چاپ کردن این صفحه

چرا معاون اجرایی مدارس در رسته ی آموزشی قرار داده شده است؟

پرسان | فارس

چرا معاون اجرایی مدارس در رسته ی آموزشی قرار داده شده است

سلام
علت اینکه پست معاونت اجرایی در رسته ی آموزشی قرار دارد در حالی که بیشتر جنبه ی اداری دارد و شبیه یک کار اداری است تا آموزشی چیست؟ کسی که در رسته ی اداری قرار دارد چون معاون اجرایی را جزو رسته ی آموزشی گذاشته اند نمی تواند در پست معاونت اجرایی قرار گیرد و باید در صورت عدم امکان اشتغال در ادارات مناطق و نواحی در پست انبارداری هنرستان مشغول شود که هم حقوقش نامناسب است هم پست ناجوری است ؛ لذا تقاضا می شود پست معاونت اجرایی در رسته ی اداری قرار گیرد که مشکل افراد دارای رسته ی اداری مدارس حل شود و عدالت اجرایی شود.
......


« دیدگاه ها و نظرات افراد و گروه ها لزوما نظر صدای معلم نیست ؛ این رسانه آماده انتشار پاسخ مسئولان و افراد مخاطب می باشد »

« آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در صدای معلم »

کانال تلگرامی صدای معلم

ارسال مطلب برای صدای معلم


چرا معاون اجرایی مدارس در رسته ی آموزشی قرار داده شده است

خوانده شده: 301 دفعه چهارشنبه, 23 مهر 1399 18:57