صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

نامه ی جمعی از کنش گران حوزه آموزش ؛

" ورود طلاب و روحانیون در حوزه تعلیم و تربیت عمومی " در راستای پاسخ گویی به کدامیک از مطالبات مردمی و حل کدام یک از مشکلات ساختاری " نهاد آموزش " اتخاذ شده است؟

صدای معلم منتشر می کند ؛

گروه اخبار/

جمعی از کنش گران حوزه آموزش و فعالان حوزه عمومی در این عرصه با انتشار نامه ای خطاب به مسئولان نسبت به دخالت های حوزه علمیه در نهاد تعلیم و تربیت عمومی و خدشه دار شدن استقلال حرفه ای مدرسه واکنش نشان داده اند .

این کنش گران از وزیر آموزش و پرورش پرسیده اند : « شما به عنوان مقام مسئول یک وزارت خانه وزین، که نبض حیات و ممات یک ملت و فرهنگ و تمدن یک کشور در آن می تپد بر مبنای کدام پژوهش علمی و بررسی های میدانی به این نتیجه رسیدید که "بحران تربیت" در کشور با ورود طلاب و روحانیون در حوزه تعلیم و تربیت عمومی، مرتفع خواهد شد؟

در این نامه تاکید شده است :

« با اینکه مساله تربیت معلم، سال هاست در کشمکش ها و تعارضهای بین وزارت خانه های علوم و وزارت خانه تحت مسئولیت شما، تبدیل به یک بحران جدی شده است؛ چرا به جای اهتمام به حل این بحران و دادن اعتبار و ارزش به معلمان، در صدد جذب نیروهای موازی و بدیل هستید؟

آیا روحانیون مجهز به دانش تعلیم و تربیت به عنوان یک دانش رسمی و علمی و مهارت ها و شایستگی های معلمی هستند؟ اگر برنامه ای برای تجهیز این قشر به منظور ورود در مدارس دارید چرا همین تلاش و انرژی و هزینه را صرف تجهیز هر چه بیشتر معلمان به توانمندی ها و شایستگی های لازم برای حرفه معلمی نمی کنید؟ »

متن کامل این نامه به شرح زیر است .

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 دیر زمانیست که کیفیت نازل تعلیم و تربیت در کشور، ناکارآمدی مدرسه به عنوان یک سیستم فاقد استقلال نهادی، غیر اثر بخش بودن آموزش های مدرسه ای در تربیت شهروندان مسئول  و کنشگر، خنثی بودن و گاهی منفی بودن نقش مدرسه در تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان، ناکارآمدی دانشگاه فرهنگیان و برنامه های تربیت معلم در تربیت معلمان دلسوز و دارای ایده های نوآورانه تربیتی، باز تولید فاصله طبقاتی و نظام ناعادلانه اجتماعی توسط مدارس و نارضایتی تعداد کثیری از خانواده ها از خدمات این نهاد، در کانون توجه اندیشه ورزان و فرهیختگان به نام و گمنام کشور قرار گرفته است. نگرانی ها برای آینده فرزندان این مرز و بوم از حد گذشته و به دلیل مسدود بودن مسیر گفت و گو میان اندیشه ورزان دغدغه مندی که شاهد خرابی های به بار نشسته این نهاد ناکارآمد هستند با تصمیم سازان صاحب منصب در دستگاه حاکمیت، داد خواهی ها تا کنون راه به جایی نبرده است.

در حالی که خانواده ها و متخصصان تعلیم و تربیت، به دلیل نقض آشکار اصول مربوط به تعلیم و تربیت در قانون اساسی، به خصوص اصل سی قانون اساسی که تامین تعلیم و تربیت رایگان برای همه کودکان سرزمین مان ایران را وظیفه دولت می داند، هم در نقش شاکی و هم در نقش مدعی العموم، سال هاست در حال طرح مطالبات گسترده با دولت هستند ؛ متاسفانه در این برهه از زمان نه تنها هیچ پاسخی از هیچ کدام از نهادهای ذیربط دریافت نکردند، بلکه با تصمیم ستادی جدیدی مبنی بر جذب بیست و پنج هزار روحانی-معلم در وزارت آموزش و پرورش مواجه شدند.

پرسش کانونی که در اینجا و اکنون از جانب معلمان، فعالان و متخصصان حوزه تعلیم و ترییت و جامعه شناسان به عنوان دلسوزان و دغدغه مندان مساله تربیت مطرح است این است که این تصمیم در راستای پاسخ گویی به کدامیک از مطالبات مردمی و حل کدام یک از مشکلات ساختاری نهاد تعلیم و تربیت اتخاذ شده است؟

اعتراض کنش گران حوزه آموزش و پرورش به ورود طلاب و روحانیون در حوزه تعلیم و تربیت عمومی

آقای وزیر !

شما به عنوان مقام مسئول یک وزارت خانه وزین، که نبض حیات و ممات یک ملت و فرهنگ و تمدن یک کشور در آن می تپد بر مبنای کدام پژوهش علمی و بررسی های میدانی به این نتیجه رسیدید که "بحران تربیت" در کشور با ورود طلاب و روحانیون در حوزه تعلیم و تربیت عمومی، مرتفع خواهد شد؟

با اینکه مساله تربیت معلم، سال هاست در کشمکش ها و تعارضهای بین وزارت خانه های علوم و وزارت خانه تحت مسئولیت شما، تبدیل به یک بحران جدی شده است؛ چرا به جای اهتمام به حل این بحران و دادن اعتبار و ارزش به معلمان، در صدد جذب نیروهای موازی و بدیل هستید؟

آیا روحانیون مجهز به دانش تعلیم و تربیت به عنوان یک دانش رسمی و علمی و مهارت ها و شایستگی های معلمی هستند؟ اگر برنامه ای برای تجهیز این قشر به منظور ورود در مدارس دارید چرا همین تلاش و انرژی و هزینه را صرف تجهیز هر چه بیشتر معلمان به توانمندی ها و شایستگی های لازم برای حرفه معلمی نمی کنید؟

آیا به نظر شما این موازی کاری به نفع تعلیم و تربیت کشور است؟

آقای وزیر !

ما و شما و همه ملت بی شک در یک امر واحد اشتراک نظر داریم. همه دوست داریم فرزندانمان از تعلیم و تربیت خوب بهره مند شوند. هم وطن بودن یعنی اشتراک در منافع و مخاطرات ملی. خطری که از بی تدبیری در تولیت نهاد رسمی تعلیم و تربیت، دامن ما و فرزندانمان را گرفته، آثارش تا نسلها قابل زدودن نخواهد بود. خاطرات تلخ و غیر تربیتی زنگ های پرورشی، در حافظه ملت ماندگار شده است. اقدامی که محصول یک بی تدبیری تربیتی ولی با شعار زیبای فرهنگ سازی دینی در محیط مدارس بود و نیاز به تکرار ندارد و همه می دانیم که چگونه گفتمان دینی را در دل گفتمان تربیتی لوث کرد و بسیار باعث تاسف و تعجب است که هنوز کسی از همکاران ستادی شما بابت آن طرح شکست خورده از ملت عذرخواهی نکرده است.

ساعت هایی که فرزندانمان در مدارس می توانستند لذت و طعم شیرین یادگیری را بچشند، به دلیل القاء تفکرات ایدئولوژیک و ایجاد مقاومت های ناشی از هژمونیک شدن گفتمان مدرسه ای، از دین بری شدند و کسی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفت و در جبران مافات نکوشید و اکنون شما در حال تکرار همان خطای راهبردی تاریخی با شکل و شمایل جدید هستید؟

آیا شما می دانید گفتمان مدرسه ای با گفتمان حوزوی علیرغم داشتن اشتراک در برخی اهداف، به دلیل داشتن سازو کارهای متفاوت نهادی و راهبردهای تربیتی متفاوت، قابلیت تلفیق با یکدیگر را ندارند؟

آیا شما می دانید که ورود طلاب در مدارس، فضای تعلیم و تربیت را تبدیل به صحنه تنازع قدرت خواهد کرد؟ معلمها که در این اقلیم حق آب و گل دارند، به حرمت سال هایی که خاک کلاس و گچ و تخته خورده اند، به طلاب به چشم "آن دیگری" های در اقلیت مانده خواهند نگریست و عرصه را به آنان تنگ خواهند کرد و طلاب نیز چون متصل به نهاد قدرت و حاکمیت هستند، معلمها را با چوب " آن دیگری" های ضعیف و منفصل از قدرت خواهند راند و در نهایت فرزندانمان و همان ارزش و اخلاقی که سنگ آن را به سینه می زنیم و برای نجاتش از حوزه علمیه طلب مدد رسانی داریم، قربانیان عرصه این تنازع خواهند شد.

آیا شما می دانید با این کار بیش از پیش، استقلال نهادی تعلیم و تربیت رسمی کشور را مخدوش خواهید کرد؟ نهادی که به لحاظ ماهیت باید مردمی ترین نهاد باشد، با اتصال بیش از پیشش به نهاد قدرت و حاکمیت، وجهه مردمی خود را از دست خواهد داد و همین امر باعث مقاومت هر چه بیشتر دانش آموزان و خانواده ها در مقابل ارزشهای رسمی و اخلاقی مورد تایید حاکمیت خواهد شد و در نهایت همین اندک اعتبار باقی مانده برای مدارس، قربانی یک تصمیم سیاسی خواهد شد که هیچ تجانسی با اندیشه های متعالی تربیتی ندارد.  

اسامی امضا کنندگان به ترتیب الفبا :

1- احمدی، سوسن  

 2- اشرفی زاده، فاطمه سادات  

 3- اعظمی، بهارک

4- اکبرزاده، فهیمه

 5- افشار سمیرمی، علی 

6- افراسیابی ، عبدالله

7- امامی، مینو

8- امن زاده، اسماعیل

9- امیری، مراد

10- امیری، معصومه

11- ایازی روزبهانی، فریبا

12- باباپور واجاری، مریم

13 - بابازاده بهناز

 14- باقری، مژگان

15- پرورش، رضوان

 16- پورآقا، مریم

17- پورسلیمان، علی

18- توکلی، فاطمه

 19- جلالی، غفار 

 20 - حاتمی، عباس

21- حبیبی، مزبان

21- حق شناس، علی

 23 - حیدری ورجانی، محمد

24- خسروبیگی، علی اکبر

 25 - خسروی، عبدالرضا

26- دیبا واجاری، مریم

27 - دوست افزون ، محمد

28- رحمانی، فاطمه

29- رستمی، کاوه

 30- رضایی مجاز، آرزو

31- رمضان زاده، حسین

 32- رمضان زاده، یعقوب

33- رنجبر، وحید

34- زارع، آزاده

 35- سلطانی، سحر 

36- شبانی، احمد

37- شعبان زاده گل سفیدی، معصومه

38- شمس، جلیل

39 - شهسوارزاده ، سعید

 40 - غلامرضا، شمسی

41- شوشتری، اکرم

42 - شهید اول، نفیسه

 43 - شیخ یوسفی، عاطفه

44- شیوایی اسکویی، علیرضا

 45 - عبداللهی، شهداد

46- عظمت مدار فرد، فاطمه

47 - عظیمی، سید هادی

 48- علی تقویان، ناصرالدین

 49- علی نصیری، حمزه

50 - غیاث آبادی فراهانی، علی

51- کارگری، نرگس

52- کاشفی، علیرضا

53- کاظمی، اردشیر 

54- کرد، مژگان

55- کشاورزیان، صادق

56- گلین مقدم، خدیجه

57- فاتحی فر، منوچهر 

 58 - فاضلی، نعمت الله

59- فیضی، حسن

60 - قاسم پور، رضا

10- قائدی، بتول

62- قاعدی، یحیی

 63- محمدی، داود

 64 - مسیح پور، شکرالله

65- مطهری، اردشیر 

 66- مقصودی، مجتبی

 67 - میرزانیا، حسین

68- هاشمی سنجانی، علیرضا

69- یوسفی، شیرین

 پایان پیام/


اعتراض کنش گران حوزه آموزش و پرورش به ورود طلاب و روحانیون در حوزه تعلیم و تربیت عمومی

دوشنبه, 18 اسفند 1399 16:38 خوانده شده: 9500 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +64 -17 --
ناشناس 1399/12/18 - 17:34
وزیر کی در مقابل زور ایستاده؟
کی بر اساس قدرت خود عمل کرده؟
کی از من پرسیده که خواست شما معلم چیست؟
کی پاسخگوی اعتراضات و مطالبات ما
بوده ؟
چگونه خواهد فهمید که کلاس جای
معلم است نه طلبه.
یا چگونه خواهد فهمید که تاوان سکوت امروز او در تاریخ ثبت
خواهد شد؟
مگر وزیر خود مستقل است که مستقل
عمل کند؟
پس قربانی شدن همه اجزای نظام آموزشی تسلیت باد.
وقتی سازمان پژوهش تسخیر شده
است آموزش چرا نشود؟
پاسخ + +2 0 --
رضوان 1399/12/19 - 09:41
آفرین. در مغز متفکر آ.پ نفوذ کرده اند و خرابش کردند حالا نوبت ادارات و مدارسه.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 15:06
من واقعا ازاین همه بی ادبی ناراحت شدم چهارتا روحانی
بد دیدید به همه نسبت میدی بعد شما نامه امضا میکنید
روحانیت نیاد آموزش وپرورش شما ها اصلا ازنظر من جوان
که خودم معلم هستم فاقد فرهنگ هستید

بگید دلمون میخواد جامعه بی بند وبار داشته باشیم
تمام به روحانیت چیکار دارید بابا اونا اتفاقا خیلی

آدم هستند واقعا تحصیلاتشون بالاست
من اتفاقا موافق هستم وارد بشن
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 16:49
بسم الله.
میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. واقعا به حق گفته اند.درپاسخ به این ادعای پوچ وبی اساس همین بس که این چند نفر بدون شک از اجراکنندگان سند ۲۰۳۰هستندکه میترسند با ورود قشر روحانی به این وزارت تربیتی از رسیدن به اهدافشان ناکام بمانند.این همه سال کا آموزش و پرورش بدون روحانی بود،انواع سیاستها برای گمراهی کودکان ونوجوانان عزیزتر از جانمان طرحریزی شد. حال این روحانیت هستند که میتوانند،با ورود به آموزش و پرورش وزنده کردن مبانی ناب اسلام،باعث نجات آنها از این مسیر گمراه به سوی سعادت شوند. درپایان قابل ذکر است که چرا فکر میکنید قرار است روحانیون با ورودشون،باعث رانده شدن شما میشوند؟؟؟؟لابد مشکلی در ایده و افکار خود دارید که از رفاقت با آنها میترسید.!!
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 21:15
لرزیدم!
پاسخ + +2 0 --
محمدی 1399/12/21 - 08:14
یکی از دلایل مخالفت با حضور روحانیون در مدارس:
دانش آموزانی که در دوران قبل از بهمن 57 توسط معلمان تربیت یافته بودند ، کشور را با مجاهدت های خود در مقابل تجاوز رژیم بعثی حفظ کردند و جان عزیزشان را تقدیم مردم محروم ایران کردند . بعد از بهمن 57 با ورود روحانیت معزز به بدنه جامعه از مخاطبین درخواست داریم در مورد وضعیت اخلاق و فساد و روحیه ایثارگری جوانان تامل نموده و نتیجه را مقایسه نمایند.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1399/12/21 - 20:14
آقای محمدی نظری متین است.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1399/12/24 - 16:40
به نظرم چرند میگی، طلبه جماعت از فوق لیسانس و دکترای معارف و زبان عربی بهتر بلده، چه برسه به شما که دو تا کتاب خوندی، خدا به داد بچه هایی برسه که زیر دست تو میره. سواد نداری که
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1399/12/24 - 17:50
طرفداران طلاب هستند یا خود خودشان، چقدر بد دهن اید؟
ناسزا چرا می گویید؟ چرندیات
خود را ببرید جایی که در شان
شماست.‌اینجا را آلوده نسازید.
شرم باد.
پاسخ + 0 0 --
دبیرانقلابی 1400/02/02 - 14:09
خطاب به محمدی

باز جوک گفتی اونایی که در 57 جنگیدند همان جوانان پای منبرها بودند که میگی فساد اخلاقی جامعه را گرفته اولا مگر پیغمبران هم چون لوط که قومش فساد الاقی هم جنس گرایی داشت لوط مقصر بود دوما اگر جلوشو بگیره که میاید میگید دوست داره زندگی خودشه تن خودشه میخواد بفروشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/21 - 18:27
ناشناس 16:40 خوب هر ساله آزمون استخدامی برگزار میشه آقایون روحانی میتونن ثبت نام کنن و آزمون بدن و قبول شن حالا چرا این 25 هزار ردیف استخدامی واسشون کنار گذاشته بشه چون سواد ندارن اگه رقابت با بقیه باشه هیچکی اعتراض نداره چون نمیتونن قبول بشن
پاسخ + +35 -18 --
ناشناس 1399/12/18 - 18:09
بعد 41 سال امروز وزیر آموزش و پرورش عمده درد حقارت اجتماعی معلمان را درک کرده است و قرار است از ادامه روند آن پیشگیری نماید. قدرت اجرایی این مهم تا چه حد خواهد بود روزهای آتی تجربه خواهیم کرد. و آن تصمیم جدید وزیر :
"وزیر آموزش و پرورش در واکنش به پرسشی پیرامون آخرین وضعیت پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان گفت : به احترام نقدِ به حق معلمان و گلایه آنها از این که دائما درباره مطالبات شان در رسانه‌ها سخن می‌گوییم، با فرهنگیان تفاهم کردیم دیگر در این باره صحبت نکنیم و آنها مطالبات شان را از طریق ادارات پیگیری کنند."

و چون مدت زمان تشخیص و تمیز وزرای ما از بابت سره و ناسره بودن امور، نیم قرنی طول می کشد پس بعد خرابی بصره 5 نسل دیگر! شاید مانع ورود طلاب به مدارس شوند.
پاسخ + +2 0 --
بی خیال عالم 1399/12/20 - 15:47
بنده هم به عنوان یک معلم اطلاع دارم که دروسی که توسط روحانیون تدریس میشه نوعا مربوط به دروس دینی و قرآنی، منطق و فلسفه و عربی هست و روشنه که این دروس تخصص اصلی روحانیون هست لذا فکر نمیکنم جای کسیو تنگ کرده باشن
هر وقت درسی مثل زیست شناسی که تخصص اونا نیست تدریس کردن بیاین بیانیه بدین
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/20 - 16:16
ادبیات
تاریخ
جامعه شناسی
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/20 - 17:49
در 8 رشته علوم انسانی از جمله

دبیری عربی،
مربی امور تربیتی،
دبیری معارف اسلامی،
آموزگاری ابتدایی،
دبیری ادبیات فارسی،
دبیری علوم اجتماعی،
دبیری تاریخ
دبیری فلسفه

می‌توانند استخدام شوند.
پاسخ + +20 -12 --
ناشناس 1399/12/18 - 18:12
مارک تواین نویسنده و طنزنویس آمریکایی :
فریب دادن مردم آسان تر از این است که آنها را
متقاعد کنی که فریب خورده اند.
پاسخ + +19 -19 --
یوسفی 1399/12/18 - 20:04
این نامه می تواند، به شکل طومار ارائه شود تا قابل امضا برای تمام فرهنگیانی باشد که مخالف ورود و حضور حوزه علمیه وطلاب به آموزش و پرورش هستند.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/18 - 21:36
همین زیر مخالفان اسامی حقیقی
خود را ذکر کنند میشه؟
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 15:01
شما که انقدرمخالف روحانیت هستید
باید گفت دانشگاه فرهنگیان چیکار کرده برای کشورمون
یه مشت دانشجو تربیت کرده که فقط با جزو معمولی میان بالا

باز به طلبه ها که حداقل درس هاشون سخته

شماها یه مشت عقب افتاده هستید که کلا با اسلام مشکل دارید

الان که دست دانشجوها هست کسانی که با پارتی اومدن
تو آموزش وپرورش به اسم مربی پیش ونهضت سوادآموزی

چه دردی دعوا کردن جز بی ادب کردن دانش آموزان

نمره کیلویی دادن

والا طلاب خیلی بهترهستند تا آدم های با عقاید باز

اتفاقا از اول باید حوزه علمیه میبود

که آموزش وپروش به این افتضایی نشه که .....

بشه معلم
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 16:15
ما موافق دانشگاه فرهنگیان نیستیم
اونم حوزه دوم هست.
پاسخ + +32 -20 --
عزیز ترابی زاده 1399/12/18 - 23:12
آیا روحانیون اجازه دخالت فرهنگیان رادرامور حوزه ها میدهند
بس کنید درهمه امور دخالت میکنید وهیچ تخصصی
هم ندارید.دیگه آموزش وپرورش را به نابودی نکشانید
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 09:34
اصلا . ابدا. محالا.
هدف اصلی در تحجر نگه داشتن آموزش و اذهان مردم است از علم و آموزش پویا می ترسند.
پاسخ + +2 0 --
محمد 1399/12/19 - 11:41
تخصص تخصص مادر علم است
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 14:50
آقا محمد ما هم می گوییم
تخصصتخصص تخصص.
پاسخ + +2 0 --
خ .ب 1399/12/20 - 05:23
ورود حوزویان به کار اصلی آنان یعنی تعلیم وتربیت برای بیرون کشیدن این آن از این همه بی فرهنگی فرهنگیان است که تبدیل شده به بی کیفیتی تعلیم وتربیت و تبدیل شدن آموزش به کلاسهای خصوصی و درآمد زایی معلمین
پاسخ + +2 0 --
فرزادسلیمیان 1399/12/21 - 02:00
این بزرگوارانی که با استدلال اینکه طلاب جای کسی را تنگ نکرده اند و مشکلی از بابت ورود انها نیست.معلومه که از نظرزیست فکری در دوران بسیارقبل ترزندگی انسان که بخاطر جهل وکمبود دانش هنوز اهمیت تقسیم وظایف و حیطه نقش ها بوجودنیامده بودبسر می برند .درحالیکه رفتار خودانها برخلاف تفکر هیجانی انهاست این بزرگواران هروقت به هنگام دندان درد به چشم پزشک مراجعه کنند با این استدلال که هردی انها پزشک هستند وفرقی بین انها نیست این گفتارپوچ وکودکانه که ازتفکرمنطقی یک معلم بدوراست مانیز مخالفتی با حضورطلاب و تداخل نقش ووظایف انها که یک تفکرسنتی است نخواهیم داشت
پاسخ + 0 0 --
دبیرانقلابی 1400/02/02 - 14:18
خطاب به فرزاد سلیمانیان زنده باد مخالف من !بهتر است بگوییی زندعه باد خرمن ! اتفاقا باید به وجود معلم هایی چون تو تاسف خورد!واقعیت و حقیقت همیشه تلخ بوده و پذیرش آن سخت! و کسانی که تاب تحملش را نداشتند به کسانی که حقائق را می گفتند خیلی سریع نسبت تحجر و تعصب وجهل ونادانی … می دادند
پاسخ + +22 -25 --
ناشناس 1399/12/19 - 02:22
آره والا
هرجا سرتو میچرخونی روحانیا هستن..
یا تا زانو توی گِل اند و دارن خونه ها مردمو تمیز میکنن از سیل، یکی نیست بهشون بگه مگه شما هلال احمرید!؟
یا دارن برای مناطق محروم خونه سازی میکنن، یکی نیست بهشون بگه مگه شما مهندسی!؟
یا دارن توی بیمارستانا کار میکنن، یکی نیست بهشون بگه مگه دکتری، پرستاری!؟
یا توی مدرسه ها شبهاتی که دشمن با فضای مجازی کرده توی مخ بچه هامون و برطرف میکنن، یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟!
....
پاسخ + +2 0 --
مهدی 1399/12/19 - 09:12
برای همینه که همه جا آباد شده.
پاسخ + +2 0 --
حسین 1399/12/20 - 00:29
اف بر آدمهای نمک نشناس.
این به خاطر رفاه زدگیه وگرنه ببینم اگه شهرتون سیل اومده بود و خونه تونو آب برداشته بود اونجا هم به روحانیون همینو می‌گفتی.
پاسخ + +2 0 --
فرزادسلیمیان 1399/12/21 - 02:04
بزرگواری که دربالا نوشته و بگونه ای بوی تهدید می اید با این بند که انهایی که مخالفند نام خود رابنویسند.بایدبه ایشان گفت شما که شجاعت معرفی خودراندارید این انتظارشما غلطاندرغلط است .بعدهم هنوز به ان سطح از شعور نرسیده اید که قفسی که فکرپرنده دران نتواند پرواز کند ساخته نشده است
پاسخ + +15 -28 --
ناشناس 1399/12/19 - 02:40
مگه معلما تو زمان حال دانش اموز تحویل میدن اکثرشون تفکراتشون منفیه ...... این نامه رو تنظیم کردن اگه راست میگن اینایی که ادعا دارن و امضا کردن یه مناظره با طلبه تازه کار بزارن ببینن سواد دارن یا نه یه مشت بی سواد
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 08:28
یعنی زورآزمایی! بهترین حربه و فرهنگ غالب ایرانیان.
زورت می رسه بیا میدان!
منطق ، عقل، گفت و گو ، قانون و دیگر چیزهای این چنینی، غایب چنین ملتی است.
تهدید و ارعاب هم ابزار رعب و وحشت چون شمایی.
ماشاا.... هیچی هم نمی پسندید. چه کسانی تفکرات منفی در معلمان ایجاد کرده اند؟
اهل فن و مدعی هستید این یکی را راه چاره بیابید.
و گر نه با طرز شما حکم دادن کار هر رهگذری است.
پاسخ + +2 0 --
حمید 1399/12/19 - 08:46
دقیقا به همین خاطر است که تمام جاهایی که گفتید در پایین ترین سطح ارائه خدمات به مردم بیچاره هستند
پاسخ + +2 0 --
مهدی 1399/12/19 - 09:11
خیلی ناراحت نباش. اگر پای صحبتهای خیلی از آقایان حوزوی تلویزیونی بنشینی متوجه می شوی که مثل آب خوردن قرآن را هم غلط می خوانند.
پاسخ + +2 0 --
معلم 1399/12/19 - 09:40
روحانیت ایران چیزی فراتر از خودش در سطح جامعه دخالت می کند حوزه علمیه ، منبر های رسمی و غیر رسمی تریبون نماز های جماعات و جمعه دفاتر عقیدتی ، سیاسی ادارات و نهاد و سازمان ها اغلب برنامه های صدا و سیمای میلی
البته جای شان در مدارس خالی نیست نماز جماعت مدارس و گاهی کلاس همکاران را گرفته جهت توجیه مسائل شرعی و غافل از شیطنت ها و خنده های دانش آموزی به خیال خود درس زندگی می دهند
روحانیت از شمایل واقعی خود دور شده است و آب در هاون می کوبند چون مردم آنها را به چشم آن دیگری می بینند
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 09:52
خب بقیه مردم که شرکت نمیکنن کاری انجام نمیدن حالا شما زیاد ناراحت نباشین برین کمک کنین وتیم تشکیل بدین
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 10:16
تیم فوتبال یا والیبال!
مسخره کنید فردا پس فردا حالتان را
می پرسم. راستی شما چطور؟ کدام تیم می آیید؟
پاسخ + +13 -24 --
ناشناس 1399/12/19 - 06:06
چقدر برایتان دردناک شده ورود طلاب به تربیت فرزندان مملکت...اگر معلمان عادی مهارت داشتند که اوضاع تحصیلی و تربیتی فرزندانمان اینگونه نبود..بس کنید دیگر..ورود به مسائل حوزوی تخصص میخواهد اما اکثر حوزوی ها در بعضی درسهایی که در مدارس تدریس میشود تبحر دارند و مربوط به دروس حوزوی است..عربی فلسفه منطق صرف و نحو عقاید اخلاق حتی زبانهای دیگر چون انگلیسی اسپانیولی چینی...شما فقط منافع مادی خودتان را درنظر میگیرید؟؟من شخصا حاضر نیستم فرزندم در هیچ مدرسه ای با معلمانی با چنین طرز فکر باسواد شود حاضرم خودم به او درس بدهم ولی به مدرسه نرود..مدرسه محلی برای نابود کردن هفت سال تلاش پدر مادر برای تربیت صحیح فرزند است...
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 08:24
لابد برای همین هیچ نوع آموزش و مهارت به معلمان عادی به قول شما نداده اند تا افراد استثنایی بیایند سوپرمن چون شماها شوند!
پاسخ + +2 0 --
رضوان 1399/12/19 - 09:39
وضعیت امروز آموزش و پرورش نتیجه دخالت تابه جای حوزه در سطح کلان ا.پ است وگرنه معلمها کارشان را خوب انجام می دهند. در مورد تخصصشان حوزوی ها هم می توانید با مقایسه کتابهای نسل امروز حوزه و نسلهای قبل در مورد سزح سواد امروزی هایشان بهتر نظر بدهید.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 09:50
تهمت نزنین کجا دروغ خونده یه نمونه مثال بزنین
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 15:10
همه روحانیت بعد نیستن این طوری قضاوت بشه

من خیلی از فرهنگیان دیدم که اصلا صلاحیت ندارن

پس این مدلی باشه من به عنوان یه جوان کلی ایراد میتوانم

به تمام معلمین بی سوادآموزش وپرورش بگیرم


به نظرم شماهای که امضا می کنی عقده های درونی تون

میخواید سر طلبه ها خالی کنید

این نامه باعثه تاسفه شما خودتون فقر فرهنگی دارید
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 16:16
عقده شما دارید که هجوم آوردید
آموزش و پرورش
پاسخ + +15 -21 --
ناشناس 1399/12/19 - 06:52
نه که حالا آموزش و پروش ما گل و بلبله !!!
اگه یه طلبه بیاد همه چی خراب میشه !!
اگه کارشناس دینی بیاد دین وزندگی یاد دانش آموزان بده این غیر حرفه ایه؟؟ مگه نه اینه هر درسی تخصص خودش رو می خواد؟؟
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 08:21
غیرت ات گل کرده بگو تدریس ادبیات و تاریخ و
جامعه شناسی

مارک تواین راست گفته :
فریب دادن مردم آسان تر از این است که آنها را
متقاعد کنی که فریب خورده اند.
پاسخ + +2 0 --
محمد 1399/12/19 - 08:47
این تخصصی که فرمودید در تالیفات نازلشان کاملا مشخص است.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 09:10
برای شما لازم و قابل فهم است نه دانش آموز ۷ تا ۱۸ سال.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 16:59
فقر فرهنگی بی داد میکنه
تو این نامه من حرفمو راحت میگم طلاب خیلی شاسیته
هستند به برخی از فرهنگیانی که بی سواد هستند وبا
پارتی وضابطه وارد سیستم آموزشی شدن

چقدر به جامعه روحانیت توهین می کنید

اتفاقا تمامی دروس عربی وتاریخ سهم تدریس روحانیت

هست که همه رو از درس عربی زده کردن


مگه اونی که معلم زبان هست واقعا تجربه داره

والا روحانیت واحدی به اسم روش تدریس داره

برید تحقیق کنید چهارتا روحانی بد دیدید بهم

نسبت میدید


شرم به شماها

یه ذره فکر کنید بعد طومار امضا کنید

اگه قرار استخدام باشه اول آزمون هست هزارتا هفت خان

رستم

یه دفعه همه روحانیت معلم نکردن این مدلی فازبرمیدارید

قبول خیلی از حوزوی ها بد هستند اما بی انصافی

هست بقیه تو آتیش اون بد ها بسوزنن

قدری فکر کنید بعد اقدام زشت تون رو بهمه نشون بدید

خارجی ها ببین بهتون میخندن
پاسخ + +18 -5 --
ناشناس 1399/12/19 - 08:32
به قول خانم امامی واقعیت برخوردهای ما در این جا به شکل زیر است و خواهد بود :

"چون روحانیون ، نماد حاکمیتی و مذهبی جامعه اسلامی شناخته می شوند ، پس چهار طرز تفکر مشاهده خواهد شد :
الف - گروهی آنان را با توجه به باورهای مذهبی خود مقدس شمرده قبول خواهند کرد.

ب - گروهی از سر محافظه کاری یابی تفاوتی دائمی ، در سکوت فرو خواهند رفت .

ج - گروهی از فرط خستگی و مستأصلی ، دست از اعتراض ، اِعمال فشار و انتقاد بر خواهند داشت.

د - گروهی دیگر آنان را برای امر تدریس در مدارس فرزندان و دانش آموزان شان به رسمیت نخواهند شناخت."
پاسخ + +18 -14 --
سهرابی 1399/12/19 - 09:25
ابوالعلا معری حکیم روشندل در نکوهش حرص و آز گفته است :"خدا ،حرص و آز و طمع را بکشد"
زمین گر شوی مالک طمع بر آسمان داری...
ورود بی مدخل یک طبقه اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی در حوزه ای که خود وارثان توانایی دارد "عرض خویش بردن و زحمت ما دادن است .
لطفا فعلا کاخ سفید را "حسینیه "کنید ورود به این حوزه را به فرصتی دیگر موکول کنید .
پاسخ + +10 -26 --
حسن باغبان 1399/12/19 - 09:45
باسلام به نظر بنده بهترین کار ورود روحانیون به عرصه آموزش وپرورش اتفاق میمون و مبارکی میباشد که میتواند باعث رشد و شکوفایی آموزش وپرورش باشد هم سدی محکم در مقابل فرهنگ منحط غربی چون فرزندان این مرز بوم را بافرهنگ قرآن و سیره معصومین (ع) بار بیاورد دکتر شریعتی می فرماید من پای هیچ قرارداد ننگینی ندیدم که امضائ آخوند وملا باشد بلکه تمام قراردادهای ننگین امضا تحصیل کرده های غربی بوده است کسانیکه نگاهشان به غرب بوده است در ضمن روحانیون امتحان خود رادر طول تاریخ در عرصه تعلیم و تربیت اثبات نموده اند تمام شخصیتهای بینظیر ایران در تمامی زمینه های علوم از قبیل فیزیک شیمی ادبیات و پزشکی از روحانیون بوده اند مثل شیخ الریس بوعلی سینا که شیخ بوده در زمینه پزشکی حکیم محمد زکریا رازی در علم شیمی شیخ بوده شیخ اجل سعدی شیراز ی شیخ بود ه استاد فرزانه حافظ شیراز ی ک در اشعارش میگوید قرآن را به هفتاد روایت میخوانده شیخ بوده و تمام ادبیاتش از قران بهره گرفته شیخ بوده مولوی شاعر نامدار ما که در تاریخ بینظیر است با اشعار بیهمتایش شیخ بوده حکیم عمر خیام نیشابوری مغز ریاضی شیخ بوده هزاران هزار روحانی که در تمام علوم بینظیر بوده اند شیخ بوده اند باتشکر باغبان از دیار شهید رجایی قزوین
پاسخ + +2 0 --
رضا 1399/12/19 - 09:53
ای برادر چرا از کلام حق نتیجه باطل می گیری؟ تمام این کسانی که اسم بردی از دست فقهای قشری خون به جگر شدند. تمام آثارشان گلایه از آزار فقیهان است. خدایی اش یک بار هم دیوان حافظ را بخوان در مورد تکفیر بوعلی سینا و ملاصدرا و دانشمندان بیچاره ی دیگر ایران هم کمی مطالعه کن تا بفهمی هر دقت فقها قدرت گرفتند در فلسفه و اندیشه را تخته کردند.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 10:10
چون شما باغبان ها همیشه جاده
صاف کن عقب ماندگی ملت هستید.
می دونید چرا خوشحالید؟
ناتوانی شما در بین طلاب رشد می کند،
شخصیت می یابد، مقام و پست
می گیرد. ناتوانی چون شما راه را برای طلاب هموار ساخته. حیف خون شهدای انقلاب.
پاسخ + +22 -5 --
بینقی 1399/12/19 - 09:46
برای آموزش قرآن، بچه ها را به هر کس خواستیم بسپریم، فقط به سعید خان طوسی نسپریم.
پاسخ + +9 -11 --
دکتر معلم 1399/12/19 - 09:57
آموزش فعالیت" یاد دهی _ یادگیری" یک تخصص است.فرض کنیم طلبه ای از حوزه علمیه بیاید و درس " دین و زندگی" که در حوزه دانش و آگاهی و سواد خودش است تدریس کند ولی فعالیت آموزش دهندگی و دانش افزایی به دانش آموز اصول و صلاحیت ها و تخصص هایی نیاز دارد از جمله؛ گذراندن واحد های روانشناسی کودک ، روانشناسی نوجوان، روانشناسی یادگیری، روشهای نوین تدریس،سنجش و اندازه گیری و شیوه های امتحان گرفتن و رعایت سطوح شناختی و یادگیری، آمار و انحراف معیارنمرات ِ کلاس، برنامه ریزی درسی، مشاوره تحصیلی، و بعد تخصص علمی فرد در سطح فوق لیسانس و بالاتر برای تدریس در آموزش و پرورش.... از این مسائل که بگذریم طلاب می توانند با شرکت در آزمون وردی دانشگاه فرهنگیان دوره چهار ساله تربیت دبیر را بگذرانند و از طریق قانونی و با کسب رتبه علمب می توانند به امر تعلیم و تربیت بپردازند
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 10:14
ما میگیم نره جناب دکتر شما می گید بدوش.
ذهن و تفکر حوزوی خود را چه کنند؟
کت و شلوار بپوشانند؟
سکوت امروز هر معلم خیانت به آموزش کودکان این سرزمین است. کودک امروز و فرداها.
جناب دکتر تحجرتان خجسته باد.
پاسخ + +2 0 --
فاطمه 1399/12/19 - 11:28
کاش اول یک مقدار مطالعه کنید بعد نظر بدهید
فرزند من هم حوزه خونده هم دانشگاه شهید بهشتی تهران
اما خودش می‌گه دانشگاه، کشکه
در ضمن تو حوزه تمام مطالب روانشناسی و روشهای تدریس وکلای داری و سنجش و ....آموزش داده میشه
واقعا براتون متاسفم
در ضمن فرزند من هیچ نیازی ندارد بره استخدام آموزش پرورش بشه و داره درسش رو ادامه میده
اما اگه طلبه ای پیدا بشه و این زحمت رو قبول کنه به داد بچه های ایران رسیده و نجاتشون داده
پاسخ + +2 0 --
محمد 1399/12/19 - 11:39
وقتی میگن جذب می‌شوند یعنی باید اولا در آزمون استخدامی شرکت کنند و در دوره های آموزشی نه این که از حوزه مستقیم بیان مدرسه
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 13:21
فاطمه خانم مشکل مال فرزند شماست
ربطی به ۱۴ میلیون دانش آموز و یک و نیم میلیون معلم نداره.
افتخار کن و بهره ها ببر.
فرزند شما عاقبت به خیر شده
فلاکت خانه را میخواهد چه کند.
نجات بچه ها منتظر چون شماها نیست.پای خودتون را از گلیم بکشید
هنر کردید.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 19:13
آقای پورسلیمان از چنین دکتر معلمانی
چه انتظاری دارید؟
پاسخ + +2 0 --
علی پورسلیمان 1399/12/19 - 21:38
دوست عزیز

درود

همه می توانند نظرات خودشان را آزادانه بیان کنند اما برای ما تمام فرضیه هایم به اثبات رسید !

این که این مدعیان علم و سواد و مروجان مدرک زدگی و مدرک گرایی در آموزش و پرورش ، محافظه کارترین و فرصت طلب ترین هستند !


این ها حتی در کانال خودشان هم این خبر مهم را کار نکردند .


بیش از این انتظاری نیست ....


پایدار باشید .
پاسخ + +22 -9 --
ناشناس 1399/12/19 - 10:30
وزیر آموزش و پرورش می بایست استیضاح شود. ایشان با سواستفاده از
شرایط کرونایی و قطع ارتباط با
زیرمجموعه خود، طی یک سال سکوت نقشه حضور طلاب در آموزش و پرورش را کشیده اند و برای آنها دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان ترتیب
داده اند.
وزیر از فضای سکوت با یک تیر دو نشان زده کمبود معلم را رفع کرده تا حدی که امروز می گوید راه آموزش و پرورش بعد از این بر روی معلم غیرحرفه ای مسدود خواهد شد!
و تیر دوم ایجاد فضای مطلوب برای نظام سیاسی با حضور مستقیم طلاب در کلاس های درس، و شستشوی ذهنی کودکان با سلیقه حوزوی و مذهبی.
چرا صدایی از دانش آموز و اولیا نیست؟
راستی اگر کرونا و تعطیلی مدارس نبود
وزیر چنین جسارتی داشت؟ رسما علیه نظام آموزشی کودتا کرده و مجرم هست.
پاسخ + +2 0 --
محمد 1399/12/19 - 11:37
آره بابا شما راست میگی
حکومت نظامی اعلام کن
مگر این قشر چکار کرده اند که این قدر از حضورشان در آموزش وپرورش ترس دارید
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 13:21
نمی فهمید دیگه نمی فهمید.
پاسخ + +24 -7 --
ناشناس 1399/12/19 - 11:14
کوروش آسوده بخواب
نظامیان نامزد ریاست جمهوری شده اند
و
طلاب آموزش و پرورش!
پاسخ + +12 -22 --
فاطمه 1399/12/19 - 11:20
من همیشه به عنوان اعضای انجمن اولیا و مربیان در مدرسه فرزندانم حضور داشتم
بجز سالهای معدودی بقیه ایام مدرسه دارای پویایی لازم و آموزش درست اسلام که زندگی ساز است نبود.مگر نه اینکه بزرگان علمی کشور قبل از رشد غربی‌ها بهترین بودند اما با فاصله گرفتن از مبانی دینی روز به روز رو به افول گذاشتیم و از اصل خویش دور شدیم . به امید روزی که دوباره دین بتواند نفس تازه‌ای به کالبد نظام تعلیم و تربیت برساند
ان شاءلله
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 13:25
اسلام در مدرسه چکار داره؟
میگم آخه ما روز به روز داریم صعود
می کنیم. اینم سیاسته که بدون دین
نتونه پیش بره.
مدرسه جای آموزش هست. فاطمه خانم تو خونه نماز روزه یاد دادی
اسلام محکم شده. برو سایت حوزه.
پاسخ + +2 0 --
حمدالله 1399/12/19 - 17:44
رشد کشور مال موقعیه که دین از سیاست جدا بود اشتباه نکن
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 19:14
جناب حمداا.... دقیقا.
دین سیاست را عقب مانده ساخت.
پاسخ + +12 -18 --
محمد 1399/12/19 - 11:35
روحانیت هم مثل دیگران در آزمون استخدامی شرکت میکنند وجذب ب آموزش وپرورش می‌شوند و هیچ گونه امتیازی به خاطر روحانی بودن ندارند
ثانیا باید در دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند
ثالثا معلم کار آمد وانقلابی ومستعد وسالم در آموزش وپرورش لازم است فرقی ندارد که این معلم روحانی باشد یا ازاد
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 13:27
انقلاب ۴ دهه پیش تموم شد واسه
خودتون سفره باز نکنید.
تا قیامت پرچم انقلاب عَلَم نکنید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:38
اگه منظورت همون ماده 28 باشه ینفرشونم نمیتونن بدون هیچ سهمیه خاص قبول بشن
پاسخ + +19 -9 --
ناشناس 1399/12/19 - 13:36
ننننننننننه.دست نگه دارید.حوزه دشمن دانشگاه و مدرسه است.
پاسخ + +11 -17 --
معلم 1399/12/19 - 13:52
سلام . من ۶ سال معلم هستم
اینجوری ک فرهنگیان عزیز میگن نیست
بعضی از روحانیون هستن ک انصافاً خیلی بالیاقت تر از بعضی معلمین هستن
اون روحانی ک میاد درس میده در راستای معارف اسلامی تدریس میکنه خیلی بهتر از معلمین دیگه
ببینید معلم باید اسوه حسنه و الگو باشه نه اینکه به راحتی بی حرمتی کنه هرچند ک معلمین بعضیاشون از ادب و احترام چیزی نمیدونن ، چه بسیارند معلمینی که تو مدارس بی دینی رو ترویج میکنن. میخوام بپرسم این ۴۰ سالی ک روحانی تو آموزش و پرورش نبود و فقط خود شما معلمین بودین چه گُلی به سر آموزش و پرورش زدین
الحمدالله به لطف و بزرگواری شما بی سواد نداریم ک قریب به ۶۵ درصد جوانان رو بی سواد بار آوردین و فقط حقوق خودتون براتون مهمه نه سواد بچه های مردم
سعی کنید وجه اصلی خودتون رو بروز ندین
حالا که یه عده ای میتونن دلسوزانه تر کار کنن نمیخواد ناراحت بشید ماهم در کنارشون کار میکنیم باهم
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 14:55
اونا هم بیاین اینجا دلسوزی یادشان
میره.
پاسخ + +2 0 --
عبدالرضا 1399/12/19 - 17:46
بنده با بیست وشش سال سابقه عرض می کنم که با توجه به چیزهای که ما دیدیم و تجربه کردیم اشتباه می فرمایید. احساسی صحبت نکنید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:39
آزمون استخدامی بده قبول بشه که عمرا قبول بشه بعدا بیاد. البته بدون سهمیه خاص واسشون با بقیه رقابت کنه
پاسخ + +11 -13 --
طلبه 1399/12/19 - 14:00
سلام
بزرگوار معلم باید الگو و اسوه حسنه باشه
چرا با حرف زدن بی منطق و غیر علمی ظلم به عده ای میکنید بنده ۵ سال معلم بودم و روحانی هستم
هر سالم وقتی ارزیابی و امتیاز گیری میکنن بین دانش آموزان بین تمام معلمایی که تو‌ مدرسه هستن ، که خودم تنها روحانی ام از باب ارزیابی علمی ، اخلاقی و زحمت وعلاقه اول میشم . واقعا بی انصافیه ایقد بی احترامی به طلاب بزرگوار اونام زحمت کشیدن درس خوندن شما از عده ای دلخور هستید میخواید همه رو با یه چوب بزنید
این دور از انصاف و مردانگی هس
پاسخ + +2 0 --
طاهره 1399/12/19 - 17:49
اشتباه شما اینه که موضوع را غلط فهمیدید کسی به طلاب توهین نکرده است اما طلاب گرامی کارهای زیادی در حوزه دارند که انجام نمی دهند آن وقت می خواهند در مدرسه ها چه کار کنند. حاصل ورود طلاب را به مدرسه خواهید دید مطمئن باشید به نفعتان نخواهد بود. ماجرا خیلی کشدار است.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1399/12/25 - 17:09
طلبه ارجمند ظلم هجوم شما به آموزش و پرورش ننگ تاریخی است کدام حسنه؟ حسنه ای باقی نگذاشته اید.
حسنه آن است که نیایید . حرام است
آمدن شما. پس گناه کنید.
پاسخ + +1 0 --
دبیر شیمی 1399/12/25 - 17:45
از غلطهای املائی شما مشخصه که خیلی عالم هستی، ببین عزیزم به هر کی میگی به ما نگو!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:41
لطف میکنید روند جذب در آموزش و پروش رو هم بگید آزمون استخدامی آمدید؟ اگه دادید با بقیه رقابت کردید یا فقط رقابت بین خودتون بوده؟
پاسخ + +13 -14 --
حمید 1399/12/19 - 14:03
سلام. حق همه انسان ها است که در رشته ای درس خواندن جذب شوند خطاب به همه کسانی که چشم دیده روحانیون به جای اعتراض درس بخوانید تا علم بیشتری داشته باشید و اعتراض بیهوده هم نکنید خدارو شکر طلبه ها ورود پیدا کردن به تعلیم و تربیت البته بی احترامی به کسی یا قشری نباشه خطاب به همه است درس بخوانید علم تون را زیاد کنید نه اعتراص
پاسخ + +2 0 --
تهمینه 1399/12/19 - 17:50
من هم نظرم همینه. طلبه برود طلبه تربیت کند معلم هم دانش آموز تربیت کند. اگر قبول ندارید اجازه بدهند معلمها هم بیایند حوزه تدریس کنند.
پاسخ + +1 0 --
محسن 1399/12/20 - 01:57
سلام برادر
مثلا چه کاری هست که توی حوزه مونده که حوزه بی خبره
البته بنده سطح ۳ حوزه
و دانشجوی ترم آخر دکتری از دانشگاه تهران
و تخصصم جامعه شناسی هست
طلاب دروس تخصصی خودشونو تدریس می کنن نه غیر
شما اشتباه برداشت کردین
پاسخ + +11 -17 --
ناشناس 1399/12/19 - 14:18
من یه روحانی یه دوره پودمانی به عنوان مربی برای معلمین رسمی رفتم و با معلمان با سابقه دینی عربی و قرآن دوره داشتم خدا شاهده تو احکام اولی مشکل داشتند فقط یه چوب بگیرن دستشون و بچه ها رو ساکت کنن !متاسفانه با وجود بعضی معلمها آموزش به سختی وجود داره ولی هیچ تربیتی وجود نداره!خودشون هم خوب میدونن جلو طلبه ها کم آوردند یه طلبه تمام عمرش رو عربی خونده و تو بحث اخلاقی خیلی سرتره !چشم ندارن تو هر مدرسه ای یه روحانی ببیند!
پاسخ + +1 0 --
طباطبایی 1399/12/19 - 17:51
مشکل ما احکام اولی نیست. مشکل رانتخواری و حق کشی است که در حکومت عدل علی زیاد شده
پاسخ + +1 0 --
محسن 1399/12/20 - 01:58
چنانچه توانایی تدریس سطوح دارن بسم الله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/21 - 15:14
خوب هر ساله داره آزمون استخدامی برگزار میشه بیان شرکت کنن و قبول شن دیگه این سهمیه 25 هزار نفری رو میخای چیکار. اگه رقابت باشه یه نفرشون هم قبول نمیشن.
پاسخ + +7 -10 --
حمید 1399/12/19 - 14:19
حوزه وی هاهم شایشته اموژش و پرورش ند. خداروشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/25 - 17:10
خوش خیال بدکردار!
پاسخ + +7 -14 --
ناشناس 1399/12/19 - 14:38
خوبه دیگه هرچی اشتباه و مشکل آموزش و پرورش است افتاد گردن طلبه ها! آزمون استخدام کشوری برگزار میشه و هر کسی که توانایی بالاتری داشت در آزمون قبول میشه ‌‌‌‌‌ ضمنا از دانش آموزان سوال کنید که برایتان بگویند برخی معلمان چه صحبت ها و مطالب غیر دینی و اخلاقی که سر کلاسها به خورد بچه ها نمیدن! اگر طلبه استخدام آموزش پرورش میشه در حیطه‌ی تخصص خودش است مثل عربی، دین و زندگی، فلسفه.... در کنارش در تربیت دینی فرزندانمان هم تلاش می‌کنند. با احترام به جامعه زحمتکش معلمان کشور ولی به نظر این تعداد که این نامه را نوشتند دغدغه ی فرهنگی نداشته و فقط در پی به حاشیه کشیدن مسئله هستند
پاسخ + 0 0 --
صبایی 1399/12/19 - 17:53
کسی مشکل را نینداخته گردن طلبه ها. مشل عدم شناخت شما تفاوتهای آموزش و پرورش و حوزه است. حکومت ایدئولوژیک مطمئنا به ضرر دین است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:44
تو این آزمون با بقیه رقابت میشه یا فقط خودت نید و خودتون
پاسخ + +2 -6 --
ناشناس 1399/12/19 - 15:24
احسنت خوب گفتی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:10
دقیقا من در دوران تحصیلم یه معلم دینی خوب ندیدم

یک بار یه طلبه اومد درس دادبه ما کیف کردیم

تا متوجه شدیم درس عربی وفلسفه ودینی چی بود

جای تاسفه اینا دنبال عقاید باز هستند

که بشینن روی صندلی حقوق بگیرن

والا دلشون برای بچه های کشورمون نسوخته

تعجبی نداره معلم ریاضی که ساعتش میخواد
پرکنه بیاد دین وزندگی برداره

بعد بگه خانواده ام آمریکا هستند بچه کارگر هم آدم
حساب نکنه

هرکسی که بازتر بی ادب تر غربی تره پدرش یه کاری
هست اهمیت بده

اینا همون فرهنگیانی هستند که توتدریس شیمی موندن

برای پر کردن ساعت عربی درس میدن ادعا دارند

جمع کنید بابا همون فرمول شیمی ده بار از روی کتاب

میخواند بازهم بلد نیستی

بعد میاد طومارمی نویسید طلاب نباشند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:20
در واقع کاری کرده اند که ملت عقده ای
شده اند . کامنت ها را نگاه کنید . بیشتر از منطق و عقل ، عقده ها با هم
درگیرند.‌
۴۱ سال با بی کفایتی جایگاه ارزشی معلم را آسیب پذیر ساخته اند که امروز اینجا عقده گشایی شود.
پاسخ + +7 -12 --
ناشناس 1399/12/19 - 16:15
دوستانی که این نامه را امضا کردید اصل مشکل را بگید.مشکل آموزش و پرورش استخدام یا عدم استخدام طلاب نیست.طلاب با تعداد واحدهای خیلی بیشتر از دانشگاه فارغ التحصیل میشن و دروسشون هم پربار و سنگین هست.بنده کارشناس ارشد دانشگاه این مملکت هستم و به جرات میگویم بار علمی دروس حوزه در تمامی رشته ها بالاست.و ما باید پای صحبتی که میکنیم بایستیم و روز قیامت باید پاسخگو باشیم.
پاسخ + 0 0 --
سحر 1399/12/19 - 17:55
شما اشتباه می فرمایید.
پاسخ + +7 -14 --
ناشناس 1399/12/19 - 16:16
هر ساله آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تمامی رشته ها از کتب دانشگاهی سوالاتش طرح میشه و طلاب هم برتی قبولی در این آزمون شرکت میکنند و نفرات برتر چه دانشجو باشند چه طلبه برای مصاحبه دعوت میشن ، حالا این دقیقا کجاش اشکال داره ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:46
اینجاش اشکال داره که سهمیه خاص برای جذب داده میشه و اونا فقط بین خودشون آزمون میدن اگه با بقیه رقابت کنن هیچ ایرادی نداره
پاسخ + +5 -12 --
میثم 1399/12/19 - 16:53
خودم ۱۲ سال در مدارس درس خوندم
اگر رویه این نویسندگان در این مدت درست بود وضعیت مدارس اینگونه به تباهی کشیده نمیشد
اگر شما درست کار کرده بودید سطح سواد و علم بچه های نردم اینگونه نبود
اکر شما دلسوز بودید الان وضعیت اخلاقی مدارس به اینگونه نبود
شماها از سطح سواد و علم طلاب خبر ندارید تا اون رو مقایسه کنید با مدارس پس لال شید
واقعا متاسفم برای شماها که بخاطر نون خودتون دارید اینگونه جلوی کار و حرکت صحیح رو میگیرید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:07
میثم عزیز
معلم خود قربانی است. کاسه کوزه را
سر ما نشکنید و وجدان خود را راحت نسازید و یا عقده های خود را فرافکنی
نکنید.
۴۱ سال بجز یک وزیر، بی کفایت ترین
افراد وزیر شده اند، دهه ها همان معاونان بی لیاقت معاون همان وزیر
بی کفایت شده اند.
لطف کن این سایت را یک چرخ بزن
ببین مقصر اصلی کیست.
ما معلمان هم واسه همین ناراحتیم.
چون اوضاع بد در حال بدتر شدن است
و نمی فهمیم.
ما ایرانی ها عادت داریم برای درمان
یک مشکل ، مشکلات دیگر را بر آن
تحمیل سازیم و بر حجم آنها بیفزاییم.
ما فرار از حل مشکلات را بیشتر می پسندیم چون یاد نگرفته ایم آنها را در جای خود و با درایت حل و فصل کنیم.
ورود طلاب بر مشکلات خواهد افزود.
شما فقط می گویید طلاب هم درس خواهند داد، ظرایف تربیتی را
نمی بینید و یا نمی خواهید بفهمید.
با استبداد و زورگویی امیدی به آینده
کودکان و این کشور نیست.
ما درمان می خواهیم نه مُسکنی که با درد هیچ تناسبی ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:19
همون بگو بیکار هستند وزیر بیاد مدرسه ببینه الان برخی
ازمعلم ها واقعا به افتضا کشیدن تعلیم وتربیت رو
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:32
ناسپاسی فرهنگ این ملت است. ما هرگز دستت
درد نکند نمی شنویم. بتازید جانا بتازید با تمامی
عقده های تان.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 20:38
احسنت باهات موافقم
پاسخ + +5 -15 --
حمید 1399/12/19 - 16:59
سلام اگر همین روحانیت نبود شما درکجا به سر می بردید من که خودم که معلم هستم خیلی ازوجود روحانیون استقبال می کنم از شما هم درخواست دارم که بی حرمتی به روحانیت نکنید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:10
شما تشریف ببرید حوزه، حظی وافر برید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:41
به نظر من به عنوان معلم روحانیت چیزی زائد در جامعه است.
پاسخ + +4 -13 --
ناشناس 1399/12/19 - 17:44
باز طلبه ها یکم سواد دارن
معلمای الان که با نمره کلویی از دانشگاه فرهنگیان اومدن بالا چی میگن
پاسخ + 0 0 --
رضا 1399/12/19 - 21:20
هنوز وارد نشدید دارید می کوبید توی سر معلمهای بیچاره. وای به وقتی که تشریف بیاورید. بیچاره معلمها.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 21:34
یاشا رضا خان یاشا.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:47
همون روحانیکه میگید اگه سواد داشت از همون دانشگاه فرهنگیان قبول میشد دیگه نیاز به این سهمیه خاص نداشت
پاسخ + +2 -12 --
مهدی 1399/12/19 - 19:20
همه میدونیم تعداد طلبه ها اینقدر کمه که امکان تاثیر گذاری بصورت نیروی انسانی رو در آموزش و پرورش ندارن. اما چه کسی شک داره که سیستم حوزوی به شکل سنتی و نه مدرن امروزی دارای راندمان بالای علمی بود؟؟؟
چرا چشم دیدن هم رو نداریم؟

در ضمن همه قبول داریم که سیستم آموزش و بهصوص پرورش ما در ایران بشدت فشل شده و نسخه های خارجی هم در ایران یا خوب اجرا نمیشن یا اثر نداشتن.
راه حل اگه کمک از سیستم حوزه که هیچ اگه دست هر کسی باشه بایداستفاده کرد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 21:35
۲۵ هزار کمه؟
سفارش بدین یه میلیون هم تشریف
بیاورن قربان!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:48
هیچ راندمان ندارن اگه آزمون با بقیه برگزار بشه یه نفرشون قبول نمیشن
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 19:51
علاقمندان یادداشت زیر را در همین سایت مطالعه کنند:

تعلیم و تربیت را به اهل فن واگذارید !
پاسخ + +6 -9 --
ناشناس 1399/12/19 - 20:09
واسه همین سازمان پژوهش عکس دختران و زنان کتب درسی را اول
حجاب دار کردند تا برای طلاب محترم
زشت نشود. گناهکار نشوند و امن و امان!
بیچاره پروین اعتصامی در گور
خنده اش گرفت واسه هد سرش.
پاسخ + +3 -9 --
ناشناس 1399/12/19 - 20:31
احتمالا این جنابان به خاطر هزینه های میلیارد دلاری که برای از بین بردن فرهنگ اسلامی، کردن این همه داد وهوارشون بلند شده الان بچه ها توی مدرسه غیر از بی بند و باری و دین گریزی چیز دیگه ای عایدشون نمیشه.
و اکثر معلم هایی که هستن بی سوادن حتی درک این رو هم ندارن که بچه ها با هم فرق دارن.حضور طلابی که رشته علوم تربیتی در حوزه علمیه خوندن خیلی موثر خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/19 - 21:30
همین کاری که میگید رو دین کرده
جانا. بی بند و باری برخاسته از دین گریزی. باقی قصه را فرداها گوش کن.
پاسخ + +4 -11 --
جواد 1399/12/19 - 21:46
با سلام خدمت فرهنگیان عزیزم که این نامه پراز توهین رو نوشتن اول شما بی ادب بی تربیت هنوز یاد نگرفتی توهین نکنی این برمیگرد به تربیت شما درخانواده که معلومه .دانش اموزانی که بنده میبینم جز فحش دادن چیزی یاد نگرفتن از اسلام که هیج از دین که هیچ از قران که هیچ بلد نیستن اخه .بی تربیت شما معلمی شما که همه چیو از کتابا پاک کردین شما که درس ایثار درس دوس داشتن حذف کردین به جاش درس دوست دختر گرفتن یاد میدن اخه موندم اون جامعه ای که شما میخواین درس کنید چی میشه کاش دو کلمه سواد داشتی
پاسخ + +3 -10 --
ناشناس 1399/12/19 - 21:47
سلام
این حرکات که معلومه برای چیه. ولی اونایی که میگن اگر معلم روحانی باشه تخصص نداره معلومه نه از روحانیت چیزی نیدونه نه از معلمی. اینها با دین و فرهنگی که روحانیت با خودش میاره مشکل دارن نه بی تخصصی. اگر مشکلشون تخصص باشه اون دوره ای که معلمها میبینن برای یک روحانی که در علوم
ختلف تخصص داره هیچ کاری نداره
پاسخ + +3 -11 --
جواد 1399/12/19 - 21:50
چی بلدی گدا چی داری تو هنوز .ما وارد میشیم به کوری چشم توهم که شوده وارد مدارس میشیم لااقل از بی بندباری شماها جلوگیری کنم برامون کافی از کثافت کاری شما جلو گیری کنیم کافی برامون
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/20 - 09:36
استغفرا.....
پاسخ + 0 0 --
فرزادسلیمیان 1399/12/21 - 02:12
میشه بفرماییدکدام معلم سرشما کدام کثافت کادی را انجام داده که اینچنین کینه بدل گرفته اید؟من خودم معلم مربوطه را به منکرات معرفی کنم.
پاسخ + +2 0 --
توجه کنیم 1399/12/19 - 22:32
لطفا به اصل مطلب توجه کنیم مشکل حضور روحانیون نیست. نامه به موضوع خیلی مهم تری پرداخته که متاسفانه مورد توجه قررا نمیگیره .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 09:41
شما بفرمایید به چه چیز؟
پاسخ + +2 -10 --
ناشناس 1399/12/20 - 01:11
باسلام
فراموش نکنیم در زمانیکه در دنیا صحبت از شرق و غرب
بود امام خمینی ره برای انسان ها راه سومی که فراموش
شده بود رو یاد آوری کردند. مدرسه،اداره،سازمان،ارگان،و...
روحانیت مخلص و دین فهم و بصیر واز خودگذشته اونجا
نباشه یا حداقل حرف های نباشه میشه همون شرق و غربی
که براش جنگیدیم و شهید دادیم .مدارسی که فکر انسان
روپرورش میدن چه بهتر که دست اهلش باشند روحانی یا طلبه
یا معلمی که اینها دلسوز و دین فهم باشند.
با کمک به همدیگه برای فردا، آدم بسازیم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/20 - 09:35
طلاب نیامده بوی عنبر آمده! بَه بَه
پاسخ + +1 -12 --
کاظمی 1399/12/20 - 01:15
یا سلام
بینی و بین الله بر چه اساسی این اعتراض را وارد میدانید
آیا طلاب مثل شما آزمون نمیدن با این حال که خیلی بهتر از شما هم علم دارند و هم لیاقت
اگر توانایی علمی دارید بفرمایید از طریق آزمون خود را با آنان بسنجید این که گله نداره
مگر بدون آزمون قبول شدند که این طوری اعتراض میکنید
افسوس بر طرز فکر چنین معلمانی که بالای سر فرزندان ما هستن
لطفا اول فکر کنید بعد اعتراض
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 09:39
آزمون را واسه همین عَلَم کرده اند که
منطقی دیگر سدمعبر نشود.
از کجا معلوم با شرکت در این آزمون
خواهند آمد؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/21 - 15:08
نه نمیدن اگه امتحان میدادن هر ساله آزمون برگزار میشه دیگه سهمیه 25 هزار نفری دیگه چیه
پاسخ + +4 -3 --
سهرابی 1399/12/20 - 01:38
برخی از دوستان در بیان نظرات و دیدگاه های خود جانب تحمل و تامل را رعایت نکرده اند .گزیده گویی ،سنجیده گویی ،دلایل قوی و معنوی در بیان دیدگاه خود شرط عقل است و انصاف .
روشن است که "فضل جای دگر نشیند "
دوستان عزیز
جولاهه اگرچه بافنده است /نبرندش به کارکاه حریر.
تمام بحث همکاران شجاع و توانای ما در این نامه بر سر این موضوع مهم و بنیادین است که آ.پ خانه ایدئولوژی است.
دستگاه تعلیم و تربیت جولانگاه ترکتازی نیست .
مدنیت در آ.پ ایجاب می کند که کار خسرو را به خسرو واگذاریدکار مسیح را به مسیح .
بدیهی است که مسببان چالشها و مشکلات ساختاری نهاد آ.پ نمی توانند "پیامبران رهایی بخش "باشند .
دستگاه تعلیم و تربیت برای برون رفت از چالشهای طاقت فرسای خود ،نیازمند آدم های شجاع ،توانا ،دارای برنامه ،صاحب عزت نفس و برخوردار از تساهل مدنی است.
افرادی که بین "منصب عمومی " و خیر همگانی با منصب شخصی شده و منفعت شخصی تفاوت قائل نیستند نمی توانند در این عصر و این زمانه راهی بسوی شکوفایی و فرزانگی فرزندان مملکت پیدا کنند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/20 - 09:33
عجب انشایی! فصل بهار را هم توصیف
می کردید جناب خردمند!
پاسخ + 0 -10 --
ناشناس 1399/12/20 - 02:36
تمام نظرات ناپخته و نسنجیده. هم مخالفت هم موافق همشون اول حرف زدن بعد فکر کردن. البته اگه فکر کرده باشند. یکم احساسی صحبت نکنین میتونین اشتراک افتراقاتونو حل کنین. جدل نمیخواد که.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 09:38
جدل نیست ، مناقشه بعد مرگ سهراب
است.
پاسخ + +4 -18 --
شهربانو هماورد 1399/12/20 - 05:37
حصور طلاب بسیار لازم و مفید هست و تدریس دروس عربی .قرآن .هدیه ها .دین و زندگی و و دروس تربیتی در تخصص ایشان هست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 09:37
شما بفرمایید پیش اساتید مفتخر شوید.
پاسخ + +15 -2 --
ناشناس 1399/12/20 - 18:51
آخه نیست دین و ایمون مردم را تو این چهل سال بالا بردن می خوان بیان مدارس رو هم به گند بکشن قدمتون روی چشمدتشریف بیارید ببنیم چه گلی به سر آموزش و پرورش می زنید
پاسخ + +1 -13 --
معلم ادبیات فارسی 1399/12/20 - 19:06
همکاران عزیزم چرا حسادت میکنید استخدامی آموزش و پرورش کاملا فضای رقابتی هست هرکی اصلح تر باشه قبول میشه اتفاقا وظیفه اصلی روحانیت تعلیم و تربیت هست وطلاب توانایی تدریس این دروس را داراهستند که می‌توانند از پس آزمون ومصاحبه اش بر بیان شما از لباس روحانیت خوشت نمیاد اکثرشون در مدارس کت و شلواری اند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 09:36
کسی که نمی فهمد، نمی فهمد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/21 - 15:07
25 هزار یعنی آزمون بین خودشون و نه با بقیه. اگه اینطوره هرسال داره آزمون استخدامی برگزار میشه اگه سوادشو دارن قبول شن
پاسخ + +9 -1 --
ناشناس 1399/12/20 - 20:57
برای تفکر متحجرانه کسانی که معلم
هستند بسیار متاسف هستم.
امیدی به آموزش و پرورش این کشور
نیست. یکی از نهادهایی که متلاشی
خواهد شد همین نهاد است.
ثبت است بر جریده عالم خیانت ما!
پاسخ + +1 -8 --
معلم ادبیات فارسی 1399/12/20 - 21:42
ما که 27ساله داریم با کار سبک و حقوق تپل میگیریم بازنشست می‌شیم بزارید طلاب حوزه که متخصص این رشته هاهستند بیان و به وظایف شرعی و قانونی شان عمل کنند 41ساله حکومت اسلامی شده ولی طلاب دینی معلم ن‌شدند واقعا مظلوم اند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 09:35
من می روم به جهنم آموزش و پرورش!
خیلی مَردید خیلی!
پاسخ + +2 0 --
حمید حسبن زاده 1399/12/21 - 16:55
" با سلام و احترام
آموزش و پرورش ما همان طور که می دانید یک آموزش و پرورش مرکزیت گرا می باشد.تصمیمی در مرکز گرفته می شود و به همه مجموعه های زیر دست ابلاغ می شود تا آن را اجرا نمایند، حتی در جزئی ترین امور آموزش و پرورش هم دخالت می شود، در این نوع آموزش و پرورش خلاقیت و تفکر می میرد و افرادی که فکر نو دارند از دایره تصمیم گیری ها به حاشیه رانده می شوند ، "دوراندیشی" که از شاخصهای جوامع پیشرفته است در مجموعه افراد محدودی با رنگ و بوی سیاسی، محبوس می شود و حلقه مفقوده تصمیم گیری ها برای آینده فهم این است که «منافع ملی بر هر چیزی ارجحیت دارد» ...
پاسخ + +3 -4 --
حمید حسبن زاده 1399/12/21 - 16:56
...
خود من با حضور طلاب در مدارس کاملا مخالفم اما همان طور که پیش تر گفتم این تصمیم گرفته شده است و بی شک گذشت زمان، دایره اجرای آن را وسیع تر کرده و خواهد نمود.اگر بخواهیم حضور یا عدم حضور طلاب در مدارس را به صورت غیرشخصی و عاقلانه تر مورد نقد قرار دهیم به طوری که مورد توافق هم معلمان و هم طلاب باشد، از نظر من باید قبل از اجرای آن ،مراجعه به همه پرسی صورت می گرفت.این خانواده ها و مردم هستند که باید برای آموزش و پرورش فرزندان خود نظر بدهند و تصمیم گیری نمایند. این موضوع آن قدر برایشان اهمیت داشت که بخواهند برای آن وقت بگذارند و پای صندوق های رای بیایند و انجام ندادن آن یعنی همان حلقه مفقوده یعنی همان آموزش و پرورش مرکزگرا با طعم و بوی سیاسی.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1399/12/21 - 20:19
سلام جناب آقای حسین زاده،

تمرکزگرایی در هر امری باعث خطا و اشتباه در تصمیم گیری است. نادیده گرفتن زیرمجموعه به عنوان هسته اصلی سازمان، نشان از سبک مدیریتی
خودرایی است که اصولا بجز تحمیل نظر، کاری به نفع عموم انجام نمی دهد.
پاسخ + 0 -8 --
حمید 1399/12/23 - 01:08
سلام. لازمه بگم این قدر مخالفت نکنید ورود به اموزش و پرورش رقابتی است هر کس علم و نمره اش بیشتر شود آن شالله جذب می شود. طلاب هم مثل دیگران سهمیه هم بهشون اختصاص ندادن همه جا انسان درس خون داریم هم تو حوزه و هم دانشگاه چرا این قدر بعضی ها مخالفت می کنند و بی احترامی. تا وقتی طلبه ها تو هر عرصه ای حضور پیدا کردن به صورت جهادی سیل. زلزله. کرونا همه گفتیم خوبن. حالا که می خوان بیان جذب شن اخو تخن دست بکشید مخالفین به جایی اعتراض درس بخونید تا تو آزمون موفق باشید خودم طلبه می شناسم به نمره فوق العاده قبول شده و دانش جو هم می شناسم بهتر از طلبه بوده. پس به جایی تخریب دنبال علم باشید. خدا رحم کنه بعضی از ما انسان نما ها را
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 09:13
زور اضافی می زنید. اگر کسی کاری
انجام داده وظیفه دینی اش را انجام
داده. قرار نیست پاداشش را با تخریب
آموزش و پرورش بگیره.
اجرکم عنداا....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 23:55
انسان نما؟!
نیومده همه رو حیوون میبینن وای به روزی که بیان.
پاسخ + +4 -1 --
Khalife 1399/12/23 - 19:48
دوستان عزیز فرهنگی ما که مخالفت خودمون را میکنیم ولی اگرهم کارساز نبود شما سعی کنید هرچه بیشتر علم ومهارت یاد بگیریدبااین روال اموزش وپرورش و وارد کردن طلاب هیچ کس دیگه به همچین مدارسی اعتماد نمی کنه شما هرچه بیشتر توانا بشید تا بتونید در مدارس ازاد یا به صورت خصوصی اموزش بدید،
این کامنت های اینجا راهم جدی نگیرید یه نگاهی به جامعه بندازید متوجه میشید مردم با طلاب موافق هستن یا مخالف.
آرزوی موفقیت روز افزون شما همکاران عزیز
پاسخ + +3 -15 --
حمید 1399/12/23 - 21:43
کوری چشم منافقین حضور پیدا می کنیم در 8 رشته
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/23 - 23:58
کوری چشم خودتون. منافق هم خودتونید. هم میخواهید از آخور بخورید هم از توبره. هم خمس و زکات هم حقوق و حق معلما. کارد بخوره به اون شکم که سیری نداره.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/25 - 17:28
همه منافق اند و فقط شما انسانید.
عجب مسلمانید؟
با این همه سطحی اندیشی حمید آقا
مبادا به ترکستان روید!
پاسخ + 0 -8 --
حمید 1399/12/24 - 01:33
یه دفعه تب نکنی. علم هرکس بیشتر جایگاهش بالا تر طلبه و غیره طلبه نداریم. هرکس درسش را خونده باشد موفق است من
پاسخ + +5 -3 --
فرزادسلیمیان 1399/12/25 - 16:25
به میمنت ومبارکی بادرایت مساجدراخالی کردید حال نوبت مدارس رسیده است.بابا با اینهمه انبارخالی میخواهیدچه کارکنید.برای کاربلد مسجد ومیخانه یکیست اگرشما توان ان راداشتید که حرفی مفید بزنیدالان مساجدما پر بود.آزموده را آزمودن خطاست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/25 - 16:54
احسنت. هدف آباد کردن نیست، تخریب و تحجر است.
اگر واقعا نیت خیر داشتند بدون حضور فیزیکی هم می توانستند به آموزش و پرورش خدمت کنند. با تبلیغات و حمایت از معلمان. اما دو چیز را
می خواهند تحقق بخشند:
۱) رهایی طلاب از بیکاری. آنقدر پرورش داده اند که زیادی هستند.
۲) ایجاد درآمد ثابت برای حضرات.

و صد البته شستشوی مغزی کودکان.
که البته با دین به دین گریزی کودکان
خواهند رسید. در واقع نوعی تز و
آنتی تز وسنتز .
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1399/12/26 - 14:44
مرتضی مطهری

از نظر فلسفه اجتماعی نه‌تنها اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسوولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسوول می‌سازد و افراد را ذی‌حق می‌کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‌کند... در نوشته‌های خود تصریح کرده‌ام که... هر مقام غیر معصومی که در وضع غیرقابل ا نتقاد قرار گیرد هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1399/12/26 - 14:46
مرتضی مطهری

روحانیت نه باید به طور مجموعه و دستگاه روحانیت وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانیون بیایند پست‌های دولتی را به جای دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت
و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌ها است حفظ کند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/27 - 19:37
جمله از حضرت امام خمینی است نه شهید مطهری.
پاسخ + 0 0 --
آسون 1399/12/27 - 19:43
شف...شگردم بود معلم دیکته میگفت هرخط 20 غلط ک...هم سوم راهنمائی 3سالی ماند رفتن حوزه الحمدلله نزدیک ایت...بشن حدارا شکرازدست ما کاره ای نشدن لا اقل حوزه درستشان کرد یی روز اقابی....امد بامدرک ارشد رفت کلاس چند لحظه باشاگردها اومد بیرون گفتند توی ضرب گیرکرد ازش پرسیدم چطوری شد گفت 20 سئوال شب دادند صبح امتحان ومعادل ارشد صادر شد که بعدا امور اداری ودانشگاه ومسئولیت ها (امسیت کردیا -اصبحت عربیا )یک قاضی وقتی علم زیاد داره ولی رویه قضاوت نداره نمیتون قاضی بشه یک معلم خیلی سواد داره اما رویه تدریس وکلاس داری نداره معلم نیس په رسد کهمشگل سواد هم داشته باشه قبلا ازروحانیون استفاده شد ولی جواب نداد خصوصا که باید با خلقیات جوانان اشنا باشید بله روحانی باسواد کار بلد معلمی هم داریم باید گزینش معلمی بشه چه ایرادی داره البت دلیل به حوزه رفتنش هم مد نظر باشه اکثر بزرگان دین وسیاست معلمین برجسته ای بودند والسلام
پاسخ + 0 -5 --
آسون 1399/12/27 - 20:03
اگه دانش اموز تقلب کرد اونو با این حرف که تقلب حرام نمیشه متقاعدش کرد سالهاست فاتحه اموزش وپرورش خونده شده بگذارید طلاب هم یی امتحانی بکنن خدا روچه دیدی شاید معجزه ای شد ناراحتی نداره اونم ادم مگه توی معلم اولش پرفسور بودی انشائالله درست میشه (دلم گرفت زین همه دلسوزی -----یارب مدی کن یکباره نسوزی ) سید گیسو خدا نگهدار دلسوزان معیشت
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/27 - 21:39
عجب فتوایی؟
آنچه را که می گویید عیب ندارد
ردای پدری تان نیست، سرنوشت
کودکان مملکت است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/27 - 21:53
معجزه معلمانی است که قدرت ادراک خود را از دست داده اند.
پاسخ + +2 0 --
حسنی 1399/12/29 - 07:04
با توجه به نظرسنجی سایت صدای معلم، بیش از ۵۰ درصد پاسخ دهندگان
مخالف حضور طلاب در مدارس هستند.یعنی ۵۵/۸ درصد.
۱۵ درصد نیز نقش آنان را در مدارس کم و یا بی تاثیر دانسته اند. یعنی مجموعا ۷۰/۸ درصد مخالف.
پس لطفا با جسارت و شهامت خود
ذیل این یادداشت ارزنده را با قید نام و اعلام مخالفت خود به نوعی هشتگی
راه بیندازیم که فردا بسیار دیر خواهد
بود.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1400/01/16 - 14:15
همه چیز و همه جارا بلعیدند یا فروختند، این هم رویش!
پاسخ + +2 0 --
لرکی 1400/02/15 - 15:16
روحانیت چرا وقتی جنگ شد کمترین تعداد به جنگ رفتن وکمترین شهید در حوزه روحانیت بوده روحانیت فقط کار راحت از ۱۵ سالگی بیمه میشن پیش دبستانی ددریم پنجاه سالش شده با ۲۵ سال کار بیمه هاش جمع کنی ۱۰ سال نیست انوقت اینا برا یه چیز دیگه رفتن حوزه که فی سبیل الله کار کنن والان به راحتی وارد اموزش وپرورش میشن تو ۸ رشته فقط به دلایلی می خوان راه پیدا کنن ولا حق نیست
پاسخ + 0 0 --
مهدی سلیمانی 1400/02/24 - 05:00
چرا برعکس امار میدی؟ حوزه بیشترین آمار شهدا به نسبت سایر اقشار دارند
پاسخ + +2 -1 --
فرزاد 1400/02/20 - 00:51
رضاشاه به مدرس پیام داد لطفا اینقدرپاروی دم ما نگذاریدمدرس درپاسخ پیام فرستاد لطفا حدوددم خودرا مشخص کنیدچون هرجا ورود می کنم اثاردم شما مشهوداست.این بزرگواران که به هیچ کس حق ورود واظهارنظردرموردمسایل دینی را با استدلال اینکه حوزه تخصصی است نمی دهند اما خودراذوالفنون اچارفرانسه دانسته وازمجری گری ماه عسل تا اشغال پست معلمی و...حضوردارند.
پاسخ + +14 0 --
ناشناس 1400/02/20 - 23:55
اگه واقعا شما سواد دارید هر سال آزمون استخدامی چه از دیپلم و دانشگاه فرهنگیان و چه از لیسانس و ماده 28 برگزار میشه دیگه این سهمیه 25 هزار چیه. این سهمیه یعنی شما سواد ندارید و نمی‌تونید با بقیه رقابت کنید و آدم بی سواد هم تکلیفش روشنه
پاسخ + +2 -14 --
ناشناس 1400/02/24 - 04:58
یک طلبه طوری تربیت شده که از نظر سواد در جایگاه بالاتر از اساتید دانشگاه است و متاسفانه این به مذاق عده ای خوش نیامده چون باعث واضح شدن بیسوادی شان خواهد شد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/25 - 01:17
خوب اگه سواد دارن هرسال آزمون استخدامی برگزار میشه. با این سوادتون با بقیه رقابت کنید و قبول شید. این 25 هزار ردیف استخدامی دیگه چیه. خودتونم میدونید نمی‌تونید با بقیه رقابت کنید. هستند افرادی که واقعا به خاطر علاقه و اعتقاد قلبی به حوزه رفتند ولی اکثریت افرادی که اونجا رفتن فقط برای استفاده از اینچنین سهمیه ها بوده ولا غیر. خلاصه اینکه اگه سهمیه خاص به شماها داده نشه درصد قبولیتون به مراتب از عامه مردم کمتره
پاسخ + 0 -6 --
مهدی سلیمانی 1400/02/31 - 00:08
متاسفانه این خبر کاملا کذب بوده و نگارندگان برای التهاب آفرینی و ضدیت با دین این مطلب را نوشته اند و هیچ اولویتی برای استخدام طلاب وجود ندارد و سهمیه 25 هزار نفری کذب است و جوابیه آموزش پرورش در مورد این خبر کذب هم منتشر شده است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/02/31 - 18:07
لطف کنید منبع خبر را ذکر کنید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1400/03/01 - 02:08
خود سایت آپ زده بعدش که دیدن که افکار عمومی بر علیه شونه خودشون حرف خودشون رو تکذیب کردن. از این اتفاقا تو ایران فراوونه
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1400/03/01 - 08:41
وزارت آموزش‌و‌پرورش :

استخدام ۲۵ هزار طلبه مرد و زن به عنوان معلم، اقدامی قانونی و در راستای اسلامی کردن مدارس است

وزارت آموزش‌ و‌ پرورش در پاسخ به روزنامه شرق درباره استخدام ۲۵ هزار طلبه مرد و زن به عنوان معلم در راستای اسلامی کردن مدارس، این اقدام را قانونی دانسته و اعلام کرده :
به‌كارگیری طلاب حوزه‌های علوم دینی در كسوت معلمی در مدارس مطابق قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش‌و‌پرورش مصوب سال ۷۵ مجلس شورای‌ اسلامی و آیین‌نامه اجرائی آن و همچنین مفاد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی كه به دانشگاه فرهنگیان اجازه داده است برای تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش‌و‌پرورش از میان دانش‌آموخته‌گان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی كشور و حوزه‌های علمیه مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت‌آموزی، دانشجو پذیرش كند، صورت می‌گیرد.
پاسخ + +3 -7 --
مهدی سلیمانی 1400/03/01 - 11:07
طلاب در حوزه برای اجتهاد تربیت می‌شوند و کسی که در حوزه دکتری می‌گیرد ارزشش برابر چندین دکترای دانشگاه است کلا 200 تا 300 هزار طلبه در کشور وجود دارد که حتی کفاف مساجد را نمی‌دهد حال با در نظر گرفتن مشاغل دیگر خیلی بعیده که اصلا حتی 10 هزار نفر حوزوی شرایط سنی را داشته باشد و بخواهد بیاید. و این خبر شما هم تکذیب شده و هم چیزی شبیه جک میماند
پاسخ + 0 -1 --
مهدوی 1400/10/04 - 11:35
سلام و عرض ادب

بنده هم تحصیلات حوزوی دارم و هم تحصیلات دانشگاهی در رشته کارشناسی ارشد تاریخ

الان تمام کسانی که این سال ها در حوزه با هم بوده ایم در کنار تحصیلات حوزه،دانشگاه رو هم در رشته های متعدد خوندند

بعضی از افرادی هم که وارد حوزه شدند خودشون کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مختلف دانشگاهی دارند

بنده یک معلم هستم حالا چرا شما گیر دادید فقط روی یک کلمه طلبه یا هدف شما چیز دیگری است.

یک نگاهی به بعضی از همکاران هم بیندازید !!!
پاسخ + 0 0 --
اسلامم آرزوست 1400/10/27 - 07:18
توی حوزه خواهران طلبه ها فقط ۲ واحد ادبیات فارسی می خونند، بر طبق کدوم دین و آیین و عقل و منطق شایستگی اینو دارن که بشینن سر جلسه آزمون استخدامی با دکترای ادبیات فارسی که ۳ بار کنکور داده و صدها واحد ادبیات پاس کرده رقابت کنه؟رشته های دیگه همینطور. شما چه دینی دارید؟ چرا برای رسیدن به منافع مادی و دنیوی خودتون از اسلام و دین مایه می‌گذارید؟ جامعه رو به گند کشوندین، اعتقاد و مذهب ملت رو گرفتید و هنوز دست برندارید نیستید، بابا اگه سواد دارید توی همون آزمون استخدامی با دانشگاهیان رقابت کنید قبول شید چرا سهمیه جداگونه دارید و در قالب طرح های تبعیض آمیزی مثل سرباز طلبه، طرح امین،. امام جماعت و.... موذیانه و ظالمانه میاد استخدام میشین؟؟؟؟؟؟؟ والله این حقوقا حرومه، هر چند که خودتون ذره ای به فتواهای که برای ملت میدین اعتقادی ندارین. خدا از بانیان ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی نگذره...
پاسخ + 0 0 --
:آسا امینی 1400/10/30 - 11:37
ترا خدا بگذارید همین نیمچه تعلیم وتربیت باقی بمونه همان ارتباط مدرسه وحوزه در گفتار بسه الهی انت هادی الامور ودافع الشرور سید گیسو

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.

نظرسنجی

آیا انتصابات یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش تاکنون بر مبنای معیارهای کارشناسی و علمی بوده است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

baner seday moalem 3

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور