چاپ کردن این صفحه

توسط علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ؛

قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی با " بیمه معلم " مجددا تمدید شد ؟!

گروه گزارش/

قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی با بیمه معلم

« صدای معلم »  25 مرداد 1398 گزارشی را با عنوان : پرسش از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش : آقای اللهیار ترکمن ! مدیران و کادر مدارس کارگزار بیمه شما نیستند !

چرا " بیمه معلم " باید عهده دار همه قراردادهای بیمه ای در آموزش و پرورش باشد به جز بیمه تکمیلی درمان ؟! ( این جا ) منتشر کرد .

در این گزارش آمده است :

" نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که چرا بیمه معلم باید عهده دار چنین بیمه های پرسودی باشد اما از تصدی و مسئولیت بیمه تکمیلی فرهنگیان استثنا گردد ؟

و این در حالی است که بر اساس تجربیات ، مشاهدات و گزارش های رسیده اکثریت قریب به اتفاق معلمان از خدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان رضایت ندارند .

چرا مدیران ، معاونین و کادر اجرایی مدارس باید نقش " کارگزار بیمه " را ایفا کنند در حالی که در هیچ کجای وظایف سازمانی آن ها به چنین مواردی به طور شفاف اشاره نشده است ؟

مشاهده شده است که در تعدادی از مدارس حتی اولیاء دانش آموزان بر سر بیمه دانش آموزی و خدمات آن با کادر اجرایی و آموزشی مدارس درگیر می شوند و بسیاری از اوقات و انرژی آنان به جای آن که صرف برنامه ریزی و مدیریت کیفیت بخشی  امور آموزشی و پرورشی گردد صرف اقناع و راضی کردن اولیاء دانش آموزان می گردد .

نقش " بیمه معلم " در این فرآیند  چیست ؟

فقط سود بردن ؟

مدیران مدارس باید مبالغ جمع آوری شده را به حساب شرکت بیمه معلم واریز کنند و این در حالی است که بیمه مذکور حتی زحمت به خود نمی دهد تا اسامی دانش آموزان را در کارت های بیمه ثبت کند و مطابق بخشنامه وزارتی باید کارت بیمه توسط مدرسه مهر و امضا شود ؟

آیا این نوعی استفاده ابزاری از نیروی مدارس برای خدمات بیمه ای نیست که اساسا ارتباطی با شرح وظایف مدیر مدرسه ندارد ؟

مگر مدیر مدرسه و دیگران کارگزار بیمه هستند ؟

( این در حالی است که برای خدمات ارائه شده توسط مدارس و عوامل آن ها هیچ گونه حق الزحمه ای توسط  بیمه معلم و یا وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمی شود . )

در ادامه صدای معلم از این مقام مسئول پرسش کرده بود :

" وزارت آموزش و پرورش شفاف توضیح دهد که تاکنون بیمه معلم به چند دانش آموز خسارت دیده در کشور خدمات ارائه کرده است و میزان رضایت خانواده مذکور از این خدمات چگونه بوده است ؟

چرا وزارت آموزش و پرورش همه خدمات بیمه را شفاف و از طریق " مزایده " به اجرا نمی گذارد تا منافع " لشکر اقتصادی عظیم فرهنگیان " در یک فرآیند رقابتی عاید خود آنان گردد و معلمان برای حق بیمه ای که می دهند این قدر تحقیر نشوند ؟

اساسا وزارت آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ دهد که فایده همکاری با " بیمه معلم " برای معلمان و دانش آموزان چیست ؟

آیا این گونه امور مطابق سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش همان تفسیر خلق ثروت و منابع برای مدیر مدرسه است و یا بر عکس مدرسه ابزاری شده است برای سود دیگران ؟ "

قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی با بیمه معلم

با این حال دستورالعمل قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی با " بیمه معلم " مجددا به مدارس سراسر کشور ارسال شده است . ( این جا )

در بخش " اطلاع رسانی " این بخشنامه دوباره آمده است :

" با توجه به اهمیت و ضرورت آشنایی هر یک از بیمه شدگان از حقوق بیمه ای خود ، شرکت بیمه گر و ادارات کل آموزش و پرورش می بایست علاوه بر اقدامات انجام شده در ارتباط با اطلاع رسانی ( تهیه پوستر از مفاد قرارداد جهت نصب در تمامی واحدهای آموزشی ، تهیه کارت برای بیمه شدگان ، درج مطالب در رسانه های جمعی ) می بایست به روش های ممکن و مناسب از جمله رسانه های عمومی ، سامانه ها ، نشریات استانی ، طرح موضوع در همایش ها و جلسات روسای آموزش و پرورش ، مدیران مدارس ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان مدارس و... نسبت به اطلاع رسانی مناسب از تعهدات و مفاد بیمه نامه مذکور به بیمه شدگان اقدام نمایند .

بدیهی است مسئولیت اطلاع رسانی جامع و کامل در این خصوص به بیمه شدگان بر عهده آن اداره کل می باشد . "

مطابق این دستورالعمل ، بیمه شدگان شامل 12 گروه هستند و شامل بازنشستگانی که مجددا در آموزش و پرورش مشغول به کار شده اند هم می شود .

قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی با بیمه معلم

« صدای معلم » ضمن دعوت مجدد از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به پاسخ گویی از ایشان می خواهد تا قراردادهای بیمه ای در این وزارتخانه به طور کامل شفاف سازی شوند .

قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی با بیمه معلم

پایان گزارش/


قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی با بیمه معلم

جمعه, 05 مهر 1398 15:24 خوانده شده: 1908 دفعه

در همین زمینه بخوانید: