چاپ کردن این صفحه

« " معلمان " نمی خواهند و انتظار ندارند که در آستانه انتخابات مجلس مطالبات و حقوق قانونی آنان دستاویز شعارهای انتخاباتی افراد و گروه های سیاسی در موسم " انتخابات " قرار گیرد که پس از اتمام آن هیچ تعهدی برای اجرا و عمل کردن به شعارها و تعهدات در خود احساس نمی کنند »

نامه ی حاجی بابایی در مورد رتبه بندی معلمان ؛ خوب اما ... ؟!

گروه رسانه/

نامه ی حاجی بابایی در مورد رتبه بندی معلمان با چاشنی انتخابات

" صدای معلم :

چرا در کمیسیون آموزش در این دوره و دوره قبل حضور نداشته اید امّا دائما در امور آن اظهار نظر می کنید؟ 

حاجی بابایی :در همه ی دوره ها عضو این کمیسیون نشدم. برای آنکه کمیسیون آموزش و تحقیقات را کمتر مؤثر می بینم. من رییس فراکسیون فرهنگیانم که 120 نفرند و کمیسیون آموزش و تحقیقات 23 نفرند. به این نکته توجه کنید.من روز اولی که وارد مجلس شدم و تحقیق کردم ، گفتند هر نماینده ای که عضو کمیسیون برنامه و بودجه بشود ، این به نفع آموزش و پرورش است و من عضو این کمیسیون برنامه و بودجه شدم و رییس کمیسون تلفیق برنامه ششم هم هستم و در این کمیسیون مطالبی برای آموزش و پرورش نوشتم که در یازده برنامه گذشته در 44 سال نوشته نشد و این نشان می دهد که کمیسیون برنامه و بودجه خیلی برای آموزش و پرورش بهتر است.

از طرفی فراکسیون فرهنگیان مجلس را هم داریم.الان شما فرض کنید من عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات . چه کسی به اندازه ی من در مجلس راجع به آموزش و پرورش حرف می زند؟ "

نامه ی حاجی بابایی در مورد رتبه بندی معلمان با چاشنی انتخابات

« حمیدرضا حاجی بابایی » نماینده مجلس نامه ای را خطاب به رئیس جمهور در مورد " رتبه بندی معلمان " و عدم اجرای آن ارسال کرده است .

اگر چه انجام این کار خوب بوده و قابل تقدیر است اما پرسش « صدای معلم » از آقای حاجی بابایی این است که چگونه می شود نامه ای با سربرگ " کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات " تنظیم شود اما ایشان برای معرفی خودش از عبارت " رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس " استفاده کند ؟

این در حالی است که بر اساس تجارب پیشین و روال معمول حاجی بابایی نظیر آن چه در گفت و گوی صدای معلم و ایشان پیش تر صورت گرفته است ( این جا )؛ آقای حاجی بابایی در کسوت رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس پی گیر مطالبه قانونی فرهنگیان نبوده است ؟

ضمن آن که عنوان " رئیس فراکسیون فرهنگیان " می تواند تناسب محتوای این نامه با موضوع اصلی که معلمان و آموزش و پرورش هستند را منطقی تر نمایان سازد مضافا بر آن که " معلمان " اساسا جزء گروه های " مرجع " جامعه بوده و در این گونه طبقه بندی های تصنعی و جناحی قرار نمی گیرند .

مگر آن که  نهایتا بپذیریم این نامه کاربرد انتخاباتی داشته و خیلی ناظر به احصا و احقاق حقوق و مطالبات قانونی معلمان هم نباشد .

" معلمان " نمی خواهند و انتظار ندارند که در آستانه انتخابات مجلس مطالبات و حقوق قانونی آنان دستاویز شعارهای انتخاباتی افراد و گروه های سیاسی در موسم " انتخابات " قرار گیرد که پس از اتمام آن هیچ تعهدی برای اجرا و عمل کردن به شعارها و تعهدات در خود احساس نمی کنند .

در این شرایط انتظار می رود که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نقش موثرتری داشته و حافظ حقوق قانونی معلمان باشد .

نامه ی حاجی بابایی در مورد رتبه بندی معلمان با چاشنی انتخابات

پایان گزارش/


نامه ی حاجی بابایی در مورد رتبه بندی معلمان با چاشنی انتخابات

یکشنبه, 12 آبان 1398 17:26 خوانده شده: 1105 دفعه

در همین زمینه بخوانید: