صدای معلم

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

سردی روابط تشکل های معلمان و فانی از نگاه " سکوت " و البته کمی با چاشنی بدبینی ؟!

موضع تشکل های معلمان در مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش و تجمعات معلمان

در بحبوحه تعیین وزیر برای آموزش و پرورش تشکل های 4 گانه معلمی یعنی سازمان معلمان ایران ، کانون صنفی معلمان ایران ، انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گرد یکدیگر آمدند و پس از بحث و بررسی نفس گیر و طولانی  و با رای گیری افراد زیر را به  ترتیب برای تصدی مقام وزارت معرفی نمودند :


1- دکتر محمد علی نجفی
2- مرتضی حاجی
3- دکتر علی اصغر فانی
4- دکتر معصومه ابتکار
5- رحیم عبادی


پس از عدم رای اعتماد به آقای دکتر نجفی از سوی نمایندگان مجلس ، در جلسه ای که به همین منظور برگزار شد ، نمایندگان تشکل ها ضمن بررسی و تحلیل وضعیت موجود ، بر مصوبه قبلی خود پافشاری کرده و البته در اولویت افراد مطروحه برای وزارت آموزش و پرورش دکتر رحیم عبادی و دکتر علی اصغر فانی به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.
 لازم به ذکر است که تشکل جدید یعنی کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان بعدا به این جمع اضافه شد .


سرانجام دکتر علی اصغر فانی با رای اعتماد مجلس وزیر آموزش و پرورش گردید .
تشکل های معلمان در زمان سرپرستی فانی و نیز پس از آن نشست هایی را با ایشان برگزار کردند و صدای معلم ( سخن معلم ) شاید تنها رسانه اختصاصی است که به صورت کامل و مشروح این نشست ها را پوشش داده است .


اما دو واقعه مهم یعنی " استیضاح " و نیز " تجمعات معلمان " موجب شد تا این روابط به کلی دگرگون شود .


در این زمینه ،«  علی محمد مصلحی » ، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی در روزنامه اعتماد چهارشنبه بیست و ششم اسفندماه می نویسد :
در شهريور ٩٢ هنگامي كه فاني رداي وزارت پوشيد، تشكل‌هاي صنفي و سياسي فرهنگيان كه در انتخابات رياست‌جمهوري و پس از آن در انتخاب وزير آموزش و پرورش با اميد به تحولي مثبت، همگرايي و فعاليت زايدالوصفي داشتند، سعي وافري در ايجاد ارتباط كاري و صميمانه با فاني و معاونين و مديران ارشد وي كردند كه تا حدودي با استقبال متقابل مواجه شد.
جلسات متعدد نمايندگان تشكل‌ها با شخص وزير و برخي معاونان وي از جمله آقايان كفاش، ناصري، بطحايي و برخي مديران ارشد از جمله آقايان عمادي، جدايي و چهاربند در همين چارچوب برگزار شد.  
در اين جلسات تشكل ها به طرح ديدگاه‌هاي خود در خصوص مسائل صنفي و نقد برخي برنامه‌هاي در دست اجرا پرداخته و وعده‌هاي رييس‌جمهور را يادآوري و مطالبات معلمان را تشريح مي‌كردند.


مصلحی چنین ادامه می دهد :
در جلساتي كه تشكل‌ها به اتفاق با فاني داشتند وي به رييس مركز اطلاع‌رساني تاكيد كرده بود كه اين جلسات به طور منظم و هر فصل برگزار شود. شبيه همين مورد وقتي كه شوراي مركزي انجمن اسلامي معلمان به صورت جداگانه با وي نشست آخر را داشت اتفاق افتاد كه باز هم وي به مديركل دفتر وزارتي تاكيد كرد كه اين جلسات به صورت منظم برگزار شود.  
اما پس از تجمعات معلمان در سال گذشته از يك سو و طرح استيضاح، رايزني‌هاي مرتبط با آن و موفقيت فاني در كسب راي اعتماد مجدد از ديگر سو، به يك باره فصل سرد روابط آغاز شد.
قول و قرارها فراموش شد.
تقريبا هيچ نشستي مشابه آنچه در سال اول برگزار مي‌شد اتفاق نيفتاد.
اندك پيگيري‌هاي تشكل‌ها هم از سوي دفتر وزارتي با بي‌ميلي تمام مواجه شد. از آن سو نيز كوچك‌ترين ابراز تمايلي براي ادامه ارتباط ديده نشد. حال بايد ديد حرارت پديد آمده ازحضور مردم در ٧ اسفند مي‌تواند يخ‌ها را آب كند يا نه.


در واقع ، این عضو ارشد انجمن اسلامی بر دو نکته مهم تاکید می کند :
« استیضاح وزیر » و « تجمعات معلمان » .


واقعیت آن است که تشکل های 4 گانه معلمان عموما موضع مشخصی در برابر این دو مقوله مهم نداشتند .


« انجمن اسلامی معلمان ایران » با وجود آن که بزرگ ترین حامی فانی بوده است در جریان استیضاح وزیر آموزش و پرورش موضع مشخصی نداشت و حتی بیانیه ای از این تشکل دیده نشد .
تنها مورد قابل ذکر گفت و گویی بود که صدای معلم با علی محمد مصلحی در مورد استیضاح فانی انجام داد . ( این جا )


انجمن اسلامی معلمان ایران موضع صریح و قطعی خود را در مورد تجمعات معلمان  نیزمشخص نکرد و تنها به موضع " سکوت " بسنده کرد .


« سازمان معلمان ایران » تا قبل از اجرای حکم حبس در مورد دبیر کل آن مواضع فعالی داشت .
سازمان معلمان ایران در چند بیانیه و نیز مواضعی که از سوی دبیر کل آن بیان شد به صراحت عملکرد نمایندگان مجلس را نقد و آن را سیاسی دانست . ( این جا )

در گفت و گویی که علیرضا هاشمی سنجانی با صدای معلم در مورد تجمعات معلمان داشت به صراحت مخالفت خود را با آن بیان نمود ، هر چند این موضع  خوشایند بسیاری از فعالان صنفی و حتی فرهنگیان نبود ( این جا )

پس از به زندان رفتن دبیر کل این تشکل ، موضع این تشکل در برابر دو مقوله " استیضاح " و " تجمعات معلمان " به سکوت گرایش پیدا نمود .


« کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) »  که تقریبا در آن زمان در این نشست ها حضور فعالی داشت مواضع مختلف و بعضا متناقضی را اتخاذ نمود .
در نشستی که تشکل های معلمان روز هفتم تیرماه 1393 با فانی داشتند و گزارش کامل آن در صدای معلم منتشر شد ؛ محمود بهشتی لنگرودی به عنوان سخنگوی این تشکل خطاب به فانی چنین می گوید :


" ... در دیدارهایی که تشکل ها دارند ، هنوز یک فضای امن فراهم نشده است . مثلا در مورد نشست اخیر ما در همدان از سوی برخی نهادها ، مشکلاتی برای ما ایجاد شد ...
وزارت آموزش و پرورش باید در این موارد حمایت کند . الان نه خطر اعتصاب است ، نه خطر تجمع است ، الان فضای گفت و گو است . این وعده هایی که داده شده است ، ما در جریان نتایج آن نیستیم .؛ از آن طرف ، ما به تدریج نیروهای درون مدارس را داریم از دست می دهیم …"

  { گزارش کامل این نشست را که در سایت قبلی صدای معلم منتشر شد می توانید در ادامه این یادداشت مطالعه فرمایید }


چیزی که جالب است آن است که علی رغم ادعای این عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تجمعات گسترده معلمان به فاصله چند ماه بعد از این نشست  آغاز گردید و کانون صنفی معلمان ایران علی رغم صحبت قبلی سخنگوی خود حمایت صریح  و علنی خود را از این اعتراضات بیان نمود !


موضع کانون صنفی معلمان ایران در برابر استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز موضع " سکوت " بود .
همان گونه که قبلا نیز بیان شده است ؛ برخی از افراد طیف این تشکل مواضع دیگری دارند .


در این زمینه می توان به گقت و گوی « محمود ایمان زاده » عضو این تشکل ( مسئول روابط عمومی این تشکل ) با صدای معلم اشاره نمود ( این جا ) که به گونه ای ضمنی مخالفت خود را با موضوع استیضاح بیان کرده بود اگر چه این مواضع از سوی دوستانش نیز تحمل  نشد !


و اما تشکل آخر « مجمع فرهنگیان ایران اسلامی » است .
این تشکل نیز مانند سایر تشکل ها، مواضع مشخص و صریحی را در مورد دو مقوله یاد شده در پیش نگرفت و تنها موضع این تشکل در موضوع " استیضاح " گفت و گویی بود که صدای معلم با ایشان انجام داد . ( این جا )


مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نیز مانند سایر تشکل ها موضع مشخصی را در برابر  تجمعات معلمان در پیش نگرفت و ساده ترین راه یعنی " سکوت " را برگزید .


علی رغم تاکید عضو ارشد شورای مرکزی انجمن اسلامی بر موضع " حامی – منتقد " که نخستین بار از سوی دبیر کل سازمان معلمان ایران ابراز گردید اما سیر وقایع و بر آییند کنش تشکل ها بیان گر موضع " سکوت " بوده است .


این وضعیتی است که احتمالا از نظر وزیر آموزش و پرورش غیرقابل قبول تلقی شده و آنان انتظارات بیشتری از تشکل های حامی خود داشته اند .
این که نمایندگان مورد حمایت این تشکل ها در مجلس چه عملکردی داشته و چه رویکردی اتخاذ کنند موضوعی است که باید تا زمان مشخص شدن آرایش نهایی طیف ها و نیروهای تاثیرگذار در مجلس صبر کرد .


« گزارش کامل نشست های تشکل های معلمان و وزیر آموزش و پرورش »

یک گزارش ، یک مقدمه !

فانی : ما پیشتاز در تغییریم !

گزارش مشروح نشست تشکل های معلمان با وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید

شنبه 7 / 4 / 1393- ساعت 14 - 11

دفتر وزیر آموزش و پرورش

گروه گزارش صدای معلم

شنبه ، هفتم تیرماه برای تشکل های فعال در آموزش و پرورش که حامی دولت تدبیر و امیدند روز خاص و ویژه ای بود ؛ نشستی با وزیر که با تاخیری دو ماهه ، شروعی سرد و پایانی پر ابهام همراه بود !

سازمان معلمان ایران در یک سال گذشته از یک طرف با حمایت جدی از دولت جدید در مقابل زیادی خواهی های تعدادی از نمایندگان مجلس ایستاده است  و از طرف دیگر ، با نگاهی کاملا همدلانه با وزارت خانه، پیگیر جدی مطالبات معلمان بوده و می باشد.

به باور ما ، فانی تنهاست و از خیل همراهان پر تعداد و ستاد جز اندکی، بقیه باری از دوش او برنخواهند داشت، وضعیت خاص اقتصادی حاصل تحریم ها نیز مزید بر علت شده و وزارت خانه را در پاسخ گویی به مطالبات فرهنگیان ناتوان ساخته است، رابطه صف و ستاد به گونه ای است که نامی جز " تقابل" بر آن نمی توان نهاد و تلاش تشکل ها که می توانند این فاصله را پر نمایند، متاسفانه با کار شکنی دفتر وزارتی ره به جایی نمی برد.

پرسش مشخص این است چرا رابطه تشکل ها و ستاد آموزش و پرورش نهادینه نمی شود، کدامین جریانات در وزارت آموزش و پرورش نمی خواهند این رابطه ایجاد و تداوم یابد. تنها خواسته مشخص و روشن سازمان معلمان ایران نهادینه کردن این تعامل است که امیدواریم وزیر آموزش و پرورش با تحمل بیشتر و سینه فراخ تر انتقادات را بشنود و تندی این انتقادات باعث تصمیماتی نگردد که با سیاست های دولت جدید ناهمخوان باشد.

به امید آن روز که مسئولین عالی رتبه ، آموزش و پرورش را در جایگاه واقعی اش ببینند و آن را در صدر نشانند و این ممکن نیست مگر با مردمی کردن واقعی آموزش و پرورش!

نشست تشکل های معلمان با آقای دکتر فانی در فضایی انتقاد آمیز نسبت به عملکرد ایشان در این مدت برگزار شد .
در این نشست آقایان محبی و سنجری از کانون مدیران متخصص ؛ دکتر سمیعی و دکتر عباسپور از کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان ، کمیجانی و عادل عبدی از مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ؛ محمد توکلی ، بهشتی و باغانی از کانون صنفی معلمان ایران ؛ مصلحی از انجمن اسلامی معلمان ایران و فرزانه دشتی ، علیرضا هاشمی از سازمان معلمان ایران  و علی پورسلیمان به عنوان گزارشگر صدای معلم ( سخن معلم ) حضور داشتند .


در ابتدای این نشست ، علی محمد مصلحی به عنوان هماهنگ کننده جلسه عنوان کرد : " تشکل هایی که این جا هستند از حامیان دولت تدبیر و امید هستند و آن ها خواهان موفقیت شما هستند .
در دفاتر مدارس ، هنوز نهال امیدی کاشته نشده است ، شاید هم در وزارت آموزش و پرورش ، هنوز انتقال موضوع صورت نگرفته است .
امیدواریم که با نتایج طرح هایی که از درون کارگروه های تشکیل شده در وزارت آموزش و پرورش بیرون می آید ، معلمان امیدوارانه تر به آینده نگاه کنند . "


سپس محمود بهشتی  لنگرودی از کانون صنفی معلمان به طرح نظرات پرداخت :
" از این که آقای دکتر این وقت را در اختیار ما گذاشتند تشکر می کنیم . البته یک مقدار توقع ما بالا رفته است ؛ مثل بازی ایران و آرژانتین که ، انتظار مردم در بازی بعدی ، برآورده نشد .
شاید آقای فانی تنها وزیری است که تشکل ها در این چند ماه ، با ایشان چند جلسه داشته اند . من در این جا استناد می کنم به سخنان آقای روحانی در زمان انتخابات که در مورد آموزش و پرورش بیان کرده اند ...
یکی از مباحثی که مطرح شده بود و تاکنون به آن عمل نشده است ، انتخاب مشاور وزیر در امور تشکل ها بود .
قرار بود مشکل فعالیت تشکل ها به صورت قانونی حل شود . شما قبلا گفتید که تشکل ها ، نشستی با وزرای اطلاعات و کشور خواهند داشت .
فرمودید که در 6 آذر 92 وضعیت حقوقی معلمان از 4 ماه آینده ، شروع به تغییر خواهد کرد .
این را باور داریم که شما مثل آقای حاجی بابایی ، به روش های پوپولیستی عمل نمی کنید ، اما ایشان توانسته بود در این مورد جایگاهی ایجاد کند . مثلا در مورد مناظره ای که در تلویزیون شاهد آن بودیم و موضوع آن در مورد تعطیلی پنج شنبه ها بود و نظر سنجی را هم دیدید !
در مورد تعامل با قوه قضاییه ، جنابعالی نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشتید و ما در جریان پیگیری و یا نتایج آن نیستیم .
در دیدارهایی که تشکل ها دارند ، هنوز یک فضای امن فراهم نشده است . مثلا در مورد نشست اخیر ما در همدان از سوی برخی نهادها ، مشکلاتی برای ما ایجاد شد ...
وزارت آموزش و پرورش باید در این موارد حمایت کند . الان نه خطر اعتصاب است ، نه خطر تجمع است ، الان فضای گفت و گو است . این وعده هایی که داده شده است ، ما در جریان نتایج آن نیستیم .؛ از آن طرف ، ما به تدریج نیروهای درون مدارس را داریم از دست می دهیم .
مثلا این طور طرح می شود که آقای حاجی بابایی ، بیمه طلایی را آورد و این دولت ( وزارت آموزش و پرورش ) می خواهد آن را جمع کند ! و یا همین مباحث در مورد پنج شنبه ها نیز وجود دارد .
یا مثلا در طرح " فرهنگ " که صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح کرده است ، اعلام می شود که 30 درصد تخفیف می دهند ، اما وقتی مراجعه می شود ، حدود 15 درصد است !
متاسفانه ، جایگاه معلمان افت کرده است ، تیتر می زنند که معلمان نمره فروشی می کنند ...
اخیرا 108 اقتصاد دان و کارشناس به رئیس جمهور نامه نوشته اند و این اولین باری است که چنین مواضعی بیان می شود ؛ اما از سوی وزارت آموزش و پرورش ، واکنش مناسبی ندیدیم .
متاسفانه ، کنترلی برشهریه مدارس غیر دولتی وجود ندارد و برخی مواقع ، شهریه ی آن ها از دانشگاه آزاد هم بیشتر است !"


 محمد توکلی از کانون صنفی کرمانشاه :
" قبلا و در سال 88 خدمت شما رسیدیم . از ما خواستید که دفتر آقای مهندس موسوی را در آن جا راه اندازی کنید .
دی ماه 91 با شکایت رئیس ناحیه دو آموزش و پرورش کرمانشاه علیه من پرونده سازی کردند و گفتند که این آقا در روند تصحیح اوراق ناحیه دو کرمانشاه اخلال ایجاد کرده است .
به همین بهانه ، مرا به مدت یک سال به خارج از استان تبعید کردند .من به این حکم اعتراض کردم و شعبه یک وزارت آموزش و پرورش ، این حکم را تایید کرد .در جلسه ای که مورخ 17 / 7 / 92 با جنابعالی در این جا و در زمان سرپرستی جلسه داشتیم ، جنابعالی قول دادید که تمامی احکام مربوط به هیات های نظارت لغو خواهد شد .ما طبق گفته شما ، آن سه ماه فرصتی راکه هیات عالی به ما داده بود ، درخواست تجدید نظر نکردیم .
بعد از مدتی ، حکم ما تایید شد و بنده از بیستم اسفند 92 به شهرستان بروجرد ، تبعید شدم .
بنده پس از آزادی ، قائم مقام ستاد آقای روحانی در کرمانشاه بودم و البته به آن افتخار هم می کنم . بنده به نمایندگی از دوستانی که حکم خورده اند و اعتمادی که به شما داریم از شما انتظار داریم که این احکام اداری سریعا لغو شود .
ما الان مورد تمسخر مخالفان این دولت قرار می گیریم که می گویند این همه زحمت کشیدید و این هم نتیجه اش بود. فرهنگیان دارند ناامید می شوند ...
انتظار این بود که این تغییرات ایجاد شود ، اما هنوز همان مدیریت های قبلی بر سر کار هستند . مگر می شود همان فردی که علیه من رای داده است و اکنون هم سرکاراست ، رایش را عوض کند ؟
امید که امید فرهنگیان ، به نامیدی تبدیل نشود ."


علی اکبر باغانی :
" ما از « حامی – منتقد » به « مستقل – منتقد » تبدیل شده ایم ، چون فشار معلمان روی ما زیاد است .متاسفانه ، کسی به مدرسه به عنوان یک کلیت توجه نمی کند .وزیر آموزش عالی با جرات روسای دانشگاه ها را عوض می کند ، اما این جا چنین نیست ! قرار بود ما ناظرانی در اتاق تصمیم گیری و اتاق فکر داشته باشیم و در آن مشارکت کنیم .
در مورد مجوزها و پروانه های کانون ها ، کار خاصی انجام نشده است .هنوز همان توهم " ترس " در مدارس حاکم است .قرار بود شما اطرافیان خود را تغییر دهید آن هایی که در حق معلمان ظلم و جفا روا داشتند ... حداقل یک عذرخواهی هم نکردند !
آقای فانی ، کاری کنید ابزار دست فرادستان نشویم و یک محیط خلاق و آزاد برای معلمان فراهم کنید . کاری کنید تا استقلال آموزش و پرورش خدشه دار نشود . قبلا با وارد کردن نیروهای غیرمتخصص و یا سوادآموزی ، بدنه فکری را در آموزش و پرورش ضعیف کردند ."


 محبی:
 " آقای مصلحی ، این روندی که ادامه دارد و ما می آییم و جلسه می گذاریم و دوباره تا چند ماه دیگر که جلسه ای برگزار گردد ، این به نتیجه ای نمی رسد . بهتر است یک سامان اجرایی پیدا کند .خوب است یک کمیته ای در این قسمت فعال شود تا نتایج را پیگیری کند و دوستان اظهار بی اطلاعی نکنند .
جناب آقای فانی !
علی رغم این که مدت یک سال از انتخابات 24 خرداد گذشته شده است هنوز جامعه فرهنگیان خواست ها و توقعاتی دارند که همچنان به قوت خود باقی است و می باید یک روند اجرایی – عملیاتی پیدا کند .
این که در هر مناظره ای و یا مصاحبه ای ، همان چهره های قبلی بیایند و فرهنگیان همان ها را ببینند ، قدری کسالت آور شده است .
با نگاهی که جنابعالی در زمینه اداره امور دارید و سعی کرده اید که فضای آرامی باشد و کار انجام شود ، آن نگاه نباید نتیجه اش این بشود که افرادی که شما را باور دارند به ویژه آن هایی که هزینه داده اند در حاشیه قرار بگیرند . این نتیجه اش این می شود که نیروهای خوب امکان حضور پیدا نمی کنند .
برخی از معضلات آموزش و پرورش ریشه ای است . حتی اگر وزیر آموزش و پرورش ، رئیس جمهور هم بشود ، بعید است آن ها حل شوند مثل بودجه آموزش و پرورش ، چون منابعی که دولت دارد محدود است و نمی شود که همه آن را به آموزش و پرورش اختصاص داد . یک راه این بود که باید سقف هزینه ها را کاهش داد .این بحث به نیروی انسانی می رسد .یک زمانی آموزش و پرورش 18 میلیون دانش آموز با حددود 5 / 1 میلیون کادر اداره می شد ، الان هم با کادر 12 میلیون دانش آموز و کادر تقریبا یک میلیونی و کمی بیشتر ؛ و همان مشکلات را دارد .
بحث نیروی انسانی شاه بیت این داستان است که باید حل شود .آموزش و پرورش منابعی دارد که باید به کار گرفته شود . صندوق ذخیره فرهنگیان ، 6 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد که ناکارآمدی نیروی انسانی اداره کننده آن حداقل در یک سال گذشته موجب شده است تا هیچ تاثیر اجرایی در آموزش و پرورش نداشته باشد . آن جا یک مجموعه منفک از کلیت نظام آموزش و پرورش در حال کار است و آموزش و پرورش هم با مشکلات خود دست و پنجه نرم می کند .
یا مثلا در بحث بیمه که بیمه ایران همه بخش ها را خوب پوشش می داد و یک دفعه بیمه آتیه سازان حافظ که حرف های زیادی در مورد عملکرد آن است ، عهده دار کار بیمه در آموزش و پرورش می شود .
این مراکز اقماری آموزش و پرورش توجه ویژه می طلبد .
با این درآمد و 6 هزار میلیارد تومان و نیز سودی که از ابتدا بوده است و تاکنون صندوق ذخیره آن را توزیع نکرده است .
هیچ بنگاه اقتصادی نیست که بیست سال کار کند و سود قابل تقسیم نداشته باشد ! همه چیز در دفتر ! از سود صندوق سال گذشته ، 900 میلیارد تومان سود داشته است ؛ پس این سود کجاست ؟
اگر هم واقعی نیست ، شفاف شود .
پیشنهاد آخر هم این که این روند و این سیکل معیوب است که ما نیروهای لازم التعلیم را به دلایلی از چرخه آموزش خارج ببینیم ، بعد که بزرگ شدند ، یک جایی را ببینیم به عنوان نهضت سواد آموزی که دوباره آموزش ببینند !
نهضت آموزش و پرورش هم خودش یک آموزش و پرورش ثانی بشود .اگر قرار است پولی خرج بشود ، همین جا خرج شود .
این طور نشود که بچه ها در این سن و سال گل بفروشند و بعد که بزرگ شدند بروند سواد آموزی و آموزش ببینند ! "


« حسین سنجری » :
" یکی از موانع توسعه سازمانی ، نظام اداری عریض و طویل آن است که 4 مشکل دارند :
اول این که به خاطر افزایش نیروی انسانی و هزینه ها و... بودجه را می بلعد .دوم ، انحراف بودجه است .یعنی به جای رفتن به سوی پویایی و خلاقیت به سایر قسمت ها گرایش پیدا می کند . اشکال سوم ، کاهش بهره وری است. اشکال چهارم آن است که نظام دیوان سالاری پیچیده ایجاد می کند .
آقای علی احمدی ، وزیر سابق آموزش و پرورش یک نگاه خوبی در این زمینه داشتند ، اما شیب نگاهشان کمی تند بود و آن هم بحث تعدیل نیروی انسانی بود .الان روند معکوس به خود گرفته است یعنی اداره کل به چند اداره کوچک تر تقسیم می شود .مثلا متوسطه نظری ما تبدیل شده است به اول و دوم . یا صندوق دخیره فرهنگیان در استان ها ، در حال ایجاد شعبه است . این ها هزینه بر و مانع توسعه است .
مشکل بعد ، بحث سرانه آموزشی است و در بعضی جاها و نقاط محروم ، بحران ایجاد کرده است .از یک طرف مردم توان کمک ندارند و از طرف دیگر ، اداره و یا سازمان هم پولی نمی تواند تزریق کند .
مثلا برخی هنرستان ها ، توان پرداخت پول برق شان را ندارند ...
و بحث آخر من در مورد صدا و سیماست .ما در آموزش و پرورش دو نوع مدیر داریم . برخی ها توان اجرایی شان بالاست و بعضی دیگر ، توان تحلیل مسائل شان بالاست .
شما بهتر است این موضوع را مدیریت کنید تا از این پس ، مدیرانی که به صدا و سیما می روند ، در تجزیه و تحلیل مسائل قوی باشند و مسائل آن دامن گیر ما و آموزش و پرورش نشود . "


 دکتر سمیعی :
" از جانب کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان ، برخی نکات را خدمت شما عرض می کنم .
ثبات مدیریت یکی از نکات مهم برای پیشبرد اهداف است .دانشگاه فرهنگیان تاکنون به صورت سرپرستی اداره شده است .سه شنبه آینده ، بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ریاست آقای دکتر مهر محمدی است .
انتظار داریم در راستای ثبات مدیریت ، علی رغم انتقاداتی که هست سعی شود مدیریت ایشان تثیبت شود .
هفته قبل ، بحث تبدیل وضعیت 700 نفر از مدرسین مطرح شد . آموزش معلمین در سال های اخیر بر عهده این دوستان بوده است .
این ها افراد توان مندی هستند که مشکل شان حل نشده است . قرار است وضعیت این ها ، دو هفته بعد مطرح شود .
این ها طبق آیین نامه وضعیت مشخصی ندارند و بلاتکلیف هستند ، اگر مشکل این افراد حل شود در ساختار و محتوا بخشی مجموعه تاثیر خواهند داشت .
بحث بعد ، فاصله بین صف و ستاد است . هنوز در مدیریت کلان دانشگاه فرهنگیان ، نقش مجموعه بدنه کم رنگ است و الان اپوزیسیون در برخی موارد ، نقش مهم تری را ایفا می کند .
کند بودن جذب در این دانشگاه ؛ یک بحث جدی است .
بحث تجهیز مراکز تربیت معلم مهم است .برخی از این مراکز 5 ساله اند . برخی را به بخش های دیگر واگذار کرده اند و الان این ها را پس نمی دهند .باید تلاش بشود این ها برگردند و توسعه و تجهیز شوند .از خیرین مدرسه ساز برای این امر می توان کمک گرفت . "

 

دکتر  نورعلی عباسپور :
" سوالی که از ما می شود و ما باید پاسخ بدهیم این است که این دانشگاه باید یک مزیت رقابتی داشته باشد . این دانشگاه باید به چه چیزی پاسخ دهد ؟
واقعا مزیت این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها چیست ؟ برنامه ها و سازوکارها به گونه ای نیست که معلم تربیت شود .
الان بیشتر به صورت یک دانشگاهی است که فارغ التحصیلی خواهد داشت . بحث کارورزی ها باید جدی باشد .
نظر من این است که نباید تربیت معلم حذف می شد . اگر دانشگاه تربیت معلم بود ، خیلی برای ما بهتر بود .
به عبارت دیگر ، برنامه های مرکز تربیت معلم با اصلاحاتی می توانست پیگیری شود .
انتصاب آقای دکتر مهر محمدی با استقبال روبه رو شد اما در بخش معاونین مشکلاتی ایجاد شده است ؛ می شد از افراد صاحب نظر که تالیفاتی دارند استفاده کرد .
در پردیس ها در کم تر از 15 درصد ، انتصابات انجام شده است که البته انتصابات خوبی بوده است .
مثلا گفته شده است که رئیس پردیس حتما باید دکتر باشد که این به ویژه در شهرستان ها مشکلاتی ایجاد کرده است .
روند بسیار کند است .بدنه کارشناسی در دانشگاه بسیار ضعیف است . اگر شما وارد دانشگاه بشوید اکثرا یا مدیر کل هستند و یا معاون مدیر کل !
اکثرا حوزه ستادی هستند .
پیشنهاد من ، ایجاد یک سازو کار نظر سنجی برای قضاوت و تصمیم گیری است جهت اندازه گیری آن چیزی که در درون آموزش و پرورش می گذرد و نظرات فرهنگیان و معلمان نسبت به برنامه ها چگونه است و بر اساس نظرات فردی و علایق شخصی نباشد .
مطلب آخر این است که ما می گوییم افراد عوض شوند ، اما برخی اوقات ممکن است افراد جدیدی که می آیند ، آن معیارها و ویژگی ها را نداشته باشند .
این معیار که افراد جدید باید همفکر و همگام دولت باشند خیلی جاها رعایت نمی شود . "


 عادل عبدی :
" ما اگر یکی دو ماه پس از رای اعتماد به شما را بررسی کنیم ، بنده خیلی خوب آن را ارزیابی می کنم و حتی خیلی ها می گفتند که آقای فانی ، فراتر از انتظار پیش می رود و عمل می کند و واقعا امیدهای زیادی را ایجاد کرده بود .
پس از آن دوره ، شاید انتظارات زیادتر شده و یا عملکرد آموزش و پرورش ، خیلی در سطح رضایت بخشی نیست .
بنابراین باید تلاش بشود همان فعالیت هایی که در ماه های اول انجام می دادید ، ادامه یابد .
یکی از نمونه ها ، کار مثبتی است که شما انجام دادید و هیچ کدام از وزرا انجام نداده بودند ؛ نامه به وزیر اطلاعات ، نامه به رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات معلمان بود .
اما این موضوع خیلی نظام مند نشد .خیلی چیزها در اختیار وزیر نیست مثل دادگاه ها و حتی بحث هیات های تخلفات که دوستان اشاره کردند ، ( چون من خودم قبلا در این هیات ها عضو بوده و فعالیت کرده ام ) . وزیر اختیارات محدودی در این زمینه دارد .مثلا آراء نقض بشود مثل دوست عزیزمان آقای توکلی که شرح دادند .
البته می شد گزارش هایی تهیه کرد که در چارچوب قانون باشد .


آقای فانی !

شما در این مدت ، هیچ گزارشی در این موارد ارائه نکردید .مثلا چه کارهایی انجام شده است و چه کارهایی می شد انجام داد .
بهتر است دبیر و یا مسئولی برای این جلسات ، همان گونه که دوستان اشاره کردند ، مشخص شود . مواردی که قابل پیگیری است مشخص شود و جلسه بعد گزارش داده شود .این ها در حد یک نشست و برخاست که جلسه برود برای چند ماه بعد ، قابل پیگیری و رسیدگی نیست .


جناب فانی !
گفته های شما و اقدامات شما الگوی زیردستان شما قرار می گیرد .من یک نمونه عرض می کنم . شما اخیرا از یک خبرگزاری خاصی ( فارس ) بازدید کردید ؛ بلافاصله پس از شما چند نفر از معاونین شما و حتی آقای چهاربند هم از آن جا دیدن کردند . چرا این دیدارها از سایر رسانه ها نیست ؟
باید در این زمینه ها دقت شود .
در وزارت آقای فانی فرصت هایی است که باید آن فرصت ها به دقت شناخته شده و طوری نشود که مثل سابق دوباره غبطه بخوریم که چرا از آن فرصت ها درست استفاده نشد ؟
دوستانی که در این جا هستند ، علاقه مند به موفقیت شما و دولت هستند ، اما خیلی سازوکار مشخصی که از این توانایی ها و علاقه دوستان استفاده شود ، وجود ندارد .
می توان به نمونه دیگری اشاره کرد که کلی گویی نشود .مثلا شما در مشهد در مورد تبدیل به احسن مدارس صحبت کردید . یکی از دوستان مطلبی نوشت که آموزش و پرورش در حال فروش وسایل و مایحتاج خود است . مثل پدر خانواده ای که برای تامین هزینه ها ، اقدام به فروش لوازم آن کرده است .
این موضوع خیلی خوبی بود که شما اشاره کردید . اما در وزارت آموزش و پرورش ، افرادی که این ها را تببین کنند وجود ندارند .
شما زحمت زیادی می کشید ، اما به نظر می رسد در زیرمجموعه ، افرادی که از سیاست های دولت در قبال آموزش و پرورش دفاع کنند ، کم هستند .
انتظار ما و دوستان این است که آموزش و پرورش در چارچوب سیاست های دولت حرکت کند و از معدل هیات دولت عقب تر نباشد . "


فرج کمیجانی :
" ما بخش هایی تحت عنوان " گزیده هایی از ترجمان سیاست تدبیر و امید در آموزش و پرورش " که برگرفته از سخنان آقای دکتر روحانی است را به صورت مکتوب تقدیم آقای دکتر فانی می کنیم .
این ها ، عین جملات رئیس جمهور است مثل : بازگرداندن افراد محروم شده از حقوق قانونی خود در جریان برخوردهای سلیقه ای و سیاسی و احقاق حقوق حقه آن ها ، توسعه مشارکت های مردمی و واگذاری تصدی گری به مردم و نقش نظارتی آموزش و پرورش و اجرای کامل فصول حقوق ملت در قانون اساسی به خصوص اصل 15 و 30 قانون اساسی و متوقف کردن شیوه های مبتذل اخذ وجه از خانواده ها تحت عناوین مختلف ...
نکته بعد این است که خود آقای روحانی در فیس بوک صفحه دارند و مطلب می گذارند . معاونین و سایر وزرا هم این کار را می کنند .علت هم این است که بیشتر طرفداران دولت در فضای مجازی هستند .
انتظار ما از آقای فانی ، معاونین و مدیران کل شان این است که در فضای مجازی فعال باشند و در مورد کارها و اقدامات شان اطلاع رسانی کنند . "


فرزانه دشتی :
" نمی خواهم مطلبم را از یک نگاه جنسیتی مطرح کنم وتفاوت میان زن و مرد را مطرح کنم ولی به نظر می ر سد که یک تبعیضی که یک شیار تاریخی هم در آن ایجاد شده ، وجود دارد .معمولا ما از توانایی های زنان در حوزه های اجتماعی و مدیریتی کمتر استفاده می کنیم . آن چیزی که امروز در این جلسه هم مشهود است این است که یکی به دلایل فنی و آموزشی حضور زنان در جامعه خیلی کمرنگ تر است . من به جد فکر می کنم یک فضای عقلانیت باید در سیستم آموزش و پرورش و در کتاب ها و نیز آموزش خانواده و آموزش فرهنگیان ایجاد بشود.
شاید امروز به گفته یکی از پژوهش گران این حوزه ،که بیشتر از آزادی و بیشتر از دموکراسی و بیشتر از عدالت ما، امروز نیاز به یک نگاه عقلانی داریم ، حضور عقلانیت ونگاه عقلانی به جامعه. مطلب بعدی من در مورد بعضی اقدامات است که در مورد تعامل با ارباب رجوع است و البته خیلی هم بودجه بر نیست ، اما به تدبیر نیاز دارد و انعکاسش در جامعه زیاد است مثل ثبت نام بچه ها ، مازاد شدن معلمان یا بیمه شان و...
به نظر می رسد امروزه بعضی از مسئولین و مدیران باقی مانده از دولت قبل - که البته امیدواریم تعمدی در کار نداشته باشند – در حال ایجاد یک فضا برای بروز و گسترش نارضایتی در بدنه آموزش و پرورش هستند .
بنده به جد از شما می خواهم که مسئولینی که همراه نیستند و عملکردشان این را نشان می دهد یک تجدید نظر اساسی بشود مواردی مانند حق الزحمه امتحانات و... که نوع پاسخ دادن ها و برخورد برخی مدیران نشان می دهد که قصد دارند چنین فضایی را ایجاد بکنند. "


 علیرضا هاشمی سنجانی :
". در واقع دلمان به این خوش است که از دوستانمان و از هم فکران مان و ازهمراهان مان در جریانات مختلف عهده دار این مسئولیت شدند و از این بابت خوشحالیم ولی فکر می کنم که فضای همین جلسه این را نشان می دهد که این نارضایتی وجود دارد یعنی این که این انتظارات برآورده نشده و می شود دلایل مختلفی عنوان کرد ولی متاسفانه بین گفت و گوهای ما و شما در واقع حکمی وجود ندارد . چیزهایی می گوییم و می رویم و البته شما تصمیم می گیرید . فکر می کنم که این ارتباط باید نهادینه شده و نظام مند شود .
انتظار داریم که این فضا ایجاد شود . اطراف شما کسانی هستند که به نظر ما صداقت شان زیر سوال است . یعنی آن چیزی را که شما می خواهید ، قصد دارند به جایی برسانند نه آن چیزی که حق است .
اتاق فکری که بخواهد پول بگیرد و کار کند ، منتظر اراده شماست !
آیا تا حالا کسی بوده است که جلوی شما بایستد و مثلا بگوید که این مسیر اشتباه بوده است ؟
ما هم که انجام می دهیم می شویم " عنصر نامطلوب " !
این انتظارات باید جدی گرفته شود . ما در سازمان معلمان ایران ، توقع مان را پایین آورده ایم .
ما می خواهیم زمانی به این جا آمده و کلی از شما تشکر کنیم . مثلا بگوییم که وزارتخانه ، از مشاوران خوبی بهره گرفته است ، دنیا را می بینند . می توانند با جهان خارج تعامل کنند .براساس عقلانیت تصمیم می گیرند .
انتظار داریم که در محیط وزارتخانه ، حداقل گروه مشاوران این گونه بیندیشند . مثلا رئیس سازمان دانش آموزی ، مسئول ستاد تبلیغات آقای حاجی بابایی بوده است ، سوال می کنیم چرا ایشان مانده است ، پاسخ می دهند که ایشان مورد حمایت آقای مظفر به عنوان یکی از مشاوران شماست .
وقتی سخنرانی شما را در مجلس دیدم ، بغضم گرفت . بیش از یک ساعت به شما وقت داده شد .شما باید داد آموزش و پرورش را از آن ها می ستاندید نه این که به ذکر یک سری آمار بسنده کنید !
می توانستید در کنار آمار ، تحلیل ارائه دهید . این چیزی که الان تحت عنوان " مرگ مدرسه " میان دانشگاهیان مطرح است ، جایگاهش در آموزش و پرورش کجاست و می شد در موردش صحبت کرد .
ما دوست داشتیم در دولت آقای روحانی ، دست تشکل ها گرفته شود . معلمان زیاد اهل تشکل نیستند و جلو نمی آیند و این ها هم می گویند که چون شما کم هستید ، شما را جدی نمی گیریم !
شما وظیفه دارید ، فضایی ایجاد کنید که معلمان مشارکت کنند .دوست داریم در جاهای مختلف از آموزش و پرورش دفاع شود .
این کسانی که الان در وزارتخانه هستند در 8 سال گذشته ، یک کلمه در نقد آن دولت حرف نزدند . الان که می توانند حرف بزنند ، الان که می توانند نقد کنند ،الان هم همان رویه را ادامه می دهند وشما هم از آن ها حمایت می کنید .
مثلا می خواهیم جلسه بگذاریم و شما مخالفت می کنید ، اما اجازه می دهید که آقای حاجی بابایی و دوستانش در منظریه ( اردوگاه شهید باهنر ) جمع شوند و بحث خصوصی انجام دهند !
اگر قرار است امکاناتی داده شود باید برای همه باشد .انتظار ما این است که با توجه به سوابق علمی تان و پشتوانه فکر ی تان کمی ریسک پذیر تر باشید .
دوست داریم که گفتمان حاکم بر آموزش و پرورش مثل گفتمان آقای روحانی باشد ، نه این که بیانیه بدهد و مثلا در مورد حراست ها و وزارت اطلاعات بگوید .
دوست داریم که شما به ما نگویید عجله نکنید و شرایط را درک کنید و... "


علی پورسلیمان :
" خوشحال هستم که در خدمت آقای دکتر فانی و سایر دوستان هستم .
در حال حاضر ، فضای جلسه خیلی انتقادی است . به طور قطع ، آقای فانی در این زمینه تحت فشار هستند . قبل از این که به این جلسه بیایم به آقای پاپایی گفتم که شرایط حاضر با قبل خیلی فرق کرده است و راحت تر می توان صحبت کرد و انتقاد نمود.
مثلا در زمان وزارت آقای حاجی بابایی ، گیت بازرسی دروزارتخانه گذاشته بودند و معلمان را بازرسی می کردند ...
ما باید به قبل از خودمان هم نگاه کنیم .باید بین توقعات و تاریخچه خودمان یک رابطه منطقی ایجاد کنیم .
ما و دوستان در " سخن معلم " حرف هایمان را می زنیم و اطلاع رسانی می کنیم . انتظار ما این است که شما و دوستان تان این ها را به دقت مطالعه کنید و تحلیل کنید .
مطالعه این تحلیل ها می تواند در رفتارسازمانی شما و دوستان قابل مشاهده باشد . "


در پایان آقای مصلحی این گونه بیان کرد :
" جلسه قبل کنسل شد و به تاخیر افتاد و این باعث سوء تفاهم میان ما و سخن معلم شد . مقصر من بودم . اطلاع رسانی من به دوستان شفاف و درست نبود .همین جا از آقای پورسلیمان و دوستان سازمان معلمان ایران عذرخواهی می کنم . "


در پایان ، آقای دکتر فانی ، ضمن استماع نظرات و پیشنهادات نمایندگان تشکل ها ، مطالبی را در مورد مسائل اقتصادی و معیشتی معلمان مطرح کرد . او گفت : اولین تغییر ، بیشترین تغییر و همگام ترین تغییرات را با دولت من انجام داده ام .
او گفت : با استخدام فرزندان فرهنگیان موافق است و آن را پیگیری می کند اما مخالفت هایی در مجلس وجود دارد .
پیگیر جدی افزایش 20 درصدی حقوق معلمان ابتدایی هستیم . ما به طور جد به دنبال اجرای رتبه بندی معلمان هستیم و از همه تشکل ها و معلمان می خواهم که نظرات و پیشنهادات خود را به وزارت آموزش و پرورش ارسال نمایند .
وی تصریح کرد : برای کیفیت بخشی در آموزش و پرورش مبلغ 250 میلیارد تومان تعلق گرفته است .
قرار شده است که نیم درصد مدارس که حدود ششصد مدرسه می شود به صورت آزمایشی و به روش خود گردان اداره شوند . این باعث می شود که مدارس اولا با کیفیت شوند و دیگر این که مدیران مسئولیت پذیر شوند و مدارس نیز سامان مند شوند .
سعی ما تعالی آموزش و پرورش بر اساس EFQM اروپاست و در این زمینه سعی داریم تا استاندارها را در راستای " مدرسه محوری " ارتقا بدهیم .
در 8 سال گذشته ، به تعداد پژوهش سراها فقط 100 تا اضافه شده است که برنامه ما ارتقای کمی و کیفی آن هاست .
طرح جدیدی داریم که ساعات کار در مدارس متوسطه به 30 ساعت همراه با افزایش حقوق باشد و البته این افزایش در بازنشستگی هم مورد محاسبه قرار گیرد .
درست است که طبق قانون اساسی ، آموزش رایگان است اما این به معنای تامین آموزش توسط دولت است و نه به معنای ایجاد آموزش .
بیمه طلایی تا سال نود خوب بود و ازآن به بعد با مشکل تامین بودجه مواجه شد به طوری که در زمان آقای حاجی بابایی هم در ماه ها ی آخر از همکاران کل مبلغ 23000 تومان کسر شده بود. در حال حاضر مبلغی بین سیصد تا چهارصد میلیارد به بیمه ایران بدهکاریم که تمدید آن مشروط به پرداخت بدهی است .
برخلاف شایعات که گفته می شود این بیمه غیر قانونی است ، بیمه آتیه سازان حافظ شاخه ای از سازمان سلامت کشور است .
به دلیل حذف دندان پزشکی ، 40 درصد تخفیف در درمانگاه های آموزش و پرورش برای دندانپزشکی در نظر گرفته شده است.
دانشگاه فرهنگیان مشکلات خاص خود را دارد و به عنوان نمونه برای تغییر یک بند از اساسنامه ، رایزنی ها و مراحل زیادی باید صورت پذیرد .
آقای فانی در جلسه خطاب به تشکل ها گفت که از این وضعیت خسته شده است و در خلوت خود از خدا چند بار خواسته است تا این تکلیف را از دوش او بردارد . "

 

و اما سخنی با معلمان !

چرا ما معلمان " ما نیستیم " ، " من های اتمیزه " و جدا افتاده از یکدیگر هستیم.

چندان خبری از نیروی متشکل نیست، پدیده سازمان نیافتگی ما معلمان، خودش محصول پروژه ای عمیقا سازمان یافته است!

بی رغبتی معلمان به سوی کنش جمعی و بی ریشه بودن نهادها و تشکل ها ی مدنی، حاصلی جز اتمیزه شدن معلمان نخواهد داشت.

معلمان برای حل کردن مسایل و مشکلات جمعی نیز راهکارهای فردی ارایه می دهند، تورم و گرانی وجود دارد ؛ راه حل انفرادی در دستور کار قرار می گیرد، افراد به شغل دوم و سوم پناه می برند...

به باور ما مشکلات ، مشکلات دسته جمعی است اما به واسطه فقدان یک "ما" ی جمعی عملا در مواجهه با این مشکلات دسته جمعی به راه حل های انفرادی روی می آوریم، غافل از این که راه حل های انفرادی از قضا مشکلات جمعی مان را تشدید نیز می کنند...

پایان گزارش/

پنج شنبه, 05 فروردين 1395 21:01 خوانده شده: 2330 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +18 -1 --
معلم تهرانی 1395/01/06 - 00:56
معلم ها به تشکل ها اعتقادی ندارند چون جز کار سیاسی چیزی از انها ندیدند . معلم کار سیاسی نمی خواهد معلم عزت و معیشت می خواهد . به جای مردان سیاست بکارید درخت تا هوا تازه شود . فانی هیچ تقصیری ندارد . درسته در حد وزیر نیست. ولی او هم از کار سیاسی که برای فرهنگیان اب و نان و عزت نمی شود بیزار است
پاسخ + 0 0 --
تفکر مقصودی 1395/02/10 - 10:46
معلمان عزیز تهرانی و سایر شهرستان ها .. تشکل ها راه به جایی نخواهند برد.. از حسین مقصودی حمایت کنید. عضو هیچ گروه و جناحی نیست.. مستقل و مردمی با یکصدو ده هزار رای وارد مجلس شده و تمام توان خود را برای حل مشکلات معلمان گذاشته.. در سبزوار فوق الهاده بوده و هست و خواهد بود..
پاسخ + +10 -3 --
فرهنگی 1395/01/06 - 09:53
ملاک پیشنهاد دادن آقای حاجی و آقای فانی و خانم ابتکار برای وزارت چی بود?!
کدام شاخصه ویژگی فوق العاده و پیشینه کاری تاثیرگذار و برجسته در سطح آ.پ رو داشتند که اینها رو معرفی کردید!
یک عده آدم سیاسی و نه چهره های برجسته علمی فرهنگی که دغدغه تعلیم و تربیت داشته باشند...
پاسخ + +12 0 --
فرهنگی 1395/01/06 - 09:54
تنها کار آقای فانی فرستادن پرونده خودشو معاونانش و مدیرانش به دانشگاه فرهنگیان بود.
پاسخ + +16 0 --
ناشناس 1395/01/06 - 11:13
هیچ امیدی به این وزیر نیست.
از همان اول هم امیدی به ایشان نمی رفت. کسی که نزدیک ۴۰ سال پست های اجرایی بالا و کلیدی داشته, مخصوصا در دولت گذشته, نشان از محافظه کار بودن و نون به نرخ روز بودن ایشان داره.
فقط سوال از این تشکل های به اصطلاح صنفی میرود که با چه استدلالی ایشان رو به عنوان وزیر انتخاب کردند.؟!!!!!!
البته قدیمیها میگن ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه است, یعنی اینکه تا دیر نشده با همان سیستمی که ایشان را به وزارت رسوندید, از کرسی وزارت پایین بکشید.
اگه شرافت صنفی و کاری دارید باید معلمان رو از دست کسیکه فقط دروغ تحویل اونها داده نجات بدید. این شخص وصله ناجوری به بدنه دولت است, شما ایشان رو با وزرایی مانند وزیر بهداشت و ظریف..... مقایسه کنید.
خداوند به همه ما فهم بیشتر بدهد.
پاسخ + +5 -3 --
جلیل 1395/01/07 - 13:55
من که متوجه نشدم از یه طرف میگند فانی تحمیلی اصولگراها بود از اون طرف هم می گند در طی جلسه ای فانی رو به وزارت پیشنهادکردیم تمام حرفها متناقض و ضد و نقیض است تنها کاری که این سایت و دوستانش بلدند تطهیر دولت در سایه انتقاد و بدگویی از دولت گذشته است اگه دولت قبلی اصلاح طلب بود معلوم نبود الان میخواستند چیکار کنند میگیم حقوقمون کمه میگند ما میراثدار مشکلات دولت قبلی هستیم زمان اونها هم حقوقتون کم بوده میگیم وزی نالایقه میگند نه وزیر خوبیه میراث دار مشکلات حاجی بابایی است در ثانی انتخاب دولت نجفی بود نه این وزیر تنها منطق نویسندگان این سایت تطهیر دولت در سایه انتقاد از دولت گذشته است الان سه سال گذشت همینو می گند تا 8 سال آینده هم همین رو خواهند گفت
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/01/07 - 17:35
سلام
آقای جلیل
تناقضی وجود ندارد !
این یادداشت در نقد عملکرد تشکل ها در دو مورد استیضاح و تجمعات معلمان است و ارتباطی با آقای حاجی بابایی و... ندارد .
لابد شما انتظار داشتید تشکل ها آقای حاجی بابایی را به عنوان وزیر به آقای روحانی پیشنهاد نمایند !
پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/07 - 18:12
اتفاقا شما اگه به دنبال منافع سیاسیتون نبودید و به فکر معلمها بودید باید حاجی بابایی رو پیشنهاد می کردید منتهی منافع معلمین رو قربانی منافع خودتان کردید و ضعیف ترین و بی سواد ترین فرد رو به عنوان وزیر پیشنهاد دادید به این فکر کنید اگه حاجی بابایی رو پیشنهاد میدادید رتبه بندی واقعی رو اجرا می کرد و الان حقوق ما همیسطح اساتید دانشگاه میشد اما تشکل شما که بسیار قدرتمنده و نفوذ زیادی داره با پیشنهاد فانی بزرگترین خیانت رو در حق این قشر ضعیف انجام داد حاجی بابایی که به غیر از خدمت کاری برای معلمها نکرده بود ایشون خودش رو وقف معلمها کرده بود که دیدید رای هم آورد شما خودتان از همین کامنتهاتون قضاوت کنید اصلا یه کامنت میتونید پیدا کنید در حمایت از فانی باشه ؟؟؟؟ چرا صد
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/07 - 18:19
درصد کامنتها بر علیه فانی است ؟ وقتی ایشان در نظر معلمها به شدت منفوره و همه ازش بدش میاد چرا جلوی معلمها می ایستید و با استیضاحش مخالفت می کنید ؟؟؟ اگه شما که میگید اصلاح طلبها طرفدار دموکراسی اند دموکراسی یعنی احترام به نظر اکثریت شما با نظر اکثریت معلمها مخالفت می کنی و حتی خودتون هم می دونید فانی در حد وزارت نیست اما بازم ازش دفاع می کنید
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/07 - 18:27
نه دیگه نشد کلا موضع شما و سایتتان و کاندیداهایی که دفاع کردید از جمله عارف خواستار خصوصی سازی هستند وگرنه زمان حاجی بابایی که از این حرفها نداشتیم از وقتی این دولت اومد چنین واژه هایی پیدا شد البته قبلا هم بود اما در زمان حاجی بابایی مطلقا چنین بحث های وجود نداشت هدف دولت واگذاری مدارس به بخش غیر دولتیه که یه بودجه ای در اختیارش قرار بدند بگند با این بودجه هزینه هات رو تمین کن حقوق معلم و تمام هزینه های مدارس و حتی دستش رو هم باز میذارند میگند میتونی از بیرون هم حق التدریسی جذب کنی پولش رو هر جور دلت خواست بدی بعد اون مدیر هم برای اینکه پول زیادی از این بودجه نصیبش بشه از امکانات مدرسه و حقوق معلها کم می کنه و بعد شروع به اخذ کمک به مدرسه می کنه این رز تفکر همفکران اصلاح طلب شماست البته اونها به شدت علاقه مندند که امتیاز این مدارس رو به آقازاده هاشون بدند چون میدونید که اصلاح طلبها با این کارها مولتی تیلیاردر شدند
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/01/07 - 18:28
جناب جلیل
سلام
دموکراسی به معنای ارائه نظرات مختلف و دادن حق انتخاب به دیگران است .
جناب عالی و نیز آقای حاجی بابایی با همه احترامی که برای شما قائل هستیم نماد مجسم و عینی " پوپولیسم " در آموزش و پرورش هستید .

کافی است نگاهی به گفت و گوی صدای معلم و حاجی بابایی بیندازید و متوجه این نکته شوید .
ما به سیاست های دولت قبل و آقای حاجی بابایی معترضیم اما نگاه انتقادی ما شامل همه است و این دولت و آقای فانی را هم شامل می شود .
هر کس به اندازه عملکرد و سهمش باید نقد شود .
پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/07 - 23:15
اگر منظورتان از پوپولیسم احترام به منزلت و کرامت معلم و تلاش برای بهبود معیشت و همسطح قرار دادن معلم با اساتید دانشگاه است پس واژه بسیار خوبی است حاجی بابایی به دنبال اینها بود اما فانی دنبال چیست ؟؟؟؟ فروش مدارس ؟؟؟؟ اخراج معلمان ؟؟؟؟ لغو معلم رسمی و به کار گیری معلم حق التدریس ؟؟؟؟ افکار کدام وزیر را به نفع آموزش و پرورش می دانید ؟؟ حاحی بابایی که مخالف خصوصی سازی و اخراج معلم و مواقق همترازی معلم با حقوق اساتید دانشگاه یا فانی که خواستار فروش مدارس اخراج معلمین و جذب معلم حق التدریسی و استثمار معلم است
پاسخ + +4 -2 --
جلیل 1395/01/07 - 14:02
اما کسی نیست به نویسندگان این سایت که ذوب در دولتند بگه اینکه حقوق کارمندان بانک 800 هزار تومان زیاد شده هم کار دولت قبلی بود ؟؟؟؟؟ اینکه دندانپزشکی حذف شد کار دولت قبلی بود ؟؟؟؟ مقرری ماه اول کار دولت قبلی بود ؟؟؟ حذف طبقه تشویقی کار دولت قبلی بود ؟؟؟؟ تدریس شش ساعته مدیر و معاون کار دولت قبلی بود ؟؟؟؟ دروغگوییهای شدید در باره رتبه بندی تقصیر دولت قبلی بود ؟؟؟/ همین بی لیاقتیهای فعلیتان در این سه سال چه ارتباطی به احمدی نژاد دارد ؟؟؟/ دولت به شدت با رتبه بندی مخالف بود و جلوی مصوبه را گرفت اینم کار دولت قبلی بود ؟؟؟؟توهین های فراوان به معلمین از جمله مازاد و بی سواد خطاب کردنشان توسط فانی کار دولت قبله؟؟؟ طرح جناب فانی برای جلوگیری از زایمان معلمین خانم در اواسط سال ایده دولت قبله ؟؟؟ فروش مدارس کار دولت قبل بود ؟؟؟؟؟ آخه چرا اینقدر ....میگید اگه عرضه دارید لودجه آموزش و پرورش رو زیاد کنید همونطور که حقوق خودتون رو زیاد کردید همونطور که بودجه تمام سازمانها رو زیادکردید بگید ما نمی خواهیم بودجه سازمان رو زیاد کنیم چه ربطی به دولت قبل داره
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/01/07 - 17:33
سلام
آقای جلیل
اتفاقا این سایت به نقد عملکرد این دولت و وزارت آموزش و پرورش نیز پرداخته است .
قبلا هم گفته ایم برای ما مهم عملکرد است و کاری به عناوین نداریم .
مثلا در گفت و گو با آقای بطحایی از افزایش 800 هزارتومانی حقوق کارمندان بانک ها انتقاد شد ...
برخی از موضوعات بودند که قانون بودند و دولت قبلی با گشاده دستی آن ها را اجرا نمی کرد !
مثلا مقرری ماه اول قانون است و اگر اجرا نشود برای کارمند در موقع بازنشستگی مشکل ایجاد می شود ...
" بخشنامه شماره 15049 / 200 مورخ 31 / 6 / 1390 معاون توسعه مدیریت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص چگونگی کسر مقرری ماه اول از کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند. "

بهتر است کمی قوانین را بیاموزید !
در ضمن خونسرد باشید .
پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/07 - 18:05
الانکه پاداش بازشسته هارو نمی دند و با اون رتبه بندیشون سر این بیچاره ها هم کلاه گذاشتند و خیلی هاشون به خاطر رتبه بندی ماندند و بازنشسته نشدند هر چند که عنوان شده این رتبه بندی در حقوق بازنشسته ها باقی نخواهد ماند در این دولت که به ادعای شما مقرری رو اجرا کرد که مشکلات بازنشستگیشون کم بشه نه تنها کم نشد بلکه بیشتر هم شد
پاسخ + 0 0 --
نیروز 1395/01/08 - 07:40
با سخنان آقا جلیل کاملا موافقم . صرفنظر از عملکردهای دولت گذشته ، عملکرد آقای حاجی بابایی(البته نسبت به آقای فانی) قابل دفاع می باشد متاآث جلیل راست میگوید مثلا با کسر مقرری ماه اول وضعیت بازنشستگی معلمین بهتر و سایر سازمانها از معلمین بدتر خواهد شد؟!!!!! جل الخالق!!! لطفا کمی تفکر و بعد حرررررف.
پاسخ + +5 -2 --
جلیل 1395/01/07 - 14:09
....اصلاح طلبینی که با دیده درامد به اموزش و پرورش نگاه می کنند مگر اینجا کارخانه است خصوصی سازی برای کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی خوبه که موجب بهبود کیفیت و افزایش رقابت شود نه مدارس مگر هدف ما در مدارس کسب سود و درامده ؟؟؟ آخه چرا اصلاح طلبها و بزرگشون عارف اینها رو نمیدونه از کسیکه فرق دره با معدن رونفهمه چه توقعی ازش وجود داره هر چند که من مطمئنم اگه رضایی جواب رو نمی گفت حتی روحانی هم نمیدونست جواب چیه شانس آورد که رضایی جلوتر از روحانی بود و جواب رو گفت اصلاح طلبها دشمن معلمین هستند دیدگاه اونها نگاه سرمایه داری به این سازمانه قصد دارند مدارس رو سرانه ای کنند و بودجه آموزش و پرورش رو ببلعند اینها فاقد هر گونه رحم و مروت و انصاف هستند در هیچ کشوری حتی عقب افتاده ترین کشورها به دیده سود و درامد به مدارس نگاه نمیشود در تمام کشورهای جهان نگاه به این سازمان صرفا نگاه هزینه ای است باید تا می توانند هزینه کنند تا موجب رشد علم دانش و فرهنگ شود تا در اینده افرادی متخصص
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/01/07 - 17:27
آقای جلیل
سلام
کمی خونسرد باشید !
در این یادداشت بنده سخنی از " خصوصی سازی " و امثالهم به میان نیامده است .
بهتر است یاد بگیریم همیشه در موضوع سخن بگوییم .
پایدار باشید .
پاسخ + +5 -2 --
جلیل 1395/01/07 - 14:13
تحویل کارخانجات و صنعت و اقتصاد شود اما اصلاح طلبها چنین چیزی را نمیفهمند و فقط به فکر فروش مدارس و خصوصی سازی اند تا از این طریق درامدی سرشار برای خود کسب کنند اموزش و پرورش باید حاکمیتی بماند و بیشتین بودجه برای این نهاد صرف شود تا موجب رشد افراد متخصص در جامعه شود ما با فروش مدارس و خصوصی سازی موتور اقتصاد کشور را از کار می اندازیم خصوصی سازی فقط در کارخانجات باید صورت بگیرید بروید شرکت های تولید خودرو را از انحصاری دراورید و خصوصی کنید تا با سایر شرکتها رقابت کند چرا وقتی عرضه خصوصی سازی خودرو سازی را ندارید زورتان به آموزش و پرورش میرسد و در این سایتها با استخدام شهسوار زاده به ترویج خصوصی سازی می پردازید تمام کسانیکه از خصوصی سازی آموزش و پرورش حرف بزنند و قلم بزنند خائن هستند
پاسخ + +2 -5 --
مهرداد 1395/01/07 - 18:34
با سلام
آقا جلیل
مثل این که پست مهمی در دور قبل داشتی و آن را از دست داده ای ؟ !
کمی فکر کن و بعد حرف بزن !
هنوز گندکاری های بابک زنجانی ، رحیمی ، بقایی و سایر مدیران پاک دست دولت معجزه هزاره سوم رونمایی کامل نشده است !
بس است دیگر !

در دیزی باز است
حیای گربه کجا رفته است ؟
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/07 - 20:37
دیگه این حرفها قدیمی شده شما اینارونگی چی بگی تخلفات رحیمی متعلق به دولت اصلاحات بود که حکمش در زمان احمدی نزاد صادر شد بابک زنجانی همکه ارتباظش با مجمع تشخیص فاش شده بعد هم این مسائل چه ارتباطی به حاجی بابایی داره ایشون به غیر از خدمت کاری برای معلمان انجام ندادند واگه یک سال هم وزیر بود الان حقوق ما همسطح اساتید دانشگاه میشد منتهی این دولت وفانی خرابش کردند حاجی بابایی بهترین وزیر بود وکوچکترین خطایی نداشت
پاسخ + 0 0 --
حیدری 1395/01/07 - 20:55
آقای جلیل دروغ بس است دیگر !
هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد !
تو پستت را گرفته اند داری ضجه می زنی !
این ها همه بهانه است .
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/07 - 23:11
لابد تمام کسانیکه اینجا در مخالفت با فانی کانت می گذارند در دولت قبل پست مهمی داشتند که الان به دلیل اینکه از پستشان عزل شدند در مخالفت با فانی کامنت میذارند از نظر من حاجی بابایی قویترین وزیر تاریخ آموزش و پرورش بود که صدای معلم نیز به این امر واقف است منتهی تمام مخالفتهایش از روی عناد و صرفا سیاسی است
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/01/08 - 07:38
سلام
آقای جلیل
این که ادعا کرده اید :
" حاجی بابایی قویترین وزیر تاریخ آموزش و پرورش بود "
و گفته اید صدای معلم هم به آن واقف است !
دوست عزیز !
از کجا و با استناد به کدامین مطالب و یا فکت به چنین گزاره ای رسیده اید ؟!
صدای معلم نیازی به سخنگو ندارد !
مواضع ما نیز کاملا مشخص است .
صدای معلم منتقد سیاست های حاجی بابایی بوده و هست .
ما کاری به شخص نداریم و برنامه ها را نقد می کنیم و خیلی اهل ذوب شدن در کاریزمای افراد هم نیستیم !
پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/01/08 - 13:25
مخالفتهای شما صرفا سیاسی است حاجی بابایی مردی بود که به معلمین کرامت انسانی بخشید و با حذف حق التدریسی و استخدامشان امنیت شغلی معلمهارا تحکیم و از فروپاشی خانواده هایشان جلوگیری کرد گفت یعنی چی معلم حق التدریسی یعنی چی خصوصی سازی مدارس معلم باید امنیت داشته باشه شما با چنین انسان بزرگی مخالفت می کنی ؟؟؟؟؟ هر کسی با حاجی بابایی مخالفت کنه قطع و یقین دشمن تمام معلمین است مخالفت با چنین انسانی یعنی مخالفت با تمام کرامت ها و ارزشهای انسانی یک معلم
پاسخ + +2 -1 --
بازنشسته مهر93تبریز 1395/01/07 - 21:31
آقای جلیلل وپورسلیمان وحیدری بابادردمشترک همه شماها نداشتن قدرت اجرایی برای حل مشکلات وظلم جاری است وزیادبه هم معترض نباشیدواهل ظالم راخوشحال نکنیدوپیروزی باحق خواهدبود.
پاسخ + +3 -1 --
مهم 1395/01/08 - 07:49
دولت کارخانه نگه دار و مدرسه فروش!!! بیا بخر و ببر . تموم شد. برادهر آقازاده ای لازمه . بدو بدو بدو!خخخخ. کمی تفکر آقای فانی!!!
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1395/01/09 - 15:53
همه تون ... 18 ماه ازبازنشستگی تموم شده وزیر راست راست جلو میلیونها نفر در رسانه ملی به همه مون دروغ میگه اونموقع شما ها داری تفسیر میکنی شکمتون سیره اگر عرضه داری چرا دم از حق ما نمیزنی
پاسخ + +1 -2 --
اسد 1395/01/09 - 23:52
من خودم اصلاح طلبم در کل اصولگراها بااموزش وپرورش بهتر
رفتار کردن متاسفم واقعا یکی به نعل یکی به میخ نزنیم هیج کس
به فکر این معلمان بدبخت نیست فقط یاحضرت مهدی تو به داد ما معلمان
برس یامهدی ادرکنی
پاسخ + +1 -1 --
احمد رضا از گیلان 1395/01/11 - 18:28
بابا کار فانی از این حرف ها گذشته آقای پور سلیمان برو در جای دیگری سرمایه گذاری کن دیر میشه ها
پاسخ + +1 -1 --
علی معلم 1395/01/13 - 03:55
جناب جلیل بزرگوار
از خواندن کامنتهای شما حقیقتا لذت میبرم.چون عین واقعیتها را بیان میکنید.
ممنونم از شما
ولی نمیدانم چرا برخی به اصطلاح همکاران معلم یا شاید غیر معلم از شنیدن حقیقت گریزانند و با عرض پوزش فراوان در برابر فهمیدن بسیار مقاومت میکنند.تا این افراد هستند هیییییییییییییییییییییییییییچ امیدی به تحول و تغییر اساسی در شان و منزلت و حقوق معلم نخواهد بود.
به امید انتخابات درست در سال 96
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/06/14 - 17:59
با عرض ادب واحترام سلام خسته نباشید جناب اقای نجفی ،اینجانب محمدهادی قربانی.فرزند اکبر با شماره کارت ملی 2440076287.من 30سال سن دارم،چندین سال نامزد دارم،ولی بعلت مشکلات مالی و اجاره نشینی نمی توانم ازدواج کنم،مدتی هم هست،مصالح ساختمانی گران شده،و خشکسالی کارگری نیست،من نیز فن خاصی بلد نیستم جز کارگری،اطرافیانم هم توان مالی ندارند کمکم کنند ازدواج کنم،تصمیم گرفتم برای شما نامه بفرستم،شاید فرجی شد،خواهشمندم اگر امکان داره به من کمک مالی کنید ازدواج کنم و بهتر زندگی کنم مدتی هست اجاره خونه برام مشکلی بزرگ شده،اگر یه کمک کوچکی اندازه اجاره خونه به من کمک کنید،یه مشکل بزرگ من حل کردید بخدا روم نمیشه اینها حضوری بیام بگم.خیلی ممنون و متشکرم از زحمات شما.شماره تماس من 09336166477.مجبور نبودم شماره عابرم نمیفرستادم.شماره عابر بانک رفاه (5894631535989081)بنام محمدهادی قربانی.تو راخدا کمک کن.موفق،سربلند و سلامت باشی در پناه الله(من ایمیل نداشتم مجبور شدم این نوشتم.دوست داشتم 13شهریور ازدواج کنم ولی بعلت مشکلات مالی نشد،تو را خدا کمکم کن تا بعد ماه محرم و صفر ازدواج کنم)

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور