صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

روحانی وعده داده بود که به عقب برنمی گردیم ، انتخاب زرافشان بازگشت به عقب است/ اگر مبنا کارشناسی باشد زرافشان از مجلس رأی اعتماد نمی گیرد/ واکنش بسیاری از معلمان متعلق به پایگاه رأی روحانی در فضای مجازی ابراز نومیدی از این انتخاب بود

وزارت زرافشان ادامه وزارت فانی و نوعی بازگشت به عقب است/ معرفی زرافشان، حاصل توافق دایره بسته مدیران آموزش و پرورش برای تثبیت و ادامه وضع موجود است/ دعوای بین دسته بندی های اداری شبیه جنگ زرگری و فاقد معنا است/ حسین صادقی و آذرکیش با راه اندازی کمپین تلگرامی حمایت از زرافشان، شأن کارشناسی خود را وانهادند/صادقی و آذرکیش فضایی برای افراد فرصت طلب فراهم کرده اند که برای گرفتن پُست احتمالی، از زرافشان تعریف کنند/ اگر وزارتخانه سیستم بازرسی و نظارت داشت به تخلف زرافشان در سوء استفاده از کارکنان وزارتخانه در امر تبلیغات،رسیدگی می کرد/ زرافشان نماد تغییر تیست او نماد تثبیت وضع موجود است/ چه کسانی دست مدیران دبیرستانها و پیش دانشگاهی ها را برای گرفتن پولهای بی حساب و زد و بند با موسسات کنکور باز گذاشته اند/ مسئولیت اُفت تحصیلی در مدارس متوسطه دولتی در 4 سال گذشته با کیست/ بحث بر سر اصلاح طلب، اصولگرا ، اعتدالی و تکنوکرات بودنِ زرافشان انحرافی است زیرا زرافشان هیچ کدام از اینها نیست/ نوعی مدیریت ژلاتینی و فاقد هویت در آموزش و پرورش شکل گرفته که نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا و نه تکنوکرات/ دسته بندی های داخل شورای معاونان وزارتخانه فاقد مبنای سیاسی، اعتقادی ،کارشناسی و مدیریتی و فقط برای بقا و ارتقا است/ از مدیریت ایدئولوژیک دهه 60 فقط پوشش ظاهری و مقداری مناسک باقی مانده است/ زرافشان وامدار برخی از مدیران است که در دوره احمدی نژاد او را زیر بال و پر خود گرفتند/  تئوری "نگاه به درون" ضرورتا به انتخاب امثال زرافشان ختم می شود زیرا مدیران موجود در عین اختلاف مانند دانه های زنجیر به هم پیوسته اند/  زرافشان مدیری بی چهره  است که با همه،  "رودربایستی"  و "بده و بستان" دارد/ زرافشان در حوزه اجرایی فاقد خلاقیت، نوآوری ،جرات و قاطعیت برای ایجاد تغییر است/ کسی که در اداره یک معاونت درمانده چگونه وزارتخانه را اداره می کند/ شاید به دلیل "حساسیت" های سیاسی و عقیدتی نسبت به وزیر آموزش و پرورش ، جناب روحانی یک فرد از نظر سیاسی "خنثی" و از نظر مدیریتی "مطیع" و سازگار با "همه"  را معرفی کرده است/ خنثی بودن و حزب باد بودن به معنای اعتدال سیاسی و مدیریتی نیست/ به همان دلایلی که فانی عزل شد ، زرافشان و دیگر اعضای شورای معاونان فانی هم صلاحیت وزیر شدن ندارند/ مشکل اصلی آموزش و پرورش ناکارآمدی و از بین رفتن اقتدار مدیریتی است/ با روی کارآمدن وزیر ضعیف و نامقبولی مانند زرافشان ناکارآمدی افزایش می یابد و معلمان ناامیدتر و بی انگیزه تر می شوند دود آن به چشم دانش آموزان می رود / جابه جایی هدایت تحصیلی از دوره دوم به به دوره اول شاید مهم ترین پروژه اجرایی در حوزه متوسطه بود/ نظام درس و تربیت در دوره دوم متوسطه کاملا تحت الشعاع کنکور و مسایل آن قرار دارد/ نمره فروشی و سود های میلیاردی موسسات کمک آموزشی در دبیرستانها و پیش دانشگاهی ها را چه کسی باید کنترل می کرد/ برخی کارشناسان ردپای موسسات کنکور را در معاونت متوسطه جست و جو می کنند/  زرافشان تلاش موثری برای احیا و تقویت فضای تعلیم و تربیت در متوسطه دوم نکرده است و اوضاع مدارس از 4 سال پیش بدتر شده است/ شورای معاونان هم در شکست فانی شریک بودند. همین شورای معاونان 30 نفری دانش راهم نومید و سرخورده کردند

اما و اگرهای انتخاب علی زرافشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم

گزینه اصلی رییس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش تا زمان نگارش این یادداشت ، به احتمال زیاد  آقای علی زرافشان معاون فعلی (متوسطه ) وزیر آموزش و پرورش است.در انتخاب وزیر گروه های ذینفع اصلی یعنی دانش آموزان و اولیا از دایره اظهار خارجند و دیگران برای آنها تصمیم می گیرند. معلمان و کارشناسان هم نقشی نداشته اند .

این سوال مطرح می شود که زرافشان توسط چه کسانی و با چه مکانیسمی انتخاب و به رییس جمهور معرفی شده است؟

حرکت با چراغ خاموش زرافشان تا روزهای آخر باعث شد که منتقدان فرصت کمی برای نقد عملکرد او در اختیار داشته باشد و شاید نوعی محاسبه گری کمیته انتصابات در بخش آموزش و پرورش بوده است. با نگاه کارشناسی و فارغ از مسایل سیاسی زرافشان از مجلس رای اعتماد نمی گیرد .

مشکل آموزش و پرورش از بین رفتن اقتدار مدیریتی و کاهش شدید بهره وری است. اُفت کیفیت آموزش ،صوری شدن بحث تربیت، اخذ بی ضابطه پول در مدارس دولتی ، فقدان نظارت بر فعالیت مدارس غیردولتی و هرج ومرج و خودسری درمدیریت ها و نوعی رها شدگی است. پیدا کردن مدرسه دولتی خوب با حداقلی از استانداردهای آموزشی و تربیتی سال به سال دشوار می شود. تک و توک مدارس دولتی خوب هم بدون رودربایستی از مردم پول های کلان می گیرند. در برخی مدارس دولتی بخشی از وجوه اخذ شده توسط مدیران حیف و میل می شود. لورفتن سوالات امتحانی ، نمره فروشی و مدرک فروشی هم از گرفتاری های مردم است.

گرایش سیاسی و جناحی وزیر ، جوان و پیر بودن ،  زن یا مرد بودن ،توجه به  معیشت معلمان، بودجه آموزش و پرورش  و معیارهایی از این قبیل ،  ربط مستقیمی به وظایف ذاتی و ماموریت های وزارت آموزش و پرورش و انتظارات  مردم از این دستگاه ندارد. حتی با همین معیارهای فرعی  هم آقای زرافشان انتخاب مناسبی نیست. واکنش بسیاری از معلمان متعلق به پایگاه رای روحانی در فضای مجازی ابراز نومیدی از این انتخاب بود. تشکل های معلمی حامی دولت  و شورای سیاستگذاری فرهنگیان ستاد روحانی هم از این انتخاب غافلگیر و نومید شدند.

به نظر می رسد که حلقه مشاوره ، محدود به دایره بسته مدیران بوده است. انتظار این است که در راستای اعتماد سازی سازوکار انتخاب وزیر آموزش و پرورش اعلام شود. به نظر می رسد سازوکار فعلی از مکانیسم انتخاب وزیر در سال 92 و 95 توسط تشکل های اصلاح طلب معیوب تر است.   

در رزومه کاری آقای زرافشان در 20 سال اخیر هیچ نکته درخشان و برجسته ای دیده نمی شود. بالاترین سمت زرافشان  در آموزش و پرورش معاونت متوسطه در دولت یازدهم بوده است. با اجرای نظام 6-3-3 دوره متوسطه 6 ساله شد و اهمیت مضاعفی پیدا کرد. جابه جایی هدایت تحصیلی به دوره اول متوسطه شاید مهم ترین پروژه اجرایی دوره معاونت آقای زرافشان بوده است. اجرای بد این پروژه و گرفتن حق انتخاب رشته از دانش آموزان باعث نارضایتی خانواده ها و اعتراضات گسترده ای شد. نهایتا با دخالت رییس جمهور ، معاونت متوسطه از طرح هدایت اجباری دانش آموزان به شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای عقب نشینی کرد. مدیریت زرافشان در معاونت متوسطه مدل مناسبی برای پیش بینی مدیریت او به عنوان وزیر دولت دوازدهم  است.

اما و اگرهای انتخاب علی زرافشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم

با اجرای طرح تاثیر سوابق تحصیلی یعنی معدل امتحانات نهایی سوم به میزان 25 درصد و پیش دانشگاهی به میزان 5 درصد، کلاس های درس دبیرستان تبدیل به کلاس کنکور و جولانگاه موسسات کمک آموزشی شده  است. حتی برخی کارشناسان از نفوذ این موسسات در معاونت متوسطه آموزش و پرورش خبر می دهند که اظهار نظر قطعی نیازمند بررسی است. اما از جنبه تحلیلی می توان گفت که نظام درس و تربیت در دوره دوم متوسطه کاملا تحت الشعاع کنکور و مسایل آن قرار دارد و پدیده هایی مانند نمره فروشی و بی اعتبار شدن امتحانات نهایی و سود های میلیاردی موسسات کمک آموزشی از پیامدهای همین طرح  است. شروع این طرح قبل از مسئولیت آقای زرافشان بوده، اما معاونت متوسطه در دوره 4 ساله  آقای زرافشان تلاشی برای احیا و تقویت فضای تعلیم و تربیت در متوسطه دوم نکرده است و اوضاع مدارس از 4 سال پیش بدتر شده است.

بر خلاف برخی القائات گمراه کننده  انتخاب زرافشان، انتخاب بین اصلاح طلبی و اصولگرایی و اعتدال گرایی نیست. نوعی مدیریت ژلاتینی و فاقد هویت در آموزش و پرورش شکل گرفته که نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا و نه تکنوکرات. اما بر حسب شرایط و سودمندی از این عناوین استفاده می کند. این مدیران فاقد ابتکار و خلاقیت و جرئت اند. البته بر اساس منافع شخصی، دسته بندی های متفاوتی در میان آنها شکل گرفته است. در فضای بیرونی برای یارگیری و کسب حمایت جناح ها می کوشند به این دسته بندی ها مارک سیاسی و جناحی بزنند. اما  این دسته بندی ها فاقد مبنای سیاسی، اعتقادی و مدیریتی مشخصی  است. مدیران درگذر زمان و برحسب تجربه در می یابند که مهم ترین اصل بقا ، حداکثر تطابق با شرایط سیاسی متغیر است. تنها در دهه 60 مدیران چپ و راست آموزش و پرورش بر اساس عقیده و سیاست عمل می کردند. از مدیریت ایدئولوژیک دهه 60 فقط پوششی ظاهری و مناسکی باقی مانده است.   

انتخاب زرافشان، توافق در حلقه بسته مدیران  برای تثبیت و ادامه وضع موجود است . زرافشان از دل مناسبات مدیریتی حاکم بر  آموزش و پرورش بیرون آمده است .او وامدار برخی از ناکارآمدترین مدیران این مجموعه است. زرافشان در 20 سال اگذشته به عنوان مشاور  و مدیر در سطوح میانی و عالی وزارت حضور داشته است.

اما و اگرهای انتخاب علی زرافشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم  در دوره مرتضی حاجی مدير كل دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي بود. محمود فرشیدی که آمد از مدیریت کنار گذاشته شد. اما حجت الاسلام  محی الدین بهرام محمدیان رییس سازمان پژوهش و تالیف کتاب درسی،  در حق او جوانمردی کرد و به مدت 8 سال، به عنوان مشاور رییس سازمان پژوهش او را زیر بال و پر خود گرفت. با چرخش اوضاع سیاس و آمدن فانی او معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش شد. آنهایی که طرفدار نگاه به درون در انتخاب مدیران هستند این نکته را نادیده می گیرند که مدیران موجود در عین اختلاف مانند دانه های زنجیر به هم پیوسته اند.

نزدیکان اداری آقای زرافشان مثل آقایان حسین صادقی و آذرکیش این روزها شان کارشناسی خود را وانهاده و در نقش تبلیغاتچی در فضای مجازی ظاهر شده اند و با راه اندازی کمپین تلگرامی میدان را برای افراد متملق که می خواهند از نَمد تغییر وزیر برای خود کلاهی بدوزند باز کرده اند.

آقایان صادقی و آذر کیش به جای راه اندازی کمپین و فضاسازی های ناشیانه برای زرافشان ، اگر می توانند از عملکرد آقای زرافشان در دوره مدیرکلیِ تالیف کتابهای درسی و یا طرح تعالی مدیریت یا هدایت تحصیلی در دوره معاونت او دفاع کارشناسی بکنند.

اما و اگرهای انتخاب علی زرافشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم

آقایان توضیح بدهند که مسئولیت افت تحصیلی در مدارس متوسطه دولتی با کیست؟ چرا پول گرفتن  بی حساب و کتاب و غیر قانونی  از اولیای دانش آموزان در این 4 سال در دبیرستانها و پیش دانشگاهی های دولتی امری عادی شده است؟چه کسانی دست مدیران دبیرستانها و پیش دانشگاهی ها برای گرفتن پولهای بی حساب و زد و بند با موسسات کنکور را باز گذاشته اند؟  

به گفته برخی همکاران،  آقای زرافشان اهل تساهل است. این نکته مثبتی در شخصیت فردی ایشان است. اما زرافشان به عنوان مدیر فرد بی چهره ای است که با همه "رودربایستی"  و "بده و بستان" دارد. در حوزه اجرایی فاقد خلاقیت، نوآوری و جرات و قاطعیت لازم برای ایجاد تغییر است. در حوزه مدیریتی حرف تازه ای برای گفتن ندارد و جزیی از شبکه مدیریتی موجود است. شاید به دلیل "حساسیت" های سیاسی و عقیدتی که نسبت به وزیر آموزش و پرورش  وجود دارد، روحانی ترجیح داده که یک فرد از نظر سیاسی "خنثی" و از نظر مدیریتی "مطیع" و سازگار را معرفی کند.خنثی بودن و حزب باد بودن به معنای اعتدال نیست. وزارت زرافشان ادامه وزارت فانی و نوعی بازگشت به عقب است. او حلقه ای از زنجیر مدیران اصلاح طلب و اصولگرایی است که در 20 سال اخیر مسئول، عقب افتادگی آموزش و پرورش ، افزایش ناکارآمدی سیستم ، بی انگیزه شدن معلمان ، از بین رفتن سیستم نظارت و ارزشیابی ، بی اعتبار شدن امتحان و غلبه گفتمان معیشتی بر گفتمان آموزش و پرورشی بوده اند.

در دوره زرافشان بازهم  90 در صد مدیران از بین همین حلقه 100 نفری و اعوان و انصار آنها انتخاب خواهندشد. جابه جایی هایی صورت می گیرد ، افرادی به وزیر نزدیکتر ،  وافرادی از وزیر دورتر می شوند. اما ترکیب اصلی عوض نمی شود.

با قاطعیت می توان گفت که معرفی زرافشان و یا هر حلقه دیگری از زنجیره مدیران موجود به معنای تداوم 4 سال دیگر روزمَرَگی و رکود و سکون دراین وزارتخانه است. مشکلات مدرسه تشدید و مدارس دولتی بی اعتبارتر و پولی تر می شوند. سیستم نظارت و ارزشیابی مدیران و معلمان همچنان فَشَل باقی می ماند.

به گفته زرافشان در یک گروه تلگرامی، دولت در ماه های پایانی سال 95 علاوه بر بودجه مصوب بیش از 11 هزار میلیارد تومان بابت کسری بودجه به آموزش و پرورش پرداخته است. یعنی عملکرد بودجه در آموزش و پرورش  135 درصد بودجه مصوب بوده !با این حال آموزش و پرورش فقط توانسته حقوق و مزایای کارکنان و بخشی از مطالبات عقب افتاده معلمان را بپردازد و هنوز هم بخشی از معوقات پرداخت نشده است.در چنین شرایط وعده رفاه و افزایش حقوق فریب است.

در حالی که روحانی وعده داده بود که به عقب برنمی گردیم ، انتخاب زرافشان بازگشت به عقب است.

زرافشان  یکی از اصلی ترین معاونین  علی اصغر فانی وزیر معزول دولت یازدهم  بود. به همان دلایلی که رییس جمهور ، آقای فانی را عزل کرد ، آقای زرافشان و دیگر اعضای شورای معاونان فانی  هم صلاحیت وزیر شدن ندارند.

شورای معاونان هم در شکست فانی شریک بودند. همین شورای معاونان 30 نفری دانش راهم نومید و سرخورده کردند.  مشکل آموزش و پرورش با بالا رفتن تابلو اصلاح طلبی و اصولگرایی حل نمی شود، اما اگر بپذیریم که مشکل اصلی آموزش و پرورش ناکارآمدی و از بین رفتن اقتدار مدیریتی است گذاشتن فردی ضعیف تر از فانی از میان حلقه بسته مدیرانی که مسئول ایجاد وضعیت کنونی هستند کارآمدی و اقتدار را به آموزش و پرورش باز نمی گرداند.

پنج شنبه, 12 مرداد 1396 ساعت 15:18 خوانده شده: 1210 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +36 -2 --
اموزگار 1396/05/12 - 16:14
روحانی برای اموزش و پرورش نیازمند فردی چون فانی است تا برای دولتش خرج تراشی نکند و فقط وعده امروز و فردا بدهد تا این چهار سال دومش هم تمام شود.!
چه گزینه ای بهتر از زرافشان و امثالهم .؟!
پاسخ + 0 0 --
معلم بصیر 1396/05/13 - 12:05
احسنت پخمه ترین آدم ها باید در رأس ها فعال و کار ام ترین وزارتخانه ها باشند تا خرج دولت پایین بیاید و راه برای اختلاس دیگر وزارتخانه ها هموار . حیف رای حیف
پاسخ + 0 0 --
حیدری 1396/05/17 - 15:17
واقعا در منطقه ۲ حتی با عوض شدن رییس منطقه همچنان شاهد تاخت و تاز ادم های ظالمی مثل آقای محمدیاری هستیم کسی که به ظلم در منطقه شهره هست این اقا باداشتن سمت معاونت پژوهش و ابتدایی و ارزیابی عملکرد منطقه در زمان طالب زاده هم زمان هر کاری دلش خواست در منطقع انجام داد وبا ساماندهی نادرست در منطقه واقعا تیشه به ریشه آموزش زده است و با رییس جدید هم همچنان در منطقه تاخت و تاز می کند به نظرم اگر اینها نماد روحانی هستند واقعا کاش به رییسی رای می دادیم البته اگر این ظلم هاادامه یابد خدا فقط خودش به داد ما برسد از دست محمدیاری در منطقه ۲
پاسخ + 0 0 --
1396/05/22 - 14:35
بطحایی قهرمان.حامی فرهنگیان.
پاسخ + +20 -3 --
جلیل 1396/05/12 - 16:16
بر خلاف نظر شیرزاد هر فردی توسط روحانی به مجلس معرفی شود به طور قطع رای اعتماد خواهد گرفت مجلس دربست در اختیار روحانیست مگر اینکه اکثریت لیست امید با ابن انتخاب روحانی مخالف باشند که چنین مخالفتی در بین نمایندگان امید دیده نمیشود نمایندگان امید کاملا بی تحرک و فاقد هر گونه اراده لازم برای ارائه نظر و تصمیم گیری هستند اعضای این لیست توسط دولت بسته شده که معمولا افراد بی اراده و مطیع و سست هستند این لیست صرفا با دعوت به یک جلسه نهار و سخنرانی توسط روحانی تطمبعو به وزرای پیشنهادی وی رای خواهند داد در مجلس قبل که صولگرایان حاکم بودند وزرای روحانی رای اورددند حالا چه برسه به این مجلس سست و مجسمه محور و مطبع دولت
پاسخ + +4 -19 --
ناشناس 1396/05/12 - 16:29
صدای معلم میگم شما که همه فن حریف هستید هر تو هر اتفاقی اظهار نظر میکند هم حقوق دانید هم سیاستمدار هم .....یعنی در واقع دارید میگید این مسولین اصلا راه و چاه را بلد نیستند پس بیایید این اقای پور سلیمان را وزیر کنید و اون شهسوار زاده و عبدالهی را هم معاون دیگه هم این قدر مقاله نزاذید رو سایت پایدار باشید
پاسخ + 0 0 --
مسعود 1396/05/14 - 14:20
دوست عزیز باید قدر دان این افراد باشید.
پاسخ + +15 -2 --
جلیل 1396/05/12 - 16:54
اصلاح طلبان مجلس فعلی مانند مجلس ششم نیستند در حقیقت طیف اعتدالی طرفدار دولت هستند که به تناسب شرایط روزگار از اصولگرایی به اعتدالی روی اوردند و اصلاح طلب واقعی نیستند برای همین مطمئن باشید 100 درصد وزرای پیشنهادی حتی اگر تمام وزرا از طبف اصولگرایان نیز انتخاب شود رای خواهند آورد مهمترین هدف نمایندگان بیشتر رای اوردن و حضور در مجلس بود که به هدفشان رسیدند از این اصلاح طلبان بدلی تعهد گرفته بودند نام شما را در لیست وارد می کنیم و پس از ورود به مجلس مطیع اوامر دولت خواهید شد روزنامه های اصلاح طلب و رسانه ها بیشتر به گزینه ها اهمیت می دهند و گرنه از نظر نمایندگان امید گرینه های وزارت برایشان فاقد اهمیت است
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 02:15
حیف شد نعمت زاده رفت پیرمرد خوبی از جمع پیران رفت .هرجا هست خداوند هزار میلیارد کمکش کند چهار سال خوش با نوبخت در راه است معلوم نیست چرا کنار نمیروند تا شبها از دست پرداخت حقوق و یارانه راحت بخوابند بندگان خدا دغدغه خدمت به خلق را دارند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 09:33
اصلاح طلبان شجاع و قاطع بدلایل مختلف و عمدتاسیاسی امنیتی سال88 مردند!!
پاسخ + 0 0 --
معلم امیدوار 1396/05/13 - 13:35
انشاا...نسل نو و جوان اصلاح طلبان قویتر از قبل بفکر همه اقشار باشند چه اونها که تومجلسند یا بعدا میان تو سمتها و پستها و...
پاسخ + +18 -2 --
حسین 1396/05/12 - 17:11
همه به نمایندگان فشار بیاریم تا به زرافشان رای اعتماد ندهند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 02:16
نمایندگان کشته و مرده همین گونه از وزرا هستند
پاسخ + +11 -1 --
mohammmad 1396/05/12 - 17:37
وزیر آموزش و ‍‍‍‍‍‍پرورش نقش شاگرد راننده اتوبوس رو داره ، هدایت این اتوبوس دست وزیر نیست . لذا هر گونه وزیری که باشد همان باید مسئولیت شاگرد اتوبوس بودن خود را انجام دهد .
پاسخ + +16 -1 --
حقگو 1396/05/12 - 17:40
حرف حق را گفتی جناب عبدالهی بی کم و کاست
پاسخ + +9 -1 --
سیانک ندرلو 1396/05/12 - 17:44
همه فرهنگیا سرکارن
مدیران درن جولان میدن ودراخرین روزهای مدیریتشاندارن مدام عزل ونصب وبازنشسته میکنن تا در دولت ۱۲ جتیگاهشان در سطوح عالی تثبیت بشه.
واقعا جای تاسف داره
پاسخ + +15 -4 --
معلم امیدوار 1396/05/12 - 17:50
انشاا...تا روز معرفی کابینه گزینه زرافشان یا تغییر کند ویا فراکسیون امید و مستقلین به ایشان رای اعتماد ندهند و معلمان را دلسرد نکنند در مشکلات فراوان معیشتی منزلتی و...
پاسخ + 0 0 --
سیف 1396/05/13 - 12:00
تو همیشه امیدوار باش تا علف زیر پایت سبز شود.خخخخخ
پاسخ + +10 -1 --
سیانک ندرلو 1396/05/12 - 17:51
متاسفانه اموزش وپرورش مملو از مدیران فرصت طلب شده که مشغول تبانی و بده بستان به نفع خود و اطرافیانشان هستند و فرهنگی ها شدن دستاویز پیسرفت انها .مدیران بی کفایتی که اموزس وپرورش را با رانت سراشیبی سقوط بردند وافراد متخصص ودلسوز را منزوی کردند از ستاد تا مدرسه به وضوح مشخصه .الان هرکس تو مملکت پستی داره ،میتونه با اموزش وپرورش وارد تبادل بشه ازمدیران کنونی با شرط حمایت شان برای تصدی مدیریت وارد مذاکره بشه .بشتابید تا عقب نمانید .....
پاسخ + +11 -1 --
سلیمی ساعتلو 1396/05/12 - 17:57
فارغ از اشخاص، آموزش و پرورش نیاز به بودجه حسابی دارد. متاسفانه امور اقتصادی کشور در وضع مناسبی نیستند تا بتوانند به این وزارت خانه کمک کنند. از طرف دیگر ظاهرا در سطوح بالا اموزش و پرورش در اولویت نیست، متاسفانه!
هزاران مسئله در اموزش و پرورش وجود دارد که به حال خود رهها شده اند و متاسفانه معلمان همیشه دغدغه پول دارند. شاید بتون گفت 99 درصد گعده های معلمان در مورد پول است!
پاسخ + +15 -1 --
فریاد 1396/05/12 - 19:17
دست مریزاد بسیار نقد جالب و عمیقی بود. جمله قشنگتان...مدیران موجود در عین اختلاف مانند دانه های زنجیر به هم پیوسته والبته نفوذناپذیر.
جناب اقای روحانی بنده بعنوان حامی شما ای سوال رو دارم...
اگر فانی خوب بود چرا تعویض شد و اگر قابل تعویض که زرافشان جزء معاونین وعملکرد ایشان.جناب روحانی اگر فقط از 10معلم ساده مانند بنده از عملکرد زرافشان می پرسیدید می گفتم که چه سر در گمی گریبان دوره متوسطه است.چه شکایاتی اولیاء مدرسه از هدایت تحصیلی دارند.وچه...
البته دوستان شک نکنید که وزارت ایشان در صورت حصول تابستان97را نخواهد دید. آقای روحانی بنده بعنوان کسی که در انتخابات به طرفداری از شما گلویم پاره شد تقا ضای باز نگری دارم.
پاسخ + +15 -1 --
گلف 1396/05/12 - 20:08
رای دادن به روحانی هم تثبیت شرایط فعلی آ.پ بود یعنی تابحال به این مطلب نرسیده بودید؟! چو 100 آید 90 هم پیش ماست.
پاسخ + +16 0 --
معلم ناامید 1396/05/12 - 20:13
انشاا...عدم رای اعتماد امیدمجلس به این کاندیدای وزارت ناامید!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 12:58
ديگه ناامید شدی دوباره؟
پاسخ + 0 0 --
جواد 1396/05/13 - 21:05
بلاخره نگفتی به چی امیدواری؟ شاید فاملیت امیدواره؟؟؟ هههه
پاسخ + 0 0 --
جواد 1396/05/14 - 15:20
ببخشید اشتباه شد
پاسخ + +20 -1 --
شهاب 1396/05/12 - 20:35
آقای شیرزاد با معرفی زرافشان وکسب رای اعتماد او از مجلس برای فرهنگیان ثابت خواهد شد که روحانی قصدنابود کردن آ.پ را دارد گرچه بابررسی عملکرد دولت در چهار سال قبل وبا فرستادن نجفی به شهرداری مثل روز روشن بود که روحانی توجهی به آ.پ ندارد ومی خواهد آن را نابود کند ولی هنوز عده ای از فرهنگیان به روحانی امید داشتند درچهار سال آینده روزهای سختی منتطر فرهنگیان وآ.پ است
پاسخ + +22 -1 --
اموزگار 1396/05/12 - 21:23
مشکلات معلمان فقط به دست خودشان حل میشود.!!!
اعتراضات سال 93 منجر به افزایش حقوق شد.
شاید اعتراض و تحصنی دیگر لازم است...!
دولت غمخوار من و تو نیست همکارم...
این دولت عدالت و حقوق شهروندی را فقط در شعار محقق کرده است.
پاسخ + +3 -19 --
حقگو 1396/05/12 - 22:35
خیرالمجودین دکتر سید محمد بطحایی است زیرا ولایت مدار بسیار فهیم ریسک پذیر آشنا به مسائل بودجه ای دارای سلامت مالی اهل تعامل با نمایندگان و بهره مند از حمایت نوبخت و دکتر آشنا هستند
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/05/13 - 08:36
و بسیار دروغگو
پاسخ + +16 -1 --
علی ش 1396/05/12 - 23:08
عقب گرد کامل روحانی در سال 92 بود که پیرمردان 20 سال پیش اون موقع را به وزارتهای متعدد گماشت و اهمیتی به نسل جوان نداد...
پاسخ + 0 0 --
خداداد 1396/05/13 - 17:58
کاش فقط پیرمرد...
میخواد مرده های فبرستون را هم زنده کنه بیاره...
آقای باقری هم ر بازنشسته های ناکارآمد و اصولگرا را بمنظور خودشیرینی بعنوان مشاور بکار گرفته...
مدیران ناکارآمد را ارتقا داده
پاسخ + +5 -2 --
فرهنگی خانم 1396/05/13 - 00:19
دست مریزاد اقای شیرزاد قلم توانای شما فریاد غم الود معلمان را می نگارد این دست واین قلم همیشه پاینده باد
پاسخ + +7 0 --
معلم خسته 1396/05/13 - 00:32
خانه از پای بست ویران است خواجه در نقش وایوان است دولتی که به اموزش وپرورش اعتقادی ندارد هر کسی وزیر باشد براش فرقی ندارد مگر نمی دانید راه های رسیدن به خدا به تعداد ادمهاست
پاسخ + +11 -1 --
ابوالفضل 1396/05/13 - 08:29
همانطر که رفسنجانی کارگر نابود کرد روحانی هم داره معلما رو نابود میکنه
پاسخ + +8 -1 --
معلم 1396/05/13 - 09:54
هیچ دولتی در جمهور اسلامی وزیر شایسته برای آموزش و پرورش انتخاب نکرده که دولت روحانی انتخاب کند زیرا دانایی و آگاهی اولویت دولتها در ایران نیست . لذا هر همکاری اگر انتظار از دولت روحانی داشته باشد یا این واقعیت تلخ را نمی داند یا آرزویش این است. پس چه فانی چه زرافشان و هر کس دیگر که باشد از ضعیف ترین افراد انتخاب خواهد شد تا دولت و حاکمیت به اهدافش دست یابد.
پاسخ + +4 -1 --
سیف 1396/05/13 - 10:32
معلم امیدوار کجایی؟!
پاسخ + 0 0 --
خداداد 1396/05/13 - 17:59
قبرستون یا در بند
پاسخ + 0 0 --
قشمشم 1396/05/16 - 11:53
معلم بیدار رفته حموم یخ بیاره واسه بفیه
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1396/05/13 - 11:43
farsnews.com/newstext.php?nn=13960424001420
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 13:06
این که وزیر آموزش و پرورش چه کسی باشد، حتماً مهم است ولی مهم تر از آن، برنامه هایی است که وزیر جدید آموزش و پرورش می خواهد به استنادشان از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

آموزش و پرورش، یکی از بزرگ ترین مجموعه های کشور است که دامنه آن از قلب تهران تا دور افتاده ترین مناطق عشایری امتداد دارد. هزاران پست مدیریتی از وزارت گرفته تا مدیر مدرسه روستایی در این مجموعه عریض و طویل وجود دارد که همین امر، اغلب سهم خواهی و اختلافات فراوانی را بر می انگیزد؛ حضور حدود یک میلیون پرسنل در آموزش و پرورش، کار اداره آن را بسیار پیچیده کرده است؛ به همه این ها بیفزایید حدود 12 میلیون دانش آموز و خانواده های آنان و نیز انبوه مشکلات تلنبار شده، از مدارس فرسوده تا تنگناهای مالی و ... را.

همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا آموزش و پرورش ایران، به مجموعه ای سنگین وزن و کُند تبدیل شود که هنر اصلی وزیرانش این شده که بتوانند به امور روزمره رسیدگی کنند و هیچ تحولی را در آن رقم نزنند.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 13:07
نتیجه نیز همین است که همه خانواده ها و فرزندان شان لمس می کنند:
- روش های تدریس قدیمی و منسوخ شده
- انباشت محفوظات به درد نخور و موقت در ذهن دانش آموزان
- عدم آموزش مهارت های زندگی به نسل آینده
- کشتن استعدادهای کودکان و نوجوانان در سیستم کارخانه ای و پادگانی مدارس
- تباه کردن کودکی، نوجوانی و شادمانی دانش آموزان
- گسترش استرس نهادینه شده در میان دانش آموزان و خانواده ها
- بی برنامگی مطلق برای کودکان زیر 6 سال
- هدر دادن منابع مالی عمومی و خصوصی
- ایجاد رخوت در معیشت و مهارت معلمان
- و ...

وزیر آینده آموزش و پرورش، هر که می خواهد باشد، اصلاح طلب یا اصولگرا، اعتدالی یا بی طرف. مهم این است که به "انقلاب در آموزش و پرورش" باور داشته باشد و در عین حال، آنقدر دلسوز ، شجاع و البته با عرضه باشد که این انقلاب درونی را کلید بزند و هدای
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 13:08
بی هیچ تردیدی، ادامه وضعیت کنونی آموزش و پرورش به تباهی آینده ایران خواهد انجامید. آموزش و پرورش امروز ایران مانند خط تولید کفش شده است که می کوشد همه آنچه تحویل می گیرد را به شکلی یکسان و حداکثر در سایزهای مختلف بیرون بدهد و این در حالی است که حتماً وزیر بعدی هم می داند بین انسان و کفش، تفاوت های زیادی وجود دارد!

وزیر بعدی و همکارانش، اگر عاقل و دلسوز باشند، می دانند که برای زیر و رو کردن نظام آموزشی ایران، نیازی ندارند چرخ را از نو اختراع کنند. دنیا پر است از الگوهای موفق آموزشی که می توان با استفاده از آنها و بومی سازی، در زمانی کوتاه، نسل آینده را از تباهی محتوم، نجات داد.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/05/13 - 13:09
این راهی است که پیشتر، کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور با الگوگیری از تجربیات موفق کشورهای اسکاندیناوی توانسته اند حتی از دانمارک و فنلاند هم پیشی بگیرند و در صدر کشورهای دارای برترین سیستم آموزشی قرار بگیرند.

نمایندگان مجلس، اگر میهن و فرزندان این کشور را دوست دارند، باید از کاندیدای وزارت آموزش و پرورش بپرسند چه طرح اجرایی برای انقلاب و تحول اساسی نظام آموزشی کشور دارد؟ و آیا قرار است در پایان چهار سال وزارتش، همین ساختار فشل کنونی را تحویل دهد؟ یا تحولی اساسی، علمی و بهره مند از تجربیات جهانی در آن به وجود آورد؟ و قرار است رتبه سیستم آموزشی ایران چند پله در رده بندی جهانی بهبود یابد؟

رئیس جمهور، وزیر و نمایندگان مجلس بدانند که ادامه وضع موجود در آموزشو پرورش، معنایی جز خیانت تمام عیار به آینده ایران ندارد.
پاسخ + +4 0 --
چغندربگ 1396/05/13 - 13:32
چیزی که عیان است این است که دولت در امر آموزش و پرورش طرفدار وضع موجود است و خواستار پیشرفت نیست! و این ناشی از نگاه مسئولین ما به آوپ است! نگاهی که آوپ را امری ضروری نمیداند و نمی شناسد!! و همینطور که هست، آن را خوب و کافی میداند! برای همین قرار نیست آدم صاحب نظر و شاخصی این مسئولیت را قبول کند، یک آدم باری به هرجهت، و حافظ وضع موجود کفایت می کند که همین آقا مصداق بارز آن است و البته هر مسئول دیگری که در وزارتخانه پستی دارد نیز کم و بیش همین است!
پاسخ + +3 -1 --
جواد 1396/05/13 - 14:59
به روحانی رای تو دا... ...
پاسخ + 0 -1 --
مقصودی 1396/05/13 - 22:58
من آقای شیرزاد را کارشناسی توانا در زمینه کلان آموزش و پرورش دانسته و انتقادات ایشان را از سر دلسوزی و آگاهانه می دانم. اما مسئله این است که ما در کشور چه کسی را داریم که بتواند بار مسئولیت سنگین آموزش و پرورش را با این همه مشکلات به دوش بکشد؟ به هر حال وقتی فردی را رد می کنیم باید بتوانیم دو نفر را پیشنهاد کنیم . نمی دانم اشتباه می کنم یا نه ولی احتمالا آقای شیرزاد وزیر فعلی را مناسب می دانستند اما ایشان هم نتوانست چندان باری از مشکلات آموزش و پرورش کم کند او حتی کم دیده شده ترین وزیری است که من به یاد دارم و حتی وقت ملاقات به هیچ کس نمی داد.
پاسخ + 0 0 --
چغندربگ 1396/05/14 - 22:20
من
پاسخ + 0 0 --
عسکری 1396/05/15 - 13:26
مطالب عالی بود گفتگو معجزه می کند مدیر کل های استانها جمع بشوند یک نفر از دل آموزش زپرورش به دولت محترم معرفی کنند
پاسخ + 0 0 --
نا شناس 1396/05/15 - 21:50
سلام اینجانب 24سال سابقه کار در شغل شریف دبیری!!!!!انجام وظیفه می کنم از همون روز های اول که مقارن با انتخابات ریاست جمهوری .....بود یادم یاید که دل خوش کرده بودم به وعده وعیدها در مورد معلمان....دوستان این نظام معلم فهمیده و باسواد و پولدار نمی خواهد چون بچه های خود نظام در مدارس خاص با یک سری دبیران خاص تحصیل می کنند و برای اینده نظام همین ها کافی اند بخدا همه ما ول معطلیم این روحانی و بزرگان نظام برای ما تره هم خرد نمی کنند درد ما درد بی کسی است درد ما درد بی عدالتی است ...فقط کاری که از دستممان می اید برای مسولین دعا کنید که دین و ایمان داشته باشند.
پاسخ + 0 0 --
چغندربگ 1396/05/16 - 00:41
به عقب برنمیگردند! درست می گویند! فقط به عقب لگد می زنند!!! و ما نیز که همیشه در عقب همه ایم، خوب لگد می خوریم!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور