صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حمزه علی نصیری/ همکار گروه صدای معلم

پیامدهای مثبت و منفی حذف پست های سازمانی معاونت پرورشی و معاونت اجرایی از مدارس

این روزها خبری از مدارس به گوش می‌رسد که حاکی از تصمیم وزارت بر حذف پستهای سازمانی معاونت پرورشی و معاونت اجرایی از چارت سازمانی مدارس است/ در طول چند دهه گذشته و از زمان تشکیل امور تربیتی و از آغازین روزهای تخصیص مربی تربیتی یا معاون پرورشی به مدارس، ضرورت حضور چنین همکارانی در مدارس و اولویت اهداف مترتب بر شرح وظایف آنان و همچنین میزان سودمندی فعالیتهای شان همواره مورد تردید و پرسش بوده و تقریباً همه کارکنان مدارس از خدمتگزار تا آموزگار، همکاران باصطلاح تربیتی خود را علیرغم مشغله های زیادشان، بیکار و فعالیتهای متعدد آنها را غیرمفید تلقی کرده اند/ گر هدف از این تصمیم، صرفه یی در هزینه هاست، تردیدی وجود ندارد که به کارگیری نیرو در جایی که ضرورت دارد، عین صرفه جویی است/ ذف پست سازمانی تحت عنوان معاونت پرورشی اقدامی و مفید و مثبت بوده و به جرأت می‌توان گفت که این اقدام مثبت با تاخیر بسیار زیادی صورت می‌گیرد و این تصمیم می بایست خیلی پیش از این گرفته می‌شد/ اداره مطلوب مدارس پر جمعیت با یک معاون آموزشی عملاً امکان پذیر نیست

 حذف پست های سازمانی معاونت پرورشی و معاونت اجرایی از مدارس در آموزش و پرورش این روزها خبری از مدارس به گوش می‌رسد که حاکی از تصمیم وزارت بر حذف پستهای سازمانی معاونت پرورشی و معاونت اجرایی از چارت سازمانی مدارس است. هر چند تصمیم سازی در این خصوص، کار امروز و دیروز نیست اما نتیجه، هرچه باشد می‌توان آن را در کارنامه جناب  بطحایی درج نمود. گفتنی ست که این تصمیم نیز مثل هر تصمیم دیگری هم می تواند امیدبخش باشد و هم چالش برانگیز.
امیدبخش، از این جهت که اصلاح ساختار و تغییر چارت سازمانی و به کارگیری نیرو در جایگاه مناسب ممکن است به کارآیی بهتر یک سیستم یا سازمان بینجامد. چالش برانگیز از این جهت که تغییر بدون بررسی ممکن است موجبات ناکارآمدی بخشی از سیستم یا سازمان را فراهم آورد.
همچنان که می دانیم سابقه پست معاونت پرورشی در مدارس به بیش از سه دهه می‌رسد. با این توضیح که در طول این دهه ها به مدارس پرجمعیتی که حدنصاب آمار دانش آموزی را احراز می کردند، معاون پرورشی و به مدارسی که آمار دانش آموز در آنها به حدنصاب لازم نمی رسید، مربی تربیتی تعلق می گرفت.  اما سابقه پست معاونت اجرایی در مدارس چندان طولانی نیست و پست سازمانی با این عنوان از زمان وزارت جناب حاجی بابایی ایجاد شد و منتخبین یا منصوبین این پست در جای دفترداران مدارس به کار گرفته شدند.
قبل از اینکه به چرایی حذف این معاونتها از منظر منطق کارشناسان وزارتی پرداخته شود، - که احتمالاً ریشه در دغدغه های مالی و صرفه جویی در هزینه ها دارد - ذکر این نکته لازم است که در طول چند دهه گذشته و از زمان تشکیل امور تربیتی و از آغازین روزهای تخصیص مربی تربیتی یا معاون پرورشی به مدارس، ضرورت حضور چنین همکارانی در مدارس و اولویت اهداف مترتب بر شرح وظایف آنان و همچنین میزان سودمندی فعالیتهای شان همواره مورد تردید و پرسش بوده و تقریباً همه کارکنان مدارس از خدمتگزار تا آموزگار، همکاران باصطلاح تربیتی خود را علیرغم مشغله های زیادشان، بیکار و فعالیتهای متعدد آنها را غیرمفید تلقی کرده اند!

البته با توجه به تعریف واقع بینانه مقوله "تربیت"، تفکیک این مقوله به دو بخش مجزای "آموزش" - که مسئولیت آن عمدتاً به آموزگاران سپرده شده - و "پرورش"  - که سکان آن به دست همین مربیان و معاونان تربیتی داده می شد - قطعاً کار درستی نبوده ولیکن اکثر صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و افراد اثرگذار در تصمیم گیریها، با این قضیه کاملاً محافظه کارانه برخورد کرده و سالهای سال، موجب هدر رفت فرصت‌ها و سرمایه های مادی و معنوی و انسانی شده اند.
حذف پست سازمانی تحت عنوان معاونت پرورشی اقدامی و مفید و مثبت بوده و به جرأت می‌توان گفت که این اقدام مثبت با تاخیر بسیار زیادی صورت می‌گیرد و این تصمیم می بایست خیلی پیش از این گرفته می‌شد  اما در خصوص دفترداران دیدگاه متفاوتی وجود داشته و دارد. دفترداران مدارس، همچون اغلب مسئولین آزمایشگاهها و کارگاهها لقب نیروی ناکارآمد و یا پرت را یدک می کشیده اند و حق یا ناحق این گونه جا افتاده بود که اگر کسی در عرصه تدریس و کلاسداری موفق عمل نمی کرده، به پستهایی مانند مسئولیت آزمایشگاه و کارگاه و یا دفترداری هدایت می شدند! و با کمال تأسف باید پذیرفت که آن دیدگاه تا حدودی درست هم بود و دقیقاً مکانی از مدارس که قرار بود مهمترین بخش آموزش یعنی آموزش عملی و دست ورزی تجربی در آنجا اتفاق بیفتد، به کسانی سپرده می شد که برچسب ناکارآمدی خورده بودند! و همین مسئله باعث شد که حضور افرادی به عنوان مسئول یا متصدی آزمایشگاه و کارگاه در مدارس بیهوده تلقی شود و چنین پستهایی به کلی از چارت سازمانی مدارس حذف گردد.

اتفاق نامبارکی که با حذف مسئولین آزمایشگاه و کارگاه از مدارس افتاد، این بود که بساط کارگاه و آزمایشگاه نیز به کلی از مدارس برچیده شد و آموزش نیمه - نصفهٔ علوم تجربی و ریاضی و حرفه و فن و جغرافی و ... کاملاً به شکل تمام تئوری درآمد!
اما در خصوص دفترداران، قضیه کاملاً متفاوت پیش رفت؛ با تغییر شیوهٔ ثبت نام دانش آموزان و ثبت سوابق تحصیلی و سیستم ارسال و دریافت بخشنامه از حالت سنتی به صورت اینترنتی، ضرورت تقویت بنیه مهارت دفترداران احساس شد و در چارت سازمانی مدارس، به جای پست دفترداری، پست سازمانی جدیدی تحت عنوان معاونت اجرایی تعریف گردید که حاکی از ارتقاء جایگاه آن پست و اهمیت وظایف محوله بود.

در همین راستا با توجه به پایین بودن سطح تحصیلات دفترداران و عدم آشنایی آنان با مهارتهای چندگانهٔ کار با رایانه و اینترنت، چاره کار در این دیده شد که معاونین  اجرایی از میان دبیران آشنا به آن مهارتها جذب و در این قسمت به کار گرفته شوند.
اکنون وزارت نشینان محترم پس از چند دهه و چند سال آزمون و خطا ظاهراً به این نتیجه رسیده اند که وجود پستهای سازمانی معاونت پرورشی و معاونت اجرایی در مدارس ضرورت ندارد و دستور حذف این پستها از چارت مدارس و جذب عزیزان شاغل در این پستها دربخش آموزش را صادر  کرده اند.


اما ذکر چند نکته در اینجا لازم است:
۱. اگر هدف از این تصمیم، صرفه یی در هزینه هاست، تردیدی وجود ندارد که به کارگیری نیرو در جایی که ضرورت دارد، عین صرفه جویی است.


۲. حذف پست سازمانی تحت عنوان معاونت پرورشی اقدامی و مفید و مثبت بوده و به جرأت می‌توان گفت که این اقدام مثبت با تاخیر بسیار زیادی صورت می‌گیرد و این تصمیم می بایست خیلی پیش از این گرفته می‌شد. با این توضیح که با حذف پست سازمانی معاونت پرورشی از مدارس، هیچ اتفاق خاصی در روند و فرآیند آموزش نخواهد افتاد و هیچ نارسایی و نقصی در عملکرد مدارس احساس نخواهد شد به شرطی که رگبار بخشنامه های دست و پاگیر از سوی بخش تربیتی متوقف گردد.


۳. مسئله ای که نباید از آن غفلت ورزید این است که در مدارس پرجمعیت به وجود عزیزان شاغل در پست معاونت پرورشی، در بخش آموزش و در پست معاونت آموزشی به شدت نیاز هست و باید توجه داشت که اداره مطلوب مدارس پر جمعیت با یک معاون آموزشی عملاً امکان پذیر نیست.

لذا شایسته است با افزودن یک پست سازمانی معاونت آموزشی به چارت سازمانی مدارس پرجمعیت، از وجود این عزیزان در آن قسمت استفاده شود.


۴. حذف مطلق پست سازمانی معاونت اجرایی از چارت مدارس، واحدهای آموزشی پرجمعیت را با چالشی جدی روبه رو خواهد کرد. علاوه بر اینکه امور اجرایی در حوزه دفترداری مدارس به ویژه در واحدهای آموزشی پرجمعیت و دارای قدمت، تمامی ندارد و این بخش از مدرسه نیرویی تمام وقت و کارآمد می طلبد، ذکر این نکته نیز لازم است که با وجود برنامه های نه چندان بی نقص "سناد" و "دانا" و ...، وجود یک نیروی تمام وقت در سِمت معاونت اجرایی در مدارس پرجمعیت امری اجتناب ناپذیر است.

لذا انتظار از وزارت نشینان محترم این است که قبل از دست زدن به آزمون و خطا در این خصوص، ارزیابی دقیقی از نیازمندیهای این بخش از مدارس و عواقب ناشی از حذف پست سازمانی معاونت اجرایی، به عمل آورند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دوشنبه, 13 شهریور 1396 ساعت 16:50 خوانده شده: 4307 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +41 -9 --
چغندربگ 1396/06/13 - 17:12
هرچی معلم ناکارآمده میشه پرورشی و تربیتی و مشاور و ....قلنترها کتابدار و مدیر دروس و ....بعد همشون همینا دقیقا میشدند و میشوند کماکان، رئیس و مدیر و مدیرکل و وزیر و ......این ی قلمو شانس آوردیم که بی پولی آوپ به نفع ماشد که این جماعت را کمتر ببینیم! البته ما به اینا میگیم نیروهای کیفی! چون از همه بیشتر تو آوپ اینا حال می کنند!
پاسخ + 0 0 --
معاون اجرایی 1396/10/05 - 21:57
با سلام همکار گرامی میگن حسود لا یسود . اتفاقا برعکس تمام نیرو های پرورشی هم عرضه درس دادن رو دارن همچنانکه 6 ساعت در هفته هم در س میدن . من خودم نیومدم معاونت اجرایی به زور آوردند چون کسی کامپیوتر بلد نبود مثل جنابعالی بودند که روشن کردن کامپیوتر رو هم بلد نبودند . حالا که اتوماسیون و سیستم دانا رو فول فولیم جنابعالی می خواین با سیستم داس قدیمی مدرسه رو و مملکت رو بچرخونی بفرما .
پاسخ + +9 -10 --
اسماعیل سلیمی ساعتلو 1396/06/13 - 18:25
ادغام معاونان آموزشی و پرورشی شاید اشکالی پیش نیاورد اما با حذف معاون اجرایی در مدارس بزرگ، یک نفر برای رتق و فتق امور ثبت نام و کارنامه و .... لازم است.
ایجاد معاونت اجرایی باعث شد عده ای از معلمان خوب، برای دریافت حق معاونت که مبلغ قابل توجهی هم است وسوسه شوند تا از تدریس دست برکشند و معاون اجرایی شوند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/13 - 22:25
به جای معاون آموزشی، کار رو به یک نیروی دفتری با حداقل حقوق میدهند.
هدف کاهش هزینه است.
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/14 - 01:32
حقوق دفترداران از معلم با مدرک بالاتر بیشتر است . کار دفتردار را معاونین مدرسه می توانند انجام دهند و آ.پ به آن ها اضافه کار بدهد . کل کارمفید یک دفتردار در یک سال تحصیلی، یک ماه نمی شود .
پاسخ + 0 0 --
حسین 1396/06/17 - 10:15
اگر جنابعالی صحیح میفرمایید! چرا هر یک از نیروهای اموزشب که وارد حوزه پرورشی میشوند وبادحجم بخشنامه ها! مطالبات دانش اموزان! ووظایف محوله میشوند ! ترجیح میدهند به کلاس درس ویا سایر معاونتها بروند!
معاون پرورشی که دغدغه تربیتی دارد کارش زمان ومکان نمیشناسد! در واقع در حال حاضر علاوه بر انجام خیلی از وظایف معاونین اموزشی وهمکاری بی دریغ با انها وهمکاری در امور اموزشی! وظایف پرورشی خود را هم به دوش میکشد!
این قضاوت شما کمال بس انصافی است!
پاسخ + 0 0 --
یداله 1396/06/20 - 23:55
حالا خود تو خیلی کارآمد و توانمندی؟به جرأت می تونم بگم خودتو از هرچی مفت خره تو آپ مفت خور تری.حسادت بد دردی که متاسفانه توی آپ خیلی زیاده. برو بجای این حرف های چرند خودتو اطلاح کن.
پاسخ + +36 -4 --
خانم فرهنگ 1396/06/13 - 19:26
خدا کنه که معاونت پرورشی ومعلم پرورشی حذف شود بعداز چهر دهه انقلاب با وجود این نخبگان خروجی شده یک عده جوان با آسیبهای اجتماعی مختلف. دوساعت پرورشی دوساعت قرآن دوساعت دینی ، نتیجه شد نوجوان شیطان پرست که اول صبح بسم الله را روی کاغذ نوشته وروی نیمکت گذاشته وبقیه ماجرا. نوجوانی که دوست دارد زرتشتی یا مسیحی شود. نوجوانی که دستش را تیغ میاندازد وبه رسم شیطان پرستی خون می خورد وهزاران ماجرای دیگر .من از چشم این نخبگان میدانم. حتی ناراحت میشوند معلم غیر این رشته ها مذهبی صحبت کند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/14 - 02:56
پس بقیه معلمان .... تشریف دارند که بچه ها شیطان پرست بشن
پاسخ + 0 0 --
همکار از تکاب 1396/06/15 - 21:59
.... که کار وزحمت دائمی این عزیزان را نادیده انگاشتی خیلی خرفتی
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/06/19 - 08:41
یعنی مربیان پرورشی اموزش تیغ انداختن وشیطان پرستی دادند؟!
واقعا انصاف هم خوب چیزی است!
معلم پرورشی اگر پیغمبر هم باشد ! بدون کمک اولیای خانه ومدرسه نمیتواند تربیت کاملی را رقم بزند!
در واقع مربی با نگرش همکارانی مثل شما که ارزش کارفرهنگی و تربیتی را نمیدانید و همچنین بعضی از اولیای با سطح تفکر شما تنها میشود و تاثیر کارش کم !
وبا حذف پرورشی به مراتب وضع از این بدتر خواهد شد!
و افرادی مثل شما هم شریک جرم خواهید شد!
کاش نگرش قران در اولویت تربیت را مد نظر قرار دهید! ویک تنه به قاضی نروید!!!!
پاسخ + +46 -2 --
شهاب 1396/06/13 - 20:43
یکی ازکارهای مفید حذف پست های اضافی است پرورشی ها حقوق می گیرندبرای پرورش دانش آموزان ولی دریغ از پرورش یا کار دفتری می کنند یا بیکار در راهروهای مدرسه قدم می زنند اگردانش آموزی مشکل تربیتی داشته باشد فقط معلم باید بسوزد وبسازد درستادهم باید خیلی از پست ها مانند راهبر آموزشی حذف شوند چنین اتفاقاتی بسیار مبارک است
پاسخ + 0 0 --
سقز -کرد 1396/06/13 - 21:38
دوست عزیز
حق با شماست اما این عده به نام پرورشی خوردن و خوابیدن
من پارسال بهم معاون پرورشی دادن البته تربیت دبیر هستم اما بجام نیروی ریاضی راهنمایی رفته هنر اموز شده و به اجبار پرورشی دادن .
خدا شاهده اینقدبا بچه ها کار کرده بودم و همکاران در اجرای برنامه ها همکاری داشتن بهترین سال مدرسه بود
اگر این همکاران نا پرورشی کارمیکردند وضع بچه ها این نبود
همکاران تعجب میکردن وقتی با بچه ها کار میکردم میگفتن نیروی چرورشی ندیدیم کار کنه بعدش میگفتم من دبیرم و امسال اجباری اومدم میگفتن پس بگو تعجب بود برامون پرورشی فعالیت کنه !!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/15 - 12:53
در حقیقت کار پرورشی کاشفی و خبرچینی است، و جز اخلاق زشت نشان دادن به دانش آموزان کار دیگری ندارد. بهتر است ...
پاسخ + +10 -26 --
معلم ... 1396/06/13 - 20:50
انشاا...که از سال اینده حذف بشن نه از امسال
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/13 - 22:26
چرا از سال آینده؟
پاسخ + 0 0 --
معلم ... 1396/06/14 - 12:11
شاید یکی با همین معاونت بازنشست شد و...!!!
پاسخ + 0 0 --
kh 1396/07/10 - 20:26
چرا چشم بصیرت ندارید.دانش آموزانی که در رشته های مختلف فرهنگی و هنری و قرآن مقام میارند دست مایه پرورشی است!
پاسخ + +12 -3 --
ابوالفضل 1396/06/13 - 22:01
کلا بنظر من معاونت در مدارس باید اضافه کار نوبت دوم داده بشه و داوطلبا این نوع اضافه کار اون بردارن تا
اولا هزینه ها کاهش پیدا کنه
ثانیا از استخدام جدید جلوگیری بشه و اینا 24 ساعت در شیفت مخالف تدریس داشته باشن
و مناطقی که 5000نفر جمعیت داره به نمایندگی تنزل داشته باشه
در پایان بعضی ساعت دروس کم و پرورشی و مشاور و امثالهم
هم ترکیب بشن
با این توصیف از تراکم کلاس معلم کاسته و از محل درامد و صرفه جویی اینا به حقوق معلما اضافه بشه
پاسخ + +28 -2 --
محمود 1396/06/13 - 22:22
از مشکلات عدیده ای که پرورشی ها دارند عدم ساعت تدریس ودر نتیجه ارتباط با دانش آموزه که صرفا پرورشی شده عکس وفیلم و احکام
و....اونم به طور محدود ‌،در کل حذفش به نفع مدرسه هست .
معاون اجرایی هم بشود دفتر دار گذشته بهتره چون الان نیروههای توانمندی این پست اشغال کردند که به صلاح نیست .
پاسخ + +35 -4 --
دبیر خانم 1396/06/13 - 23:12
حذف این پستها بهترین و خداپسندانه ترین کارهاست.حتی معلمان ناکارامدی که توی دفتر مینشینند و به بهانه بیماری سرکلاس نمیروند و آموزش متوسطه با دوز و کلک معلمان زحمتکش را به جای انها سرکلاس میفرستد در حالیکه کسرموظف تا دوساعت بی اشکال بود (البته سال گذشته)و بعدا معلوم میشود ساعات کلاسیشان به اسم ناکارامدان رد میشود هم امیدوارم از این سیستم حذف شوند. بیماری دست خود آدم نیست ولی اینقدر طمعکار نباشید خودتان را بازنشسته کنید و دیگران را اذیت نکنید.
پاسخ + 0 0 --
سعید 1396/06/14 - 13:54
خدا کنه این نیرهای ناکارامد هر چی زودتر حذف بشن
پاسخ + 0 0 --
حسین 1396/06/17 - 10:23
حذف بشوند که اهداف تربیتی به کلی فراموش شود!؟
اتفاقا باید این حوزه تقویت شود،
مربی ومعاون پرورشی سنگ صبور دانش اموزان است وموجب دلگرمی بچه ها، حذف پرورشی مشکلی را حل نمیکند ! بلکه روحیه بی دینی و فاصله گرفتن ازراندیشه وبینش وتربیت اسلامی به اوج خود میرسد! البته باید در بکارگیری مربی ومعاون پرورشی هم دقت شود که افراد بازمانده از سایر حوزه ها که کمترین نگرش تربیتی ندارند وارد این حوزه نشوند!
پاسخ + +24 -3 --
معلم از تهران 1396/06/14 - 01:08
کار مفید معاون پرورشی و معاون اجرایی در طول یک سال تحصیلی ،وجدانا یک ماه کار می شود . حذف این دو پست هیچ خللی در کار مدارس ایجاد نمی کند و معاونین مدارس به خوبی می توانند کار آن ها را انجام دهند .
پاسخ + +7 -14 --
رامین 1396/06/14 - 01:22
سلام
اگه معاون اجرایی از مدارس خصوصا متوسطه دوم و فنی و کاردانش حذف بشه که همه چی به هم میریزه و پای کافی نت ها و کسانی که از نرم افزارها سر در میارن به امور مدرسه باز میشه و باید دو برابر حق معاونت رو بدن به این افراد!!! معاون اجرایی مدارس متوسطه انقد کار دارن که باید یک سری از کاراشونو تو خونه انجام بدن واسه همینم خیلی از دبیران به معاونت اجرایی علاقه ای نشون نمیدن
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/14 - 20:11
ما در مدرسه همچین چیزی ندیدیم . دفتردار ما امسال بازنشست شد ،چند تا معلمان سر و دست می شکستند که معاون اجرایی بشوند . چون کار کمی دارند و حق معاونت .
پاسخ + 0 0 --
حسین 1396/06/17 - 10:26
شاید! ولی نسلی رو تربیت خواهیم کرد بدون هویت دینی واخلاقی وتربیتی!
پاسخ + 0 0 --
یاس 1396/06/19 - 09:34
سلام
من هم موافقم چون چندین سال در سمت معاونت در دفتر مدرسه (متوسطه دوم) حضور داشتم و کار معاون اجرایی را دیدم.(خودم معاون اجرایی نبودم) کارشون از هر سمتی بگین تو مدرسه بیشتره . از ثبت نام در سایت سناد با سرعت پایین سایت در زمان ثبت نام - آماده سازی پرونده دانش آموزان - اتوماسیون اداری - اماده نمودن کابرگ کلاسی دبیران ، امتحانات مستمر ، امتحان پایانی ، کارنامه و... هم نوبت اول هم نوبت دوم
همچنین بعد از خرداد آماده کردن مجدد و تکمیل پرونده ها و....
کارا امتحان نهایی که دیگه هیچی ...
پاسخ + +37 -4 --
مهرپور 1396/06/14 - 01:42
حذف معاون پرورشی و اجرایی،یکی از بهترین و عالی ترین کارهایی است که می تواند انجام شود.
پاسخ + +9 -21 --
جلیل 1396/06/14 - 05:33
معاون پرورشی رو حذف کنیم معاون اجرایی و فناوری رو هم حذف کنیم فقط یه دونه معاون اموزشی داشته باشیم که با 400 نفر سرو کله بزنه بعد میگیم چرا مشکلات اموزشی و تربیتی بیشتر میشه اصلا بهتره که نصف دروس رو ام حذف کنیم و با نصف معلمها مدرسه رو بچرخونیم مدارس رو هم بدیم به تعاونی ها البته برای صرفه جویی بهتره که فقط نظام اموزشی تا ششم باشه چه لزومی داره 12 سال باشه همون 6 سال بهتره کلی صرفه جویی میشه باید تا میشه صرفه جویی کرد تا هرچی پول هست به جیب اصلاح طلبها ریخته بشه صرف اختلاسها و پاداشهای نجومیشون بشه اموزش و پرورش کشور جهت صرفه جویی تعطیل بشه این راهکار اصلاح طلبهاست خدا لعنتشون کنه
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/06/14 - 19:58
آقای جلیل در آ.پ پست های زائد زیادی داریم مثل معاون پرورشی مربی پرورشی خیلی از پست های اداری و.....که باحذف این پست ها بودجه ی زیادی ذخیره وآ.پ می تواند این بودجه را به افرادی که نقش اساسی دارند تزریق کند یکی از دلایل اصلی اینکه بودجه جوابگوی هزینه ها نیست همین پست های زائد هستند دلیل دیگر مدیران ناکار آمد که امید وارم همه برکنارشوند
پاسخ + 0 0 --
حسین 1396/06/17 - 10:31
حتما معلمی که تیمم گرفتن را از من مربی پرورشی میپرسد ونحوه اموزش نماز ایات و احکام ان وسایر احکام پیش پا افتاده الهی را نمیداند! مقوله تربیت را پیش خواهند برد!!!!
البته بلانسبت همکاران محترم اموزشی که دغدغه مسایل تربیتی ودینی را دارند ، ویا ویاور مربیان پرورشی
پاسخ + +15 -2 --
مهدی محمدی 1396/06/14 - 06:00
به خدا قسم تحول در آموزش پرورش نیاز به ژنرال ندارد فقط ساده سازی کنید معلم پرورشی حذف مشاوران حذف معاونان مدارس بزرگ فقط یک معاون بقیه حذف اردوگاه ها حذف
پاسخ + 0 0 --
ابوالفضل 1396/06/14 - 08:42
احسنت خدایی هم ادارات و نیروهاشون زیادن و هم مدیر و معاون اصلا چرا170هزار مدیر و معاون؟
طرحی نو دراندازید
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته اجرایی 1396/06/20 - 22:33
اگه معاون پرورشی تلاش میکنه پایه های دین را در دانش اموزان تقویت کنه . همش تا تو مدرسه هستش / وقتی از مدرسه میاد تو کوچه و خونه و جامعه همش بی دینی و ریا و دروغ و خیانت و..... میبینه اب در هاون کوفتنه / بهتره معاون پرورشی ها هم برن سر کلاس /
پاسخ + +13 -1 --
سیناسلیمی 1396/06/14 - 07:45
برای صرفه جویی در هزینه ها راه بهتر و‌اصولی تری وجود دارد .

وآن حذف مناطق آموزشیست، در کشور ۷۶۰ منطقه آموزشی داریم و به تبع آن ۷۶۰ اداره آموزش و پرورش ، که هرکدام تقریبا ۵۰ کارمند را در خود جای داده اند ، اگر تصمیم گیران همت کنند و جسارت به خرج دهند با استفاده از فناوری اطلاعات و تفیض امور به مدارس میشود این ۷۶۰ اداره را حذف کرد ، حذف این ۷۶۰ اداره ضمن چابک سازی سیستم باعث افزایش سرعت در کارها ، افرایش رضایتمندی همکاران و جلوگیری از فساد میشود .

در هراستان نهایتا فقط باید یک اداره کل وجود داشته باشد .

نه اینکه یک اداره کل با چند اداره زیر مجموعه.
پاسخ + 0 0 --
ابوالفضل 1396/06/14 - 08:44
شما به وزارت بهداشت و ساختار اون نگاه کنید یک اداره کل در استانها نداره من موافق این هستم که در حد نمایندگی تنزل پیدا کنه و معاونتها هم اضافه کار نوبت دوم بشه
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته اجرایی 1396/06/20 - 22:35
ادارات ا.پ باید درحد نمایندگی کوچک شود .کار اموزش و پرورش باید در مدرسه کلاس خلاصه شود
پاسخ + +5 -2 --
جواد 1396/06/14 - 09:32
سلام برای نوشتن هر مطلب ابتدا مستندات را باید ارائه داد داد سپس با توجه به آن نظرات را ارائه کرد به نظر بنده شایعه‌ای بیش نیست
پاسخ + 0 0 --
اسماعیل سلیمی ساعتلو 1396/06/14 - 10:47
درست است. در مورد مسئله ای بحث راه انداخته این که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. احتمالا شایعه ای بیش نباشد.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/06/14 - 12:05
معاون پرورشی واحد ما با تشکیل انجمن اولیا و مربیان خانواده های بی بضاعت را شناسایی کرده وارد کار مادران و خواهران این دانش آموزان ميشد. حتی در چای نوشیدنی همکاران کافور و مواد روانگردان اضافه میکرد. بنده تبریک و شادباش میگویم به مناسبت حذف اين پست بیخود و اضافی
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/06/19 - 08:47
سلام چنین چیزی اگر صحت دارد از ایشان شکایت کنید!
اما حق ندارید تعمیم دهید!
پاسخ + +14 0 --
ناشناس 1396/06/14 - 13:44
باید هر دو معاونت پرورشی و اجرایی حذف شوند

هیچ عملکردی در مدرسه ندارند

فقط برای تعریف کردن و خاطرات زندگی را با هم مرور کردن در مدرسه حاضر می شوند نه برای کار کردن
پاسخ + +8 -6 --
رضایی 1396/06/14 - 13:53
واقعا کار معلم بهداشت یا مشاوره یا پرورشی در مدارس چیه

حقوق چه کاری رو می گیرند

عده ای خون دل می خورند سر کلاس درس

عده ای در مدارس تفریح می کنند و فقط اسم فرهنگی را یدک می کشند
پاسخ + 0 0 --
رسول 1396/06/16 - 15:35
کارش اینه که به فضول هایی مثل شما پاسخ بده
الان دانش آموزی نیست که مشکل روانی نداشته باشه اگه دق کنی خودتم با بچه ات مشکل داری اوقت، مسألۀ هدایت تحصیلی هم به عهدۀ مشاوره، تدریس درس تفکر و سبک زندگی همچنین، آموزش خانواده و دبیران در مورد مسائل روان شناسی هم همچنین، صحب برای دانش آموزان در کلاس ها در زمینۀ بهداشت روانی و انخاب رشته و شغل عم همچنین ، رفع مشکلات تحصیلی دانش آموزان که بیشتر دبیران عامل آن هستند نیز همچنین و ....
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/17 - 20:49
همکار محترم ،از لحن حرف زدن شما و استدلال شما مشخص است که چقدر در کارتان حرفه ای و مفید هستید . امیدواریم بطحایی به وضعیت جماعتی که در مدارس بیکار هستند و ادعای فراوان دارند ، رسیدگی کند .
پاسخ + +8 -1 --
معلم 1396/06/14 - 13:59
به امید خدا که هر چه زودتر معلم پرورشی -مشاوره-معلم بهداشت-کتابدار مدرسه-مسئول کارگاه .....که هیچ کاری در مدرسه انجام نمیدهند حذف بشوند
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته اجرایی 1396/06/20 - 22:41
اکثر معاونین پرورشی بسیجی هایی هستند که خبر مدارس را به مقامات خود میدهند اینها اکثرا نه مشاوره بلد هستند ونه یک ساعت کلاس روانشناسی را گذرانده اند که مشکلات روحی وروانی دانش اموزان را التیام ببخشند
پاسخ + 0 0 --
حمید 1396/06/21 - 00:03
وجود مشاور در مدارس برای درمان معلمهای مفتخوری مثل توست که سر کلاس درس هیچ کاری نمی کنند و بجاش دانش آموزان را با کلاس خصوصی و فروش سوال و ... سر کیسه می کنند.حالا فهمیدی وجود مشاور چقدر ضروریه.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/06/21 - 16:05
صحبت های این فرد مثلا پرورشی را ببینید ! واقعا که این قشر حقوقشان حرام است . پرورشی مدرسه ما خود را در کتابخانه حبس می کند که کار نکند . ۴ ساعت در هفته ابلاغ دارد که کلاس برود ،اما زیر بار نمی رود و ...
پاسخ + +4 -2 --
باران 1396/06/14 - 21:03
قبل از اینکه راجع راه رفتن افراد قضاوت کنیم سعی کنیم مدتی با کفش های آنها راه برویم من ۲۰ سال دبیر بودم .تجربه مدیریت هم دارم .معاون اجرایی هم بودهام .وجود معاون اجرایی با سامانه سناد ودانا وامین وغیره بسیار ضروری می باشد خصوصا اینکه بسیاری ازمدیران ومعاونان آموزشی با این امور آشنایی ندارندوبسیاری از همکاران از پذیرفتن این پست واهمه دارند.در بسیاری از استان ها کلاس رفتن معاون اجباری است حساب کنید معاون ۴ تا۶ ساعت کلاس می روداگر هزینه کلاس رفتن در ماه حساب شود از حق معاونتی که می گیرد بیشتر می شود
پاسخ + +5 -1 --
باران 1396/06/14 - 21:08
درضمن اگر معلمی دلسوز ووظیفه شناس باشد در هرپستی قراربگیرد کار خود رادرست انجام می دهد واگه نخواهد سر کلاس هم برود چرت خواهد زد ودر پایان نمره دلخواه دانش آموز را خواهد داد پس همکار محترم عجولانه قضاوت نکنید آنچه مانع کار مطلوب یک معاون پرورشی است بخشنامه های دست وپا گیر است ومهم تر اینکه در هر پستی از افراد کاردان استفاده نمی شود
پاسخ + +1 -14 --
ناشناس 1396/06/14 - 21:52
متاسفم که بدون شناخت در رابطه با کار حوزه پرورشی نظر میدید از زمانی که فقط به آموزش چسبیدید وضع دانش آموزان این شد
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/15 - 22:01
معاونان پرورشی در دوره ابتدایی، ابلاغ ۴ ساعت کار در کلاس را دارند ،اما به هیچ عنوان کلاس نمی روند . معاون پرورشی در کتابخانه مدرسه بست می شیند که کار انجام ندهد . به آقای بطحایی تبریک می گوییم اگر بتواند این جماعت را سازماندهی و به کار وادارد .خدا شاهد هست که عین حقیقت را گفتم .
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/06/19 - 08:51
واقعا عالی گفتید. مشکل عمده ما در حال حاظر مشکلات تربیتی است!
اما متاسفانه به جای حل مسئله که بها دادن به کارتربیتی است.
داریم صورت مسئله را پاک میکنیم!
پاسخ + +2 -13 --
الهام 1396/06/14 - 22:07
حذف پستهای معاونت اجرایی و پرورشی ممکن است از لحاظ هزینه ظاهرا به سود آموزش و پرورش باشه ولی قطعا صدمات جبران ناپذیری رو در آموزش و پرورش به جای می گذاره و کاش قبل از هر گونه تصمیم گیری تمامی جوانب رو در نظر بگیریم.
پاسخ + +1 -2 --
ناشناس 1396/06/14 - 22:50
باسلام
خوبه!بخشنامه عدم اعمال مدرک دوم و سوم...حذف معاون پرورشی و اجرایی...اینقد به جون آموزش و پرورش بیفتید و صرفه جویی کنید تا نتایج پر بارش را ببینیم.جلوی اختلاسهارو بگیرید پول اضافه هم میارید.
پاسخ + +18 -1 --
ناشناس 1396/06/14 - 23:08
پستهایی که دارند هزینه اضافی در بر دارند
۱_ معاونت پرورشی ۲_ معاون فناوری ۳ سرپرست بخش ها که عملا در هنرستانها بیکارند ۴_ معاونت اجرایی ( دفتر داران قدیم ) ۵ _ سرپرست خوابگاههای شبانه روزی که فقط ۲ شب در مدرسه هستند
آیا با حذف این پستها نمیتوان معوقات آموزش و پرورش رو پرداخت کرد ؟؟؟ این آشی بود که حاج بابایی برای آموزش پرورش پخت
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/06/19 - 10:09
علوم است که جنابعالی هیچ ارزشی برای مسایل تربیتی که اصلی ترین هدف اموزش .پرورش ندارد ندارید!
وتمام پستهایی که گفتید به جای خود مهم هستند هرچند ممکن است نارسایی هایی وجود داشته باشد.
این پستها اگر حذف هم شود که خیانت به نسل اینده است پولش به جیب من وتو نمیره ! فقط نجومی بگیرها که حقوق یک ماهشان اندازه کل دوران خدمت من وتوست بیشتر میشود! فقط همین!
پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1396/06/14 - 23:15
اگر از بین ۲۰۰ هزار مدرسه فقط دو پست اضافی حذف بشه یعنی ۴۰۰ هزار پست مازاد در ۴۰۰ هزار تومان حق معاونت ضرب کنید حدود ۸۰ میلیارد در ماه و ۹۶۰میلیارد درسال آیا با این بودجه معوقات فرهنگیان ۱۵ ماه با تاخیر پرداخت خواهد شد ؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
حسین 1396/06/17 - 09:57
معلوم است که جنابعالی هیچ ارزشی برای مسایل تربیتی که اصلی ترین هدف اموزش .پرورش ندارد ندارید!
وتمام پستهایی که گفتید به جای خود مهم هستند هرچند ممکن است نارسایی هایی وجود داشته باشد.
این پستها اگر حذف هم شود که خیانت به نسل اینده است پولش به جیب من وتو نمیره ! فقط نجومی بگیرها که حقوق یک ماهشان اندازه کل دوران خدمت من وتوست بیشتر میشود! فقط همین!
پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1396/06/14 - 23:21
صرفه جویی در هزینه های اضافی یکی از الزامات آموزش و پرورش است اول اینکه مدارس کمتر از ۱۰ دانش آموز باید حذف شده و دانش آموزان در نزدیک ترین مکان به صورت مجتمع شبانه روزی اسکان داده شوند . بسیاری از پستها که اضافی باید حذف شوند در هر مدارسه حداکثر ۲ معاونت کافی خواهد بود و معاونت فناوری و بعضی سرپرست بخشها عملا پول یا مفت میگیرن
پاسخ + +2 -11 --
محمد 1396/06/15 - 08:49
با سلام خدمت فرهنگیان محترم و تمامی دوستانی که دغدغه آموزش ، پرورش دارند باید به عرض برسانم که قوت بخشیدن و جان دادن به مسائل پرورشی در مدارس یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری می باشد زیرا یکی از وظایف مهم معاونین پرورشی و مربیان محترم آشنا کردن دانش آموزان با ارزشهای اسلامی و انقلابی است متاسفانه بعضی از همکاران محترم فکر می کنند اگر مسائل آموزشی حل شود بقیه ی مسائل حله ، در حالیکه امروز مشکل اصلی ما با دانش آموزان ، مسئله ی اخلاقی و بعد تربیت است باید اذعان بکنیم که با توجه به نواقص موجود در کتابهای درسی ، مدارس نمی توانند تمامی استعدادهای دانش آموزان را شناسایی کنند بلکه این مهم فقط با انجام فعالیتهای فوق برنامه و فعالیتهای پرورشی و با دستان گرم و محبت آمیز معاونین و مربیان محترم پرورشی امکان پذیر است زیرا حجم زیاد کتابهای درسی این فرصت را از معلمان خوب ما گرفته است پس جان دادن و قوت بخشیدن به مسائل پرورشی به فرمایش مقام معظم رهبری از وظایف همه ی مسئولین محترم می باشد.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/06/15 - 20:13
سالهاست مربیان ومعاونان پرورشی حقوق می گیرند ولی همانطور که همه اذعان دارند وضعیت تربیتی دانش آموزان وخیم است چون این بزرگواران هیچ تلاشی برای پرورش دانش آموزان انجام نمی دهند درثانی آموزش وپرورش قابل تفکیک نیستند ودرهم ادغام هستند چرا باید افرادی سمتی را اشغال کنند که فایده ای برای آ.پ جز بارمالی ندارد حقوق همین افرادرا به معلم بدهند پرورش بچه ها متحول خواهد شد
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/15 - 22:28
واقعا پست پرورشی شده استراحت ،کمی کار با حق معاونت .
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/06/19 - 09:11
احسنت برشما, موافقم
اما در جواب اقا شهاب که جواب شما را داده بودند باید عرض کنم که عزیز برادر چرا توقع دارید که همه مشکلات تربیتی در این چند سال توسط مربی پرورشی باید حل میشد!؟
پیغمبران الهی که به وحی متصل بودند نمیتوانستند به طور کامل مشکلات اخلاقی را از جوامع ریشه کن کنند!
شما با این همه موانع ,رسانه های معاند, بعضی همکارانی که فقط بر طبل آموزش می کوبند وتربیت ومسایل دینی را دغدغه خود نمی دانند! واولیایی که خود در خیلی موارد باعث وبانی مشکلات تربیتی فرزندشان هستند ! وصبح تا شب فرزندشان را در کنار ماهواره واینترنت تنها میگذارند وخودشان هم مشوق عملی در این مسائل هستند !
وخیلی لز موانع ومشکلات دیگر از قبیل دوست ناباب و...
توقع معجزه دارید از مربی ومعاون پرورشی!؟
اگر مسلمانید که به حکم دین وظیفه همت وتلاش دارید در زمینه مسایل دینی وتربیتی!
وگرنه حداقل انسانیت حکم میکند که در راستای حل معضلات تریتی قدم بردارید ومربی وفعالان فرهنگ وتربیت را یاری کنید
نه این که همصدا شوید با حذف تنها متولی تربیت درمدرسه!
پاسخ + +1 -3 --
معلم 1396/06/15 - 10:19
با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید آمار آموزشگاهی که 450دانش آموز دارد نیاز به معاون اجرایی ندارند همه ما اعتراض داریم
پاسخ + +2 -2 --
معلم 1396/06/15 - 10:59
سلام خداقوت آقا ی وزیر محترم این کار صحیح نمی باشد ما ق
پاسخ + +5 -5 --
معلم 1396/06/15 - 13:27
سلام احتراما بعنوان یک همکار به عرض می رسانم کسانی که مدعی هستند معاونان اجرایی کاری نمی کنند بنده علاوه بر اینکه تمام ساعات مدرسه را مجبورم پشت سیستم نشسته و کار ها را انجام دهم در طول تابستان که همکاران دیگر مرخصی هستند مجبورم بعلت ازدیاد کارهای ثبت نام نصف کارهای مربوطه را به منزل برده و انجام دهم پس لطفا کمی کارشناسانه و منصفانه تر قضاوت کنید.باتشکر
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/15 - 22:46
در طول سال تحصیلی ما در کلاس کار می کنیم و معاون اجرایی بیکار است یا کار کمی .
پاسخ + +3 -16 --
ناشناس 1396/06/15 - 18:57
بیست هست نیروی پرورشی بودم جون دادم برا کارم از وقت بچه ها م خونم زدم عصرا جمعه ها امدم مدرسه برا سر سامان دادن به امور مراسم برنامه های بدون کوچکترین پاداشی به والله قسم از هزینه خودم خرج کردم برا سرود برا تتاتر مدرسه برا مسابقات قرانی برا نماز همچی بچه های که فرار کردن بودن از خونه جذب فعالیتای پرورشی کردم بچه های که پدر مادرشون زندان بودن معتاد بودن الان خدا رو شکر ازدواج کردن خونه زندگی کردن هجوم کار بخشنامه گزارش گاهی اوقات حتی به مرز گریه میافتادم از شدت همکارامم تو شهرم جون دادن برا کارشون با چشمای خودم دیدم چه تلاشی میکردن واقعا متاسفم کار ما اینجور قضاوت میشه دلم شکست فکر میکنین نیروهای عاطل باطل تو قسمت های دیگه رشته های دیگه نیست که راحت دهنتون باز میکنین در مورد اجرایی فن اوری پرورشی این طور قضاوت میکنین زحمتات دیگران رو زیر سوال بردن معلومه پیش خدا جواب دادنی داره
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/16 - 13:02
تو گفتی ما هم باور کردیم

همه میدونن کار پرورشی و اجرایی تفریح کردن در مدرسه است
پاسخ + 0 0 --
حسین 1396/06/17 - 10:06
خداخیرتان دهد.
قران که سخن خدا ست تقدم تربیت را براموزش مورد تاکید قرار داده ودر احادیث معصومین برمقوله ترییت تاکید فراوان شده. اما عده ای که کمترین دغدغه تربیتی ندارند. ارزش کار تربیتی را نمیفهمند ودر طول خدمت خود یک کارتربیتی مفید در کلاس درس نکردند! برای مقوله تربیت وپرورش اظهار نظر ناصواب میکنند!
پاسخ + 0 0 --
پیمان 1396/06/17 - 19:15
هیچ خیری برای شاگردان و معلما و مدرسه ندارید.
پاسخ + +8 0 --
جواد 1396/06/15 - 23:29
سلام آقای نویسنده همه را سر کار گذاشته من امروز از چند کانال آمار گرفتم اظهار بی اطلایی میکردند مملکت ما منشأ شایع است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/17 - 01:05
کسانی که این طور راحت زحمات دیگران رو نقد میکنن به همه تعمیم میدن خودشون مهم جلو میدن یک‌مشت مریض عقد ه ای هستن بیشتر بگین شما در حدی نیستین که نظراتتون درمورد مشاور معاون پرورشی اجرایی متصدی ازمایشگاه ۰۰۰۰۰ اهمیتی داشته باشه اجازه بدین اموزش پرورش تعطیل کنیم شما کلاس خصوصی بزارین در امدتو ن بهتره
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/18 - 00:27
چرا با این لحن صحبت می کنی ؟ چون ترس دارید که شما را به کلاس بفرستند و مجبور شوید کار کنید . نگران نباشید ، با این مدیریت آ.پ تا حالا که کار نکردید و احتمالا همین طور ادامه پیدا می کند .
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/06/19 - 09:24
موافقم بانظر شما , اما خیلی وقتها از همین شایعات شروع میشه!
البته یک مطلب هست که احیای معاونت پرورشی چون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده, حذف مجدد آن نیاز به مصوبه مجلس دارد ودولت به تنهایی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.
مگر این که دولت بخواهد خلاف قانون عمل کند!
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته اجرایی 1396/06/20 - 22:48
در صورتی تربیت کارساز است که در بیرون مدرسه هم کار تربیتی پشتوانه داشته باشد و ارزش چیزهای دیگر بالاتر نباشد
پاسخ + +2 -3 --
معلم 1396/06/16 - 13:05
سلام احتراما بعنوان یک همکار به عرض می رسانم کسانی که مدعی هستند معاونان اجرایی کاری نمی کنند بنده علاوه بر اینکه تمام ساعات مدرسه را مجبورم پشت سیستم نشسته و کار ها را انجام دهم در طول تابستان که همکاران دیگر مرخصی هستند مجبورم بعلت ازدیاد کارهای ثبت نام نصف کارهای مربوطه را به منزل برده و انجام دهم پس لطفا کمی کارشناسانه و منصفانه تر قضاوت کنید.باتشکر
پاسخ + +5 0 --
معلم 1396/06/16 - 16:35
با حذف معاونت پرورشی هیچ مشکلی پیش نمیاد ، ولی هر مدرسه حداقل باید یک معاون آموزشی داشته باشد، متاسفانه فعلا در مدارس راهنمایی روستایی معاونت آموزشی حذف شده است.
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/06/19 - 10:22
تامشکل از دید شما چی باشد؟!
شما مشکلات تربیتی, دغدغه های دینی وامور فرهنگی را به حساب نمی آورید!
همه چیز را با عینک آموزش می بینید!
اما آموزش بدون تربیت ! فقط متخصص بدون تعهد واخلاق که ضررش بیش از منفعتش است بار می آورد!
هر چند مربی ومعاون پرورشی هم به تنهایی نمیتواند کاری کند ومشارکت اولیا وسایر همکاران ضروری است.
من ترچیح میدهم فرزندم روحیه تعهد واخلاق داشته باشد هر چند که سطح علمی پایین تری داشته باشد!
پاسخ + 0 -2 --
ناشناس 1396/06/17 - 00:41
شعور تو همینه جواب ابهان خاموشیه برات متاسفم ادم مغرض امسال شما فاجعه این برا اموزش وپرورش ادمای که فقط برا پول کار میکنین هر چی ضربه اموزش خورده از وجود شما ادمای مغرضه بدبینه خدا میکنه....
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/06/17 - 13:36
جناب ناشناس شما برای چه چیزی کارمی کنی همه برای پول کارمی کنند از صدر تاذیل آیااگرپول نباشد زندگی کردن امکان پذیر است لطفا مودب باشید اکثر افرادی که نظر می دهند فرهیخته هستند ومتوجه اند چه می گویند
پاسخ + 0 0 --
حمیده حاجی 1396/06/17 - 18:33
همکاران ارجمند سلام
من از متن بالا و برخی نظرات در مورد معاونت اجرایی تعجب می کنم . اصولا ما معاونین اجرایی برای این در مدارس کار می کنیم که زحمات معلمها به ثمر بنشیند . اگر نمره ای که در کارنامه و مدارک فارغ التحصیلی و .. درج می شود ، همان نباشد که شما به دانش آموزان داده اید ، ایراد ندارد؟ اگر موقع فارع التحصیلی ، معلوم شود در مورد تبصره و .. غفلتی شده و دانش آموز فارغ التحصیل نمی شود و قبولی دانشگاهش هم ملغی است ، اولیا مدرسه را بر سر عواملش خراب نمی کنند ؟ این تابستان از دست سناد ما بیمار روان تنی شده ایم . ( از گروه معاونین اجرایی تلگرام متوجه شده ام همه در وضعیت من هستند . ) سناد و دانا و امین پدر ما را در آورده اند ) هر چند از این تعبیر خوشم نمی آید ، نمی دانم دیگر چه بگویم ) . در متن بالا آمده این سامانه های نه چندان بی نقص ! و برای مدارس پر جمعیت چالش ایجاد می کند ! مدرسه ما کمتر از ۲۰۰ دانش آموز دارد ولی من همه تابستان را جز روزهای پنج شنبه مدرسه بوده ام و یک روز نتوانسته ام مرخصی بگیرم و همه کارهایم هنوز ناتمام است .
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/06/17 - 21:52
این کارهایی که شما مطرح کردید از عهده ی مدیر ومعاون آموزشی برمی آید اصلا نیازی به پست معاون اجرایی نیست مدیر شما چیز تشریف دارند که هرروز حتی در تابستان که روزهای زوج مدارس باز هستند و بعضی مدارس هم دوشنبه وچهارشنبه باز هستندشمارا به مدرسه می آورد همه می دانند که معاونان احرایی درطول سال یک ماه کارنمی کننددرآخرچرا نگران هستی شمارا به کلاس می فرستند تااینقدر سختی های معاونت اجرایی شما رااذیت نکند
پاسخ + 0 0 --
حمیده حاجی 1396/06/19 - 00:35
جناب آقای شهاب
دقیقا درست می فرمایید . اگر این کار را نداشته باشم خیلی برایم آسانتر است . اما این دلیل نمی شود کوچک شماری زحمات معاونان اجرایی توسط دیگران ، برایم دلپذیر شود ! و فکر نمی کنم مدیری که تا به حال یک نامه را هم خودش تایپ نکرده و معاون آموزشی که شرایط قبولی را هم نمی داند ، بتوانند با سناد و دانا و امین و فاینال سر و کله بزنند . ( البته کارهای خودشان را عالی انجام می دهند .)
ضمنا من در هنرستان وابسته به یک وزارتخانه دیگر ( که کارمند رسمی آن هستم ) فعالیت می کنم و تصمیمهای آموزش و پرورش در مورد نیروهایش تاثیری در پست سازمانی من ندارد . پستم مسئول امور دفتری است ( برای وزارتخانه ما معاون اجرایی معنی ندارد ) و ضمنا ترسی هم ندارم که زمانی در یک قسمت دیگر اداره مان شاغل شوم . اگر کسی از حیثیت شغلیش دفاع می کند به معنی خوش گذرانی اش در آن شغل و این که نخواهد آن را از دست بدهد نیست . مخلص همه معلمان ارجمند هم - که آنها هم قطعا به موقع از شغل خود دفاع می کنند و حق دارند - هستم .
پاسخ + +9 0 --
پیمان 1396/06/17 - 19:14
در این 28 سالی که تدریس می کنم کار مفید و خیری از معاونت و پرورشی ندیدم جز بالا بردن هزینه ها و ما درس می دهیم و اونا در حقوق و ... از ما جلوترند حتی توان اداره ی کلاس برای یه جلسه هم ندارن پرورش باید بوسیله ی معلم و غیر مستقیم باشد و هزینه ی این پرورشی ها هم به حقوق معلمان افزوده شود نتیجه بهتر از این می شود .
پاسخ + +1 -3 --
ناشناس 1396/06/18 - 01:38
اقا پیمان ندیدی چون عقده داری از کجا خدا میدونه چرا عقد ه هاتو سر پرورشی ها خالی میکنی از گلوی اونا بگیرن تو سیر شی راحت از گلوت پایین میره خیال میکنی این نیروها فئودال ها مملکتن یک مشت معلم بدبخت تمام زندگیشو وام قسط قرضه تو کلاس داربت خوبه مثل شمر بالا سر بچه ها بودن نفسشو در نیا د چهار سال بعد با دیدن معلم خاطرات برخورد بدتون یادشون میاد ومیگن این معلم خردش کنم ارزش معلم اینه کلاس داریش اینه کلاس پرورشی با کلاس های دیگه فرق داره یک مشت بچه افسروه گریزان از مدرسه تحویل جامعه دادن هنره حذف این معاونت ها کار کارشناسی میخاد نه نظرات سطحی
پاسخ + +1 -4 --
ناشناس 1396/06/18 - 01:55
معنی فرهیمعنی فرهیختگی رو فهمیدیم پس باید فاتحه فرهیختگی رو با این با این نظرات تحلیل ها خوند واقعا د.وای وای ابنم از معلمای فرهیختمون
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/18 - 12:48
ما تجربه خودمان از معاون پرورشی و معاون اجرایی مدارسی که کار کردیم ،گفتیم . هیچ ربطی به فرهیختگی ندارد . فقط گفتن این حقایق به مذاق شما خوش نیامده است .
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران- ادامه 1396/06/18 - 13:42
معاون پرورشی مدرسه ما بین پرورشی ها فعال محسوب می شود ، این فرد در مدرسه تو تلگرام بود و مطالب تلگرام را برای دوستانش می فرستاد . این چه معنا دارد ؟ یعنی فرد در مدرسه بیکار هست و با تلگرام وقت خود رو پر می کند. به هیچ عنوان هم کلاس نمی رود . در صورتی که هفته ای ۴ ساعت باید کلاس بروند .
پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1396/06/18 - 21:15
تو چندین مدرسه ای که تا الان تدریس داشتم از معاون پرورشی بيکارتر ندیدم،معاون اجرایی هم که اصلا مسئولیتش مشخص نیست،اونم بود و نبودش زیاد فرقی نداره.وقتی اینهمه کمبود معلم داریم وجود چند معاون تو مدارس چه دلیلی داره? همش تو دفتر بیکار میشینن!
مثلا تو منطقه ما دبیر شیمی کم بود از اون ور دبیر شیمی با پارتی معاون اجرایی شده بود و همش تو دفتر بیکار بود و هیچ کار مفیدی نمی کرد!
پاسخ + +1 -3 --
حسینی 1396/06/19 - 10:41
با توجه به ويژگي‌هاي خاص نوجوانان و جوانان در دوران رشد و الگوهاي متعددي كه در پيرامون آن‌ها وجود دارد مربيان امور تربيتي مي‌توانند در قالب الگوهاي ارزنده براي آنان ظاهر گردند، همان‌گونه كه دوستان و معاشران هر نوجوان و جوان دانش‌‌آموز مي‌توانند نقش الگويي را عهده‌دار گردند و همين مربيان هستند كه مي‌توانند الگوهاي منطقي و صحيح اخلاقي و رفتاري را به دانش‌‌آموزان ارائه نموده و انديشمندي الگوهاي واقعي را متذكر گردند.
در پايان يادآور مي‌شويم كه امور تربيتي مجمع پروانگان عاشقي است كه تنها سوختن را مي‌شناسند، بي‌تكلف و بي‌ادعا فعاليت مي‌كنند، گمنام و ناشناخته گام بر مي‌دارند و كودكان و نوجوانان و جوانان را در مقابل وزش بادهاي مسموم و چشم‌هاي شوم سارقان فرهنگ و انديشه پاس مي‌دارند و مقام معظم رهبري خطاب به مربيان فرموده‌اند: من به كار و برنامه‌هاي شما و اين هدفي كه شما براي آن دور هم جمع شده‌ايد، احترام مي‌گذارم آن را كار بسيار مهم و حساس مي‌دانم.
مهمترين وظيفه مربيان پرورشي هدايت رفتار دانش آموزان است
پاسخ + +2 -2 --
پرورشی 1396/06/19 - 11:41
بنده خودم بعنوان معلم پرورشی استخدام شدم...ولی بعد از چند سال متوجه شدم کار پرورشی به تنهایی نمیشه و اصلا نمیشه جدا کرد.بهترین پرورشی خود معلم است.از پرورشی رفتم آموزش چون زبان خونده بودم شدم معلم زبان انگلیسی.بهرحال از شنیدن این خبر خوشحال شدم که بالاخره حواس و هوش آ.پ سرجاش اومد و با حذف پستهای زائد معاون پرورشی و اجرایی و فن آوری ...و ان شاالله حذف پستهای زائدتر در ادارات که همگی میدونیم .امیدوارم گرهی از مسائل آموزشی و اداری و مالی آ.پ باز شه.و از دست مزاحمین آموزش و پرورش خلاص شیم.مچکرم وزیر
پاسخ + +1 -2 --
معلم 1396/06/19 - 14:53
سلام خداقوت همکاران عزیز ولی مدارس معاون اجرایی نیاز دارد یک مدرسه با آمار بالا چه کسی باید رسیدگی کند به ثبت نام در سایت سناد ورسیدگی به بخشنامه ها کلاس بندی چک کردن پرونده هااز لحاظ سنی و ووو
پاسخ + 0 0 --
ب 1396/06/19 - 16:25
بله از همین واژه مچکرم وزیرت معلومه چقدر دغدعه اموزش وپرورش داری چقدر فرهیخته ای هه
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/19 - 16:42
کار معاون اجرایی با یک ماه اضافه کاری معاون مدرسه انجام می شود .
پاسخ + +2 -2 --
ب 1396/06/19 - 16:36
واقعا جای تاسفه اگه ایرادی هم بعضی نیروها داشتن نباید به همه تعمیم داد نباید گفت همه این طور بودن اگه انتقادی هم داشته باشیم باید لحنمون باید درست باشه تو قسمت اموزش هم معلم دانش اموزان پیش دانشگاهی که دم کنکور ان وبراشون سرنوشت سازه سوالات یکی از مهمترین درس ها رو میده به بچه ها میگه بخونید اینا تو امتحانتون میان عین همونارو تو امتحان میده یکی دیگه کلاس تقویتی میزاره هر کی کلاس تقویتی نره بهش پول نده نمره مستمرش کم میده میندازش اینا رو ماهم شنیدیم پس نیروی بد هم توی اموزش میتونه باش هم پرورشی ما همه همکاریم اگرم انتقاد با لحن بگین در خور یک فرهنگی مزاحمین اموزش پرور ش یعنی چه باید تاسف خورد و با این دیدگاه موضعه گیری بعضی همکار فاتحه ا پ خوند چون حسابی دخل همکارا پرور شی اجرایی ۰۰۰۰۰ اوردن با لدر از روشونم رد شدن جای تاسفه
پاسخ + +1 0 --
معلم 1396/06/19 - 20:39
سلام برای بازنشستگی بانوان با 60سال سن و26 سال خدمت چند روز محاسبه می‌شود با تشکر
پاسخ + +3 -2 --
زهرا 1396/06/20 - 02:16
همینای ک میگین معاون پرورشی باید حذف بشه ببینم خودتون معاون بودینم نظرتون همین بود؟
چرا ندونسته قضاوت میکنید ؟
پاسخ + +3 -3 --
همکار 1396/06/20 - 02:18
این دوستانی که اظهار نظر روشنفکرانه مینمایند به هیچ وجه فکر نمی کنم نمی کنم فرهنگی باشند.چون عزیزان فرهنگی با هر دیدگاهی خیلی با فرهنگ تر از این هستند که این ادلیات بی ادبی را بکار برند.در ضمن بزرگواران ی که اظهار نظر می کنند اگر فقط یک سال مشغله مربی پرورشی را تجربه کنند دیگر به هیچ وجه به خود اجازه چنین اظهار نظرهای بی انصافانه را نخواهند داد.
پاسخ + +2 -3 --
زهرا 1396/06/20 - 02:18
خداروشکر ک ب دعای گربه کوره باون نمیاد
پاسخ + 0 0 --
معلم از تهران 1396/06/20 - 16:51
همکار گرامی ، کمی روی املای خود کار کنید . یک جمله و این همه غلط !
پاسخ + 0 0 --
زهرا 1396/06/21 - 01:30
بزرگوار اینا غلط املای نیس برای کوتاهی سخن گفتم ...
پاسخ + +2 -2 --
ناشناس 1396/06/20 - 16:43
با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز دوستان فرزانه همه مطلعید که هر کس را باید با توجه به کار و وظیفه ای که به عهده اش گذاشته اند باید سنجید همانطور که یک عده در امور تربیتی یا اجرایی کم کاری می کنند در سایر قسمت ها هم وجود دارند متاسفانه یک ارزشیابی دقیق و منظمی در همه قسمت ها وجود ندارد مربی که کار می کند با مربی که کار نمی کند معلمی که زحمت نمی کشد با معلمی که خیلی تلاش می کند لذا ما باید ساختارها را اول درست کنیم همانطور که تدریس سخت است قسمت های مختلف هم سختی خود را دارد در امور تربیتی به غیر از تدریس دروس پرورشی برنامه صبحگاه ، نماز، مسابقات فرهنگی و هنری که شاید نزدیک به 60 مسابقه را باید انجام داد ، جلسات ، ایام الله ها ، اردوها ، شورای دانش آموزی، بسیج دانش آموزی ، همکاری با معاونین آموزشی ، جلسات با اولیا ، کتابخانه،تعاونی مدرسه و....که انجام این ها چقدر وقت گیر است لذا ما نباید زود قضاوت نماییم و راه حل و راهکار ارائه کنیم مثلا این قسمت ها دارای اشکال باید اینطور بشود .
پاسخ + +1 -2 --
مینا 1396/06/22 - 17:50
این همه از پرورشی بد نگید من معاون پرورشی هستم چون کار کامپیوتری بلدم کارهای آموزشی را هم انجام میدم تازه به جای معلمهای تقلیل خورده میرم کلاس همه ارزشیابی معلمها ثبت نام دانش آموزا وبرنامه سالانه وخیلی از کارها را انجام میدم معاون آموزشی داشتیم بلد نبود درس بده کامپیوتر هم بلد نبود فقط میرزا نویس دفتر جلساتو می نوشت باز دهی نداشت الان هم خیلی دوست دارم برم اموزشی کلاس برم درس بدم حیف که استخدامم پرورشیه امکان تبدیل وضعیت نیست.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/06/23 - 17:29
معاونین پرورشی در ابتدایی ابلاغ دارند که هفته ای ۴ ساعت کلاس معلمانی که تقلیل دارند ، بروند . با این حال در مدارسی که من کار کردم ؟ معاون پرورشی کلاس نمی روند و مدیر از پس آن ها بر نمی آید .
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/07/06 - 11:48
معلمی که خودش در سال حساب کنی فقط ۵ ماه کار می کند چرا به معاون اجرای که در طول ۱۲ ماه باید در مدرسه کار کند چرا حسادت داشته باشد واقعا جای تاسف است یه کم روشنفکرانه تر عمل کنید
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1396/07/12 - 11:28
با سلام و عرض أدب خدمت همه دوستان و همكاران گرامي
متأسفانه وجود اين همه معاونت بدون حساب و كتاب در اين چند سال اخير لطمه بزرگي به اموزش و پرورش وارد كرده چون همانطور كه مي دانيم ميانگين خدمت در اموزش و پرورش بالآي ٢٠ سال شده است يعني بيشتر نيروها در شرف بازنشستگي هستند و همه هم دوست دارندحق معاونت را بعد از بازنشستگي داشته باشندو البته تمايل هم دارند كاري راحت ترو با دغدغه و خستگي كمتري داشته باشند ؛ در نتيجه بهترين معلمان و نيروهاي اداري كه واقعاً در پست خود مفيد هستند معاون مي شوند(البته بيشتر معاونت پرورشي وفن اوري) ولي اكثراً امتأسفانه ديگركارامدي پست قبلي خود را ندارند.چون إذعان مي دارندكه علاقه اي به اين كار ندارند ولي به خاطر فقط و فقط حق معاونت تن به اين كار داده اند ، و اين امر واقعاًدر شأن يك كشور اصيل و اسلامي نيست كه نيروهاي كارامدش دغدغه فردا داشته باشند .
پاسخ + +6 0 --
اریانا 1396/07/17 - 14:05
وقت به خیر....دوستان بهتره تا جایی قرار نگرفتین ..قضاوت عجولانه نداشته باشید..
من مدیر یه دبیرستان هستم....باور کنید اگه معاون اجرایی تو مدرسه نباشه..کارها همه می مونن..تنها چیزی که تو مدریه مهمه و باقی می مونه کارهای معاون اجرایی هستن...که هر مشکلی هم تو کارش باشه...به واسطه امضای معاون اجرایی و مدیر...تا ده پونزده سال دیگه هم باید جواب گو باشه..الان بیشتر کارهای مدارس اینترنتی و نیاز به کامپیوتر دارند..شاید در مدارس شما این طور به نظر بیاد که اجرایی بیکاره...شما یه زنگ تفریح ایشون رو می بینید..کار اجرایی به اسم فقط ثبت نامه..و ورود نمرات...خیلی کارها با ایشونه..اگه اجرایی مدارس شما کم کاره..قطعا ضعف مدیریته...
پاسخ + +2 -1 --
محمدی 1396/07/24 - 09:19
سلام باید پست معاونت اجرایی را به افرادی بدهند که در گذشته پست سازمانی دفتر دار داشته اند نه اینکه به معلمین که پست انها آموزشی میباشد به نظر بنده پست معاونت اجرایی برای مدرسه الزامی میباشد و فرد در این پست باید تخصص داشته باشد عدم وجود این پست باعث بوجود امدن درد سرهایی برای مدارس خواهد شد این افراد در واقع قلب یک مدرسه به حساب میایند مسئولین لطفا بیشتر دقت نمایند حذف این پست عاقلانه نمیباشد .
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/07/27 - 21:54
سلام به بزرگواران عزیز و خدا قوت آیا صحت دارد بازنشستگی پیش ازموعدبا ۲۵ سال سابقه با ۳۰روز حقوق ممنون میشم اگر جواب بدهید ِطفا
پاسخ + +4 0 --
زحمتی 1396/08/14 - 11:20
حذف پست معاونت اجرایی با اینهمه حجم کار مربوط به این پست اصلا معقولانه نیست متاسفم برای افرادی که بدون اطلاع از سنگینی کار معاونین اجرایی اظهار نظر میکنن و ایده بیخود میدن .
پاسخ + +1 0 --
هادی 1396/08/22 - 19:34
به نظر من بیرون ریختن معلمان بی سواد از آموزش و پرورش باید در راس در راس تمام امور باشد باید تست علمی از تک تکشان گرفته بشه
پاسخ + 0 0 --
رها 1396/09/05 - 07:14
سلام من تعجب می کنم واقعآ معاون پرورشی مدارس شما بیکارند؟؟؟؟ کجا خدمت می کنین منم بیام مدرسه شما . من ۹سال معاون پرورشی هستم دیگه همه نیرویم تمام شده و توان کار ندارم میخوام برم معاون آموزسی بشم یا تدریس بردارم .به نظرم تدریس خیلی راحت تره ۲۴ساعت کلاس میری دیگه دغدغه این همه برنامه ومناسبت ومسابقات وهزاران بخشنامه را نداری
پاسخ + 0 -1 --
مرتضی 1396/09/09 - 09:16
کاش حذف بشه من به عنوان یک نیروی پرورشی زیر بار بخشنامه ها و فعالیت ها و مناسبت ها کمرم برید هرکسی می خواد حاضرم جام رو باش عوض کنم
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1396/09/10 - 14:12
سلام وزیر آموزش و پرورش آقای سید محمد بطحایی خدا قوت می خواستم ببینم چی شد بخشنامه‌ای ارفاقی تو را بخدا موافقت فرمایید بزرگوار ممنون میشم اگر موافقت کنید متشکریم
پاسخ + +4 0 --
معاون اجرایی 1396/10/05 - 21:49
باسلام و احترام خدمت کلیه همکاران عزیز : سابقه بنده به عنوان معاون اجرایی آموزشگاه بالای 20 ساله . 6 ساعت هم درس اجباری دادن . باور کنید وقت سر خاروندن هم ندارم کل هفته هم مدرسه هستیم پا به پای سایر همکاران . مخصوصا معاونین محترم پرورشی هم بیش از ما گرفتارند 6 ساعت هم در هفته در س اجباری می دن . عزیزان همکار اضافه کار 6 ساعت در هفته در ماه چقدر میشه ؟؟؟؟؟؟؟ همکاران بنده ماهی یه میلیون و 400 هزار تومن اضافه کار دارند دبیر زیست و فیزیک و ریاضی و....حال کلاس خصوصی شون به کنار . فکر می کنین بنده می ترسم برم کلاس نه خیر از این خبرا نیست .همکار بنده جانبازه 17 ساعت با سابقه 20 سال درس میده بقیه اش هم اضافه کار میره مگه می ترسه . الان معاون پرورشیه . پس لطفا اینقدر به جون هم نپرین ... شما که چشم دیدن همکارت رو نداری در کلاس درس چی به دانش آموز یاد میدی واقعا خجالت آوره .......
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/10/16 - 16:02
سلام خداقوت می خواستم ببینم بخشنامه ارفاقی برای بانوان صحت دارد بازنشستگی پیش ازموعدبا سابقه ۲۶سال ممنون میشم اگر جواب بدهید
پاسخ + 0 0 --
محمدی 1396/10/19 - 15:28
آیا سال تحصیلی 97 معاونت پرورشی واجرایی وآموزشی در مدارس برداشته می شود بلی یا خیر به چه علت
پاسخ + +3 -2 --
علی 1396/10/24 - 09:00
بنام خدا اصلاح ساختار آموزش و پرورش یا شقه کردن پیکر آن .
اگر هدف اصلاح یاشد حذف چاره ساز نیست و باید پست های پرورشی و اجرایی از بهترین ،قویترین ، آ ماده به خدمت و آپدیت ترین معلمان انتخاب شود. تا پرورش و آموزش با برنامه و سرعت بیشتر پیش رود و مخصوصاً در دنیای دیجیتال امروز که همه چیز در اینترنت و تلگرام و آموزش مجازی است . مخلص کلام اینکه صرفه جویی در آموزش و پرورش با حذف این دوپست امکان پذیر نیست که شما به دنبال آن هستید .به دنبال راهکار اصلاح ساختار باشید نه شقه کردن ساختار .و بعضی همکار ها که در با لا اظهارنظر تنگ نظرانه کرده اند واقعاً براشون متاسفم
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/11/27 - 19:14
سلام به استادید محترم وخسته نباشید خدمت رییس سازمان آموزش و پرورش آقای بطحایی تو را خدا بخشنامه ای بازنشستگی پیش از موعد بانوان با 25سال خدمت و5سال ارفاقی را لطفاً اجرا نمایید و تبعیض قائل نشود ممنون میشم از طرف معلمان زحمتکش شما بزگوارید ممنون میشم
پاسخ + +2 -1 --
طیبه 1396/12/09 - 11:43
سلام ، این حذف و اضافهکردن معاونت ها (اجرایی و پرورشی ) فقط سلیقه ای چرا که در مملکت ما برای کسی اگر بخواهد بگوید کار کرده این است بیاید طرح جدید ارائه دهد . اما نمی دانیم چرا این همه معاون و مشاوره وزیر که بازنشسته هم هستند حذف نمی شوند ؟! ما هیچ وقت یک کار و یک هدف را تا پایان ادامه نمی دهیم فقط طرح می دهیم به خوب و بدش هم کاری نداریم . تغییر کنیم .
پاسخ + +1 0 --
همکار 1396/12/21 - 19:25
سلام برادر عزیزم جناب آقای نصیری همکار محترم صدای معلم، خسته نباشید. اینکه این همه زحمت تجزیه و تحلیل مسائل و نوشتن تقبل می فرمائید، جای بسی تقدیر و تشکر داردچرا که این نوشته ها در این فضا و در این برهه جلوی خودکامگی و تبدیل این عرصه های انسان ساز به محل جولان نفسانیات افراد و بازی با سرنوشت آینده سازان این مرز و بوم را می گیرد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/18 - 12:47
سلام
تازمانی که همکاران آموزش وپرورش به همدیگر حسادت کنند مسولین هم ازهمین حسادتها استفاده می کنند وازاین گونه تصمیمهاپیروی می کنندمگر معاونین اجرایی مدارس چقدر است باوجود اینکه باید همانند دیگر همکاران 24ساعت درهفته کار کنند چهل ساعت درهفته انجام وظیفه می کنندولی بعضی ازهمکاران چشم دیدن اینکه حق معاونت می گیرند راندارندمخصوصا مدارس فنی حرفه ای که وقت نیز کم می اورند قربونت برم اتاق معاونت اجرایی ناموس مدارس است
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/01/18 - 12:54
سلام
اگر قرار به حذف معاونین پرورشی واجرایی است از سطح وزارت خانه اداره کل ها وادارت نواحی شروع کنن ودر آخر به مدرسه برسند
پاسخ + 0 0 --
رضا 1397/01/29 - 04:59
اصلا معاونتها را حذف کنند.بدهند پیمانکاری بهتر است.یعنی مدیر از سرانه مدرسه حقوق آن پیمانکاران را پرداخت کنند.حالاکه همه چی پیمانکاری شده است اینها را هم بدهندپیمانکار خصوصی حقوقش هم به گردن مدیر مدرسه می افتدخیلی به نفع دولت هست.اگر معلمان راهم همین کار کنند که نورعلی نور.فقط دولت به وزارت نفت و سپاه و اینجورجاها برسد بهتره.آموزش وپرورش رایکجا به پیمانکاربفروشند.
اگر بگم دلم مسوزه اگه نگم کشتی میمونه او ور آب
پاسخ + 0 0 --
حسین 1397/02/01 - 19:36
الحمدالله مملکت را با این برنامه هاشون به لبه پرتگاه می برند که خودشان هم سقوط می کنند

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور