چاپ کردن این صفحه

توضیحات سخنگوی سازمان معلمان ایران ؛

سازمان معلمان ایران در مورد ریاست مجلس یازدهم موضعی ندارد

گروه تشکل ها/

در پی درج گزارش صدای معلم با عنوان  " علی رغم پایان دوران مجلس دهم ؛ تشکل های فرهنگیان هیچ گاه در مورد میثاق نامه معلمی " پاسخ گو نبودند ! پرسش « صدای معلم » از این گونه تشکل ها آن است که آیا مانیفستی برای ایجاد و فربه سازی " حوزه عمومی " در آموزش و پرورش دارند ؟ "
حمایت سازمان معلمان ایران از " حمیدرضا حاجی بابایی " ؟! ( این جا ) ؛ « محمد داوری » سخنگوی این سازمان توضیحاتی ارائه کرد .

موضع سازمان معلمان ایران در مورد ریاست مجلس یازدهم و حاجی بابایی

داوری به " صدای معلم " گفت :

" سازمان‌ موضعی ندارد .

لطفا اصلاح بفرمایید .

نظر یک مخاطب بوده که انعکاس داده شده ، نظرات سایر جریان ها برای کمک به جریان شناسی مجلس هم منعکس شده است .

از میان مدعیان ریاست مجلس هیچ کس از نظر پیشینه و مرام و مسلک با دیدگاه سازمان معلمان تناسبی ندارد و این تشکل فقط اوضاع را رصد و اطلاع رسانی می کند .

حتما کنشگری فعال در دستور این تشکل است و در موارد خاص که نیازمند اعلام موضع باشد از طریق دبیر کل یا بنده (سخنگو) یا با صدور بیانیه و اطلاعیه مواضع سازمان معلمان اعلام خواهد شد .

پایان پیام/


موضع سازمان معلمان ایران در مورد ریاست مجلس یازدهم و حاجی بابایی

سه شنبه, 06 خرداد 1399 10:04 خوانده شده: 284 دفعه

در همین زمینه بخوانید: