صدای معلم

" مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تأکید کرده است که هر ایرانی مایل به اشتغال ، به طور متوسط در طول زندگی خود 23 سال کار می کند و حدود 30 سال ، خود و بازماندگانش مستمری دریافت می کنند "

سن بازنشستگی در ایران و استانداردهای جهانی؟

مینو امامی

سن بازنشستگی در ایران و استاتداردهای جهانی

سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای جهان بیانگر وضعیت اجتماعی و اشتغال آن کشور است. ما نباید فقط به مصالح خود بیندیشیم و اگر جامعه با ما همسو باشد و به دنبال عدالت اجتماعی ، ما نیز باید در مصالح جامعه سهمی به سزا داشته باشیم. بالا بودن سن بازنشستگی یعنی 64 سال و یا بیشتر ، پدیده ای است به نفع دولت و شاغلین. چون او بدین طریق فرصت دریافت حقوق ایام اشتغال را خواهد داشت و با بازنشستگی از میزان آن کاسته نمی شود. در ضمن با بالا بودن سن بازنشستگی ، فرصت افزایش حقوق بیشتری تا زمان بازنشستگی را خواهد داشت.

هر انسانی نیاز به فعالیت اقتصادی دارد تا نیازهای خود و جامعه را برطرف سازد. سن اشتغال در قراردادهای بین المللی 14- 64 سالگی است . ساختار جوان جمعیت ایران یکی از دلایل اصلی کاهش سن اشتغال تا 50 سالگی است. هر دولتی با سیستم آموزشی پویا و توسعه یافته خود روی کودکان کشور خود سرمایه گذاری می کند و هدف اصلی آن کسب مهارت ها و توانایی های لازم جهت برعهده گرفتن نقش فعال اقتصادی است تا آنان از جامعه بهره برده و همچنین بدان بهره برسانند. بررسی ها نشان می دهد بحران صندوق های بازنشستگی ، در سال های پیش رو آینده بازنشستگان را در معرض مخاطره ای جدّی قرار می دهد. وضعیت نامساعد صندوق های بازنشستگی ، توأمان با وضعیت نامناسب بیکاری در ایران خود عاملی برای ایجاد شرایط نامساعد زندگی هم برای جوانان و هم برای سالمندان است.
لازم به ذکر است که اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشکری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را اولین بار کوروش کبیر در ایران پایه گذاری کرده است .نکته قابل توجه آن که درایت ایشان نیز برای مدت خدمت 40 سال بوده است نه 30 سال.
اقتصاد هر کشور در سایه سه عنصر نیروی انسانی آموزش دیده ، منابع طبیعی و غیرطبیعی موجود و سرمایه گذاری ، رونق می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد. سرمایه گذاری آموزشی برای کودکان به منزله کسب تجارب و مهارت شغلی است و این امر در سنوات بالای خدمت یک فرد ممکن می گردد. ما فرصت بهره مندی از تجارب شغلی افراد را متأسفانه با بازنشستگی زودهنگام به کلی از دست می دهیم .اما یکی از دلایل پیشرفت های علمی کشورهای قدرتمند ، توجه به همین امر است. ما کشوری شکننده و تک محصول هستیم چون هرگز در این کشور از تجارب اندوخته شدۀ افراد در سنین 50 تا 64 سالگی ، استفاده نکرده ایم.
امروز ساختار جمعیتی ما به دلیل کاهش نرخ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و کاهش باروری که هر یک از فشارها و بحران های اقتصادی و صدالبته تغییر نگرش فرهنگی خصوصا از سوی زنان ،حاصل شده است، دیگر جوان نیست و جمعیت سالخورده در آن افزایش یافته است ، لذا عدم استفاده از 14 سال و یا حتی بیشتر از عمر پر برکت و مجرب شاغلین در جامعه ، خسران و سرمایه سوزی است.

سن بازنشستگی در ایران و استاتداردهای جهانی

جدول زیر نشانگر بالاترین سن بازنشستگی در بین کشورهای جهان است. (1)

ردیف  کشور  سن بازنشستگی مردان     سن بازنشستگی زنان          درصد شاغلین بالای 65 سال
1 -    نروژ       67                                      67                                         7%
2 -    ایسلند     67                                      67                                          6%
3 -    آلمان       67                                      67                                          9%
4-    ایتالیا       66                                       66                                          1%
5-   اسپانیا       65 -  67                              65-67                                       0
6 -  دانمارک      65- 67                              65-67                                       9%
7 -   ایرلند       65- 66                                65-66                                        8%
8 -  سوئیس    65                                       64                                            7%
9 -  آمریکا     62-67                                 62-67                                         20%
10 - انگلیس    65                                     60                                            10%

دقت کنید که این کشورها دارای ساختار جمعیتی سالخورده هستند و برای همین سن اشتغال در برخی از آنها حتی بیشتر از 64 سالگی است که البته شرایط اخیر بحران رکود در اروپا نیز بر این افزایش سن اشتغال به بالاتر از 64 سالگی ، تأثیر گذاشته است.
نکته مهم دیگر در این جدول ، همگامی زنان دوشادوش مردان برای فعالیت در سنین بالاست.
شاید اگر منصف باشیم باید بگوئیم شاغلین ما از لحاظ ضرایب اطمینان و امنیت شغلی از سطح بسیار نازلی برخوردارند و برای همین فرسایش روحی - جسمی شاغلان ایرانی بیشتر از این ده کشوری است که قادرند تا 67 سالگی فعالیت نمایند. حتی کودکان ما نیز دلمرده شمرده می شوند و کمتر دل و دماغ زندگی کردن رادارند ، و حاکمیت یک افسردگی همه گیر در جامعه ، توان و قوّت و سلامتی افراد را برای تلاش بیشتر ، ناممکن می سازد.

پس دولت باید در 4 مورد سیاست گذاری نماید :
اول افزایش سطح رفاه اجتماعی و ایجاد رگه هایی از شادی و خرمی در فعالیت های آموزشی - فرهنگی ، جهت تضمین سلامتی افراد .
دوم افزایش سن اشتغال و همزمان با آن ایجاد فرصت شغلی برای جوانان برخاسته از یک نظم متعادل.
سوم تقویت و حمایت از صندوق های بازنشستگی
چهارم رهایی از وابستگی به صنعت نفت و ایجاد اشتغال برای جوانان با توجه به منابع طبیعی غنی در کشور.

سن بازنشستگی در ایران و استاتداردهای جهانی

سن ورود به بازار کار در ایران ۲۸ سالگی است !
" سن بازنشستگی یکی از پرچالش ترین بحث های اقتصادی در بین دولت های جهان است و طرح این موضوع در هر کشوری سبب بروز بحث های بسیار می گردد. بررسی ها نشان می دهد که ایرانی ها به طور متوسط 14 سال زودتر از سن معیار سالمندی بازنشسته می شوند.
به دلیل بحران بیکاری در ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری جوانان 20 تا 25 سال نسبت به نرخ بیکاری متعارف جمعیت، سن ورود به بازار کار در ایران بیست و هشت سالگی است.
به این ترتیب انتظار برای بازنشستگی 23 سال پس از 28 سالگی ایرانیان ، یعنی در سن پنجاه و یک سالگی شکل می گیرد. این در حالی است که غالبا در دیگر کشورها افراد در سن 65 سالگی بازنشسته می شوند ، اما در ایران بیش از 3 میلیون بیکار حضور دارند که بخش عمده ای از آنان را جوانان تحصیلکرده تشکیل می دهند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تأکید کرده است که هر ایرانی مایل به اشتغال ، به طور متوسط در طول زندگی خود 23 سال کار می کند و حدود 30 سال ، خود و بازماندگانش مستمری دریافت می کنند.
بررسی ها نشان می دهد بحران صندوق های بازنشستگی ، در سال های پیش رو آینده بازنشستگان را در معرض مخاطره ای جدّی قرار می دهد. وضعیت نامساعد صندوق های بازنشستگی ، توأمان با وضعیت نامناسب بیکاری در ایران خود عاملی برای ایجاد شرایط نامساعد زندگی هم برای جوانان و هم برای سالمندان است.
بنابر این آنچه پیش از همه مسأله ساز است ، کم کاری ایرانی ها در فضای اشتغال و کسب و کار است ، زیرا رشد اقتصادی در سایه کار کردن می تواند افزایش یابد و از این رهگذر درآمد دولت نیز افزایش یافته و می تواند مزایای بیشتری را برای شاغلین به مرحله اجرا بگذارد." (2)

ما بعد چهار ، پنج سال خدمت معلمی ، شروع به شمارش معکوس و انتظار پایان خدمت خود را می کشیم که دلایل اجتماعی و فردی بسیاری موجب این روند معیوب اشتغال افراد است.
سن بازنشستگی در این مبحث برای تمامی شاغلین کشور مطرح شده است و آموزش و پرورش بخشی از آنان است. جوانان حق دارند معترض واقعیت این متن باشند اما منکر درستی آن هرگز .

1) سایت خبر آنلاین . کارمندان در بقیه کشورها در چه سنی بازنشسته می شوند؟ khabaronline.ir/news/310112 . ششم شهریور 1392.
2) سایت خبری جوانان ایران ، جی پلاس . https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-740152.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سن بازنشستگی در ایران و استاتداردهای جهانی

شنبه, 11 آبان 1398 16:34 خوانده شده: 3231 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +9 0 --
مدرس آزاد 1398/08/11 - 17:05
با سلام
در یک نگاه سریع پر از نکته بود
30 سال و 40 سال
آمار جهانی
گاهی اوقات سن (مدت زمان) ورود به یک پرونده قضایی تا خروج از آن به بیش از بیست سال می انجامد! چه جوانان شایسته آماده به کاری که ورودشان به این قبیل پرونده ها به قبل از 28 سالگی می کشد! و چه دخترانی که سالها منتظرشان می مانند! چه استعدادها که لهیده می شوند! و چه بهره ها که جامعه از آنان نمی برد!
یکی از دهها ضعف اینست که کار علمی با کار یدی ساعتی مقایسه شود! و یا معیارهای شایستگی و مفید بودن توهّم زده باشد! و چه دانشها که به واسطه نا اهلی های خصوصاً سیستمی، مستحق مرگ دانش شود!
و عجل فرجهم! دعائیست زیبا ! که برای خودخواهی ها بکار می رود و نه وفاداریها و از خودگذشتگی ها !
و ...
پاسخ + 0 0 --
دبیر مهربان 1398/08/13 - 17:02
برا معلم با کلاسهای شلوع دولتی بیش از ۳۰ سال دیوانگی است
پاسخ + 0 0 --
مدرس آزاد 1398/08/16 - 22:39
توجه: 23 سال کار و 30 سال بازنشستگی
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1398/08/11 - 20:46
امروز فردا برای مستمری بازماندگان
هم نقشه ای به نفع خودشان می کشند.
لابد بعد فوت پدر خانواده، اینها انتظار
دارند مابقی اعضای خانواده نیز بمیرند!
پاسخ + +2 -1 --
ناشناس 1398/08/11 - 20:48
سن اشتغال اگه 64 سالگی باشه
حقوق ما هم بیشتر میشه، منتهی با
کدام سلامتی و یا دل و دماغ!!
پاسخ + +2 -2 --
ناشناس 1398/08/11 - 21:04
ما ملتی تنبل هستیم.
پاسخ + +1 -1 --
عقیق 1398/08/12 - 10:23
جامعه ما با نگاه ناتوان، بیمار و از کار افتاده نسبت به زنان، آنان را تشویق به بازنشستگی با 20 سال خدمت
می نمایند. باید بجای این از دست دادن
فرصت اشتغال زنان، قدری بیندیشند
که چرا سلامتی زنان در مخاطره است؟
یا از این کشورها یاد بگیرند که با کدام. تمهیداتی، زنان را تا سن 67 سالگی
سرکار نگه می دارند؟
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1398/08/12 - 13:26
بازنشستگی بالای 20 سال برای خانم ها نداریم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/12 - 15:35
بیشتر خانم ها سی سال خدمت خود را
پر می کنند. شما مطلع نیستید. درصد کل نیست، شاید به طورتخمینی نصف به
نصف.
پاسخ + +4 0 --
هاشمی 1398/08/12 - 13:07
من الان ۴۶ سال دارم و۲۸ سال سابقه کار الان دیگر دیرم می شود که بازنشست شوم .۲۸ سال در این کلاس های شلوغ دوره ابتدایی کا ر کرده ام الان افسردگی گرفته ام.و فراموشی هم به سراغم امده است.وقتی ۴۳ دانش اموز رادریک کلاس می اورند .معلم فرسوده می شود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/12 - 16:23
افسردگی مختص کلاس درس نیست. جای جای کشور برای عده ای منبع و مأخذ افسردگی است. الان افسردگی مثل نان و پنیر 50 - 60 سال قبل است. عادی عادی. اتفاقا بازنشسته بشوید در ایام بیکاری آن هم در اوج جوانی ، افسرده تر خواهید شد. امروز فرصت از خونه بیرون زدن در ساعاتی خاص را دارید. فرصت با همکار و دانش آموز نشستن و برخاستن را. بعد بازنشستگی، حوصله بیرون رفتن بای پیاده روی را هم نخواهید داشت. امروز حداقل فعالید. آسمان همه جا یک رنگ است با توده های ابر افسردگی.
پاسخ + 0 0 --
bmw 320 1398/08/13 - 19:00
اگر مثل فلانی در سن چهل و چند سالگی مشغول اخذ سومین فوق لیسانس باشی فراموشی سراغت نخواهد آمد
پاسخ + +1 0 --
شهاب 1398/08/12 - 13:28
با توجه به بیکار بودن جوانان دولت باید بازنشستگی پیش از موعد با 30 روز حقوق را اجرایی کند تا اماربیکاری کاهش یابد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/12 - 15:31
راه حلی ساده و سطحی است، وظیفه
دولت ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری
برای آن است نه بازنشسته کردن
نیروهای فعلی در 50 سالگی.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/12 - 15:53
برادر ما هنوز از مصیبت سونامی
بازنشستگی خلاص نشده ایم، شما
توقع دارید باز به گل بنشینیم.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1398/08/12 - 17:28
بازنشستگی پیش از موعد با سی روز حقوق با توجه به وضعیت ولی هم برای شاغلین خوب است وهم برای جوانان
متاسفانه آ.پ برای صرفه جویی در هزینه ها دوباره بازنشسته ها را به کار می گیرد که این اقدام بیکاری جوانان را افزایش می دهد ایجاد اشتغال در کشور نیاز به سرمایه گذاری خارجی وصرف زمان بسیارزیادی دارد که با توجه به شرایط فعلی کشور امکان پذیر نیست پس جوانان کشوررا فراموش نکنیم پیران زندگی خود را کرده اند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/12 - 19:05
اولا یک فرد 50 ساله پیر نیست و در آغاز سن میانسالی قرار دارد.
ثانیا دولت پول مفت برای چی باید به بازنشستگان پیش از موعد بدهد؟ مگر سرمایه ای اضافی دارد؟
ثالثا استفاده از بازنشسته ها برای رفع کمبود معلم است چون نیروی جایگزین تربیت نکرده است.
رابعا چرا سرمایه گذاری خارجی ؟ کشوری فقیر نیستیم و فقط سیاست درست برای سرمایه گذاری نداریم چون کانال های حیف و میل و فساد اقتصادی در این کشور بسیار زیاد است.
پاسخ + +1 0 --
منصف 1398/08/12 - 21:30
باتوجه به تاکید رئیس جمهور،سازمان اداری و استخدامی
طرح حذف سنوات متعهدین خدمت آموزش و پرورش را دارد.
به نظر من این یکی دیگر از مواردی است که باعث بی انگیزگی معلمان می شود.
بجای حذف این تعهد بهتر است جایگاه و منزلت اجتماعی و مالی
معلمان را حفظ و ارتقا داد تا خود معلم تمایلی به بازنشکستگی نداشته باشد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/08/13 - 12:19
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش بازبینی شده خود از وضعیت کشورهای جهان، به رتبه ‌بندی کشورها بر اساس حجم تولیدات ناخالص داخلی آنها تا پایان سال ۲۰۱۸ پرداخته است ، بزرگ ترین اقتصادهای جهان به ترتیب عبارتند از :
آمریکا ، چین ، ژاپن ، آلمان ، انگلیس ، فرانسه ، هند ، ایتالیا ، برزیل ، کانادا ، روسیه ، کره جنوبی ، استرالیا ( رتبه 1 تا 13 ) .
ترکیه رتبه 19 ، سوئیس رتبه 20 ، ایران رتبه 27 ، فنلاند رتبه 42 ، پرتغال رتبه 48 ، نیوزلند رتبه 52 ، قطر رتبه 53 ، کویت رتبه 59 .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/08/13 - 12:20
اقتصاد نیوز: با پشت سر گذاشتن انگلیس حالا هند چشم به سبقت گرفتن از آلمان و ژاپن دارد.
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، موسسه "آی اچ اس مارکت" در گزارش جدید خود از اقتصاد هند پیش بینی کرد که این کشور تا سال ۲۰۲۵ به سومین اقتصاد بزرگ جهان و دومین اقتصاد بزرگ آسیا تبدیل شود.
هند که امسال توانست با پشت سر گذاشتن فرانسه و انگلیس به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود اکنون به تولید ناخالص داخلی معادل ۳ تریلیون دلار دست یافته است و با روند رشد بالای ۶ درصد فعلی به زودی سطح تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۶تریلیون دلار خواهد رسید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/08/13 - 12:21
برخی از تیترهای خبری مربوط به اقتصاد ایران :
تنها ۳۲ درصد از کل جمعیت در سن کار کشور، فعالیت اقتصادی دارند و بقیه از طریق آنها روزگار می ‌گذ رانند . ( بارتکفل )
مشاور وزیر کار از غیرفعال بودن ۸۷ درصد جمعیت زنان ایرانی در اقتصاد کشور خبر داد. 50 درصد از زنان شاغل در بخش غیررسمی فعالیت دارند.
۶۵ درصد زنان تحصیل کرده بیکارند .
کسری 75 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه 1398
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/08/13 - 12:22
بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان
۱- آمریکا
حجم تولید ناخالص داخلی: ۲۰ تریلیون و ۴۹۴.۰۹۹ میلیارد دلار
۲- چین
حجم تولید ناخالص داخلی: ۱۳ تریلیون و ۶۰۸.۱۵۱ میلیارد دلار
۳- ژاپن
حجم تولید ناخالص داخلی: ۴ تریلیون و ۹۷۰.۹۱۵ میلیارد دلار
۴- آلمان
حجم تولید ناخالص داخلی: ۳ تریلیون و ۹۹۶.۷۵۹ میلیارد دلار
۵- انگلیس
حجم تولید ناخالص داخلی: ۲ تریلیون و ۸۲۵.۲۰۷ میلیارد دلار
۶- فرانسه
حجم تولید ناخالص داخلی: ۲ تریلیون و ۷۷۷.۵۳۵ میلیارد دلار
۷- هند
حجم تولید ناخالص داخلی: ۲ تریلیون و ۷۲۶.۳۲۲ میلیارد دلار
۸- ایتالیا
حجم تولید ناخالص داخلی: ۲ تریلیون و ۷۳.۹۰۱ میلیارد دلار
۹- برزیل
حجم تولید ناخالص داخلی: ۱ تریلیون و ۸۶۸.۶۲۶ میلیارد دلار
۱۰- کانادا
حجم تولید ناخالص داخلی: ۱ تریلیون و ۷۰۹.۳۲۷ میلیارد دلار
پاسخ + +1 0 --
امامی 1398/08/13 - 12:24
ایران در این رتبه‌بندی با تولید ناخالص داخلی به ارزش ۴۵۴.۰۱۲ میلیارد دلار، بالاتر از کشورهایی چون نروژ، امارات و ایرلند و پایین‌تر از کشورهایی چون اتریش، بلژیک و سوئد در رده ۲۷ بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان ایستاده است.
در این رتبه‌بندی همچنین روسیه یازدهمین، کره جنوبی دوازدهمین، استرالیا سیزدهمین، ترکیه نوزدهمین، سوئیس بیستمین، فنلاند چهل و دومین، پرتغال چهل و هشتمین، نیوزلند پنجاه و دومین، قطر پنجاه و سومین و کویت پنجاه و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی شده‌اند.
پاسخ + 0 0 --
معلم بیدار 1398/08/30 - 15:29
خب ما فقط ۷۰ میلیون جمعیت نداریم کو. ۷۰۰ میلیون نفر در جهان باید به رفاه زندگی کنند و ۷۰ میلیون گرسنه و در فقر مطلق. لیران کشور ۷۰۰ میلیونیه. فقط در چند نقطه جهان‌پراکنده ایم. عراق. سوریه. لبنان و فلسطین و افغانستان و میانمار و ونزوئلا و بوسنی و یمن و نیجریه و ...
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1398/08/13 - 23:06
اینجا همون 50 سالی خوبه. چون دقیقا اندازه 65 سال پیر میشه آدم
پاسخ + +4 0 --
مدرس آزاد 1398/08/16 - 22:40
توجه: 23 سال کار و 30 سال بازنشستگی

و ...
پاسخ + 0 -1 --
عقیق 1398/08/28 - 11:11
خبر خوش به بازنشستگان :
حق جذب برای بازنشستگان ، اعمال می گردد.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1398/09/05 - 16:15
ده سال خدمت هم در این نظام آموزشی
زیادی است
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/09/07 - 20:56
بریدیه نگاهی به کتابهای ادبیات بندازیدوببینیدچقدرمطالب برای نوجوانانی که بایدسرشارازشادابی ونشاط باشندچقدربوی ناامیدی و مرگ میدهندمن شخصاوقتی به درس فرزندم رسیدگی میکردم خودم ازمطالب کتاب داشتم افسرده میشدم وهمش غصه این نوجوونها وجوونای امروزی رامیخورم به خدابچه هامون اون شادابی ونشاط نوجوانی ماراندارندمگه ماکه اون موقع انقدمطالب غمناک نداشتیم توکتابهامون الان چمونه یامادرامون همه نمازوحجابمون هم خداراشکربجابوده وهست وهیچگاه دنبال بی بندوباری نبودیم متاسفانه تودانشگاههاهم درس تربیت بدنی که باعث نشاط اونامیشه به اون شکل نیس واهمیت داده نمیشه
پاسخ + +1 0 --
امامی 1398/09/22 - 15:02
سلام
تا حال می دانستید بودجه ثروتمندترین وزارتخانه
سالانه چقدر است ؟
در سال ۹۸ ، (۱۲ میلیون )و برای سال ۹۹، (۲۰
میلیون ) والسلام.
چون خود درآمدزاست.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/09/22 - 15:24
میلیون تومان

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور