صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

در روزهای اخیر و در زمانی که آخرین روزهای وزارت دانش آشتیانی سپری می شود ماشین انتصابات شتاب بیشتری به خود گرفته است/ پرسش نخست ما از وزیر آموزش و پرورش آن است که منطق این تغییرات چیست/ " عزل و نصب مدیران " از اختیارات قانونی وزیر آموزش و پرورش است اما به عنوان یک رسانه معلمی حق این پرسش را داریم که بپرسیم دلیل و یا دلایل این تغییرات چه بوده است/ اگر هر فردی به هر دلیلی نیروی کارآمدی نیست و کنار گذاشته می شود چرا در سیستم جا به جا می شود  و یا حتی ارتقاء پیدا می کند/ آیا در جریان انتقادات فرهنگیان و معلمان استان لرستان در مورد عملکرد آقای کریمی فر هستید/ حجم این نامه به حدی بود که اداره آموزش و پرورش این استان در طی دو ماه سه جوابیه برای صدای معلم ارسال نمود/ آخرین خبر مربوط به انعکاس گزارشی در مورد معلم زن زاغه ای حائز رتبه نخست اقدام پژوهی کشور بود که واکنش های فراوانی را نیز برانگیخت ..../ پرسش ما این است که جناب عالی با توجه به سوابق ایشان چگونه پست مهمی که با معیشت معلمان و امور مالی کل فرهنگیان کشور ارتباط دارد را به ایشان محول کرده اید/ آیا نظر و رضایت  فرهنگیان و معلمان برای شما جایگاهی دارد/ طبیعی است که وقتی تغییر مدیران در آموزش و پرورش از یک "منطق مشخص " پیروی نکند ، دیگران و حتی نمایندگان مجلس هم به راحتی اجازه دخالت در امور آموزش و پرورش به ویژه عزل و نصب را به خود خواهند داد / آیا عامل " مرتبط بودن رشته و کار " باید فقط شامل معلمان باشد/ پرسش ما این است زمانی که خودتان اذعان دارید که دیگر در کابینه دولت دوازدهم حضور ندارید پس فلسفه این تغییرات چیست/ چرا اجازه نمی دهید تا وزیر بعدی  خود در این زمینه و پس از شناخت و ارزیابی تصمیم بگیرد تا احیانا در افکار عمومی متهم به شخم زدن آموزش و پرورش  نشود/ « صدای معلم » امیدوار است تا وزیر آینده آموزش و پرورش با" واقع بینی " و "پای بندی کامل به برنامه ها و وعده های داده شده " واقعا و به دور از شعارگرایی ؛ پاسخ گویی و مسئولیت پذیری را سرلوحه کارها و اقدمات خویش قرار دهد و در ستاد وزارت آموزش و پرورش که نیاز به " خانه تکانی جدی " دارد بر اساس " منطق و تفکر علمی همراه با جسارت و شجاعت " مدیریت تغییر"  را سرلوحه کار خویش قرار دهد

 

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

اقتصاد ‌ایران 6 تا 10 ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. ناظران اقتصادی همین‌طور بر این باورند که به تعویق انداختن حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی، بسیار زیان‌بار خواهد بود/ شواهد اما نشان می‌دهد در آستانه معرفی کابینه به مجلس، تنش‌های سیاسی در اثر سهم‌خواهی جریان‌های پیدا و پنهان به اوج رسیده و پیام‌های امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد/ در انتخابات اخیر، حل‌و‌فصل ابرچالش‌های نگران‌کننده کشور، دستمایه رقابت‌های انتخاباتی بوده و رای افراد بر اساس بینش مردم نسبت به توانایی نامزدها در گذار از وضع موجود به صندوق ریخته شده، اما اکنون که موعد چیدمان کابینه‌ای کارآمد با ماموریت مهار بحران‌ها فرا رسیده، گروه‌های سیاسی از طیف‌های مختلف، رئیس‌جمهوری منتخب را تحت فشار گذاشته‌اند/ ضرورت دارد که در چیدمان کابینه از نیروهای متخصص و تکنوکرات استفاده شود. یعنی حل‌ و‌ فصل ابرچالش‌های بزرگ به‌ عنوان هدف اصلی چیدمان کابینه قرار می‌گیرد و اجماع اصلی بر گذار از وضع موجود شکل خواهد گرفت/ باید شرایطی فراهم شود تا کابینه‌ای کارآمد با هدف‌گذاری دقیق برای حل بحران‌های پیش‌رو شکل گیرد/ بحران‌هایی که قاعدتا نه در حیطه اقتصاد قابلیت حل‌ و‌ فصل دارند و نه سیاستمداران می‌توانند عواقب آنها را کنترل کنند

منتشرشده در یادداشت

« صدای معلم » در مطالب اخیر خود انتقادات فراوانی را نسبت به عملکرد شورای سیاست گذاری ستاد فرهنگیان روحانی مطرح نمود/ خوشبختانه و سرانجام این شورا که البته ترجیع بند سخنان رئیس جمهور " شفافیت و پاسخ گویی " است تصمیم گرفت تا اندکی نور بر زوایای این تاریک خانه تابانده و در مورد عملکرد خود توضیح دهد هر چند از مصوبات قبلی این شورا و نیز پرسش های صدای معلم خبری نیست/ بالاترین رای حتی اکثریت مطلق آراء را نیز کسب نکرده است .جالب است که اکثریت مطلق این جمع خود را کاندیدای تصدی وزارت آموزش و پرورش کرده اند/ فاطمه سعیدی از معدود نمایندگانی است که واقعا تحرک قابل قبولی در زمینه پی گیری مطالبات فرهنگیان داشته است هر چند ممکن است انتقاداتی هم نسبت به عملکرد ایشان نیز وارد باشد/ داود محمدی در ایام تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی وقتی برای سخنرانی در محافل و نشست های فرهنگیان برگزار می شد به نظر می رسید تنها چیزی را که از مطالبات فرهنگیان و معلمان فهمیده مساله " معلمان دربند "بود/ ایشان دائما بر آزادی این معلمان تاکید می کرد اما از زمانی که نماینده مجلس شده است حتی یک کلمه در مورد معلمان زندانی نگفته است/ مهم تر از همه این ها داود محمدی هنوز زحمت پاسخ گویی به خود در مورد پرسش های صدای معلم را نداده است/ اعضای نشست ، کاری به عملکرد افراد و یا کارنامه آنان ندارند و صرفا با نگاه " سیاسی " رای می دهند . و اما دومین عامل احتمالی می تواند به " نگاه مردسالارانه " برگردد/ کیست که نتواند تشخیص دهد به عنوان مثال خانم فاطمه سعیدی موثرتر و قابل قبول تر از سایر نمایندگانی عمل کرده است که میثاق نامه معلمی را امضا کرده اند/ در شگفتم زمانی که مدیر یک بخش مهم آموزش و پرورش مانند " مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش توانایی برگزاری وظایف مصرح خویش و نیز تامین امنیت امتحانات نهایی را ندارد و این کار برای دو سال متوالی تکرار می شود چگونه و طی چه مکانیسمی برای تصدی کل یک وزارتخانه معرفی می شود/ عبدالرسول عمادی هنوز به پرسش های صدای معلم پاسخی نداده است/ واقعا جای پرسش  و شگفتی دارد که چگونه ایشان در سطح وزارت مطرح می شود کسی که از عهده اداره یکی از زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش برنیامده است/ در حالی که مدیران  توان مند ، کاردان و باشهامت خود را از آموزش و پرورش دور نگاه می دارند – چون می دانند که فاصله بین محبویبت و تنفر کم تر از چند ماه است – و برای ورود به این وزارتخانه ریسک نمی کنند برخی از افراد برای تصاحب این پست جامه می درند و چه ها که نمی کنند/ فلسفه وجودی این تشکل ها باید کمک به اصلاح و پالایش سیستم ، ارتقای فرهنگ سازمانی و تاسیس جامعه مدنی در آموزش و پرورش و معلمان باشد اما به نظر می رسد که این ها خودشان به یک " مساله " در آموزش و پرورش تبدیل شده اند/ تصریح می کنم که وزارت آموزش و پرورش نیاز به یک مدیر جسور ، با شهامت و معتقد به مدیریت تحول دارد/ وقتی در میان مردان ژنرال پیدا نمی شود و همه در حد " گروهبان " و یا " سرجوخه " هستند نباید خود را محدود به این چرخه باطل کرد/ هستند اما باز هم در اقلیت اند/ زنی که اهداف مهم اجرای سند تحول بنیادین را توسعه عدالت آموزشی دانسته و از آن دفاع می کند/ زنی که بر خلاف خیلی ها و به ویژه وزیر آموزش و پرورش فعلی که عافیت طلبانه سکوت کردند ؛ اگر چه به او مربوط  و حوزه کاری اش مربوط نمی شد شجاعانه و منطقی از کلیت سند 2030 دفاع کرد/ زنی که حداقل در حوزه تخصصی و کاری اش به طور منطقی ، مجدانه و مستمر از مطالبات و حقوق زنان دفاع کرده است و رئیس جمهور را تنها نگذاشت/ فقط باید وسیع تر و با نگرشی آینده نگرانه و فارغ از منافع و مصالح جناحی و باندی قضایا را دید و تحلیل کرد....

منتشرشده در یادداشت

دانش در جریان انتخابات ریاست جمهوری 96 از چشم روحانی افتاد/ در فضای داخلی آموزش و پرورش ، 6 تشکل حامی دانش از او رویگردان شدند/ محمدعلی نجفی حامی اصلی دانش در آبان 95 ، بعد از انتخابات به او پُشت کرد/  دانش در روزهای پس از انتخابات نومید و افسرده بود و از همه سمت بی وفایی دید/ حکم عضویت نجفی در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان که هوادران دانش روی آن مانور دادند کارساز نشد/ دانش گفت که عزمی برای تغییر و تحول ذر آموزش و پرورش در دولت یازدهم ندیده است/ مشکل آموزش و پرورش فقدان اقتدار مدیریتی است/ مجموعه ستاد و بعضی از معاونت ها و مدیریت های آموزش و پرورش  در مقابل بجشنامه وزیر مقاومت کردند/ در حالی که معلمان برای بازنشستگی روز شماری می کنند مدیران ستادی با معدل بالای 30 سال سابقه خدمت، بازنشسته نمی شوند / دانش از اختیار خود برای بازنشسته کردن افراد "فرتوت چسبیده به صندلی ریاست" در ستاد استفاده نکرد/ اختلاف بین دستیاران و نزدیکان دانش آفتی بود که اقتدار او را به عنوان وزیر نابود کرد/ عبدالرسول عمادی خود را باسوادتر و با تجربه تر از دانش می دانست و اتوریته وزیر را قبول نداشت و علنی هم گفت که مغز متفکر وزارتخانه است/ حداقل نیمی از شورای 30 نفره معاونان خود را با صلاحیت تر و شایسته تر از دانش می دانستند/ همه از اختلاف بین تیم مجتبی زینی وند مدیرکل دفتر وزارتی و تیم علیرضا جدایی مدیر کل روابط عمومی خبر دارند،اما  دانش نتوانست در مدت 10 ماه این مساله را حل کند/ در فضای ولنگار وزارتخانه خانم حکیم زاده با استفاده از ضعف دانش و به کمک یک خبرنگار (سیفی ) خود را به عنوان آلترناتیو دانش برای پُست وزارت مطرح کرد/  اغلب وزرای آموزش و پرورش با تلخکامی و کوله باری از ناکامی ها صندلی وزارت را ترک  کرده اند / محمود فرشیدی مجبور به استعفا شد/  جمع بندی 25 ماه تجربه وزارت محمود فرشیدی این بود که آموزش و پرورش باید از دولت منفک و زیر نظر نهاد ولایت فقیه اداره شود/ نمایندگان مجلس برای خرید محبوبیت و ایجاد شغل  برای طرفداران خود دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش سراغ ندارند/ حاجی بابایی که منتقد همه وزرای آموزش و پرورش بود، تیم همدانی ها را وارد ستاد کرد و هر جا که پُست برای همشهری ها  کم آورد آن را خلق کرد/ حاجی بابایی با اینکه عنوان دکتری داشت اما حرفهایش عوامانه و غیر آکادمیک بود / علی اصغر فانی را همین 7-8 تشکلی که این روزها میدان دار هستند آوردند/  در گوش اسحق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس خواندند که معلمها از فانی ناراضی هستند و اگر دولت اعتدال می خواهد انتخابات را ببرد باید فانی را عوض کند / همان موجی که فانی را برکنار کرد با مدیریت محمدعلی نجفی دانش آشتیانی را آورد/ این چرخه معیوب ادامه دارد/ باید قاعده بازی انتخاب وزیر را تغییر داد اما چگونه ؟

منتشرشده در یادداشت

گروه اخبار/

آیا در دولت دوازدهم وزیر زن خواهیم داشت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید: نامه ١٥٧ نماينده به رييس جمهور در خصوص حضور وزير زن در كابينه نشان داد که اين يك مطالبه قشري و جنسيتي نيست.

فاطمه سعیدی در پاسخ به این سئوال که چقدر ضرورت دارد رئیس جمهور برای پاسخ گویی به مطالبات و خواسته های زنان از وزیر زن در کابینه دوازدهم استفاده کند ، اظهارکرد: باتوجه به نگاه رييس جمهور در به كارگيرى زنان شايسته و توانمند مطمئنيم كه ايشان قصد استفاده از زنان در سطوح مختلف را دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به جلساتي كه با آقاي روحاني داشته ايم به نظر مي رسد اين اراده از سوي رييس جمهوري وجود دارد كه از زنان در جايگاه هاي مختلف استفاده شود. همچنين نامه ١٥٧ نماينده به رييس جمهور در خصوص حضور وزير زن در كابينه نشان داد اين يك مطالبه قشري و جنسيتي نيست ولی با اين حال بايد ملاحظاتي كه رييس جمهور از آنها صحبت مي كند را نیز شنيد اما در مجموع معتقدم امروز فضا و فرصت براي استفاده از زنان در کابینه و آن هم در سطح وزیر فراهم است.

 عضو هيئت رئيسه فراکسیون امید مجلس دهم همچنین در خصوص اینکه کدام وزارتخانه ها می توانند وزیر زن داشته باشند ؟ تاکید کرد: البته نبايد وزارتخانه ها را زنانه و مردانه نگاه كرد. اين كه بگويند فلان وزارتخانه كار سبك تري دارد و مي توان سكان هدايت آن را به يك زن سپرد نه تنها حرف غلطي است بلكه توهين بزرگي به زنان متخصص و اجرايي كشور است، از این رو این تشخیص و انتخاب راه حق رئیس جمهور می دانیم.

سعیدی پاسخ این سئوال را که آیا تجربه حضور خانم دستجردی به عنوان وزیر بهداشت زن در دولت قبل را موفق می دانید ؟ این گونه داد که بالاخره خانم وحید دستجردي اولين وزير زن در تاريخ جمهوري اسلامي بود و در سخت ترين شرايط تحريم ها معضلات بزرگي نظير دارو و اقلام بيمارستاني را تجربه كرد و اين جسارت را داشت كه در مقطعي كه متوجه شد برنامه هاي رييس دولت براي ارز دارو بر خلاف منافع ملي است، شريك آن خطاي بزرگ نشد و در مجموع بنده او را وزير موفقي مي دانم.

کانال فاطمه سعیدی

منتشرشده در اخبار

هر فردی و یا جریانی بر اساس منافع و مصالح خود و یا دوستانش شروع به معرفی افرادی می کنند تا توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند و یا شاید از طریق " فضا سازی های کاذب رسانه ای " سهمی برای خود در دولت آینده دست و پا کنند/ کار به جایی رسیده است که حتی طیف مخالف و منتقد دولت که اکثریت مردم در روز 29 اردیبهشت ماه به آن ها " نه " گفتتند بیکار ننشسته و آقای حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیته  تعامل فراکسیون نمایندگان ولایی با  رییس جمهور عنوان می کند که صداهای خوشی از فهرست کابینه به گوش می رسد/ واقعا جای سوال و بیشتر شگفتی است که چگونه در میان جمعیت یک میلیونی فرهنگیان که بیش از 60 درصد جمعیت آن دارای مدارک کارشناسی و بالاتر هستند فردی مطمئن و معتمد برای تصدی وزارت آموزش و پرورش یافت نمی شود/ هنوز داود محمدی به همراه خانم فاطمه سعیدی و فریده اولاد قباد که " میثاق نامه معلمی " را با ضمانت " تشکل ها " امضا کرده اند توضیحی در مورد مفاد آن و اقدامات احتمالی خود ارائه نکرده اند/ تشکل های فرهنگیان باید به دنبال تعریف و تبیین " جامعه مدنی " در آموزش و پرورش و جامعه باشند اما به نظر می رسد که گوش شنوایی برای شنیدن این " پیام " وجود ندارد و سعی می کنند با توجیهات مختلف از وظیفه و کارکرد اصلی خود شانه خالی کنند/ واقعا برای من این پرسش بزرگ لاینحل مانده است ؛ تشکل هایی که زحمت صدور یک بیانیه چند خطی در مورد " توهین به رئیس جمهور " را به خود ندادند چگونه به خود اجازه می دهند که برای رئیس جمهور و حتی جامعه خط و نشان بکشند و سهم خواهی کنند/ این افراد که متاسفانه دچار توهم و خودشیفتگی هستند برای اطلاع فرهنگیان و معلمان بگویند که در 4 سال گذشته در زمینه " پرسش گری " و " مطالبه گری " چه اقدام و یا اقدامات راهیردی انجام داده اند/ حتی وزیر آموزش و پرورش و معاونین  ایشان نیز عملکرد قابل دفاعی در این زمینه نداشتند چه برسد به " شورای سیاست گذاری ستاد فرهنگیان روحانی " که البته اکثر آن ها و در بخش مسئولان کمیته ها از بدنه ستادی و مدیریتی وزارت آموزش و پرورش هستند/ وقتی از " تغییر " صحبت می شود منظور جا به جا کردن مهره ها در یک سیکل و دایره بسته مدیریتی نیست/ وزیر آموزش و پرورش باید این جسارت را داشته باشد که از " استقلال " آموزش و پرورش و هویت وجودی آن دفاع کند/ وزیر آموزش و پرورش نباید اجازه اظهار نظر و یا " دخالت " را به هیچ فرد و یا نهادی را در این " حوزه تخصصی " بدهد/ وزیر آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه معلمان و سپس آموزش و پرورش باید برای معلمان " هویت حرفه ای " و " غیرایدئولوژیک "  قائل شود و آن را در سیستم نهادینه کند/ او تاکید می کرد که آقای هاشمی وزیر بهداشت آن قدر در مجلس و کمیسیون ها رفت و آمد دارد که همه فکر می کنند ایشان کارمند مجلس است/ در مورد فانی وزیر آموزش و پرورش هم می گفت که تا درخواست ، نامه و یا تلفنی نباشد ایشان شرف حضور پیدا نمی کنند/ " پاسخ ندادن " و خود را در مقام " طلبکار دانستن " از مختصات فرهنگی جامعه و نیز ادبیات مدیران ما شده است/ آیا شده است که یک وزیر آموزش و پرورش در این مدت عملکرد " نهادهای فرهنگی غیرپاسخ گو " را که هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی استفاده می کنند را مورد نقد و پرسش جدی قرار دهد/ وزیر آموزش و پرروشی را دوست دارم که وقتی دید بودجه آموزش و پرورش کفاف حتی امور روزمره آن را نمی دهد شجاعانه و ضمن بیان دلایل آن از منصب خود استعفا دهد/ وزیر بهداشت : " شما چرا تا حالا ساکت بوده اید. چرا زمان دولت قبل صدایتان درنیامد. چرا در مورد آن همه تخلفات هیچ چیز نگفتید ؟" ....

منتشرشده در یادداشت

گروه اخبار/

وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم چه کسی است

فاطمه ذوالقدر، عضو هيئت‌رئيسه فراکسيون زنان مجلس دهم، اميدوار است زنان توانمند اين‌بار علاوه بر معاونت رياست‌جمهوري، بر کرسي وزارت نيز تکيه بزنند. به باور او زنان فراواني در قد و قامت وزير مطرح‌ هستند و نبايد به صرف شايستگي يا عدم شايستگي مسير را براي حضور زنان در صندلي‌هاي وزارت سخت کرد و اينکه کوشش و خطا در وزارتخانه‌ها صرفا سهم مردان نيست و زنان نيز مي‌توانند از تجربه‌هاي وزارت بهره‌مند شوند. به گفته او معصومه ابتکار براي وزارت جهاد کشاورزي و شهين‌دخت مولاوردي براي وزارت آموزش‌ و پرورش مطرح هستند.

* ‌از وزير زن چه خبر؟ خبرهايي به گوش رسيده که گويا موضوع انتصاب وزير زن منتفي شده است؟
خير، آخرين خبرهايي که به ما رسيده مبني بر اين است که پست وزارت آموزش‌ و پرورش به احتمال زياد به يک خانم داده شود.


* ‌فکر مي‌کنيد نامه اخير ١٥٧ نماينده به رئيس‌جمهوري در انتصاب وزير زن تأثيرگذار بوده است؟
١٥٧ نماينده بيانيه‌اي داشتند که در آن از رئيس‌جمهوري خواسته شده است با حضور زن در کابينه موافقت کنند. روزي که امضاهاي نامه جمع‌آوري شد، ١٥٧ نماينده از مجموعه ٢٠٠ نفر حاضر در صحن پاي آن را امضا کردند. اين رقمي است که نشان مي‌دهد مجلس موافق انتصاب وزير زن است. خوشبختانه اين روزها در سطوح معاونت رئيس‌جمهوري، زنان توانمندي داريم که همان‌ها گزينه‌هاي مناسبي براي وزارت هستند.


* ‌کدام گزينه‌ها؟
خانم مـــولاوردي براي پـست وزارت آموزش‌ و پرورش مطرح‌ هستند و خانم ابتکار حسب تجربه حضورشان در محيط زيست مي‌توانند گزينه مناسبي براي وزارت کشاورزي باشند و حضورشان چيز دور از انتظاري نيست.


‌* گفته شده تا به اينجاي کار ٣٠ اسم به رئيس‌جمهوري تحويل داده شده است، به‌ جز خانم ابتکار و مولاوردي چه اسامي ديگري مطرح است؟
اين عدد حدودي بوده و تعداد بيش از ٣٠ نفر بوده است. اينکه اسم نمي‌بريم به اين دلیل است که الان نام هر ٣٠ نفر در ذهن من نيست. ولي زنان توانمند در حد وزارت شناسايي شده‌اند و مي‌توانند جايگاه مناسبي در کابينه دوازدهم داشته باشند. البته رئيس‌جمهوري در ديدار با زنان توانمند گفته بودند هنوز زناني که در آن سطح باشند نداريم.


* ‌آيا واقعا زني که بتواند در قد و قامت وزارت مطرح شود، نداريم؟
اتفاقا بررسي‌ها نشان داده زنان توانمندي در سطح وزارت مطرح‌ هستند.


* ‌البته آقاي رئيس‌جمهور به‌تازگي به مسئله شايسته‌سالاري نيز اشاره کرده‌اند، آيا اين مسائل مي‌تواند مانعي برای حضور زنان در کابينه باشد؟
شايد صحبت اين بود که زنان بايد مراحل را طي کنند و رشد گام‌ به‌ گام داشته باشد. شايد هم نظرشان اين بوده و اينکه واهمه دارند و فکر مي‌کنند وزارتخانه جاي آزمون و خطا نيست. اين هم خودش کمي اجحاف است. آقايان مي‌توانند ريسک کنند، ولي زنان نه!؟ آقاياني هم بوده‌اند که وزير شدند و موفق نبودند. روي اين حساب نمي‌شود شانس وزيرشدن را از زنان گرفت به اين بهانه که آنها خوب عمل نمي‌کنند. ما هم نمي‌خواهيم ريسک کنيم و براي نمونه آموزش‌ و پرورش را به يک زن ضعيف بسپاريم، اما وقتي تحقيق ما نشان داده زنان توانمند در سطح برعهده‌گرفتن پست وزارتخانه‌هايي از جمله وزارت آموزش‌ و پرورش مطرح‌اند ديگر بهانه‌اي نمي‌ماند. زنان توانمند مي‌توانند در کنار معاونان خوب و مشاوران خوب، عملکرد خوب و چشمگيري داشته باشند. اتفاقا خانم‌ها نشان داده‌اند سوابق مديريتي خوبي داشته‌اند و هرگاه در سمتي قرار گرفته‌اند، نه‌تنها مشکلي نبوده که در مباحث مديريتي بسيار توانمند ظاهر شده‌اند، ازجمله خانم زهرا شجاعي، اشرف بروجردي، خانم احمدي‌پور در ميراث و بسياري ديگر. 


‌* به اين ترتيب مي‌توان گفت احتمال حضور وزير زن در کابينه زياد است؟
انتصاب وزير زن به قوت خودش باقي است. رئيس‌جمهوري مختار است و مشاوراني دارد و با آنها مشورت مي‌کند و تصميم‌گير نهايي نيز شخص رئيس‌جمهوري‌ هستند، اما بالاخره مشورت‌ها، لابي‌ها و نامه‌نگاري زنان و مردان در اين مسير بي‌تأثير نخواهد بود.
آقاي روحاني به‌خوبي مي‌دانند ما دنبال سهم‌خواهي نيستيم، ولي بالاخره وقتي تلاش‌ها به سرانجام نرسد، دلسرد مي‌شويم؛ اما تعامل ادامه خواهد داشت. اميدواريم آقاي روحاني نامه اخير ١٥٧ نماينده مجلس در ضرورت انتصاب وزير زن را در نظر بگيرند.

روزنامه شرق

منتشرشده در اخبار

کاندیدای حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش جمشید انصاری و عبدالحمید معافیان هستند/  نجفی خواستار برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری فرهنگیان ستاد انتخاباتی روحانی برای بررسی کاندیداتوری دو کاندیدای مورد نظر رئیس جمهور شد/ 26 نفر حاضران در جلسه کاندیداهای رییس جمهور را رد کردند /  دبیرکل سازمان معلمان در این جلسه از دانش آشتیانی دفاع و نجفی را به سیاسی کاری متهم کرد/  هژمونی جلسه با مجمع فرهنگیان و انجمن اسلامی معلمان بود/ 26 نفر حاضر  ، 14 کاندیدای وزارت معرفی کردند/  زینی وند و عمادی و مصلحی و داود محمدی و سمیع الله مکارم حسینی و مختار موسوی و فاطمه سعیدی . خلیل الله بابالو و دانش ... کاندیدا  اعلام شدند/ علی محمد مصلحی با 12 رای، عبدالحمید معافیان با 11 رای، رسول  عمادی با 11 رای و مختارموسوی با 10 رای، چهار گزینه های  نهایی این جلسه بودند/ فاطمه سعیدی 3 رای آورد / دانش آشتیانی هم 3 یا 4 رای آورد/ یکی از حاضران تهدید کرد که اگر روحانی به نظر این جمع اعتنا نکند، در انتخابات مجلس 98 از او حمایت نمی کنند و مجلس پُر از پایداری چی ها خواهد شد/ تنها یک رئیس جمهور ضعیف این اولتیماتوم را می پذیرد/  یک روز بعد، جلسه ای با محوریت رحیم عبادی برای معرفی وزیر در دفتر انجمن اسلامی در خیابان جمالزاده برگزار شد/  خروجی این جلسه هم علی محمد مصلحی و عبدالرسول عمادی بودند/  نجفی پاسخ دهد که آیا وزیر باید فقط نماینده معلمان باشد و  اگر پاسخ مثبت است،  آیا این 26 نفر نماینده یک میلیون معلم کشور هستند/  اگر روحانی به این مکانیسم گردن بگذارد ، به سهم خواهی گروه ها و افراد  رسمیت می بخشد/ تشکل ها و فعالان سیاسی و صنفی به جای لابیگری و سهم خواهی و جنگ و جدل در فضای پنهان باید از طریق تعیین معیارها و شاخص ها به رییس جمهور در انتخاب و معرفی وزیر کمک کنند/  استفاده از رانت تعیین مدیران فرقی با استفاده از رانت حقوق های نجومی دولتی و املاک نجومی شهرداری ندارد/ آیا یک بام و دوهوا نیست که بگوییم اصولگرایایانِ لیست املاک نجومی رانت خوارند اما رییس کمپینِ مطالبات فرهنگیان منصوب نجفی که اسمش دو بار در لیست آمده ، بی گناه است

منتشرشده در یادداشت

هركدام ردي سياه از خود بر روي پيكر مدرسه گذاشتند و رفتند و نه تنها رييس جمهوري بلكه هيچ نهاد مربوطي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس گرفته تا رسانه‌ها بر اين عملكردهاي به شدت متناقض نظارتي ندارد/ همين ده سال اخير و پنج وزير آن را معيار قرار دهيم، خواهيم ديد كه حتي دو وزير هم شبيه هم عمل نكردند/ فرشيدي طرفدار مدارس دولتي، علي احمدي هواخواه مدارس هييت امنايي، حاجي بابايي خواهان توسعه مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان و ضد مدارس غيردولتي و مولد مدارس هوشمند و مجتمع آموزشي، فاني پشتيبان مدارس غيردولتي بود. دانش آشتياني هم كه خود را ملزم به كاهش مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي مي داند/ دانش آموزاني كه بين اشتباه مديران و ميل جبار والدين در انتخاب مدرسه و رشته تحصيلي، كودكي‌شان قرباني مي‌شود/ مقصر اصلي به نظر من مديران مياني هستند كه در اين وزارتخانه با ساز هر وزيري رقصيدند و به ميل تك تك آنها تغيير رنگ دادند بدون حتي يك مخالفت و انتقاد جزيي/ مديران ارشد امثال مهدي نويد ادهم در شوراي عالي آموزش و پرورش كه نزديك به دو دهه بر صندلي دبيري شورا نشسته و روزي از حاجي بابايي و توسعه مدارس تيزهوشان دفاع می‌کرد و امروز حامي سينه چاك دانش آشتياني، تعدد اين مدارس را به ضرر نظام آموزشي مي داند/ حجه الاسلام بهرام محمديان، معاون پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كه از منصوبان هميشگي اين معاونت است و كسي را ياراي تغيير او نيست حتي اگر امتحان خود را در تدوين ناميمون كتابهاي درسي پس داده باشد....

منتشرشده در یادداشت

  چه کسانی با چه معیارهایی کاندیداهای مناسبی برای تصدی این پست هستند/ دو مشکل مهم مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش ایران از بدو تاسیس تاکنون در مدیریت وزارتخانه با دو مشکل مهم مواجه بوده است/ عمر کوتاه وزارت ها و ابهام در معیارهای انتخابی برای تصدی مقام وزارت/ مشاهده میانگین عمر یک و نیم ساله و حتی اوج آن عمر سه ساله وزارت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای وزارتخانه ای که اقتضای ماهیتش، برنامه ریزی های بلندمدت، سرمایه گذاری و صبوری بسیار در اجرای اصولی آنها برای نیل به محصولات تربیتی قابل قبول ست، یک ضعف ریشه ای است/ عمر کوتاه مدیریت ها موجب شده که وزارت آموزش و پرورش به جای برنامه بلند مدت، دچار ناکامی های بلند مدت باشد/ عمر کوتاه وزارت ها در کنار نفوذ عمیق بازی های سیاسی در آن، به ویژه در دو دهه گذشته، به شدت بر تضعیف این وزارتخانه در جوانب مختلف تاثیر گذارده است و مدارس را با بحران های جدی در اداره مدرسه، کیفیت و انگیزش نیروی انسانی و نیز مواجهه با مشکلات عمیق آموزشی و پرورشی دانش آموزان مواجه کرده است/ انتخاب این 13 نفر در دولت های مختلف بر اساس چه معیارهایی صورت گرفته است/ از بررسی ویژگی های وزیران انتخابی این گونه به نظر می رسد که معیارهای انتخاب به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ معیارهای مشترک و معیارهای متمایز/ دکتر شکوهی تنها وزیر آموزش و پرورش است که علاوه بر تجربیات معلمی یک متخصص تراز اول تعلیم و تربیت نیز بوده است/ اصول ارزیابی روشنی از دستاوردهای دوره وزارت هر یک از وزرا انجام نشده و یا منتشر نشده است/ می توان اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد را دوره اول چالش برای اصلاحات جدی در نظام آموزشی دانست که تماما در دوره وزارت نجفی است/ از نظر بسیاری از آحاد فرهنگیان، دوره وزارت نجفی قابل قبول تر بوده و نگاه مثبت شان را با تایید و حمایت از وی در جلسات مختلف یا بیانیه ها ابراز داشته اند/ دوازده سال گذشته ( دولت های نهم، دهم و یازدهم )  با تجربه 5 وزیر و در جست و جوی ششمین وزیر که تهیه سند تحول بنیادین نظام آموزشی را نیز در کارنامه اش دارد، ناگوارترین دوره وزارت آموزش و پرورش بوده است که بر عملکرد مدارس و شرایط آموزشی و تربیتی دانش آموزان نیز تاثیراتی عمیق برجای نهاده است و مدرسه را به یکی از ضعیف ترین و غیر قابل اعتمادترین نهادها از منظر رسانه ها ، مقامات، کارشناسان و والدین تبدیل کرده است/ اقدامات حاجی بابایی در تغییر یکباره نظام تحصیلی، افزودن یک پایه به دوره ابتدایی، به عنوان اجرای سند تحول، بدون توجه به اصول تحول در اجرای آزمایشی برنامه، برآورد زمان، نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز و روش های غیر اصولی برای تامین آن ها، شرایط بسیار دشواری بر آموزش و پرورش تحمیل کرد که هنوز قامت مدارس از فشار آن راست نشده است/ وزیران موفق این وزارتخانه ها، دکتر قاضی زاده هاشمی، دکتر ظریف و زنگنه ، به موازات و شاید حتی بیشتر از تخصص شان، با برخورداری از شخصیت قوی، دارای اقتدار ، گشودگی در مواجهه با دیگران و قدرت خویشتن داری و استقلال بارز در اندیشه و عمل شان را بارها نمایانده اند و این کلید مهم توفیق ایشان بوده است/ متاسفانه وزارت آموزش و پرورش کمتر مدیرانی این گونه به خود دیده است زیرا هرگز در هیچ دولتی – با هر نگرش و موضع گیری سیاسی- جزء وزارتخانه های مهم و دارای اولویت اول نبوده است. به همین دلیل نیز هرگز از میان نیروهای تراز اول تیم دولت، کسی برای تصدی آن انتخاب نشده است/ معیار اول در انتخاب وزیر مناسب برای آموزش و پرورش در حکم امر واجب ، معیار دوم در حکم امر احتیاط واجب و معیار سوم در حکم امر مستحب است/ چندان به دنبال متخصص تعلیم و تربیت و افراد با سابقه آموزش و پرورش نباشید ...

منتشرشده در یادداشت
صفحه1 از125

نظرسنجی

آیا با گزینه های تشکل های فرهنگیان در مورد وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم موافقید ؟

پربازدیدترین ها

 بیمه نوین

تبلیغات در صدای معلم

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

final 1

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور