صدای معلم

مسئولين تنظيم کننده برنامه پنجم توسعه بايد پاسخگو باشند !

لزوم اتخاذ ساختاری شفاف در ساختار پیچیده صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ قانون موقت پرداخت سهم اعضاي صندوق ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت تبدیل شود

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

انتقاد صدای معلم از صندوق ذخیره فرهنگیان و قانون موقت پرداخت سهم اعضاي صندوق ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت

در خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397  آمده است ( 1 ) : 

"نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است" ؛ جهت بررسي نظر اين نماينده محترم (نايب رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي ) گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم . 

 توضيح : 

چند ماه پيش ( احتمالأ حوالي روز ملي بزرگداشت مقام معلم ، 12 ارديبهشت 1398 ) یکی از خبرگزاری ها با حقير در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان گفت و گو کرد . 

بنده از مصاحبه کننده چندين و چند بار در فواصل زماني گوناگون تقاضا کردم که  لينگ مطلب منتشره را براي اينجانب ارسال کنند تا هم با مخاطبان آن خبرگزاري به گفت و گو بنشينم و هم اگر مطلبي از آن گفت و گو را منتشر کردم ، بر اساس وظيفه حرفه اي ، مرجع آن مطلب را ذکر کنم . 

متاسفانه تا کنون هيچ بازتابي از اين خبرگزاري دريافت نکردم . بديهي است در صورت اطلاع از انتشار اين گفت و گو در آن خبرگزاري بر حقير واجب است ،ضمن پوزش از آن خبر گزاري ، منبع برخي از مطالب اين قسمت را اصلاح کنم .

بدين وسيله از تأخير پيش آمده در ارائه قسمت پنجم اين گفت و گوي مجازي از همه خوانندگان فهيم و فرهيخته پوزش مي طلبم .

خلاصه قسمت هاي قبل 

  بدون تغيير ساختار ِ صندوق ذخيره فرهنگيان  ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است . 

تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات درصندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست ؛ زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند،  کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود ؟

حقير ( نگارنده )  مخالف بررسی بیشتر ِ روند تأسيس بانک فرهنگيان در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيستم .

تاسيس بانک فرهنگيان يک موضوع جداگانه  است که در گفت و گوي ديگري مي توان آن را بررسي کرد !  (  تا ببينيم دست پخت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چيست ؟ )

پيچيده بودن صندوق ذخيره فرهنگيان روي ديگر سکه ي بروز تخلفات متعدد در  اين صندوق مي باشد ! 

به باور نگارنده ، صندوق ذخيره با نام موسسه ولي با عمکرد شرکت ، شروع به فعاليت نموده است که با اصلاح ساختار و تغييرات جزيي در اساسنامه ، مي تواند فعاليتش را ادامه دهد  !

محدود شدن به يک راه ِ حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه ِ حل ها  اشاره کنيم ! 

مي توان گفت که مهمترين  راه ِ حل ِ جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تاباندن و تابیدن نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .

صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع ِ خرد از تعدادي سرمايه گذار را  اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق ، بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد ، تقسيم مي شود .

ممکن است 900 هزار معلم  وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند . اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم ويا بنا به دلايل ديگر ، امکان مديريت مستقل سرمايه خود راندارند . 

 از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل ِ صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل ِ تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

صندوق هاي قابل معامله، براي اولین بار در سال 1993 و توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند.

در اين صندوق ها ، سرمایه گذاران می توانند از همه تکنیک هاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوق هاي قابل معامله استفاده کنند.

ويژگي هاي بارز اين صندوق ها عبارتند از :

شفافيت سهام و معاملات ، سرعت و سهولت معامله  ، ریسک سرمایه گذاري را براي عموم به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .

به فرهنگياني که آشنا به مفاهيم بورس و فرا بروس نمي باشند (سرمایه گذاران غیر حرفه اي ) توصیه می شود با نگاه بلنـد مـدت (خریـد و نگهـداري سهام ) در صـندوق هـاي مذکور وارد شوند. مانند صندوق ذخيره فرهنگيان که سهام داران از بدوˏعضويت تا زمان خروج يا بازنشستگي فقط سهام دار مي باشند !

شفافيت سهام و معاملات در صندوق هاي قابل معامله در بورس ،  به گونه اي است که همه روزه هر 900 هزار فرهنگي مي توانند هريک دقيقه يکبار  ، ارزش خالص دارايي هاي خود را کنترل کنند برعکس شرکت ها که بازرسان ، سالانه ميزان ِ سود وزيان را  گزارش مي کنند .

با توجه به ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره ، اتخاذ ساختاري شفاف چاره ساز مي باشد .

در قانون هاي برنامه توسعه دوم ، سوم ، چهارم و ششم تبصره 63 قانون برنامه دوم به انحاي مختلف تکرار شده است ولي در قانون برنامه پنجم توسعه ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار مي گيرند در نتيجه سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان  طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه پرداخت نشده است .

قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت قانوني است که اثر دائمي يا بلند مدت دارد  ؛ تا زماني که مجلس اين قانون را ملغي نکند ،  آثار اين قانون در هر ماه ، تأکيد مي کنم در هر ماه  براي همه ، تأکيد مي کنم براي همه ديگر کارکنان دولت باقي و جاري مي باشد .

انتقاد صدای معلم از صندوق ذخیره فرهنگیان و قانون موقت پرداخت سهم اعضاي صندوق ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت

در فرهنگ عموم مردم ايران ، پس انداز ريسک کمتر نسبت به  سرمايه گذاري دارد  هر چند که سرمايه گذاري در شرکت هاي سود آور منافع بيشتري دارد ! 

دولت طبق قانون دائمي هرماه سهم ِ ديگر کارکنان را واريز کرده و ديگر کارکنان از سود ِ سهم دولت در همان ماه هم بهره مند شده اند .

ولي اگر قانون موقت به دولت اجازه بدهد ؛ هر سال فقط و فقط سهم فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ، پرداخت مي شود  لذا فرهنگيان عضو صندوق از بهره ماهيانه سهم دولت هم ، بي نصيب مي شوند !

متأسفانه تاکنون ، براي حقوق ِ تضيع شده فرهنگيان در قانون برنامه توسعه پنجم ، هيچ خروجي از مجلس نداشته ايم ! 

ولي خوشبختانه مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، اقدام نموده اند که بارقه هاي اميدي نمايان است .

305 میلیارد تومان بابت معوقات سال‌های ۹۰تا ۹۲گرفته بودیم که به‌ تدریج داده می‌شود و بخشی هم پرداخت‌ شده است .

 ۶۳۴ میلیارد تومان باقی‌مانده که باید برویم و به استناد این رأی از دولت مطالبه کنیم.

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )

نمره شاخص فساد ایران در ســال های 1391 تا سال 1392 متاسفانه سه پله سقوط کرده ايم ولي خوشبختانه از سال 1392 الي  1396 بهبود تدريجي نمايان است .

تبليغات جناحي جهت تخريب رقيب ،  ناآگاهي مردم عادي از شناسايي خبر صحيح از خبر جعلي ، منجر به گسترش و رواج شايعه مي شود .

رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، يکي از راه هاي مبارزه با فساد مي باشند ولي ضرورت ِ اصلاح ِ ساختارِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، نبايد فراموش شود .

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

بدون توجه به تبليغات جناحي ، آيا در آموزش و پرورش و  صندوق ذخيره فرهنگيان "بارقه اميدي " نمايان است ؟

پاسخ دهنده :

بله .

پرسش کننده :

توضيح دهيد .

پاسخ دهنده :

در سال هاي اخير،  قانون بودجه سنواتي ( قانون موقت يک ساله ) به پرداخت يک درصد از درآمد ِ شرکت ها و بانک ها به آموزش و پرورش اشاره شده بود ؛ خوشبختانه در سايه تلاش کارشناسان و توجه نمايندگان محترم مجلس ،  اخيرأ اين قانون موقت ِ يکساله ( قانون بودجه ) پس از طي فراز ونشيب فراوان به يک قانون دائمي يا بلند مدت  تبديل شده است که بايد از نمايندگان محترم مجلس قدرداني شود .

اميد است : 

با توجه به  اهتمام نمايندگان محترم مجلس در دائمي کردن قانون ِ اختصاص ِ يک درصد از درآمد ِ شرکت ها و بانک ها  به آموزش و پرورش ، در سايه ِ اقدامات کارشناسي و پيگيري مجدانه ي رسانه ها ، نهاد هاي مدني و مسئولين ، در آينده نزديک ، شاهد تبديل قانون موقت ِ پرداخت سهم اعضاي صندوق ِ ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت باشيم . 

 يا راي اوليه ديوان عدالت اداري، جهت احقاق حقوق تضيع شده فرهنگيان ِ عضو صندوق ذخيره ، جاري و ساري شود .

قطعآ تلاش ِ رسانه ها از جمله تار نماي وزين " صداي معلم " به عنوان رکن چهارم دمکراسي و نهاد هاي مدني به خصوص نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش در تحقق اين مهم موثر مي باشد ! 

از سوي ديگر ، در سايه اصلاح ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان به جاي 100 هزارفرهنگي که سهم خود را تا ۵ درصد افزایش داده‌اند ، همه  فرهنگيان اين مرز و بوم :

 اولأ عضو صندوق ذخيره فرهنگيان شوند و ضريب نفوذ 85% را به 100% افزايش دهند ! 

ثانيأ همه اعضاي صندوق ، سهم خود را تا 5 درصد  افزایش دهند  و معادل آن را از دولت بگیرند تا قسمتي از تبعيض فاحش و آشکار شده بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، بعد از بيست سال برطرف شود !

پرسش کننده : 

آيا در شرايط اقتصادي کنوني تحميل بودجه به دولت ، منافع صنفي فرهنگيان را در تضاد با منافع ملي قرار نمي دهد؟ 

پاسخ دهنده :

اولأ ، 

کارشناسان اقتصادي و اساتيد فن ، بايد به اين سئوال پاسخ  بدهند . همچنان که محمد فاضلي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ۴۰ سالگی انقلاب، سیرن‌ها و سیاست ( 7 ) مي گويد :

" تزریق منابع مالی هنگفت به بخش بهداشت و درمان، دست دراز کردن در منابع آب و خاک، و گشاده‌دستی در استفاده از قدرت قضایی و سیاسی برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان، و اقدام برای تکثیر رسانه‌های وابسته به قدرت سیاسی، همگی خاصیت سیرنی دارند. سیاست‌گذار و سیاست‌مداری که در برابر آن‌ها مقاومت نکند، در طوفان آن‌ها به تلاطم خواهد افتاد و عاقبت خوشی نخواهد داشت. "

ثانيأ ، 

نگارنده از تبعيض فاحش و آشکار شده بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت سخن گفته ام . 

ثالثأ ، 

توجه به آموزش و پرورش ،  بهداشت و درمان همچون توجه به امنيت از وظايف اصلي حاکميت ها مي باشد . 

 

پرسش کننده :

از معايب ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره فرهنگيان سخن گفتيد . آيا اين ساختار محاسني هم دارد ؟ ( مثلأ در مقايسه با تعاوني ها و ... ) 

 

پاسخ دهنده :

 ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان عليرغم نقد هاي فراواني که بر آن وارد است ؛ عاري از اشکالات مجامع عمومي تعاوني هاي مصرف و مسکن مي باشد . 

ضمن احترام به بسياري از اعضاي هيئت مديره تعاوني هاي مصرف و مسکن ، تجربه من ، در برخي از مجامع عمومي اين گونه تعاوني ها ، گواه اين مدعاست که متاسفانه به دليل ِ عدم رشد نهادهاي مدني و تشکل ها به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و دلايل عديده ديگر ، در برخي از مجامع تعاوني ها ، هر کس بلند تر صحبت کند يا بيشتر اعتراض کند يا به مسئولين قبلي اتهام بيشتر بزند و يا وعده هاي تو خالي و غير کارشناسي بيشتر بدهد ! راي بيشتري مي آورد !

حضور افراد ناوارد و بي اطلاع از مباحث اقتصادي ، تجارت و ... در هيئت مديره و بازرسين تعاوني ها يک چالش بزرگ اين نهاد ها مي باشد . 

 

پرسش کننده : 

اثر صندوق ذخيره فرهنگيان ، در وضعيت معيشت فرهنگيان به خصوص در ايام بازنشستگي چيست ؟

پاسخ دهنده :

از سال 1374 که صندوق تاسيس شده است تا شهريور 1397 بيش از 2 هزار و 324 ميليارد تومان به بازنشستگان پرداخت نموده است .

 

پرسش کننده : 

ورودي صندوق چقدر بوده است که بيش از 2 هزار ميليارد تومان فقط به باز نشستگان داده است ؟ 

 

پاسخ دهنده :

حقير ، اطلاعات "دقيقي " در اين رابطه ندارم . 

 

پرسش کننده : 

اطلاعات " غير دقيق " خود را بيان کنيد .

 

پاسخ دهنده :

اطلاعات با مأخذ زماني متفاوت گوياي همه واقعيت نيست . 

پرسش کننده : 

کاملأ صحيح است :

اطلاعات با مأخذ زماني متفاوت گوياي همه واقعيت نيست ولي يک تصويري براي خوانندگان ترسيم مي کند ، هر چند اين تصوير دقيق نباشد ولي بي ضرر است  .

پاسخ دهنده :

جدول شماره 1  ، مبالغ ورودي به صندوق ذخيره فرهنگيان را مشخص مي کند .

انتقاد صدای معلم از صندوق ذخیره فرهنگیان و قانون موقت پرداخت سهم اعضاي صندوق ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت

جدول  شماره 1 

مبلغ ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان برحسب ميليارد تومان 

 

پرسش کننده : 

 اعداد جدول براي اينجانب گويا نيست . نموادر ستوني اين اعداد چگونه است ؟

پاسخ دهنده :

بله ؛ نمودارها، گويا تر از اعداد در جدول مي باشند . نمودار ستوني ِ مبلغ ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان در نموار شماره 1 ارائه شد .

انتقاد صدای معلم از صندوق ذخیره فرهنگیان و قانون موقت پرداخت سهم اعضاي صندوق ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت

نمودارشماره 1 

نمودار ستوني مقايسه مبلغ  ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان برحسب ميليارد تومان 

 

پرسش کننده : 

يعني سود موسسه بيش از دو برابر ِ واريزي اعضا مي باشد ؟ 

پاسخ دهنده :

بله کاملأ درست مي فرماييد .

پرسش کننده : 

چرا پرداخت سهم فرهنگيان عضو ، تقريبأ دو و نيم برابر پرداخت سهم دولت مي باشد ؟ 

 

پاسخ دهنده :

اولأ مبلغ پرداختي سهم دولت ،  تا پايان برنامه چهارم توسعه ( آغاز نمايان شدن تبعيض فاحش بين فرهنگيان با ديگر کارمندان دولت ) مي باشد ! 

ثانيأ مسئولين تنظيم کننده برنامه پنجم توسعه بايد پاسخگو باشند .

 

پرسش کننده : 

سهم هريک از ورودي هاي صندوق چند درصد است ؟ 

پاسخ دهنده :

نمودار2 ( نمودار دايره ) ذيل درصد سهم هريک از ورودي ها را مشخص مي کند .

انتقاد صدای معلم از صندوق ذخیره فرهنگیان و قانون موقت پرداخت سهم اعضاي صندوق ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت

نمودار 2 

نمودار دايره اي  مقايسه در صد ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان برحسب ميليارد تومان 

 

پرسش کننده : 

 27 شرکت زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيات فعاليت مي کنند ! آيا اين زير مجموعه ها در حوزه رفاهی اعضاء  فعال هستند ؟ آيا مجموعه هاي  لیزینگ، بیمه، آژانس هواپیمایی خدمات ویژه‌تری را به معلمان ارائه می‌دهند؟

 گفت و گو ادامه داد.

منابع :

( 1 ) صفحه اصلی » وب سرویس- خانه ملت » وب سرویس خانه ملت

( 2 ) اقتصادنیوز: موضوع تاسیس بانک فرهنگیان با رای نمایندگان مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

( 3 ) قسمت سوم و قسمت پاياني بررسي صندوق ذخيره فرهنگيان در تار نماي وزين "گروه صداي معلم "

( 4 ) خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا

با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.

( 5 ) قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت اجراء سال 1377

( 6 ) تار نماي ِخبر وان : دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد

پنج شنبه, 18 مهر 1398 14:36 خوانده شده: 511 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 -1 --
دبیر مهربان 1398/07/19 - 07:14
موافقم با شفافیت و تخصص در مدیریت این دارایی معلمان و دبیران
پاسخ + +1 0 --
حسن 1398/07/23 - 22:22
احسنت حالا وقت شفافیت هست چون دیگه چیزی ته این صندوق نمونده که بخان پنهان کنند و تمامش رو توی کانادا خرج کردند آمو

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور