صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

محمدرضا حیدری/ آموزگار - قم

بخشنامه ی در باب شرایط و ضوابط جذب معلم : هیاهو‌ برای هیچ ؟!

برای آموختن زبان انگلیسی در آموزشگاه ثبت‌نام کرده بودیم و این ضوابط را دال بر تبعیض قومیتی نمی‌دانستیم/ آموزش‌‌ و‌ پرورش ابتدایی در درس فارسی چهار هدف اصلی را دنبال می‌کند. این چهار هدف عبارتند از: گوش‌دادن، سخن‌گفتن، خواندن و نوشتن/ در میان این چهار هدف، خواندن کلیدی‌ترین مهارت به‌ شمار می‌رود/ . آیا معلمی که نمی‌تواند شاهنامه یا گلستان و بوستان را درست، روان و با لحن مناسب بخواند می‌تواند ادبیات فارسی تدریس کند؟ آیا ممانعت از تدریس این معلم نوعی تبعیض است؟ آیا معلم زبانی که آواهای خاص انگلیسی‌زبانان را نمی‌شناسد یا مربی قرآنی که حروف ویژه‌ی عربی را از مخارج صحیح آن‌ها ادا نمی‌کند، می‌توانند انتظارات شاگردان خود را عملی کنند/ وزارت آموزش‌ و‌ پرورش به تازگی بخشنامه‌ای در باب شرایط و ضوابط جذب معلم منتشر کرده است که بند نهم آن مناقشه‌برانگیز شده است/ بارها شاهد بوده‌ام بچه‌ها و خانواده‌ها از معلمانی که قادر نیستند سلیس و روان به فارسی معیار سخن بگویند، ناراضی بوده‌اند/ اینجا همه‌چیز و همه‌کس باید در خدمت بچه‌ها و برای پرورش آن‌ها باشد. در آموزش‌ و‌ پرورش خواسته‌ها و نیازهای دانش‌آموزان است که اصالت دارد/ به‌کارگیری معلّمان متخصص در هر یک از زبان‌ها اولین قدم برای پیشبرد این هدف است/ این گزینشی در راستای نگاه حرفه‌ای به معلمی و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر است و نه تبعیضی علیه گروه‌ها یا اقوامی از جامعه

بخشنامه شرایط و ضوابط جذب معلم   چندسال پیش نامم را در یک آموزشگاه زبان نوشتم تا انگلیسی را بهتر و بیشتر بیاموزم. جز الفبای انگلیسی و دایره‌ی واژگان نسبتاً مطلوب، چیز بیشتری از آنچه در مدرسه و دانشگاه آموخته بودم، به یاد نداشتم. در همان جلسات آغازین متوجه شدم که انگلیسی‌زبان‌ها بسیاری از واژه‌ها را متفاوت از آنچه من در مدارس آموخته بودم تلفظ می‌کنند. معروف‌ترین مثال در این زمینه واژه‌ی school است. بیشتر معلم‌های ما آن را /اِسْکول/ تلفظ می‌کردند حال آنکه آمریکایی‌ها آن را /سْکول/ می‌خوانند.

ما می‌توانستیم از همان ابتدا آواهای مخصوص زبان انگلیسی را بیاموزیم؛ اما تلفظ معلم‌مان را مرجع می‌دانستیم و آن را پذیرفته بودیم. معلم زبان آموزشگاه از ما خواست روی تلفظ‌های‌مان بیشتر کار کنیم. او نه تنها سخن‌گفتن به زبانی غیر از انگلیسی را در کلاس ممنوع کرد که از ما انتظار داشت در کلاس فارسی را فراموش کنیم و به زبانی که می‌خواهیم آن را بیاموزیم، بیندیشیم.

برای آموختن زبان انگلیسی در آموزشگاه ثبت‌نام کرده بودیم و این ضوابط را دال بر تبعیض قومیتی نمی‌دانستیم. چندسال پیش از آن تلفظ صحیح ده حرف ویژه‌ی زبان عربی را، که تلفظ آن‌ها در زبان فارسی متفاوت است، آموخته بودیم. تلفظ حروفی چون ث، ظ و ح با رعایت مخارج این حروف در زبان عربی ابتدا برای من کار ساده‌ای نبود؛ اما با تمرین فراوان آن را یاد گرفتم. رعایت این قواعد در هنگام قرائت قرآن و خواندن نماز نیز نشانه‌ی نژادپرستی و تبعیض قومیتی نیست.
آموزشگاه‌های زبان انگلیسی می‌کوشند بهترین اساتید را جذب کنند. یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب یک معلم زبان، ادای آواهای مخصوص آن و ریتم و وزن خاص کلمات و مواردی از این دست است. هدف نهایی مدیران آموزشگاه چیزی جز تقویت مهارت‌های زبانی زبان‌آموزان نیست. کسی آن‌ها را به تبعیض بین افراد دارای لهجه‌های مختلف در استخدام معلم متهم نمی‌کند. برای آموختن تجوید، صوت و لحن مناسب برای قرائت قرآن نیز انتخاب شما استادی‌ست که مخارج صحیح حروف را رعایت کند. عربی لزوماً زبان مادری آن استاد نیست و احتمالاً خود او نیز با تکرار و تمرین این مهارت خود را در سخن‌گفتن به این زبان تقویت کرده است.
آموزش‌‌ و‌ پرورش ابتدایی در درس فارسی چهار هدف اصلی را دنبال می‌کند. این چهار هدف عبارتند از: گوش‌دادن، سخن‌گفتن، خواندن و نوشتن.

در میان این چهار هدف، خواندن کلیدی‌ترین مهارت به‌ شمار می‌رود. در این زمینه از دانش‌آموز انتظار می‌رود نه تنها کلمات را درست بخواند بلکه او باید بتواند متون مختلف فارسی را با لحن و آهنگ مناسب بخواند. او باید بتواند پیام اصلی متن را دریابد و بیان کند. تعیین میزان دستیابی دانش‌آموزان به معیارهای مذکور تنها از راه ارزشیابی مقدور است.

معلم فارسی دبستان باید مهارت‌های مذکور را به شاگردانش بیاموزد تا بتواند آن‌ها را بر اساس معیارهای ذکرشده ارزشیابی کند.

یک معلم فارسی باید بتواند متون قدیم و معاصر فارسی را درست، روان و با لحن و آهنگ مناسب آن بخواند. آیا معلمی که نمی‌تواند شاهنامه یا گلستان و بوستان را درست، روان و با لحن مناسب بخواند می‌تواند ادبیات فارسی تدریس کند؟ آیا ممانعت از تدریس این معلم نوعی تبعیض است؟ آیا معلم زبانی که آواهای خاص انگلیسی‌زبانان را نمی‌شناسد یا مربی قرآنی که حروف ویژه‌ی عربی را از مخارج صحیح آن‌ها ادا نمی‌کند، می‌توانند انتظارات شاگردان خود را عملی کنند؟
وزارت آموزش‌ و‌ پرورش به تازگی بخشنامه‌ای در باب شرایط و ضوابط جذب معلم منتشر کرده است که بند نهم آن مناقشه‌برانگیز شده است.

بخشنامه شرایط و ضوابط جذب معلم

در این بند آمده است: «اختلالات تکلم و لکنت زبان در صورتی که علت روانی یا نورولوژیک داشته باشد (عدم استخدام برای حرفه‌ی معلمی ولی در امور اداری بلامانع است) و لهجه‌ی غلیظ و غیرقابل تغییری که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق و ... می‌شود، برای دوره‌ی ابتدایی و دروس ادبیات فارسی ممنوع و در دوره‌ها‌ی راهنمایی و دبیرستان صرفاً دروس اختصاصی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و ... و یا در امور اداری و دفتری بلامانع است.»
گرچه شرایط و ضوابط منتشره از سال‌های دور مطرح بوده؛  امّا برخی معتقدند محدودیت‌های مندرج در آن نشان‌گر سیاست‌های تبعیض‌آمیز جدیدی علیه قومیت‌ها و لهجه‌هاست.

خواندن به‌طور کل و فراگرفتن شکل صحیح تلفظ حروف در هر زبان مهارتی‌ست که با تمرین و تکرار به‌دست می‌آید. همه‌ی ما با تکرار و تمرین توانسته‌ایم مخارج حروف ویژه‌ی عربی و یا آواهای مخصوص انگلیسی‌زبانان را بیاموزیم و به‌کار ببریم.
بارها شاهد بوده‌ام بچه‌ها و خانواده‌ها از معلمانی که قادر نیستند سلیس و روان به فارسی معیار سخن بگویند، ناراضی بوده‌اند. هرکس که دوست دارد زبان فارسی را تدریس کند، می‌تواند با تمرین و تکرار مهارت سخن‌گفتن به فارسی را در خود تقویت کند و در غیر این‌صورت می‌تواند در مقطعی غیر از ابتدایی و درسی غیر از فارسی، معلمی کند. تبعیضی در کار نیست.

بخشنامه شرایط و ضوابط جذب معلم

اینجا همه‌چیز و همه‌کس باید در خدمت بچه‌ها و برای پرورش آن‌ها باشد. در آموزش‌ و‌ پرورش خواسته‌ها و نیازهای دانش‌آموزان است که اصالت دارد. وقتی هدف فراگرفتن یک زبان است معلمی که نمی‌تواند سلیس و روان به آن زبان سخن بگوید یا باید با تکرار و تمرین مهارت سخن گفتن به آن زبان را در خود تقویت کند یا عرصه را ترک کند. خواه معلم انگلیسی باشد. خواه عربی یا فارسی.
وقت آن فرارسیده تا از وزارتخانه بخواهیم تقویت مهارت دانش‌آموزان در سخن‌گفتن به زبان‌های دیگر را در برنامه‌های خود قرار دهد.

به‌کارگیری معلّمان متخصص در هر یک از زبان‌ها اولین قدم برای پیشبرد این هدف است. نه تنها برای آموزش زبان فارسی، که باید برای یاددهی زبان‌های انگلیسی و عربی نیز حداقل‌هایی از مهارت‌های زبانی را مدنظر قرار داد. این گزینشی در راستای نگاه حرفه‌ای به معلمی و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر است و نه تبعیضی علیه گروه‌ها یا اقوامی از جامعه.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دوشنبه, 06 شهریور 1396 ساعت 15:35 خوانده شده: 724 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +9 -3 --
رضایی.ر 1396/06/06 - 16:54
همکارمحترم مشکلات گفتاری وضعف تکلم تفاوت فاحشی با لهجه دارد نمون عینی لهجه اقای قاضی پور نماینده تبریز هستند لهجه دارد ولی مشکل گفتاری ندارد بنظر شما با ای بخشنامه این اقا میتواند معلم فارسی وادبیات باشد یا نه؟ تازه شما از ناباروری ومشکلات غیرمسری ریوی(اگر بیماری ریوی مسری داشته باشیم)کم مویی و... شما از کنار اینها گذشتید از لنگش وبنظرم حتی فلجی می ویلچرنشینی.ضمن اینکه همه حرف اینه که چرا جامعه بدون مشکلات به بچه ها نشان میدهین که اگر خدای نخواسته بر اثر حادثه ای خودش دچار مشکل شد احساس مرگ زودرس کند همه بچه ها ومعلمان باید در یک مدرسه ودر کنار هن به امر تعلیم وتعلم بپردازند اگر جای مسولان بودم همین امسال همه مدارس تیزهوشان واستثنایی را تعطیل وهمه در یک نوع مدرسه تجمیع میکردم ِضمنا انگار بعضی از بیماریها برای کمک به بیمه ها لیست شد شاید اقایان میخواهند درمان را به بیمه معلم بسپارند یا پورسانت در بیمه لحاظ میسود نمیدانم.مهمتر اینکه بیستر این بیماریها بعد از 35 تا40سالگی خودشان را نشان میدهند ودر جوانی جز قلیلی باقی در بدو استخدام بروز ندارند
پاسخ + 0 0 --
فرهنگ‌پرور 1396/06/07 - 13:14
خواننده گرامی آقای قاضی پور برای دفاع از افراد دارای لهجه در مجلس فوق‌العاده مناسب است ولی برای آموزش زبان فارسی مناسب نیست، حرف های ایشان را بنده و بیشتر نمایندگان مجلس به سختی می‌فهمند، چه برسد به کودکانی که تازه می‌خواهند حرف زدن را یاد بگیرند.
مثل این است که شما بگویید یک نفر که با صدای درست نی نمی زند بیاید و نی به شما آموزش بدهد.
فعلا مناقشه در این مطلب در مورد لهجه ی غلیظ بود نه سایر مواردموارد
پاسخ + +2 -6 --
ناشناس 1396/06/06 - 17:28
در کل معلمان باید از سالمترین اقشار باشند.
کلیت طرح عاقلانه و منطقی است.
هیاهو هم بیشتر جنبه احساسی دارد. متاسفانه استخدام افراد معلول فقط به جهت احساس ترحم، خیانت است به دانش اموزان.
پاسخ + 0 0 --
رضایی.ر 1396/06/06 - 20:06
ناشناس عزیز استخدام معلولان از اصلی. ترین وظایف هر دولت استاسم اینکار ترحم نیست معلولی که میخواهد علی القاعده باید از توانایی بیشتری برخوردار باشد تا بتواند کلاس رابا خودش همراه کند تا بتواند بدون رنجش 30سال خدمت کند صحبت از ترحم نیست سوال اینستکه واقعا نقص در پا و دست کم مویی و مشکلات پوستی (نه برص ومواردمشابه)چه مشکلی در تربیت نسل بعد بوحود خواهد اورد این قانون از ابتدا اجرا میشد ولی موارد جدید ناباروری وانچه ذکر کردم چه ایرادی خواهد داشت.بدوناینکه جواب دهند حنجال واحساس و...خواندند مدافعین این طرزفکر باید جواب وجدان وتاریخ را بدهند نه اینکه انگ هیجان و...بدهند.معلم باسواد وتوانای کم بینا چه کم از جوانی دارد که فقط بقول دوستان خوش قیافه اند. گرچه در شرایط مساوی میتوان بعنوان الویت جای داد نه از گردونه خارج شوند. اذعان دارم که زیبایی بعنوان یک الویت در فقه هم مطرح شد اگر دو امام جماعت در همه شرایط مساوی بودند زیباترینش باید انتخاب شود.نه اینکه معلم ویلچرنشیت باسواد وتواناتر از گردونه خارج شود
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/06 - 21:37
دوست عزیز بحث زیبایی نیست. بحث معلولیت هایی است که کارایی فرد رو به عنوان معلم محدود میکند.
مثال ناباروری شاید به ظاهر مسالا ای نباشد، ولی فردی که به دنبال درمان همین بیماری میرود، شاید ماهها و سالها فرد را درگیر بیمارستان و بستری شدن کند.
خیلی مشاغل دیگر است که معلولان میتوانند در آن مشغول شوند.
پس اگر برای ترحم باشد میتوان جاهای دیگر رو در نظر گرفت.
پاسخ + 0 0 --
رضایی.ر 1396/06/07 - 00:05
دوست گرامیم سوال همین است که کدام معلولیت محدود کننده شغل معلمی ست شما جواب بفرمایید که لنگش پا کوتاهی قد(نه کوتوله) حتی فلجی وویلچرنشینی عینک ته استکانی ونابینایی یک یا حتی هر دو چشم بیماری ریوی بیماری پوست ومو(غیرمسری)ومواردمشابه اگر بحث صرفه جویی مالی در بیمه نیست چه دلیل دیگری دارد اگر بحث استفاده از مرخصی استعلاجی میباشد نقرراتش مشخص است بعد چند وقت کارافتاده واز سیستم خارج میشوند.ولی لطفا جواب دهید که تاثیر منفی این گروه در تربیت فرزندانمان چیست.برعکس بنده همه را حسن میبینم چون در این صورت مدرسه ایینه تمام نمای جامعه خواهد بود واینکه حس مکاری ومهیاری وحتی بقول شما ترحم وبتظر بنده نوع دوستی را در بچه های ما الینه خواهد کرد.بچه های ما کجا باید اموزش عملی برای زندگی با انان را فرابگیرند
پاسخ + +2 -3 --
مینو امامی 1396/06/06 - 17:34
با سلام ،بنده نیز اول از مخالفان طرح جدید استخدام بودم و حتی مطلب نیز نوشتم. اما بعد که خوب فکر کردم به این باور رسیدم که شغل معلمی با رعایت این موارد ،رسمی تر ، جدی تر و ارزشمندتر خواهد بود. و هر رهگذری شغل معلمی را بطور ناچاری و برای بدست آوردن روزی انتخاب نخواهد کرد. بلی شغل معلمی برای خود غربالی خواهد داشت و افرادی با صلاحیت جسمی و فکری بیشتر به این شغل گسیل خواهند شد.
اما همکار محترم ، قبول داشته باشید که آنانی که تیر مخالفت به سوی طرح جدید استخدامی معلمان شلیک کردند حق داشتند.چرا که خیلی نامحترمانه ، با اهانت و تحقیر، اشخاصی را که قد کوتاهی دارند یا نابارورند یا صورت آکنه دار دارند و یا لهجه ی غلیظ دارند و....
پاسخ + 0 0 --
مجید 1396/06/06 - 20:35
اول خانم فکر میکردی بعد مینوشتی
نکنه همه نامه ها و نظراتت هم از جمله دیر آمدن معلم سر کلاس رو هم بدون خوب فکر کرون نوشتی.
پاسخ + 0 0 --
جلال 1396/06/06 - 20:37
اگر این طرح بر ای نمایندگی مجلس و گرفتن پستهای مدیریتی هم اجرا میشد خبلی حوب بود
پاسخ + 0 -4 --
مینو امامی 1396/06/06 - 17:35
بقیه نوشته: یک دفعه به همه ی آنانی که چنین اند چه معلم باشند و چه معلم نباشند شدیدا ،توهین شد.
از آموزش وپرورش دیگر بعید است که نداند مسأله زبان و لهجه چقدر در کشور ما از حساسیت برخوردار است و
بی ادبانه بنویسد لهجه ی غلیظ .
بدی وزارت ما آنست که سرّ و راز ندارد و همه چیز آن عریان و لخت است . همه و همه از هر موضوعی خبردار می شوند حتی خارجی ها.
می شد رسانه ای اش نکرد و با تیتر درشت روزنامه ها مضحکه خاص و عام نبود. می شد سّر نگه داشت تا به تمامی مشمولین ذکر شده در طرح استخدام ، اهانتی نشود.
خود مسئولین مقصرند که نمی خواهند به ادبیات استخدام یا ادبیات اضافه حقوق و یا به ادبیات ............احترام قائل شوند.
حریم شغل معلمی را محترم بشمارند تا چنین تیررس
بی مهری واقع نشوند. با تشکر
پاسخ + +6 -1 --
شهاب 1396/06/06 - 17:40
در میان این همه شرایط تبعیض آمیز دوستان برای توجیه فقط به لهجه چسبیده اند وآن هم به جز تهران وتعداد اندکی از شهرها بدون استثنا همه این لهجه دارند خانه از پای بست ویران است خواجه در پی نقش ایوان است
پاسخ + 0 0 --
مینوامامی 1396/06/06 - 20:05
همکارمحترم، ما ترک ها اعتقاد داریم که ترگی زبان. است اما کو باور. پس ما ترک ها
چون کرسی برخی حروف زبان فارسی
را به دلایل زبانشناسی، نمی توانیم درست ادا کنیم پس از صغری وکبری بالا نتیجه می گیریم که هیچ ترکی حق معلم شدن ندارد
یاکردی یا لری یا....... شما فارس زبانان. به
لهجه ی غلیظ گیر دادید نه ما شهرستانیها
پاسخ + 0 0 --
رضایی.ر 1396/06/06 - 20:21
شهتب حان بنده حداقل دو بار در این صفحه ویکبار هم در صفحه جناب شیرزاد عرض کردم واقعا یکی به بنده جواب بدهد که چه مشکلی در تربیت نسل بعد بوجود خواهد امد.بگذریم که خوب رویان بیوفایند!!منتظر جوابم نه توجیه وتوهین
پاسخ + 0 0 --
معلم ترک 1396/06/07 - 00:38
موافق هستم، همه مشکلات معلمان حل شد فقط مانده لهجه، نمیدانم چرا هر از گاهی چنین دیدگاههای نژادپرستانه در کشور ما ظهور می کند.
در هیچ کشوری از دنیا مثل ایران دستگاه عریض و طویل کلمه سازی وجود ندارد، ما به کجا میرویم؟

چرا بودجه را در جای واقعی خود خرج نمیکنیم؟
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1396/06/06 - 23:03
شما اول بروید حقوق معلمان را که زیر خط فقر است و آبروی معلمان را در جهان برده اید درست کنید بعد به فکر معلم خوشکل و ترگل ورگل باشید
پاسخ + +7 0 --
معلم ترک 1396/06/07 - 00:32
دوست عزیز، شما گزینش و استخدام را باآموزش اشتباه گرفته اید ، بنده خود معلم زبان هستم و با مقاله شما موافق نیستم.
پاسخ + +8 -5 --
معلم ترک 1396/06/07 - 00:42
بارها شاهد بوده‌ام بچه‌ها و خانواده‌ها از معلمانی که قادر نیستند سلیس و روان به فارسی معیار سخن بگویند، ناراضی بوده‌اند.

نویسنده محترم این نوشته جنابعالی کاملا غلط است.
پاسخ + 0 0 --
لال زبان دار امیدوار 1396/06/07 - 12:39
اگر آموزش و پرورش می خواهد آواز خوان استخدام کند لهجه را مد نظر قرار دهد و گرنه برای مغلم شدن اگر شرط استخدام بدون لهجه بودن باشد کاری عبث و بیهوده است و تعجب بنده بیشتر از دفاع افراد مشهور و حامی معلمان از چنین بخشنامه ی مزخرف است
خیلی عالی گفته اید جناب
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1396/06/07 - 11:10
دوستان عزیر معلول هم آدم است ودر تمام دنیا از قوانین حمایتی جامع تری برخوردار است واستخدام نیز حق این افراد است منتها نه لزوما در امر تدریس میتوان از این افراد در بخشهای اداری و ستادی استفاده کرد محروم کردن این افراد از استخدام یعنی نادیده گرفتن قوانین کشوری و جهانی است واین خوب نیست.
پاسخ + +2 0 --
مینوامامی 1396/06/07 - 12:34
آقای مجید، یقین کسی که جرات می کند
اعتقاد درونی خودش را بطورعلنی مطرح
سازد، خوب فکر کرده است. منظور ازبعد خوب فکر کردم یعنی سبک و سنگین
کردم. حرمت خود را نگه دارید.
پاسخ + +3 0 --
لال زبان دار امیدوار 1396/06/07 - 12:38
اگر آموزش و پرورش می خواهد آواز خوان استخدام کند لهجه را مد نظر قرار دهد و گرنه برای مغلم شدن اگر شرط استخدام بدون لهجه بودن باشد کاری عبث و بیهوده است و تعجب بنده بیشتر از دفاع افراد مشهور و حامی معلمان از چنین بخشنامه ی مزخرف است
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/06/07 - 12:40
گیریم ک با این شرایط هم معلم استخدام کردید . وقتی حقوق کافی ندهید بعد از چند سال چه تعداد دندان سالم چنین معلمی خواهد داست. لطفا یکبار در دفتر معلمان جای خالی دندان های کشیده معلمان را شمارش کنید. تو ک عرضه پرداخت حقوق کافی برای یک زندگی حداقلی ب معلمت را نداری خیلی بی جا می کنی میخواهی برد پیت استخدام کنی.
پاسخ + 0 0 --
معلم ترک لهجه دار 1396/06/07 - 21:17
واقعا دست مریزاد دوست عزیز
پاسخ + 0 0 --
سقز -کرد 1396/06/07 - 23:26
شرایط سالم بودن را همه ما داشتیم و لی در اموزش و پرورش کلکسیونی از مریضی ها را گرفتم و خودم 4 روز در تبریز جیبمان را خالی کردن برای دکترهای انجا و تازه کلی بی احترامی هم دیدم و امروز برگشتم کرستان

فشار عصبی و روحی و هکار اشغال و بی پارتی بودن و .....
خدا از این مسولان نگذره
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1396/06/07 - 23:05
متاسفانه سرنوشت این مملکلت و اموارات اقتصادی ، اجتماعی ، آموزش وپرورش و ... شده موش آزمایشگاهی و هر کس به رغم خود دستورالعمل و بخشنامه صادر میکند و بابت آن از بیت المال کشور حق تز و شاهکار خود حق الزحمه دریافت میکند وبه نتیجه کار هم نمی اندیشند یعنی هرچه بادا باد شده مد . چون پاسخگویی در مقابل طرح ها و عمل وجود نداشته . وهمیشه تقدس نمایی را برای خود محفوظ داشته اند .
پاسخ + 0 0 --
سقز -کرد 1396/06/07 - 23:36
شرط متاهل بودن چرا نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رهبری دستوراتی را بیان کردن و دغدغه دارن !!!!!!!!!1
به ضررر جیب اموزش و پرورش است
به نظرم با این نیروهای ا.پ که همشان به خواهر روحانی تبدیل شدن انتظاری بیشتز نمیشه و
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/06/08 - 08:21
ویژگی مهم معلم تدریس مطلوب و اداره کلاس درس است و زیبایی و خوشگل بودن معلم شرط نیست ودر حرفه مهمانداری هواپیما و مدلینگ و مانکنی حرف اول را زیبایی میزند ومعلم بیچاره ای که باید در مناطق محروم کار کند اگر یه مقدار زیبایی هم داشته باشه بعد از یکسال تدریس انچنان تکیده خواهد شد که اصلا خوشگل بودن را فراموش میکند و خودش را نفرین میکند که چرا معلم شده و مسولین محترم به جای این نقشه ها به فکر ارتقای جایگاه معلمین باشند
پاسخ + +3 0 --
طالب مرادی 1396/06/14 - 13:56
بااین تفکرها محترمانه فارس زبانان عزیز بایدبه هرقیمتی شده تمامی امکانات وتلاشها برای حفظ زبان فارسی که درکل ایران 30درصدفارس زبان نداریم انجام بگیردودیگرزبانها به همراه متکلمانش درایران بایدازبین بروند.زادگاه ملتهای ترک آذربایجان ودیگرترکهای ساکن دراین کشور.عرب . لر. بلوچ. کرد.ترکمن. گیلکی و . . . نسل اندرنسل دراین مملکت است.شماها اجازه تدریس به زبان خودشان طبق قانون اساسیتان نمی دهیدهیچ .اجازه استخدام شدنشان رانیز نمی دهیدکه لهجه دارند.به قاضی پورکه زمانی پای به پای باکریها ودیگردلاوران ترک دردوران دفاع مقدس ازاین مملکت دفاع کردند حالا این تازه به دوران رسیده هابه مردم این مرز وبوم که ازانواع ملتها وقومهاتشکیل یافته طعنه می زنندکه لهجه دارند.اماراه حل این موضوع خیلی راحت است ازمسئولان رده بالاگرفته تاپایین اجازه بدهنداین ملتهاواقوام به زبان مادری خودشان آموزش ببینندوهرکدام معلم خودشان راداشته باشندولهجه ای هم درکارنباشد چرا که اینهانیز مردم این کشورند.کار می کنند ومالیات وعوارض و. ... می پردازند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور