صدای معلم

حال با استناد به بودجه پیش بینی شده در سال 1400 برای وزارت آموزش و پرورش پرسشی که به ذهن می رسد این است که اعتباری مشابه با کمی بیشتر و یا کمتر از آن را در سال 1399 چگونه و کجا هزینه کرده اید ؟!

تعطیلی مدارس ؛ فرصتی طلایی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی ؟!

مینو امامی/ دبیر بازنشسته

آیا وزارت آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس به عنوان فرصتی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی استفاده می کند

مقدمه
علوم اجتماعی حول تحولات و دگرگونی پدیده های اجتماعی می چرخد. اگر قوانین علوم محض نسبتا پایدار به نظر می رسند این مهم در علوم اجتماعی با تأثیرپذیری از بسیاری از عوامل طبیعی و غیرطبیعی ، تغییرپذیرند. به امر آموزش در مدارس اشاره می نمایم.

روزگاری ، وقتی از واژه یا فرآیند آموزش سخن گفته می شد حداقل در جامعه ما دیگر از حضوری بودن آن ، هیچ بحثی به میان نمی آمد. اما امروز با تأثیر پذیری از تسرّی جبری ویروس کرونا و جهان شمولی آن با تمامی عوارض هولناک و مخاطره آمیزش ، آموزش حضوری در مقابل آموزش مجازی قرار گرفته و عوالم و تظاهرات نمادی خود را گم کرده است. البته این مهم بیشتر در کشورهای کمتر توسعه یافته مشهود است ، چون کشورهای پیشرفته همانند ما در برابر این اتفاق ناگوار ، غافلگیر نشده اند و از آن به عنوان بحران مدیریت یاد نکرده اند ، آنان دهه ها و یا سده هاست که آموزش رایج خود را با تکنولوژی آموزشی ترکیب نموده اند.
منظورم حضور کم رنگ تکنولوژی آموزشی در مدارس ما نیست. جایی که ما تکنولوژی را در اتاقی محبوس کرده ایم و هیچ دانش آموزی و حتی گاه معلمی (که البته حوصله و فرصت و میل معلمان کمتر به استفاده شخصی و منفرد از آن گرایش دارد) اجازه استفاده از وسایل الکترونیکی موجود در آن را بدون حضور آقا بالا سر ندارد. تکنولوژی سال هاست که در اختیار آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته است و نگاه پادگانی ما در مدارس متاسفانه اجازه تصوری به جز ایجاد محدودیت و کنترل انضباطی دانش آموزان نداشته است. آنان آموزش حضوری را ولو با احتمال ریسکی بالا برای تضمین و حفظ سلامتی ، ترجیح می دهند ولی ما تصور کرده ایم که آسمان دهان باز کرده و آموزش مجازی به عنوان یک معجزه الهی و تنها طریق مصلحت نظام آموزشی بر ما نازل شده است.

آیا وزارت آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس به عنوان فرصتی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی استفاده می کند

یکی از وظایف اصلی وزارتخانه آموزش و پرورش چیست ؟
تا دیروز بیشتر صحبت وزیر آموزش و پرورش و سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور ، پیرامون مدرسه سازی و بازسازی مدارس مخروبه و خطرآفرین طرح می شد و با تحریک حس نیکوکاری خیّرین مدرسه ساز ، آنان را بدین فعلِ حسنه ترغیب می نمود. تا حدی که این خیّرین خود تبدیل به یکی از ساز و کار ساختار اداری این سازمان گردیده و عمل خیر بیشتر به یک کارکرد نمایشی غیرقابل اعتماد و غیر قابل تحسین برانگیز تبدیل می شد.
و امروز در وانفسای تبادل بی سرانجام اعتقادی به ارجحیّت آموزش حضوری یا مجازی توسط معلمان و فرهنگیان و مسئولان و اولیا و حتی دانش آموزان و به دور از بهترین شرایط و حالت ممکن یعنی ترکیبی از هر دو ، آنچه که ظاهرا فراموش شده است نیاز چندین دهه ای مدارس به مرمت و بازسازی و تعمیرات جزئی و کلی است. نیک می دانیم که یک ساختمان خالی به دلیل عدم انجام کارهای ضروری برای حفظ نظافت و نگهداری ، به مرور مستهلک تر می شود و تخریب آن اجتناب ناپذیر است.
حال در این شرایط که هزینه برق و آب و گاز و سرانه مدارس ، صرف مدارس نمی شود و به آب و برق و گرمایش کل مدرسه ای که شاید فقط مدیر و معاون و چند نقش محدود دیگر در آن است نیازی نیست ، بهترین فرصت برای مدیران مدارس و مسئولان ادارات هست تا به تشخیص نیازهای ضروری ساخت و ساز و یا تعمیر و نصب رادیات و تازه کردن سیم کشی کهنه و خطرناک برخی از مدارس ، تخریب سرویس های بهداشتی عهد عقیق و ساخت دوباره آن ، رنگ آمیزی و نقاشی کلاس ها و کریدورها و سرویس های بهداشتی و غیره ، شناسایی کانون های خطر و بهینه سازی حیاط مدارس ، ایجاد فضای سبز در جای جای مدارس ، نصب شیشه های جدید به جای شکسته های آن ، تعمیر لولاهای خراب درهای کلاس که اکثرا با تخته پاک کن بسته می شوند ، تکمیل و تجهیز امکانات ورزشی و آزمایشگاهی و کتابخانه ای و تکنولوژی آموزشی و....

آیا وزارت آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس به عنوان فرصتی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی استفاده می کند

جناب وزیر و معاون محترم نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور ،
الان اگر جبر روزگار ، درِ مدارس را بسته و غم و اندوهی وصف ناپذیر به جامعه تحمیل نموده است و طراوت و شادابی و نشاط حضور در مدرسه و کلاسِ درس را از منِ معلم و دانش آموز گرفته است ، بهترین فرصت برای شماست تا قدر گوهر زمان را بدانید و برای فردای نه چندان دور سرمایه گذاری ارزشمند و تحسین برانگیزی بنمایید.
از عنوان معاونت مربوطه دو واژه ارزشمند " توسعه " و " تجهیز" گویای کارکرد اصلی آن است اما دریغ و صد افسوس که برداشت ما با عجین کردن خیّرین مدرسه ساز با این واحد اداری ، هر دو را به وادی فراموشی سپرده است. اگر سرکشی به تمام مدارس کشور در تمامی مناطق روستایی و شهری و..... به دلیل سختی امر غیرممکن و به دلیل حاکمیت ویروس کرونا مخاطره آمیز هست ، از مدیران حاضر در مدارس بخواهید تا نیازهای بازسازی و تعمیر مدارس خود را فهرست بندی و از طریق همان فضای مجازی به شما نیروهای ستادی ارسال نمایند تا جهاد نوسازی حقیقی را با همکاری یکدیگر ممکن بسازید.

آیا وزارت آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس به عنوان فرصتی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی استفاده می کند

حال با استناد به بودجه پیش بینی شده در سال 1400 برای وزارت آموزش و پرورش پرسشی که به ذهن می رسد این است که اعتباری مشابه با کمی بیشتر و یا کمتر از آن را در سال 1399 چگونه و کجا هزینه کرده اید ؟!
با هم نیم نگاهی به جدول بودجه سال 1400 بیندازیم تا شاید قدری به تأمل بنشینیم !

جدول جزئیات بودجه آموزش و پرورش در سال 1400

عنوان  بودجه ( تومان)

وزارت آموزش و پرورش

۴۸۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون

ادارات كل آموزش و پرورش استانها

۸۹ میلیارد

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

۱۱ میلیارد و ۶۰۲ میلیون

كسورات بازنشستگي سهم دولت مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري

۸ هزار میلیارد

كمك به تامين سرانه دانش‌آموزي

هزار و ۱۲۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار

طرح جامع حمايت و ارتقا

هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۲ و ۶۰۰ هزار

کمک به صندوق حمایت از توسعه مدارس

۱۰۰ میلیارد

سازمان مدارس غير دولتي و مركز توسعه مشاركت هاي مردمی

۴۰ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و  ۶۰۰ هزار

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

۷۲ میلیارد

برون سپاري و توسعه مشاركت در آموزش کاردانش

هزار و ۱۶۳ میلیارد و ۶۱۶ میلیون

فعاليت هاي پرورشي و امور تربيتي

۳۳۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون

كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان

۵۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون

دانشگاه شهيد رجائي

۱۱۸ میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار

فعاليت‌هاي تربيت بدني و ارتقای سلامت

۶۱۴ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار

توسعه كمي و كيفي آموزش پيش دبستانی

۷۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون

كيفيت بخشي به فعاليتهاي آموزشي، پرورشی و توسعه عدالت آموزشي

۲۰۹ میلیارد و ۴۹۱ میلیون

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي - موزه تاريخ تعليم و تربیت

یک میلیارد

سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور

۴۵ میلیارد

اداره مدارس خارج از كشور

۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون

خريد خدمات آموزشي در مناطق مورد نياز

۹۴۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون

دانشگاه فرهنگيان

هزار و ۸۴۶ میلیارد و ۳۵ میلیون

سازمان آموزش و پرورش استثنايي

۲۴۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي- پژوهشگاه مطالعات

۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون

نهضت سواد آموزي

۳۰۷ میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار

منبع جدول :  YJC ( سایت باشگاه خبرنگاران جوان )


از منبع ذکر شده جهت استحضار خوانندگان گرامی ، نکاتی مهم تقدیم می گردد :
" در بند‌های لایحه بودجه علاوه بر ردیف‌های اعتباری که در آموزش و پرورش بخش عمده آن اعتبارات هزینه‌ای است، به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش علوم و بهداشت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضا‌های آموزشی ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند.

تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان همچنین هیئت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت تمامی عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک هفت گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است.

آیا وزارت آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس به عنوان فرصتی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی استفاده می کند

علاوه بر آن به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا برای احداث تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی ، پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش به مصرف برسد این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد. از عنوان معاونت مربوطه دو واژه ارزشمند " توسعه " و " تجهیز" گویای کارکرد اصلی آن است اما دریغ و صد افسوس که برداشت ما با عجین کردن خیّرین مدرسه ساز با این واحد اداری ، هر دو را به وادی فراموشی سپرده است.

همچنین در راستای تحقق ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرای فرمان امام به استثنای مواردی که به اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تصفیه آن را دارند موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه اقدام کنند؛ معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های مربوط به منظور توسعه عدالت آموزشی ، نوسازی مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و همچنین خوابگاه‌های دانش آموزی کمیته امداد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

آن طور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده در بند‌های بودجه به این موضوع اشاره شده است که تمام واحد‌های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب برق و گاز در صورت رعایت الگوی مصرف معاف هستند و سقف الگوی روبه‌ رو شده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت ، نیرو و آموزش و پرورش همچنین سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود." (1)1) شهر آرا نیوز . جزئیات بودجه آموزش و پرورش در سال 1400 . کد خبر 51533 . 13 آذر 1399.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آیا وزارت آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس به عنوان فرصتی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی استفاده می کند

سه شنبه, 16 دی 1399 13:03 خوانده شده: 902 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/10/16 - 19:10
فعاليت هاي پرورشي و امور تربيتي

۳۳۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان
و
وزارت آموزش و پرورش
۴۸۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

والله بالله انصاف نیست.
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1399/10/16 - 19:17
فعاليت‌هاي تربيت بدني و ارتقای سلامت
۶۱۴ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ، ولی
وزارت آموزش و پرورش
۴۸۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار

با این بودجه کدام ارتقای سلامتی صورت گرفته و یا خواهد گرفت که پاسخگوی آموزش حضوری در شرایط کرونایی نیست؟
با نگاه به جدول ، متوجه حیف و میل بودجه هستیم با عناوینی گوناگون.
پس چطور می گویند با ۹۶ درصد بودجه آموزش و پرورش فقط به کارکنان حقوق می پردازند؟
نکند همه این عناوین و بودجه آنها فقط صرف پرداخت حقوق کارکنان آن
بخش ها می شود؟! بعید نیست از
این ها.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/10/16 - 19:21
طرح جامع حمايت و ارتقا
هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۲ و ۶۰۰ هزار تومان
یکی بگه یعنی چی ؟ حمایت از چه چیز و ارتقای چه چیز؟!!

بودجه شبیه سندسازی برخی از کارپردازان خدانشناس ادارات نیست؟!!!
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/10/16 - 19:25
مدیران محترم چه خبر از سرانه سال ۹۹ ؟ کجا و چگونه هزینه کردید؟ اصلا دریافت کردید؟

كمك به تامين سرانه دانش‌آموزي
هزار و ۱۲۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و
۶۰۰ هزار تومان.
پاسخ + +5 -1 --
ناشناس 1399/10/16 - 19:55
اوراق مالی اسلامی چه صیغه ای است؟ نکند اوراق مالی هم ایدئولوژیک شده ما بی خبریم؟ در اقتصاد اسلامی مصداقی برای این مفهوم وجود ندارد. عجب ابتکاری
پاسخ + +5 -1 --
ناشناس 1399/10/16 - 20:02
اگر کسی از این بودجه سردرآورد
لطف کند واسه ما هم تحلیل کند.
چه خبره ؟
پاسخ + +7 -1 --
جمهوری ویران 1399/10/17 - 12:30
خدای من بودجه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را نگاه کنید!
پاسخ + +9 0 --
نرگس کارگری 1399/10/17 - 12:54
خانم امامی عزیز
سلام و عرض ادب
به نکته ی بسیار خوبی اشاره کردید.
اتفاقا سوال خیلی از ما این است.
مدارس با توجه به آنکه تعطیل هستند ولی نسبت به تعمیر و بازسازی نمی توانند اقدامی انجام دهند. چون سرانه را از مدرسه قطع کرده اند و گفته اند از خود مردم کمک بخواهید.
حتی مدارس به خاطر وضعیت بد مالی، مجلات رشد را هم سفارش نمی دهند.
پاسخ + +9 0 --
مدرس آزاد 1399/10/18 - 15:38
با سلام خدمت فرهیخته محترم سرکار خانم دکتر امامی
از این بابت به شما گفتم دکتر که نسبت به اصلاح جامعه، چه در حضور و چه در غیاب، دلسوزی و حس مسئولیت پذیری دارید و این حس تفکر را به تلاش وامیدارد و خاصیت انسان را از دکترهای بی خاصیت مفیدتر می گرداند! اگر بی تفاوت بودید، شاید دوباره به این وبلاگ بر نمی‌گشتید و اگر برنمی گشتید دلیل بر تغییر احساساتتان و حضور در صحنه های دیگر نمی بود و البته این وبلاگیست مفید و نه متعالی؛ در اسلام بازنشستگی نداریم! و شایسته سالاری اساساً ارتباطی به سن و سال ندارد! و البته هر رونده‌ای بازگشت کننده نیست!
خواهرم! عقل و شرع همیشه کنار همند و مراقب باشید هیچگاه در قضاوت و استدلال، احساسات، شما را به خطا نبرد! از بهترین حسها، حس تبعیت از شرع و عقلانیت است و از بهترین عقلانیت ها، برای احساسات ارزش قائل شدن در محدوده مجاز کراندار و بیکران!
بواسطه متغیرها، نسخه ها متفاوت! و چه تلخ است نسحه پیچ اعظم غایب!
هم در است و هم دیوار! و مدرس آزاد شاید تا همیشه در کناری بی کنار!
او که بینائیش کافیست، نگهدارمان!
پاسخ + +6 0 --
محمد باقر شیبانی 1399/10/18 - 20:49
در این ایام تعطیل اگر محاسبهء دقیق هزینه های آب -برق-گاز مدارس و رفت و آمد و سرویس مدارس که خانواده ها هزینه می کردند و هزینهء خوراک شبانه روزیها انجام شود رقم بسیار چشم گیری خواهد شد که تجمیع آنها می تواند به کمک تعمیر و عمران مدارس بیاید.
پاسخ + +6 0 --
کارشناس 1399/10/18 - 21:41
علاوه بر نوسازی مدارس ، میز و صندلی های شکسته که آسیب جسمی
نیز وارد می نمایند و خطرناک هستند
هم باید تعمیر و یا نو شوند.
مدارس ما کمبود بسیاری دارند که
متاسفانه کسی در مدرسه آنها را
نمی بیند. گویی ذات مدارس همین خرابی و کهنگی و تخریب هست.
بهترین و بیشترین زمان از عمر
دانش آموزان و معلمان و مابقی در مدارس می گذرد. مسئولین باید خدماتی در خور ارزش انسانی بدهند.
نالیدن و نداریم نداریم گفتن ها دیگر
کاری از پیش نمی برد. نویسنده محترم به خوبی اشاره کرده اند بودجه یک ساله را چه کرده اید؟
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/10/22 - 09:31
وزیر هم برای همین مدارس را بازگشایی می کند تا مجبور به
هزینه کرد بازسازی نشود.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/10/28 - 07:16
مدیران و فرصت طلایی ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رتبه بندی معلمان با آزمون ؛ خلاف ضوابط علمی است و به بی عدالتی منجر خواهد شد ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور