صدای معلم

« کسانی که در این چند ماهه به بهانه کرونا بر طبل تعطیلی و به بن بست کشاندن مدارس کوبیده و دم از آموزش به اصطلاح مجازی و آنلاین زده می زنند بعضا از اصل تکنولوژی مجازی بیگانه بوده و فلسفه وجودی و ایجابی آن نیز نداشته در شرایطی دیگرگونه و یا عادی مدرنیته را به باد تمسخر می گرفتند ! »

"چوخ بختیار" هایی که " تعطیلی مدارس " ماه عسل آنان می باشد !

عبدالله افراسیابی / معلم

تعطیلی مدارس و چوخ بختیارهای آموزش و پرورش

در بحبوحه اوضاع کرونایی کشور عزیزمان که منفک از کلیت جهان نیست به رغم این فاجعه و بلایی خانمان سوز و دهشتناک و ضعف مدیریتی در سطوحی از داخل و بین الملل متاسفانه برخی دیدگاه ها و نظرات و تصمیمات و اقدامات و نحوه نگرش های سطحی و غیر تخصصی و پوپولیستی و در مواردی سودانگارانه افراد در مرتبط ساختن این تراژدی با مقوله آموزش و تربیت جوانان و به ویژه دانش آموزان مدارس در پایه ها و رشته های مختلف پژواکی مضحک فراروی همگان قرار داده است.

پرواضح است که بر طبق عقل و علم و منطق و تجربه و با عنایت به عینیات تاریخی و تحقیقات آکادمیک جهانی و وطنی و بازخوردهای تجربی اولویت در امر تعلیم و تعلم و رشد و استکمال علمی و اخلاقی و متعهدآور و مسئولیت پذیرانه و دموکراتیک با راهبرد و راهکارهای حضوری و چهره به چهره است و نه از راه دور و انگاره های مجازی.

تمرین و مشق دموکراسی، مشارکت و رقابت سالم و مسابقه علمی و پراتیک کمال آفرین و اجتماع پذیر طی یک فراگرد و فرایند همگنانه و اجتماعی و نه منفرد و سایه انگارانه محقق و جاری و ساری می شود. ابزار و ساز و کار مجازی به مثابه یک مکمل و پشتیبان می تواند موثر واقع گردد اما اینکه بی انگاریم و چنین تصور کنیم که آموزش مجازی می تواند و یا باید به عنوان آلترناتیو مطرح گردد و با این بهانه به ستیز با آموزش حضوری و گشایش مدارس و روال منطقی و معقول گذشته و قبل از دوران کرونایی بپردازیم سخت در اشتباه بوده و طریق ترکستان و شاید گورستان را پیموده ایم .

کسانی که در این چند ماهه به بهانه کرونا بر طبل تعطیلی و به بن بست کشاندن مدارس کوبیده و دم از آموزش به اصطلاح مجازی و آنلاین زده می زنند بعضا از اصل تکنولوژی مجازی بیگانه بوده و فلسفه وجودی و ایجابی آن نیز نداشته در شرایطی دیگرگونه و یا عادی مدرنیته را به باد تمسخر می گرفتند !

از کارتل ها و تراستهای عمده واردات و فروش تجهیزات اینترنتی ، موبایل و غیره در قالب فعالیت شبکه های مجازی که بگذریم که در این وانفسا چه سودهای کلانی به جیب می زنند، طرفداران به تعطیلی کشاندن مدارس و آموزشگاه های عالی و دانشگاه ها دانسته و یا ناآگاهانه در دام اختاپوسی چنان کلان سرمایه سالاران افتاده و به قول معروف "مفت الذین" کولی مجانی می دهند. حال بماند که برخی سوءاستفاده های روانی نیز مزید بر علت تلقی می گردد.

الغرض در سطوح پایین دستی هستند کسانی که از این نمد کلاهی برای خود می جویند. برخی موسسان و چرخندگان مستقیم و غیرمستقیم مدارس به ویژه برخی مدارس و پرطمطراق به اصطلاح هیئت امنایی و غیر انتفاعی ( بخوانید کاملا انتفاعی) به وقت ثبت نام به عناوین گوناگون و بعضا ماورایی و یا واهی وجوه کلان از اولیاء دانش آموزان دریافت می کنند اما به خاطر اوضاع و شرایط کرونایی از ارائه بسیاری از خدمات و تسهیلات و تمهیدات وعده داده شده و گران قیمت و شاهانه طفره رفته و سر باز می زنند. و از قضا با پیازداغ خدمات به اصطلاح دوقلو و مجازی مبالغی دیگر به جیب مبارک می زنند.

برخی از هواخواهان و مدافعان سرسخت تعطیلی مدارس نیز که گاها دیده شده عرضه و توان کلاس داری را نداشته و یا با اصالت و جوهره آموزش و تربیت به معنای حقیقی آن بیگانه و در تضاد و تناقض هستند از باز بودن مدارس و تعلیم و تربیت حضوری نگران می باشند. می ماند به تعبیر مرحوم بهرنگی "چوخ بختیار" ها ( 1 ) که تعطیلی مدارس ماه عسل آنان می باشد و حضرات راحت و بدون مزاحم خاص خویش نائل گشته و به امور خصوصی و شخصی و منفعت بار خویش می رسند و به جان همگان دعا می فرمایند. "زهی به سعادت اینان".

تعطیلی مدارس و چوخ بختیارهای آموزش و پرورش

( صمد بهرنگی )

یک سوال دردناک نگارنده از مدافعان تعطیلی مدارس و البته بیشتر از آن دسته از علمداران و سینه زنان این تئوری که دانسته و سودانگارانه ترکتازی می کنند این است که چطور کرونا را در فضای مجازی بعضا غیر بهداشتی و فاقد پروتکل لازمه و خانه و خیابان و پارک و جشن و عزا و مسافرت و میهمانی و پارتی و عشق و عاشقی خصوصی جمعی و غیره و یا در شرایط و حالات متداول جامعه و حضور برخی دانش آموزان در بعضا محیط های کار و کاسبی و غیره نمی بینند اما همین که نوبت به مظلومی به نام مدرسه می رسد آه و واویلا سر می دهند و به نوحه سرایی پرداخته و لیل و نهار را به هم می دوزند و با آسمون و ریسمون کردن های آنچنانی ماهی مقصود و منظور خویش را از آب گل آلود می گیرند. برخی از هواخواهان و مدافعان سرسخت تعطیلی مدارس نیز که گاها دیده شده عرضه و توان کلاس داری را نداشته و یا با اصالت و جوهره آموزش و تربیت به معنای حقیقی آن بیگانه و در تضاد و تناقض هستند از باز بودن مدارس و تعلیم و تربیت حضوری نگران می باشند.

در این محکمه برخی اولیاء دانش آموزان نیز مقصر و یا حداقل قاصر تشریف دارند . پدر و مادر طلبکاری که بخش قابل توجهی از روزهای به یاد ماندنی کرونایی را که بایستی برایشان تراژدیک باشد کمدیک بوده در مسافرت بوده اند و همه جا نازدانه ها و نازک نارنجی های خویش را همراه خود برده اند وقتی با بازبودن مدرسه ای در گوشه ای از این مملکت مواجه می شدند و با این که حضور دانش آموزان اجباری نبوده با کمال پررویی و طلبکارانه به مسئول و یا معاون و حتی معلم مدرسه می گفتند شما اصلا به فکر سلامت بچه ها نیستید و اگر فرزند ما کرونا بگیرد چه کسی مسئول است و آیا شما به کرونا مبتلا شدن فرزند ما را به گردن می گیرید و یا به دانش آموزی یاد داده بودند که در مواجهه با معلم و یا دبیرش گستاخانه بگوید شما می خواهید با تدریس حضوری جان مرا به خطر بیاندازید و مرا بکشید؟

البته معلمان و دبیران و مدیران و مسئولان دلسوز مدارس و آموزشگاه ها در کنار تدریس حضوری از خدمات رسانی علمی و آموزشی از طریق شبکه های مجازی غافل نبوده و اغلب زحماتی مضاعف متحمل گشته و می شوند و به جز اندکی همواره خواهان باز بودن مدارس و ایفاء وظیفه انسانی الهی  و وجدانی خود بوده و هستند.

تعطیلی مدارس و چوخ بختیارهای آموزش و پرورش

نگارنده بارها و بارها شاهد و ناظر بوده ام که داش آموزانی با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی به نحو احسن و شایان تحسین از باز بودن مدارس و استفاده حضوری و چهره به چهره از درس و معلم و دبیر استقبال کرده اند. اما گاها نیز متاسفانه و صد افسوس می دیدم و می شنیدم که افرادی در قالب معلم و یا اجرایی همیشه سعی و تلاششان بر این محور و مدار می چرخیده که مدارس را به تعطیلی بکشانند و یا دبیری به دلایلی از دانش آموزان می خواست که در منزل بمانند و پا به مدرسه نگذارند تا مبادا به کرونا مبتلا شوند و با لفظ این که برای چه به مدرسه آمده ای دانش آموزانی را هم که مشتاق و علاقمند به استفاده علمی و آموزشی از دبیرانشان بودند دلسرد نموده و از مدرسه می تارانند.

امید است که مسئولان ذیربط با یک کارشناسی جامع الاطراف و بدون شائبه های ضررآفرین و با لحاظ کلیه جوانب هم در این اوضاع و احوال کرونایی و همچنین با لطف و عنایت حق برای پس از برگشتن اوضاع و شرایط به حالت عادی و ما قبل کرونا چاره ای مدبرانه و مدققانه و مفید به حال همگان به خصوص دانش آموزان و دانش پژوهان این مرز و بوم بیندیشند و از این رهگذر سهمی  و افروسترگ در تمدن سازی و رشد فرهنگ و دانش و علم و فن آوری میهن عزیزمان بر عهده بگیرند.

خداوند متعال یار و پشتیبان تمامی دلسوزان و زحمتکشان حقیقی باد به امید فردایی بهتر و ایرانی پر افتخارتر و سربلندتر.

انشاءالله تعالی. "والله المستعان"

 

( 1 )

آقای چوخ بختیار

« هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد، هر بلایی می‌خواهد نازل شود، هر آدمی می‌خواهد سر کار بیایید، در هر صورت آقای چوخ بختیار عین خیالش نیست، به شرطی که زیانی به او نرسد، کاری به کارش نداشته باشند، چیزی ازش کم نشود/ رئیسی خوب است که غیبت او را نادیده بگیرد و تملق ­های او را به حساب خدمت صادقانه بگذارد/ زندگی او مثل حوض آرامی است. به هیچ قیمتی حاضر نیست سنگی تو حوض انداخته شود و آبش چین و چروک بردارد. آدم سر به راه و پا به راهی است. راضی نمی‌شود حتی با موری اختلاف پیدا کند/ برای این که او را آدم پست و بی‌ شخصیتی ندانند، به جای شرف و کله شقی، کلمه ­ی زندگی را می‌گذارد که حرف گنده‌ای زده باشد و هم خود را تبرئه کند. وی زن و بچه‌اش را خیلی دوست دارد. همیشه می‌ترسد که مبادا بلایی سر آن‌ها بیاید، یا بی ‌سرپرست بمانند/ آقای چوخ بختیار خیلی رنج می‌برد. اما نه مثل گالیله و صادق هدایت/ به ظاهر وقت کتاب خواندن پیدا نمی‌کند. به علاوه، می‌گوید توی کتاب‌ها افکار ضد و نقیضی بیان می‌شود که به درد نمی‌خورد و ناراحتی فکری تولید می‌کند/ آقای چوخ بختیار را همه می‌شناسند و دیده‌اند/ وی در همسایگی من و شما و همه زندگی بی‌دردسری را می‌گذراند و خود را آدم خوشبختی می‌داند ... »

بقیه مطلب را مطالعه کنید . ( این جا )


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تعطیلی مدارس و چوخ بختیارهای آموزش و پرورش

سه شنبه, 15 مهر 1399 22:57 خوانده شده: 384 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -27 --
احمدی 1399/07/15 - 23:26
درود بر آقای افراسیابی با قلم شیوای خودشان، اوضاع را به خوبی تحلیل می کنند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/16 - 19:25
آقای چوخ‌بختیار یا هر کسی هستی به اندازه کافی در مورد حضور معلمان مقاله نوشته شده است. معلمان در مدارس هستند و والدین دانش آموزان تن پرور خود را نمی فرستند شما هم بروید کمی خجالت بکشید و به معلمان توهین نکنید هر دستوری که به شما میدهند نباید جز عده قلیل شمارا تایید نمی‌کنند جهت خوش رقصی هر چیزی ننویس
پاسخ + 0 0 --
شیرازی 1399/07/24 - 17:46
مناسفانه، افرادی که به این مقاله‌ی آقای افراسیابی حمله کرده‌اند، یا با دقت، این مقاله را مطالعه نکردند یا خدای نکرده خودشون از اون عده‌ی قلیل هستند که از تعطیلی مدارس راضی هستند.
آقای افراسیابی گفتند برخی معلمان. همچنین خودمان شاهدیم، برخی اولیا در تعطیلات بار سفر می‌بندند و در هر جمعی و مهمانی شرکت می‌کنند، ولی وقتی بحث حضور در مدرسه میشه، جبهه می‌گیرند. قبول کنیم خیلی از همکاران در تدریس در فضای آنلاین مشکل دارند. این که وضعیت شاد هست. نرم‌افزارهای خارجی هم که ممنوع هست. این مدتی که از بازگشایی مدارس به صورت آنلاین گذشته، هنوز در کنترل نظم کلاس و آموزش و بازخورد گرفتن، مشکل دارم. وقتی میشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مدارس را باز کرد، چرا می‌خواهیم ثابت کنیم که مدرسه بی‌تاثیر هست و بچه‌ها همون درسها را از تلویزیون و اینترنت یاد میگیرند؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/26 - 22:45
آقای شیرازی کاش کمی بوستان و گلستان سعدی را میخواندی تا کمی چشمانت باز شوند و مقداری هرچند اندک خرد پیدا کنی
پاسخ + +26 -2 --
فرهاد 1399/07/15 - 23:33
بار دیگر هجمه تهمتها وافتراهای بی پایه و اساس و بدون سند و ندرک علیه معلمانی که این روزها بحق نگران جان خود و شاگردان خود هستن و منتقد آموزش حضوری در شرایط فعلی هستن اما چه فایده که صدای معلم این روزها توپخانه اش فقط منتقدین بازگشایی مدارس را هدف قرار داده و برای ما از بازگشایی مدارس افغانستان سخن میگوید اما از کنار خبر تعطیل شدن مدارس نیویورک براحتی میگزرد، هرکسی که طرفدار آموزش مجازی باشد را بیسواد فریب خورده معرفی میکند کم مانده که برچسب نوکری اجانب را هم به اولیا و معلمان نگران جان کودکان بزنید
پاسخ + 0 0 --
معلم 1399/07/16 - 13:32
دقیقا... همه ش در رابطه با اصطلاحِ از تازه تولید ِ بر طبل تعطیلی کوبیدن، معلم ها و مدارس را مورد هجمه قرار می دهند. غافل از اینکه کسی بر طبلی نکوبیده. وزارت بهداشت مه متولی سلامت اجتماع هست این برنامه ها را اجرا می کند و کارش هم لابد علمی هست دیگر. کسانی که این مقالات را می نویسند، اگر نقدی و سوالی دارید بفرمایید از آنجا بپرسین. ضمنا هیچ کارشناسی از اسفند پارسال تا بحال، در سطح دانشگاه ها، به اساتید و مجموعه های خودشان، اینجوری از درِ تحقیر و توببخ وارد نشده بودند که شماها با مقالات بی اساس تون، وارد شدین.
پاسخ + +2 -7 --
ناشناس 1399/07/16 - 07:34
اگر وزارت آ وپ از ابتدای سال تحصلی بنا را بر آ موزش مجازی می گذاشت بسیاری از معلمان اظهار جبهه می گرفتند که جرا با گدشی شخصی باید کلاس مجازی رفت اصلا شاید خیلی از آنها زیر بار کلاس مجازی نمی رفتند.
آ وپ با باز گشایی صوری مدارس این مشکل معلم را حل کرد ومعلمان هم خیلی خوب به پیشبرد این ترفند کمک کردند.
بعد از حدودا یک ماه از بازگشایی مدارس ، بعضی از مشاغل ومدرسه تعطیل شد این هم تکمیل همان ترفند.
حال همکاران گرامی به هوش باشند که نه از دادن گوشی توسط دولت خبری هست ونه از تقدیر معلم بخاطر برگزاری کلاس مجازی.
فعلا از طرف نیروی انتظامی تهدید شدیم ودر آینده گرفتن تعهد جهت بر گزاری کلاس مجازی ودر آینده نزدیک دادگاهی جهت رسیدگی به جرم معلم جهت تعطیلی مدرسه مجازی.
به خودم تلنگر می زنم که به هوش باش با دولت فوق العاده متدبر روبرو هستم
پاسخ + +24 -1 --
ناصر 1399/07/16 - 09:40
سلام.
این یادداشت توهینی بودبه معلمان زحمتکش مدارس.
دوست عزیز!
اول سلامتی است بعد آموزش!
ضمنا آموزش به صورت مجازی اینقدر ها که تصور کرده اید کار راحتی نیست!

توصیه میکنم اول نگاهی به آمار فوتی های کرونا و تعداد کثیر فوتی های کودک و نوجوان ،مدیر و معلم بیاندازید و بعد شروع به نقد آموزش غیر حضوری کنید...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/16 - 10:02
قبلا از واژگانی چون برخی ، گروهی، عده ای، قلیلی و........ در نوشته ها استفاده می شد، اما این گونه که خود معلمان ، جمع خود را به تنبلی ،
بی تفاوتی، بی وجدانی ، بی مسئولیتی و....... متهم می سازند، آن هم جمیعا و لاتفرقوا ، به زودی فرهنگ غالب جامعه،
تحقیر و اهانت به معلمان را خواهد پذیرفت و دیگر اعتباری برای این شغل در این کشور ارزش ستیز ، ارزش گریز ، ارزش ویران، باقی نخواهد ماند.
این بحث آنقدر بر دیگر مطالبات معلمان ، مستولی گردیده است که دیگر برای خود معلم نیز هویتی باقی نمانده است.
آموزش شبه آنلاین ، زحمات و دردسرهای خاص خود را دارد و
ساده انگاری آن، بی ارزش شمردن
تلاش معلمان را رقم می زند.
کاش توان مدیریت بحران های غیرقابل پیش بینی را داشتیم. هر چند در قابل پیش بینی آن نیز ناتوانیم.
فقط وجدان و تعهد خود را اُولی مدنظر داشته باشیم، معلم در هر شرایط بی نظیر است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/16 - 19:28
این آقا معلم نیست معلم کسی است که گستراننده حسن اخلاق باشد نه یک میرزا بنویس و خودخواه خود نما
پاسخ + +18 -1 --
ناشناس 1399/07/16 - 10:11
از متهم کردن یکدیگر پرهیز کنیم و بجای آن تجارب ۷ ماهه خود را در این
شرایط مهارناپذیر، با هم سهیم شویم.
و به یکدیگر راهکارهای مناسب تر پیشنهاد دهیم.
در مقابل دو دستگی ایجاد شده ، چگونه با همراهی و همفکری همدیگر
به کسب تجاربی جدید دست یابیم؟
بیایید با همدلی به خطی واحد یعنی پاسخ به نیازهای آموزشی دانش آموزان وطن ، برسیم.
من و شما باید با هم باشیم تا هر نوع
رخنه ای آگاهانه و ناآگاهانه ، سد معبر
شود.
تجربه و مهارت شما همکار محترم طی آموزش آنلاین، چیست؟
مشکلات و دردسرهای فردی و خانوادگی و...... شما همکار محترم برای برنامه ریزی تدریس مجازی چیست؟
پاسخ + +16 -3 --
مرادی 1399/07/16 - 14:02
سلام
نویسنده یا معلم نیست.
یا اگر هست از مدارس دیگر بی خبر است
اگر معلم است پس وای بر ما
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/16 - 14:28
دقیقاً
به نظرم با خواندن بخش نظرات ،پاسخ خود را گرفته باشند!
پاسخ + 0 0 --
معلم 1399/07/16 - 16:38
جدیدا چند نفر اینجا مقاله گذاشته اند که مطالب شون سراسر توهین و افترا به معلمین تلاشگر در آموزش ترکیبی (حضوری + مجازی ) می باشد. اگر معلم هستند بفرمایند که دقیقا حرف حساب شان چیست؟؟؟ الان به معلم ها گفته شده به اینصورت کار کنند ، خب معلم باید چکار کند بنظر شما؟ مجازی درس ندهد؟ وقتی بخشنامه و قانون شده که فعلا چند ماه حضوری کمتر شوود، معلم برود اعتراض کند و تراکت بگیرد دستش که نه من حضوری دوست دارم؟؟؟!!!!! لطفا یکبار برای همیشه اگر حرف منطقی و علمی دارید بفرمایید و گرنه این شیوه تحقیر و توهین به معلم را از سر شرم و خجالت به کناری نهید.
پاسخ + +12 -1 --
شهاب 1399/07/16 - 17:39
چرا دیواری کوتاه تراز دیوارمعلم پیدانمی کنید بفرمایید کجادانش آموزان حضورپیدا کوده اند ولی معلم حضورپیدانکرده است وقتی مسول آنلاین جلسه برگزارمی کند چگونه ملت اعتمادکنند وفرزند خود را حضوری به مد رسه بفرستند هروقت مسولان به مدارس مختلف به صورت حضوری وهرروز سرزدند ملت هم بچه های خودرا حضوری می فرستند
پاسخ + +12 -1 --
ناشناس 1399/07/16 - 19:53
شما زیر آبشار زیبای طبیعت گردی خود ایستاده ای و دم از چوخ بختیار میزنی مرد حسابی کمی عقل و بینش داری اصلا؟؟مایه تأسف است شما مقاله نویس پورسلیمان هستی تو میخواهی صدای معلمان باشی ؟؟؟مضحک است
پاسخ + +7 -1 --
داود 1399/07/17 - 08:51
اقای اففراسیابی اندکی انصاف !در ضمن تکرار مکررات با زیاده نویسی های غیر ضرور کردی برادر من!هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ بگذرد ار حد جهان بی حد واندازه شود. در مورد تمثیل نازیبای شما که تناسبی با موضوع روز جامعه ندارد یاد این بیت مولوی در داستان کدو وکنیزک افتادم:صورتی بشنیده گشتی ترجمان/ بی خبر از گفت خود چون طوطیان .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/17 - 12:20
پاسخ شایسته ای بود به این چند نفر معلم! که بر طبل بازگشایی مدارس میکوبند!
تعدادشان کمتر از تعداد انگشتان یک دست اما صدایشان در صدای معلم شنیدنی است!
آقای افراسیابی!
در تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس و آموزش حضوری در مدرسه ،معلمان تصمیم گیر نیستند!
حتی وزیر هم نمی‌تواند شخصاً تصمیم گیری کند یا بر طبل بکوبد!

اتفاقا مشخص شد که طبال ها چه کسانی هستند!!
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1399/07/17 - 12:36
دوست عزیز ناشناس

سلام

« صدای معلم » آینه ی تمام دیدگاه هاست چون هر دیدگاهی مهم است .

آقای افرسیابی هم به عنوان یک " معلم " نظرش را ابراز داشته است .

شما هم نظر خود را بیان می کنید .

اما یک پرسش ؛

شما که سخن از " کمیت " می رانید می توانید توضیح دهید که این معلمان با این همه کمیت چرا نتوانسته اند پس از بیش از 40 سال از کمند " مطالبات " خود رها شوند ؟!

چرا جامعه در بحث مطالبات و افزایش حقوق آنان فقط " تعطیلی معلمان " آنان را می بیند و بس ؟!

مگر ایجاد تغییرات به " عِدّه " و " عُدّه " است ؟!

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/17 - 14:27
خطاب یه صدای معلم : مگر کارمندان وزارت مثلاجهادکشاورزی از درایت و علم و تبحر در تعامل برقرار بوده اند؟؟ که حقوق شان از همان به گفته شما 40 سال پیش ، اوکی هست. نه صدای معلم عزیز: خیلی از وزارتخونه ها کلا در ساختار اینطور براشون جایگاه از اول تعریف شده و ربطی به علم کارمنداشون نداره. اتفاقا سطح دانش خیلی هاشون به مراتب کم هست. مراد از دانش فقط مدرک نیست. .. و از طرفی برخی جاه ها مثل آموزش و پرورش کاملا واضح هست که عمدا و عمدا و قهرا، معیشت معلم پایین نگه داشته شده است. هیچ راهی هم ندارد. هیچ
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1399/07/17 - 14:38
دوست عزیز ناشناس

سلام مجدد

1- تحلیل این مساله " چند عاملی " است و نمی توان نسخه ای واحد برای آن صادر کرد .

آموزش و پرورش به ویژه در کشورهای جهان سوم همیشه در اولویت های آخر قرار دارد .

اگر چنین نبود ؛ به کشور عقب افتاده و جهان سوم مفتخر نمی شدیم !

2- " درست نوشتن " و " نگارش صحیح " نخستین ویژگی یک " معلم حرفه ای " است .

معلمی که غلط می نویسد نباید انتظار ایجاد جایگاه از سوی جامعه و دیگران را برای خود داشته باشد .


3- شما هم در همان مرحله نخست ، می توانستید با هوش و درایت خود به جای افزوده شدن به این وزارتخانه پرعائله و پرزحمت به همان دستگاه های " از ما بهتر " ملحق شوید !

البته الان هم شاید دیر نشده باشد !

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/17 - 22:08
اگر کسی توانست آقای سلیمان پور را قانع کند که بعضی وقتها. اشتباه میکند جایزه نوبل نقد پذیری به او تعلق میگیرد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/07/19 - 11:01
بسیار خوب.. حالا که در جهان سوم ، آموزش و پرورش اولویت نیست. پس شما بفرمایید که چرا مقالات ایالت های کانادا و سوئد و یونسکو رو برای این سیستم ترجمه و تجویز می نمایید؟؟؟ البته چند وقت هست درباره افغانستان و سوریه هم مطلب میذارین. خوبه الگوهای نامیمونی هستند کلا. ما الگو نداشته باشیم خیلی بهتره.
پاسخ + +10 -1 --
ناشناس 1399/07/17 - 20:14
ان یکی دو نویسنده پر کار در صدای معلم بر طبل آموزش حضوری میکوبند اما بدیهی است که هیچ بازخورد مثبتی پر میان معلمان نداشته است!
آنچه را که دیگران تصویب و اجرا کرده‌اند را به اسم معلمان می‌نویسند .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

هدف، محتوا و فرایند مصاحبه های گزینش داوطلبان حرفه معلمی در ایران تا چه اندازه معتبر و با معیارهای علمی سازگار است؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور