چاپ کردن این صفحه

پرسش صدای معلم از " رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ، " شورای نظارت بر مدارس غیردولتی " و « نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس »

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در مورد درج حقوق قانونی و مصوب در سیستم مؤسسات آموزشی غیردولتی پاسخ گو باشد !

گروه گزارش/

ضعف نظارت سازمان مدارس غیردولتی و وزارت آموزش و پرورش در مورد حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی

پس از گذشت حدود یک ماه از آخرین گزارش صدای معلم با عنوان : " گفت و گوی صدای معلم با معلمان مدارس غیرانتفاعی ؛ رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش پاسخ گو باشد ! معلمان مدارس غیرانتفاعی : کسی صدای ما را نمی شنود ! " هنوز مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی نسبت به آن واکنشی نشان نداده است . ( این جا )

اخیرا ، کوچکی نژاد نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت معلمان شاغل در مدارس غیردولتی گفته است :

 " معلمان شاغل در مدارس غیردولتی تنها باید در مدارس خودشان جذب شوند اما مجلس دولت را مکلف کرده تا بخشی از حق بیمه این معلمان را دولت و بخش دیگر را مؤسسان مدارس غیردولتی پرداخت کنند اما این قانون به‌ درستی اجرا نمی‌شود و معلمان را با نگرانی روبه رو کرده است.

وی در خصوص دریافتی حداقلی معلمان شاغل در مدارس غیردولتی نسبت به درج حقوق قانونی و مصوب در سیستم مؤسسات آموزشی غیردولتی تصریح کرده است: باید آموزش ‌و پرورش با نظارتی که انجام می‌دهد، اجازه ندهد مدیران مؤسسات به معلمان شاغل در این مدارس ظلم کنند هرچند در تلاشیم تا حداقل حقوق کارگری و یا مصوب آموزشی به این معلمان را در مجلس مصوب کنیم.

کوچکی نژاد با بیان این که مجلس قوانین کلی مربوط به مدارس غیردولتی را وضع و به دولت ابلاغ کرده، تاکید می کند: دولت باید در تدوین آیین‌نامه‌ها به حقوق و دستمزد معلمان شاغل در مدارس غیردولتی بیشتر توجه کند تا حق آن‌ها ضایع نشود. "

کوچکی نژاد در این گفت و گو به درج حقوق قانونی و مصوب در سیستم مؤسسات آموزشی غیردولتی اشاره کرده است و این که مدیران موسسات به معلمان شاغل ظلم می کنند .

پرسش « صدای معلم » از رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی این است که چرا پرداختی ها به این معلمان و نیز دریافتی ها از اولیاء دانش آموزان تحت عنوان " شهریه " از طریق طراحی یک سامانه  شفاف سازی نمی شوند ؟

ضعف نظارت سازمان مدارس غیردولتی و وزارت آموزش و پرورش در مورد حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی

موضع " شورای نظارت بر مدارس غیردولتی " در مورد سخنان نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نیز شفاف سازی پرداختی ها به معلمان شاغل چیست ؟

اگر این شورا با چنین طرحی مخالف است دلایل آن را به طور شفاف به اطلاع افکار عمومی برساند .

پرسش دیگر صدای معلم در مورد سکوت « سیدمحمد جواد ابطحی » به عنوان « نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس » در " شورای نظارت بر مدارس غیردولتی " است .

ضعف نظارت سازمان مدارس غیردولتی و وزارت آموزش و پرورش در مورد حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی

چرا آقای ابطحی در این موارد سکوت کرده است و از حقوق این معلمان دفاع نمی کند ؟

پیش تر صدای معلم در مورد مواضع اخیر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد « خدیجه گلین مقدم » از ایشان و اعضای این کمیسیون به جد خواست تا در در مورد عملکرد 4 ساله خویش به افکار عمومی پاسخ گو باشند . ( این جا )

وظیفه کمیسیون آموزش فقط توصیه و نصیحت نیست !

چرا کمیسیون آموزش و تحقیقات از " ابزارهای قانونی " برای اجرا و نظارت بر قوانین مصوب خودش در این موارد استفاده نمی کند ؟

پایان گزارش/


ضعف نظارت سازمان مدارس غیردولتی و وزارت آموزش و پرورش در مورد حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی

سه شنبه, 16 مهر 1398 15:19 خوانده شده: 526 دفعه

در همین زمینه بخوانید: