 15:41
دستشون درد نکنه خوب کاری میکنند چون اخلاق معلمان تو دستشونه
پاسخ + +8 -4 --
مهرپور 1395/12/20 - 16:41
با سلام.کاش راهی بود که فرهنگیان شهرهای مختلف همدیگر را می شناختند و در مسافرت ها در منزل همدیگر سکونت می کردند.اگر هیچ کس در مدارس سکونت نکند این کار ناجور برچیده می شود و حساب کار دستشان می آید.
پاسخ + +14 -1 --
معلم ناامیدشده 1395/12/20 - 18:00
واقعا ما معلمان و خانواد هایمان نباید در مسافرتها مثل نهادهای دیگر در مراکز مناسب با کیفیت و ابرومندانه اسکان یابیم یا مثل 9ماهه مدرسه بازم در کلاسها ساکن شویم اونم با حداقل امکانات مثلا توالتهای حمام صحرایی شده!! و...؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/12/21 - 14:05
کاملا موافقم
پاسخ + +15 -2 --
ناشناس 1395/12/20 - 19:00
معلمان گرامی شاغل و بازنشسته سال به پایان رسید و هیچ اتفاق مثبتی برای شما پیش نیامد مجلسیان به تعطیلات رفتند و صدا وسیمای گرامی دغدغه چهارشنبه سوری شده سوژه خبرهایش و خبر بیست وسی همچنان می تازد و هیچ کس به معلمان و صدای معلم و اجتماعات آنها نیم نگاهی هم نکرد انگار معلمانی وجود ندارند و انتخابات هم نزدیک است مس در انتخابات نشان دهید که قدرت دارید
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/12/21 - 06:24
بابا تو انتخابات چکار کنیم بریم به یک اصولگرا مثل دولت پاکدستان و...رای بدیم؟؟
فقط اصلاحات بعد اعتدال و بعدش اصولگراها
پاسخ + 0 0 --
رضا 1395/12/21 - 15:29
برو سر صندوق معلم نا امید نه اینکه حالا وضعت خوب شده
پاسخ + 0 0 --
محمد 1395/12/21 - 18:23
معلم نا امید تو چه خیری از اصلاح طلب و اعتدال گرا دیدی تو که همیشه در حال نالیدن هستی اخوی
پاسخ + 0 0 --
محمد 1395/12/21 - 18:30
آخه ما معلمان با چندرغاز حقوق و پاداش مسافرت به چه دردمان میخورد همان بهتر که در خانه بنشینیم راحت تریم مسافرت برای نمایندگان مجلس و کارمندان بانک و دله دزدان بانک سرمایه و نوبخت و خوشبخت و شرکت ملی نفت میلی خوب و خوش است ماشاالله پول مفته که خرج میکنند ودر هتل های کیش و امارات و ....خوش میگذرانند بعد معلمان باید .روی موکت و هزار بدبختی مثلا بروند مسافرت نوروزی برادر جان با 700 هزارتومان بهتره که بنشینی در خانه
پاسخ + +3 -6 --
معلم 1395/12/20 - 19:42
متاسفانه مسولآن محترم دست اندرکار وزحمت کش ستاد ها ی اسکان اغلب بعنوان منبع درآمد نگاه می کنند. اگر در مقابل آن درآمد کمی هم به فکر خدمات بیشتر وبهتر باشند خیلی خوب وجای بسی منت خواهد بود. در کل فضا های اسکان اگر حتی از این هم کمتر امکانات داشته باشند از محیط پارک ها و ازسایر جاهای خارج از اسکان فرهنگیان بهتر ومناسب تر خواهد بود. ضمنا تمامی مشکلات به خود محل های اسکان ودست اندرکار ان آنها مربوط نمی باشد بلکه تعداد زیادی نیز به ما فرهنگیان میباشد. ازجمله نحوه برخورد های ما و رعایت نکردن نظافت و رعایت آداب فرهنگی بودن و... ضمنا اگر مبالغ هزینه اسکان ها مقداری هم بیشتر در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود ولی در مقابل خدماتی درشان فرهنگیان باشد
پاسخ + +4 0 --
معلم 1395/12/21 - 00:52
باسلام آیا هیچ یک از ارگانها دیدهاید که محل اسکانشان را به غیر از آن ارگان بدهد حتی با پرداخت هزینه بهترین هتل ها یا خانه های مسکونی یا مجتمع های رفاهی را مجانی در اختیار پرسنل قرار میدهد ولی آموزش وپرورش مدارس نه چندان تمیز و با امکانات رفاهی کم را تنها با مبلغی بیشتر در اختیار همگان قرار میدهد وقتی وارد مدارس میشوی بعضا با یکسری آدمها روبرو میشوی که اصلا در شان منزلت معلمان نیستند وخلاصه این مدرسه ناقابل را اگر تنها به معلمان میدادند چه خوب بود واینکه ارگانهای دیگر بابت بهترین امکانات هیچ مبلغی نمی پردازند درحالی که معلمان باید بابت مداررسی که در آن زحمت میکشند با این حقوق ناچیز باز باید برای اسکان در همین مدارس پول بپردازند متاسفم
پاسخ + +3 0 --
معلم 1395/12/21 - 10:26
تابستان امسال به اتفاق خانواده با ژست معلمی وارد یکی از شهرهای شمال شدم .به آموزش وپرورش آن شهرمراجعه کردیم بسته بود گفتند ستاد کنار ساحل است .به هربدبختی بود پیدایش کردیم .یک نفر پشت سیستم نشسته بود شخص دیگری که بعد معلوم شد دلالی میکنه توی همه کارها سرک می کشید. زمانی که نوبت ماشد کارت معلمی را تقدیم کردیم با دست پس زد فرمود مشخصات و پول نقد و دستی .به هرقمیمتی بود پرداخت کردم اونم برای یک حیاط کثیف نه اطاق .وقتی سروریس بهداشتی را دیدم وحشت کردم از کثیفی ، نبود مایع دستشویی و کل ابخوری سه تا شیر داشت .چند تا عکس گرفتم و سریع به مسول ثبت نام عرض کردم ما رفتیم و این سند را انشاالله رسانه ای می کنیم از دریافت غیر قانونی گرفته تا وضعیت اسفبار سرویس ها .افتادند به التماس فوری تلفن زد به مسولین اداره معاون پشتیبانی اداره تا حراست و..... در ظرف چند دقیقه امدند گفتند هرجا را خواستی برات جور می کنیم عرض کردم اگر بهترین فضا هم باشد من از معلمی ام شرم دارم نه از شما گله ، وقتی به نام من آن ولگردی که برای پول دارهای آزاد دلالی میکنه چه جایی برای معلم .البته من حقم را گرفتم اما
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/12/21 - 15:41
واقاع تعجب داره از رسانه ای شدنش ترسیدند چون این اوضاع ناجور مدارسی که معلمان در ان اسکان داده می شوند اظهر من الشمس است حالا چرا ترسیدن نمی دونم
پاسخ + 0 0 --
محمد 1395/12/21 - 18:32
هرجا رفتید فیلم بگیرید از امکانات رفاهی معلمان
پاسخ + +3 0 --
علی شیخی 1395/12/21 - 23:01
خداروشکر در طول حدود 30 سال خدمت به برکت حقوق و مزایای بالای معلمی دو سه بار بیشتر به مسافرت نرفته ام و در این سفرها هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییچ وقت از اسکان در مدارس استفاده نکرده ام.
ننگتان باد با این اسکان در مدرسه تان.
فکر کدام بی فکری بود این اسکان در مدارس!!!!!؟؟؟؟
پاسخ + +2 -1 --
...... 1395/12/22 - 08:42
خاک تو سر معلمی که میره تو مدارس ساکن میشه.فقط میتونم بگم خاک تو سرش.
پاسخ + 0 -1 --
ابی 1395/12/23 - 09:33
این انتظارات شمابیجا و غیر منطقی می باشد .مگر شما معلمان 4ماه بیشتر کار می کنید که توقع مسافرت دارید
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1395/12/23 - 09:40
به نظر من باید حق سفر مثل بعضی شرکت ها برای هر عضو خانواده فرهنگی در نظر بگیرن مثلا صدو پنجاه برای هرنفر و فرهنگیان بروند با این پول سوییت اجاره شبی بگیرند مشکل حل میشه
پاسخ + +1 0 --
hami 1395/12/23 - 13:34
بعضی از نهاد ها مثل بانک ها به خصوص بانک شهر سالانه مرخضی و هزینه های حاص برای سفر نیروهایشان در نظر میگیرند و حتی پرداخت هزینه سفر تفریحی خارج از کشور نیرو هایشان را نیز پرداخت میکنند .
پاسخ + +1 0 --
سیناسلیمی 1395/12/24 - 09:08
همکاران گرامی ،

اگر قبل از مسافرت در فضای مجازی گشتی بزنید می‌توانید آدرس خانه معلم های شهرها را به دست آورید . اکثریت به قریب خانه معلم ها تمیز و مناسب هستند . بایک رزرو ساده شرمنده خانواده نخواهید شد.
پاسخ + 0 0 --
همکار فرهنگی 1395/12/24 - 17:57
فکر کنم تا بحال مسافرت نرفتی و نمی دونی که خانه معلم تمیز و مناسب را فقط در ایامی که هیچکس به مسافرت نمی رود اونم ممکن است به معلم بیچاره بدهند . وگرنه در ایام شلوغ عید یا فصل تابستان کلاس درجه سه هم به زور به معلم می دنن.
گشت توی فضای مجازی رو خوب اومدی به گشتت ادامه بده.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در شرايط كنوني حضور طلاب و روحانيون حوزه‌هاي علميه در مدارس چه مزيت‌هايي دارد؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور