چاپ کردن این صفحه

" در برنامه پنجم گفتند که چون معلم ها خودشان صندوق دارند این سهم را واریز نمی کنیم و دولت هم خودش را مکلف به پرداخت نکرد. در دولت گذشته، آقای فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش اعلام کرد از دولت شکایت کنید. ما هم در دیوان عدالت اداری شکایت را مطرح کردیم و ثابت کردیم که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی است و دیوان عدالت اداری هم پذیرفت و توانستیم علیه دولت رای بگیریم. دولت مجبور به پرداخت تعهدات مغفول مانده در برنامه پنجم شد که مبلغ آن ۶۳۴ میلیارد تومان است که در مرحله تجدید نظر است. اگر این مرحله تایید شود سازمان برنامه و بودجه ملزم به پرداخت این پول است. معلم ها سهم خودشان را پرداخت کرده اند اما دولت در برنامه ششم سهم خودش را نداده است ! "

بي مهري سازمان برنامه بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان ! چرا ؟

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

بي مهري و ظلم سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان

بر خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است ( 1 ) :

"نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است."

جهت بررسي نظر اين نماينده محترم (نايب رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي ) گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

 توضيح :

چند ماه پيش ( احتمالأ حوالي روز ملي بزرگداشت مقام معلم ، 12 ارديبهشت 1398 ) يکي از خبرگزاري ها با حقير در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان گفت و گو کرد .

بنده از مصاحبه کننده چندين و چند بار در فواصل زماني گوناگون تقاضا کردم که  لينگ مطلب منتشره را براي اينجانب ارسال کنند تا هم با مخاطبان آن خبرگزاري به گفت و گو بنشينم و هم اگر مطلبي از آن گفت و گو را منتشر کردم بر اساس وظيفه حرفه اي ، مرجع آن مطلب را ذکر کنم .

متاسفانه تا کنون هيچ بازتابي از اين خبرگزاري دريافت نکردم . بديهي است در صورت اطلاع از انتشار اين گفت و گو در آن خبرگزاري بر حقير واجب است ،ضمن پوزش از آن خبرگزاري ، منبع برخي از مطالب اين قسمت را اصلاح کنم .

بدين وسيله از تأخير پيش آمده در ارائه قسمت پنجم اين گفت و گوي مجازي از همه خوانندگان فهيم و فرهيخته پوزش مي طلبم .

خلاصه قسمت هاي قبل

 بدون تغيير ساختار ِ صندوق ذخيره فرهنگيان  ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .

تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ؛ کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود  ؟

حقير ( نگارنده ) مخالف بررسی بیشتر ِ روند تأسيس بانک فرهنگيان  در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيستم .

تاسيس بانک فرهنگيان يک موضوع جداگانه  است که در گفت و گوي ديگري مي توان آن را بررسي کرد ؛  تا ببينيم دست پخت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چيست ؟

پيچيده بودن صندوق ذخيره فرهنگيان روي ديگر سکه ي بروز تخلفات متعدد در اين صندوق مي باشد !

به باور  نگارنده ، صندوق ذخيره با نام موسسه ولي با عمکرد شرکت ، شروع به فعاليت نموده است که با اصلاح ساختار و تغييرات جزيي در اساسنامه ، مي تواند فعاليتش را ادامه دهد .

محدود شدن به يک راه ِ حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه ِ حل ها  اشاره کنيم ؛ مي توان گفت که مهمترين  راه ِ حل ِ جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن  نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .

صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع ِ خرد از تعدادي سرمايه گذار را  اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق ، بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد ، تقسيم مي شود .

ممکن است 900 هزار معلم  وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند . اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم ويا بنا به دلايل ديگر ، امکان مديريت مستقل سرمايه خود راندارند .

 از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل ِ صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل ِ تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

صندوق هاي قابل معامله، براي اولین بار در سال 1993 و توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سـادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند.

در اين صندوق ها ، سرمایه گذاران می توانند از همه تکنیک هاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوق هاي قابل معامله استفاده کنند.

ويژگي هاي بارز اين صندوق ها عبارتند از :

شفافيت سهام و معاملات ، سرعت و سهولت معامله  ، ریسک سرمایه گذاري را براي عموم به میـزان قابل توجهی کاهش می دهد .

به فرهنگياني که آشنا به مفاهيم بورس و فرا بروس نمي باشند (سرمایه گذاران غیر حرفه اي ) توصیه می شود با نگاه بلنـد مـدت (خریـد و نگهـداري سهام ) در صـندوق هـاي مذکور وارد شوند.مانند صندوق ذخيره فرهنگيان که سهام داران  از بدوˏعضويتتا زمان خروج يا بازنشستگي فقط سهام دار مي باشند !

شفافيت سهام و معاملات در صندوق هاي قابل معامله در بورس ،   به گونه اي  است که همه روزه هر 900 هزار فرهنگي مي توانند

هريک دقيقه يکبار  ، ارزش خالص دارايي هاي خود را کنترل کنند برعکس شرکت ها که بازرسان ، سالانه ميزان ِ سود وزيان را  گزارش مي کنند .

با توجه به ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره ، اتخاذ ساختاري شفاف چاره ساز مي باشد !

در قانون هاي برنامه توسعه دوم ، سوم ، چهارم و ششم تبصره 63 قانون برنامه دوم به انحاي مختلف تکرار شده است ولي در قانون برنامه پنجم توسعه ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار مي گيرند در نتيجه سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان  طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 )  اجراي برنامه پنجم توسعه پرداخت نشده است  .

قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت قانوني است که اثر دائمي يا بلند مدت دارد . تا زماني که مجلس اين قانون را ملغي نکند ، آثار اين قانون در هر ماه ، تأکيد مي کنم در هر ماه  براي همه ، تأکيد مي کنم براي همه ديگر کارکنان دولت باقي  و جاري مي باشد !

در فرهنگ عموم مردم ايران ، پس انداز ريسک کمتر نسبت به  سرمايه گذاري دارد. هر چند که سرمايه گذاري در شرکت هاي سود آور منافع بيشتري دارد .

دولت طبق قانون دائمي هرماه سهم ِ ديگر کارکنان را واريز کرده و ديگر کارکنان از سود ِ سهم دولت در همان ماه هم بهره مند شده اند .

 ولي اگر قانون موقت به دولت اجازه بدهد ؛ هر سال فقط و فقط سهم فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ، پرداخت مي شود  لذا فرهنگيان عضو صندوق از بهره ماهيانه سهم دولت هم ، بي نصيب مي شوند .

متأسفانه تا کنون ، براي حقوق ِ تضيع شده فرهنگيان در قانون برنامه توسعه پنجم ، هيچ خروجي از مجلس نداشته ايم ! ولي خوشبختانه مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، اقدام نموده اند که بارقه هاي اميدي نمايان است .

305 میلیارد تومان بابت معوقات سال‌های ۹۰ تا ۹۲ گرفته بودیم که به‌ تدریج داده می‌شود و بخشی هم پرداخت‌ شده است .

۶۳۴ میلیارد تومان باقی‌مانده که باید برویم و به استناد این رأی از دولت مطالبه کنیم.

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )

نمره شاخص فساد ایران در ســالهای 1391 تا سال 1392 متاسفانه سه پله سقوط کرده ايم ولي خوشبختانه از سال 1392 الي  1396 بهبود تدريجي نمايان است !

تبليغات جناحي جهت تخريب رقيب ،  نا آگاهي مردم  عادي از شناسايي خبر صحيح از خبر جعلي ، منجر به گسترش و رواج شايعه مي شود !

رسانه ها  به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، يکي از راه هاي مبارزه با فساد مي باشند  ولي ضرورت ِ  اصلاح ِ ساختارِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، نبايد فراموش شود .

نمودار ذيل  ( نمودار دايره )  درصد سهم هريک از ورودي ها را مشخص مي کند .

 

بي مهري و ظلم سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان

نمودار دايره اي  مقايسه در صد ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان

 

قسمت ششم :

پرسش کننده :

 27 شرکت زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيات فعاليت مي کنند ! آيا اين زير مجموعه ها در حوزه رفاهی اعضاء فعال هستند؟ آيا مجموعه هاي  لیزینگ، بیمه، آژانس هواپیمایی خدمات ویژه‌تری را به معلمان ارائه می‌دهند؟

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

 اجازه مي خواهم قبل از پاسخ اين سئوال به سخنان معاون اول در رابطه با آموزش و پرورش بپردازم .

 

پرسش کننده :

جهانگيري در رابطه با آموزش و پرورش چه گفته است ؟

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

 به نقل از تار نماي وزين  "گروه صداي معلم " جهانگيري گفت :

"معلم نیازمند یک زندگی شرافتمندانه ای است که ذهنش از همه مسائل دیگر فارغ باشد و فقط به مسائل آموزش و پرورش بپردازد."

"امیدوار هستم که با همه این محدودیت هایی که داریم و با  پی گیری هایی که جناب آقای حاجی میرزایی خواهندکرد باز بتوانیم در دولت سهم بیشتری به آموزش و پرورش اختصاص بدهیم."

"خوشبختانه امروز در همه نظرسنجی ها معلم بالاترین و مهمترین گروه مرجع جامعه است. مردم ما ، جامعه ما به معلم به دیده حرمت و تاثیرگذاری نگاه می کنند. نظام و دولت هم باید به همین شیوه پیش برود. مدارس به عنوان مراکزی که این اتفاقات در آن می افتد از جهات مختلف مهم است. ما البته مدرسه کپری به آن معنا شاید نداشته باشیم یا خیلی کم داشته باشیم ولی فاصله مدرسه کپری با مدرسه هوشمند خیلی زیاد است. ما حتما در تهران یا در برخی از شهرهای بزرگ مدارسی داریم که مجهز به مهمترین ابزارها و مدرنترین ابزارهای مورد نیاز آموزشی هستند و حتما هم مدارسی داریم که در شرایط بسیار بدی هستند. این فاصله را باید به سرعت تلاش کنیم که کم بکنیم به نقطه ای برسانیم که قابل توجه باشد . هم دولت باید همت بکند منابعش را بیاورد و هم باید آن ارتباط جدی دولت ،جامعه، نهادهای مدنی و مدرسه را خوب تعریفش بکنیم."

 بي مهري و ظلم سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان

پرسش کننده :

چرا بر روي اين جمله توجه ويژه داريد ؟

هم دولت باید همت بکند منابعش را بیاورد و هم باید آن ارتباط جدی دولت ،جامعه، نهادهای مدنی و مدرسه را خوب تعریفش بکنیم."

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

جهانگيري در ادامه مي گويد :

 1.  ظرفیت های بسیار بزرگی در بین مردم ما وجود دارد که علاقه مندند که این ظرفیت ها در خدمت آموزش و پرورش قرار بگیرد
 2. خیرین مدرسه ساز یکی از این ظرفیت ها هستند.
 3.  خود امکاناتی که در آموزش و پرورش است ؛ صندوق ذخیره فرهنگیان که یک زمانی باید مسائل این صندوق ذخیره باید به خوبی باز بشود و 900 هزار فرهنگی در آنجا سهامدار هستند.
 4.  اخیرا مسئولان آنجا با من ملاقاتی داشتند ، طرح های بزرگ اقتصادی پیش بینی کردند و مطالبی که آقای دکتر حسینی گفتند در این کشور ظرفیت زیاد است . "

قابل ذکر است که جهانگيري اين مطالب را همچون بنده رديف نمي کند !

 

پرسش کننده :

يعني شما سخنان جهانگيري را تحريف کرده ايد ؟

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

خير بنده يک پارگراف از سخنان ايشان را (بدون هيچ گونه تحريفي ) به چهار قسمت مختلف تقسيم نمودم !

 

پرسش کننده :

چرا ؟

 

پاسخ دهنده :

به خاطر اهميت موضوع .

 

پرسش کننده :

 اهميت هر چهار قسمت را بيان کنيد .

 

پاسخ دهنده :

لطفأ هر قسمت را به طور جداگانه مطرح کنيد تا خلط مبحث نشود .

 

پرسش کننده :

 در قسمت اول گفته شده است :

ظرفیت های بسیار بزرگی در بین مردم ما وجود دارد که علاقه مندند که این ظرفیت ها در خدمت آموزش و پرورش قرار بگیرد

 بي مهري و ظلم سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان

پاسخ دهنده :

اين بيان کاملأ صحيح و به جا مطرح شده است . زيرا ورودي آموزش و پرورش بهترين سرمايه هاي خانوار ها فرزندانشان مي باشد و خروجي آموزش و پرورش هم بهترين سرمايه جامعه ( نيروي انساني کار آمد ) مي باشد .

نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي وظيفه دارند براي تحقق ِ  بهره مندي آموزش و پرورش  از ظرفيت هاي بالاي مردم جهت ارتقاي نظام تعليم و تربيت کشور تلاش نمايند !

 

پرسش کننده :

در قسمت دوم گفته شده است :

خیرین مدرسه ساز یکی از این ظرفیت ها هستند .

 

 

پاسخ دهنده :

اين بخش هم  کاملأ صحيح و به جا مطرح شده است . زيرا  آگاهان  ِبخش خصوصي که به اهميت توسعه پايدار و نقش آموزش و پرورش واقف مي باشد و با توجه به بار معنوي مدرسه سازي ، بخشي از جامعه  چندين سال است که به اين خير مهم مي پردازد وظيفه رسانه ، هنرمندان ، نخبگان و... است که در جهت گسترش اين فرهنگ  با تمام قوا تلاش کنند .

 

پرسش کننده :

در قسمت سوم گفته شده است :

خود امکاناتی که در آموزش و پرورش است ؛ صندوق ذخیره فرهنگیان که یک زمانی باید مسائل این صندوق ذخیره باید به خوبی باز بشود و 900 هزار فرهنگی در آنجا سهامدار هستند.

 

پاسخ دهنده :

اولأ ؛ صندوق ذخيره فرهنگيان يک نهاد اقتصادي  خصوصي ( غير دولتي )  است  که از سرمايه تعداد کثيري از معلمان براي ايام بازنشستگي ، باز خريدي و يا از کار افتادگي  تاسيس شده است که در تغييرات اساسنامه جديد ،  نگاه اندکي هم به دوران شاغلي شده است ؛  پس اين صندوق ِ خصوصي  را نمي توان همچون مدرسه  هاي خير ساز ( مديريت هيات امنايي دارند )  و در حل مشکلات ساختاري آموزش و پرورش نقش آفريني مي کنند . در يک رده قرار داد و يکي در نظر گرفت .

ثانيأ  900 هزار فرهنگي ( ضريب نفوذ تقريبأ 85 % فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ) عامل ديگري است که بايد به آن توجه شود .

يعني اين صندوق همه معلمان يا همه فرهنگيان را تحت پوشش قرار نمي دهد !

 

پرسش کننده :

در قسمت چهارم گفته شده است :

اخیرا مسئولان آنجا با من ملاقاتی داشتند ، طرح های بزرگ اقتصادی پیش بینی کردند .

 

پاسخ دهنده :

  پس از تحقيق و تفحص از اين نهاد اقتصادي بزرگ و عملکردي که گروه کاري جديد عهدار شده اند و به گفته جهانگيري مسئولان آن طرح هاي بزرگ اقتصادي پيش بيني و برنامه ريزي کرده اند ، انتظار  مي رود کل جامعه و نهاد هاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، قوه قضاييه ) که به اهميت آموزش و پرورش و معلمان اذعان دارند با صندوق ذخيره فرهنگيان همکاري مجدانه داشته باشند .

 

پرسش کننده :

انتظار فرهنگيان از دولت ، مجلس و قوه قضاييه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

لطفأ موارد را به طور جداگانه مطرح کنيد .

 

پرسش کننده :

انتظار فرهنگيان از دولت چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

 1.  معلمان از دولت ِ تنظيم کننده ي لايحه برنامه پنجم توسعه ، گلايه دارند که چرا تبصره 63 قانون برنامه دوم را در اين لايحه ناديده گرفتند !
 2. پس از بي مهري دولت مردان تنظيم کننده لايحه برنامه پنجم توسعه در گذشته ، هم اکنون نوبت بي مهري سازمان برنامه بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان شده است .  دولتي که جهانگيري معاون اول آن مي باشد !

پرسش کننده :

به چه دليل مي گوئيد که سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم ، صندوق ذخيره و فرهنگيان را مورد بي مهري قرار داده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 8 )  :

در قسمت سوم اين گفت و گوي مجازي اينجانب در رابطه با راي 15 دي ماه 97 از ديوان عدالت اداري به صراحت اعلام کردم  :

" نگارنده اميدوارم رأي ۱۵ دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري معارض نداشته باشد و اعتبارات مربوطه پرداخت شود !"

 

پرسش کننده :

مگر رأي ۱۵دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري ، معارض داشته است ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

بله  ، متاسفانه راي اوليه 15 دي 97 ديوان عدالت اداري معارض داشته است !

مهدي نيکدل مدير عامل کنوني صندوق ذخيره فرهنگيان در روزنامه ايران شنبه 6 مهر 98 مي گويد :

" متاسفانه در برنامه پنجم گفتند که چون معلم ها خودشان صندوق دارند این سهم را واریز نمی کنیم و دولت هم خودش را مکلف به پرداخت نکرد. در دولت گذشته، آقای فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش اعلام کرد از دولت شکایت کنید. ما هم در دیوان عدالت اداری شکایت را مطرح کردیم و ثابت کردیم که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی است و دیوان عدالت اداری هم پذیرفت و توانستیم علیه دولت رای بگیریم. دولت مجبور به پرداخت تعهدات مغفول مانده در برنامه پنجم شد که مبلغ آن ۶۳۴ میلیارد تومان است که در مرحله تجدید نظر است. اگر این مرحله تایید شود سازمان برنامه و بودجه ملزم به پرداخت این پول است."

 

نيکدل در جاي ديگر در همين گفت و گو ( 9 ) دولت  روحاني ( نه سازمان برنامه و بودجه )  را مورد خطاب قرار مي دهد و مي گويد :

"در این جا لازم است این را هم بگویم ما یک پول دیگری را هم از دولت می خواهیم بگیریم . در برنامه ششم توسعه حق معلمان را آورده ایم اما الان دو سالی از برنامه ششم می گذرد و برای همین حق قانونی که معلم ها دارند دولت تاکنون یک ریال پرداخت نکرده است . این بند در بودجه آمده است اما تخصیص داده نشد. ما هم اکنون ۴۱۳ میلیارد تومان طلب قطعی از دولت داریم. وزارت اقتصاد هم تاییدیه این پول را به ما داده است و ما می خواهیم با بانک ها تهاتر کنیم اما هنوز موفق نشده ایم. بنابراین ما این مقدار پول هم از دولت طلب داریم و معلم ها سهم خودشان را پرداخت کرده اند اما دولت در برنامه ششم سهم خودش را نداده است که پیگیر این موضوع هم هستیم . اگر این دو پرونده مالی را پیگیری کنیم چیزی در حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان از دولت مطالبات داریم که به دنبال وصول آن هستیم."

 

پرسش کننده :

انتظار فرهنگيان از مجلس دهم  چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که در قسمت سوم اين گفت و گوي مجازي به تفصيل اشاره شد  ، 22 سال تبعيضي فاحش بين فرهنگيان با ديگر کار کنان دولت وجود دارد !

 از نمايندگان محترم مجلس دهم که براي انتخابات اسفند 98 مهيا مي شوند ؛ انتظار مي رود با تصويب قانوني دائمي ، دولت را مکلف نمايند تا همه ماهه  معادل سهم پرداختي فرهنگيان را به صندوق ذخيره فرهنگيان واريز نمايد و به اين تبعيض ِ فاحش 22 ساله  خاتمه دهند !

 

پرسش کننده :

انتظار فرهنگيان از قوه قضائيه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

ضمن تشکر از ديوان عدالت اداري بابت راي اوليه 15 دي 97 ، فرهنگيان از ديوان عدالت اداري و رئيس قوه قضاييه ، انتظار دارند که در راي تجديد نظر ، دولت را مجبور به پرداخت تعهدات مغفول مانده در برنامه پنجم نمايد و مبلغ آن ۶۳۴ میلیارد تومان را پرداخت نمايد !

 

پرسش کننده :

در قسمت چهارم گفته شده است :

اخیرا مسئولان آنجا با من ملاقاتی داشتند ، طرح های بزرگ اقتصادی پیش بینی کردند .

در اين رابطه چه مي دانيد ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

آقاي جهانگيري به اين مهم اشاره اي نداشته اند ولي با مراجعه به سخنان نيکدل مدير عامل صندوق ، مي توان حدس زدکه پنج محور توجه معاون اول را جلب کرده است .

 1. مديريت صحيح براي پذيرش پروژه هاي جديد
 2. افزايش شفافيت فعاليت هاي اقتصادي
 3. افزايش ارزش دارايي هاي  دفتري
 4. سود شرکت رو به افزايش است بطوري که پيش بيني مي شود سود موسسه در سال 1402 برابر 5000 ميليارد تومان مي شود .
 5. برنامه اي براي قبل از بازنشسته شدن اعضاء

پرسش کننده :

مديريت صحيح براي پذيرش پروژه هاي جديد را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

در روزهای ابتدایی فعالیت در این موسسه، واحد سرمایه گذاری زیر نظر معاونت مالی و اداری بود و مجموعه مستقلی برای بررسی طرح ها و سرمایه گذاری وجود نداشت. اولین کارهایی که انجام دادیم این بود که معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار را ایجاد کردیم. با جرات می توانم بگویم که مهم ترین معاونت این مجموعه است. برای تایید یک پروژه، چندین مسیر و فرایند طی می شود. اول اینکه، تمام سرمایه گذاری ها باید در هیات مدیره هر شرکتی بررسی شود، اگر آن ها تصویب کردند، در مرحله بعدی، این طرح به کمیته سرمایه گذاری می رود. در این کمیته نیز جمعی از کارشناسان متخصص حضور دارند تا پروژه ها را به صورت تخصصی بررسی کنند. اگر کمیته به این جمع بندی مثبت رسید، در مرحله آخر، در جلسه هیات مدیره صندوق بررسی می شود. سپس، اگر هیات مدیره به اجرای این طرح رای نداد، آن شرکت نمی تواند پروژه را اجرایی کند.به همه شرکت ها هم ابلاغ کردیم که تمام پروژه ها این مسیر را باید طی کنند. حتی در خصوص طرح های توسعه هم همین روند حاکم است. در این مدت و با اجرای این فرایندی که اعلام کردم، هشت پروژه کلان که ممکن بود در آینده مشکل ساز شوند، رد شده است.

 

پرسش کننده :

 1. افزايش شفافيت فعاليت هاي اقتصادي را توضيح دهيد .

پاسخ دهنده ( 9 )  :

یکی از کارهای بسیار مهم در زمینه شفافیت، بورسی شدن است. یکی از اقدامات اساسی ما هم همین مورد بوده است که تلاش کرده ایم وارد بورس شویم. بورس اتاق شفاف و شیشه ای است. هر کدام از شرکت ها که قابلیت دارند باید به سمت بورسی شدن بروند.

سیاست ما این است که از بنگاه داری به سمت مدیریت سرمایه برویم. ما به دنبال این هستیم در شرکت ها و کارخانه ها، اوراق بهادار داشته باشیم. این پروسه ممکن است ۱۰ سال طول بکشد. در شرایط اقتصادی امروز ما به راحتی نمی توانیم یک بنگاه اقتصادی را به بنگاهی که مالکیت اوراق بهادار را داشته باشد، تبدیل کنیم. 

چون بنگاه داری می کنیم افراد زیادی را به ما سفارش می کنند. مثلا برخی افراد کسانی را سفارش می کنند که در هیات مدیره باشند و توقع دارند قبول کنیم. در حالی که اگر مدیریت بنگاه ها و شرکت ها را نداشتیم، در صورت زیان ده بودن می توانیم از آن مجموعه بیرون بیاییم. درحقیقت، در بنگاه داری شما مدیریت را با دست انجام می دهید و در سهام داری مدیریت را با پا. به این معنا که هر وقت دوست نداشته باشید می توانید از آن مجموعه خارج شوید.

بنابراین رویکرد ما این است که تا آنجا که امکان دارد، بنگاه داری نکنیم. ما نگاه مان این است که مدیریت دارایی و سرمایه داشته باشیم.

 

پرسش کننده :

افزايش ارزش دارايي هاي  دفتري را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده  ( 9  ) :

ارزش دفتری دارایی های ما بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است اما ارزش روز آن بیشتر از این عدد است. اگر همین دارایی ها را به بورس ببریم ارزش روزش هم مشخص می شود. مثلا اگر ۴۶ درصد سهام پتروشیمی مروارید را به بورس ببریم، ارزش روز آن می تواند نصف بیشتر مطالبات معلمان را تامین کند. همه املاک و دارایی ها برای معلمان است.

هم اکنون دارایی های ما ۵ هزار و 300 میلیارد تومان ارزش دفتری دارد اگر ما از دولت ۵ درصد گرفته بودیم حداقل دارایی های ما ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش دفتری داشت.

 

پرسش کننده :

روند افزايشي سود موسسه را بيان کنيد .

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

در سال ۹۵ به دلیل مشکلاتی که برای صندوق بوجود آمد مجبور شدیم مقداری از سود را ذخیره کنیم و کلا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تقسیم شد. در سال بعد از آن ۲۸۴ میلیارد تومان و سال گذشته ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است. پیش بینی امسال سودآوری ۶۲۰ میلیارد تومان بود که خوشبختانه گزارش ۹ ماهه ۹۰۰میلیارد تومان را نشان می دهد و امیدواریم تا پایان سال مالی که آخر شهریور هست به هزار میلیارد تومان برسیم. البته بعد از بررسی و تایید مجمع موسسه این سود قابل توزیع بین معلمان است.

 چشم انداز سود موسسه تا سال ۱۴۰۲ را تا ۵ هزار میلیارد تومان پيش بيني شده است.

 

پرسش کننده :

نمودار دايره اي و نمودار ستوني اين سود ها را ترسيم کنيد .

 

پاسخ دهنده :

بي مهري و ظلم سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان

نمودار دايره اي نشان مي دهد که 73% سود چهار سال مورد نظر مربوط به پيش بيني سود سال 1402 مي باشد .

بي مهري و ظلم سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان

نموادر ستوني مبلغ سود برحسب ميليارد تومان

نمودار ستوني نشان مي دهد که سود سال 1402  ، 25 برابر سود سال 1395 مي باشد !

 

پرسش کننده :

بازنشستگان چگونه مي توانند از سود قابل توجه سال 1402 بهره مند شوند؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

موضوع مهم دیگر که می خواهم به معلمان بگویم این است که بازنشسته های صندوق از صندوق خارج نشوند تا از سود آتیه صندوق که بسیار چشمگیر خواهد بود محروم نشوند. البته بازنشستگان در این ایام از سهم دولت برخوردار نخواهند بود اما با سرمایه گذاری های سودآور بزرگی که در صندوق داشته ایم و چشم انداز سود موسسه تا سال ۱۴۰۲ را تا ۵ هزار میلیارد تومان هم رسانده، حیف است که این عزیزان از این سود محروم شوند.

 

پرسش کننده :

برنامه موسسه براي قبل از بازنشسته شدن اعضاء چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

توصیه می کنیم که معلمان عضو صندوق شوند. هم اکنون ۱۵ درصد از معلمان عضو صندوق نیستند که کم ترین ضررشان محرومیت از سهم دولت است. موضوع دیگر این است که ما در آینده می خواهیم تسهیلاتی را به معلمان بدهیم . مثلا شاید بخواهیم کارت اعتباری و یا مسکن اختصاص دهیم، این تسهیلات را به معلمانی می دهیم که عضو صندوق باشند. بنابراین از معلمان خواهش می کنم که حتما عضو صندوق شوند.

گفت و گو ادامه دارد. 

منابع :

( 1 ) صفحه اصلی » وب سرویس- خانه ملت » وب سرویس خانه ملت

( 2 ) اقتصادنیوز: موضوع تاسیس بانک فرهنگیان با رای نمایندگان مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

( 3 ) قسمت سوم و قسمت پاياني بررسي صندوق ذخيره فرهنگيان در تار نماي وزين "گروه صداي معلم "

( 4 ) خبر گزاري دانشجويان ايران ايسنا

 •   یکشنبه / ۱۹فروردین ۱۳۹۷ / ۱۰:۵۶

با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.

( 5 ) قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت اجراء سال 1377

( 6 ) تار نماي ِخبر وان : دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد .

https://khabarone.ir/news/21735844/دیوان-عدالت-به-پرداخت-معوقات-دولت-به-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-رای-داد

(7 ) تار نماي وزين گروه صداي معلم ، مهمترین ارزش افزوده در یک جامعه از یک آموزش و پرورش خلاق بیرون می آید ؛ امروز در همه نظرسنجی ها معلم بالاترین و مهمترین گروه مرجع جامعه است

معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش :

(8 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ؟!

( 9 )  روزنامه ایران شماره ۷۱۶۷، شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸

چهارشنبه, 15 آبان 1398 14:00 خوانده شده: 668 دفعه

در همین زمینه بخوانید: