چاپ کردن این صفحه

" صدای معلم ضمن دعوت معاون آموزش متوسطه به مطالعه این گزارش و پاسخ به پرسش ها از ایشان دعوت می کند تا گزارشی تفصیلی و شفاف از وضعیت اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها را به افکار عمومی ارائه کند "

انتقاد معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از پر رنگ شدن فعالیت های پشتیبانی و چند پرسش ؟

گروه گزارش/

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کشوری مدیران کل آموزش و پرورش مطالبی را در مورد فعالیت های پشتیبانی ، الگوی تعالی مدیریت آموزشگاهی ، گروه های آموزشی و... بیان کرده است .

طبیعی است که مشکلات بودجه ای و معطل شدن پرداخت مطالبات معلمان و معوقات بر فرآیند امور حتی جاری و روزمره تاثیر بگذارد .هر چند بر چیرگی " گفتمان معیشت محور " که شمشیر دولبه ای برای بسط و استفاده ابزاری آموزشگران و سیاست گذاران ایدئولوژیک در حوزه آموزش است نیز انتقادات عمیق تر و گسترده تری وارد است .

با این حال ؛ « صدای معلم : پرسش هایی را از ایشان به عنوان یک " مقام مسئول " مطرح می کند .

شنبه 14 فروردین 1395 ؛ صدای معلم در گزارشی خطاب به وزیر وقت علی اصغر فانی پرسش هایی را مطرح کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود : "

یکی دیگر  از برنامه های آقای فانی « ارتقای مدیریت آموزشگاهی » بوده است .

وزیر آموزش و پرورش در نشستی که روز هفتم تیرماه 1393 با تشکل های معلمی داشتند ( این جا ) به برخی موارد اشاره نمود .

" سعی ما تعالی آموزش و پرورش بر اساس EFQM اروپاست و در این زمینه سعی داریم تا استاندارها را در راستای " مدرسه محوری " ارتقا بدهیم ."

ضمنا در همان جلسه آقای فانی از اختصاص 250 میلیارد تومان جهت کیفیت بخشی در آموزش و پرورش خبر داد .

پرسش ما این است که نتیجه این اقدامات چه بوده است ؟

آیا واقعا تحولی در مدیریت آموزشگاهی رخ داده است ؟"

حال که معاون آموزش متوسطه از بازنگری در این الگو خبر می دهد شایسته و منطقی است که به این پرسش که 3 سال پیش مطرح شد و پاسخی نیافت ؛ جواب دهد .

آیا بودجه ای برای کیفیت آموزشی در آموزش و پرورش اختصاص داده است ؟

آقای کمرئی در حالی از فلسفه و اهمیت گروه های آموزشی سخن می راند که به نظر می رسد از وضعیت فعلی مناطق و ادارات بی خبر است .

آیا معاون آموزش متوسطه اطلاع دارد که گفته شده اولویت پُر کردن کلاس هاست و بعد گرفتن نیرو برای گروه های آموزشی ؛ هر چند صدای معلم بارها خواهان اجرای ماده 5 آیین نامه ی گروه های آموزشی و تربیتی شده است .

آقای کمرئی در  بخش مهمترین نکات حوزه کاری معاونت متوسطه در سال تحصیلی آتی به " بهره مندی حداکثری از ظرفیت شورای آموزش و پرورش استان و مناطق " اشاره کرده است .

این رسانه ضمن دعوت معاون آموزش متوسطه به مطالعه این گزارش ( این جا ) و پاسخ به پرسش ها از ایشان دعوت می کند تا گزارشی تفصیلی و شفاف از وضعیت اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها را به افکار عمومی ارائه کند .

 

الگوی تعالی مدیریت آموزشگاهی و پرسش های صدای معلم از معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کشوری مدیران کل آموزش و پرورش گفت: پرداختن به فعالیت‌های پشتیبانی نباید نظام آموزشی را از ماموریت اصلی آن که همان تربیت و یادگیری است، غافل کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش، علیرضا کمرئی روز یکشنبه در دومین روز از گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش‌ و پرورش استان‌های کشور با حضور محسن حاجی میرزایی وزیرآموزش‌ و پرورش برگزار شد سخن می گفت، با اشاره به اینکه پرداختن به فعالیت‌های پشتیبانی نباید نظام آموزشی را از پرداختن به ماموریت اصلی آن که همان تربیت ویادگیری است غافل کند، اظهار داشت: لازم است اسناد تحولی نظام آموزشی، برنامه وزیرمحترم به مجلس و سیاست های ستادی مبنای عمل مدیران در سطوح مختلف قرار گیرد و نیز لازم است راهبردهای اجرایی در ستاد، استانها و مناطق نتیجه توافق جمعی تصمیم گیرندگان و عوامل ذی ربط در موضوعات مرتبط با هر حوزه کاری باشد.

وی گفت: خوشبختانه این شیوه ی شکل دادن به راهبردهای کلیدی وزارتخانه تا کنون بارها در کلام مدیریت عالی سیستم بیان شده است .

کمرئی با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه ضرورت تحقّق سند تحول آموزش وپرورش گفت: مسیر اجرایی شدن برنامه های مبتنی بر سند تحول در واحدهای آموزش متوسطه، الگوی تعالی مدیریت آموزشگاهی است که در جریان اجرای آن تعاریفی روشن از ورودی ها، فرایندها و نتایج در واحد های تربیتی پدیدار می شود.

الگوی تعالی مدیریت آموزشگاهی و پرسش های صدای معلم از معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

وی یادآور شد: اهداف و فعالیت های مبتنی بر سند تحول که اکنون در قالب 4 میز دسته بندی شده و بر اساس دوره تحصیلی وارد مدرسه می شود با استفاده از قالب الگوی تعالی مدیریت در واحدهای آموزشی به برنامه عملیاتی تبدیل می شود ودر این خصوص بین همه واحدهای ستادی توافق وجود دارد.

وی افزود: در الگوی تعالی این ظرفیت پیش بینی شده است که اهداف و فعالیت های مورد انتظار برآمده از اسناد تحولی و سیاست های نظام آموزشی را در مسیر عملیاتی شدن قرار دهد و برنامه عملیاتی آن تولید شود.

کمرئی در تبیین  راهبردهای کلیدی معاونت متوسطه به تشریح الگوی تعالی مدیریت مدرسه پرداخت و گفت: الگوی تعالی یک ابزار مدیریتی تلقی می شود و امروز تنها برنامه توسعه مدیریت در سطح مدارس کشور است و باید با تصحیح اشکالات آن و در صورت لزوم افزودن مزایای ابزارهای دیگر مدیریتی به آن، نقاط قوت آن را تقویت کرد و به قدر کافی از آن بهره برد.

وی با توجه به تجارب موجود در این زمینه، حمایت مدیریت عالی سیستم و مدیران کل را عاملی مهم در استفاده از مزایای کاربردی این ابزار دانست و گفت: این الگو اکنون بازنگری شده است و در شرایط آتی بخش خودارزیابی آن برجسته تر خواهد شد و بعد آموزش غیرمستقیم آن درآشنایی و بهره گیری بیشتر مدیران از مفاهیم مدیریتی همچنان مدنظر است.

کمرئی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین مدل مفهومی پرداخت که طی آن مفاهیم برآمده از گفتمان سند تحول، مدرسه محوری، الگوی تعالی مدیریت آموزشگاهی و مداخلات مدیریتی، معنی و انتظام می یابند و به مانند مدلی منسجم به حساب می آیند.

کمرئی دومین محور سخنان خود را به ارزش و اهمیت گروه های آموزشی اختصاص داد و گفت: گروه های آموزشی مرجع حرفه ای و موثر در سیستم آموزشی مناطق و استانها است که فعلا بدیلی ندارد.

وی گفت: این مرجع تخصصی و نظام مند تنها کانون فعال و کارآمد توسعه حرفه‌ای معلمان است به شمار می آید که باید نقش آن در نظام آموزشی تقویت شود .

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: گروههای آموزشی مرجع ذی صلاح در راهبری کیفی آموزش، برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی و کانون اصلی تحلیل محتوا و اصلاح محتوای مواد درسی است و می‌تواند مرکز اصلی آموزش و توسعه راهبردهای یاددهی-یادگیری قرار گیرد.

کمرئی گفت: توسعه حرفه ای مدیران و معلمان از دو منظر قابل بررسی است نخست از حیث تعیین ابعاد توسعه حرفه ای است که نباید این گونه تصور کرد که دانش معلمان تنها بعد توسعه حرفه ای است. زیرا نگرش، توانایی، مهارت و حتی ذهنیت فلسفی مدیران و معلمان نیازمند توسعه است و بدون جمع شدن همه این ابعاد در معلمان امکان ایفای نقش صحیح و کارآمدی از آنان انتظار معقولی نیست.

وی منظر دیگر در نگاه به توسعه حرفه ای را پرداختن به راهبردها و روشهای توسعه حرفه ای دانست واشاره کرد: آگاهی از این روش ها به مدیران کمک می کند تا اقداماتی هدفمند در توسعه حرفه ای معلمان و بهبود شایستگی‌های آنان را صورت دهند.

وی دوره های آموزشی، کارگاه های آموزشی، اجتماعات یادگیری، سمینارها، سخنرانی ها، فعالیت های خود توسعه ای، انجمن های حرفه ای و انجمن های علمی، مشاهده شغلی، نظارت همتا، درس پژوهی، آموزش حساسیت، گروه های مطالعه، اقدام پژوهی، انتقال شغلی، چرخش شغلی، جشنواره های تدریس و مسابقات علمی را نمونه هایی از راهبردهای توسعه حرفه ای برشمرد که بخش های مهمی از آن امروز در نظام آموزشی بکار گرفته می شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با طرح این سئوال که آیا یک تغییر جزئی در شرایط اولیه می تواند به نتایج وسیع پیش بینی نشده در ستاده های سیستم منجر شود گفت: در تئوری های مدیریت از جمله در اثر پروانه ای نظریه آشوب، این برداشت وجود دارد که با نگاه سیستمی یک تدبیر کوچک مدیریتی می تواند آثار چشمگیری را در حوزه کاری به وجود آورد، به همین دلیل نباید از اقدامات موثر و هوشمندانه در عرصه مدیریتی غافل شد و باید به طور مداوم به خلق، تقویت و توسعه محیط های یادگیری از طریق رویه های موجود مانند جشنواره و مسابقات علمی به ویژه در سطوح آموزشگاهی و منطقه ای و تلاش در جهت  فراگیر شدن آن، برنامه ریزی برای حضور مؤثر در رخدادهای علمی، آموزشی در حوزه های تربیتی، و پشتیبانی جدی (مادی و معنوی) از فرصت های تربیت و یادگیری معلمان، مدیران، تقویت پژوهش سراها و حمایت از رویکرد های علمی و آموزشی آنان پرداخت.

کمرئی در ادامه سخنانش به تجلیل  و تقدیر از استانهای مشارکت کننده در برگزاری جشنواره ها و مسابقات کشوری سال تحصیلی 97-98 پرداخت و حوزه های تمرکز آموزش های مهارتی را در سه حوزه آموزش های نیمه تخصصی و تخصصی در ضمن برنامه درسی ملی، حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری و فرهنگ وهنر در برنامه درسی ملی و مهارت آموزی در قالب پروژه‌های تکمیل مهارت نظیر طرح خوداتکایی مدارس شبانه روزی و ایران مهارت تحلیل کرد.

وی سخنان خود را با یادآوری و اشاره مختصری به مهمترین نکات حوزه کاری معاونت متوسطه در سال تحصیلی آتی به شرح ذیل پایان داد.

 • ممنوعیت تغییر کاربری هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • استفاده از نوبت عصر هنرستان ها تحت عنوان تکمیل ظرفیت برای جبران بخشی از کسری تجهیزات و نیروی انسانی
 • تقویت برونسپاری و توسعه مشارکت در شاخه کاردانش جهت بهره مندی از ظرفیت خارج از آموزش و پرورش و آموزش در محیط واقعی کار
 • پیگیری جدی تفاهم نامه های منعقده در سطح وزارت و انعقاد تفاهم نامه های متناظر استانی با دستگاه های اجرایی
 • بهره مندی حداکثری از ظرفیت شورای آموزش و پرورش استان و مناطق
 • تجلیل ویژه از برگزیدگان کشوری آموزش های مهارتی در برنامه های مختلف
 • تجلیل نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم و ارائه بازخوردهای لازم به مناطق و مدارس
 • توجه ویژه به توزیع متوازن شاخه ای و رشته ای براساس تکالیف مندرج در برنامه ششم توسعه
 • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه هفتگی مدارس جهت صیانت از برنامه درسی مصوب قبل از شروع مهر
 • نظارت بر تشکیل هیأت امنای پژوهشسراهای دانش آموزی و برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت آن
 • فعال سازی تمامی معاونت ها، کارشناسی ها و ادارات در دوره ها و حوزه های مختلف و گروه های آموزشی در راهبری، نظارت و مشاوره در اجرای برنامه تعالی و همکاری با دبیرخانه اجرایی استان ها
 • نامه ها آموزش کاربردی و کارگاهی تدوین برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب برنامه تعالی
 • تحلیل سوالات امتحانات پایانی سال قبل، مقایسه و تحلیل نتایج امتحانات
 • توسعه کمی اجرای طرح ایران مهارت تا ۳درصد و تمرکز بر توسعه کیفی توسعه کمی اجرای طرح ایران مهارت تا ۳درصد و تمرکز بر توسعه کیفی
 • توجه ویژه و حمایت از نظارت بالینی توسط مدیران و معاونین آموزشی مدارس در بخش عموما تدریس و گروه های آموزشی در بخش تخصصی تدریس

الگوی تعالی مدیریت آموزشگاهی و پرسش های صدای معلم از معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

دوشنبه, 25 شهریور 1398 10:02 خوانده شده: 929 دفعه

در همین زمینه بخوانید: