صدای معلم

« صدای معلم » به عنوان یک رسانه مستقل و در حوزه عمومی و جامعه مدنی آموزش و پرورش از حضور آقای رئیسی در شورای عالی آموزش و پرورش استقبال می کند و البته امیدوار است که این روند مقطعی نبوده و استمرار داشته باشد

آقای رئیس جمهور ! شورای عالی آموزش و پرورش یک نهاد مشورتی نیست !

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

گزارش تحلیلی صدای معلم از حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در شورای عالی آموزش و پرورش

در خبرها آمده بود که « ابراهیم رئیسی » رئیس جمهور پس از 10 سال در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کرده است .

رئیسی ، شورای عالی آموزش و پرورش را بهترین محل برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه و بهترین جایگاه مشورتی در مورد طرح ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش دانسته و گفته است :

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این که بدانیم نسبت شورای عالی آموزش و پرورش با نهادهای عالی تصمیم گیری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست ؟

رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که این شورا سیاست اجرای قانون درحوزه تعلیم و تربیت را برعهده دارد، گفت: هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد . ( این جا )

گزارش تحلیلی صدای معلم از حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در شورای عالی آموزش و پرورش

رئیس جمهور نسبت بین شورای عالی آموزش و پرورش و اعضا و وزرای شرکت کننده در جلسات این شورا را دیگر موضوع مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان و با تأکید بر این که نسبت بین دستگاه ها و آموزش و پرورش باید روشن شود می گوید :

شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج شده و وارد متن تصمیم گیری ها درمورد این حوزه شود .

آیت الله رئیسی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان بهترین افراد برای ارائه نظرات مشورتی کارشناسی و تخصصی درمورد این حوزه نام برده و تصریح  می کند : این شورا پشتوانه نظری و کارشناسی خوبی برای بررسی مسائل و ارائه راهکار برای حل مشکلات تعلیم و تربیت جامعه است ... »

« صدای معلم » به عنوان یک رسانه مستقل و در حوزه عمومی و جامعه مدنی آموزش و پرورش از این حرکت آقای رئیسی استقبال می کند و البته امیدوار است که این روند مختص به آغاز سال تحصیلی نبوده و استمرار داشته باشد .

 این که آقای رئیسی گفته است : هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد البته موضوع جدیدی نیست و در « قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش » به صراحت به آن اشاره شده است .

ماده 4 از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح دارد :

« هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . »

اگر این ماده قانونی بعضا توسط برخی وزرا و نیز دبیر کل این شورا خیلی جدی گرفته نشده و اجرا نشده است لازم است که رئیس جمهور جدید حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل شماره 100 / 123040 / 9000 مورخ 30 / 7 / 1399 ریاست قوه قضائیه در خصوص « نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن » رودر بایستی را کنار گذاشته و اقدام قانونی و مقتضی را صورت دهد .

گزارش تحلیلی صدای معلم از حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در شورای عالی آموزش و پرورش

و اما نکته مهم تر و راهبردی تر که لازم به یاد آوری است در مورد ماهیت و کارکرد این « نهاد قانونی » است .

مطابق ماده یک از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ، این نهاد مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه را بر عهده دارد و آن گونه که رئیس جمهور به آن اشاره کرده است صرفا نهاد " مشورتی " نیست .

این موضوعی است که می باید مورد توجه و تدقیق رئیس جمهور به عنوان « رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی » و سایر نهادها و مدیران و مقامات و افراد قرار گیرد .

نکته مهم دیگر مربوط به « اعضای شورای عالی آموزش و پرورش » است .

پرسش « صدای معلم » آن است که آیا واقعا حضور 22 نفر در این شورا لازم و یا ضروری است ؟ این در حالی است که برخی اعضای این شورا که حضورشان در این شورا  از جنبه ی" حقوقی " است شناختی از آموزش و پرورش ، موضوعات و چالش های آن نداشته و حضورشان بیشتر " اسمی " است .

اگر منظور نظر تصویب کنندگان قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش از گنجاندن برخی شخصیت های حقوقی مانند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر صنایع و معادن ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و... جلب نظر و همکاری این مقامات می باشد حضور رئیس جمهور به عنوان نهاد بالادستی و مافوق کافی است و دستورات ایشان و مصوبات شورا که به امضای ایشان می رسد ، نافذ و قابل اجرا خواهد بود .

« صدای معلم » پیشنهاد اصلاح کارشناسی این قانون را البته با مشارکت کارشناسان مستقل و صاحب نظران متخصص دارد .

و سخن آخر که البته یک معضل و مساله عمومی در کشور است ، ضمانت و پشتوانه اجرایی برای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است .

پرسش این است که چرا یک مصوبه پس از صرف ساعت ها و منابع انسانی و نیز هزینه های فراوان بعضا اجرا نشده و به بایگانی برود ؟

به عنوان مثال پرسش صریح صدای معلم از رئیس جمهور و سایر مدیران فعلی و مجلس شورای اسلامی آن است که چرا مصوبه طرح " سازمان نظام معلمی " که در این شورا  و در زمان وزارت دانش آشتیانی نهایی شده است هنوز باید بلاتکلیف باشد ؟

گزارش تحلیلی صدای معلم از حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در شورای عالی آموزش و پرورش

چه کسی باید در مورد اجرا نشدن « قانون » پاسخ گو باشد ؟

هنوز از زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را در مورد « تنوع مدارس » و مشخصا « حذف مدارس سمپاد » را به حالت تعلیق درآورد مدت زیادی نگذشته است و مهم  این که شورای نگهبان ، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد " تنوع مدارس "  را به استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رد می کند .

باید به این موضوع مهم و راهبردی اشاره کرد که طبق اساسنامه ی شورای عالی آموزش و پرورش ، نهاد بالادستی این شورا ، مجلس شورای اسلامی است.

در قانون اساسی هم ، قانون گذاری منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار برده نشده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون اساسی شأن قانون گذاری ندارد .

اگر آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور درصدد ارتقای شان شورای عالی آموزش و پرورش و تاثیر واقعی آن بر فضای آموزش و پرورش و حل برخی چالش های این وزارتخانه را دارد ، فکری اساسی و راهگشا برای این " موازی کاری " و تعارض ها " کند .

صرف حضور در این شورا کافی نیست .

پایان گزارش/


گزارش تحلیلی صدای معلم از حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در شورای عالی آموزش و پرورش

پنج شنبه, 01 مهر 1400 14:32 خوانده شده: 311 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1400/07/01 - 17:34
در بیابان لنگه کفش هم نعمتی است
کاچی بهتر از هیچی
خدا کنه مدرسه و معلم در صدر قرار گیرند نه در ذیل و قعر
بالاخره ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مسولین دولت و مجلس و کمیسیون آموزش از رتبه بندی و پرداخت مطالبات و پاداش سال۹۹فرهنگیان گفتند
انشاا...که در عمل هم به معیشت و منزلت معلمان و فرهنگیان توجه بشه و همچون ۱۰سال قبل بیشتر در حد در حرف نباشه
پاسخ + +2 -1 --
احمدی 1400/07/01 - 18:49
درود
نکات قابل توجهی بود آفرین
همه چیز را به مسخره گرفتن
سازمان معلمان به نظر میاد طرح خوب و لازم هست اما لازمه توجه شود آیا این سازمان مانند سازمان دیگر مشاغل می شود چون حکومت روی آموزش و معلم از نظر کارکردی ، نگاه متفاوت و حساس و دستوری دارد احتمال این می رود این سازمان معلمان لوث شده و کارکرد واقعی نخواهد داشت
و مشکل اصلی نگاه حکومتی هست که تغییر نخواهد کرد
پاسخ + +3 -1 --
ناشناس 1400/07/02 - 07:14
معلمی در حرف شغل انبایست
حقوق و دستمزدش هم در سطح فقراست
پاسخ + +1 0 --
زیبا 1400/07/03 - 17:07
وقتی اراده ای درجهت اصلاح این وزارتخانه مه آلودوحل بحرانهاومشکلاتش وجودندارد، شرکت کردن یاشرکت نکردن فلان مسوول یافلان وزیریاشخص رئیس جمهور در جلسه شورای عالی آموزش وپرورش هیچ تاثیری در روندپیشبرداهداف واقعی وزارتخانه نداردو حالت تشریفاتی به خودمی گیرد.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما بزرگترین مشکل وزارت آموزش و پرورش در ایران چیست؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور