صدای معلم

« بر چه اساسی عزیزان به این نتیجه رسیدند که گذراندن این مهارت های اعلامی دانشجویان را به ساحت های تربیتی خواهد رساند؟ »

انتقاد یک دانشجو معلم از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در اجرای " نظام نامه فرهنگی و تربیتی "

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

انتقاد یک دانشجو معلم از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در اجرای نظام نامه فرهنگی و تربیتی

در نظام نامه فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان که به صورت آزمایشی در سال تحصیلی 99 - 1398 به صورت آزمایشی و توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان ابلاغ گردیده ، چنین آمده است :
« دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي هر جامعه معرّف و مبین بالاترين سطح تفكر و تربیت آن جامعه محسوب مي شوند و اصول جهان بیني و نظام اعتقادي و ارزشي جامعه را در خود متجلّي مي سازند و با تربیت متفكران و دانشمندان و مديران آينده، در جهت بخشیدن به حركت هاي گوناگون فكري، اعتقادي، فرهنگي و سیاسي جامعه مؤثر واقع مي شوند. از اينجا مي توان گفت كه دانشگاه هاي مختلف جهان، علاوه بر اشتراكاتي كه به اعتبار دانشگاه بودن، با يگديگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعي يا بینش ها و ارزش هاي مختلف واجد خصوصیاتي هستند كه آنها از يكديگر متفاوت و متمايز مي سازد .
دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهي مأموريت گرا و تربیت محور كه معلمان و مربیان نسل هاي آينده ايران اسلامي را در خود پرورش مي دهد تلاش مي نمايد تا استانداردهاي علمي و تربیتي شايسته اي را حتي بالاتر از میانگین دانشگاه هاي ديگر رعايت نمايد .
اسناد بالادستي نظام تعلیم و تربیت و مقام معظم رهبري نیز تأكیدات بسیاري در زمینه اهمیت دانشگاه فرهنگیان دارند آنجا كه مي فرمايند : " ... من الان اينجا تأكید می كنم، دانشگاه فرهنگیان را مسئولین جدّي بگیرند؛ دانشگاه فرهنگیان را -كه تولیدكنندهي معلّم است- جدّي بگیرند؛ هرچه می توانند براي اين سرمايهگذاري كنند؛ به يک لحاظ، اهمّیّت اين دانشگاه از همه ي دانشگاه هاي ديگر بیشتر است. ( بیانات در دیدار با معلمان و فرهنگیان در تاریخ  17 / 2 / 1396 )
مطابق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، يكي از اهداف تأسیس اين دانشگاه، تربیت ، توانمندسازي و ارتقاي شايستگي هاي عمومي ، تخصصي و حرفه اي منابع انساني با تأكید بر پرورش انسان هاي متقي ، كارآفرين ، خودباور، خلاق و توانا در تولید علم ، فنآوري و نوآوري، متناسب با مباني و ارزش هاي اسلامي و نیازهاي جامعه مي باشد.  ( اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ماده 2 بند 2 )
همچنین، تعلیم و تربیت دانشجومعلمان و مديران و كارشناساني با شايستگي هاي اخلاقي، اعتقادي، انقلابي ، تخصصي و حرفه اي و مسلط بر مباني و شیوه هاي تربیت اسلامي در طراز جمهوري اسلامي ايران از جمله وظايف و اختیارات اين دانشگاه مأموريت محور قلمداد گرديده است.  ( اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ماده 3 بند 1 )
به منظور توانمندسازي و ارتقاي سطح تربیتي، دانشي و مهارتي دانشجومعلمان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و نیز تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستي به ويژه ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین كه دانشگاه التزام به آنها را از جمله ارزش هاي محوري خود دانسته و در جهت تحقق آنها گام برمي دارد، نظام نامه فرهنگي و تربیتي دانشگاه فرهنگیان با جزئیات ذيل تدوين مي گردد.
امید است كه تحقق اين نظام نامه در سطح دانشگاه فرهنگیان موجب كیفیت بخشي به نظام تعلیم و تربیت شده و بركاتي را براي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران به همراه داشته باشد . در ماده 2 در بخش اهداف چنین آمده است :
 -2-1 هدف کلی :
- تربیت معلم طراز جمهوري اسلامي
-2-2 اهداف ویژه :
1 )  پیاده شدن يک برنامه فرهنگي – اجتماعي و تربیتي عملگرا و نه صرفاً تئوري پرداز كه نتايج آن، هم در بازه زماني كوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت قابل إحصاء و مشاهده باشد .
2 ) حركت شتابان تر در جهت نیل به اهداف مندرج در اسناد بالادستي نظام تعلیم و تربیت به ويژه در ساحت هاي شش گانه سند تحول بنیادين
3 ) بهره وري مناسب از اوقات فراغت دانشجومعلمان در جهت توانمندسازي آنها و كسب شايستگي هاي مورد نیاز حرفه معلمي
4 ) كمک به دستگاه آموزش و پرورش در زمینه دست یابي به منابع انساني كارآمد، توانمند و حرفه اي

ایسنا نوشت : ( این جا )

« رئیس دانشگاه فرهنگیان در سی و چهارمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ( 30 مرداد 1398 ) گفت: اجرایی شدن نظام‌نامه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرصتی برای تربیت معلم مهارتی و ارزشی است.

دکتر حسین خنیفر در این جلسه، ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی و طراحی و تدوین نظام نامه و رهنامه، خاطر نشان کرد:  اگر فعالیت ها و مهارت های درج شده در محتوای نظام نامه عملیاتی شود جای بسی خوشحالی است و باید همه حوزه ها با تأمل بر نظام نامه تربیتی و فرهنگی، با توجه به اینکه انتظارات ما را تا حدودی در همه مسائل ارزشی در طی چهار سال مشخص می کند همراه شده و حمایت نمایند.

وی در ادامه اجرایی شدن نظام نامه را فرصتی برای برخورداری از همه ظرفیت های دانشگاه برشمرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه تعامل با سایر سازمان های ذیربط اساس موفقیت است، بر لزوم اهتمام در زمینه تعامل با سازمان هایی مانند فنی و حرفه ای، هلال احمر، ارشاد اسلامی، وزارت ورزش، بنیاد شهید و... و پای کار آمدن همه عوامل اجرایی و بومی سازی برنامه های استانی، تأکیدکرد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دادگر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان ضمن ابراز امیدواری و قدردانی از اهتمام و دلسوزی و دغدغه مندی معاونت فرهنگی و اجتماعی برای  بهره مندی از امکانات و ظرفیت ها در خصوص آموزش های فرهنگی و مهارتی دانشجو معلمان، با ارائه مطالبی در خصوص مسائل و مشکلات و اجرای هرچه بهتر بسته های فرهنگی، رهنمودهایی را بیان داشته و نسبت به همخوانی نظام نامه تربیتی و فرهنگی با فلسفه تعلیم و تربیت معلم تأکید کرد.  

همچنین دکتر محمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی ضمن تبریک ایام عید قربان و غدیر، و تشکر از حضور پررنگ افراد حاضر در جلسه، تأخیر در اجرای برنامه های فرهنگی و و درگیر شدن بیش از حد در مبانی نظری و نوشتاری و بوروکراسی اداری و موازی کاری را تهدیدی در اجرای برنامه های فرهنگی دانسته و نسبت به عملیاتی شدن هرچه سریع تر مهارت های فرهنگی تأکید کرد. »

با این حال به نظر می رسد اجرای نظام نامه فرهنگی و تربیتی در دانشگاه فرهنگیان فاقد امکانات و شرایط لازم بوده و افزون بر محتوای ایدئولوژیک این نظام نامه ، انگیزه ای و برنامه مدونی برای آن متصور نیست .

اما پرسش این است که آیا در بخشنامه ارسالی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در خصوص ابلاغ نحوه اجرا ، مهارت های سه گانه ذکر شده به جز « سواد رسانه ای » با واقعیت های کف مدرسه و نیازهای واقعی نظام آموزشی  بر اساس مطالعات تطبیقی ، مطابقت و هم خوانی دارد ؟

نامه ی زیر توسط یکی از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

این رسانه کماکان آمادگی خویش را برای دریافت و انتشار پاسخ مسئولان اعلام می نماید .

***

انتقاد یک دانشجو معلم از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در اجرای نظام نامه فرهنگی و تربیتی

( علی محمدی - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان )

 

«  فضای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان به شدت آلوده و سمی است .اگر در این حوزه کار فرهنگی و تربیتی انجام نشود به مراتب مفیدتر خواهد بود.

سوء مدیریت دکتر محمدی فضای فرهنگی را تبدیل به پادگان نظامی کرده است .
کارفرهنگی ، از جنس اختیار و اشتیاق است نه الزام و اجبار.
با شیوه های غلط ایشان در اجرای نظام نامه فرهنگی و تربیتی که در اداره کل برنامه ریزی این معاونت طراحی شده است، دانشجومعلمان از حوزه فرهنگ دور شده اند و به قول یکی از کارشناسان فرهنگی استانها بچه ها از فرهنگ بیزار شده اند.

این نظامنامه فرهنگی بیشتر شبیه آیین نامه است تا نظام نامه....
امسال دقیقا طبق نامه ای که برایتان ارسال می شود روز ۱۷ دی ماه بخشنامه ارسال می گردد و طبق تقویم زمان بندی دانشگاه روز ۱۸ دی پایان کلاس هاست . دانشجویان ورودی ۹۸ و۹۹ ملزم به گذران ۳ مهارت می شوند .نامه دقیقا یک روز قبل از پایان ترم به پردیس ها ارسال می شود.
این نهایت بی سلیقگی مدیریت است که نامه ای که باید از اول ترم دراختیار دانشجو قرار داده شود تا همه توجیه شوند در پایان ترم ارسال می گردد و چنان هجمه و سردر گمی برای کارشناسان و دانشجویان ایجاد می شود که صدای اعتراض همه برمی خیزد مخصوصا برای ورودی های جدید که هنوز با فضا آشنا نیستند ، خاطره بسیار تلخی به جاگذاشت.

برای ساکت کردن همه مجبور به توجیهات گوناگون و برگزاری های جلسات ویدئوکنفرانس برای توضیح نظام نامه می شوند.

در این نظام نامه همان طور که مشاهده می فرمایید بدون در نظر گرفتن پیش نیازها برای دانشجویانی که هنوز روخوانی مشکل دارند درس تجوید گذاشته شده است و همه دانشجوها ملزم به شرکت در دوره شده اند.
و بعد از این دوره اجباری چه استفاده های تبلیغاتی در حضور وزیر و ‌...نشد که ما توانستیم ۴هزار دانشجو را در این مهارت آموزی همراه کنیم !  چیزی که اجباریست دیگر فخر فروختن ندارد!  و هرچقدر هم که سایر مدیران اعتراض کردند ، دکتر محمدی حاضر به متوقف کردن طرح نشد و فقط به توجیه کردن پرداخت.

کارهای تبلیغاتی در معاونت فرهنگی بیداد می کند برای یک مراسم اربعین که دو سال گذشته انجام شده حدود ۴ کتاب با تیراژ بالا چاپ شده است .(اسناد موجوداست)
این بودجه باید در اختیار دانشجومعلمان قرار گیرد نه شوآف های دکتر محمدی!

به فریاد فضای کاملا ضد فرهنگی معاونت فرهنگی برسید تا همه دانشجویان از فرهنگ و تربیت بیزار نشده اند.

یک نظام نامه باید ابزار روش ها ومنابع موردنیاز برای نیل به اهداف و اولویت های فرهنگی را مشخص کند .

بر چه اساسی عزیزان به این نتیجه رسیدند که گذراندن این مهارت های اعلامی دانشجویان را به ساحت های تربیتی خواهد رساند؟

انتقاد یک دانشجو معلم از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در اجرای نظام نامه فرهنگی و تربیتی

انتقاد یک دانشجو معلم از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در اجرای نظام نامه فرهنگی و تربیتی


انتقاد یک دانشجو معلم از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در اجرای نظام نامه فرهنگی و تربیتی

پنج شنبه, 21 اسفند 1399 19:54 خوانده شده: 370 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1399/12/24 - 16:29
دانشگاه رو تبدیل کردند به پادگان نظامی
پاسخ + 0 -1 --
یکی از دانشگاه 1399/12/26 - 21:07
اقای خنیفر و تیم مدیریتی اش ادم های دانشی نیستند ...اینها اصلا نمی دانند دانشگاه یعنی چی.....واقعا متاسفم برای این روزهای دانشگاه فرهنگیان

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در شرايط كنوني حضور طلاب و روحانيون حوزه‌هاي علميه در مدارس چه مزيت‌هايي دارد؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور