صدای معلم

" مگر آموزش و سیستم ما مدرسه محور است که پژوهش ما مدرسه محور باشد ؟ حال چگونه است که شما جناب ذوعلم ، با دانش و تخصص فقه و اصول ، کلام ، الهیات و معارف اسلامی ، قصد دارید تا امر پژوهش را اسلامی و یا عملی سازید در حالی که ابزار و محتوای دانش آن غربی است ؟ با مهارت های حوزوی چون خطابه و فنون مطالعه نمی توان دنیای شگفت انگیز ، دینامیک ، رازگشا ، واقع بین ، صداقت پیشه و بی طرف محقق را پاسخ داد ! "

بی هویتی و مظلومیت پژوهش در آموزش و پرورش ؟!

مینو امامی

جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش

یادش به خیر . سال 65 تا 69 ، به عنوان دانشجوی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز مشغول تحصیل بودم . رشته ای روان ، جذاب و پر تحرک . بعدِ ترم اول ، گویی هر یک از ما نو دانش جویان ، متخصص تحقیقات شده بودیم ، لذا شروع کردیم به انتخاب موضوعات گوناگون برای بیشتر درس ها . اولین موضوع دانشجویی من ، " کارمندان کوچولو" بود ( کودکان مهد رو ) . اساتید همیشه تأکید داشتند موضوعی را انتخاب کنید که به عنوان مشکل احساس می کنید و برای تان ملموس باشد و مبهم نباشد ، اولین نوه خانواده ما مهد کودک می رفت و من کمابیش شاهد شرایط رنج آمیز دوری کودکان زیر سه سال از مادران شاغل بودم . پرسشنامه ای با چند سئوال در تک صفحه و به صورت دست نوشته ، تنظیم کردم و اولین فعالیت پژوهشی خود را آغاز کردم . و سپس برای دروس دیگر و اساتید دیگر و مجموع تحقیقات دیگر.

بدترین خاطره دوران 4 ساله تحصیل ام ، سفر من و دوست صمیمی ام به شهرستان اهر برای گرفتن اطلاعات از آموزش و پرورش بود. در سال 1366 ، جاده بین دو شهر اهر - تبریز ، زیاد مساعد سفر نبود ( اما الان 80 درصد این مسیر به صورت ایمن و اتوبان است) . با ذوق و شادمانی وصف ناپذیر به عنوان اولین تجربه سفر تنهایی مان رسیدیم به این شهر و اداره آموزش و پرورش را پرسان پرسان ، یافتیم . دقیقا نمی دانم کدام واحد ، اما با ارائه معرفی نامه جویای اطلاعاتی خاص شدیم و در پاسخ شنیدیم : خانم این اطلاعات محرمانه است و نمی توانیم در اختیار شما قرار دهیم . دست از پا درازتر و با تفتیش چرایی امر در ذهن خود و مابین خود ، به تبریز برگشتیم.

نکته جالب آن بود که ضرورتی برای وجود رشته پژوهشگری علوم اجتماعی و جذب دانشجو در این رشته در آن سال ها احساس شده بود اما پیش شرایط آن هنوز فراهم نشده بود. ما در دانشگاه تبریز فقط با یک دستگاه کامپیوتر به صورت گروهی و با همراهی استاد ، کار می کردیم و با این اعجوبه تازه تکنولوژی ، آشنا می شدیم و روش تحقیق پیمایشی Survey research method را از ایشان یاد می گرفتیم. در آن سال ها این رشته ی نوپا آنچنان کم ارزش بود که همان یک دستگاه در اتاقکی شبیه آبدارخانه ، قرار داشت. محلی کوچک و تنگ و بدون پنجره.

تا رسیدیم به سال 69- 70 که واحد تحقیقات در آموزش و پرورش استانها ، به وجود آمد و فارغ التحصیلان دیروز رشته های گوناگون از جمله علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی ،که در فقر و عدم دسترسی شایسته به تکنولوژی و آمار و اطلاعات ، تحصیل کرده بودند ، شادمانه به همکاری با این واحد تازه بنیان شده برخاستند و چون برای تحقیقات انجام شده ، مبلغی بودجه تعیین می شد بسیاری دیگر نیز برای انجام آن با جسارتی احمقانه ای پیش آمدند. حتی دیگران در رشته های گوناگون ، به تحصیل کردگان رشته پژوهش مجال میدان داری نمی دادند.

با توجه به تاریخ تأسیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (RIE) وابسته به وزارت آموزش و پرورش یعنی 12/09/ 83 ، مشخص می شود که همان روالD زمان ما تا این تاریخ ادامه فعالیت داشته است.
و در نهایت ، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش ، حجت الاسلام علی ذوعلم ، در سال 97 طی اقدامی غافلگیرانه برای کارشناسان و متخصصان امر پژوهش و تحقیق ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام کردند.
سازمان پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزشی ، سازمانی زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش است که به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش ، ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های تحصیلی ، تألیف و تدوین کتب درسی و آماده سازی مدارس و مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روش های نو در جهت اعتلای کیفیت آموزش و پرورش ، است.

برای آشنایی بیشتر ، نیم نگاهی به وظایف سازمان پژوهش و برنامه ریزی بعد ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را در سازمان برنامه ریزی آموزشی می اندازیم :

وظایف سازمان پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزشی :
1 - پژوهش در محتوای برنامه های آموزش و پرورش در دوره های مختلف تحصیلی با توجه به نیازمندی های کشور، توانایی و خصوصیات روانی دانش آموزان ، تشخیص و تعیین هدف های هر دوره تحصیلی ، تهیه و تنظیم برنامه های درسی و تعیین نسبت های مطلوب برای تحصیلات در سطوح و رشته های مختلف .
2 - مطالعه و تنظیم روش های ساده در زمینه امتحانات و ارزشیابی تحصیلی .
3 - تألیف ، تدوین ، انتشار کتب و نشریات آموزشی و کمک آموزشی برای معلمان و مربیان.
4 - تعیین و تهیه مواد و وسایل آموزشی و فهرست استاندارد تجهیزات و وسایل آموزشی با همکاری سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تنظیم طرح های لازم برای نوآوری در روش ها و وسایل آموزشی و اجرای طرح های آزمایشی به منظور ارزشیابی روش ها و وسایل آموزشی .
5 - انجام دادن تحقیقات بنیادی در زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش و پرورش .
6 - تربیت کارشناسان مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش ، اجرای برنامه های کارآموزی برای معلمان و مسئولان مدارس و مجریان مربوط ، برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان و متخصصان امر آموزش و پرورش و نظر خواهی از آنان و فراهم ساختن موجبات مشارکت آنان در برنامه ریزی و برنامه نویسی و ارزشیابی آموزشی .
7 - همکاری با سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و دیگر واحدها و شوراهایی که به نحوی با وظایف سازمان ارتباط دارند.
8 - سایر مسائلی که شورای سازمان در جهت هدف های سازمان تعیین خواهد نمود. (1)

جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش
وقتی به طور دقیق و عمیق به این مجموعه وظایف ، نگریسته می شود فقط بند پنجم مربوط به حیطه مستقیم وظیفه پژوهشگاه است و هفت بند دیگر ، مواردی هستند که به طور جانبی ، پژوهشگاه قادر است ضعف ها ، تنگناها و مشکلات و معضلات موجود در هر یک را مطالعه ، بررسی و تحقیق نماید تا سیمای حقیقی هر یک معرفی و فرضیه ها بررسی و راستی آزمایی شده و در نهایت راهکار و پیشنهادات لازم و اساسی، ارائه گردند.

ظاهرا جناب ذوعلم و یا هر کس دیگری که نظر ادغام دو سازمان را تأیید نموده اند از جمله جناب بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش ، پژوهش را جز و تمامی وظایف دیگر آموزش و پرورش را کل فرض گرفته اند. اما پژوهش هرگز و در هیچ سازمانی و در هیچ کشوری ، جزئی از یک واحد سازمانی و یا اداری و یا حتی یک وزارتخانه محسوب نمی شود و آنانی که پژوهش را در رأس هرم خود با اقتدار مسئولیتی و بودجه ای ، مدیریت و حمایت همه جانبه می کنند دارای آموزش و پرورش برتر جهانی اند و ما اگر همچنان اندر خم کوچه های بن بست ندانم کاری با ارائه طرح های ناقص و متناقض ، گیر افتاده ایم به دلیل همان عدم شناخت اهمیت و اصالت امر پژوهش و تحقیق است. ما برای توانمندی در اجرای هر نوع تحقیقات کاربردی ، می بایست ابتدا تفکری همسوی واقعیت های موجود داشته باشیم و به دنبال ایجاد مدینه فاضله اسلامی برای این حیطه نباشیم که دانش آن را متأسفانه نداریم .

ما در واقع با این ادغام به محدود سازی و ناتوان سازی پژوهشگران واقعی که علم و تخصص و مهارت آن را تحصیل کرده اند و سال ها تجربه کاری دارند ، پرداخته ایم.
امروز نمی توان به طور منحصر به فرد گفت : این واحد زیربنای اندیشه در این سازمان است چون استقلال عمل خود را از دست داده است. پژوهش به فضایی بِکر و مساعد برای اجرا نیاز دارد و با این ولوله ساختاری و تداخل مسئولیت و وظیفه ، امری محال است. به جای بدنام کردن دنیای پاک و منزه " پژوهش " با ندانم کاری های بسیار دیروزی ها و امروزی ها، بهتر است حداقل توسط دولت و وزیر بعدی ، این ترکیب نامیمون گسسته شود و اجازه داده شود تا هر واحد در ساختاری مستقل به طور حرفه ای و با انتصابات شایسته و بایسته نیروهای متخصص قادر باشد به تجزیه و تحلیل عملکردها و کارکردها و نقاط ضعف و قوت واحدها و بخش های گوناگون در آموزش و پرورش ، انجام بپردازد.

در واقع پیکر پژوهش در آموزش و پرورش امروز با این ادغام ، دچار سردرگمی و بی هویتی و بلاتکلیفی آشکار است. حتی نیروهای اداری نیز در این ساختار جدید مبهوت و ناتوانند. اگر این ادغام برای کوچک سازی ساختار اداری انجام شده ، باید گفت که حرکت و تصمیم درستی اتخاذ نشده است. این واحد تنها دغدغه اش می بایست کنگاش و واکاوی شرایط موجود برای ارائه بهترین و ساده ترین و مطلوب ترین راهکار در هر زمینه و بخش از پیکر آموزش و پرورش باشد. در شرایط فعلی ، آنچه که بسیار ضعیف و سست بنیان احساس می شود همان نفسِ پژوهش است.

جناب ذوعلم در بخشی از گفته های خود به مناسبت روز پژوهش چنین گفته اند :
" یکی از مهمترین چالش های نظری ما در امر پژوهش در آموزش و پرورش این است که هنوز مبانی نظری تحولی ما به عنوان مفروضات و پیش فرض ها و یک پارادایم اندیشه ای در پژوهش های آموزش و پرورش ما آن چنان که باید ورود پیدا نکرده است. در حقیقت هنوز بسیاری از پژوهش ها متأسفانه بر اساس همان نگاه ها و مبانی غربی و سکولاریستی انجام می شود که یک چالش جدی ایجاد می کند ......
یک نقص فرهنگ پژوهشی داریم که غالبا پژوهش های ما در موضوعات آکادمیک و بعضا متأسفانه پژوهش های کلیشه ای و ویترینی خلاصه می شود و گاهی پژوهش ها فقط ابزاری است برای پژوهشگر که فقط ارتقا پیدا کند در حالی که پژوهش های ما باید " مدرسه محور " شود . ما پژوهش مدرسه ای نیاز داریم که بتواند کاستی ها ، چالش ها و مسائل مدرسه ما را عرصه واقعی تعلیم و تربیت است شناسایی کند و راهکارهای واقع بینانه و قابل تحقق ارائه کند ." (2)

جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش

نقد گفته های جناب ذوعلم :
* منظور حضرتعالی از مبانی نظری تحولی ما لابد سند تحول بنیادین است، پس بهتر است به چرایی این عدم ورود مبانی نظری به پژوهش های آموزش و پرورش بیندیشید. غیر از این این است که این سند پویا نیست ، قادر نیست به ایجاد تغییرات مثبت و سازنده منجر شود ، تاریخ مصرف آن گذشته است و با شرایط موجود آموزش و پرورش همخوانی ندارد ؟!

* اگر پژوهش ها بر اساس نگاه غربی انجام می شود و دیدگاه سکولاریسم را بر آنها را حاکم می بینید ، فراموش نکنید که علم پژوهش نیز همانند بسیاری از علوم دیگر متولد غرب است و زایش اندیشمندان غربی . مگر در اسلام ، عصبیتی برای دریافت علم وجود دارد ؟ پس چرا تا چین که در صدر اسلام دورترین جغرافیای شناخته شده بود برای کسب علم ، تحمل رنج سفر توصیه شده است آن هم با کمترین امکانات موجود یعنی خر و الاغ و شتر !! یا چرا اکثر شرق شناسان از اهالی همان جوامع غربی اند :
اولین اقدامات اروپاییان برای مطالعه درباره سرزمین های شرقی به خصوص شرق اسلامی به قرن های سیزدهم و چهاردهم میلادی همزمان با نهضت ترجمه متون اسلامی به زبان های اروپایی باز می گردد و افرادی چون : پروفسور مایكل باری تاریخ شناس و شرق شناس آمریكایی ، پروفسور هانرى کربن شرق شناس مشهور فرانسوى ، ریچارد بورتون شرق شناس مشهور انگلیسی و بسیاری دیگر.

* اگر پژوهش ها را کلیشه ای و ویترینی یافته اید ، دلیل آن دقیقا مشخص است ، چون ما کمتر از توان و مهارت و تخصص اهل فن استفاده می کنیم و یا به جای میدان دادن به اهالی پژوهش ، کار را به هر فردی که تحصیلات لیسانس و یا بیشتر دارد اما اهل فن نیست می سپاریم و یا بودجه این بخش همیشه در نازل ترین حد ، با عنوان باری به هر جهت تعیین شده است و یا به قدرت خلاقیت و اوج گیری تفکر محققان میدان داده نمی شود و با مشخص ساختن قالب تفکری همانندِ سند تحول ، انتظار همسویی و هم جهتی محققان با آن را دارید و یا برخورد اداری آنچنان است که گویی بودجه تعلق گرفته به یک تحقیق ، اهمیت اول را دارد و یا قبل انجام تحقیق به جای شخص محقق ، دیگران فرضیه ها را دیکته می کنند و...... پژوهش پرنده ای آزاد و رهاست نه در بند قفس با پرهای نوک بریده از ترس فرار و پرواز . پژوهش اوج پرواز برای احاطه به همه جوانب یک موضوع است. اما با محدود کردن سیطره پرواز ، طبیعی است دلتنگی و افسردگی پرنده و دوری او از هدف.

* یک پژوهشگر واقعی ، عشق و هیجان جست و جوی واقعیات و زوایای پنهان یک موضوع را دارد ، چیزهایی که به دلیل مهارت و تخصص او می تواند ببیند اما شمای رئیس و یا حتی وزیر قادر به دیدن و لمس کردن آنها نیستید.پس اگر عده ای قصد ارتقا در سایه انجام پژوهش دارند ، بدانید که آنان به درستی انتخاب نشده اند و در این خصوص بیشتر و عمیق تر بیندیشید. نقص کار در نوع سنجش و مصلحت شماست نه فرد پژوهشگر.

* چه خوب است تلفظ واژگانی که عامه پسند است و از واقعیت بسیار فاصله دارد : مدرسه محور!! مگر آموزش و سیستم ما مدرسه محور است که پژوهش ما مدرسه محور باشد ؟ تحقیق ، امری برخاسته از واقعیات موجود است جهت رسیدن به شرایط مطلوب و ایده آل. اگر این دو همسو و هم جهت و موازی نیستند ، به دلیل نبود چنان واقعیتی در جامعه ماست. اگر به سابقه تحقیقات انجام شده از سال 70 تاکنون نیم نگاهی بیندازید همه آنها موضوعاتی در حیطه مدرسه و مربوط بدان هستند و موضوعاتی واحد بیش از صدها بار در تمامی شهرها و استانها و بی خبر از یکدیگر ، به کرّات انجام شده است ، اما کو نتیجه ؟

* پژوهش عاری از تلقین یا القای پند و اندرز و آموزش اخلاقیات و آداب به افراد است . پژوهش هرگز موعظه نمی کند . پژوهش آئینه تمام نمای واقعیات است.

اگر دیروز قادر به نتیجه گیری کاربردی در امر تحقیق نبوده ایم به دلیل ضعف مهارتی و عدم استفاده از نیروهای تحصیل کرده علم پژوهش بوده است ، به دلیل انتخاب معاونان آموزشی استانها بدون تجارب عملی در این حیطه بوده است ، به دلیل بی اعتنایی به آن و آخرین اولویت قلمداد شدن از نظر وزرا و دولت و مجلس بوده است ، به دلیل پایین بودن درصد بودجه ای آن در گذشته زیر 1% و در سال 97 قبل ادغام دو سازمان حدود 3/37 % بوده است :

" در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۳۵ هزار ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است. و در دو بخش زیر ، میزان بودجه اختصاص یافته عبارت است از :
سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی : ۱۱۵ میلیارد و ۶۹۴ میلیون و۴۰۰ هزار تومان( 4/16%)
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش : ۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان(3/37 %) "

مشاهده می کنید بخش پژوهش ، درصد کمتری از بودجه را به خود اختصاص داده است و حتی برخی از استانها از جمله استان گلستان (4) بودجه این بخش را در سایر امور هزینه می کنند ! و شاید اکنون نیز بعد ادغام این دو سازمان ، همانند استان گلستان ، شما جناب ذوعلم ، دلیلی برای هزینه کرد در بخش پژوهش ندارید و دغدغه های دیگر این شانس را از پژوهش دریغ می نماید.

یعنی همه این موارد و بسیاری از نکات دیگر به دلیل دور ماندن از ساختار فعلی این واحد ، از دلایل عدم اجرای طرح های کاربردی تحول زاست.
به جای بدنام کردن دنیای پاک و منزه " پژوهش " با ندانم کاری های بسیار دیروزی ها و امروزی ها، بهتر است حداقل توسط دولت و وزیر بعدی ، این ترکیب نامیمون گسسته شود و اجازه داده شود تا هر واحد در ساختاری مستقل به طور حرفه ای و با انتصابات شایسته و بایسته نیروهای متخصص قادر باشد به تجزیه و تحلیل عملکردها و کارکردها و نقاط ضعف و قوت واحدها و بخش های گوناگون در آموزش و پرورش ، انجام بپردازد. پژوهش از داده های موجود تغذیه می کند تا به خلق داده های جدید و کارآمد دست یازد. پژوهش به منزله مغز موجود زنده است و از نظر فلسفی آنچه که مغز را متمایز از بقیه اندام‌ها می‌کند، ایجاد ارتباط فیزیکی بین بدن و ذهن است.

هنگام ادغام دو ماده در علم شیمی ، نیاز به دانش و مهارت هست تا خسران و ضرری عاید فرد محقق و یا فضای آزمایشگاه نشود ، حال چگونه است که شما جناب ذوعلم ، با دانش و تخصص فقه و اصول ، کلام ، الهیات و معارف اسلامی ، قصد دارید تا امر پژوهش را اسلامی و یا عملی سازید در حالی که ابزار و محتوای دانش آن غربی است ؟

با مهارت های حوزوی چون خطابه و فنون مطالعه نمی توان دنیای شگفت انگیز ، دینامیک ، رازگشا ، واقع بین ، صداقت پیشه و بی طرف محقق را پاسخ داد.

امید است آن چنان خردمندی در دولت بعدی وزیر آموزش و پرورش گردد که قدرت تشخیص سره از ناسره حیطه پژوهش را داشته باشد و گرنه امکان رهایی ما از شرایط محدود و مسدود فعلی جهت ارتقای دانش و مهارت ها ، هرگز عملی نخواهد شد.

فراموش نکنیم که دو وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی ، مهمترین کانال برای تربیت محققان توانمند و فراهم ساز امکانات اجرای تحقیقات کاربردی و راهگشاست. امید که به غفلت خود پایان دهیم و حتی شرایطی مطلوبت تراز قبل برای آن فراهم سازیم . آموزش بدون پژوهش در بطن آموزش رسمی کشور ، به اندازه کافی ما را به فقر در این حیطه محکوم می سازد. اجازه نداشتن دانش آموز برای پرسش و گفت و گو و اندیشه و..... از او موجودی دست و پا بسته می سازد که اگر اراده ای برای ادامه تحصیل نداشته باشد و یا علاقه ای برای پژوهش نداشته باشد ، ما هرگز محققانی در این کشور نخواهیم داشت و می بایست به واردات آن نیروها اهتمام ورزیم.

جناب ذوعلم !
شما ارتباط بین نظام آموزشی با تمامی مراتب و درجات و دغدغه های پژوهشی را با اذهان فعال و پویای محققان ، قطع نموده اید ، لذا انتظار معجزه نداشته باشید. نتایج بی اثر شدن پژوهش در آموزش و پرورش ، هر چند امروز حداقل برای همگان ، مشهود نیست اما عمق و میزان این بی توجهی ، سال های دور ، لطمات جبران ناپذیری بر جا خواهد گذاشت.
امروز برای بی هویتی و مظلومیت پژوهش در وزارت آموزش و پرورش ، باید بسیار نگران بود و مبادا در روز پژوهش با دلخوشی به معرفی چند تن از فرهنگیان و دادن جایزه ای که اصولا سنخیت و تناسبی با کار آنان ندارد ، به فریبکاری آشکار بپردازیم ، چون پژوهش حقیقتی عاری از هر نوع ظاهراندیشی است. دنیای بِکر و شفاف و وسیع پژوهش را محدود و فلج نسازیم.

1) همشهری آنلاین . آشنایی با وظایف سازمان پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزشی .
2) گزارش صدای معلم . بخشی از گفته های حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم ، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش به مناسبت هفته پژوهش در 18 آذر 1398.
3) سایت مشرق . اعتبارات آموزش و پرورش در بودجه 97. کد خبر807562 . ۱۹ آذر ۱۳۹۶ .
4) منبع: گلستان ما.126866. ۲۵ آذر ۱۳۹۶ .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش

شنبه, 23 آذر 1398 12:20 خوانده شده: 1908 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 -1 --
امامی 1398/09/23 - 13:16
با سلام و احترام،
لازم به ذکر است که استاد پژوهش ما ، خود
تحصیل کرده آمریکا بوده و همان سال تحصیل
ما به ایران برگشته بودند و ایشان نوه آیت ا...
قاضی طباطبایی بودند.
پس کدام غرب و خمیرمایه غربی پژوهش؟
تکنیک و فنون حاصل دانش آنهاست مثل بسیاری
از علوم ، اما آنچه که مورد پژوهش قرار می گیرد
و نتایج آن ، دقیقا برخاسته از اوضاع جاری و ساری
خودمان است.
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1398/09/23 - 15:57
شما جناب ذوعلم ، فقط درصدد اثبات ذهنیت خود از شرایط موجود هستید و قرار نیست برداشت و انگاره های یک مسئولی که امروز پشت میز مدیریت در آموزش و پرورش هست و فردا خیر ، خط مشی و آموزه های عملی من معلم باشد. هر قدر هم متمایل به تلاش در روشن اندیشی هم باشید ، تحصیلات و فضایی که در آن رشد کرده اید ، قادر نخواهد بود شما را از تعلق مطلق بدانها رهایی دهد.
پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1398/09/23 - 17:35
شما گفتید دین از سیاست جدا نیست ، اما
نگفتید دین از آموزش و پرورش جدا نیست.
سیاست را تسخیر کردید دست از سر آموزش
و پرورش بردارید.
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1398/09/23 - 17:59
لعنت اصلی نصیب بطحایی. دست ما را در حنا
گذاشت و یقه خود را از گرداب دردسرهایی که
خود ایجاد کرده بود رهایی بخشید.
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1398/09/23 - 18:06
حتی یک کالا برای خودشناسنامه دارد.
درختان کنارخیابان برای خودشناسنامه دارند.
اماطبق گفته خانم امامی،پژوهش بی هویت
وبی شناسنامه است. سنگ کدام اهمیت رابه
سینه می زنید.
پاسخ + +3 0 --
مدرس آزاد 1398/09/23 - 18:29
همانطور که دستور رسیده که آموزش برای اهلش باید باشد پس گویا دستور رسیده که طرح پژوهشی و اعلام نتایج آن نیز باید برای اهلش باشد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/23 - 22:03
سلام
کاش تمام امور از همین فردا با یک جابجایی
معجزه آسا و جادویی ، به اهلش سپرده شود.
بزرگ ترین آرزویم هست و آرزوی بسیار افراد
دیگر. تشکر
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1398/09/23 - 19:23
من مانده ام که این آقایان ۴۰ ساله که از این
میز به اون میز برای تصدی مدیریت می روند،
اولا چطوریه که مریض احوال نمی شوند ؟ در در عکس آقای ذوعلم رنگ پریده اند آیا چکاب
رایگان می کنند ؟
ثانیا عجب مافوق بشرند به هیچ پستی ، نه
نمی گویند و هزار ماشاا... همه بر حریفند.
ثالثا با این همه نیروهای خارق العاده چرا
صادرات حضرات را نداریم و جهان را از توان آنان
محروم نگه می داریم.
سایه تان مستدام باد. ایران آباد با شما بی نظیران
روزگار آبادتر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
حسن 1398/09/24 - 00:45
زیاد نگران نباش زیرا در ۴۰ سال دوم انقلاب طبق پیش بینی ها اینها اندکی مریض می شوند و باید بروند دکتر تا با خوردن قرص و شربت خوب شوند
پاسخ + +4 0 --
پرستو اسلامی 1398/09/23 - 20:34
بسیار زیبا.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/23 - 22:01
سلام و سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
کنجکاو 1398/09/24 - 08:55
شما جسارتا اسم حقیقی تان است و یا کنایه تان
به پرستوهای اسلامی ماجرای آقای نجفی هستید؟
پاسخ + +4 0 --
میکائیل 1398/09/23 - 20:52
خانم امامی عزیز با خواندن خاطرات مستند شما نوستالوژیک آن سال ها برایم زنده شد کاش یادی از مرحوم فرهودی مسئول پرتلاش واحد تحقیقات استان در آن سال ها می کردید .... و این جای نوشته زیبایتان ...تا رسیدیم به سال 69- 70 که واحد تحقیقات در آموزش و پرورش استانها ، به وجود آمد و فارغ التحصیلان دیروز رشته های گوناگون از جمله علوم اجتماعی و خانم
روانشناسی و علوم تربیتی ،که در فقر و عدم دسترسی شایسته به تکنولوژی و آمار و اطلاعات ، تحصیل کرده بودند ، شادمانه به همکاری با این واحد تازه بنیان شده برخاستند و چون برای تحقیقات انجام شده ، مبلغی بودجه تعیین می شد بسیاری دیگر نیز برای انجام آن با جسارتی احمقانه ای پیش آمدند. حتی دیگران در رشته های گوناگون ، به تحصیل کردگان رشته پژوهش مجال میدان داری نمی دادند....
خواهش می کنم دست از قلم برندارید و نگذارید این خاطرات شفاهی فراموش شود پاینده باشید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/23 - 21:49
سلام
همکار محترم ،
نمی دانستم ایشان فوت کرده اند ، روحشان شاد.
نسبت به امروز ، دوران درخشانی بود. البته بنده
بیشتر با جناب آقای میرزاده ، کارشناس تحقیقات
همکاری داشتم.
ذکر خاطرات برای دو دلیل بود:
اول آن که نگویند همه متخصص امرپژوهش
شده اند تا مختصر حق دفاع از این حریم را
برایم محفوظ دانند.
دوم آن که تحقیق در آموزش و پرورش از کجا
به کجا رسیده است ، مختصری گویای تاریخچه
باشد.
ممنون از همراهی تان. پاینده باشید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/25 - 07:44
با سلام مجدد
خاطرات بیشتری از شادروان فرهودی به ذهنم رسید که امروز به مناسبت روز پژوهش، برای شادی
روح آن خادم پژوهش و آموزش و پرورش، لازم دیدم اشاره ای کوتاه داشته باشم.
مرحوم فرهودی، مردی محترم ، شریف ، پرکار و راهنما و همکاری دلسوز بودند.
ایشان حین خدمت تصادفی سخت داشتند که طی
آن طحال خود را از دست داده بودند.
با وجود این که از شهرستان کوچک بستان آباد محل خدمت بنده ، به استان منتقل شده بودند
اما با صداقت و سخت کوشی بسیار ، به خوبی
رشد کردند.
امروز اگر چنین افرادی هم باشد، ساختار اداری
و انتخاب افراد به نحوی شده است که آنان فرصت
رشد و اعتلا نمی یابند و این ضعف بزرگی در آموزش و پرورش است.
روحشان شاد .
پاسخ + +4 0 --
حسن 1398/09/23 - 21:02
خانم امامی پژوهش پیشکش زیرا در آموزش و پرورش نه دانش آموز مسعولیت پذیر شده و نه می تواند احترام بزرگتر را نگه دارد و نه کمترین قوانین همچون فرهنگ اجتماعی زیستن نه انجام حداقل واجبات همچون خواندن نماز و نه هیچ کار دیگر را یاد نمی گیرد و تنها چیزی که خصوصا در ابتدایی برای آنها مهم است این است که مانند رایتر خوب مطالب را حفظ کنند و در امتحانات بی محتوا جواب دهند و نمره بالا و یا خیلی خوب بگیرند و بعد سر پدر و مادر و والدین رو شیره بمالند که ما برای فرزند شما خیلی کار کردیم و آنها را مانند یک سی دی کاملا رایت کردیم در آخر هم این دانش آموز به دانشگاه رفته و با خرید مدرک تبدیل به یک انسان نمونه کاملا بیکار شده که هیچ ارگانی حاضر نیست به او کار بدهد زیرا میداند که او نه کار بلد هست و نه اهل کار است البته این مطالب در آموزش پرورش خیلی مهم نیست بلکه مهمترین مطلب که در صدا و سیما هم هر روز به آن اشاره می شود پرداخت مطالبات فرهنگان است و بس
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/23 - 21:55
سلام
همکار محترم ،
همه این مواردی که گفتید و دیگر مسایل ، به دلیل
عدم انجام تحقیقات بر می گردد. نتایج تحقیقات
اصولا می بایست آئینه تمام عیار واقعیات باشد.
به شرط آن که لیاقت برنامه ریزی ، هدف گذاری
و کاربرد نتایج نیز وجود داشته باشد.
علت صاحب خانه شدن مشکلات در آموزش و
پرورش ، عدم اهتمام برای شناخت و حذف آنهاست. تشکر
پاسخ + +2 0 --
معلم 1398/09/24 - 13:09
اینها از خدایشان هست همه واحدها را با یکدیگر ترکیب نمایند تا گم و گور شدن بودجه آنها، بیشتر و غیر ملموس باشد.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/09/24 - 13:53
ظاهرا آموزش و پرورش نفرین شده است و اوضاع آن رفته رفته با اضمحلال واحدها یکی پس از دیگری، از صحنه روزگار محو خواهد شد. شاید هم به بازگشت در مکتب خانه های فلک بسته راغبیم!!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/25 - 07:24
در قدیم محقق بینوا برای یافتن منبع می بایست
چندین کتابخانه و اداره و سازمان را می گشت تا
کتاب و منبع مورد نظر را پیدا کند اما امروز به
سادگی و در منزل خود با مراجعه به سایت های
گوناگون او قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را
به فراوانی بدست آورد.
البته قدیم رسم امانتداری و تعهد به آن بیشتر مرسوم بود. امروز در این دریای خروشان اطلاعات
و با توجه به اوضاع اخلاقیات جامعه ، قدری
رعایت آن دشوار است. دزدی ادبی امروزه غوغا
می کند. مدرک فروشی ، پایان نامه فروشی،
و.....
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/25 - 07:33
در واحد تحقیقات استان ، استاد ناظر بود که یکی از اساتید بنام دانشکده علوم تربیتی بود. جناب آقای دکتر سیدحسینی.
تحقیقات انجام شده ارزیابی می شد و به واحد
تحقیقات تهران ارسال می شد و امتیاز فرد محقق
به او طی نامه ای مکتوب تقدیم می شد.
یک جریان بده و بستان علمی که فرد بیهوده به خود غره نمی شد.
با این که روال کار ابتدایی و ساده بود اما با ارزش
بود. وقتی پژوهشگاه هم بود کانال عملیات تخصصی تر شد.
به بیان کلی می توان گفت: تا زمانی که در انتخاب
جریان کار و کارشناسان ، تخصص ارزش و اهمیت
داشت و بین دو وزارتخانه بده بستان بود، اوضاع
خوب بود اما امروز با ادغام پیش آمده ، اهمیت و
ظرافت پژوهش و تحقیق ، تا چه اندازه در جایگاه
واقعی خود قرار گرفته است؟
روح حیات بخش آموزش و پرورش را دوباره در
کالبد آن بدمید تا پویایی به آن بازگردد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/25 - 15:07
مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: علیرغم کمبود اعتبارات در آموزش و پرورش فعالیت های پژوهشی در نظام آموزشی اردبیل متوقف نشده است.
احمد ناصری قبل از ظهر دوشنبه 25 آذر در مراسم تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر در خانه معلم اردبیل، اظهار کرد: معلمان و دانش آموزان ما بدون در نظر گرفتن تنگناهای مالی فعالیت های پژوهشی را رها نکردند و در حوزه های مختلف آموزش و پروش ابن روند با قدرت ادامه دارد.
منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا .
کد خبر: 98092518651
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/25 - 15:11
محسن حاجی میرزایی در آیین بزرگداشت روز ملی پژوهش و تجلیل از معلمان پژوهنده و پژوهشگران برگزیده که در تالار فرهنگ برگزار شد گفت: از نگاه بنده اگر بخواهیم ارزیابی واقع بینانه و منصفانه‌ای از جریان پژوهش داشته باشیم باید ببینیم کدام مسائل را حل کرده‌ایم؟
وی تاکید کرد: تصمیمات ما باید متکی بر پژوهشها باشد. خروجی آموزش و پرورش بابد تربیت انسانهای پژوهش محور باشد. کنکور باید قادر باشد این ظرفیت را بسنجد. تا وقتی وزنی برای این مهم قائل نباشیم صحبتها و شعارهای ما راه به جایی نمی برد.
منبع : شبکه خبری تهران نیوز . آذر ۲۴, ۱۳۹۸ . شناسه خبر : 546992
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/25 - 15:19
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: گاهی ما فراتر از برنامه درسی انتظار انجام کارهای پژوهشی از دانش‌آموزان داریم و در همین زمینه گاهی موضوعاتی مطرح می‌شود که موضوعات فانتزی هستند برخی از این کارهای پژوهشی فراتر از دغدغه‌های ذهنی دانش‌آموزان است.

ذوعلم بیان‌کرد: یکسری فعالیت‌ها به مسئله رقابت‌زدگی رسیده است و هدف این رقابت‌ها حتی آموزش و تعلیم و تربیت نیست از این رو چنین اقداماتی حتی می‌تواند آسیب‌زننده باشد اما در انتها باید تاکید کنم که اگر کنکور بگذارد پژوهش در کشور رشد خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری تسنیم.23 آذر 1398.
https://tn.ai/2159499 .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/09/27 - 11:38
در این مملکت چه چیز هویت دارد که واحد پژوهش آموزش و پرورش داشته باشد. بهتر
بود می نوشتید بی هویتی آموزش و پرورش ایران
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/09/27 - 14:56
مگر ملت هویت دارد؟
پاسخ + 0 0 --
افق 1398/10/08 - 09:42
آنان که پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند . ارد بزرگ
پاسخ + 0 0 --
افق 1398/10/08 - 09:42
ارزیابی و پژوهش ما بر کار دیگران دو درس در پی دارد : نخست این که با دانش او آشنا می شویم و دوم آن که ما راه های تازه و درست را به او هدیه خواهیم نمود . ارد بزرگ

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور