صدای معلم

صدای معلم : حال باید این پرسش را نه از مسئولان این برنامه که از سیاست گذاران رسانه ملی پرسید که چرا و علی رغم صرف بودجه و اعتبار ، این برنامه نتوانسته است با بخش ها و ارکان مختلف آموزش و پرورش ارتباط موثر و متقابل برقرار کند ؟ این که فرد ، افراد و یا مسئولان یک برنامه تلویزیونی در مجموعه صدا و سیما فایلی برای آموزش و پرورش ایجاد کرده اند در نوع خود قابل توجه و نیز محل تامل می باشد اما وقتی صحبت از " نقادی " ، " پرسشگری " و " گفت و گو " می شود باید به الزامات و شرایط آن پای بند بود . برنامه پرسشگر تا چه میزان در اثربخشی و تحقق اهداف اولیه خود موفق بوده است ؟"

برنامه پرسشگر ، پژواک " صدای معلم " نیست !

ابراهیم سحرخیز

گروه رسانه/

از راه اندازی برنامه تلویزیونی " پرسشگر " حدود 4 سال است که می گذرد.

سعید نوری آزاد تهیه کننده برنامه تلویزیونی «پرسشگر» 20 مهر ماه 1394 به خبرنگار مهر  گفته بود :  برای اولین بار قرار است یک برنامه به طور کاملا تخصصی و زیرساختی نظام آموزش و پرورش را در سطح کلان مورد نقد و بررسی قرار دهد . ( این جا )

وی با مقایسه این برنامه با دیگر برنامه هایی که به حوزه آموزش و پرورش می پردازد و می گوید :  بسیاری از برنامه ها سطح آموزشی دارد اما برنامه ای نبوده که سیاست های کلان حوزه آموزش را بررسی کند و ما در این برنامه به صورت تخصصی به مسایل می پردازیم و از منظر اجتماعی به مباحث ورود پیدا نمی کنیم. به طور مثال اقتصاد یا سرانه مدارس اگر مورد پرسش قرار گیرد از دیدگاه آموزشی است نه جنبه های دیگر.

این تهیه کننده برنامه های تلویزیونی در ادامه تاکید می کند ما در برنامه «پرسشگر» فقط سوال می کنیم و می خواهیم روحیه پرسشگری را در دانش آموزان جا بیندازیم و بگوییم حتما می شود سوال کرد.

 حوزه آموزش، فیلم سینمایی نیست که تنها نقدی را وارد کرد بلکه روندی است که باید به صورت تخصصی درباره آن پرسشگری کرد. از این رو ما در برنامه مجری هم نداریم و تنها یک استاد دانشگاه به عنوان پرسشگر برنامه را اداره می کند."

« صدای معلم » پیش تر در گزارشی نوشت :

" حال باید این پرسش را نه از مسئولان این برنامه که از سیاست گذاران رسانه ملی پرسید که چرا و علی رغم صرف بودجه و اعتبار ، این برنامه نتوانسته است با بخش ها و ارکان مختلف آموزش و پرورش ارتباط موثر و متقابل برقرار کند ؟

آیا در این برنامه از کارشناسان مستقل و نیز غیردولتی هم استفاده شده است ؟

مسئولان رسمی و دولتی تربیون های مختلفی دارند و البته کما بیش جامعه و فرهنگیان از نظرات آنان مطلع هستند !

نکته جالب توجه آن است که بسیاری از این مسئولان وزارت آموزش و پرورش که خود طراح و مجری سیاست های جاری هستند  برخی اوقات در نقش " منتقد " و حتی " اپوزیسیون " ظاهر می شوند و این در حالی است که آنان باید از عملکرد خود در حوزه مسئولیت شان دفاع کنند و دیگران که همان کارشناسان مستقل و متخصص هستند برنامه های جاری و وضعیت موجود را به چالش بکشند !

« تفکر نقادی » و « روحیه پرسشگری » آن گونه که مورد ادعای طراحان این برنامه است زمانی معنا پیدا می کند که از کلیشه های رسمی ، ظاهری و تشریفاتی خارج شده و اندیشه ها و دیدگاه های مختلف و حتی کاملا متضاد به محاجه و استدلال بپردازند .

تنها از این طریق است که می توان شکاف عظیم میان " صف " و " ستاد " حداقل در آموزش و پرورش و دستگاه های رسمی و حتی در مقیاس بزرگ تر به ترمیم اعتماد در میان جامعه پرداخت وگرنه این گونه برنامه ها نیز سرنوشتی مانند سایر برنامه های این رسانه ملی خواهد داشت !

باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که بسیاری از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و حتی خارج از آن عاشق تریبون های یک طرفه صدا و سیما هستند و البته آن را پنهان هم نمی کنند !

حضور در این رسانه برای آن ها نوعی رانت و حتی حاشیه امن ایجاد می کند !

این گونه تربیون ها که غالبا در یک فضای رودربایستی و با فضای اداری و غیرچالشی انجام می شود بهترین فرصت و البته کم هزینه ترین جا برای تبلیغات است .

مسئولان فعلی وزارت آموزش و پرورش که در برنامه " پرسشگر " حضور می یابند اکثرا از ترس این که مبادا دوباره به این برنامه دعوت نشوند و با تصوری که از خط مشی سیاسی صدا و سیما دارند حاضر نیستند حتی عملکرد مسئولان قبلی وزارت آموزش و پرورش و نیز دولت قبلی را در این حوزه به چالش و پرسش بکشند .

این که فرد ، افراد و یا مسئولان یک برنامه تلویزیونی در مجموعه صدا و سیما فایلی برای آموزش و پرورش ایجاد کرده اند در نوع خود قابل توجه  و نیز محل تامل می باشد اما وقتی صحبت از " نقادی " ، " پرسشگری " و " گفت و گو " می شود باید به الزامات و شرایط آن پای بند بود .

جامعه آگاه ما دیگر تفاوت بین " شعار " و " عمل " را فهمیده است و فرق بین " دلسوزان " ، " فرصت طلبان " و " پوپولیست ها " را تمیز می دهد .... "

« ابراهیم سحرخیز » نقدی بر عملکرد این برنامه نوشته است .

انتقاد از برنامه پرسشگر و صدا و سیما

برنامه ای با عنوان پرسشگر ،که سعی دارد هراز گاهی با دعوت از ستاد نشینان بی خبر از صف ، با نقد و نقبی به چالش های آموزش و پرورش بر زخم های کهنه و بی شمار این نهاد بحران زده یعنی مدرسه ،مرهم نهاده ،آن را را التیام ببخشد.
گرچه موضوعات در هربخش از برنامه به ظاهر متمایز و متنوع به نظر می رسند اما کارشناسان آن ، اغلب همان چهره های تکراری است که اتفاقا انگشت اتهام قبل از هر چیز  متوجه خود آنها است.
چهره های ثابتی که مثل نخود در تمامی آش های آموزش و پرورش حضور دارند. 

تحویل دادن یک مشت حرف های تکراری ، به عاریت گرفتن واژه های غامض و دهن پر کن از حدیث مکرر سند تحول و سرانجام شکستن تمامی کاسه و کوزه ها بر سر دو عنصر  "معلم" و "بودجه" پایان بخش این برنامه نافرجام و بی حاصل است.
کسی نیست به این حضرات دانشمند! بگوید این آموزش و پرورش بیش از سه دهه در تیول شماست.
بماند که دیروز با فوق دیپلم آمدید اما اکنون با مدرک دکتری دانشگاه آزاد و ...، دسته جمعی به عنوان هیات علمی، فلان دانشگاه تحت فرمان را  به تسخیر خویش در آوردید  ؛ لااقل، قدری تواضع به خرج داده ،لختی وعظ و خطابه را با ما معلمان کنار بگذارید!
شما اگر طبیب حاذق و چالاکی برای این بیمار چهل ساله بودید که کار آموزش و پرورش به اینجا نمی کشید.
مگر امثال شما نبودند که مدام در گوش وزیر بیچاره می خواندند که همین بودجه ای هم که خرج آموزش و پرورش می شود زیادی سنگین است باید تا دیرنشده آن را به حراج خرید خدمات آموزشی سپرد.
مگر امثال شما ،هنوز هم ،آموزش و پرورش ایران را از فرط ایدئولوژیک بودن به فقر ایده ، نبود چابکی و پویایی متهم نمی کنید تا تمام آن را ی کجا ،در طبق اخلاص نهاده ،به بخش خصوصی پیش کش کنید؟
گنده گویی، گفتار درمانی و برشمردن مشکلات چاره ساز مساله نیست  ؛ شما خود از متهمان اصلی این شهر پر آشوبید انگشت اشارت را به سوی آین و آن حواله ندهید.

 اگر قرار بود با حلوا حلوا گفتن  این و آن ، تلخی ها بر معلم شیرین شود که تاکنون این اتفاق افتاده بود.
 یک روز به بهانه رفع انحصار ، تصمیم به بستن دانشگاه فرهنگیان می گیرند دیگر روز قربان صدقه آن رفته ،در ضرورت وجودش مبالغه می کنند.
یک روز از کاستی آموزش و پرورش در مهارت های اساسی چهارگانه در زبان آموزی دم می زنید دیگر روز با سکوت یا دادن چراغ سبز به وزیر ،کلاس های چهل نفره مدارس ابتدایی را دربست  به معلمان آموزش ندیده خرید خدمات آموزشی اجاره می دهید.

انتقاد از برنامه پرسشگر و صدا و سیما

هفت سال است بر منبر خطابه از فضایل و مناقب رتبه بندی معلمان می گویید عاقبت سعی دارید در قالب مصوبه نیم بند هیات دولت در زمین بازی قانون تبعیض آمیز مدیریت خدمات کشوری با توزیع چندرغاز پول بین معلمان ، کمی آب بر آتش نارضایتی ها پاشیده تا تبعیض فاحش بین دریافتی آنان با دیگر کارکنان دولت برای مدتی که هم شده در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
کیست که نداند رتبه بندی باید مترتب بر آثاری باشد که البته مستلزم پیش نیازها و لوازمی است که یکی از آنها طراحی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر توانمندی و شایستگی است که تا کنون در این زمینه قدم از قدم بر نداشته اید؟!

کیست که نداند سقوط چند پله ای ایران در آزمونهای بین المللی تیمز و پرلز یا دیگر المپیاد های علمی قبل از هرچیز معلول فروکاستن از منزلت علمی - اجتماعی معلم ،جعل مدرک و نمره فروشی ، تحمیل کردن اجرای مساله دار ارزشیابی توصیفی به مدارس ، به حاشیه راندن دروسی مانند انشا و هنر در دوره ابتدایی  و به مرز انفجار کشاندن کلاس های همین دوره است.


سیاست زدگی موجب شده است تا آموزش و پرورش ایالتی اداره شده از اقتدار آن در حوزه تصمیم گیری کاسته شود.
همزمان سه مرجع موازی برای این بیمار فلک زده ، نسخه  می پیچند!
شورای عالی انقلاب فرهنگی ،شورای عالی آموزش و پرورش ،کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هریک به دور از چشم رقیب در آموزش و پرورش مشغول کارند و راه خود را می روند.
در این میان ، مجری اتوکشیده برنامه پرسشگر با قیافه ای جدی و حق به جانب از  میهمانان تکراری و همیشه ثابت خود ،بسته درمانی مطالبه می کند ،گویی معلمان را سواد اعظمی می داند که دل به اعجاز او خوش کرده اند تا این آموزش و پرورش رو به موت را مداوا کند.

انتقاد از برنامه پرسشگر و صدا و سیما


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

انتقاد از برنامه پرسشگر و صدا و سیما

یکشنبه, 10 آذر 1398 10:01 خوانده شده: 455 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 0 --
حسینی مجتبی 1398/09/10 - 13:01
برنامه ای که رسانه ها، کارشناسان و معلمان منتقد در آن حضور نداشته باشد فقط یک " دور همی" خواهد بود و سرگرمی برای حاضرین...

اگر قرار هست مشکلات آموزش و پرورش دیده شود باید منتقدان دعوت شوند انتقاد کنند و راهکار ارائه دهند بعد نوبت به دولت و مجلس می رسد که مشکلات را مرتفع کنند البته همگان نیک می دانیم مشکلات سیستم آموزشی " گم" نیست که نیاز به بررسی، آن هم سالهای سال داشته باشد.

هر آن کس که نمی داند دردهای آموزش و پرورش چیست و مسیولیت و قدرت رفع آن ها را دارد کافیست سر زده به مدارس برود کم کاستی ها را ببیند با معلم و دانش آموز سخن بگوید...مدیر کل های توانمند و شجاع که دل در گرو ریاست نداشته باشند را پیدا کرد تا از واقعیت ها و خلاها بگویند ...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/09/10 - 23:10
آیا کسی هست که نداند برنامه پرسشگر از همان ابتدا توسط وزارت فعلی و دولت محترم ایجاد شد و با نقصی که در انعکاس مباحث کارشناسی در حوزه آموزش و پرورش در صدا و سیما وجود نداشت، از فضای مناسب برای طرح دیدگاه های خود استفاده نمود.

به همین دلیل مباحث همواره به نفع دولت مردان است و نه فرهنگیان
به همین دلیل وزرا و معاونان برای حضور در برنامه سر و دست می شکنند.
اگر لازم باشد با جزئیات کامل توضیح خواهم داد.
پاسخ + 0 0 --
مدرس ازاد 1398/09/11 - 08:19
مدرک و تخصص این وزیر غیر پاسخگو و ... چیه؟!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور