صدای معلم

" هنوز ماجرای فروش اردوگاه منظریه ( شهید باهنر تهران ) برای پرداخت پاداش بازنشستگان در آستانه انتخابات 96 از اذهان فراموش نشده است ! آیا قرار است برای اجرای قانون و نیز به قول این مسئولان ، " رفع تبعیض " چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش و پرورش زده شود ؟ در کجای دنیا اموال و دارایی های آموزش و پرورش را می فروشند و از طریق آن مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت می کنند ؟ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای ارسال بخشنامه های تکراری و ایجاد امیدهای واهی در میان معلمان به این پرسش پاسخ دهد که آیا 2 هزار و 800 میلیارد تومان اقساط باقیمانده از بدهی اردوگاه شهید باهنر را پرداخته است ؟

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟!

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت آموزش و پرورش و معلمان

به تازگی بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با دستور رییس جمهوری و توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است .

البته این بخشنامه برای دومین بار است که ابلاغ می شود .

در بخشنامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ هیأت وزیران و مصوبه۲۰ اسفند ۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است.

بنابراین با توجه به تأکید رییس جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ اول اسفند ۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.

در این بخشنامه تاکید شده است:‌ اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

http://www.sedayemoallem.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/item/8462-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-65-%D8%8C-66-%D8%8C-68-%D9%88-71-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-162862-%D8%AA540-%D9%87%D9%80-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-21-12-1395-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند “ب” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

این بخشنامه قبلا و همان گونه که در متن خبر نیز آمده است در 21 اسفند 1395 به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است . ( این جا )

علی رغم آن که  ابلاغ مجدد این بخشنامه واکنش های مختلفی را در میان معلمان ایجاد کرده است ؛ اما با توجه به آن که در این بخشنامه تصریح شده است : " منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود " ؛ اجرای این بخشنامه با توجه به وضعیتی که وزارت آموزش و پرورش در بخش تامین منابع و اعتبارات دارد عملا بلاموضوع است .

با توجه به آن که اکثریت بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه های پرسنلی می شود ؛ قرار است در کدام هزینه ها صرفه جویی شود ؟

کدام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آموزش و پرورش در رده " مازاد " جای می گیرند ؟

هنوز ماجرای فروش اردوگاه منظریه ( شهید باهنر تهران ) برای پرداخت پاداش بازنشستگان در آستانه انتخابات  96 از اذهان فراموش نشده است ! ( این جا )

http://www.sedayemoallem.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/item/8462-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-65-%D8%8C-66-%D8%8C-68-%D9%88-71-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-162862-%D8%AA540-%D9%87%D9%80-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-21-12-1395-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

آیا قرار است برای اجرای قانون و نیز به قول این مسئولان ، " رفع تبعیض " چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش و پرورش زده شود ؟

در کجای دنیا اموال و دارایی های آموزش و پرورش را می فروشند و از طریق آن مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت می کنند ؟

آیا قرار است بر شیپور " برون سپاری " و سقوط کیفیت آموزش همچنان نواخته شود ؟

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای ارسال بخشنامه های تکراری و ایجاد امیدهای واهی در میان معلمان به این پرسش پاسخ دهد که آیا 2 هزار و 800 میلیارد  تومان  اقساط باقیمانده از بدهی اردوگاه شهید باهنر را پرداخته است ؟

اگر قرار است موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون برای معلمان اجرا نشده است جامه عمل بپوشد بهتر است این اعداد و ارقام به صورت شفاف و قابل حصول بدون آن که آبروی آموزش و پرورش و معلمان گرو گذاشته شوند و یا معلمان را سرکار بگذارند ؛ از منابع پایدار و قبل تحصیل و در هنگام بودجه نویسی دیده شوند .

پایان گزارش/


بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت آموزش و پرورش و معلمان

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 12:36 خوانده شده: 37126 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +30 -11 --
دبیر مفت 1398/12/01 - 16:46
پیشنهاد میکنم از محل فروش کلیه ی معلما این بودجه رو تامین کنید.
هر معلم یه کلیه. اگر 500 هزار تا معلم رو حساب کنیم با قیمت هر کلیه 50 میلیون تومن....
میشه 25000 میلیارد تومن.کافیه؟
اگه بازم کسر بودجه داشتیم برای بعضیا جفت کلیه در میاریم.
این جماعت که صلاحیت حرفه ای تدریس ندارن کلیه میخوان چیکار؟ نمره 80 هم چیزی بود که نتونستید بیارید؟ یک سال وقت داشتید. آزمون راحت. وقت کافی. امکانات شرکت در آزمون. اطلاع رسانی فوق العاده.

آقا قلب و کبد و چشمشونم بفروشید. ریه هاشون به درد نمیخوره پر از گچه سنگ بسته.
پاسخ + 0 0 --
آشنا 1398/12/02 - 09:01
ای کاش مامردم کمی قدرشناس بودیم اگرآموزش وپروش یک کشوردرست شودرکل آن مملکت آبادخواهدشدهرموقع مقام وارزش یک معلم آن قدربالارفت که همه به جای توهین به اوااحترام وقدرشناسی برخوردمی کردندآن وقت است که کشوری به وجودمی آیدمانندژاپن واندونزی و....پس حق ماملت است بااین طرزفکرهایمان.....هیچ وقت هم اصلاح نخواهیم شدچون ناآگاه هستیم ..
پاسخ + 0 0 --
دبیر مفت 1398/12/02 - 12:55
ظاهرا نظر بنده موجب ناراحتی همکار گرانقدرمان شده.
بنده هم از دبیران با سابقه 24 سال هستم بزرگوار.

دیدم چیزی برای فروش جهت اجرای بخشنامه جدید جناب نوبخت نداریم پیشنهاد فروش کلیه ی معلمان را ارائه دادم. سوء ظن ایشان به معلمان واقعا جای تامل و تحقیق دارد. این گونه بخشنامه ها چنان ماهرانه طراحی میشوند که شامل آموزش و پرورش و قشر معلم نشود.
اگر نظر بنده موجب دلخوری عزیزان و فرهیختگان شد پوزش میطلبم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/03 - 02:11
عجب آزمونی همیشه ملاک ۶۰ در صد بود چرا باید یک نرم میانگین نگیرند و در صد ها مختلف باشد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/05 - 08:49
متاسفانه فضای یاس اور و بدی تو کشور است فشار تحریم تبعیص و...اینم از انتخابات سرد و میدان داری اصولگراها و سردرگمی دولت و...
پاسخ + 0 0 --
علیرضا 1398/12/10 - 22:25
با سلام . بنده ماه آذر بازنشسته شدم اگر با این حقوق کم افزایش تعلق نگیره خداوند جای حقی نشسته باید جوابگو باشید بعد از ۳۰ سال انتظار که با پول باز نشست گی خونه ای بگیرن الان ۳ قصب زمین در بافت کرمان نمی توانم بگیرم واقعا چقدر بی عدالتی .وای بر شما وای .......
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 09:16
این معلم هایی که من دیدم و می بینم لایق یک ذره قدرشناسی نیستند... درسته که کشورهای پیشرفته به معلم هاشون اهمیت میدن چون اونها معلم هاشون وواقعا معلمن
شاید بگید اگه ما هم تو کشور خودمون به معلم ها اهمیت بدیم اینا هم لایق می شن و قابل ستایش اما اصلا این طور نیست. از وقتی که بهشون اهمیت داده شد و حقوق و مزایاشون یه مقدار بالا رفت همه رفتن دنبال سرمایه گذاری و خرید ملک و ... حتی همون یه ذره وقتی که برای آپدیت اطلاعات خود میگذاشتن رو هم دیگه ندارن و بیسواد و بیسواد تر میشن.
بله... حقوق معلم ها بالا رفت که از نظر مالی دغدغه نداشته باشن و چن تا کتاب بگیرن بخونن.. اما اینا اصلا میدونن کتاب چیه و چجوری باید خوند؟!؟! اصلا اسم چند تا کتابو بلدن؟
ما دهه شصتی ها اون موقع که دانش آموز بودیم همین معلم ها مثل حیوون رفتار می کردن و کتک می زدن... اینا آدمن واقعا؟ یک احمقی از همین ها شعارش همیشه این بود که تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر! به یک شاعر احمق تر از خودش استناد می کرد و بچه ها رو می زد. ما باید قدرشناس این جماعت باشیم؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 21:16
سلام.بابا تو نگران نباش پولشو از کجا تامین می کنند، تو حقتو توی حکمت مطالبه کن، هرچه در حکم باشه دریافت خواهی کرد. اونیکه توی این مملکت زیاده پوله. فقط به آموزش وپرورش که رسید، خساست میکنن، تا خدای نکرده نجومی ها از شدت فقر هلاک نشوند.
پاسخ + +13 -5 --
گل آقا 1398/12/01 - 16:52
پاداش ما بازنشستگان فرهنگی 96 چه شد؟


آب شو کشیدیم چلو شد
پاسخ + 0 0 --
بیکار 1398/12/13 - 16:22
سلام دوست عزیز کتک خورهای مدرسه همان افرادی هستند که شهید شدند...
ضمنا فرهنگ تو همین بس که رفتاری در خور تو انجام بدند . من کتک نخوردم از خانواده هم نمیترسیدم هیچکارخ شدم . اگه حرف معلم رو گوش میکردم ادم میشدم گ. حیف .
ضمنا چرا هرچه چوب سر معلم میکوبیم کلا اون یکی کارمندا رو نمیگیم . رفتارشون و کارشون .!
کلا برات متاسفم
پاسخ + +24 -2 --
معلم 1398/12/02 - 08:39
با سلام. دوستان اگر صلاح بدانید به شکل گروهی به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. آموزش وپرورش همیشه از لحاظ حقوقی جا مانده است.تازه دیروز شنیدم اگه اجرا بشه فقط برای کارمندان اداری است چون برای معلمان رتبه بندی اجرا شده.ما که متوجه نشدیم ما کارمندیم یا عضو هیأت علمی.تکلیف ما را مشخص کنند.مورد بعد رتبه بندی چه ربطی به این موضوع دارد.اگر از دوستان کسی میداند چطور باید شکایت کنیم بسم الله. به خدا دیگه شرمنده زن وبچمون شدیم.تورم هزار برابر شده اما حقوق معلما چندر غاز اضافه میشه.الله أعلم
پاسخ + 0 0 --
رضا 1398/12/03 - 00:24
چرا وقت رتبه بندی می رسه میگن چون معلمان جزو قانون خدمات کشوری هستند نمیشه حقوقشون رو مثل هیئت علمی دانشگاه ها حساب کنیم حالا که بحث 50 درصد میشه میگن جزو این قانون نیستید. دوستان گرامی شما را به مقدسات، هر کدومتون که از کانال های مرتبط با وزارت ارتباط داره این قانون رو شامل معلمان بکنید
پاسخ + 0 0 --
آشنا 1398/12/03 - 13:56
دقیقادرست میگیدمااصلارتبه بندی رانخواستیم....افزایش حقوق پنجاه درصدی کجاواین چندرغازمبلغ رتبه بندی کجا؟بالاترین مبلغ رتبه بندی هشتصدبوده ولی افزایش پنجاه درصدکمترینش مبلغ هفتصدهشتصدمیشه پس دوباره سرمعلم هامثل همیشه بی کلاه موند....توخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل
پاسخ + 0 0 --
منصور 1398/12/04 - 23:06
سلام همکار گرامی رتبه بندی در بهترین حالت یک چهارم 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری را پوشش می دهد یعنی دریافتی کارکنان دستگاه های دیگر با این دستور العمل تا پانزده میلیون ریال از رتبه بندی ما بیشتر است
پاسخ + 0 0 --
موج ایرانی 1398/12/05 - 12:01
بله همکار گرامی متاسفانه مارو جدا از بقیه کارمندان میدونن . چونکه به هر سازی رقصیدیم و دم نزدیم . تازه برای معلملن رتبه بندی اعمال شد ولی نیروهای خدمات چی بگن که این آخر سالی با این حقوقاشون یک ریالم بهشون اضافه نشده و اصلا فرهنگی نیستن انگار . این بخشنامه مربوط به قبل از مهر 98 بوده ولی چون وزیری نبوده خاک خورده و جناب وزیر برای خوش خدمتی به دولت اون رو در قالب رتبه بندی اجرا کرده . تبعیض در این ارگان تمامی ندارد . توهین به قشر فرهنگی و سرگرم کردن با آزمون برای چندرغاز واقعا شرم آوره چه برسد به اینکه برای بعضی اجرا هم نشه . از کارکنان اداری درخواست داریم بفکر همه باشن و اینارو منعکس کنن
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/06 - 02:42
چی شده عزیزم تا دیروزکه رطبه بندی شامل اداریون نمیشد حرفی ازعتراز نمیگفتی حالا چی شده برگه شکایت ورداشتی به ضررت تموم شد
پاسخ + 0 0 --
شفق 1398/12/08 - 18:10
لزف کنین موقع امتحانات خرداد بشینین دفتر واعتصاب کنین چون چندین ساله که سرکارمون میزارن خیلی تجربه کردیم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/09 - 10:18
سلام همکارگرامی درست می فرمایید باید شکایت کرد اما به چه کسی ؟به چه ارگانی؟اینا همشون دستشون تو یه کاسه هس...البته کم کاری ازخود مامعلم هاست باشکایت موافقم البته عزم جدی وهمگانی می خواد که مانداریم
پاسخ + +6 -2 --
مجتبي 1398/12/02 - 08:42
وزارت بهداشت با چهارصد هزار نیرو و دستگاه های نظامی با ششصد هزار نیرو حتما از ظرفیت این بخشنامه آخر سالی دولت که کمی هم بوی تبلیغ داشت (در جهت رفع تبعیض ) استفاده خواهند کردند به نظرم برای اینکه بالاخره نقطه آغازی باشد وزیر باید ولو با پنج تا ده درصد این امتیازات را برای معلمان هم افزایش دهد .
پاسخ + 0 0 --
م ن 1398/12/05 - 13:47
چون ما زیادیم، چون ما زیادی هستیم.
پاسخ + 0 0 --
علی 1398/12/07 - 13:20
رطبه؟
عتراز؟
به نظرم شما جایی نگو فرهنگی هستی که همین یه ذره حقوق رو هم ازمون میگیرن با این سواد بالای حضرتعالی...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/10 - 16:30
خجالت اوره واقعا. آموزش پرورش که ماشالا نصف سال تعطیله. اتا حالا سه پرستار قربانی کار با مریض کرونای شدن. هیچ تجهیزات و امکاناتی نداریم و با استرس فراوان داریم کار میکنیم
پاسخ + +11 -4 --
فرهنگی 1398/12/02 - 16:55
از ماست که بر ماست
یک بار برای همیشه با کمپین نرفتن به سر کلاس ها این مشکلات را حل کنیم تا کی ذلت و خواری و سواری
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/10 - 13:14
پسرعموی من املا زیر صفر می گرفت الان هم همینجوره و حرف زدن هم بلدنیس.نتونس درس بده آوردنش اداره .حالا به من میخنده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 08:30
هر ساله هم چندین معلم بیچاره در طول مسیر طولانی که باید به سر کلاس درس حاظر بشن در تصادفات جاده ای جان خودشان را از دست میدهند ، بدون این که کسی تسلیتی از کسی بشنفند ، حالا پرستارها درسته زحمت میکشند ولی کل اخبار رسانه ها میشه ، معام ها مظلومند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/02/15 - 08:36
بزرگوار معلمهایی که در مناطق دور دست تدریس می کنند آیا خبر داری چند تا از آنها در اثر تصادف به دیار حق شتافته اند اگه نمی دانی لا اقل خفه خون بگیر
پاسخ + +9 -5 --
نا شناس 1398/12/02 - 19:00
با سلام به همکاران عزیز و فرهیخته وزرات آموزش وپرورش حق رتبه بندی معلم را درست اجرا نکرد آزمون برای آن گذاشت حالا انتظار داریم این بخشنامه را اجرا کند متاسفانه وزرات آموزش وپرورش همیشه کارهای زحمت دار را انجام می دهد ولی قادر به گرفتن حق همکارانش نیست واقعا جای تاسف دارد
پاسخ + 0 0 --
شفق 1398/12/08 - 18:13
موافقم تنها راه چاره همینه
پاسخ + +6 -4 --
نا شناس 1398/12/02 - 19:48
سلام خدمت همکاران عزیز وزیر گفته کارکنان اداری شامل این افزایش ۵۰ درصدی هستند درمورد معلم ها فعلا تصمیم گرفته نشده من نمیدانم که معلم کارمند حساب میشود یا نه اگر بخواهند از ما کار بکشند کارمند هستیم ولی موقع افزایش کارمند نیستیم واقعا جای تاسف دارد
پاسخ + +9 -3 --
ناشناس 1398/12/02 - 21:54
وزارت آموزش وپرورش نبایدافزایش حقوق ناشی ازرتبه بندی معلمان راباافزایش ۵۰درصدی حقوق کرمندان یک مقوله بداندزیرا این دوامرمتمایزازهم هستند امیدواریم اختلات وتبعیض ناحق صورت نگیردومسئولین امربه فکراین قشرزحمتکش باشند نه حق غائل شده راضایع کنید ضرب المثلی دراین خصوص هست که می گویندشاه می بخشد اما وزیرنمی بخشد حکایت مامعلمان اینچنین است
پاسخ + 0 0 --
غلام حاجیوند 1399/03/14 - 00:50
عزیزان شماهمه فرهنگی هستید ازنیروی خدماتی گرفته تانیروی آموزشی وکادر اداری بیایی باهم متعهد شویم وهمگی ازحق هم دفاع کنیم نه هرکسی هرکسیکارخودش راه افتاد بگه به من مربوط نیست همه باهم پشت همکاراتون درایید اینجوری مجبور میشن درست کن حمایت ازهمکاراتون کنید همه مافرهنگی هستیم ازحق هم دفاع کنیم
پاسخ + +8 -2 --
ناشناس 1398/12/03 - 10:38
خدالعنت کندباعثان وبانیانی که سبب فقروگرسنگی وشرمندگی معلمان شدن به خدایه روزبعدازظهربادانش اموزانم کلاس تقویتی ریاضی داشتیم درپایان جلسه یه دانش اموزجلوی درمدرسه منتظرمن مونده بودتادرهاروقفل کنم وبعدازبستن درمدرسه بسیاراصرارکردسوارماشینشون بشم وموقع پایین اومدن ازماشین نمیدانستم که چگونه بایددرماشین رابازکنم شاگردناراحت شدگفت خانم بعداز۲۹سال خدمت هنوزماشین نداری؟گفتم باکدوم حقوق باکدوم دستمزدبعدوزیررافحش دادوقسم خوردگفت خوب درس میخونم وتلاش میکنم که درامدخوبی داشته باشم بعدشماراپیدامیکنم ویه ماشین قشنگی براتون میخرم دستی به موهایش بردمولبخندی زدم امااواهی کشیدویرانگر قضاوت باوزیر ومسولینی که جیبشون راپرمیکنندوبه فکراموزش وپرورش بویزه معلمان نیستن
پاسخ + +9 -3 --
نا شناس 1398/12/03 - 15:16
جناب وزیر سلام خودتان خوب می دانید که معلمان عزیز درچه وضعیتی هستند پس لطفا کنید پیگیری نمایید تا افزایش ۵۰درصدی شامل آنها نیز بشود چون بنده وقتی خودم را با کارمنداندیگر مقایسه می کنم افسوس می خورم که چرا این شغل را انتخاب کردم زحمت زیاد همراه با اعصاب خوردی زیاد مزدکم
پاسخ + +8 -2 --
عبدالله 1398/12/03 - 15:46
وقتی بخاطر یه ۱۰۰تومن در انتخابات واسه اسم نویسی سرهم راداغون میکنن چه انتظاری جامعه از ما معلمان داشته باشه ودولت هم به عدم وحدت ویکپارچگی مادرحق خواهی نگاه میکنه وتصمیم میگیره عزیزان انتخابات هم تموم شد تا ......دیگر وعده وازاین دست ابلاغ بخشنامه عوام فریبانه!!!
پاسخ + +3 -2 --
ناشناس 1398/12/04 - 13:05
سلام
مطمئن باشید اگر یک هفته اعتصاب شود دولت هم میفهمه معلمی وجود داره و همه چی درست میشه
فقط جربزه میخواد که نداریم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 16:25
معلم دستشو کنار بکشه کل کشور فنا میره . چطور که الان از نا امیدی معلم سبب نا امیدی جامعه شده . اینو اگاهان دانند و بس
پاسخ + +7 -2 --
ناشناس 1398/12/04 - 13:08
لطفا یه کمپینی برای اعتراض به عدم تعلق افزایش پنجاه درصدی به معلمان تشکیل بدید
پاسخ + 0 0 --
فرهنگ 1398/12/05 - 21:22
به خدا راه همینه
پاسخ + 0 0 --
علیرضا 1398/12/05 - 21:51
موافقم . الان همه سازمانها احکام 50 درصد رو زدن ولی هنوز آموزش و پرورش خوابه. منتظر چی هستن ؟ اگه نزنن که نابرابری بیشتر میشه یا حداقل برمیگردم جای اولمون
پاسخ + +3 -2 --
علی 1398/12/04 - 19:12
به گزارش خبرنگار ایلام معلم در مصاحبه تلفنی با رئیس امور اداری آموزش و پرورش استان ایلام؛وی با اذعان این مطلب گفت:در خصوص ابلاغ بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری این افزایش شامل تمام کارکنان اداری و آموزشی استان ایلام خواهد شد.

رضایی رئیس اموراداری اداره کل آموزش و پرورش استان در پاسخ به این سوال که چه زمانی فرآیند صدور احکام انجام خواهد شد؛گفت:نگارش حقوقی احکام در هفته آینده ارسال و کار صدور احکام صورت خواهد پذیرفت.

وی در انتها خاطر نشان کرد که این افزایش شامل ۵۰ درصد حقوق بوده که زمان اعمال آن از ۱ اسفند ماه خواهد بود.
پاسخ + +4 -4 --
سمیه 1398/12/04 - 23:31
سلام ما معلمان قراردادی که اصلا رتبه بندی هم بهمون تعلق نگرفت این افزایش ۵۰ درصدی هم که برا کارمندان آموزش پرورش هست من اصلا فکر میکنم وزیر محترم آموزش پرورش اطلاع ندارن چند هزار معلم قرارداد کار معین دارن
پاسخ + +4 -1 --
مهدی 1398/12/05 - 08:22
سلام
این بخشنامه مانند رتبه‌بندی بعد از اینکه چند سالی بین دولت و مجلس و رسانه ها ‌دست به دست چرخید و آبروی معلم هم بازیچه خاص و عام شد و چند تایی هم انتخابات با قول اجرایی شدن این بخشنامه به خوشی برگذار شد در نهایت به عنوان یک حرکت شجاعانه و با منت فراوان از طرف دولت خدمت گذار !!! عملی خواهد شد
شادی روح آموزش و پرورش استاندارد صلوات
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 16:28
بیشتر از این از دستشون بر نمیاد .
نهایت ظرفیت عدالتشون اینقدر بوده .
راستی یه سوال عدالت علی هم اینطوری بود.؟
پاسخ + +5 -2 --
آشنای غریب 1398/12/05 - 10:18
یه فکری هم بحال ما فرهنگیان سرپرست خانوار بکنین تا به امروز نه ماشینی دارم ونه خانه ای لطفا۵۰درصد افزایش حقوق رادر احکام ماهم جاری کنین
پاسخ + +6 -1 --
hojjatm 1398/12/05 - 11:47
سلام
معنی 50 درصد چیه ؟ یعنی کدوم بندهای حکم ما رو شامل میشه ؟ اما من مطمئنم هر جور هم باشه افزایش کمتر از یک میلیون نیست و برای بعضیها بالای دو میلیون و سه میلیون هست.
پاسخ + +10 -3 --
موج ایرانی 1398/12/05 - 11:51
سلام . همکاران عزیز در ادارات و مدارس حتما خبر دارید که رتبه بندی شامل نیروهای خدماتی نشد چه رسمی چه پیمانی و قراردادی . وقتی زحمت اکثر کارهای مدرسه از خدمات و نظافت و تاسیسات و حمل و نقل و خرید و ... بر دوش نیروهای خدماتی هست که تعدادشون روز به روز کمتر شده و دایره وظیفه و حجم کار و ساعات حضورشون بیشتر از قبل . چرا هیچ کس در این مدت حرفی از نیروهای خدماتی که بدون کمترین چشم داشت و دریافت حقوق زیر 2 م دارند کار میکنند و دم نمیزنند نگفت؟ چرا موقع حق و حقوق میشه خدماتی ها و سرایداران محترم را فرهنگی به حساب نمی آورند ولی الان که بحث بیماری کرونا پیش اومده باید روزهای تعطیل هم بیان مدرسه و با جونشون بازی کنند تا بچه ها خدای نکرده مبتلا نشن ؟ تا حالا شده 20 ساعت روی زمینی که با وایتکس و نفت و جوهر نمک پوشیده شده کار کنید اونم بدون هیچ امکاناتی ؟ حرف این عزیزان رو به گوش ناشنوای بالا دستی ها برسونید و دم عیدی هواشونو داشته باشیم .
پاسخ + 0 0 --
منصور 1398/12/05 - 23:13
همکار گرامی و زحمتکش خسته نباشید اگر این دستور العمل اجرایی شود شامل نیروهای خدماتی و قرار دادی نیز می شود و سازمان های دولتی می توانند تا 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهند که در نهایت موجب افزایش حقوق می شود
پاسخ + +9 -2 --
علیرضا 1398/12/05 - 12:08
پیگیری برای شمول معلمان صورت گیرد .
پاسخ + +6 -5 --
ناشناس بازنشسته 1398/12/05 - 13:40
لطفا حقوق بازنشستگان فرهنگی را که در زمان آنها رتبه بندی انجام نشد افزایش دهید چون معلمان آن دوران بهتر و بیشتر زحمت می کشیدند ولی الان چی؟
پاسخ + +11 -2 --
ناشناس 1398/12/05 - 21:32
معلمان نه اضافه کاری دارند و نه بهره وری و نه کارانه و نه ماموریت و نه مبالغ مناسبتی میگیرند .چطور به خودشون اجازه میدن حق معلم را بدزدند و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %) را پرداخت نکنند. ماهیانه از یک میلیون تا دو میلیون به حقوق ها باید اضافه بشه چرا حق معلم را نمی دهند .مرگ بر رتبه بندی معلمین
پاسخ + 0 0 --
علیرضا 1398/12/05 - 21:55
مثلا قرار بود رتبه بندی انگیزه ای برای معلمان باشه . ولی با عدم شمول معلمان باز پالس منفی دادن به معلمان . متنفرم از مسوولان آموزش وپرورش.
پاسخ + 0 0 --
احمد 1398/12/07 - 19:59
سلام موقعی که رتبه بندی رو می گرفتید نوش نوش می کردید.حالا دیگه این حقه نیروهای خدماتیه که از این حق برخوردا بشن وحقوقشون 1/5میلیون تا 2میلیون افزایش یابد.حالاداری به رتبه بندی فحش میدی.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/11 - 07:53
برید خدا راشکر کنید که سال به سال حقوقاتونا میبرن بالا ما راننده ها چی بگیم که با جون خودمون داریم بازی میکنیم و داریم اقتصاد مملکتا میچرخونیم ودریغ از یه مهمونی ودیدن خانواده.نه افزایش حقوقی داریم نه سختی کار
پاسخ + +3 -1 --
معلم 1398/12/06 - 00:07
حالا چرا دقیقا بعد انتخابات اعلام شد!
پاسخ + 0 0 --
هادی 1398/12/07 - 00:38
دوست عزیز قبل از انتخابات ریاست جمهوری دولت محترم از خجالت فرهنگیان گرامی در امد و بر حقوق انها افزود
پاسخ + 0 0 --
امید 1398/12/09 - 12:33
احسنت.متاسفانه اینا هیچ موقع سیر نمیشن.اینا رو باید همیشه باید گشنه نگه داری
پاسخ + 0 -3 --
معلم 1398/12/06 - 00:07
حالا چرا دقیقا بعد انتخابات اعلام شد!
پاسخ + +6 -2 --
نا شناس 1398/12/06 - 00:58
آقای وزیر سلام لطفا کنید رتبه بندی معلمان را حذف کنید و جای آن ۵۰درصد افزایش را اعمال نمایید شما ودولت مردان با طرح رتبه بندی کلاه سر معلمان گذاشتید درحالی که معلمان پایین ترین حقوق رانسبت به کارمندان دیگر می گیرند
پاسخ + 0 0 --
احمد 1398/12/07 - 20:03
برادر عزیز اگر منصفانه نگاه کنیم 50درصد مال اونایی که از2میلیون کمتر میگیرن .درسته یانه؟
پاسخ + +4 -2 --
ناشناس 1398/12/06 - 12:09
الان کار کنان اداری هم 50درصد افزایش امتیازات فصل دهم شامل حالشان می شود وهم فوق العاده ویژه که در وزارت خانه های مختلف از بیست وهشت درصد تا پنجاه در صد می باشد شامل حالشان می شود ما معلمان رتبه بندی را نخواستیم این دو مورد را به ما بدهند
پاسخ + +1 -2 --
دبیر جوان 1398/12/06 - 12:11
افزایش 50 درصدی حقوق، حق قانونی فرهنگیان است؛ بقیه وزارتخانه ها از جهاد کشاورزی گرفته تا فرهنگ و ارشاد این بخشنامه را اعمال کردند اما متاسفانه آموزش و پرورش فعلا به خواب رفته؛ لطفا همه فرهنگیان سراسر کشور با هم متحد شویم و طی یک نامه ای این موضوع را به دیوان عدالت شکایت کنیم تا بتوانیم حق قانونی خودمان را بگیریم.
پاسخ + +2 -3 --
امین 1398/12/06 - 13:01
رتبه بندی چی؟؟ خدا ازشون نگذره با این رتبه بندیشون.مال من 200 تومان اضاف شد. اصلا رتبه بندی نمی خواییم 50 درصد رو میخواییم
پاسخ + +5 -11 --
خوشی 1398/12/06 - 13:24
خوش به حال معلما..
کاش منم معلم بودم ..
کارمند یه اداره ام 44 ساعت در هفته سرکارم ...حقوقم از معلمی که سابقه ش کمتره ... کمتره ...
پاسخ + 0 0 --
مجتبی 1398/12/06 - 21:32
کارمند کجایی که از اموزش و پرورش کمتر میگیری ببین اگه قراردادی و ساعت معین و از این مدل ها هستی که برو خودتو با حق التدریسی در اموزش پرورش مقایسه کن کارمند رسمی هر جایی هستی بیا من جامو باهات عوض میکنم.
پاسخ + 0 0 --
علیرضا 1398/12/07 - 00:26
مزایای کارمندها دیگه رو معلمان ندارن. فهماندن مطلب به دانش آموزان سخته. ما باید به 30 نفر آموزش بدیم ولی شما حتی به خودتون زحمت نمی دید که به یه فرد بیسواد که چیزی از قانون و مقررات نمی دونه کمک کنین. ما که باسواد هستیم موندیم که چه جور کارمون راه بیفته ...
پاسخ + +4 -1 --
ناشناس 1398/12/06 - 16:15
دولت محترم معلمان را فقط ابزار اجرای انتخابات می داند. و قائل به افزایش حقوق شان نیست متاسفانه
پاسخ + 0 0 --
امید 1398/12/09 - 12:35
نه که خودتون یه چیزی حالیتونه که به بچه ها بفهمونین
پاسخ + +5 -3 --
ناشناس 1398/12/06 - 18:28
رتبه بندی چیزی جز توهین به معلمین نیست اینکه احکام از اول مهر ۹۸ اجرا شد وکسی که دوم یا سوم مهر مشمول ارتقا میشد پس از چهار سال انتظار رتبه اش تنزل پیدا کرد انگیزه کار وتلاش رو از معلم میگیره ویا اون آزمون های بی سرو تهی که بعد از بیست وچهار سال باید هشتاد در صد نمره رو بیاریم تا مشمول رنبه بالانر بشیم واقغا غیر قابل تحمله من خودم وقتی رو گه باید رو مطالعه درس تخصص میذاشتم گذاشتم رو جزوه های بیخود ازمون که خیلی پشیمانم
پاسخ + +1 -2 --
فرهنگی 1398/12/06 - 19:34
ما چند ماه کمتر از دو سال سابقه خدمت داریم و به همین جرم یک قران هم در طرح رتبه بندی به ما اضافه نشد. این بخشنامه جدید هم که بلاتکلیف هست. با حقوق دو میلیون و اندی در کجای جهان معلم پرورش می دهند؟
پاسخ + 0 -2 --
ناشناس 1398/12/06 - 20:10
باسلام واحترام لطفا فکری هم به حال معلمان کنید تاعدالت بین همه کارمندان تقسیم شود .50درصد هم باید شامل معلمان هم شود .ازخدا بترسید وعدالت رابرقرارکنید .باتشکر.
پاسخ + 0 -3 --
خمینی 1398/12/06 - 20:15
دوبار رتبه بندی زدن برا خدماتی ها خبری نیست مگر ما نان را ارزانتر میخریم یا بنزین ۱۰۰۰ تومنی میزنیم خوابید یا خودتونا ردید به خواب ...
پاسخ + 0 0 --
علی محمد 1398/12/07 - 13:13
به فکر شغل دوم و سوم باشید با خدماتی و معلمی نمیشه زندگی چرخاند
پاسخ + +2 -3 --
محمد 1398/12/06 - 21:05
جای هیچ شکی نیست که باید شامل معلمان شود
اگر اجرا نکردند یعنی می‌خواهند حق معلم رو بخورند و با این اوضاع بیشتر از همه دانش آموز متضرر خواهد شد چون کسی سر کلاس هیچ معلمی بیش از ده دقیقه درس نخواهد داد
پاسخ + +4 -2 --
ناشناخته 1398/12/06 - 21:41
سلام والا این نیروهای خدمات اموزش وپرورش هم گناه دارن هیچی به ما تعلق نمی گیره دیوار ما کوتاه بود کوتاهتر هم شده به خدا ما هم زندگی داریم زن و بچه داریم الان ۸ ساله قراردادکار معین هستیم هنوز خبری از تبدیل وضعیت نیست وهر گونه افزایش میشه برای نیروهای پیمانی و رسمی هستش ما هم هیچ والا نمیدونم جارو کردن یا توالت شستن ما با رسمی و پیمانی فرق داره یا ما کمتر از آنها کا میکنیم. والا از ما مثل هر کار می کشن ولی حقوق ما از نیروهای رسمی و پیمانی کمتر است والا ماهم شرمنده اولاد هستیم به ماهم رهم کنید با ماهی ۲ تومن خیییییییلی سخته گذراندن زنگی شرمنده زن و بچه شدن میدونی چیه
پاسخ + 0 0 --
هادی 1398/12/07 - 00:41
حرف بیخود نزنید.قبل از انتخابات ریاست جمهوری از خجالت شما درامدن و به حقوقتان اضافه کردن
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/07 - 02:55
عزیزمن منم خدماتی هستم با ۸سال سابقه کار رسمیم همون دوتومنو میگیرم خودتو ناراحت نکن حالا فرزندشهیدهم هستم یک گرون بیشترازقراردادی نمیگیرم
پاسخ + 0 0 --
منصور 1398/12/08 - 22:27
همکاران گرامی ، چرا علیه یکدیگر حرف می زنید همه باید متحد باشیم چه معلم سر کلاس چه نیروی خدماتی یا قراردادی به همه ما ظلم می شود اگر به یکی از ما مبلغی اضافه شد باید مطالبه گر باشیم به همه اضافه شود خط فقر را ملاحظه کنید بالای هفت میلیون تومان است هفت سال پیش بعضی ادارات این مجوز 50 درصد را دریافت و احکام را صادر کردند اما حالا برای فرهنگیان نصف و نیمه اجرا می کنند .ما نباید به جان هم بیفتیم و بر علیه هم بی احترامی کنیم اتحاد رمز موفقیت است . توجه داشته باشید یکی از راه های احقاق حق ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری است اما باید صبر کرد تا احکام صادر و مستندات جمع آوری شود متاسفانه معاون پشتیبانی همانند همیشه حرف هایش نامفهوم و چند پهلو است و محنت سر معلمان می گذارد و حتی بعد از ویدئو کنفرانس اگر حرف های خود را گوش دهد خودش هم چیزی دستگیرش نمی شود پایدار باشید
پاسخ + +3 -2 --
ناشناس 1398/12/06 - 22:47
سلام شامل حال معلما هم شد
پاسخ + +1 -2 --
حسینی 1398/12/06 - 23:08
سلام ببخشید رتبه بندی ک شامل فرهنگیان بازنشسته نشد حداقل فکری واسع 50 درصدی بکتید کم لطفی هم حدی داره
پاسخ + 0 0 --
امید 1398/12/07 - 01:43
کی گفته
پاسخ + +5 -14 --
حسین 1398/12/06 - 23:21
معلم عزیزم اون موقع که به شما رتبه بندی را میزدن چرا اعتراض نکردید که چرا به کارمندان نمیدید؟؟؟؟!!!انصافتان کجاست حالا بعد ۴۰سال یه افزایشی به کارمندان زدن شما چرا خود خوری میکنید شمایی که در طول سال فقط ۳ماه کار میکنید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/07 - 00:45
اصلا ما یه روزم کار نمیکنیم به شما ربطی داره ؟...۵۰ درصد به ماهم تعلق گرفت
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/08 - 03:10
اسمش رتبه بندی نیست اما به کارمندان اداری هم میدن اسمش اگه اشتباه نکنم حق ویژه هست.اداره ی اموزش و پرورش چه اداری چه اموزشی فرق نداره همه مظلومن.حتی کلاسای محقرمون و دانش اموزان بی امکاناتمون.دلم برا همه میسوزه.برا اون کلاسایی که تو اتیش سوختن تا بعد از چن سال بیلن بگن بخاری گازی نباید تو کلاس باشه.برا اون دانش اموزانی که تو تلویزیون میشنون اموزش رایگانه اما باید برا مدرسه ی دولتی پول بدن برا مایع دستشویی ورق امتحانی و... .برا دانش اموزی که حتی کارت تلاش هم نیست که بهش بدن.اقای حسین محترم و بقیه ی همفکرای ایشون بچه های شما تو این مدارس دارن درس میخونن رو میز ونیمکت اوراقی .ما شرف داریم که باز هم تمام و کمال برابچه های شما کار میکنیم.وگرنه با این دستمزدا کارگر هم کار نمیکنه
پاسخ + 0 0 --
منصور 1398/12/08 - 22:51
اوایل پاییز منتظر تاکسی بودم .یک موتور سوار ایستاد و سوارم کرد وقتی متوجه شد من معلم هستم گفت در هنرستان ، هنر آموز است و امروز دنبال دانش آموز ترک تحصیلی هنرستان بوده که به خاطر مشکلات خانواده مجبور به کار بوده و مدرسه را کنار گذاشته . حرف جالبی زد .گفت من به دانش آموزانم ادرس دو اداره را که در دو خیابان موازی هستند داده ام و از آنان خواسته ام اگر گذارشان به آن دو خیابان افتاد دو سازمان دولتی را با همدیگر مقایسه کنند .می گفت بعد از مدتی بچه ها دو ساختمان را دیده بودند و با ناراحتی گفتند یکی از آن دو اداره ؛اداره کل آموزش و پرورش استان و دیگری دادگستری کل استان بوده است تمام دانش آموزانی که ساختمان ها را با یکدیگر مقایسه کرده بودند متفق القول گفتند اموزش وپرورش در مقابل دادگستری مانند خرابه ای بود پس تا زمانی که توجه مسئولین تا این اندازه تبعیض آمیز است قطعا آموزش و پرورش اولویت دهم مسئولین هم نیست این مرثیه آموزش و پرورش ایران است!!!!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/10 - 13:18
خخخخ خب رتبه بندی معلم ها بوده .... نه کارمندان
پاسخ + +5 -6 --
معلم 1398/12/06 - 23:59
آخه پر رو ما سه ماه کار میکنیم ....اگه شرف داری یه روز بیا برو کلاس تا بهت بگم کار معلم چیه ....توکه از 8صبح تا آخر وقت توی اداره ای که کار میکنی کاری جز جدول و گوشی و لاث زدن ...پس غلط اضافه نکن بی انصاف .
پاسخ + 0 0 --
علی 1398/12/07 - 13:17
برای همینه دیگه همیشه محتاج و گرسنه هستید.کار نکرده ادعای پول میکنید
پاسخ + 0 0 --
علی 1398/12/07 - 13:21
فردی که با حق التدریسی یا انواع سهمیه و بدون آزمون میاد معلم میشه خدا وکیلی ادبش بیش از این میشه !!!!!!آقا با ادب جواب بده چرا آبروی ما معلم ها را میبری چرا اینقدر شما گدا گشنه شدید!!!!!
پاسخ + 0 0 --
کاربر 1398/12/08 - 22:03
مدیر محترم سایت خواهشا در تائید یا رد کامنت ها بیشتر دقت کنید. چرا باید هم قشر خودمون به ما توهین کنه. به خدا ما همه هم دردیم اداری و آموزشی و خدماتی همه دارند زحمت میکشند و حق شون رو نمیگیرند.
پاسخ + +2 -2 --
ناشناس 1398/12/07 - 00:09
سلام من ۱/۷/۹۸ بازنشسته شدم نه رتبه بندی ونه این ۵۰درصد شاملشاملم نشد فقط به دادگاه عدل الهی شکایت میکنم
پاسخ + +3 0 --
کیان 1398/12/07 - 00:23
من نمیدونم دولت چه جوری عدالت را تفهیم کرد بعد دست به کار شد و رتبه بندی را برای شاغلین اجرا کرد حالا هم این ۵۰ درصدی را میخواد اجرا کنه . من نمیدونم که آیا این بازنشسته فرهنگی که مثلا پارسال یا ۴ سال قبل بازنشسته شده جزءفرهنگیان نیست مگه کم زحمت کشیده چطور عدالت را اجرا کردن که یک ریال به حقوق بازنشسته ها اضافه نکردن . بخدا زندگی بازنشسته ها با حسرت و درد و مریضی و چه کنم چه کنم سپری میشه . آقای وزیر بیسواد آقای رئیس جمهور ادعا نکن نگو بخاطر عدالت در پرداختها برای معلمها هم اجرایی کردیم . بازنشسته فرهنگی آیا جزء معلمها نیست .
پاسخ + 0 0 --
علی 1398/12/11 - 11:20
منم اول مهر نود و هشت بازنشسته شدم نه رتبه بندی ونه افزایش پنجاه درصدی شاملم شد از این خدا بی خبر ها به دادگاه عدل الهی شکایت میبرم دستمان به هیچ جا بند نیست خدا نابودشون کنه
پاسخ + +3 -2 --
ناشناس 1398/12/07 - 02:32
همکاران گرامی بنده کادرخدماتی مدرسه هستم مدرسه ای که سه طبقه هست ونیازبه سه نفرکادرخدماتی داره به علت کم بوده نیرو منو تنهایی دادن اونجابه خداقسم بعدازظهر باخانومم میرم برای تمیز کاری چهارساعت بکوب کارمیکنیم ولی بازم کم میاریم خودمم نیروی رسمی هستم حقوقم یک ملیونو دیویست هزارتومن هست سابقم هشت ساله باعرض معزرت فرزند شهیدنیرهستم بارها به خاطرکم بود درآمدم کارم به طلاق کشیده مستعجرم ریهام ازبس گردوخاک خوردم کاملا ازبین رفتن نه رطبه بندی شامل حال ماشدنه تا به حال جزاون حقوق چندگازافزایشی دیدم به فاطمه زهرا قسم بعدازظهرها بعد نظافت دورازچشم خانوادم میرم چراغ قرمزهای شهراسفند دودمیکنم ماکسو کلاه سرم میزارم کسی نشناستم حالا خودتون قضاوت کنید پدرمن رفت خونش ریخته شد تومناطق جنگی که من پسریکی یدونش اینجوری ازلحاظ معیشت توفشارباشم جناب وزیربله بنده فرزنده شهیدم یکودیویست هم حقوق میگیرم این زندگیه یک فرزند شهیده که پدرش جونشودادتا اینجوری زندگیشو بچرخونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ + +5 -1 --
سیدعلی 1398/12/07 - 08:03
با عرض سلام و خستخه نباشید خدمت همکاران گرامی حکم افزایش 50 درصدی همکاران اداری و آموزشی در حال صدور است


به منظور اعمال بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۹۸ سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۵۰ درصد ،حکم جدیدی (حکم با کد ۲۷۰ افزایش امتیازات فصل دهم ق . م. خ .ک) در سیستم تعبیه گردیده است .این حکم بصورت موردی (تکی) و تجمعی قابل صدور است .جهت صدور این حکم توجه به موارد ذیل الزامی است .

این حکم جهت پرسنل رسمی،آزمایشی و پیمانی قابل اجرا است .

تاریخ اجرای حکم ۱/۱۲/۹۸ به بعد است.

کلیه امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۵۰ درصد افزایش و به تبع آن مبالغی همانند(فوق العاده بدی آب و هوا،فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته،فو ق العاده ویژه ، حداقل دریافتی و …) تغییر می یابند.

پرسنل آموزشی که از ۱/۷/۹۸ مشمول طرح رتبه بندی معلمان شده اند ،نیز مشمول طرح افزایش ۵۰ درصدی از تاریخ ۱/۱۲/۹۸ می باشند( مابه التفاوت افزایش قبلی تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم ملاک محاسبه است)
پاسخ + 0 0 --
Gh14 1398/12/07 - 10:33
سلام آیا کسانی که در نیمه دوم امسال یعنی از مهر 98تا بهمن ماه 98بازنشسته شده اند و حکم رتبه بندی هم برای آنها صادر شده است شامل 50 درصد میشوند
پاسخ + +8 -6 --
آسمان 1398/12/07 - 08:18
به نظر من با میزان کاری که یک معلم در هفته دارد که ۲۴ ساعت هست و در طول سال همین ۲۴ ساعت هم کلی تعطیلی غیر رسمی بهش میخوره. دیگه از تابستون و عید نوروز که نگم.....والا حقوقتون خیلیم خوبه.‌...
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/07 - 18:20
بنده دبیر ریاضی هستم اون زمانی که تو کلاس هستم شاید پنج دقیقه هم بیکار نباشم.کلی هم برگه تو خونه تصحیح میکنم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/08 - 02:56
باسلام اولاانقدر به جون هم نیفتیم.زشته.دوماهر کسی به اندازه ی خودش کار میکنه.شما کجایی که ببینی معلم ورزشارو جمع کردن معلما بدون حقوق کار معلم ورزش انجام میدن.کجایی که ببینی معاون اجراییارو دارن جمع میکنن و معلما خودشون باید نمره ها رو توی بیست روز با این سایت پر سرعت وارد کنن.شما کجایی که ببینی معلم بهداشت هم خود معلمان اونم بدون حقوق.ما نه تنبلیم نه مفت خور اگه روزی سرده یا گردو غباره که در سال نمیشه دو سه روز بیشتر و شما ناراحتی دستور بدین تا مدرسه ها باز شه.ما ساعت کاریمون کمه اما کلاسایی که به یمن دولت اینده نگرمون تا چهل دانش اموز توشه رو اگه شما تحمل کردی حقوق من مال تو.شما تو اداره حوصله ی هیچ کس ندارین بعد برای معلم زجرکشیده ای که شده همه کاره ی اموزش البته ازلحاظ زحمت،داد سخن میدی؟البته تقصیر شما نیست دولت بی برنامه ی ما شمارو این طوری بار اورده.تمام دنیا کدوم مدرسه تابستونا بازه؟!اما حقوق معلم از همه بالاتره وای بر مردم ما با این همه تفکرات بالا...
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1398/12/07 - 09:31
با سلام چرا اصلا به حقوق بازنشستگان اضافه نمیشه من که ۳۲ سال در عشایر و دور ترین نقطه عشایر می رفتم ن رتبه بندی نه افزایش ۵۰درصدی به نظر شما ما جکار کنیم با حقوق کم بخدا دیگه نمیدونم چطوری جواب زن بچه هام بدم . واقعا شرمتده انها هستم . لطفا بازنشستگان را هم جز ۵۰ درصد افزایش قرار دهید با تشکر
پاسخ + 0 0 --
رضا 1398/12/07 - 16:58
شما هم اگه البته رات میدن بیا آموزش و پرورش از این حقوق های به قول خود بی سوادت مفت بگیر. مشکل از من معلمه که نتونستم ادب بهت یاد بدم برای خودم متاسفم و برای تو بیشتر.
پاسخ + +2 -3 --
محمد 1398/12/07 - 10:05
سلام به همه فک کنم قرار بر این شده که رتبه بندی و حذف کنن ا این افزایش پنجاه درصدی و جایگزین کنن
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1398/12/07 - 13:26
بله درست فرمودید احکام 50 درصدی درحال صدور است ولی برای کسانی که رتبه بندی گرفته اند بین 40 تا 700هزارتومان اضافه می شود امیدوارم این خبر راست باشد
پاسخ + 0 0 --
Marquis 1398/12/07 - 21:00
بایستی این ۵۰ درصد مستقل از رتبه بندی اعمال بشه و یا در بدترین حالت رتبه بندی محدود یا حذف بشه و این ۵۰ درصد به صورت تمام و کمال اجرا بشه ...
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1398/12/07 - 10:53
لطفا فکری هم به حال بازنشسته ها بکنید من امسال یک مهر بابازنشسته شدم بعد از ۳۰ سال خدمت متاسفانه نه رتبه بندی خونه این ۵۰ درصد شامل ما نشد
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته فراموش شده 1398/12/07 - 13:31
مابایدخودومون حق خودون رامطالبه کنیم مگه گرانی فقط رای شاغلین است
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/12/07 - 11:25
باسلام خدمت همکاران محترم
با اعمال افزایش پنجاه درصدی ایا رتبه بندی وازمون ها به قوت خودشون باقی هستن ؟؟؟
پاسخ + 0 -1 --
اعظم رستمی 1398/12/07 - 12:05
به نظر من که خودمون هم مقصر هستیم.
پاسخ + +1 -2 --
ناشناس 1398/12/07 - 12:19
باسلام برای رتبه بندی فرهنگیان رو اذیت کردند و منت گذاشتند‌.این ۵۰ درصد باید علاوه بر رتبه بندی اعمال شود و حق فرهنگیان است.
پاسخ + +1 -4 --
ناشناس 1398/12/07 - 12:35
به نظرم من معلمان ابتدایی حقشون و سایر معلمان متوسطه نباید داده شود درطول هفته سه روز را در مدرسه هستند و اکثر اوقات هم تعطیل و به نظرم برابر حضور شان در کلاس حقشون بدند و خودشون برن بیرون و مابقی وقت ازادشون و روز های که سرکلاس نیستند و تابستان ها کسر شود و برند و کار ازاد انجام دهند این هم جوان تحصیل کرده داریم هرکسی اعتراض دارد ازاون ا جابجا کنند
پاسخ + 0 0 --
علی محمد 1398/12/07 - 13:17
برو بچه درست بخون
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/07 - 13:31
معلومه خیلی سوختی یا نتونستی معلم شی یا دردت چیز دیگه س، هر چیه ....
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/07 - 18:23
خوب هرکی یه نظری داره.
به نظر من هم ....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/08 - 07:36
تو معلم نیستی. بسوز ولی نظر نده
پاسخ + +1 -2 --
ناشناس بازنشسته 1398/12/07 - 13:19
ای نوبخت به فکر ما بازنشستگان فرهنگی که نه رتبه بندی وجه افزایش 50 درصدی شامل ما شد باشید انصاف داشته باشید.
پاسخ + 0 0 --
س 1398/12/07 - 21:25
سلام شما را بخدا قسم میدم پنجاه درصد شامل باز نشستگان مهر وابان سال نودو هشت هم بشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/08 - 07:34
با این تفکرت همین که میگیری هم زیادته. برا خودت جمع و تفریق میکنی. به احترام دیگر همکاران جوابتو نمیدیم
پاسخ + +2 -1 --
حیدر 1398/12/07 - 13:20
باسلام بنده 1/1298بازنشته شدم آیا 50 درصد شامل حلم می شه اگرشامل حالم نشه بی انصافی محضه
پاسخ + +6 0 --
ناشناس بازنشسته 1398/12/07 - 13:27
سلام بر بازنشستگان فرهنگی که رتبه بندی وافزایش 50 درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درزمان شما اعمال نشد وحوحق شما ضایع شد لطفا هم آوا شوید و صدایتان را به گوش دولت ونمایندگان بی خبر از این همه بی عدالتی برسانید .چرا نمایندگی کاری انجام نمی دهند.
پاسخ + 0 0 --
حیدر 1398/12/07 - 13:29
شمارا بخدا یه فکری به حال بازنشستگان کنید خدا وکیلی خیلی از لحاظ اقتصادی فقیر ند نظام مان نظامی اسلامی است پس عدالتدر این مملکت عدالت باید حرف اولو بزن که انشالله همین طور هم خواهد شد
پاسخ + 0 -2 --
ناشناس 1398/12/07 - 14:17
ابروی معلمان را با با بوق وکرنا در تمامی رساناها بردند که معلمان می خواهند رتبه بندی بشن اگر بخواهیم با یک سر انگشتی حساب کنیم افزایش حقوق کادر اموزش با احتساب رتبه بندی 21 تا 22 درصد میباشد در حالیکه افزایش حقوق سایر ادارات وکادر اداری اموزش وپرورش 50 درصد حقوق بنده که بعنوان مدیر در یکی از مدارس کار میکنم با داشتن مدرک ارشد و29 سال سابقه کار با رتبه بندی وافزایش کنونی 1میلیون بهم اضافه شده در حالیکه همکار اداری خودم باهمان سابقه ومدرک کارشناسی در دو مرحله یعنی رتبه بندی وافزایش کنونی 2200000 اضافه شده با اختلاف 1200000 هزار تومان اینم عدالته واقعا
پاسخ + +4 -1 --
رضا 1398/12/07 - 15:17
سلام باز نشستگان باید چکار کنند من مهر ۹۸ بازنشیست شدم نه رتبه بندی شاملمون شد نه ۵۰ درصد افزایش ، ما باید به کی دردمون را بگیم که بازنشسته ها هم آدمند فکری براشون بکنید ، فقط وعده ی همسان سازی میدند ‌که با این افزایش ناچیز مشکلی از ما حل نمیشود
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/12/07 - 23:05
برای 50 درصد اصلا غصه نخورید بودید هم چیزی به شما اضافه نمیشد. برای معلمان 27 سال سابقه فقط 20 هزار تومان اضافه شده.
فقط رتبه بندی را پیگیری کنید.
پاسخ + 0 0 --
قدرت الله دانشیار 1398/12/07 - 19:20
باسلام وعرض ادب. تعبض بزرگ ترین خیانت نوبخت به کشور است مگر فقط شاغلین. بازنشسته گان فرهنگی چه گناهی کردند در سال 98دو بار حکم افزایش حقوق شاغلین ولی متاسفانه برای بازنشسته بودجه نیستد دولت گذشته حقوق بازنشستگان و شاغلین یک بود
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/09 - 14:49
اینقدر شاغلین شاغلین نکنین برا بنده فقط 25 هزارتومن اضافه شده.برا اداری ها زیاد اضافه شده نوش جونشون به ما و شما هم همینقدر باید اضافه ششده.با اینکه کلی تو آموزش و پروش کار کردین حرف زدن بلد نیستین.
پاسخ + +2 -1 --
ناشناس 1398/12/07 - 20:09
واقعا شرم و حیا هم خوب چیزیه 35 سال خدمت کردیم ابان 97 بازنشست شدیم نه رتبه بندی دادند نه 50 درصد هر کی بانی و بانی این کاره به زمین گرم بخوره
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/08 - 02:58
آمین.واقعا دولت چه طور با این همه خدمات که به معلم ارایه میده انتظارات عجیب و جادویی از معلم داره.
پاسخ + +2 -2 --
محمد 1398/12/07 - 20:29
سلام. به همه ی دوستان. از دوستانی که معلمی را با مشاغل دیگه مقایسه میکنن خواهش میکنم یک روز و به مدت هشت ساعت سی تا بچه رامثل بچه خودشان داخل یک محیط بسته نگهداری کنن و بهش آموزش علوم مختلف رو بدن. هرشغلی سختی ها و مزایایی دارد مقایسه اصلا کار درستی نیست در ثانی ما معلمان حداکثر نخواستیم ما تو حداقل زندگی دچار مشکل شدیم. حداکثر پرداخت‌های دولتی مال مشاغل دیگه. حداقل زندگی هم به ما نمیرسه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/08 - 03:02
تو هر اداره ای اگه به یه کارمند بی شعور بگی تو هزار جور قانون و ماده برا بدبخت کردنت میارن.برا ما بخشنامه میاد اگه کسی فحشم داد و هر اتفاقی افتاد شما مقصرین.اگه ما هم مثل بقیه سازمانها پا رو پا تو خونه اس ام اس میومد برامون که پاداش پایان سال معادل دو حقوق به حساب شما واریز شد.یا عید فلان مبارک یه میلیون به حساب شما واریز شد همه حساب کار میومد دستشون.از ماست که بر ماست...
پاسخ + +1 -2 --
نفس 1398/12/07 - 21:27
بیاید همه ما معلما با هم متحد شویم اعتراض کنیم.به خدا ظلمه در حق ما.کار اصلی یعنی اموزشو ما انجام میدیم بعد اینقد کم اضاف بشه!!!همون طور که رتبه بندی شامل کادر اداری شد این ه0 دزصد هم باید به طور کامل شامل ما هم بشه.
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته ۹۸ 1398/12/07 - 21:43
آقای رییس جمهور اعلام کرد جهت رفع تبعیض وکمک به معیشت مردم حقوق ها رو ۵۰ درصد افزایش می دهند اما آیا بانشسته ها آدم نیستند من مهر ۹۸ بازنشسته شدم نه رنبه بندی نه افزایش ۵۰ درصدی ماکه سی سال کار کردیم چه گناهی داریم پس چرا دانشجو معلما ورودی ۹۸ شامل هر دو شدند اونا هم مثل ما شش ماه سال سر کار هستند اگه این افزایش شامل سال ۹۸ هست پس ما هم شامل می شویم لطفا کلاه سرمانگذارید
پاسخ + 0 0 --
عادل 1398/12/12 - 02:45
عدالت در آموزش وپرورش مانند چرخ و فلک پارک هاست بستگی به شانس داره که کابینی جلوت بایسته سوار شی به بازنشسته 1مهر پاداش افزایش رتبه بندی تعلق نمی گیره ولی 2مهر باشی تعلق میگیره رئیس جمهور می فرمایند سالهای قبل بنا به مشکلات، افزایش تعلق نگرفت ولی حالا 50درصداجرا شود.الان همون کارمندان که باید حقشون رو میدادید بازنشسته شده اندوچیزی تعلق نمی گیره و...این عدالت آ .پ هست تا برای آموزش وپرورش منبع درآمدی تعریف نشود ورودی های این نهاد علمی وکارشناسی نباشه جامعه همیشه در بدبختی باقی می ماند
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/12/07 - 22:26
دوستانسلام کسی خبر داره ک این افزایش با رتبه عالی و۳۰سال سابقه چقد ااضافه میشه
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/12/08 - 00:06
10 تا 20 هزار تومن
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/12/07 - 22:27
چرا ابن همه بی عدالتی
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/12/07 - 22:29
به گوش اون وزیر بی عرضه برسانید بیشتر به نیروهای صف توحه کن نه به نیروهای ستادی
پاسخ + 0 0 --
فرقی داره براتون؟؟؟ 1398/12/08 - 00:16
بازنشسته های فرهنگی و شاغلینی که سکوت میکنید خودتون هم
بازنشسته میشید ،پس شما هم با ما هم صدا شید، آقای رئیس جمهور،نوبخت عوضی،وزیر بی عرضه رتبه بندی بخوره توسرتون، حداقل ۵۰ درصد رو شامل ما کنید ،ما بازنشسته ها باید چیکار کنیم؟ نه بیمه تکمیلی آدمیزاد داری،نه بچه هامون کار دارن،آخه بی غیرت ها ،بی عدالت ها،ظالمان فکری به حال ما کنید،هرچی حق ما رو ضایع میکنید خدا توی کاسه زن و بچه هاتون و نسل های بعدی تون بذاره ،خدالعنتتون کنه که حق ما رو میخورید
پاسخ + +1 -2 --
ناشناس 1398/12/08 - 00:40
خدایی می بینید چه جوری 50درصد رو به معلمان میدن اول حق شغل حرفهای رو حذف میکنند بعد رتبه بندی رو حذف میکنند که وقتی امتیازات 50درصد رو دادند رقم کمی اضافه میشه باید فوقالعاده ویزه رو که همه کارمندان اداری می گیرند به معلمان هم بدن
پاسخ + 0 0 --
جعفری 1398/12/08 - 01:28
طرح رتبه بندی ظالمانه اجرا شد چون شامل معلمینی که در مهر ۹۸ بازنشسته شدند نشد مگر بودجه سنواتی نبود با یک روز اختلاف بازنشسته ۹۸/۷/۱ شامل نشد ولی ۹۸/۷/۲ شامل شد
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته ۹۸ 1398/12/08 - 01:35
از مسوولان محترم درخواست پیگیری حقوق پایمال شده بازنشستگان فرهنگی اول مهر ۹۸ در رابطه با رتبه بندی را داریم نه رتبه شامل ما شد و نه ۵۰ درصد
بی عدالتی تا کی
پاسخ + +1 0 --
بازنشسته ۹۸ 1398/12/08 - 01:37
آقای رییس جمهور اعلام کرد جهت رفع تبعیض وکمک به معیشت مردم حقوق ها رو ۵۰ درصد افزایش می دهند اما آیا بازنشسته ها آدم نیستند من مهر ۹۸ بازنشسته شدم نه رتبه بندی نه افزایش ۵۰ درصدی ماکه سی سال کار کردیم چه گناهی داریم پس چرا دانشجو معلما ورودی ۹۸ شامل هر دو شدند اونا هم مثل ما شش ماه سال سر کار هستند اگه این افزایش شامل سال ۹۸ هست پس ما هم شامل می شویم لطفا کلاه سرمانگذارید
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 03:18
از وزیر محترم و عزیزانی که همیشه حرف اول و اخرشون اینه :«معلماا زیادن،اموزش و پرورش درامد زا نیست و شما نه ماه کار میکنید.»میخوام از اینا بپرسم کجای دنیا معلما کمن اموزش و پرورش درامد زاست و یا بیشتر از نه ماه مدارس بازه.همه جا هم هم وضع معلم هم. ضع اداره هم مدارس و هم...بهتر از اینجاست و بالاترین دریافتی رااموزشی ها دارن.اقا اگه بلد نیستین یاد بگیرین
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 03:21
میخوان چی اموزش و پرورش بفروشن.اخه چی داره که بفروشن.مازاد درامد در سازمانهای دیگه ارث بابای کارمندا که نیست از هر سازمانی درصدی به اموزش و پرورش اختصاص بدن هم مشکل معلما هم مدارس وهم دانش اموزا حل میشه.بزار اونا کمتر بخورن انقد خوردن که دیگه به فکر بقیه نیستن.به عناوین مختلف پاداش حق سرویس حق مسکن حق لباس عید قربان عید فطر روزنمیدانم چه هی ریختن جیبشون بزار دو تا عید قربان و فطرشون بره برا جاهای دیگه
پاسخ + +2 -2 --
مرگ بر تبعیض 1398/12/08 - 07:27
سلام. آیا در این کشور معلم کارمند حساب میشه؟اگه میشه این همه تبعیض بین معلم و کارکنان سایر سازمان ها چرا وجود دارد. اومدن برا معلما هم اجرایی کردن این ۵۰ درصد را ولی با این تفاوت که حق شغل حرفه ای را حذف کردن که ته تهش یه صد تومان بیشتر به معلما اضاف نشه. آقا مستقیم بگید معلم کارمند نیست دیگه با این حذف و این اضافه کردن قطره چکانی آزارمان ندهید تو را خدا.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1398/12/08 - 11:33
هیچ کجا معلم رو کارمند حساب نمیکنن. مگر در مواقعی که باید یه چیزی کم بشه. اون موقع از همه کارمندتریم.
پاسخ + 0 0 --
وحید 1398/12/08 - 13:14
عزیزم روی هم 20 درصد به حقوق شما اضافه شده ان افزایش 50 درصدی مال از ما بهتران که تو اداره نشستند
پاسخ + 0 0 --
آموزگار 1398/12/13 - 21:41
داداش .واقعیتش رتبه بندی حق اداریها نبود، حق مابود که کلاس میریم. حالا که این 50 درصد که البته20 درصد هم نیست برای اداری با حقوق کامل حساب شده، در حالی که باید رتبه بندی اونا را قطع میکردن که حقشون نبود، اومدن مال ما رو قطع کردن تا هم رتبه بندی ما بره هوا وهم افزایش کم بشه، با اینکه رتبه بندی حق مسلم ما بود، ازطرفی این افزایش را طوری اعمال کردن که همکار تازه وارد ورودی97 که رتبه بندی شاملش نشد، بیشتر از معلم بالای 20 سال سابقه افزایش دارد، نتیجه اینکه معلم را بازی دادن تا حقوق اداری را افزایش بدن، کاش همون اول مثل سالهای قبل میگفتن معلم هیچ حقی ندارد اینجوری حداقل دروغ وخیانتشون رو نمیشد، معلم هم از شغلش وآیندش نا امید وسردر گم نمیشد.
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 10:51
باید به حکم قبلی 50 درصد اضافه بشه و هیچ چیزی از حکم قبلی کم نشه
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 12:22
اقایی که حی برای شاغلین اضافه می کنی این شتری که بلاخره در خونه ات خواهد خوابید وقتی بازنشسته شدی و مثل ما حتی روی امدن به محل خدمتی که همه ی عمرتو گذاشتی نداشتی یاد این دوران می افتی که چه بسا دیر شده
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 12:50
اون آقایونی که در اداره هستند قطعا به محیط آموزشی بر میگردند اون موقع هم همین حرفها را خواهید زد آموزش و پرورش من وتو نداره همه تو یک سازمان بنام وزارت آموزش و پرورش کار میکنیم پس به خودتان انصاف بدبد و به همدیگر حد اقل احترام قایل شوید همه از یک جنسیم
در این وسط حرف همکاران اینه که عدالت باشد نه ..................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ + +1 -2 --
ناشناس 1398/12/08 - 12:55
با این همه تبعیض حال و حوصله کلاس رفتن نمونده تا کی این بی عدالتی تو کشور باید حاکم باشه مگه معلمان انسان نیستند خانواده ندارند زن وبچه ندارند چرا معلم همیشه باید شرمنده بچه هایشان باشد چرا و چراهای دیگر
پاسخ + +3 -2 --
ناشناس 1398/12/08 - 13:08
سلام؛این افزایش حقوقها(اگرم درست و واقعی هم باشد) هیچ گاه باعث رفع تبعیض نخواهد شد،چون کارمندای دیگه همیشه از ما جلوترن هر افزایشی دوباره باعث همین فاصله ها و حتی بیشتر شدن آن نیز خواهد شد.
پاسخ + 0 0 --
کارمند 1398/12/11 - 09:28
اخه شما چی میگین کارمندای دیگه جلو هستن. من وزارت علوم کار میکنم با فوق لیسانس و ۲۵ سال سابقع ۴۴ ساعا ۴۴ ساعت کار در هفته همسر برادرم وزارت شما با بیست و دو سال سابقه و بیست و دو ساعت کار. حقوقهانون یکیه. همیشه هم میگه هرگز حاصر نیستم جای تو در کار باشم. تابستون تعطیل... امسال تا الان چهارماه هم کار نکردین. بسه ایتقد مظلون بازی و هوچی گری میکنین. هرچی بهتون بدن بازم هوار میکشین
پاسخ + 0 0 --
آموزگار 1398/12/13 - 21:46
هی داداش که توی وزارت علوم کار میکنی، برو رد کارت. اینجا سایت آموزش وپرورشه. تازه خودت با دست معلم با سواد شدی وتوی وزارت علوم استخدام شدی.ناسپاس نباش، راستش اگر معلم نبود الان کجا بودی؟ سبزی دستت میدادن بفروشی؟ یا بز میدادن دستت ببری صحرا؟
پاسخ + +2 0 --
محمد 1398/12/08 - 14:01
باسلام.با قانون جدید عملا رتبه بندی معلمان ورتبه های قبلی حذف شد.چراکه حق شغل حرفه ای روبرداشتن.جالبه واسه یه معلم با۲۰یا۳۰سال سابقه دویست سیصد اضاف شده به یک همکارسال اول خدمت یک ودویست.کجاش عدالته
پاسخ + 0 0 --
دبیر مفت 1398/12/08 - 14:23
عملا رتبه بندی هم حذف نشده. اگر به احکام صادر شده نگاهی بندازید متوجه اختلاف 300 تا 500 تومنی بین اونهایی که قبل از ((روز نکبت)) 98/7/1 رتبه گرفتن با اونهایی که بعد از روز نکبت رتبه نگرفتن میشید.
بندهای ظالمانه رتبه بندی رو با حذفیات حقوقی قانون 50 درصد ترکیب کردن.
بسیار احمقانه فکر کردن باهوشن.
پاسخ + +2 0 --
محمد 1398/12/08 - 14:01
باسلام.با قانون جدید عملا رتبه بندی معلمان ورتبه های قبلی حذف شد.چراکه حق شغل حرفه ای روبرداشتن.جالبه واسه یه معلم با۲۰یا۳۰سال سابقه دویست سیصد اضاف شده به یک همکارسال اول خدمت یک ودویست.کجاش عدالته
پاسخ + +1 -4 --
کلانی 1398/12/08 - 14:34
رتبه بندی هیچ ربطی به افزایش 50 درصدی ندارد.لطفا پیگیر شویم تا ان هم اجرا شود.در ضمن رتبه بندی مختص معلمان است نه کارمندان دیگر.
پاسخ + 0 0 --
حسن 1398/12/08 - 22:00
دوست عزیز رتبه بندی را دیماه کادر اداری وستادی دیماه برای خودشان اعمال کردند والانم افزایش 3تا 4 برابری معلمان هم برای خودشان اعمال نمودند یعنی معلمان فقط به درد تبلیغ ونمایش توی تلویزیون می خورند که هر روز مانند سریال توی تلویزیون یکی را بیارند تبلیغ کنند برای رتبه بندی برای معلمان اجرا میشه در کل به نام ما وبه کام دیگران
پاسخ + 0 -2 --
ناشناس 1398/12/08 - 16:13
حیف دنیا دنیای زور و زور گویی گرنه در جنگل هم احترام بزرگ و کوچک هست نه ابنکه 35 سال خدمت کنی بعد بیفتی دنبال اینکه حق ما کجاست خوش به حال ارتش یک رور خدمت کنی ارشدی اینجا دوغ با دوشاب یکی است دیگه ما گفتیم خسته هم شدیم
پاسخ + +1 -2 --
ناشناس 1398/12/08 - 16:18
تا وقتی سکوت کنی همین اش وهمین کاس است اصلا این فوق العاده ویژه چیه که اداریها دارن ومعلمان ندارن یا باید این فوق العاده ویژه به معلمان هم اضافه شه یا اونا هم حذف بسه
پاسخ + +1 0 --
نشسته فرهنگی 1398/12/08 - 17:53
جناب نوبخت و آقای رییس جمهور مگر بازنشسته فرهنگی از نظر شما آدم محسوب نمی شود که 50 درصد شامل حالشان نشد؟مگر ما عمر و جوانی خود را صرف بچه های این مملکت نکردیم که الان باید در فلاکت و بدبختی زندگی کنیم .حقوق ما تا 5 برج کفاف نمی کند جه کسی جوابگوست ؟
پاسخ + +2 -1 --
فرهنگی 1398/12/08 - 18:09
با سلام میخواستم از همکاران بپرسم الان رتبه عالی 24 سال سابقه این حکم چقدر اضافه شده به دور از شایعات اگر کسی حکمش گرفته یا اطلاع کاملی داره ممنون میشم جواب بدید؟
پاسخ + +2 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 18:54
سلام به تک تک همکاران در سرزمینی که بی عدالتی و تبعیض بیداد میکند.
بنده با 26 سال سابقه با رتبه عالی مقدار افزایشی که داشتم نزدیک به 490 هزارتومان بود امروز گذری به اداره داشتم همکاری بود با سابقه حدودا 10 سال افزایشی که برایش زده بودند نزدیک به 1400000تومان و دیگری با 16 سال 1600000 ایا واقعا بدور از انصاف است این چنین عدالتی
پاسخ + +3 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 18:58
دولتی که با تدبیر و امید امد ، با ناتدبیری خود مردم را نامید کرد - جناب رئیس جمهور محترم این بود کلید نا امیدی تو که ما را نا امیدتر کردی واقعا برای خودم متاسفم که 2 دوره به شما رای دادم،واقعا متاسفم
پاسخ + 0 0 --
ممد 1398/12/09 - 09:47
شما هم حقوق تون مثل تمام کارمندان تلبع خدمات کشوری من خودم کارمند رسمی بیمارستانم لبسانس ۲۲ سال سابق حکمم حکمم نه دریافتی ؟؟؟!!!۴۸۰۰ هستش
شما هم همینقده دوستم که معلم حکمش دیدم
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/09 - 14:41
ممد کلا ماهانه چقدر گیرت میاد راستی حسینی.منظورم فقط حقوق نیست.شما ها علاوه بر حقوق چیزهای دیگه دارین ولی ما هیچیهیچی.به شما بدون اینکه صداشو دربیارن همیندجوری پول میدن.ولی برا ما برادادن یه چندرغاز چه سروصداهایی که نمیکنن.
پاسخ + 0 0 --
علیرض 1398/12/11 - 16:58
حقوق 4800
مزایا چقدر؟ کارتهای هدیه مناسبتی . بن های خرید و ... رو هم بفرمائید دیگه .
ما فرهنگ یا که این مزایا رو نداریم ولی ادارات دیگه دارن
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 21:54
داداش این حرفا کهنه شده،هر کی میاد تبلیغ میکنه برا خودش رای جمع میکنه، بعد که جاشو محکم کرد، مردمو فراموش میکنه، اینجا ایران است ،سرزمین شیران در زنجیر.
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/12/08 - 19:37
یک معلم هستمم با 31 سال سابقه خدمت این چه 50 درصدی است که 1 بند 600 هزار تومنی حذف کرده اید و بجای ان به 2 بند دیگر اضافه نمو ده اید که در جمع 25 هزار تومن به حکم من اضافه شده است و اسم ان را 50 درصد می گذارید پس 50 درصد یعنی 25 هزار تومن
پاسخ + 0 -1 --
مهدی 1398/12/08 - 20:29
باید شکایت دسته جمعی و نامه مکتوب به دیوان عدالت کشوری داده شود. دوستان در هر مدرسه با همدیگه نامه و کپی حکم هایشان را به دیوان عدالت کشوری بفرستین و تحویل بدین.
پاسخ + +1 0 --
بازنشسته 1398/12/08 - 20:43
۵۰درصد به بازنشسته ها هم شامل میشود .یا بازنشسته ها در ایران زندگی نمیکنن .رتبه بندی که شامل نشد .اختلاف حقوق بازنشسته با شاغل از ۵۰در صد هم گذشت دولت تدبیر امید ی فکری هم به باز نشستگان کنید
پاسخ + 0 0 --
ممد 1398/12/09 - 09:44
فقط دنبال شکایت واعتراض هستی وجدان کار هم ....
پاسخ + 0 -1 --
جعفر 1398/12/09 - 03:26
لعنت بر کسانیکه رتبه بندی معلمان رابااین همه بی عدالتی اجرا می کنند
پاسخ + 0 -1 --
داریوش 1398/12/09 - 03:34
تکلیف مابازنشستگان فرهنگی چیست ؟ آیاامیدی هست این افزایش حقوق شامل مابازنشسته هاهم بشه؟!واقعااین بی اعتدالتی هست شمارابه خدامارافراموش نکنید
پاسخ + 0 0 --
داریوش 1398/12/09 - 03:50
آیامابازنشسته هابایدازهمه چیزمحروم باشیم!؟مسئولین دولت ناکارآمدوظالم بنام تدبیروامید،لعنت به شماکه این چنین ناعادلانه رفتارمیکنیدماچه گناهی مرتکب شدیم که اینطورموردبی مهری وظلم قرارگرفتیم بترسیدازروزقیامت درپیشگاه خداوندبایدجواب این بی عدالتی هارابدهیدشمارابه هرمقدساتی که می پرستیدحق ماراضایع نکنید
پاسخ + +1 -1 --
عبدالرضا 1398/12/09 - 08:13
همکاران محترم نمیدانم متوجه شدند یا با وجود ظلم فراوانی که در خق کادر اموزشی با بخشنامه 50در صد افزایش حقوق ومزایا شده امدند حق شغل حرفه ای که موقع باز نشستگی محاسبه میشد را حذف نمودند وبه بندهائی مانند بدی اب وهوا ومناطق کمتر توسعه یافته که بدرد باز نشستگی نمی خورند وبا باز نشستگی حذف می شوند اضافه نمودند
پاسخ + +1 0 --
مالمیری.عبدالعلی 1398/12/09 - 08:51
چرا قانون خدمات کشوری ۵۰ درصد شامل حال دبیران بازنشسته نمی شود. آیا این تبعض نیست؟ آیا این عدالت است؟ آیا معلمان و دبیران بازنشسته سال های گذشته زندگی نمی کنند؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/09 - 09:02
با سلام این طرح رتبه بندی برای من 29 سال سابقه فقط 440 هدیه اورد وطرح 50 درصد افزایشی 50 هزار تومان هدیه اورد در هر دو طرح فقط باعث افزایش حقوق کارکنان پیمانی بوده وهمکار پیمانی 750 -800 اضافه شده وبرای همکار بدو ورود واداری لطفا فکری بابت ما با سابقه ها هم بکنید ما هم زیر فشار تورم داریم له میشیم
پاسخ + 0 -1 --
مقدم 1398/12/09 - 09:07
چراحق شغل حرفه ای چند ساله همکار رو حذف کردن با طرح 50 درصدی چرا به من فقط 50 هزار تومان اضافه شده
پاسخ + 0 -1 --
مقدم 1398/12/09 - 09:12
چرا من با رتبه عالی حرفه ای 450 هزار تومان+50 هزار تومان 50 در صد افزایشی =500 هزار تومان اما حقوق همکار ده سال سابقه 800 هزار تومان اضافه شده
پاسخ + 0 0 --
مقدم 1398/12/09 - 09:12
چرا نظر بنده قید نمی شود
پاسخ + 0 0 --
معلم 1398/12/09 - 09:19
چرا حق شغل حرفای را در گذر ایجاد افزایش 50 درصدی حذف کرده اند حق شغل حرفه ای چه ربطی به افزایش 50 دردی داشته است
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/12/09 - 12:35
هیچ ربطی نداشت ولی باید حذف میشد که شد
پاسخ + 0 0 --
معلم 1398/12/09 - 09:20
چرا نظراتی که به هم توهین می شود می گذارید اما نظر مرا نه
پاسخ + +1 -5 --
ممد 1398/12/09 - 09:37
باسلام
اگه به شما معلمان ده میلیون هم اضاف کنن ایمقد تنبا وبب حال شدید که بازم فرق نمیکنه در سال سه ماه کار میکنید همیشه هم درحال اعتراضید
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/12/09 - 12:35
فقط در صورتی به ما 10 میلیون اضافه میکنن که به بقیه 100 میلیون اضافه شده باشه.
همیشه ته سفره رو میریزن جلوی معلما تا از گشنگی نمیرن و بتونن براشون بچه داری کنن
پاسخ + 0 0 --
آموزگار 1398/12/13 - 22:03
داش ممد، برو رد کارت اینجا سایت معلماست. ....، خودت با دست معلم با سواد شدی. اگر معلم نبود الان کجا بودی؟ بز میدادن دستت ببری صحرا؟ یا خربزه میدادن توی خیابون بفروشی؟
پاسخ + +1 -7 --
ممد 1398/12/09 - 09:43
باسلام اگه به شما معلمان ده میلیون ماهیانه اضاف بشه اموزش هیچ فرقی نمیکنه فقط انتظار شما زیاد میشه مگه اخیرا بین ۴۰۰تا۷۰۰بهتون اضاف نشده به کدام کارمند اضتف شده
تما کارمندان که تابع خدمات کشوری هستن حقوق هاشون مثل همه فقط ی تعداد کم از ارگان ها بیشتره
در ضمن شما در سال ۶ماه کار نمیکنید
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/09 - 14:34
می دونی چرا اعتراض می کنیم چون میگن 50 درصد به فرهنگیان اضافه کردیم بعد میری می بینی فقط25هزارتومن بهت اضافه شده در حالی که امثال شما فکر میکنن حقوق معلمها لحظه به لحظه اضافه میشه.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/09 - 15:09
صمد حان بدجوری از معلمان خوردی شیطون حتما یه جوری ازشان خوردی که به شدت به دل گرفتی فقط اینو میگم خدا شفات بده
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/10 - 16:41
یک ماه کار ما با 12ماه کار شما برابری می کند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/09 - 11:47
با سلام این ۵۰ درصد فصل دهم فقط برای آقایون کادر اداری فایده داده معلم با رتبه عالی و مدرک ارشد از یک همکار دیگر با مدرک و رتبه پایینتر و مدرک پایین در حدود ۱ الی ۱و نیم کمتر میگیره دلزلش هم اینه که رتبه بندی معلمان رو حذف کردن . آموزش و پرورش به اداره وکادر اداری اهمیت میده معلم برایشون اهمیت ندلره
پاسخ + +1 0 --
فرهنگی 1398/12/09 - 12:22
بالاخره به حکم قبلی مثلا4600 الان با رتبه عالی چقدر اضافه شده؟؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/12/09 - 13:34
بین 20 تا 50 تومن
برو حالشو ببر
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1398/12/09 - 14:54
این نیز بگذرد
پاسخ + 0 -1 --
فرهنگی 1398/12/09 - 16:02
همکاران فرهنگی میگن دیگه بعداز عید افزایش 15درصد نداریم درسته؟؟اینجوری که خیلی ضررکردیم ما معلما بهتر با همین 26 سال سابقه بازنشستگی بنویسیم
پاسخ + 0 -2 --
فرهنگی 1398/12/09 - 16:30
با ۲۸ سال سابقه ۲۵ هزارتومان افزایش زدن ای یعنی رفع تبعیض ؟
پاسخ + 0 -2 --
علی 1398/12/09 - 17:50
روز شنبه 10 اسفند در هراستانی که هستید شکایت کتبی به علاوه کپی حکم را به نماینده دیوان عدالت اداری تحویل دهید .اقدام دیگری فایده ندارد .لطفا همین کار رو انجام بدیدتامعلوم شود چرادر2دولت 11و12سالها برای رتبه بندی معلمان تبلیغ دروغ و اذیت و آزار روحی معلمان در دستور کار بوده و آخرش هم حذف دو رتبه بندی مسخره ؟؟
پاسخ + 0 -2 --
جعفر 1398/12/09 - 20:57
چرابه رتبه های ارشدوخبره و.....حدود ۳۰۰اضافه شده اما به عالی ها ۲۰ تومن رتبه بندی به ضرر معلمان باسابقه شده این خیلی ظلمه من که دیگه انگیزه ای برای تلاش ندارم برن همشون به جهنمتازه پاداش پایان خدمت هم برهمین اساس پرداخت میشه وخیلی افتضاح می شه
پاسخ + +1 -2 --
فرهنگی 1398/12/09 - 22:24
پس باید دیوان عدالت شکایت کنیم چطور فقط همکاران با سابقه ورتبه عالی تو این افزایش دیده نشدند این چه نگارشی که اینگونه تشخیص دادن ما با همون رتبه بندی امتیاز کافی گرفتیم بعد ارشد وخبره علاوه بررتبه بندی رتبه بعدی رو هم با یه آزمون سریع گرفتن حکم سومم که این پنجاه درصد بود
پاسخ + +1 -1 --
کرمانی 1398/12/09 - 23:55
دوستان وهمکاران گرامی ازهرشهرومنطقه ی خدمتی شکایتی مبنی برحذف حق شغل حرفه ای که واقعادربازنشستگی اثر گذار است وبه جای ان مثلا 50درصدرا اعمال کردندکه به هرنفر25هزارتومان اضافه شده.به همکاران اداری بالای 1000000تومان برای همه اضافه گردیده.اگرقصداجراکردن دارندمثل آدم همین50درصد را اجرایی کنندوگرنه آبروی مارابااین مسخره بازی هانبرند.دوستان مطمئن باشیدبااعتراض وپیگیری به دیوان این موردحل می شود.پس لطفاتمام مناطق اقدام کنند.
پاسخ + +2 -2 --
ناشناس 1398/12/10 - 01:07
متاسفانه خیلی از نیروهای اداری که از آموزشی منتقل شده اند توانایی کلاس داری ندارند .بخاطر همین اداره وستاد را ترجیح دادند .زبده ترین نیروهای آموزش وپرورش در کلاسهای درس هستند .۲۴ ساعت تدریس درهفته معادل ۷۵ ساعت کار اداری انرژی و میباشد .ساعت تدریس معلمان در ژاپن ۱۴ ساعت در هفته و نیروی اداری ۴۰ ساعت درهفته میباشد .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/10 - 07:35
سلام؛قبلا یه مطلبی یه جایی نوشته بود که معاون اقای به اصطلاح وزیر آ. پ گفته بوده که بند حق شغل حرفه ای به اشتباه حذف شده!نگران نباشید به زودی برمیگرده!هههههههه!بنده خدا موقع تهیه نگراش جدید هول شده یهویی دستش خورده اون بند حذف شده!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 22:32
اگه کمی به قیافش دقت کنی میبینی که بیچاره ضعف بینایی داره، حق شغل حرفه ای را کاملا حذف کردن، بازم به دروغ میگه توی حق شغله.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/12/10 - 08:08
بخشنامه افزایش 50درصد امتیازات فصل دهم از محل حذف رتبه بندی وحذف حق شغل حرفه ای اجرا شد.
پاسخ + +2 0 --
حسین 1398/12/10 - 08:57
خوش بحالتون .به ما نیروهای قراردادی که یک ریالم اضافه نمیکنن نامردا انگار ما مال اداره دیگه هستیم دم عید که میشه عیدی کارمندی میدن هنوز افزایش حقوقی میاد میگن شما حقوق کارگری دریافت میکنین مگه ما خونه و زندگی و خرج نداریم خدا نگذره ازشون خدایا خودت درستش کن آمین
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1398/12/10 - 10:01
با سلام پس چرا اداره شهر ومنطقه ما میگن همین وخبری از اصلاح حکم نیست؟؟
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/12/10 - 14:24
سلام افزایش ۵۰ درصدی براساس چیه چطور معلم تازه استخدام ۱۲۰۰هزارتومان افزایش داره ومن با رتبه عالی و سابقه ۱۶ سال ۱۶۰هزارتومان عادلانه نیست اگه اضافه میکنند عادلانه باشه معلم ها چرا همش استرس داشته باشند
پاسخ + +2 -5 --
مریم 1398/12/10 - 15:01
ایا فرهنگیان محتر م اندازه این پنجاه درصد که به انها اضافه می شود واقعا برای دانش اموزان کار میکنند . انصاف هم خوب چیزیه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 22:34
مریم، تو چه مشکلی با معلما داری؟ خودت میتونی جای معلم بری کلاس ،فقط یک ساعت؟ ....
پاسخ + +1 0 --
بازنشسته 1398/12/10 - 15:14
شامل حال بازنشسته هاهم میشه چون حکم ماهم براساس قانون خدمات کشوری ولی زمان اجرامشخص نیسن.میگن قراره درطی 5سال اجراییش کنن.حالانمیدونم چه قدرواقعیت دارد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/10 - 15:59
حقوق کارمندان دادگستری وقتی اضافه شد.چندوقت بعدحقوق بازنشستگان دادگستری هم اجراشد.چون افزایش 50درصدی ربطی به رتبه بندی نداره که بگن شامل شاغلینه وآنهاکارمیکنن بنابراین شامل بازنشسته هاهم میشه چون حق آنهاست
پاسخ + +2 0 --
بهار 1398/12/10 - 16:00
ببخشید من یه سوال دارم این افزایش ۵۰ درصد شامل ما که دریافتی ۳ میلیون میگیریم هم میشه؟؟همسرم از نیروهای مسلحه..بخدا خیلی نسبت به کارشون کم میگیرن..اصلا کفاف نمیده..اگه کسی میدونه خواهشمندم بگه
پاسخ + +2 0 --
علی 1398/12/10 - 16:25
تکلیف بازنشته های کادر اداری ابان۹۸ بازنشته شده چه می شود اقای وزیر امیدواریم حق هیچ مظلومی پایمال نشود
پاسخ + 0 0 --
رضا 1398/12/10 - 21:28
باسلام به احتمال زیاد برای نیروهای مسلح هم اعمال شود
پاسخ + +2 0 --
محمد 1398/12/10 - 16:49
از این به بعد تو کتاب های درسیتون اضافه کنید درصد داریم تا درصد.50درصد برا ترکمن یعنی صددرصد.برا معلم با حکم 5میلیونی یعنی 25هزارتومن.
پاسخ + 0 0 --
بازنشته از اردبیل 1398/12/10 - 17:10
درفاصله ۲ماه پعد بازنشستگی . بازنشسته شدن حقوق بیش دومیلیون تفاوت داشته باشد انهم کادر اداری که در اذر بازنشته شامل ۵۰درصدی می شود .هیچ فکری نشده چه کسی درقیامت جوابگو خواهدبود امیدوارم انهایکه در سطح کلان تصمیم می گیرند منطقی باشند .حضرتعالی حداقل ۲ساعت بجای ما باش فکرکن وتصمیم بگیر
پاسخ + 0 0 --
همکار 1398/12/10 - 20:30
با سلام خدمت همکاران گرامی خسته نباشین این همکاران وزارت نشین ببینید چهطور مهندسی شده با ویروس کرونا هماهنگ کردن که این بی عدالتی برای همکاران آموزشی رو ماس مالی کنن همه دولت فکرشون به ویروس کروناست!!!!!!!اما یه حرف دیگه من خوذم 42 سال عمر از خدا گرفتم اما تو این کشور عدالتی ندیدم والسلام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:44
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
42 هم شد عمر؟
پاسخ + 0 0 --
علی 1398/12/10 - 20:44
همکاران گرامی همه افزایش ناشی از رتبه بندی اول مهر حذف شده و هم حق شغل حرفه ای.برخی به اشتباه فقط به یک مورد اشاره می کنند،در حالیکه هم مبلغ رتبه بندی و مبلغ حق حرفه ای از فیش حذف شده کلاه بزرگی بر سر معلمان رفته ، علاوه بر این بند 1 و بند ی و مبلغ تفاوت تطبیق و مبلغ سایر مشمول هیچ افزایشی نشده و مدام تبلیغ می شود که حقوق فرهنگیان 50 درصد افزایش یافته ، در حالی که تمام دستگاهها بی سر و صدا به طور واقعی 50 درصد به حقوق کارکنان خود اضافه کردند که شامل تمام بندهای حقوقی آنها می شود.
پاسخ + 0 0 --
هادی 1398/12/14 - 23:19
دوست عزیز چرا بیخود بدون اطلاع نظر میدی حقوق من ۴۰ درصد افزایش داشته یعنی کمتر از ۴۰ درصد
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1398/12/10 - 22:30
گفتن حق شغل حرفه ای اصلاح میشه وبرمیگرده به حکم
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:43
دو زار بده آش/به همین خیال باش
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 22:43
مگر جناب ترکمن نفرمود توی حق شغله،بگردین توی حق شغل حکم اخیر ،ببینین اثری از حق شغل حرفه ای مونده؟ شاید هم جناب ترکمن کرونا گرفتن؟ وبه جای ریه ها چشمشون آسیب دیده وکسر حق شغل حرفه ای را تشخیص نمیدن.ماسک بزنین شما هم نگیری. البته اگه پیدا کردین. چون رفته توی بازار احتکار ، توی این مملکت ....!!︎!!!!!!︎!!!!!︎!
پاسخ + 0 0 --
علیرضا 1398/12/10 - 22:46
چرا قانون افزایش 50درصدی شامل کارمندان دانشگاه فرهنگیان نمیشود
پاسخ + +1 0 --
م 1398/12/10 - 23:14
سلام ببخشید این ۵۰ درصد برای دانشجومعلمان هم اعمال میشه ؟ از اسفند ؟
پاسخ + 0 0 --
رضا 1398/12/11 - 23:06
با سلام ، من پرسنل نیروهای مسلح هستم هنوز
این افزایش 50درصدی فصل دهم قانون مدیریت
خدمات کشوری شامل ما نشده، ما هم مثل معلمان
زحمت کش ، در حق مون ظلم شده
این نوشتم که همه بدانند .....
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/12 - 15:50
به شما نگفتن که 50 درصد اضافه شده بعد برید ببینید فقط 25هزار تومن اضافه شده باز درد شما کمتره قبول کنید.این هم یه بی عدالتی و اضافه کردن فاصله است دیگه.اگه هم قراره چیزی اضافه شه باید به همه ی کارمندا یه درصد ثابت اضافه شه.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/11 - 00:11
آ یااین کدام عدالت هست افزایش50درصدی به فرهنگیان اضافه باضافه بشه امابرای بازنشستگان که مهرماه 98حکم بازنشستگی گرفتن شامل آ نها نمی شود آ یا این معلمان که سی سال زحمت کشین فرهنگی حساب نمیشن سزاوارنیست مسئولی حق آ نهارا. پایمال کنه
پاسخ + 0 0 --
علی 1398/12/11 - 03:08
امسال معلمان بسیاری ازجمله خودم بخاطر یه تنبیه ساده دانش اموز، دادگاه انقلاب به پرداخت دیه به اولیا محکوم کرد، که جبران رتبه بندی شد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/11 - 13:50
اطلن شما چه حقی دارین که بچه مردم تنبیه بدنی کنید شما مثلا قشر فرهنگی جامعه هستید البته مثلا
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 22:51
جناب ناشناس. شما خودت معلم شدی تا ببینی معلم از دست بعضی بچه های این زمونی چه میکشه؟ حالا یکی صبرش لبریز شده ویک تنبیه مختصر کرده. ولی قانون این مملکت این قدر ضعیفه که. حق را به بچه شیطون واولیاش میده وحق معلم که ریالی از اولیا بابت آموزش وتربیت بچش نمیگیره.از آن گذشته یکی از وظایف معلم تربیت شاگرده، حالا یک تنبیه مختصر هم نوعی تربیته. هرچند که امروزه پشت معلم خالی شد. اصلا شما چه میفهمی معلم چیه؟ برو رد کارت. هررررررڔری.
پاسخ + 0 0 --
هادی 1398/12/14 - 23:17
تو بعد از این همه سال درس خوندن نفهمیدی که با تنبیه بندی نمیشه انسان تربیت کرد؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/11 - 03:50
۹خخخخخخ عجب دنیاییه این معلمی!!!چقدر صادقانه وبامسمی!!ازکمبودها میگویند نارضایتی ها را چه زیبا میگویند
ند آنچه ناراحتم می‌کنه اینه که بالادستیها میبینن وهرسال اهمیتی به این خون دل خوردن ها و کمبودها توجه نمیکنن درشگفتم از کسی که مینویسد نکارش میکند بدون توجه به زندگی کسی که زمانکسی که نوشتن را بهش آموخت قلمت کاش میشکست اینه جواب محبت‌های تو؟ پس باز بخند وبساز بسوز چون شمع شاید وحوحدان نگارنده بودجه برایت بیدار شد
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/12/11 - 07:59
درود همکاران عزیز. جای خوبیه برای درد دل ولی نه جایی برای پاسخگویی مسولین دیدین اجرا شد این قانون ولی فضاحت اجرا رو ببینین. من دلم برا خدمت گزارمدرسه ام میسوزه که بااجرای این قانون حداقل دریافتی بنده خدارو هم حذف کردن ودر کل ۴۶۰تومن افزایش داشته الهیار ترکمن میگه این بندهارو فقط اسمی حذف کردیم ولی مبلغ رو کم نکردیم اما دروغ میگه دروغ
پاسخ + +3 0 --
فرهنگی 1398/12/11 - 09:31
باسلام و احترام
جناب آقای وزیر اینجانب به نمایندگی از تمامی نیروهای خدمتگزار،میخواستم بگم مگه ما نیروهای خدماتی جزء نیروهای این سازمان(آموزش و پرورش) نیستیم، اعمال نشدن مدرک تحصیلی(کارشناسی)، تغییررسته هم که نمیتونیم بگیریم،افزایش حقوق هم که شامل حال ما خدماتی ها نمیشه پس با چه انگیزه ای کارکنیم.؟
الان این 50درصدی که به نیروهای آموزشی و اداری اضافه شده چرا شامل ما خدماتی ها نمیشه؟
مگه ما چه فرقی با نیروهای آموزشی داریم؟؟... اونا دارن وقت میزارن زحمت میکشن ماهم داریم وقت میزاریم زحمت میکشیم...این یک بی عدالتی درحق ما اجحاف میشه با این مشکلات اقتصادی چرا باید برای ما 15 درصد افزایش باشه ولی اونا 50 درصد افزایش داشته باشن ؟...از مسئولین خواهشمندم با این موضوع به جدیت پیگیری لازم را داشته باشن.... در این وسط حرف همکاران اینه که عدالت باشد نه ...................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:51
بده شما رو خارجی حساب کردیم تورم رو براتون زیر 10 درصد در نظر گرفتیم؟
هی به این ترکمن میگم دستمون نمک نداره باور نمیکنه.
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته در بدر 1398/12/11 - 10:37
با سلام
ما بازنشسته های سالهای قبل ک کل حقوق و..... میشود 2میلون هشتصد چ خاکی بر سرمان بکنیم ک 50 در صدی بعضی ها میشود جداقل 5 میلیون .این انصاف است یا عدالت .
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:49
بنده مهندسی کشاورزی نخوندم. از خاک سر در نمیارم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/11 - 11:05
اقای الهیار ترکمن میای حرف ۵۰ درصدی از صدا سیما می زنی خجالت نمی کشی بد رتبه بندی رو حذف می کنی خجالت بکس
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:48
به معاون ما توهین نکن. خجالت حالیش نیست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/11 - 14:19
ما بازنشسته ها از دولت حی گله می کنیم 50 درصد شامل ما نشد رتبه بندی شامل نشد ولی باید احسن بگیم به مسوولان بازنشستگی عین مداد نگاه می کنند اونا باید به محض طرح این موارد حقوق ما رو پیگیری کنند نه اینکه ما صدای ما رو کی میشنوه ما اینجا می نویسم او نا می خوانند و به ریش ها سفید ما که ته کلاس سفید شد می خند ند از خدا خالصانه در خواست می کنم مسولی که پیگیر نیست یا هر کسی که مانع افزایش حقوق ما بازنشسته ها میشود دردی بده بی درمان یا اینقدر به روز سیاه بنشینه که درد ما رو بفهمه امین یا رب العالمین
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/12 - 15:54
بابا کدوم 50درصد تند تند می گید؟
رتبه بندی با آزمون از 11منبع با نمره ی بالای 80به اضافه 25هزارتومن.
پاسخ + 0 0 --
حسین 1398/12/11 - 14:31
رتبه بندی و فصل 10که پنجاه درصدی است بیشتر شامل همکاران ادری است از یک میلیون تا دومیلیون با توجه به مسو لیت شان اضافه شده به معلمان 65 تومان به طور وتوسط و بعضا حتی منفی که از رتبه بندی کم می شود
پاسخ + 0 0 --
عبدی 1398/12/11 - 15:56
سلام من فرهنگی هستم شهریور امسال باز نشسته شدم با یک روز اختلاف رتبه بندی شامل حال من و امثال من نشد الان هم که افزایش 50درصدی شامل حال ما نمیشه آیا این بی عدالتی نیست این قانون وقتی ما شاغل بودیم دربسیاری از دستگاه ها اجرا شد خواهش می کنم در این وضعیت بد اقتصادی کمی هم به فکر ما بازنشسته ها باشید
پاسخ + 0 0 --
اکبری 1398/12/11 - 16:07
ماجمعی ازمعلمان باسابقه ی بالاتصمیم گرفتیم اگراحکام اصلاح ودرست نشودتقاضای بازنشستگی می کنیم .مسخره نیستیم همان درصدی راکه داشتیم رادارندازمامی گیرند.اصلا قابل توجیه نیست که حق شغل حرفه ای چه تضادی بافصل10قانون خدمات کشوری دارد؟
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:47
به سلامت خوش بگذره.
بااااااااااای
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1398/12/11 - 16:40
ما وهمکاران با سابقه شهرمون هم همین تصمیم داریم بازنشستگی بهترین گزینه
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:46
به من چه؟
انقدر بیکار تو جامعه زاپاس داریم که با یک سوم حقوق شما حاضرن بیان کلاسا رو پر کنن.
پاسخ + 0 0 --
حمید رضا بهرامی 1398/12/11 - 17:13
باسلام
بنده خودم معلم هستم و همه از حقوق معلمین باخبریم.
ولی خدایی ما در سال چقدر سرکار هستیم؟
در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ ماه.
انتظار بیخود داریم.
راست حسینی.
پاسخ + 0 0 --
از طرف وزیر 1398/12/11 - 17:57
خیلی سر پر حساب کردید. 5 ماه چیه؟
یه بار دادم این ذوالنور حساب کرد فقط شد 3 ماه.
پاسخ + 0 0 --
محمد 1398/12/12 - 15:56
باشه 5ماه مفید.بنده دبیر ریاضی هستم.
اون یکیا مفیدشون چند ماه میشه؟
پاسخ + 0 0 --
وحید 1398/12/11 - 20:25
سلام خدمت همکارای عزیز من نیروی خدماتی پیمانی هستم ۵۰درصد را برای ما اعمال کردن از اون ور حداقل دریافتی که ۳۸۰هزار تومن بوده حذف شده کسی می دونه علت چیه
پاسخ + +1 -1 --
یک معلم 1398/12/11 - 20:48
سلام دوستان کلاه بزرگی سرمان گذاشتند.اشتباه آشکارزمانی بود که یابه عمدی یاغیرعمدی مقدارافزایش حقوق رتبه بندی رابایک ردیف قانونی ومشخص دراحکام نیاوردند.اگرعمدی بوده توهین به مامعلمانه اگرغیرعمدبوده نااگاهی مسیولین مربوطه است.مقدارافزایش دررتبه بندی راروی بادهوا نوشتندچون باقانون فصل 10مقدارمبلغ رتبه بندی بادهواشد.به نظرمیرسه یک بی تدبیری اشکاره..دوست اینجانب که باهم همسابقه هستیم (اداری است)علاوه بررتبه بندی که قبلا به آنهااضافه شد1600000تومان دیگه به حقوقش اضافه شد.ایشون 6900000میگیرند بنده 4600000میگیرم (31سال سابقه)ایااین همان عدالته که اقایان میگن
پاسخ + +2 0 --
بازنشسته مظلوم 1398/12/12 - 01:24
امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان) از سال 95 قابل اجرا بوده و در برخی از وزارتخانه ها مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرورش اجرا نشده است لذا در حق بازنشستگان بی عدالتی شده من دربهمن 98 بازنشسته شدم خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید این بی عدالتی و اجحاف حق بازنشسته ها رفع و اصلاحات لازم در مورد افزایش حقوق بازنشستگان مشمول این قانون به عمل آید.
پاسخ + +1 0 --
امیر 1398/12/12 - 15:31
به عائله مندی هم رحم نکردند. بین عئله و اولاد بازنشسته و شاغل تفاوت و تبعیض قائل شدند. حق اولاد و عائله مندی برای شاغلان یک و نیم برابر بازنشسته می باشد . به کی باید گفت
پاسخ + +1 0 --
طاها 1398/12/12 - 16:03
شما که از کرونا سواستفاده می کنی الهی کرونا بگیری بمیری.نذر گفتم برا مرگت.من بی ادب نبودم تو عرض دو ماه به خاطر بلاهایی که سرم آوردی اینطوری شدم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/13 - 14:59
باور کن وقتی مسئولی با کرونا می میرد قلبا خوشحال می شود. تنها عدالتی که گناهکاران را کیفر می دهد. قربان عدل الهی. اینها عدل را خاک زیر پا کردند. الهی ، تمامیحق خوران به کرونا مبتلا شوند تا شاید کشور قدری غربال شود.
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1398/12/14 - 16:20
الهی آمین
خدایا قسم به عظمت و مقام کبریاییت به کمتر از مرگ نوبخت و کسانی که یاریش میکنن راضی نیستم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/14 - 22:18
سلام؛هیچ خبری از برگشت حق شغل حرفه ای نیست!لطفا منتظر نباشید!!بی سرو صدا رتبه بندی ناقص اجرا شده رو حذف کردن حداقل 500 تا 700 تومن رو کم کردن ،از اون ور یه تومن اوردن حالا به تمام عالم و ادم ،تمام اخبار و خبرگزاری ها و شبکه های مختلف داره میگه 1،200 تا 2 تومن به حقوق فرهنگیان اضافه شده!یکی نیست در اون چاه رو ببنده که!
پاسخ + +4 0 --
زارعی 1398/12/14 - 22:33
همه بادوچشم بینا وگوش شنوا گستاخی وبی حیایی آقای ترکمن رادیدیم .واقعا چرا جو اجتماع رامتشنج میکند؟اخه مردم که ازرسانه ها می شنوند چه خبردارندکه این آقا ازروی بخار معده وشکم سیری حرف هایی را می زندکه اصلا واقعیت ندارد.همه معلمان را افرادی اضافه خواه می خوانندکه هرروز به عناوینی دریافتی شان افزوده می شود.این طرف پرده رانمی بینندکه هر آنچه راکه از گذشته جزو حکم وفیش حقوقی شان بوده رانیز ازدست داده اند.کدام افزایش حقوق ؟غیرازاین است که فقط به همکاران کادراداری خودش این مبلغ زیاد راداده است؟عزیزان با این کارهافقط خودش رانزداربابانش عزیزولی پیش قشرمعلم خفیف می کند.دوستان اگرمی توانیدخودتان رابازنشسته کنیدتاآقای ترکمن ودیگرکارکنان اداری کلاس هارا بچرخانند.حق رابه هرقیمتی بایدگرفت.
پاسخ + 0 0 --
هادی 1398/12/14 - 23:10
دوست عزیز الکی جو سازی نکن بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومن به حقوق معلم ها اضافه کردن فقط در اسفند امسال حال قبلش رو کسی خبر نداره
پاسخ + 0 0 --
بهار 1398/12/14 - 23:22
انشاالله بزودی احکام اصلاح میشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/12/15 - 03:19
رتبه بندي و خدمات کشوري همه بازي با کلمات است .تا افراد تنگ نظري مثل نوبخت برنامه و بودجه مملکت را در دست دارند .وضع همين است اخر يک گدا زاده ي پول نديده ي تازه به دوران رسيده رو مي کنن مسئول برنامه و بودجه .!!!!!!!!!!!
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/12/15 - 03:24
کرونا ي عزيز افراد بي لياقتي را که بر ما مسلط
شده اند به تو ميسپاريم تا خودت شر ان ها را از سر ما کوتاه کني انشالله .اولي هم نوبخت عزيز دل همه ي مردم ايران را ببر تا برنامه و بودجه جهنم را تنظيم کند!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1398/12/15 - 12:09
به خدا دولت مردان به مردم دورغ میگویند چقدر تبیض حقوقی چقدر استرس بجان بازنشستگان میکنند مجلس دو بار مناطق جنگی بازنشستگان را تصویب کردند شورای نگهبان ان را رد کرد بخاطر اینکه مجلس کارهای نیست این بار مردم کمتری پای صندوق ها رفتند مردم روشن هستند دولتمردان از اخلاق این مردم سواستفاده میکنند با یک ندا رهبری این مردم شریف پیر و جوان میریزند خیابان اما دولت روحانی با مردم صداقت ندارند
پاسخ + +1 0 --
امین 1398/12/15 - 14:59
بنده با 28 سال سابقه تدریس و رتبه عالی، 31800 تومان به حقوق ام اضافه شده است.با احتساب افزایش رتبه بندی مهرماه جمعا 745 هزار تومان افزایش بوده است.نمی دانم این 1/5 تا 2 میلیون تومان به کدام نیروی آموزشی در آموزش و پرورش اضافه شده است؟آقای الهیار ترکمن باید در پیشگاه فرهنگیان عزیز و پرچمداران آموزش فرزندان ایران زمین جوابگوی فرافکنی های خود در صدا و سیما و سایر رسانه ها باشد.با فروکش کردن بحث کرونا، منتظر فوران اعتراضات قانونی معلمان باشید.
پاسخ + +3 0 --
بازنشسته فرهنگی از 1398/12/15 - 15:20
سلام درفاصله چند ماه از بانشستگی اختلاف حقوق من وفرد شاغل درهمین پست به حداقل 1.5میلون تومان رسیده آیا این است رفع تبعیض وتکریم بازنشسته، اگر رتبه بندی واین افزایش 50درصدی به موقع انجام شده بود شاهد این همه بی عدالتی نبودیم خدایا از این همه ظلم وحق کشی مسولین مربوطه به توپناه آورده ایم وازتوکمک می خواهیم.خدایا مارا شرمنده زن وفرزندمان قرارمده
پاسخ + +2 0 --
بهروز 1398/12/15 - 23:48
سلام همکاران بازنشسته امتیازات فصل دهم قانون مدیریت کشچری از سال 95 وجود دارد و در برخی وزارتخانه ها اجرا شده و اصولا باید معوقه انرا بدهند و شامل بازنشسته ها از سال 95 بشود همگی همت بخرج بدهیم و به دیوان عدالت شکایت بنویسیم و همچنین از طریق نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی چ نهاد رهبری چ ریاست جمهوری پیگیری کنیم
پاسخ + +3 0 --
.... 1398/12/18 - 01:59
آ یا بعداز این احکام غلط اسفند بااون همه بی عدالتی ها واون دروغ های بزرگ ترکمن ،اصلاح می شه یا بی خودی چشم انتظار نباشیم؟ آیا کسی صدای مرا میشنود؟چرا دیگه کسی صحبت نمی کنه؟!نکنه شماهم مثل من منتظر وعده های دروغ سر خرمن هستید؟که آیا به وعده هایش عمل می کند یا دوباره سرمان شیره مالید تواخبار یه چیزی پروند؟ههههههه می گه ما کل بودجه را به تعداد کل فرهنگیان تقسیم کردیم نفری ۲ ملیون می شه حالا به کی چقدر رسیده ما نمی دونیم ؟؟!!،بعضی ها مثل من ۱۸ هزارتومان بهش می رسه بعضی ها هم ۲ ملیون؟!ما هم می تونیم یک تقسیم ساده را حل کنیم!! مهم توزیع عادلانه است!!!
پاسخ + +1 0 --
جانبار 1398/12/18 - 20:43
نوبخت بدبخت حق بازنشتگان فرهنگیان راقرار بود رتبه بندی نیمه اول سال نودوهشت را به پنجاه درصدی به ادارجات ارجاع دادید تتادلتان باوزیر تون خنک شود لعنت بر رفع وتعبیض مسولین بی عدالت آقای نوبخت ووزیر اموزش وپرورش بخاطر کرونا معلمان ساکید کشتن اینجوری نمی ماند
پاسخ + 0 0 --
غلامرضا عطائی 1398/12/21 - 20:21
سلام من کارشناس اداری بودم با وبا پست کارشناس اداری در20تیر 97 بازنشیته شدم ایا افزایش فوق العاده شامل بنده می. شود؟ تشکر
پاسخ + 0 0 --
علی نجفی نیا 1398/12/29 - 18:43
خیلی متاثر شدم از سخن آقا یی که گفت همه معلم را بی اررشخواند و یک معلم تنبیه بدنی می کرد یا آن معلم سواد نداشت ویا دانش آموز عقب مانده ذهنی بود من در سال ۸۴ بازنشسته شدم وحقوق من کم است با گروه ۱۵ بارنشسته شدم ۶۰ سال سن دارم معلم من هم تنبیه بدنی می کرد اما من یک سیلی نخوردم معلم ابتدایی من بود وبه رحمت خدا رفت تا زنده بود دستش را مب بوسیدم چون گفتند احترام به پدر ومعلم واجب است
پاسخ + 0 0 --
رحیم 1398/12/29 - 23:22
عمو جون عدالت چیه . تو چی میگی بابا جان اول باید یا خودت آ
ایثارگر باشی یا بچه ات . دوم باید دست چپ یا راست نماینده باشی و خیلی چیزای دیگه . تو دلت خوشا .. تا صبح بگو مگه گوششون بدهکاره تا صبح ... ول کنید . اون از رئیس سازمان استخدامی مون که میگه همه با امتحان بیان رسمی شن اصلا مخالف نیروی قراردادیه ولی بعد فوج فوج فرزند ایثارگر و از این قبیل استخدام میکنن از ماست که بر ماست ول کنید تو هر اداره بری از 10 تا کارمند 8 تاش خانواده ایثارگر ند که 95 درصدشم اصلا کار نمیکنن . اینایی که دم از قانون میزنن بیان ببینن تو ادارات چه خبره . چرا کشور پیشرفت نمیکنه دودو تا چهارتاست دیگه ..... ول کنید برید خدارو شکر کنید اینا رو عصبانی نکنید ....
پاسخ + +5 0 --
خدماتی قرارداد کار م 1399/01/02 - 01:30
چرا با ید نیروی خدماتی قرارداد کارمعین از تمامی حقوق وحقوقی که کارمندان رسمی برخوردادهستند محروم باشند ما نصف یک نیروی رسمی حقوق نمی گیریم درکل حقوق نیروهای خدماتی چه قراردادی چه رسمی واقعا کم است وبا این گرانی وتورم کفاف زندگی ما را نمی دهد در ابتدا اموزش وپرورش متعد شد بعد از ۲ سال نیروهای قرارداد کارمعین را تبدیل کند ولی الان ۱۰ سال گذشته هنوز ما قرارداد کارمعین هستم ما نیروهای قرارداد کارمعین نه رتبه بندی داریم نه گروه وطبقه نه حق سرایداری نه عاعله مندی نه بدی اب وهوا نه حق لباس نه سنوات خواشن مسعولان دراین مورد رسیدگی فرمایند
پاسخ + 0 0 --
علی 1399/01/02 - 02:16
نمیدونم بعضیها چطور نمی بینن که اگه دو ریال به حقوق معلم اضافه شد قبلش پنج ریال تورم داشتیم کدوم معلم رفته ملک میخره یا میسازه حقوق معلم با این تورم هیچی نیست اگه موردی هم معامله ملک و املاک داره چون خرج و دخل جور در نمیاد زمانی افزایش حقوق ارزش داره که تورم نباشه
پاسخ + +1 0 --
محمد قیصری 1399/01/02 - 13:32
با سلام چراقانون افزایش 50درصدی مدیریت خدمات کشوری را برای بازنشستگان حتی بادستور مورخ19اسفند تاتاکنون سازمان برنامه و بودجه وسازمان بازنشستگی کشوری آن را انجام نداده است.
پاسخ + 0 0 --
بهراد 1399/01/03 - 00:48
با سلام خدمت همکاران اگه بهتون بر نمیخوره بگویم خلایق هر چه لایق زمان انتخابات بخاطر چندر قاز میرویم اصلاح ورقه میشه همچنین و بسیاری از همین موارد اینها یاد گرفتند زمانی که معلم خودش اماده و حاضر برای بیکاری هست دیگر اهرمی لازم نیست بحث 6 ساعت تمام وقت امد همه با سرعت ...میرفتند ثبت نام اگه تا حالا مردید بزار من بعد هم بمیریم
پاسخ + +1 0 --
احمد 1399/01/09 - 19:35
سلام ۵۰درصد به نیروهای قراردادی آموزش وپرورش آیا اضافه اضافه می شود آیا .........‌‌؟
پاسخ + 0 0 --
معلم 1399/01/17 - 12:20
اللهیار ترکمن که عشق خودنمایی رسانه ای داره و دروغ و کذب پشت سر هم ردیف میکنه قبل از مصاحبه هاش به درخت موز فکر میکنه. به امید روری که پوست یکی از همین‌ موزهای درخت مپز زیر پای مسئولیتش بیفته و از شرش راحت بشیم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/03/01 - 09:25
سلام حقوق خدمات هم در رتبه بندی فرهنگیان هم افزایش پیدا کرد
پاسخ + 0 0 --
خدماتی قرارداد کار م 1399/03/09 - 18:28
چرا هیچی به حقوق نیروهای خدماتی کارمعین در طی این رتبه بندی های که اعمال شده ۱ ریال به نیروی خدماتی قرارداد کارمعین اموزش وپرورش اضافه نشده ما ادم نیستیم یا خون بقیه از ما رنگین تر است هرچی کار وبیداری بر دوش ما ست اخرش حرف از حقوق ورتبه به میان میاید ما به حساب نمی اییم این چه عدالت و قانونی است که از ان دم می زنید خدا جای حق نشسته کم با این قشر مظلوم وستم دیده ظلم کنید الان چندین مرحله رتبه بندی اعمال شده ولی ۱ ریال به حقوق ما خدماتی های قرارداد کارمعین اضافه نشده چرا؟ خدا ظلم وستمگر را هرگز نیامرزد چوب خدا صدا ندارد کم تبعیض وفاصله در بین نیروها ایجاد کنید این همان عدالتی است که از ان دم می زدید با پایمال کردن نیروی خدماتی با کار سخت وفاصله انداختن بین انها با حقوق کم واقعا سرمایه سود اوری است برای اموزش وپرورش وطی چند مرحله رتبه بندی برای معلمان و پایمال کردن حق خدماتی کارمعین
پاسخ + 0 0 --
قدرت اله دانشیار 1399/03/25 - 22:44
باسلام جناب دکتر نوبخت. .بازنشسته اموزش وپرورش جانبازبالای بیست وپنج درصد تا زمانی شاغل بود. فوق العاده ایثارگری یک ودو ماده 51فوق العاده ایثارگری هرمورد توی حکم کارگزینی موجود بود. زمان بازنشسته شدنم کامل حذف یا لغو شده طبق دستور سازمان امور استخدامی وهمدستی دیوان محاسبات قطع کردن 2-فصل دهم قانون خدمات برای ایثارگران منظور فراموش شدگان جانباز اموزش وپرورش نبود. 3-هرسال بنام همسان سازی رقم صفر .خواهشمند است چرا فقط خالی بندی شامل. جانبازان فرهنگی می شود. از استان همدان تاریخ . 1399/03/25

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور