صدای معلم

بهزاد نظری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در میزگرد علمی – تخصصی " بررسی و نقد پدیده تنوع مدارس در نظام آموزشی ایران " :

رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش منجر به نزول كيفيت آموزشی و تربيتي سطوح مختلف آموزش و پرورش شده است ؛ سیر فرهنگی در کشور ما به خصوص در میان جوانان سیری نزولی است

صدای معلم منتشر می کند ؛

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ میزگرد علمی – تخصصی با عنوان : " بررسی و نقد پدیده تنوع مدارس در نظام آموزشی ایران " و به مناسبت هفته پژوهش به میزبانی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار گردید .

سخنرانان این نشست به ترتیب بهزاد نظری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ، علی زرافشان معاون پیشین متوسطه وزارت آموزش و پرورش و معاون نهاد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، احد نویدی عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بودند .

مدیریت این نشست بر عهده محمد حسنی عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بود .

 سخنان بهزاد نظری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران را می خوانیم .

 

تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

بررسي كاركردهاي آشكار و پنهان تنوع و چندگونگي مدارس
 (باتوجه به اهداف مصوب)

مدرسه نهاد اجتماعی- آموزشی است که در آن ، عمل انتقال شناخت در قالب روابط اجتماعی رخ می دهد و به صورت های مختلفی می تواند مورد  تحلیل و بازبینی قرار گیرد.

یکی از تحلیل های موجود در نظام های آموزشی، تحلیل مدارس بر اساس کارکرد گرایی می باشد.

نظام آموزش و پرورش دارای کارکردهای آشکار و نهان است. جمع نظرات مبین این بود که فاصله قابل توجهی بین ستاد و صف وجود دارد و منویات کسانی که در ستادهای آموزش و پرورش فعالند با واقعیت های جاری مدارس مباینت دارد و آيين نامه هاي اجرايي مدارس عموما واقعی نیست ،گاهی مدیر مجبور است قانون را دور بزند و وقت زیادی از مدیران و دست اندرکاران مدارس برای پاسخ به آن صرف می شود و از همه بدتر این که مردم را در مقابل نظام آموزش و پرورش کشور قرار می دهد و لازم است تعامل لازم در این بین ستاد و صف در این خصوص معمول گردد.

کارکردهای آشکار عموما همان برنامه درسی و چهارچوب های آموزشی تعریف و تصویب شده هستند.

در حالی که کارکردهای نهان (شاید بتوان گفت نوعی برنامه درسی پنهان اند) تصویب  شده نیستند، در مواردی ناخواسته اند و از کنترل دست اندرکاران بیرونند .

 برای نمونه الگوبرداری فراگیر از معلم ، یک برنامه درسی پنهان است که به عنوان یک کارکرد عمومی در همه مدارس تلقی می گردد.

نظر به این که در این مطالعه به کارکردهای آموزشی و پرورشی (چه پنهان و چه پیدا) در هر نوع مدرسه مورد مطالعه توجه شده است، لازم بود مفهوم کارکرد که پایگاه جامعه شناختی دارد توصیف گردد.

 شاید بتوان گفت مسلط ترین نگرش در جامعه شناسی معاصر در غرب، نگرش اصالت کارکرد (Functionalism) است که ریشه های فکری آن نخست به نظریه پردازانی همچون آگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم و در معاصرین به تالکوت پارسونزباز  می­گردد.

محوری‌ترین مفهوم در نظریهٔ کارکردگرایی واژهٔ کارکرد می‌باشد که در جامعه‌‌شناسی به معنای نتیجه و اثری است که انطباق یا سازگاری یک ساختار معین یا اجزای آن را با شرایط لازم محیط فراهم می‌نماید.

بنابراین، معنای کارکرد در منطق کارکردگرایی، اثر یا پیامدی است که یک پدیده در ‌ثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعی دارد.

تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

کارکردگرایی هر پدیده یا نهاد اجتماعی را از نظر روابط آن با تمامی هیأت جامعه (که آن پدیده یا نهاد جزئی از آن است) مورد شناخت قرار می‌دهد.

لازم است بين كاركرد که به نتيجه و اثر مربوط مي شود و علت و نيز انگيزه که عوامل شركت كننده را شکل می دهد، تمايز قائل شويم.

 كاركرد گرايان جديد با صراحت بيشتري در صدد تفكيك آنها از يكديگر هستند.

صاحبنظران برای مدارس کارکردهای  متفاوتی از  جمله کارکرد اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی و نژادی، مشروعیت بخشی، کنش ارتباطی، بازتولید فرهنگی، انتخاب عقلانی، سرمایه اجتماعی و .... تعریف نموده اند که در ادامه به طور  اختصار  به آنها پرداخته می ­شود.

در کشور ما علی رغم وجود نظام آموزشی متمرکز، شاهد وجود تنوع  قابل توجهی از مدارس هستیم.

فلسفه تاسیس مدارس چندگانه، به کارکردهای مورد نظر موسسین، و تصمیم گیرندگان این مدارس مرتبط است.

گاهی مدارسی برای پاسخ به نیازی خاص و منحصر به مقطع زمانی خاص  ایجاد شده  اند  و تا زمانی که شرایط خاص برقرار است  وجود  این مدارس توجیه دارد. مدارس عادي دولتي امروزه انباني از دانش آموزان بي انگيزه و برگشت خورده از مدارس خاصند، در حالي كه سرمايه‏ گذاري اصلي نظام آموزش بايد مبتني بر ارتقاء و كيفيت بخشي اين نوع مدارس باشد.

مدارس چندگانه، ممکن است کارکردهای پنهان و آشکاری داشته باشند که مورد نظر موسسین  نبوده اند .

گاهی  آسیب هایی بر کارکردهای مدارس چندگانه مترتب است که نیاز به تبیین و بررسی دارد.

بر اساس مصوبه  خرداد 89  کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، آموزش و پرورش مکلف شد از تنوع و تعدد مدارس خاص از جمله استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي به منظور رفع تبعيض و برقراري عدالت آموزشي بکاهد.

مقصود  از مدارس چندگانه  که جامعه آماری این مطالعه را شکل می دهد :

1 .مدارس عادی دولتی
2 . غیر دولتی
3 . استعدادهای درخشان
4 . نمونه دولتی
5 . هیات امنایی
6 . شاهد
7 . ایثارگران
8 . راه دور
9 . بزرگسالان
10 . مدارس وابسته
11 .و مدارس استثنایی در کلیه مدارس متوسطه شهر تهران است.

1 . شناخت کارکردها و آثار و نتایج آشکار و پنهان مدارس چندگانه با توجه به اهداف مصوب
2 . شناخت  زمینه های لازم برای ادغام بعضی از انواع مدارس با در نظر گرفتن کارکرد های مشترک
3 . ارائه راهکارهایی در جهت، افزایش کارکردهای مثبت (آشکارو نهان) و تقلیل کارکردهای منفی(آشکار و نهان) مدارس
 
با توجه به پیشینه و نحوه گردآوری داده های اين پژوهش که از نوع توصیفی است، از روش اجرای جلسات کانونی (focus group) برای بررسی کارکردهای مندرج در سوالات تحقیق استفاده شد.
برای شناسایی کارکردهای آشکار و پنهان مثبت و منفی آموزشی و تربیتی در مدارس 11گانه پس از بررسی ادبیات تحقیق ، 22 مصاحبه با صاحب نظران و دست اندرکاران اجرایی انواع  مدارس در حوزه ستادی به انجام رسید و نهایتا 62 کارکرد مشترک  انواع مدارس در6 ساحت تعلیم و تربیتی سند تحول آموزش و پرورش تنظیم شد و در نهایت برای اجرای جلسات کانونی، سه مجموعه سوال برای مدیران و معلمین، والدین و دانش­ آموزان است تدوین شد که در مجموع 30 کارکرد مدارس را مورد بررسی  قرار می داد و در 25 جلسه کانونی در خلال زمستان 92 روی 160نفر از مدیران و معلمین، والدین و دانش ­آموزان  اجرا گردید که در اسلایدهای بعدی جزئیات آن مشاهده می شود .
 
تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان
 
تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان
 
تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان
 
تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان
 
تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

در هرجلسه فرم هایی آماده شده بود و از مدیران حاضر درخواست می شد یک نفر از والدین و یک نفر از دانش آموزان خود را برای جلسات کانونی بعدی معرفی کنند و البته تاکید می شد که والد و دانش آموز از یک خانواده نباشند که ما بتوانیم از نقطه نظرات بیتشتری استفاده کنیم. والدین و دانش آموزانی اولویت داشتند که سال بالاتر بودند یا حتی المقدور فرزند یا خواهر و برادر دیگری در این نوع مدرسه داشته اند و از نوع مدرسه ذهنیت بیشتری داشته باشند.
نظر به این که این مطالعه با روش کیفی به انجام مرسید برای انجام آن از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد به این ترتیب که برای هر نوع مدرسه از 11 نوع مدرسه مورد مطالعه، مقرر شد  جلسه ای برای مدیران، جلسه برای والدین و جلسه ای برای دانش آموزان برگزار گردد لذا در گام اول با اخذ مجوز های لازم به کارشناس مربوطه در اداره کل مراجعه، و درخواست می شد از هر نوع مدرسه اطلاعات و شماره تماس 10 نفر از مدیران را به ترتیب زیر در اختیار محققان قرار دهد. از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران هرکدام یک دبیرستان متوسطه دخترانه و یک پسرانه به نحوی که مدرسه مورد نظر معرف نوع مدرسه مزیور باشد و حتی المقدور مدارس متوسط (یعنی مدارسی که نه خیلی بالا و نه خیلی پایین باشند ) برای این کار به ما معرفی شوند.سپس ضمن هماهنگی تلفنی مدیران مزبور در جلسه کانونی حاضر شده و به سوالات محققان پاسخ می دادند.
 
تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان
 
کارکردهای احصاء شده بر اساس مصاحبه ها شامل 62  کارکرد آموزشی و تربیتی پنهان و آشکار مثبت و منفی بود که در ساحت اعتقادی ، عبادی اخلاقی9 کارکرد، در ساحت سیاسی اجتماعی11کارکرد، در ساحت زیستی بدنی 8 کارکرد، در ساحت زیبایی شناختی هنری 8 کارکرد، در ساحت اقتصادی حرفه ای7 کارکرد، در علمی فناورانه 7 کارکرد و 12 کارکرد مشترک نیز شناسایی شد.

برای هرنوع مدرسه سعی شد سه جلسه برگزار شود و در مجموع برای هر نوع مدرسه از مجموع 62 کارکرد شناسایی شده 30 کارکرد مورد بررسی قرار گرفت که از نقطه نظرات 160 نفری که در 25 جلسه کانونی  در خلال در 2/5 ماه  اجرای شرکت داشته اند بدست آمده است. مدارس غيردولتي نيازمند نظارت دقيق اند که باید همراه با اقدامات لازم براي اصلاح نگرش منفي مردم به اين نوع مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد. مجوزهاي تاسيس آن نيز بايد به افراد ذي صلاح تعلق گيرد.

در همه مدارس کارکردهای شناسایی شده به شکل های مختلفی ظهور داشت ولی در اقسام مدارس 11 گانه کارکردها و مسایل هر نوع مدرسه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و راهبرد های لازم در راستای تقویت کارکردهای مثبت و تضعیف کارکردهای منفی و نهایتا ادغام بعضی مدارس ارائه شد.

تحلیل نهایی اطلاعات به دست آمده از نتایج این مطالعه  در 2 محور ارائه گردید؛

qمحور اول بررسی نتایج بدست آمده بر اساس سوال اول تحقیق است و در صدد تحلیل و جمع بندی هریک کارکردهای مثبت و منفی آشکار و نهان آموزشی و تربیتی در مدارس11گانه است.
qمحور دوم نتایج جلسه تلفیقی که با حضور نمایندگان  مدارس 11گانه برگزار گردید و یافته ­های بدست آمده پاسخگوی دو سوال عمده تحقیق (سوال دوم و سوم) در مورد ادغام مدارس  و راهکارهایی تقویت آثار و کارکردهای مثبت (اعم از آشکار و نهان) و کاهش آثار و کارکردهای منفی (اعم از آشکار و نهان) است که سعی شده با لحاظ کردن نظرات نمایندگان  مدارس 11گانه نهایی و ارائه گردد.

در جلسات کانونی برگزار شده 30 کارکرد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج  بررسی هر کارکرد در هرنوع مدرسه از مدارس 11 گانه به شرح جداولی است که توصیف وضعیت هر نوع مدرسه در مورد کارکرد مورد نظر است :

برا ی نمونه به یک جدول اشاره می شود:

تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

برای جمع بندی و نهایی کردن سوال دوم و سوم تحقیق از جمع بندی نتایج جلسه تلفیقی استفاده شد.

جلسه  تلفیقی بیست و پنجمین جلسه کانونی برگزار شده بود که در آن از حضور نمایندگان هر نوع مدرسه استفاده شد.

در واقع این جلسه جمع بندی نتایج 24 جلسه گذشته ­ای محسوب می شد که 160 نفر از مدیران ومعاونین آموزشی مدارس مدارس، والدین و دانش ­آموزان درآن شرکت داشتند و نقطه نظرات خود را در مورد کارکردهای مدرسه خودشان  ارائه نمودند.

تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

در نوع مدارس عادي- دولتي ضرورت توجه جدي و همه جانبه براي رفع مشكلات حادث شده و توسعه بي‏ رويه مدارس سمپاد، نمونه دولتي و شاهد و البته هيات امنایی مورد تاكيد قرار گرفت و لزوم توجه مجدد آموزش و پرورش به احياء مدارس عادي از نظر داشتن دانش آموزان ملحوظ گرديد.

مدارس عادي دولتي امروزه انباني از دانش آموزان بي انگيزه و برگشت خورده از مدارس خاصند، در حالي كه سرمايه‏ گذاري اصلي نظام آموزش بايد مبتني بر ارتقاء و كيفيت بخشي اين نوع مدارس باشد.

در مورد مدارس نمونه بازگشت به اساسنامه قبل كه اين نوع مدرسه را منحصر به دانش آموزان مناطق محروم مي دانست مورد توجه قرار گرفت و رشد بي رويه اين مدارس را آسيب تلقي ‏می كردند كه بايد در اولين فرصت مورد تجديد نظر قرار گيرد.

به واقع شایسته نظام آموزشی ما نیست که برای رفع مشکلات مالی آموزش و پرورش از شیوه ای که گاهی در آن شائبه فریب مردم است برای توسعه این مدارس استفاده کند تا جایی که در بعضی مناطق ضعیف ترین و بی کیفیت ترین مدارس منطقه را با تابلوی نمونه دولتی بدون توجه به زیر ساخت و امکانات به عنوان مدرسه نمونه دولتی به مردم معرفی کرده اند.

در مورد مدارس استعدادهاي درخشان نيز لزوم بازگشت به اساسنامه اوليه مورد تاكيد بود و توسعه ايجاد شده در سنوات اخير را آسيب جدي نظام تعليم و تربيت كشور تلقي مي‏ نمايند.

جمع نظرات مبتنی بر این بود که مدارس تیزهوشان قادر نیستند تیزهوشان واقعی را جذب کنند و افراد جذب شده تیزهوش نیستند و لازم است آزمون‏ هاي مدارس استعدادهاي درخشان از نظر سطح علمي و كيفيت قادر باشند دانش آموزان تيزهوش را به طور واقعي و با تعداد محدودتر براي اين مدارس سرند نمايند.

در مدارس هيات امنایي جمع بندي اين است كه اين مدارس فرصتی براي خانواده‏ هاي طبقه متوسط جامعه كه عموماً كاربر فرهنگي و فرزندان خانواده ‏هاي آموزش و پرورشی هستند، ايجاد كرده است و لیکن لازم است اين مدارس به هيچ وجه توسعه نيابند. تدوين آئين نامه‏ هايي كه قدرت مديران در مقابل سفارش پذيري براي ثبت نام در اين نوع مدرسه را تقويت مي ‏كند و مدير مي ‏تواند در مقابل سفارشات ثبت نام غيرقانوني دانش آموزان بايستد مورد تاكيد قرار گرفت.

در مورد مدارس وابسته پس از بررسي انواع مدارس وابسته، به نظر مي‏ رسد سبك كار اكثريت اين مدارس مشابه مدارس غيردولتي است و در رده اين نوع مدارس طبقه بندي مي‏ شوند. مدرسه‏ هاي وابسته به مدرسه عالي شهيدمطهري تنها مدرسه موجودی است كه مي ‏توان به دليل سبك كار منحصر به فرد، آن نوع مدرسه وابسته را متمايز دانست و بهتر است اين نوع مدرسه همچنان به كار خود ادامه دهد و در صورت ارتقاء كيفيت، توسعه يابد و براي اين نوع مدرسه نيز توسعه بدون كيفيت آسيب زا است.

مدارس غيردولتي نيازمند نظارت دقيق اند که باید همراه با اقدامات لازم براي اصلاح نگرش منفي مردم به اين نوع مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد. مجوزهاي تاسيس آن نيز بايد به افراد ذي صلاح تعلق گيرد.

در مورد مدارس شاهد توسعه رخ داده نامناسب است. لازم است از توسعه بي رويه‏ اين نوع مدرسه ممانعت به عمل آيد و با حفظ و كيفيت بخشی آموزش و پرورش در احياء فرهنگ و ارزش‏هاي شهدا بكوشيم. سفارش پذيري در ثبت نام اين نوع مدارس آسيب جدي ديگري است كه بايد كنترل شود.

در مورد مدارس ايثارگران با توجه به كاربران خاص و محدود و البته نيازمند شرايط خاص، لازم است كه مدارس موجود و خدماتی كه به خانواده جانبازان و ايثارگران بزرگسال ارائه مي کنند ادامه يابد و ليكن از توسعه اين نوع مدارس با هر عنواني بايد اجتناب شود.

در مورد مدارس راه دور نگرش موجود افراد حاضر در جلسات كانوني عموماَ منفي بود و اين مسئله متوجه مشكلات موجود مدارس راه دور به دليل ساقط شدن ساز وكار اين نوع مدارس است. در اين نوع مدرسه كه عملاَ پايه مدارس هوشمند محسوب مي‏شود برخورد و نگاه سليقه‏ ايي اعمال شده است و آموزش‏هايي كه از بدو آغاز تا امروز مي ‏توانست نظام آموزشي كشور را توانمند سازد و در بخش‏هاي مربوط به بزرگسالان تحول ايجاد نمايد ناكارآمد ساخته است.

از سوي ديگر تاكيد شد كه با توسعه علمي اين مدارس در كنار ايجاد آموزش مجازي (تلويزيون پايه و اينترنت پايه) در كنار آموزش كتاب پايه موجود، مي‏ توان بخش عمده‏اي از فعاليت‏هاي يادگيري مدارس ديگر نظير مدارس عشايري، مدارس خارج از كشور، مدارس بزرگسال غيردولتي، مدارس ايثارگران و... را تحت اين نوع آموزش، پوشش داد.

در مورد مدارس بزرگسال دولتي جمع ‏بندي حذف مدارس بزرگسال دولتي و كاستن از بار هزينه ‏هاي آموزشی دولت است. مدارس بزرگسال غيردولتي نیز لازم است در مدارس راه دور ادغام گردد. لازم است ادغام مدارس، تدريجي و با حساب و ملاحظه باشد و عملکرد عجله ‏اي و دفعی اثرات نامطلوب دارد.

در مورد مدارس استثنايي جمع بندي توجه و حمايت بيشتر از اين نوع مدارس است. مشكل اساسي اين نوع مدرسه تامين هزينه‏ سرويس رفت وآمد است كه با اطلاع رساني معيوب، انتظارات خانواده ‏ها از مديران منفي و غيرواقعي است. لازم است در خصوص تلفيق دانش آموزان نابينا، ناشنوا و داراي اختلال جسمي حركتي، در مدارس عادي تمهيدات لازم انديشيده شود.

در مورد شيوه ارزشيابي همه انواع مدارس، يافته ‏ها مبين آن است كه در مدارس قبل از متوسطه (نتایج این مطالعه به دوره ابتدایی و راهنمایی اشاره دارد و طبعا دوره متوسطه اول که اخیرا اجرا می شود مورد نظر نمی­ باشد) ارزشيابي دانش آموزان نازل و بي كيفيت است و ممکن است اجرای نظام ارزشيابي كيفي در آن مدخليت داشته باشد که نیاز به آسیب شناسی است و لازم است براي ارتقاء كيفيت آموزش مدارس، آزمون‏ هاي واقعي و استاندارد تهيه شود. برگزاري مجدد امتحانات نهائي در هر مقطع تحصيلي پيشنهاد اجرائي خوبي بود كه در مورد آن اجماع وجود داشت.

به دلیل این که نظام آموزشی كشور در چنبره كنكور گرفتار است، آب گل آلودي براي ماهيگيران اين حوزه فراهم شده است تا فضاي شناختي خانواده‏ ها را در مورد موفيقت يا عدم موفقيت در کنکور تحت تاثیر خود قرار دهند و سود خود را رقم ‏زنند که آسیب­های جدی را متوجه نظام تعلبم و تربیت کشور ساخته است، ازجمله این که پرداختن به بعد تربیت از پایه فراموش شده است که این مورد اصلا نشانه خوبی نیست.

لذا  لازم است با اقدامات فرهنگي ورسانه­ ای، ذهنيت جامعه به نقطه تعادل برگردد و براي ارتقاء واقعي شرايط آموزشي و پرورشي مدارس کشور با محوریت آموزش و پرورش تلاش شود و اگر قرار است از سبد هزینه های خانواده در این خصوص هزینه شود در صحن مدارس این کار به انجام رسد.

جمع نظرات مبین این بود که فاصله قابل توجهی بین ستاد و صف وجود دارد و منویات کسانی که در ستادهای آموزش و پرورش فعالند با واقعیت های جاری مدارس مباینت دارد و آيين نامه هاي اجرايي مدارس عموما واقعی نیست ،گاهی مدیر مجبور است قانون را دور بزند و وقت زیادی از مدیران و دست اندرکاران مدارس برای پاسخ به آن صرف می شود و از همه بدتر این که مردم را در مقابل نظام آموزش و پرورش کشور قرار می دهد و لازم است تعامل لازم در این بین ستاد و صف در این خصوص معمول گردد.

ادغام بخش های مرتبط ستادی و کوچک سازی هرچه بیشتر ستادهای فربه امکان رسیدگی هرچه بیشتر به مدارس و دانش ­آموزان که کاربران اصلی آموزش و پرورش هستند را فراهم می­ کند.

سیر فرهنگی در کشور ما به خصوص در میان جوانان سیری نزولی است و باید به شکست ارزشی جایگاه معلم و استاد در جامعه مان اذعان کنیم . شاید بتوان علت آن را عدم توانمندی اقتصادی معلمان دانست که باعث شده این قشر زحمتکش برای تکافوی هزینه های شخصی خود به شدت کار کنند و همین امر باعث شده که ایشان روز به روز از جایگاه اصلی خویش دور شوند.

رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش منجر به نزول كيفيت آموزشی و تربيتي سطوح مختلف آموزش و پرورش شده است لذا با جايگزين كردن رويكرد آموزشي ، تربيتي در نظام تربيتي كشور مي ‏توان در بلند مدت هزينه‏ هاي اقتصادي را جبران كرد.

وجود هر نوع مدرسه ‏ايي متناسب با فلسفه وجودي آن مورد تاكيد قرار گرفت و جمع نظرات اين بود كه در صورت احراز شرايط مبتني بر فلسفه وجودي، بايد آن  نوع مدرسه به حيات خود ادامه دهد و كاربران خاص خود را پوشش دهد و توسعه به هر نحو در غير از شرايط فوق نامطلوب تلقي مي‏ شود.

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

 


تنوع مدارس در نظام آموزشی و رويكرد اقتصادي در آموزش و پرورش و سیر فرهنگی در دانش آموزان و جوانان

یکشنبه, 08 دی 1398 16:46 خوانده شده: 398 دفعه چاپ

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور