صدای معلم

" انتقاد از رویکرد اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران : زمانی که وزارت آموزش و پرورش به صورت شفاف و مکتوب عضویت دانش آموزان ، معلمان و مدیران مدارس در شبکه شاد را اختیاری و غیراجباری اعلام کرده است چگونه می توان معلمان را مجبور کرد امتحان را در آن محیط برگزار کنند ؟ "

اعتراض یک معلم به رفتارهای " متناقض " وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحانات

گروه گزارش/

اعتراض یک معلم علی پورسلیمان به رفتارهای متناقض  وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحاتات

آن چه در زیر می آید خلاصه ای از روند طی شده در اعتراض « علی پورسلیمان » دبیر هنرستان کار و دانش شهید باهنر منطقه 9 تهران نسبت به رفتارهای متناقض و پرسش برانگیز اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران و به تبع آن اداره کل آموزش و پرورش تهران است .

ماجرا از زمان تعطیلی مدارس به علت ویروس کرونا آغاز گردید .

این دبیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران از همان آغاز ضمن پی گیری آموزش و تکمیل مباحث مربوط به آموزش زبان انگلیسی در پایه دهم و یازدهم در محیط " مجازی " و نیز حضور مستمر در هنرستان یاد شده جهت رفع اشکال در پایان اعلام کرد که برگزاری آزمون به صورت " غیرحضوری " بی معنا بوده و از آن جا که دروس تئوری مربوط به مهارت ها به صورت حضوری برگزار می شوند درجه بندی و تفاوت گذاری بین دروس عمومی و اختصاصی در خصوص حضوری بودن و یا غیرحضوری مبنای منطقی ندارد .

مهم ترین دلیلی که بیان شد این بود که این دبیر اعلام کرد زمانی که وزارت آموزش و پرورش رسما و کتبا عضویت در " شبکه شاد " را اختیاری و به عبارتی " غیراجباری " اعلام کرده اجبار یک معلم به برگزاری آزمون در آن محیط و یا به شکل " غیرحضوری " فاقد مبنای منطقی و وجاهت قانونی است .

« علی پورسلیمان » در پاسخ به نامه ی مدیریت مدرسه ( 1 ) چنین نوشت :

" احتراما عطف به نامه ی شماره 1699 به تاریخ 2 / 4 / 99 در خصوص برگزاری آزمون زبان انگلیسی پایان ترم سال تحصیلی 99 – 98 به شیوه غیرحضوری به استحضار می رساند :

1-هیچ مستند قانونی و حقوقی در آموزش و پرورش برای برگزاری امتحان به صورت غیرحضوری موجود نیست . ( منظور از مصوبه قانونی ؛ مصوبات مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش است ) ؛ به همین ترتیب ، اجبار دبیر به برگزاری امتحان به این شیوه فاقد وجاهت قانونی است .

2- مطابق جوابیه وزارت آموزش و پرورش ( اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به تاریخ  7 / 2 / 99 در مورد عضویت اجباری در شبکه شاد ( آموزش مجازی ) ، این وزارتخانه به صراحت اعلام کرده است که عضویت معلمان و دانش آموزان در آن اجباری نیست .

براین اساس ، برگزاری آزمون و هر گونه امتحان در این شبکه و مشابه به صورت " غیرحضوری " فاقد موضوعیت خواهد بود .

وادار کردن معلمان به برگزاری آزمون غیرحضوری دارای اشکال قانونی است .

با عنایت به موارد فوق و از آن جا که مطابق مصوبه معاونت فرهنگی و امور محتوا در موضوع سیاست های حاکم بر بهره گیری از فضای مجازی ؛ بخش " معلم " ؛ بند 201 ، معلم دارای آزادی عمل است و به هیچ عنوان نباید جایگاه وی در فرآیند تعلیم و تربیت تضعیف گردد ، آمادگی خود را برای برگزاری آزمون حضوری مانند سایر دروس تئوری مهارتی اعلام می نمایم .

اعتراض یک معلم علی پورسلیمان به رفتارهای متناقض  وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحاتات

اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران در نامه ای رسمی به این دبیر چنین اعلام کرد : ( 2)

« احتراما بازگشت به نامه کتبی آقای علی پورسلیمان دبیر محترم هنرستان به شماره  1699 – 2 / 4 / 1399 در خصوص برگزاری آزمون درس زبان انگلیسی 2 از دانش آموزان پایه به شیوه حضوری در آموزشگاه به اطلاع می رساند :

با توجه به شیوع موج دوم کرونا و اجتناب از تجمع و... جهت حفظ جان و سلامتی دانش آموزان عزیز و به استناد بند 16 شیوه نامه برگزاری امتحانات نوبت دوم در خرداد ماه 1399 به شماره  139 / 140 – 23 / 2 / 1399 وزارت متبوع با موضوعیت بازگشایی مدارس و ارزشیابی تراکمی که به پیوست نامه فوق می باشد برگزاری هر گونه ارزشیابی و آزمون از یکایک دانش آموزان به صورت حضوری ممنوع و وجاهت قانونی ندارد لذا مسئولیت هر گونه پیشامد و... ناشی از عدم تمکین در خصوص رعایت دستور العمل به عهده دبیر مربوطه خواهد بود . آیا سلب مسئولیت قانونی از یک معلم و تقویض آن به معلم دیگر بدون آن که دبیر مربوطه از انجام وظایف قانونی استنکاف ورزد ؛ " قانونی " است ؟

علی اکبر محسنی نسب

مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

پس از این نامه رسمی اداره آموزش و پرورش ، پورسلیمان طی نامه ای به آن پاسخ داد .

در این نامه چنین آمده است :

به نام خدا   

مدیر محترم هنرستان شهید باهنر منطقه 9 تهران 

جناب آقای جلال مولودی  

                                                                                             شماره :  134 / 9 / ص م

                                                                                                 تاریخ : 16 / 4 / 1399

با سلام

احتراما عطف به نامه ی شماره 126 / 52594 / 9 به تاریخ 11 / 4 / 1399 اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران ذکر نکاتی چند ضروری است :

1-اینجانب در پاسخ به نامه ی جنابعالی به شماره 1699 به تاریخ 2 / 4 / 99 مستندات قانونی در مورد تصمیم خود را اعلام کردم و تصریح کردم که هیچ گونه مستند قانونی برای برگزاری امتحان به صورت " غیرحضوری " وجود ندارد .

زمانی که وزارت آموزش و پرورش به صورت شفاف و مکتوب عضویت دانش آموزان ، معلمان و مدیران مدارس در شبکه شاد را اختیاری و غیراجباری اعلام کرده است چگونه می توان معلمان را مجبور کرد امتحان را در آن محیط برگزار کنند ؟

اعتراض یک معلم علی پورسلیمان به رفتارهای متناقض  وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحاتات

2- اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران ضمن اشاره به بخشنامه های وزارتی گفته است که برگزاری هر گونه ارزشیابی و آزمون از یکایک دانش آموزان به صورت حضوری ممنوع و وجاهت قانونی ندارد. درپایان نیز تهدید کرده است که مسئولیت هر گونه پیشامد و... ناشی از عدم تمکین در خصوص رعایت دستور العمل به عهده دبیر مربوطه خواهد بود .

 باید عرض کنم که در نشست رسانه ای با خانم زهرا مظفر مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به تاریخ دوشنبه 2 / 4 / 99  سووال کردم که مبنای قانونی و مستندات حقوقی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری غیرحضوری امتحانات چیست ؟

ماده 4 از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش به صراحت می گوید :

" هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت .

ماده 5 از همین قانون می گوید :

" مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در حدود اختیارات قانونی شورا برای موسسات ذی ربط لازم الاجراست . این مصوبات پس از تایید رئیس شورا ، توسط دبیر کل به موسسات مربوط ، ابلاغ خواهد شد . "

بند 8 از ماده 6 این قانون به " تصویب آیین نامه ها و مقررات امتحانات مدارس " اختصاص دارد . " مطابق مصوبه معاونت فرهنگی و امور محتوا در موضوع سیاست های حاکم بر بهره گیری از فضای مجازی ؛ بخش " معلم " ؛ بند 201 ، معلم دارای آزادی عمل است و به هیچ عنوان نباید جایگاه وی در فرآیند تعلیم و تربیت تضعیف گردد . "

بند 8 از اختیارات شورای مدرسه تصریح  می کند :

8- بحث‌ و اتخاذ تصميم ‌در مورد چگونگي ‌برگزاري‌ امتحانات‌ با رعايت‌ مقررات ‌و دستورالعمل هاي‌ مربوط.

مبنای قانونی این تفاوت گذاری و درجه بندی چیست ؟

ایشان در پاسخ گفت :

" این که شما می فرمایید قوانین نداشتیم و زیرساخت ها فراهم نبود حرف شما کاملا متین و درست اشاره می کنید و الآن جزء دستور کار آموزش و پرورش برای سال جاری این است که مصوبات اصلاحی را از شورای عالی آموزش و پرورش در راستای آموزش مجازی هم شرح وظیفه معلمان ، هم شرح وظیفه دانش آموزان مدیر مدرسه و تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های از جمله آیین نامه اجرایی مدارس و مصوبات شورای عالی که تا الآن اشاره ای به آموزش فضای مجازی نداشت این بسته را فراهم کنند و بقیه مصوبات را برای سال آینده اخذ کنند . "

در واقع ایشان به عنوان یک مقام بالاتر سخنان بنده را تماما تایید می کند اما چگونه است که که مدیریت یک منطقه آموزشی حکم صادر کرده و ضمن تهدید غیرقانونی یک معلم و نقض اصل " مدرسه محوری " که به کرات در " سند تحول بنیادین " مورد تاکید قرار گرفته است ؛ سخنان و حرکت مرا " غیرقانونی " معرفی می کند ؟

مگر می شود در یک مدرسه دانش آموزان دروس تئوری و نیز دروسی مانند حسابداری و... به صورت " حضوری " امتحان دهند اما در مورد سایر دروس وضعیت دیگری باشد ؟

مستند قانونی این تقاوت گذاری ها و درجه بندی های چیست و آیا می توان این گونه حرف ها را منطقی دانست ؟

به نظر می رسد مسئولان محترم در این زمینه قصد همکاری و مساعدت ندارند و می خواهند تفسیرهای خود را به صورت یک طرفه و خلاف " حق آموزش " برای دانش آموزان به معلم که محوری ترین ضلع آموزش است تحمیل کنند .

اینجانب در جهت همکاری دو پیشنهاد ارائه می کنم :

1- پیشنهاد نخست آن است که درس زبان انگلیسی مانند سایر دروس با رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارت دقیق و کامل در سالن ورزشی مدرسه که محیطی بزرگ است برگزار گردد .

2- در صورتی که اداره آموزش و پرورش بر مواضع خود اصرار می ورزد نمرات پایانی ترم اول برای نوبت دوم محاسبه گردد و نمرات مستمر توسط اینجانب و بر اساس آخرین عملکرد دانش آموز محاسبه گردد .

با سپاس

علی پورسلیمان

دبیر هنرستان شهید باهنر "

***

در آخرین اقدام ، شورای مدرسه با برگزاری جلسه چنین مصوب کرد : ( 3)

احتراما به استحضار می رساند با توجه به بخشنامه های آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری امتحان به صورت غیرحضوری و عدم برگزاری امتحان غیرحضوری توسط آقای علی پورسلیمان و این که نامبرده به استناد نامه های هنرستان و جواب ایشان به اداره به شماره های  1698  - 31/ 3 / 99 و  1700 – 2 / 4 / 99 مبنی بر عدم برگزاری امتحان  غیرحضوری ؛ لذا پس از بحث و بررسی مقرر گردید امتحان توسط دبیر دیگری برگزار شود .

مراتب جهت کسب تکلیف به اداره آموزش و پرورش ارجاع می شود ."

پورسلیمان در پاسخ به این مصوبه ذیل امضا چنین نوشت :

« اینجانب علی پورسلیمان بر اساس مستندات قانونی و بخشنامه های وزارتی پاسخ داده و این گونه دستورات و اقدامات مورد تایید بنده نیست و نسبت به این تصمیم ها اعتراض دارم و قطعا از طریق رسانه " پی گیری خواهم کرد . »

اکنون این پرسش مطرح است که واقعا جایگاه مدرسه محوری و توجه به نقش بنیادین معلم کجاست ؟

* اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران  در جهت اجرای منویات خود به بند 16 شیوه نامه برگزاری امتحانات نوبت دوم در خرداد ماه 1399 به شماره  139 / 140 – 23 / 2 / 1399 وزارت آموزش و * پرورش استناد کرده است و این در حالی است که در آن شیوه نامه یکی از راهکارها این بوده و در هر حال تشخیص نهایی و ارزیاب معلم مربوطه است  .

آیا سلب مسئولیت قانونی از یک معلم و تقویض آن به معلم دیگر بدون آن که دبیر مربوطه از انجام وظایف قانونی استنکاف ورزد ؛ " قانونی " است ؟

آیا مطابق آن چه در مصوبه شورای مدرسه آمده است ؛ این شورا اختیار قانونی برای چنین امری را دارد و به تبع آن اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران و مرجع بالاتر جایگاه قانونی برای تایید آن را عهده دار می باشد ؟

( 1 )

اعتراض یک معلم علی پورسلیمان به رفتارهای متناقض  وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحاتات

 ( 2 )

 اعتراض یک معلم علی پورسلیمان به رفتارهای متناقض  وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحاتات

 ( 3 )

اعتراض یک معلم علی پورسلیمان به رفتارهای متناقض  وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحاتات

پایان گزارش/


اعتراض یک معلم علی پورسلیمان به رفتارهای متناقض  وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون ها و امتحاتات

دوشنبه, 23 تیر 1399 15:12 خوانده شده: 377 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 0 --
ستاد مبارزه با نخبگا 1399/04/24 - 08:30
OK
پاسخ + +5 0 --
داود 1399/04/24 - 09:52
باسلام وعرض ادب خدمت آقای پور سلیمان وتاسف به خاطر مشکلی که برای شما که دغدغه قانون وقانون گرایی را دارید بوجود آمده است.بنده نیزبا سخنان متین شما موافق هستم.و امید وارم مسوولین با تمکین از قانون این مشکل را حل کنند.ماده 90ق.م.خ.ک.:کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف ود را با دقت سرعت صداقت امانت گشاده رویی وتبعیت از قوانین ومقررات عمومی واختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و... .حال باید پرسید که واگذاری مسولیت برگزاری امتحان وبه تبع آن دادن نمره امتحان به دبیر دیگری در کدام ماده وتبصره ایین نامه اموزشی دوره دوم متوسطه آمده است؟ایا این تکلیف شورای مدرسه!با قوانین بالا دستی سند تحول ومصوبات شورای عالی آموزش وپرورش)تعارض وتضاد ندارد؟
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/24 - 10:31
درود بر شما

آقای داود

سپاس از همدلی شما

جالب است این مسئولان از رده مدرسه تا اداره و بالاتر طوری صحبت می کنند و حکم می دهند انگار تنها مرجع تفسیر قوانین و اجرای آن هستند و تاسف آورتر از آن سرسپردگی و بی اختیار بودن این مدیران و علاقه وافر و افراطی آنان برای حفظ میز به هر قیمتی است و تازه شعار مدرسه محوری و معلم محوری و... هم می دهند !


پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
داود 1399/04/24 - 10:04
برخی از بندهایسند تحول در مورد نقش محوری معلم :7- هدایت کننده واسوه ای امین وبصیر در فرایند تعلیم وتربیت 12 احترام به مقام وجایگاه علم وعالم 8/7- تاکید بر معلم محوری وجلوگیری از مخدوش کردن این محوریت. ماده 1 قانون مسوولیت مدنی نیز بر مسوول بودن افراد نسبت به ایجاد ضرر مادی ویا معنوی به دیگران تاکید نموده است.
پاسخ + +3 0 --
عضو هيات علمي 1399/04/24 - 11:16
جاي تاسف است كه آموزش و پرورش تهران بجاي تشويق معلمان براي جدي گرفتن امتحانات، معلمان متعهدي را كه تلاش مي‌كنند از لوث شدن امتحانات جلوگيري كنند،در تنگنا قرار مي‌دهد. هر مسئولي كه فهم و تعهدي به تعليم و تربيت داشته باشد، به لوث شدن امتحانات دامن نمي‌زند. برگزاري آزمون غيرحضوري الزام قانوني ندارد.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/30 - 08:04
درود بر شما

همکار فرهبخته

دقیقا همین گونه است .

زمانی می گفتند امتحانات آبروی مدرسه است !

معلمان خودشان در محافل مختلف دائما از بی سوادی و کم سوادی دانش آموزان ناله سر می دهند اما خودشان در این مسیر غلط همکاری می کنند !


این گونه کارها و دور باطل فقط از جامعه ایرانی ساخته است !

پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
داود 1399/04/24 - 12:13
ممنون جناب پورسلیمان وظیفه خود دانستم که از عملکرد قانونی شما دفاع کنم.امید وارم که مسوولین دست از لجبازی وخودکامگی بردارند وقدر معلمان وظیفه شناس ودلسوزی مثل شما را بدانند. اما در مورد مدیرانی که به خاطر حفظ موقعیت حاضر به زیر پا گذاشتن حق دیگران می شوند نیز عرض می کنم که: گوشوارزر ولعل ارچه گران دارد گوش/دور خوبی گذران است نصیحت بشنو!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/30 - 08:06
آقای داود

درود بر شما

سپاس از محبت شما .

واقعا این پرسش مطرح است که چگونه می شود عضویت در این شبکه اختیاری باشد اما آزمون در آن اجباری باشد !

دریغ ار کمی تفکر و منطق ...

پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
داود 1399/04/24 - 12:20
ماده 96ق.م.خ.ک.:کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در حدود قونین ومقررات احکام واوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند.اگر کارمندان حکم یا امر مافوق را بر خلاف قوانین ومقررات اداری تشخیص دهند مکلفند کتبا مغایرت دستور را باقوانین ومقررات به مقام مافوق اطلاع دهند.در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق وپاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد. کتبا اجرا دستور خود را تایید کندکارمندان مکلف به اجذای دستور صادره خواهند بودواز این حیث مسولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود
پاسخ + 0 -3 --
فاطمی 1399/04/30 - 02:44
به نام خدا
باسلام
اول وجود سپس سجود
حفظ جان دانش آموز و قرار ندادن جان خود و دیگران در معرض هلاکت از اهم واجبات است.
والسلام علی مع اتبع الهدی
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/30 - 08:13
آقا / خانم فاطمی

سلام

1- گزاره ی شما ارتباط منطقی با این قضیه ندارد .

2- به نظر می رسد ؛ کرونا هم بهانه ای شده است برای دانش آموزان و معلمان برای از زیر کار در رفتن و پیچاندن امور !

لابد کشورهای دیگر عقل شان نمی رسد و یا " یونسکو " نمی فهمد که کشورهای عضو را توصهیه به بازگشایی مدارس می کند !


3- 5 ماه است که مدارس تعطیل است .

موج دوم کرونا هم با شدت بیشتر شروع شده است .

پس تعطیلی مدارس چه نقشی داشته است ؟


همه جا باز است جز مدارس !


مدارس باید جایی برای آموختن مهارت های زندگی باشند . با تعطیل کردن آن ها چه مشکلی حل می شود ؟

و تاسف آورتر آن که در این مدت وزارت آموزش و پرورش انواع آزمون ها را برگزار می کرده است و آموزرشگاه ها ی آزاد ، موسسات زبان و حتی پژوهش سراها و کانون ها و... فعالیت می کرده اند !

پس چرا آن جاها " وجود " مطرح نبوده است ؟!

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
فاطمی 1399/04/30 - 20:58
سلام
از شما انتظار نداریم.
رو حرف رهبر و رئیس دولت و ... ؟
ان قلت بیاورید؟
مگر میشود.
بادمجان است جان داتش آموزان و والدین؟
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/30 - 21:32
آقا / خانم فاطمی

سلام مجدد

این شیوه بحث و گفت و گو بیشتر ویژه افراد و تیپ هایی است که حرفی برای گفتن ندارند و خود را پشت سر این و آن مخفی می کنند تا برای خودشان " حاشیه امن " ایجاد کنند و دیگران را وادار به " سکوت " کنند .

هر کسی در گفت و گو باید روی خودش و داشته های خودش متکی باشد و آن ها را عرضه کند .

در ضمن " صدای معلم " یک رسانه ی انتقادی است و محک برای داوری خردورزی و اندیشه گری است .

پایدار باشید .
پاسخ + +2 -2 --
فاطمی 1399/04/30 - 21:09
باسلام
شما نگران انجام وظایف معلملن نباشید که حلالترین لقمه ازان معلمست.

شما کجا بودید آنوقت که معلمان عزیز 24 ساعته انلاین و در خدمت دانشآموزان بودند .
اگر مدارس به صورت حضوری بلز شوند قبل از واکسن قطعا شاهد موج سوم هم خواهیم بود.
در ضمن کمی هم بفکر معلمان باشید. البته اگر هنوز بلندگوی صدای دادخواهی آنها هستید.
والسلام
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/30 - 21:38
آقا / خانم فاطمی

1- این حرف ها به نظر می رسد بیشتراز جنس پوپولیستی و عوام فریبانه است .

هر کسی در برابر مسئولیتی که دارد باید پاسخ گو باشد .

معلم هم اگر کار نکند و مسئولیت پذیر نباشد فرقی با " دزدی " ندارد .

دزدی فقط بالا رفتن از دیوار دیگران و... نیست .

منتهی هر کسی به اندازه و سهم خویش ...


2- اگر گزارش را با دقت مطالعه کرده بودید این پرسش را نمی کردید .


همه معلمان لزوما تابع این قاعده نبوده اند و نمی شود همه را در یک رده قرار داد اما نمرات فله ای و پفکی که در کارنامه دانش آموزان مشاهده می شود خود گویای خیلی از مسائل است .


3- این رسانه سعی می کند صدای " همه " باشد .

چه موافق و چه مخالف .


اما تکیه و گرانیگاه باید خرد و اندیشه ورزی باشد .

بزرگ ترین دشمن هر کسی توهم و خوشیفتگی اوست .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
فاطمی 1399/04/30 - 23:24
باسلام
آقای پورسلیمان ؛ان شاءالله خداوند به حق حضرت امام حواد (ع ) "در شب شهادش "؛ مشکل شما را حل نماید و به همه ی ما فرهنگیان آرامش و سلامتی و توفیق خدمت بهتد و بیشتر عطا فرماید
التماس دعا
حلال کنید
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/31 - 08:39
آقا / خانم فاطمی

سپاس از دعایتان

اما مشکل من شخصی نیست !

مشکل دور زدن قانون و بی اعتنایی به افکار عمومی توسط کسانی است که پست ها و صندلی ها را اشغال کرده و واقعا شایسته آن مکان نیستند و جامعه را به بن بست و یاس و ناامیدی می کشانند ...و بدتر از آن سکوت کسانی است که در کسوت " معلم " جایگاه معلمان را به ابتذال کشانده و به صورت بد و ناشیانه از آن دفاع می کنند .

خرد یارتان .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 -3 --
فاطمی 1399/04/30 - 22:16
متاسفم
جواب سلام ناگفته بافتن سفسطه ؟
شما با نوشته ی اخیر خویش امضاء نمودید که با تح ل بنیادین نیز مشکل دارید.
وای بر معلم با این مدیر صدایش
اتظر ما قال و لا من قال
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/31 - 08:32
درود مجدد

آقا / خانم فاطمی

1- بابت چه چیزی متاسف هستید ؟

کثرت اغلاط املایی و نگارشی مکتوب تان و یا این که مطالعه کافی در امور و مفاهیم ندارید ؟


2- بنده تاکنون چندین نقد در مورد " سند تحول بنیادین " نوشته ام .

این ها مطلق نیستند و باید به روز آوری شوند .


3-آن حدیث ارتباطی با بحث ما ندارد .

در کنار آن می توان به روایت " شرف المکان بالمکین " اشاره کرد .

در جامعه این افراد و آدم ها هستند که به جایگاه ها معنا می بخشند و البته مغز سخن مهم است و غیر قابل انکار ...

اما شامل حال شما نمی شود !

پایدار باشید .
پاسخ + +1 0 --
معلم 1399/04/30 - 22:42
سلام
ما هم مایلیم شرایط مثل قبل شود و بتوانیم با خیال راحت حضورا ارزیابی ها را انجام دهیم.
اما چه میشود کرد باید طبق پروتکل وزارت بهداشت پیش رفت تا خداوند راه نجات را میسر کند.
توکلت علی الله
پاسخ + 0 -4 --
فاطمی 1399/05/01 - 01:24
سلام علی من اتبع الهدی

اصلا خودتان نمی دانید چه می نویسید.
بنده دعایم و تمامی ارسالاتم را پس میگیرم.
شما بمانید در اوهام مملو از عجب و غرور

شما قبل از حقیر ؛ مدیر منطقه 9 و وزیر آپ و حتی شورای عالی فرهنگی و ... پروتکلهای بهداشتی و وزیر بهداشت را از افاضات خویش بهره ای دادید.
بنده ار توهینهایتان مطمئن شدم که نباید وقتم را برای خواندن پستهای این سایت هدر دهم.
والسلام

حق پایدار باشد
پاسخ + 0 0 --
مدرس آزاد 1399/05/04 - 20:12
سلام + "علی من اتبع الهدی"

شرف المکان بالمکین و گاه با تمکین با جدال صحیح و غلط نمکین

والسلام + "علی من اتبع الهدی"
پاسخ + +3 0 --
حمید 1399/05/08 - 21:26
درود به آقای پورسلیمان
امیدوارم با همین قدرت به پیش بروید
بله به راحتی حداقل میشد امتحان ها را به صورت حضوری برگزار کرد
حرف های شما بسیار متین و درست هست
بیهوده وقت خود را برای جواب دادن به این فاطمی گذاشتین
افراد بی لیاقت که دور از شان ارگان آموزش و پرورش هستند این سازمان را گرفته اند از بالا تا پایین و انان که درست هستند نمی گذارند به جایی برسد یا صدایش بلند شود
برای تغییراتی در جهت بهتر شدن این سیستم لازم هست تغییرات بزرگی انجام شود که مقاومت های بسیاری دارد. باید کل سیستم زیر و رو شود
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/05/08 - 21:31
درود بر شما

آقای حمید

سپاس از لطف و همدلی شما .

هدف ما گفت و گوست .

این که با این گفت و گو زوایای مساله برای همگان روشن شود .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
معلم 1399/05/09 - 07:15
این تعریف بود یا کنایه و دشنام؟
" اگر آقای پور سلیمان همان مدیر سامانه باشند؛"با وجود دوستی مثل شما برای خواتدن فاتحه اش؛ دیگر دشمن نمی خواهد.
دشمن دانا به از دوست نادان
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/05/09 - 09:20
دوست عزیز معلم

سلام

هر کسی در بیان نظر خود آزاد است .


من هم آدم تازه کاری نیستم !

از دلسوزی شما سپاسگزارم .

پایدار باشید .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور