صدای معلم

" گفت و گوی صدای معلم با دکتر مظفر الدین واعظی ، عضو سابق ستاد انقلاب فرهنگی "

رسالت گم شده دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی : آموزش و پرورش پایش را در کفش دانشگاه کرده است !

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ، گفت و گو با یکی از اساتید دانشگاه است .

« مظفر الدین واعظی » استاد دانشگاه ؛  در این مصاحبه از نقش مغفول  دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی سخن به میان می آورد و وضعیت مطلوب را در مقایسه با جوامع توسعه یافته به تصویر می کشد ...

دانشگاه و آموزش و پرورش پس از ستاد انقلاب فرهنگی ، هر کدام راه خود را طی کردند و جدا شدند/ برنامه طوری تنظیم می شد که مطابق با نیازهای آموزش و پرورش باشد و از طرف دیگر، معلم امکان ادامه تحصیل در رشته مورد نظر را داشته باشد/ بعدا و تقریبا در سال 1380 و هم زمان با وزارت آقای مظفر ، کم کم آموزش و پرورش و دانشگاه از هم جدا شدند به ویژه دانشکده های علوم تربیتی که دیگر برای آموزش و پرورش کار نمی کنند/ آموزش و پرورش متاسفانه پایش را در کفش دانشگاه کرده که موجب اتلاف بودجه می شود/ از نظر قانون هم این مشکل دارد ؛ چرا که از نظر قانون اساسی ، کار آموزش و پرورش ، تربیت دانش آموز از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه است و امر " تربیت دبیر " در حوزه ی آموزش عالی است/ از نظر عرف جهانی ، آموزش عالی عهده دار تربیت معلم از طریق دانشگاه ها و مثلا دانشکده های علوم تربیتی است/ پژوهشگاه های آموزش و پرورش به نظر می رسد تاسیسات زائدی باشد/ دانشکده های علوم تربیتی ، رسالت خود را گم کرده اند/ حتی استادان دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی به جای تمرکز بر بر توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش به موسسات غیر مرتبط مانند بیمه ، خودروسازی و... روی آورده اند و استاد دانشکده علوم تربیتی ، تحقیقاتش مرتبط با آموزش و پرورش نیست و همه این ها به صورت یک کلاف سردرگمی آمده است که آینده آن نگران کننده است/ در کشورهای صنعتی ، دانشگاه بر آموزش و پرورش اشراف دارد/ معلم به راحتی دستورات مدیر را دور می زند و حتی گاهی مدیر را سرنگون می کند در حالی که در آمریکا ، مدیر در آموزش ، حرف اول و آخر را می زند . استخدام و حتی اخراج معلم دست مدیر مدسه است و بس/ دستگاه عریض و طویل مناطق آموزشی که هر کدام دارای تشکیلات مجزا بوده و مجریان دیوان سالاری بیش نیستند مانند ماری بر پیکره نحیف آموزش یعنی " معلم " پیچیده است که کاری جز کاغذ بازی و حتی در برخی موارد صدور دستورات متناقض ندارد/ این ساختار دیوان سالاری ، آموزش را احاطه نموده و روز به روز نتیجه ای جز فرسوده نمودن فرآیند آموزش و تحلیل نقش معلم را بر عهده ندارد....

رسالت گم شده دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی

صدای معلم :
در ابتدا ، آقای دکتر خود را معرفی کنید ؟

- مظفر الدین واعظی هستم .عضو کمیسیون برنامه ریزی تربیت معلم تحت سرپرستی وزیر آموزش و پرورش از زمان آقای دکتر اکرمی تا زمان آقای دکتر علی احمدی بودم .
- عضو سابق ستاد انقلاب فرهنگی و عضو برنامه ریزی علوم انسانی در ستاد انقلاب فرهنگی بودم و در حال حاضر عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران هستم .

صدای معلم :

 رسالت دانشکده های علوم تربیتی چیست و وضعیت آن در سایر کشورها به چه صورت است ؟
واعظی : دانشگاه و آموزش و پرورش پس از ستاد انقلاب فرهنگی ، هر کدام راه خود را طی کردند و جدا شدند . در زمان ستاد انقلاب فرهنگی ، همواره دانشگاه و آموزش و پرورش از طریق این ستاد به هم پیوند می خوردند ، مخصوصا در زمان برنامه ریزی تربیت دبیر ، همواره حضور معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جلسات برنامه ریزی الزامی بود . در مجموع ، برنامه طوری تنظیم می شد که مطابق با نیازهای آموزش و پرورش باشد و از طرف دیگر، معلم امکان ادامه تحصیل در رشته مورد نظر را داشته باشد .
مثلا دانشکده علوم ، معلم فیزیک ، شیمی ، زمین شناسی تربیت می کرد ، همین طور مثلا دانشکده تربیت تربیت بدنی ، دبیر ورزش تربیت می کرد .
در همین دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، در زمان دکتر کاردان ، آزمایشگاه وجود داشت و دبیر تربیت می شد ، اما بعدا و تقریبا در سال 1380 و هم زمان با وزارت آقای مظفر ، کم کم آموزش و پرورش و دانشگاه از هم جدا شدند به ویژه دانشکده های علوم تربیتی که دیگر برای آموزش و پرورش کار نمی کنند .
این دانشکده ها و آموزش و پرورش ، هر دو از بودجه عمومی کشور تغذیه می کنند ، اما آموزش و پرورش متاسفانه پایش را در کفش دانشگاه کرده که موجب اتلاف بودجه می شود .
از نظر قانون هم این مشکل دارد ؛ چرا که از نظر قانون اساسی ، کار آموزش و پرورش ، تربیت دانش آموز از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه است و امر " تربیت دبیر " در حوزه ی آموزش عالی است .
اگر واقعا به وجود دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی نیازی نیست ، می توانند آن ها را تعطیل کنند !
از نظر عرف جهانی ، آموزش عالی عهده دار تربیت معلم از طریق دانشگاه ها و مثلا دانشکده های علوم تربیتی است .
اگر در حال حاضر ، اساتیدی هم در دانشگاه فرهنگیان وجود دارند باید به دانشکده های روان شناسی پیوند بخورند و کار کنند .
ضمنا ، پژوهشگاه های آموزش و پرورش به نظر می رسد تاسیسات زائدی باشد که نقش آن ها را دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی از طریق پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند به صورت کاربردی پوشش دهند .
دانشکده های علوم تربیتی ، رسالت خود را گم کرده اند . این دانشکده ها ، اقدام به تربیت نیروی انسانی می کنند که مورد پذیرش آموزش و پرورش نیست و عملا باری بر دوش دولت و جامعه می گذارند و عده ای ناراضی و بیکار تحویل جامعه می دهند .
بسیاری از این نیروهای ناراضی ، جذب رشته های غیر مرتبط می شوند .
حتی استادان دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی به جای تمرکز بر بر توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش به موسسات غیر مرتبط مانند بیمه ، خودروسازی و... روی آورده اند و استاد دانشکده علوم تربیتی ، تحقیقاتش مرتبط با آموزش و پرورش نیست و همه این ها به صورت یک کلاف سردرگمی آمده است که آینده آن نگران کننده است .
در صورتی که در کشورهای صنعتی ، دانشگاه بر آموزش و پرورش اشراف دارد و در رشته های مختلف و مورد نیاز آموزش و پرورش ، کارشناس تربیت می کند و آن را دراختیار آموزش و پرورش و جامعه قرار می دهد .
در این کشورها ، دانشکده های علوم تربیتی ، عهده دار نظارت بر کیفیت آموزشی فارغ التحصیلان هستند و تا 4 سال معلم فارغ التحصیل خود را از طریق استاد و دانشجوی رشته رهبری و سیاست گذاری آموزشی تحت پوشش قرار می دهند . بدین ترتیب که دانشجوی رشته رهبری و یا مدیریت آموزشی با ارشدیت استاد درس خود ، نیارهای آموزشی ، فنی و ارتباطی معلمان را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس این نیازسنجی ، هر ساله در تابستان ، دانشکده علوم تربیتی ، کلاس های آموزشی در قالب رشد کارکنان برگزار می کند که تنگناهای تخصصی آن ها را مرتفع می کند و به همین ترتیب ، ارزشیابی دیگری در سال آینده از آن معلم در مورد کاربست آموزش ها در فرآیند آموزش به عمل می آورد و به همین ترتیب تا 4 سال ، دانشگاه بر ارزیابی معلم فعلی خود که دانشجوی قبلی خود باشد نظارت دارد و فرآیند کیفیت بخشی آموزش از این طریق به روز می شود.

صدای معلم :

 در واقع ، ما در کشورمان به نوعی با موازی کاری روبه رو هستیم که نتیجه ای جز اتلاف منابع انسانی و مالی و... ندارد ؟دقیقا همین طور است .
واعظی : همان گونه که پیش نیز گفته شد ، این موازی کاری ها و دخالت آموزش و پرورش در فرآیند آموزش عالی و تربیت معلم ، فقط باعث اتلاف بودجه عمومی کشور می شود و ما در کشور مان محدودیت منابع مالی داریم در حالی که کشورهای صنعتی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فنی از ما جلوترند و اتلاف بودجه آن ها واقعا در سطح بسیار پایینی است .

صدای معلم :

* جایگاه معلم در چرخه آموزش کجاست و چه باید کرد ؟
واعظی : از نقطه نظر مدیریتی ، مدیر آموزش و پرورش در جامعه ما با یک سلسله قواعد و مقررات دوپهلو روبه روست که که نه برای معلم و نه برای مدیر روشن است و نه حتی برای دولت !
در مواردی ، معلم به راحتی دستورات مدیر را دور می زند و حتی گاهی مدیر را سرنگون می کند در حالی که در آمریکا ، مدیر در آموزش ، حرف اول و آخر را می زند . استخدام و حتی اخراج معلم دست مدیر مدسه است و بس .
دستگاه عریض و طویل مناطق آموزشی که هر کدام دارای تشکیلات مجزا بوده و مجریان دیوان سالاری بیش نیستند مانند ماری بر پیکره نحیف آموزش یعنی " معلم " پیچیده است که کاری جز کاغذ بازی و حتی در برخی موارد صدور دستورات متناقض ندارد !
اگر به درستی دقت کنیم ، این مناطق آموزش و پرورش ، کاری جز اجرای منویات دیوان سالاری را بر عهده ندارند و البته باید با کاهش این دیوان سالاری ، سعی در یاری رساندن به هسته اصلی آموزش یعنی معلم بود .
در مجموع ، این ساختار دیوان سالاری ، آموزش را احاطه نموده و روز به روز نتیجه ای جز فرسوده نمودن فرآیند آموزش و تحلیل نقش معلم را بر عهده ندارد .

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم .

پایان /

پنج شنبه, 20 آذر 1393 13:23 خوانده شده: 2694 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
تیمور دانشفر 1393/09/26 - 21:15
با سلام
آقای دکتر خیلی شکسته شدید'ان شا ا''' خداوند عمر با عزت به شما اعطا نماید'
شاگرد سابق شما

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

هدف، محتوا و فرایند مصاحبه های گزینش داوطلبان حرفه معلمی در ایران تا چه اندازه معتبر و با معیارهای علمی سازگار است؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور