صدای معلم

" روند روزمرگی در آموزش و پرورش ، کمبود اعتبارات و منابع و کوتاه بودن قد " پژوهش " در آموزش و مهم تر از آن ها انتصاب افرادی ضعیف ، کم بنیه و حتی غیرپژوهشی در پست معاونت پژوهش مسائلی هستند که کلیت پژوهش را مورد تهدید قرار می دهند . پرسش « صدای معلم » از تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان آن است که آیا می توان روح پرسش گری و فرآیند فرهنگ سازی را در شاخه ای به نام " معاونت پشتیبانی " جست و جو کرد ؟! روند ارتقای افراد در پست ها و مناصب و در سطوح مختلف این وزارتخانه شفاف سازی شده و از " نو " بر مبنای آموزه های غیرایدئولوژیک ، غیرسیاسی و عاری از " رانت " بازتعریف شوند "

ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش ؛ روح پرسش گری و چند پرسش ؟!

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

پرسش های صدای معلم در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهشی

اخیرا برخی کانال های رسمی ساختار جدیدی از ادارات کل آموزش و پرورش را منتشر کرده اند .

بر این اساس ، معاونت پژوهش در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع ادغام شده است .

پرسش های صدای معلم در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهشی

مشخص نیست این چارت پیشنهادی توسط کدام مرجع و یا نهاد در وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده است اما پرسش اساسی و بنیادین آن است که مبنا و استدلال حذف معاونت پژوهشی به عنوان یک زیرمجموعه مستقل و ادغام آن در واحدی که شباهتی در کارکرد و ماموریت ها با آن ندارد چه می تواند باشد ؟

از سوی دیگر ؛ حضور و استمرار " معاونت سوادآموزی " که در سطح ستاد از سازمان های اقماری وزارت آموزش و پرورش به شمار می آید و می باید که تغییراتی در ساختار این سازمان و کارکردهای آن صورت گیرد باز بر کدام منطق سازمانی و مدیریت علمی استوار است ؟

در این ارتباط ، پیش تر « صدای معلم » گفت و گویی با  " پرویز کوثری " معاون پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی انجام داد . ( این جا )

پرسش های صدای معلم در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهشی

کوثری در این گفت و گو به صدای معلم می گوید :

" الان تقریبا هشت سال از ادغام گذشته است ؛ ما طبق برنامه ای که در طرح شتاب بخشی طرح ریشه کنی بیسوادی پیش بینی کردیم کمتر از سی درصد از اهداف محقق شد."

این مقام مسئول اشاره می کند که " انسداد بی سوادی " اتفاق نیفتاده است .

در واقع یکی از دلایل مهم و راهبردی برای مساله ممانعت از انسداد بی سوادی می تواند  فقدان و ضعف در پوشش تحصیلی در دوران ابتدایی باشد که آمار بی سوادان افزایش می یابد .

در حال حاضر ادامه فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی با رویکردهای موجود و عملکرد علمی و مقرون به صرفه نیست .

این وظیفه ای عمومی است که باید بین همه سازمان ها و دستگاه ها بازتعریف شود .

در این زمینه به نظر می رسد منطقی ترین مسیر برای اثربخشی می تواند ادغام سازمان نهضت سوادآموزی در معاونت آموزش ابتدایی باشد که هم در ماهیت و هم ساختار شباهت های بسیاری دارند .

بدون تردید ؛ روند روزمرگی در آموزش و پرورش و نیز کمبود اعتبارات و منابع و کوتاه بودن قد " پژوهش " در آموزش و مهم تر از آن ها انتصاب افرادی ضعیف ، کم بنیه و حتی غیرپژوهشی در پست معاونت پژوهش مسائلی هستند که کلیت پژوهش را مورد تهدید قرار می دهند اما باید پذیرفت که لازمه آموزش ، پژوهش است و بدون پژوهش و تحقیق روند آموزش دچار اختلالات جدی و غیر قابل برگشت خواهد بود .

« صدای معلم » از همان آغاز به کار حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که قصد داشت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را به معاونت پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تبدیل کند ؛ مخالف بود و دلایل خود را با دلایل کارشناسی و تخصصی ابراز داشت .

پرسش های صدای معلم در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهشی

به همین ترتیب ، ادغام معاونت پژوهشی در سایر معاونت ها به نوعی از بین بردن استقلال آن ها به شمار می رود که نتیجه مستقیم آن روزمرگی بیشتر و آزمون و خطای افزایشی در ساختار و محتوای آموزش خواهد بود .

« محسن حاجی میرزایی » وزیر آموزش و پرورش در جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانش‌آموزی که در دبیرستان پسرانه فرهنگ منطقه ۲ آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن گرامی داشت هفته پژوهش می گوید : ( این جا )

" حیات ما بدون پژوهش میسر نیست. در معرض تغییرات جامعه هستیم و فهم این تغییرات نیازمند مواجهه هوشمندانه و در گروی پژوهشهای کارآمد است. پژوهش برای آموزش و پرورش مانند اکسیژن است. این گونه تغییرات ساختاری که نتیجه ای برای بهبود فرآیندهای سیستمی ندارد معمولا توسط کسانی اتخاذ می شوند که خود در بن بست سیستمی نقش های کلیدی داشته اند !

باید دانش آموزان را پژوهنده بار بیاوریم. پژوهنده بودن و پرسشگری با دانش آموز بودن همراه و عجین است. آموزش و پرورش باید مکمل حس اولیه پرسش‌گری باشد که خداوند در فطرت کودکان قرار داده است. باید استمرار دهنده این مسیر باشیم و دیوارهای بین جامعه و مدرسه برداشته شود.

در پیگیری این هدف مصمم هستیم. همه دانش آموزان و معلمان ما باید پژوهنده باشند. آموزش و پرورش میدان فراخی برای همه جور اندیشیدن و سوال کردن و در جست و جوی پاسخ های مفید بودن است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روح پرسش گری را باید در همه مدارس و عرصه های آموزش و پرورش توسعه دهیم عنوان کرد: این کار نیازمند فرهنگ سازی است. پژوهش گری یک فرهنگ است و برای پژوهش گر بودن باید پژوهندگی را یاد گرفت.

پرسش « صدای معلم » از تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان آن است که آیا می توان روح پرسش گری و فرآیند فرهنگ سازی را در شاخه ای به نام " معاونت پشتیبانی " جست و جو کرد ؟!

پرسش های صدای معلم در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهشی

طراحان این گونه " طرح " ها چگونه می اندیشند و چه نگاهی به فرآیند آموزش و تربیت دارند ؟

پرسش این رسانه آن است که آیا اساسا این تغییر ساختاری سند پژوهشی پشتیبان دارد ؟

آیا در مورد آن و نتایجش کار پژوهشی صورت گرفته است ؟

راهکار 2 / 55 از سند تحول بنیادین بر " اصلاح ساختار اجرایی و کاهش تعداد واحدهای اداری، متناسب با مدیریت کارآمد و اثربخش " تاکید دارد .

پیشنهاد « صدای معلم » به مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن است که پیش از چنین تغییرات ساختاری ، نگاهی تحول مدار بر " کارراهه شغلی " در آموزش داشته باشند .

این گونه تغییرات ساختاری که نتیجه ای برای بهبود فرآیندهای سیستمی ندارد معمولا توسط کسانی اتخاذ می شوند که خود در بن بست سیستمی نقش های کلیدی داشته اند !

پرسش های صدای معلم در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهشی

روند ارتقای افراد در پست ها و مناصب  و در سطوح مختلف  این وزارتخانه شفاف سازی شده و از " نو " بر مبنای آموزه های غیرایدئولوژیک ، غیرسیاسی و عاری از " رانت "  بازتعریف شوند .

بدون این طی این مقدمه ، هر گونه تغییراتی در ساختار محکوم به شکست و تحمیل هزینه های مختلف و بعضا غیرقابل برگشت به سیستم خواهد بود .

بدون تردید مدیریت های کارآمد و اثربخش می توانند در ایجاد ساختار کارآمد و به روز نقش های حیاتی ایفا کنند .

آدم های ضعیف و ترسو در بهترین ساختار هم قرار بگیرند آن ساختار را ناکارآمد ، زائد و روزمره خواهند کرد .

پایان گزارش/


پرسش های صدای معلم در مورد ساختار جدید ادارات کل آموزش و پرورش و حذف معاونت پژوهشی

دوشنبه, 05 خرداد 1399 17:22 خوانده شده: 1235 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 -1 --
مهدی 1399/03/05 - 20:26
با سلام. یک سوال داشتم ؛ آقای پورسلیمان، خودشان معلم هستند؟ چون برام همیشه سواله. ممنون اگر پاسخ داده شود.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/03/05 - 20:50
درود

آقای مهدی

به نظرم ؛ در سنجش سخنان افراد باید معیار را منطق و علمی بودن دانست و مهم تر از آن تطابق گفتار با کردار .

( علی پورسلیمان

معلم 31 سال سابقه کار معلمی ) .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1399/03/05 - 23:46
سپاس از پاسخ شما. برقرار باشید. چون بیشتر اوقات فکر میکردم سردبیر محترم سایت، روزنامه نگار هستند. خیلی ممنون.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/03/06 - 09:51
درود

آقای مهدی

البته بنده در کنار کار معلمی حدود 25 سال است که خبرنگار و روزنامه نگار هستم و از کار خود لذت می برم .

ان دو تعارض و تباینی با یکدیگر ندارند .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 -1 --
معلم 1399/03/05 - 23:09
باعرض سلام و تشکر از نویسنده مطلب
این ساختار به نظر می رسد باکارکارشناسی انجام نشده
و اعمال نفوذ برخی معاونت ها کاملا محرز است.
دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی که قبل از این ساختار
هم به لحاظ اهمیت موضوع نیاز به تقویت داشت در این
ساختار تقریبا می شود گفت با ادغام در امورتربیتی و مشاوره
از بین رفته است.
باتوجه به دغدغه مقام معظم رهبری،رئیس جمهور و شورای
اجتماعی کشور درخصوص اهمیت و نیز متاسفانه با شیوع
آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه و در بین دانش آموزان،
تضعیف و محدود کردن این دفتر ظلمی نابخشودنی است و
مسئولان ستادی باید پاسخگوی این تصمیم اشتباه در این دنیا و آخرت باشند.
پاسخ + 0 -1 --
عضو هيات علمي 1399/03/06 - 10:11
شرايط ايران براي انجام پژوهش مساعد نيست. مناسبات سياسي و اقتصادي حاكم مانع اصلي پژوهش است. حكمراني در جمهوري اسلامي پژوهش محور نيست و آموزش و پرورش هم از سياست‌هاي كلان تبعيت مي‌كند. پژوهش محوري شعاري است شبيه همان مردمسالاري كه مقامات جمهوري اسلامي از آن استفاده مي‌كنند.
پاسخ + 0 0 --
سعید 1399/03/06 - 22:21
زیر مجموعه ها مشخص هست مثلا الان اداره آسیب که اذعان میشه بهش چند تا مسئول یا کارشناس تعلق میگیره اینا را باید از کجا پرسید
پاسخ + +1 0 --
معلم 1399/03/06 - 22:37
واقعا باید یک بازنگری کلی در چارت سازمانی آموزش و پرورش صورت بگیرد، بخصوص در حوزه معاونت سواد آموزی که بسیار نقد بر آن وارد است.به عنوان شخصی که مدت کوتاهی با این مجموعه همکاری داشته ام فقط متوجه صرف هزینه های کلان برای هیچ شده ام به عنوان مثال در بخش آموزش خود سامانه سواد آموزی بسیار مشکل دارد،در بسیاری مواردافرادی ثبت می شوند که سواد دارند و بعضا بخاطر نقص سامانه بعضی مناطق برای چندمین بار سواد اموزان را ثبت می کنند تا امار خود را بصورت تصنعی بالا ببرند و بماند که هر ساله چقدر بودجه برای هر سواد آموز و آموزش دهنده صرف می شود.متاسفانه در بسیاری از موارد افراد بیسواد بعلت خود اظهاری به سواد که از قبل داشته اند دیگر امکان ثبت در سیستم ندارند .این یک مشکل بظاهر کوچک از یک کلانشهر هست بماند که خدا میداند در مناطق دورافتاده که نظارت کمتر هست چه خبر است و هزاران مشکل دیگر که ظاهرا بخاطر منافع یک عده اراده ای برای تغییر آن وجودندارد.
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1399/03/06 - 22:49
امیدوارم کارشناسانی که در راس امور تصمیم گیری هستند برای یکبار هم که شده جدا از باند بازی به بررسی ریشه ای سازماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش بپردازند و با ادغام معاونت سواد اموزی و آموزش ابتدایی از موازی کاری های انجام شده جلوگیری کرده و بودجه کلانی که صرف دور باطل می شود و بعد از چندین سال هیج نتیجه اساسی نداشته را در بحث پژوهش خرج کنند.امیدوارم که گوش شنوایی باشد.
پاسخ + +1 0 --
معلم مرتبط با پژوهش 1399/03/07 - 06:42
شكاف عميق حقوق ومزاياي كاركنان سازمان پژوهش و پژوهشكاه آموزش وپرورش با ساير فرهنگيان بسيار نگران كننده و فاجعه آمير است اين اتفاق كه در سايه غفلت ذوعلم و مديران غير متخصص اين فرد واز محل اعتباراتي كه بايد صرف پژوهش گردد همچنين درآمد فروش كتابهاي درسي به دانش آموزان اتفاق افتاده جاي تامل دارد و دستگاههاي نظارتي بايد به اين موضوع ورود پيدا كنند چرا كه طيفي از اين كارمندان كه عنوان پژوهشگر و مدير را يدك مي كشند هر كدام حداقل ٤الي ٥ برابر يك معلم حقوق دريافت مي نمايند از جناب پورسليمان تقاضا مي كنم با تعدادي از متخصصين موضوعي به اين موضوع بپردازند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/03/07 - 10:22
واقعا 4الی 5 برابر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
عضو هيات علمي 1399/03/07 - 10:37
در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش حدود 20 نفر با پست هيأت علمي شاغل هستند.اين افراد براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استخدام شده و يا از كارشناسي به هيأت علمي تبديل شده‌اند. يك عضو هيات علمي با 25 سال سابقه خدمت ممكن است به اندازه 2/5 برابر يك دبير 25 سال خدمت حقوق بگيرد. بنابراين، 4 الي 5 برابر دروغ است.فرايند تبديل وضعيت يا استخدام به عنوان هيات علمي بقدري سخت و دشوار است كه بسياري از افراد از خير آن صرف نظر كرده‌اند.هر معلمي كه براساس ضوابط حايز شرايط تبديل به هيات علمي باشد، پژوهشگاه از همكاري او استقبال مي‌كند.
پاسخ + 0 0 --
معلم مرتبط با پژوهش 1399/03/07 - 17:44
چه واكنش زودهنگامي - بنده به عنوان يك فرهنگي هرگز دروغ نمي گويم و از آقاي پور سليمان تقاضا كردم به عنوان يك فرد آزاده وبا كمك افراد خبره ومتخصص به اين موضوع ورود كنند و توجهي هم به دفاع ومقاومت ذينفعان نداشته باشند چرا كه من در اين موضوع شك هم ندارم .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/03/08 - 12:23
آقای پور سلیمان لطفا اعلام نظر بفرمائید.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/03/08 - 12:34
درود بر شما

به زودی گزارش تکمیلی در این مورد در صدای معلم منتشر می گردد .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
بهروز محمدی 1399/08/24 - 15:44
بسمه تعالی
ساختار وزارت آموزش و پرورش بدون معاونت پژوهشی با کادر تخصصی غیر قابل تصور است

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رتبه بندی معلمان با آزمون ؛ خلاف ضوابط علمی است و به بی عدالتی منجر خواهد شد ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور