صدای معلم

سعید شهسوار زاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم

چه کسی سازمان نظام معلمی را حذف کرد ؟ مجلس دهم برای سنگی که به چاه انداخته شده است تدبیر کند!

چرا شما سازمان نظام معلمي را در سند تحول بنيادين حذف کرديد/ اگر حالا سازمان نظام معلمي را به عنوان يک مرجع تشخيص صلاحيت معلمان داشتيم ، حداقل در نظام رتبه بندي مشکل تعيين صلاحيت نداشتيم/شناخت و تشخيص کارکنان با عملکرد برجسته، تنها با نگاه ساده انگارانه به اعداد و ارقام امکان پذير نمي‌باشد/ سیاست‌های آموزشی و پژوهشی در ایران با معضل ناهمزمانی و عدم تعادل بین این سیاست‌ها و جامعه مواجه است/ سازمان نظام معلمي " بهترين گزينه براي ارزشيابي معلمان  مي باشد


سازمان نظام معلمی و سازمان نظام معلمیو رسالت مجلس دهم  مقدمه :
در دولت مهرورز جهت اجراي هدف مندي يارانه ها ، پس از آنکه ( در دور اول ) ثبت نام فرم اطلاعات اقتصادي خانوار با استقبال قابل توجه مردم  مواجه نشد ؛ متأسفانه ماه و خورشيد و فلاک در اقدامي هماهنگ ، همه ملت را مجاب نمودند تا براي دريافت يارانه ( سهم ...) ثبت نام کنند !
به طوري که برخي از کارشناسان اعلام کردند که دولت مهرورز، به بيش از کل جمعيت کشور يارانه پرداخت مي نمود!
پس از دولت مهرورز ، مجلس محترم شوراي اسلامي ( مجلس نهم ) جهت واقعأ هدف مند کردن يارانه ها ، طرح خود اظهاري را براي عدم دريافت يارانه به دولت يازدهم ارائه نمود که دولت تدبير و اميد آن را اجراء کرد ولي متأسفانه اين طرح مجلس نهم کارساز نبود !
مجلس نهم در آخرين جلسات خود، طرح ديگري را مصوب نمود تا شايد سنگي که به چاه انداخته شده بود را بيرون آورد ! ( غيرهدف مند بودن يارانه ها را هدفمند کند ! ) 

1 . سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 6 زير سند دارد که سند رتبه بندي معلمان يکي از اين 6 زير سند است .
حاجي بابايي در گفت و گوي 5.5 ساعته با گروه صداي معلم مي گوید :


صدای معلم  :
چرا شما سازمان نظام معلمي را در سند تحول بنيادين حذف کرديد ؟

حاجي بابايي :
کي ، من حذف کردم ؟

صدای معلم  :
باز هم سياسي شديم ؟
چرا از سازمان نظام معلمي دفاع نکرديد ؟
سوال صدای معلم  اين است :
آقاي دکتر مهر محمدي درخواست داشتند که سازمان نظام معلمي در سند تحول بنيادين باشد .در زمان آقاي فرشيدي و حضرتعالي ، بخش سازمان نظام معلمي را از سند تحول بنيادين حذف کرديد .حالا بحث هيئت مميزي را مطرح مي کنيد .اگر حالا سازمان نظام معلمي را به عنوان يک مرجع تشخيص صلاحيت معلمان داشتيم ، حداقل در نظام رتبه بندي مشکل تعيين صلاحيت نداشتيم .

در حال حاضر آموزش و پرورش در تعيين مرجع تشخيص صلاحيت معلمان براي رتبه بندي بلاتکليف است که چه ارگاني بايد مسئوليت تشخيص صلاحيت معلمان را به عهده  مي گيرد ؟
در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش  مي گويد :
مرکز آمار نيروي انساني صلاحيت ها را تعيين کند . شما مي فرماييد هيئت مميزي !
هيئت مميزي از چه کساني تشکيل مي شود ؟ مطرح مي شود گروه هاي آموزشي ، کارشناس امور آموزشي را تعيين مي کنند .
گروه هاي آموزشي را هم رئيس منطقه آموزش و پرورش تعيين مي کند که اين بازهم مي شود ساختار فرمايشي ( دولتی ) و در واقع ساختار اداري مي شود .
 
حاجي بابايي :
شما نظام رتبه بندي را بخوانيد .
در نظام رتبه بندي بحث ما اين است که گروه هاي آموزشي مثلأ گروه رياضي ، گروهي از نخبگان يا پيشکسوتان يا کساني که در تدريس موفق هستند  را انتخاب مي کنند که در آن منطقه مسئوليت دارند .بحث مقاله هم که مطرح شد همين جا است  که اين گروه رياضي نشستند ، معلم بايد در طول سال يا دو سال يک بار هر وقتي  که اين گروه تشخيص داد . معلم بايد روش تدريس خود را جهت ارزيابي به اين گروه ارائه نمايد .در اينجا برگه صادر مي شود که اين معلم نياز به ضمن خدمت ، تقويت و...  دارد . پايه ها را اين گروه تعيين مي کنند .شما مي خواهيد اسم آن را نظام معلمي يا هر اسم ديگري بگذاريد!
 
صدای معلم  :
سوال ما اين است که شما آقاي فرشيدي و آقاي علي احمدي " سازمان نظام معلمي " را حذف کرديد.
 
حاجي بابايي :
حالا مي خواهيد بنويسيد. ببين !
 
در اينجا يکي ديگر از اعضاي شوراي نويسندگان صدای معلم گفت :
ايشان ( جناب آقاي دکتر حاجي بابايي ) هيئت مميزي را مي فرمايند ، "سازمان نظام معلمي" مد نظرشان نيست !
در ادامه بحث سوال کننده اصلي گفت :
صدای معلم سوال مي کند !
 
حاجي بابايي :
بگذاريد بنويسد .ايشان مي خواهد يک چيزي بنويسد ، شما حذف  ، بابا ، عيب ندارد ! بنويس بابا !
شما هرچي دلت مي خواهد بنويسيد . ايشان مي خواهند بنويسند !
ما حذف نکرديم .
 
صدای معلم  :
سوال صدای معلم اين است آيا  شما سازمان نظام معلمي را حذف کرديد ؟
 
حاجي بابايي :
من حذف نکردم .
 
صدای معلم  :
پس چه کسي  حذف کرد ؟
 
حاجي بابايي :
رفقاي شما که الان وزارتخانه هستند حذف کردند .
 
صدای معلم  :
سخن معلم رفيقي ندارد !  منظورتان چه کسي است ؟
 
حاجي بابايي :
آقاي نويد ادهم  که شما قبولش داريد بوده ،اين ها همه آنجا بودند .
 
صدای معلم  :
شما از کجا مي دانيد که  صدای  معلم  آقاي نويد ادهم را قبول دارد ؟ !
 
حاجي بابايي :
شما وقتي بحث به جاي مي رسد مي فرماييد آقاي  فلان کس سند را نوشت .
سند رفته است .
من مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ابلاغ کردم .
 
صدای معلم  :
پس چرا به حذف سازمان نظام معلمي اعتراض نکرديد ؟
 
حاجي بابايي :
شما از کجا مي دانيد که اعتراض شده است يا نشده است ؟
 
صدای معلم  :
در حال حاضر موضع و نظر شما به عنوان وزير سابق وزارت آموزش و پرورش  در رابطه با سازمان نظام معلمي چيست ؟
 
حاجي بابايي :
نظر من همين سند تحول است !


صدای معلم  :
خب ! سازمان نظام معلمي در سند تحول حذف شده است !
 
حاجي بابايي :
خوب ببرند و تصويب کنند .
 

صدای معلم  :

شما وقتي وزير بوديد کاري نکرديد !
 
حاجي بابايي :
شما بابت کارهاي که شده تشکر کنيد و اين يکي را هم شما درست کنيد !
يک مثال مي گويم خستگي شما برطرف بشود . به قول معرف:
 يک کسي با کفش وضو مي گرفت . مردم اعتراض کردند ،مشخص شد فلان کس گفته است . نزد آن آقا مراجعه مي کنند که کار شما به جايی رسيده است که دستور مي دهي مردم با کفش  وضوء بگيرند . گفت اين فرد از روز اول به دليل تنبلي (که نمي خواست بدون کفش وضو بگيرد ) کلأ نماز نمي خواند .  من وي را نماز خوان کردم . شما هم اين يکي را درست کنيد .
حالا ، وزير شما هم کفش را درآورد و کاملش کند .


2. توضيح ˏمفهوم با کفش وضوء گرفتن ( مثال حاجي بابايي )
در سند رتبه بندي  ( در زمان تصدي گري حاجي بابايي ) ، "سازمان نظام معلمي " حذف مي شود يعني سنگ به چاه انداخته مي شود !
حذف " سازمان نظام معلمي "  يعني  آموزش و پرورش به عنوان  کار فرماي بزرگ ( دولت با مفهوم بزرگ ) هم قانون مي نويسد ! هم مجري مي شود ! هم نظارت مي کند ! هم حکم صادر مي کند !
الف :  آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) دستور العمل و چار چوب هيئت مميزي را تعيين مي کند ! يعني آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ )قانون مي نويسد!
ب : آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) طبق وظايف قانوني خود نظام رتبه بندي را اجراء مي کند .  ! يعني آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) مجري مي شود!
ج : آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) هيئت مميزي را تعيين مي کند ! يعني آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) نظارت مي کند!
د :هيئت مميزي آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) طبق دستور العمل وچار چوب  تعيين شده توسط آموزش و پرورش ،ارزشيابي مي کند! يعني آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) حکم صادر  مي کند!
با حذف " سازمان نظام معلمي " درصورت بروز تضاد و تعارض بين ارزيابي شوندگان ( معلمان ) و مسئولين ( وزارت آموزش و پرورش )  کل جامعه ايران متضرر مي شوند زيرا آموزش و پرورش موتور محرک توسعه پايدار مي باشد.
همان طور که ملاحظه مي فرماييد روش حاجي بابايي ناکارامد وچالش آفرين است !


3. توضيح ˏ"  حالا ، وزير شما هم کفش را درآورد و کاملش کند .  "
دولت تدبير و اميد مجبور است اين سنگ را از چاه بيرون آورد يا" سازمان نظام معلمي " را ابقا نمايد .
الف : مجلس شوراي اسلامي ، همچون مجلس ملي که در سال 1339 و مجلس شوراي اسلامي در سال 1369 قانون " سازمان نظام معلمي جمهوري اسلامي ايران " تصويب نمودند . قانون " سازمان نظام معلمان ايران " را تصويب مي کند . مجلس قانون مي نويسد!
ب : آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ ) طبق وظايف قانوني خود نظام رتبه بندي را اجراء مي کند .  يعني آموزش و پرورش (کارفرماي بزرگ )مجري مي شود!
ج : نظارت و ارزيابي توسط يک نهاد مدني به نام " سازمان نظام معلمي " صورت مي گيريد. به وسيله يک نهاد مدني ،شکاف بين معلمان و مسئولين ( آموزش و پرورش ) ترميم مي شود .
در اين روش ، نظارت و ارزشيابي ، بدون بروز تضاد و تعارض بين ارزيابي شوندگان ( معلمان )  و مسئولين اجرايي آموزش و پرورش صورت مي گيرد. 

 

4. نظريه تفکيک قوا
منتسکيو معتقد بود برای آنکه امنیت و آزادی جامعه تضمین گردد می بایست ، قوای سه گانه جدا از هم بوده درامور یکدیگر مداخله نکنند تا جامعه به اعتدال و تعادل سوق یابد. وی بر این باور بود که تجمیع قوا در یک بخش، مترادف با بی قانونی بوده وضع قوانین ظالمانه و اجرای ناعادلانه امور را از نتایج آن بر می شمارد.
از حدود سه سده پيش که منتسکيو اصل تفکیک قوا را مطرح کرد تا قانون اساسي جمهوري اسلامي که تفکيک قوا را پذيرفته است ، بشر آموخته است براي حيات و يا تحول يک نهاد کوچک مثل بيماستان يا سازمان بزرگ مانند آموزش و پرورش يک ارگان  نمي تواند هم قانون بنويسد ! هم مجري باشد ! هم نظارت کند ! هم حکم صادر کند!
همان طور که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي  در مورد رتبه بندي ، درجه بندي ( گريد بندي ) بيمارستان ها ، مراکز درماني ،پزشکان و پرستاران نمي تواند هم قانون بنويسد ! هم مجري باشد ! هم نظارت کند ! هم حکم صادر کند!

پس وزارت آموزش و پرورش هم نمي تواند هم قانون بنويسد ! هم مجري باشد ! هم نظارت کند ! هم حکم صادر کند!


5. مراجع کنترل و نظارت از دیدگاه مدیریت اسلامی  :

( 1 ) الف : خدا
ب : وجدان
ج :  نظارت همگانی مردم
 د :  مدیر.
در منابع و آموزه هاي ديني، دستورات صريح و روشني در مورد نظارت وجود دارد و مديران مسلمان به داشتن يك نظام كامل، جدي و عادلانه براي كنترل بر سازمان سفارش شده اند. نظام كنترلي كه مي توان از منابع ديني استخراج كرد، نظامي جامع، كامل، عادلانه و منحصر به فرد است. در اين نظام، خداوند متعال و فرشتگان الهي، ناظر بر اعمال، رفتار و نيات انسان ها معرفي مي گردند و به انسان گوشزد مي شود كه همواره در محضر خداست و خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار او هستند و بنابراين بايد مواظب اعمال و رفتار خودباشد.

بر همين اساس، بحث نظارت انسان بر عملكرد خويشتن يا به عبارت ديگر،مسئله «خود كنترلي» مطرح مي شود. به انسان مسلمان توصيه مي شود كه همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و قبل از اينكه عملكردش موردارزيابي و سنجش ديگران قرار گيرد، خود عملكرد و رفتارش را مورد ارزيابي و حساب رسي قرار دهد.
علاوه بر اين دو نوع نظارت، مسئله نظارت عمومي و همگاني مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است كه در مقابل ديگران احساس مسئوليت كنند و در صورت مشاهده عملكرد نادرست يا انحراف از اهداف و تخلف از وظايف، تذكر دهند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند.

 

6. ارکان ارزيابي عملکرد ، چه چيزي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؟
شناخت و تشخيص کارکنان با عملکرد برجسته، تنها با نگاه ساده انگارانه به اعداد و ارقام امکان پذير نمي‌باشد ؛ بنابراين لازم است که معيارهايي براي ارتباط رفتار و عملکرد با استراتژي سازمان شناسايي شود.
بايد اطمينان يافت که شاخص هاي عملکرد مناسب و درستي براي ارزيابي کسب و کار موفق به کار گرفته شده است و همچنين اين شاخص ها با عملکرد کارکنان تطبيق داده شده است. از اين راه سازمان مي تواند کارکنان را درجهت ايفاي نقش برتر توانمند سازد و اين امر خود مي تواند در افزايش توانمندي سازمان در اجراي استراتژي موثر باشد.
نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه ، خلاقيت و نوآوري بزرگترين دارايي هر سازمان است و هر گونه بهبود و پيشرفت در سازمان توسط نيروي انساني صورت مي گيرد.
مي توان گفت:

توان فكري و انديشه كاركنان در سازمان نهفته است و هر سازمان و مديري كه بتواند از اين سرمايه نهفته استفاده بيشتري كند به همان اندازه امكان رشد و توسعه فراهم مي آورد .( 2 ) 

 

7. اشکلات ارزيابي ناکارآمد :
نـظام ارزيابي عملـکـرد، يـکي از مهمترين و پايـه اي تـريـن زيـر نـظام هـاي منـابع انساني محسوب مي شود ، بديهي است که ارزيابي عملکرد کارکنان فرآيندي بسيار مهم و از حساس ترين مسائلي است که مسئولان سازمانها با آن روبه ه‌رو هستند. با وجود سعي دائم در طراحي سيستم هاي بهينه و موثر براي ارزيابي کارکنان، شواهد و مدارک نشان مي دهند که به طورکلي، مسئولان سازمان از روش ها و سيستم هاي مورد استفاده براي ارزيابي کارکنان راضي نيستند. دليل اصلي اين نارضايتي، عوامل مختلفي ازجمله پيچيدگي فرآيند ارزيابي و وجود کاستي هايي در سيستم ارزيابي جامع است .
چالش اساسي  وجود انواع و اقسام مسئله هاي ساختاري است که موجب ايجاد شک و ترديد درباره منصفانه يا عادلانه بودن اين فرآيند است. اين‌گونه چالش ها ، گذشته از اين موجب بروز تضاد و تعارض بين سرپرستان و زيردستان مي شوند که در نتيجه رفتارهاي ويرانگر را تقويت خواهند کرد.( 3 )


8. چه نهاد هاي بايد ارزشيابي کنند؟
آنچه‌ اکنون نیاز‌است مشارکت نهادهای مدنی به‌ویژه‌ انجمن‌های علمی در بررسی، تعیین و ارزیابی سیاست‌های علمی (آموزشی، پژوهشی‌ و فناوری) است. نتیجه و ثمره بحث‌ها و تحلیل‌های درون انجمنی می تواند درسطح جامعه‌ ‌و در شکل ‌دادن به بحث‌های حرفه‌ای مستقل ‌از دیدگاه‌های‌رسمی و شکل دادن به حوزه عمومی در عرصه سیاست‌های علمی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.( 4 )

در دنياي امروز ، به تدریج نهادهای مدنی به عنوان مکمل و گاه رقیب ساختارهای سنتی در این حوزه موجودیت پیدا کردند.
 در ساختار جوامع امروزی سه بخش رسمی، اجتماع‌های قومی و خانوادگی (بخش غیر رسمی) و بخش مدنی را می‌توان از يکديگر متمایز کرد.در فرآیند تحول جوامع ، نقش بخش های مدنی مانند انجمن های علمی،شوراهای اجتماعی، احزاب سیاسی مستقل،اتحادیه‌ها و سندیکاها، در مقایسه با بخش‌های رسمی و قومی رو به گسترش و تقویت‌ است؛ به طوری که می توان نهاد مدنی را عامل و شاخص اصلی توسعه جامعه امروز معرفی کرد که قادر است  شکاف میان بخش‌های رسمی و مردمی را پر کند( 4 )
به‌عبارت دیگر ،سیاست‌های آموزشی و پژوهشی در ایران با معضل ناهمزمانی و عدم تعادل بین این سیاست‌ها و جامعه مواجه است که به کار گیری ‌ابزاری به نام انجمن‌های علمی و تقویت آنها می تواند به بر طرف کردن تدریجی این عدم تعادل یاری برساند.انجمن‌های علمی به طور بالقوه امکان ایفای نقش های گوناگون و متنوعی از جمله مشاوره، مشارکت و نظارت و ارزیابی در فرآیند سیاست گذاری علمی را دارند. نقش انجمن‌های علمی در زمینه نظارت و ارزشیابی بر سیاست‌های آموزشی و پژوهشی، در قانون تشکیل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سال 1383 به رسمیت شناخته‌ شده ‌است؛( 4 )


9. تاريخچه مختصري از سازمان نظام  پزشکي(5 )
جهت  روشن شدن مطلب تاريخچه مختصري از قانون نظام پزشکي تقديم مي گردد .
‌قانون فوق كه مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي نه به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.
‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
‌قانون بالا در جلسه 1339.10.3 به تصويب مجلس سنا رسيده است.در پی شش مرحله انتخابات شش دوره بین سال های 1348 تا1365 مشغول فعالیت بود.
در سال 1365 نظام پزشکی منحل و اداره آن از طرف نخست وزیر وقت به عهده آقای دکتر هادی منافی گذاشته شد. در خلال 5 سال آقای دکتر منافی تمامی تلاش خود را در راه اداره و ابقاء سازمان و آنچه میسر بود انجام دادند و همزمان با تلاش ایشان و قوه مقننه و سایر دست اندر کاران در سیستم اجرائی و دانشگاهی قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر سی و سه ماده وسی وچهار تبصره مطابق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ  4 / 4 / 1369   در کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 / 4 / 1369  برای پنج سال اجرای آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ  2 / 5 / 1369  از تأیید شورای محترم نگهبان گذشت (5 )

سنگ در چاه انداخته شده را چه کساني و چگونه از چاه بيرون مي آورند؟!


10. ضرورت تشکيل سازمان نظام معلمی در ايران :
خوانندگان فهيم در کنار ديگر آحاد ملت ، نهاد هاي مدني و رسانه ها ، دولتمردان ، مجلس نشينان محترم ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، ميانه رو ، مستقل ) تلاش مي کنند تا در سايه اقدامي واقعأ کارشناسي شده  و متکي بر خرد جمعي با تصويب قانون  سازمان نظام معلمی توسط مجلس شوراي اسلامي، فرد مورد نظر ˏ دکتر حاجي بابايي ، با کفش وضوء نگيرد! و يا به عبارت صحيح تر سنگي که در سايه اقدامي به ظاهر  کارشناسي شده به چاه انداخته شده  بيرون آورند تا سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و سند رتبه بندي بدرستي اجراء شود!


11. نقش کليدي مجلس شوراي اسلامي به عنوان عصاره خرد جمعي ( مجلس در رأس همه امور است .) در بيرون آوردن سنگ از ته چاه  چيست؟
 اميد است که مجلس دهم  با تشکيل فراکسيون خردمند فرهنگيان ( با ترکيب اصولگرا ، اصلاح صلب ، ميانه رو، مستقل ) ، با تشکيل کميسيون قدرتمند آموزش و تحقيقات به نظرات کارشناسي شده تشکل هاي مدني به ويژه 9 تشکل مدني که  تنظيم کننده ميثاق نامه مي باشند توجه جدي نمايد و با تصويب قانون " سازمان نظام معلمی "  سنگ به چاه انداخته شده را با اقدامي واقعأ کارشناسي شده  ازچاه بيرون آورد!


نتيجه گيري :
با توجه به چالش هاي موجود در ارزيابي توسط هيأت هاي مميزي آموزش و پرورش ( وجود انواع و اقسام چالش هاي ساختاري ) که موجبˏشک و ترديد درباره منصفانه يا عادلانه بودن فرآيند ارزيابي مي شوند.
با توجه به ‌شک ترديد ها و شکاف عميق و تاريخي موجود بين ارزيابي کنندگان دولتي و ارزيابي شوندگان که منجر به بروز تضاد و تعارض بين مسئولين و معلمان مي شوندو در نتيجه رفتارهاي ويرانگر را تقويت مي کند ، نهادمدني " سازمان نظام معلمي " بهترين گزينه براي ارزشيابي معلمان  مي باشد .
نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، عامل و شاخص اصلی توسعه جامعه امروز مي باشند. نهاد هاي مدني می‌تواند شکاف میان بخش‌های دولتي و مردمی را ترميم  کنند.
 بدين منظور براي خارج کردن سنگي که به چاه انداخته شده است ، خردمندان مجلس با تشکيل فراکسيون قدرتمند فرهنگيان ( با ترکيب اصولگرا ، اصلاح صلب ، ميانه رو، مستقل ) و با تشکيل کميسيون خرد مند ˏآموزش و تحقيقات با تکيه به نظرات کارشناسي شده تشکل هاي مدني به ويژه 9 تشکل مدني  ˏتنظيم کننده ي ميثاقنامه ، توجه جدي نمايد و با تصويب قانون " سازمان نظام معلمان ايران " با اقدامي واقعأ کارشناسي شده سنگ را  از چاه بيرون آورند!

 

منابع :
( 1 )  مجله بازتاب اندیشه، شماره 9، ماشاء الله ولیخانی؛
( 2 )  جزوه آموزشی افزایش بهره وری و کارایی کارکنان تهیه کنندگان: مهندس سیداحمد تبعیدیان شاهوردی شهریورماه 1393
( 3 ) تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان از: ۳۰۰ نکته مدیریت اسلامی، مصطفی مؤمنی
( 4 ) تحلیل جامعه شناختی نقش انجمن های علمی در فرآیند سیاست‌گذاری آموزشی و پژوهشی کشور
(5 )نقد سازمان  معلمان ايران شوراي منطقه شش تهران به سند رتبه بندي مطرح شده در زمان دکتر حاجي بابايي منتشره در صداي معلم ( اينجا )

جمعه, 14 خرداد 1395 11:18 خوانده شده: 1538 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +14 0 --
Morteza Hajibabaei 1395/03/14 - 12:58
معولا در اموزش وپرورش روابط قوی تر از ضوابط است
پس زیاد فرقی نمی کند سازمان نظام معلمی باشد یا نباشد
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/03/15 - 12:38
متن بالا جالب بود و مدعیان اصولگرای حامی معلمان را بیشتر معرفی کرد!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/03/15 - 20:18
به نام دوست
استاد گرامي مرتضي حاجي بابايي
شما بفرماييد که
1. ارزشيابي معلمان توسط نهاد مدني ماننده سازمان نظام معلمي منتخب معلمان که قانون آنرا مجلس دهم تصويب مي کند ؟( ان شاء الله )
بهتر است يا
2. ارزشيابي معلمان توسط هيأت مميزي منتخب آموزش و پرورش ؟
اميدواريم که مجلس دهم و تشکل هاي مدني موفق شوند سنگي که به چاه انداخته شده ( حذف سازمان نظام معلمي از سند رتبه بندي ) از چاه بيرون بياورند ! ( قانون سازمان نظام معلمي را تصويب نمايند ! )
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +8 -1 --
alish52 1395/03/14 - 23:40
در تمام قضایا بالاخره ردپایی از دولت قبل را به درستی یا نادرستی پیش می‌کشند!!!

آقایان عزیز و محترم
داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حساب است
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1395/03/15 - 09:26
سلام
دوست عزیز
alish52
هر فرد و یا گروهی باید در مقابل عملکرد خود پاسخ گو باشد .

قرار نیست هر کسی بیاید و کاری انجام دهد و پس از رفتن کسی با او کاری نداشته باشد !

در همه جای دنیا هم چنین است .

به عنوان مثال ؛ در بمباران اتمی شهرهای ژاپن پس از گذشت بیش از نیم قرن هنوز عاملان آن به دنبال دل جویی از مردم هستند و این بحث به رسانه ها کشیده می شود .

در گفت و گوی مفصلی که صدای معلم و حاجی بابایی داشتند ایشان حتی یک جا نگفت من اشتباه کرده ام و یا عذرخواهی می کنم و...

اکنون هم که نماینده مجلس شده است از همیشه طلبکارتر شده است !

حاجی بابایی و دولت سابق باید در مقابل عملکرد خود پاسخ گو باشند که متاسفانه به دلیل ضعف سیستم های نظارتی و حساب رسی تاکنون جساب پس نداده اند !

این قاعده ای است که در مورد همه صادق است .
پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/03/15 - 23:41
به نام دوست
استاد گرامي دجناب آقاي alish52
شما بفرماييد که با توجه به فرمايشات جناب آقاي دکتر حاجي بابايي در رابطه با حذف سازمان نظام معلمي (" حالا ، وزير شما هم کفش را درآورد و کاملش کند . " ) رد پاي دولت قبل به درستي يا نادرستي پيش کشيده شده است؟
روح ياداشت حقير بر داشتن قبل استوار نيست ! بلکه بر ويران کردن و سنگ بر چاه انداختن قبل استوار است . و اميدوارم که خردمندان (در مجلس دهم) با تصويب سازمان نظام معلمي سنگ را بيرون آورند !
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
Morteza Hajibabaei 1395/03/16 - 11:38
فرقی نمیکند . مشکل اصلی اموزش وپرورش مو ضوع ارزشیابی نمی باشد
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1395/03/15 - 00:01
این دولت و مجلس همراه, نواقص طرح تحول را اصلاح کند.
۱_ گنجاندن نظام معلمی.
۲_ احیای رتبه بندی اصلی (بر مبنای تعاریف درست و منطقی, که منطقی ترین آن بر مبنای هیت علمی است.)
۳_ جدا کردن بدنه سنگین اداری و ستادی ازتصمیمات آموزشی و سپردن کارهای آموزش به معلمان و نخبگان حاضر در کلاس, نه کادر فراری و متنفر از کلاس.
علی الحساب این سه مورد اورژانسی رو اجرا کنند. بالاخره باید حسن نیت ثابت بشه.
پاسخ + +1 0 --
ترابی 1395/03/15 - 19:15
سایت تزویر ودروغ سایت صدای معلمه
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1395/03/15 - 21:47
ای بایا من تا ححالا فکر میکردم این لقب مال دولت تز ویر و وعیده !!!
عجب!!!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/03/15 - 23:55
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي ترابي
در علم حقوق و عرف جامعه اصل بر برايت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود !
يعني وقتي شما " سايت وزين صداي معلم " را سايت تزوير و دروغ مي ناميد و مي خواهيد اصل برايت را نفي کنيد بايد نظر خود را اثبات نماييد . در غير اينصورت بيان شما تهمت تلقي مي شود .
در علم فلسفه نيز براي اثبات ويا رد مبحثي نياز به برهان و دليل است !

تحليل و توضيح حضرتعالي در ذيل ياداشت حقير به خوانندگان فهيم القاء مي نمايد که عرايض بنده دروغ است !
از شما استاد بزرگوار درخواست عاجزانه دارم که دلايل دورغ بوده موارد فوق الذکر را بيان فرماييد .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
غلامی 1395/03/15 - 23:55
تشکیل سازمان نظام معلمی مانند نظام پزشکی ونظام پرستاری اقدامی بسیار مفید وکارآمده
امیدوارم این سازمان تشکیل بشه وباعث بهبود عملکرد معلمین بشه
پاسخ + 0 0 --
ترابی 1395/03/17 - 15:21
جناب شهسوارزاده اوردن دلیل وبرهان کشکی ازنوع دلیل وبرهان های شما وهم حزبی های تان که کاری نداره .این همه هیاهوعلیه حاج بابایی فایده ای نداره الان بایدیقه ی دولت وعده هاروگرفت که پیکرنیمه جان معلم از ویرانی احمدی نژاد را بی جان کرد وازبین برد.
پاسخ + 0 0 --
سعید شهسوارزاده 1395/03/18 - 11:01
به نام دوست
استاد گرامی جناب آقای ترابی
دکتر حاجی بابایی خودشان می گویند :
حالا وزیر شما ( فانی ) کفشش را در بیآورد !
ولی شما تصور می کنید که بر خلاف اصل تفکیک قوا ( پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )
وزارت آموزش و پرورش بعنوان یک کار فرمای بزرگ حق دارد هم مقررات و قوانین را تصویب کند ! وهم خودش هیأت ممیزی تشکیل دهد ! و هم خودش نظارت کند !
جناب آقای ترابی حذف سازمان نظام معلمی از سند رتبه بندی را شما چگونه تأئید.می نمایید .
فقط به دلیل حمایت از دکتر حاجی بابایی و ضدیت با فانی ?
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
حذف سازمان نظام معلمی از سند رتبه بندی را شما با چه توجیهی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما بزرگترین مشکل وزارت آموزش و پرورش در ایران چیست؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور