صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

از پویش مطالبات فرهنگیان تا شهرداری تهران ! آیا آموزش و پرورش آن گونه که وعده داده شد واقعا در اولویت است ؟

طرح دکتر محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران و رای همه اعضای شورای شهر تهران به ایشان پرسش های فراوانی را نزد فرهنگیان و معلمان برانگیخته است/ این حرکت مجلس نهم در تقابل با مطالبه عمومی فرهنگیان کشور بود و البته بر مقبولیت و محبوبیت ایشان افزود/ حمایت تمام قد نجفی از دانش آشتیانی به هنگام معرفی وزیر آموزش و پرورش در دوران پسافانی نشان داد که نجفی قصد دارد  همچنان یکی از صحنه گردانان اصلی در وزارت آموزش و پرورش باشد/ چرا دکتر نجفی این نامه را در وبسایت شخصی خود منتشر نکرده است و صرفا از سوی افراد نزدیک به ایشان منتشر گردیده است/ آیا قرار بوده است پس از دو ماه بررسی و نشست های شورای سیاست گذاری ستاد فرهنگیان روحانی که به صورت " محرمانه و سری " برگزار شده است نتیجه این باشد که یک " گروه تلگرامی " تشکیل شود ، فرهنگیان و معلمان عضو شوند و هر فردی از هر دری سخنی بگوید/ آیا این می شود " پویش مطالبات فرهنگیان/ " کوه لرزید و غرّید و یک موش زایید ! "/ در گروهی که نزدیک به 2000 نفر عضو دارد و برخی از معلمان معنای " کار کارشناسی " را نمی دانند و از دریچه " نیازها و مطالبات " خود به ارائه نظرات می پردازند ( هر چند این نظرات محترم است و در جای خود باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد ) می توان به جمع بندی مطالبات آن گونه که مد نظر آقای دکتر نجفی است رسید/ « صدای معلم » نیز به کرات از ایشان خواست که مصادیق این " در اولویت بودن " را مشخص کند/ سخن بر سر سرمایه اجتماعی است که معلمان در اندوخته خود به عنوان یکی از " گروه های مرجع " نسبت به دکتر نجفی دارند و بیم آن می ورد که این سرمایه سوخت و نابود شود/ اگر واقعا آموزش و پرورش در " اولویت " است چرا آقای دکتر نجفی "شهرداری تهران " را به " وزیر بودن در آموزش و پرورش " اولویت داد/ در فضای کنونی و با توجه به برخی گزینه هایی که برای " وزارت آموزش و پرورش " نام برده می شود و البته جای تاسف دارد ؛ واقعا چه کسی کارآمدتر و قوی تر از دکتر نجفی است / ه این گونه قضاوت ها نوعی " ساده انگاری " ، " فراموش کردن تاریخچه فعالیت افراد " و در نهایت " خودفریبی " است/ در حال حاضر ، دانش آشتیانی به یکی از چهره های " نامحبوب " و حتی " ناکارآمد " در میان فرهنگیان و معلمان تبدیل شده است و البته آقای دکتر نجفی خودش را از ماجرا کنار کشیده و در قبال عملکرد ایشان سکوت کرده است/ حال پرسش این است که آیا واقعا اداره نهادی مانند " شهرداری تهران " که پیچیدگی های خاصی دارد و باز به قول آقای دکتر نجفی که در ایام انتخابات بیان کرد هزاران میلیارد تومان کسری بودجه و بدهی (  میراث قالیباف برای اخلافش در ساختمان بهشت بیش از بیست هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری و همچنین حدود چهل هزار میلیارد تومان دیون است ) و دچار تورم نیروی انسانی به مراتب بدتر از آموزش و پرورش و سایر مشکلات و معضلات عدیده می باشد ؛ ساده تر از تصدی وزارت آموزش و پرورش و کار کردن با معلمانی است که او را در حال حاضر قبول دارند/ دکتر نجفی برای جامعه و معلمان یک " سرمایه " است اما به شرطی که صداقت داشته و با معلمان شفاف باشد....

گزینه های وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم و شهردار شدن دکتر محمدعلی نجفی

طرح دکتر محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران و رای همه اعضای شورای شهر تهران به ایشان پرسش های فراوانی را نزد فرهنگیان و معلمان برانگیخته است .

در مجلس نهم و بنا بر درخواست فرهنگیان و معلمان  نجفی از سوی روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به نمایندگان پیشنهاد شد اما با اختلاف یک رای از وزیر شدن ایشان در دستگاه تعلیم و تربیت جلوگیری شد .

این حرکت مجلس نهم در تقابل با مطالبه عمومی فرهنگیان کشور بود و البته بر مقبولیت و محبوبیت ایشان افزود .

برخی حرکات و سخنان دکتر نجفی به ویژه در ماه های اخیر پرسش برانگیز شده است .

حمایت تمام قد نجفی از دانش آشتیانی به هنگام معرفی وزیر آموزش و پرورش در دوران پسافانی نشان داد که نجفی قصد دارد  همچنان یکی از صحنه گردانان اصلی در وزارت آموزش و پرورش باشد .

عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع دانش آشتیانی در این مدت و پاسخ گو نبودن دکتر نجفی در برابر آن حمایت موجب شد تا پرسش های زیادی در افکار عمومی معلمان شکل بگیرد .

در یادداشت های قبلی خواهان شفاف سازی و پاسخ گویی دکتر نجفی در مورد وعده های داده شده در مورد تشکیل پویش مطالبات فرهنگیان که در ایام انتخابات بیان شد گردیدم . ( این جا ) و ( این جا )

دکتر نجفی نیز با نگارش نامه ای که تشکر و قدردانی صدای معلم را به همراه داشت به این انتظارات پاسخ گفت . ( این جا )

در این جا دو ابهام اساسی وجود دارد .

گزینه های وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم و شهردار شدن دکتر محمدعلی نجفی

نخست این که چرا دکتر نجفی این نامه را در وبسایت شخصی خود منتشر نکرده است و صرفا از سوی افراد نزدیک به ایشان منتشر گردیده است ؟

دوم آن که در نامه دکتر نجفی به موضوعاتی اشاره شده است :

" ... بدین خاطر طرح موضوع مطالبات و ایجاد کمپین پیگیری آن تا به امروز به تعویق افتاد و شاید تعلل بنده در اطلاع رسانی، موجب شد تا عده ای سخن و قلم خویش را به گمانه زنی، انتقاد و بعضا اتهام آلوده سازند. "

دلایلی که دکتر نجفی برای تعلل دو ماهه در پاسخ گویی برشمرده است حداقل برای بنده قانع کننده نیست .

آیا قرار بوده است پس از دو ماه بررسی و نشست های شورای سیاست گذاری ستاد فرهنگیان روحانی که به صورت " محرمانه و سری " برگزار شده است نتیجه این باشد که یک " گروه تلگرامی " تشکیل شود ، فرهنگیان و معلمان عضو شوند و هر فردی از هر دری سخنی بگوید !

آیا این می شود " پویش مطالبات فرهنگیان " ؟!

" کوه لرزید و غرّید و یک موش زایید ! "

در گروهی که نزدیک به 2000 نفر عضو دارد و برخی از معلمان معنای " کار کارشناسی " را نمی دانند و از دریچه " نیازها و مطالبات " خود به ارائه نظرات می پردازند ( هر چند این نظرات محترم است و در جای خود باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد ) می توان به جمع بندی مطالبات آن گونه که مد نظر آقای دکتر نجفی است رسید ؟

بهتر است آقای دکتر نجفی که در ایام انتخابات " رقیب " را به بداخلاقی و بی اخلاقی متهم می ساخت این بار نیز به " شفاف و صادقانه " موارد اتهام را دقیقا مشخص کند .

در ایام انتخابات ، دکتر نجفی بارها اعلام کرد که آموزش و پرورش در اولویت نخست دولت دوازدهم در صورت رای آوردن مجدد روحانی خواهد بود . ( این جا )

« صدای معلم » نیز به کرات از ایشان خواست که مصادیق این " در اولویت بودن " را مشخص کند .

چهارشنبه بیست و هشتم تیرماه اعلام شد که آقای دکتر نجفی در رای گیری که توسط اعضای 21 نفره پنجمین شورای  اسلامی شهر تهران برگزار گردیده است نفر اول شده است و همه آراء را به خود اختصاص داده است . ( این جا )

البته برای به عنوان یک " معلم "این که وزیر سابق آموزش و پرورش این چنین مورد توجه سیاست مداران باشد موجب مسرت و خوشحالی است اما سخن بر سر " اعتماد عمومی " است .

سخن بر سر سرمایه اجتماعی است که معلمان در اندوخته خود به عنوان یکی از " گروه های مرجع " نسبت به دکتر نجفی دارند و بیم آن می ورد که این سرمایه سوخت و نابود شود .

اگر واقعا آموزش و پرورش در " اولویت " است چرا آقای دکتر نجفی "شهرداری تهران " را به " وزیر بودن در آموزش و پرورش " اولویت داد ؟

آیا در میاحث توسعه ؛ شهردار بودن بر موضوع " آموزش و پرورش " تقدم و اولویت دارد ؟

در فضای کنونی و با توجه به برخی گزینه هایی که برای " وزارت آموزش و پرورش " نام برده می شود و البته جای تاسف دارد ؛ واقعا چه کسی کارآمدتر و قوی تر از دکتر نجفی است ؟

گزینه های وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم و شهردار شدن دکتر محمدعلی نجفی

برخی عنوان می کنند که بودن دکتر نجفی در کسوت " شهردار تهران " و یا " رئیس سازمان برنامه و بودجه " کمکی راهبردی برای حل مشکلات آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود .

از دید نگارنده این گونه قضاوت ها نوعی " ساده انگاری " ، " فراموش کردن تاریخچه فعالیت افراد " و در نهایت " خودفریبی " است .

گزینه های وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم و شهردار شدن دکتر محمدعلی نجفی

برخی ها تصور می کردند که حمایت دکتر نجفی از دانش آشتیانی موجب قوت ایشان در هیات دولت و تکیه گاهی مطمئن برای چانه زنی با برخی سازمان ها نظیر " سازمان برنامه و بودجه " خواهد بود .

اما آیا اتفاق خاصی رخ داد ؟

در حال حاضر ، دانش آشتیانی به یکی از چهره های " نامحبوب " و حتی " ناکارآمد " در میان فرهنگیان و معلمان تبدیل شده است و البته آقای دکتر نجفی خودش را از ماجرا کنار کشیده و در قبال عملکرد ایشان سکوت کرده است .

از سوی دیگر زمانی که از ایشان و نزدیکانشان در مورد تصدی وزارت آموزش و پرورش پرسش می شد عنوان می کردند که آقای دکتر نجفی دچار ضعف جسمانی و... می باشد و ترجیح می دهد که در گوشه ای و فارغ از امور اجرایی به دولت کمک کند .

 

حال پرسش این است که آیا واقعا اداره نهادی مانند " شهرداری تهران " که پیچیدگی های خاصی دارد و باز به قول آقای دکتر نجفی که در ایام انتخابات بیان کرد هزاران میلیارد تومان کسری بودجه و بدهی (  میراث قالیباف برای اخلافش در ساختمان بهشت بیش از بیست هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری و همچنین حدود چهل هزار میلیارد تومان دیون است ) و دچار تورم نیروی انسانی به مراتب بدتر از آموزش و پرورش و سایر مشکلات و معضلات عدیده می باشد ؛ ساده تر از تصدی وزارت آموزش و پرورش و کار کردن با معلمانی است که او را در حال حاضر قبول دارند ؟

از طرف دیگر ؛ آقای دکتر نجفی زمانی که "عضو شورای شهر تهران " بوده است چه کار خاصی برای آموزش و پرورش و معلمان انجام داده است که بخواهد در کسوت " شهردار " این کار را انجام دهد ؟

( البته از این موضوع بی اطلاعم . اگر آقای نجفی در این مورد صحبت های مرا تصحیح کند موجب امتنان است )

اکنون پرسش ها و ابهام های فراوانی در اذهان فرهنگیان شکل گرفته است .

دکتر نجفی برای جامعه و معلمان یک " سرمایه " است اما به شرطی که صداقت داشته و با معلمان شفاف باشد .

مردم با هیچ کسی " عقد اخوت " نبسته اند ...

پنج شنبه, 29 تیر 1396 ساعت 19:05 خوانده شده: 888 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 -9 --
معلم 1396/04/29 - 19:53
عزیز دل جناب آقای پور سلیمان، بر همگان خصوصا فرهنگیان پر واضح است که دکتر نجفی شایسته سکانداری این وزارت خانه عریض وطویل واین اقیانوس مواج بود و هست نکته اینجاست که نمی خواهند معلمان بی دغدغه زندگی کنند وگرنه از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و از بدنه خود آموزش و پرورش افراد مدیر ومدبر کم نداریم تا جناح بازی ونگاه سیاسی به آموزش و پروش حاکم است نتیجه همین است آری ای برادر اینچنین است
پاسخ + 0 0 --
معلم امیدوار 1396/04/30 - 07:27
کمپین نجفی شهرداری رو رها کن وزراتو قبول کن!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/30 - 12:38
به این اقای پورسلیمان که مدام از مطالبه گری سخن می راند باید فراموش شده ها را متذکر شد .اقای عزیز مگر چند ماه پیش همین فرهنگیان سفرهء خالی پهن نکردند و 80 میلیون ملت ایران هم دیدند پس چرا آب از آب تکان نخورد .این مسئولین زبان منطق و مطالبه گری منطقی و همایش بی سرو صدا یا پر سرو صدا یا نوشتار و امثال اینها را پاسخگو نیستند .حتی به سخن رهبری هیچ وقعی ننهادند .پس من و شما و این سایت و تمام فرهنگیان ایران فی المعطلند .راهی دیگر باید جست و جو کرد مثلا به نظر من باید فریاد معلمین را و مظلوم خواهی انان را از طریق سفارت و دولتهای دیگر غیر از این دولت پیگیری کرد یعنی همان کاری که جان لاک پدر برای یهودیان انگلیس کرد و از نظام انگلستان، شکایت به امریکا برد و در اسرع وقت هم جواب گرفت.راههای دیگر بجویید که تمام راهها را رفته ایم و از سالهای 47 بلکه قبل تر تا کنون ،نظام تعلیم و تربیت ایران با کمترین مواجب بگیران راه پیموده است و و با بیگاری کشیدن ازمعلمین ادامه خواهد داشت.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/04/30 - 12:40
اصلا
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 12:43
سلام
دوست عزیز ناشناس

مگر بنده با آن حرکت سخیف معلمان موافق بودم که بخواهم در مورد میزان تاثیرگذاری اش نظریه بدهم ؟!

البته شما می توانید در مورد " معطل بودن " خود نظر دهید اما در مورد دیگران چنین اختیاری ندارید .


در مجموع صغری و کبرای شما بد نیست ؛ حیف که گوینده اش مشخص نیست تا اگر اشتباه شد از او پاسخ خواست !


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ف 1396/04/30 - 15:39
در پاسخ به اقای پورسلیمان در جواب اقا/خانم ناشناس:
این جمله را با آب طلا بنویس و یا مدام تکرار کن و مرا دعا کن :
سر بریده سخن ندارد.ما سربریده ایم و خود خبر نداریم
حبس و شلاق و اعدام و از کار بیرون شدن برای مردان خدایی چون ناشناس و من حقیر کمترین لطف پروردگار است .اما تو که دم از دموکراسی میزنی تمام نوشتارهایت سیاست دولت فعلی را دنبال می کند از من بشنو که نه دنیا دارید و نه اخرت چون شما هم جریان را به سمت ناعدالتی سوق میدهی.اگر روی پای خود ایستاده ای در نوشتارت یک چکش به نعل و یکی به میخ نکوب .یک روز بگو اسطوره نمی خواهیم و روز بعد دنبال نجفی باش و حالا که میبینی نمی شود به سمت دیگر میروی .سعی کن اخلاق را سر لوحه کارت کنی . سخنان خیرخواهی ما را خواهی دید .ضمنا قرار بود از اقای قالیباف شهردار سابق بنویسی پس چرا ننوشتی ؟امیدوارم معلمین متوجه شوند که سایت تو بیشتر سیاسی است و داری انان را دور میزنی و فقط به فکر درامد سایتت هستی.تو نباید حرکت معلمین عزیز از جان گذشته و معلمین جانباز را سخیف فرض کنی تو خودت روزی به سخیف بودن کارهایت پی خواهی برد.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 20:58
سلام

دوست عزیز

آقا / خانم " ف"

در این مورد قبلا به تفصیل نوشته ام .

فعالیت صنفی باید کم ترین هزینه را داشته باشد .

این کارهای چریکی و پارتیرانی در حد و اندازه آموزش و پرورش معلمان نیست ...

حال اگر بخواهیم این ها را با آب و طلا بنویسیم نویسنده آن را کدام شخصیت معرفی کنیم ؟

کسی که حاضر به معرفی خود نیست و نمی خواهد مسئولیت سخنان خود را بپذیرد چگونه دیگران را متهم به " محافظه کاری " می کند ؟ !

رویه ما نقد کارشناسی امور و رویه ها است و قرار نیست در این رسانه نقش " اپوزیسیون نظام " را مانند برخی کانون های صنفی دنبال کنیم !


در موعد انتخابات در مورد آقای قالیباف و... به تفصیل نوشتیم ؛ گویا شما تازه با خبر شده اید !

آرشیو رسانه را نگاه کنید .

صدای معلم هیچ گونه منافع درآمدی برای بنده ندارد و همه هزینه ها شخصی است .

امیدوارم بقیه تحلیل هایت مثل این نباشد !


از تذکرات شما ممنونم .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/04/31 - 21:33
برادر پورسلیمان پزشکان با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت نظام دارند تحلیلی کنید
اعتلای ارزش‌های اخلاقی و اسلامی در امور پزشکی
تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی
مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی حفظ و حمایت از حقوق بیماران حفظ و حمایت از حقوق صنفی تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی
وظایف سازمان ویرایش .شرح وظایف اصلی این سازمان عبارت است از: تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه‌ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی، تعیین شرح وظایف شاغلین حرف پزشکی، برگزاری برنامه‌های باز آموزی و آموزشی، انتشار نشریه سازمان و غیره.
پاسخ + +5 -2 --
جمشید 1396/04/29 - 20:35
با سلام من بعد از ۲۰ سال در آ و پ فهمیدم که این تشکل ها گروها کمپین ها و...‌‌توسط عده خاصی در داخل و خارج آ و پ برای رسیدن به اهداف خود از معرفی وزیر مورد حمایت و در نهایت رسیدن به تقسیم غنائم و تا حال ندیدم شخصی یا گروهی خالصانه برای معلمان قدمی بردارد و اینگونه استباط میکنم که این کمپین نیز چنین نقشی دارد و الا روشن است که مشکل ا و پ چیست و مطالبات فرهنگیان چیست،البته که میدانند و اگر بخواهند می شود
پاسخ + +15 -2 --
نیک اندیش 1396/04/29 - 20:37
این یک معامله بین گروه های مختلف داخل مجموعه بنفش بود
شما رای معلمان را به ما برسان
ما هم ریاست شهرداری تهران را به شما می دهیم
خیلی ساده و قشنگ - هیچ انسان دلسوز واقعی جامعه فرهنگیان حاضر به قبول ریاست آموزش و پرورش با این بودجه و این طیف مخاطب نمی شود
فرضا به من بگویند با 3 دانه تخم مرغ 30 نفر مهمان خانه ات را سیر و راضی کن
هیچ طوری جور نمی شود
پس برای حفظ آبرو ی خودم هم که شده برگزاری مهمانی را نمی پذیرم
مگر اینکه بگویند شما امشب این بندگان خدا را سرگرم کن ما 4 سال حقوق 20 میلیونی به شما میدیم بجای 2 میلیون بعد 20 سال سابقه با فوق لیسانس
برای اشخاصی مثل نجفی که تجربه آموزش و پرورش را داشتنه اند آ . پ آش دهن سوزی نیست رقم تپل میلیاردی ندارد
پاسخ + +17 -1 --
شهاب 1396/04/29 - 21:04
همکاران محترم باید برای خودمان ارزش قائل شویم توانمندی هایمان را باور کنیم ما وزنه ی سنگینی هستیم عضو دستگاه عظیم تعلیم وتربیت بودن امتیاز کمی نیست فقط منیت ساده لوحی وزود باوری را باید کنار بگذاریم ودست در دست هم پیش به سوی احقاق حقوق خود حرکت کنیم فقط باید خودمان را باور داشته باشیم و از قهرمان سازی دوری کنیم قهرمان ما فکر ما اتحاد ما و وایستادگی ماست نه آقای نجفی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/30 - 13:18
ای اقا شهاب:بردگان هم در زمان فرعون زیاد بودند و قدرت هم داشتند اما کاری از پیش نبردند .عصای موسی و ید بیضایش انان رانجات داد و بردگان رومی را عیسایی و بردگان ثروتمندان عرب را پیامبری چون حضرت رسول.تنها راه نجات چیزی است که باید معلمین با تفکر به ان برسند یا سخن امثال ما را بشنوند و شکایت به دادگاههای بین المللی ببرند .این دولت حتی گوش به سخن رهبری برای حل معیشت فرهنگیان نداد سخن من و شما و سفرهء خالی پهن کردن هم جواب نداده و نخواهد داد.
پاسخ + +2 -1 --
معلم 1396/04/29 - 21:25
اندر حکایت عنوان سایت وزین صدای معلم ، پیشنهادی می شود مدیریت محترم جناب آقای پور سلیمان در جهت سیر تحول وتکامل عنوان سایت از صدای معلم به فریاد معلم تغییر دهند باشد که فریادها را پاسخ دهنده ای یا بهتر بگوییم اجابت کنندگانی ظهور و بروز نمایند .شاید !
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/29 - 21:50
سلام
دوست عزیز
آقای معلم

سخنی که بر وزن منطق و استدلال باشد از هر فریادی رساتر است .

پایدار باشید .
پاسخ + +8 -3 --
علی 1396/04/29 - 21:39
من ار اول نجفی رو قبول نداشتم
پاسخ + +4 0 --
فرهنگی 1396/04/29 - 22:32
با شهاب موافقم معلمان نباید خودشان را دست کم بگیرند باید چشمهارا شست وطور دیگر نگاه کرد
پاسخ + +4 -1 --
چغندربگ 1396/04/30 - 00:28
همه مارو بازی میدن! حتا نجفی و ..... ولی حقمونه ماهم راحت سواری میدیم، رکاب میدیم، تقصیر خودمونه!ما اهل گرفتن حق نیستیم! فقط حرف و آه و ناله و .....
پاسخ + +7 0 --
دبیر 1396/04/30 - 00:32
مسلما آقای نجفی عاشق چشم و ابروی فرهنگیان نیست ...
و با توجه به عدم توجه تاریخی به آ.پ در دولتهای مختلف و نگاه مصرفی به آن هیچ گاه زیر بار مسئولیت در آن نخواهد رفت .
اما اینکار ایشان که عدم حضور خود را ضعف جسمانی و نداشتن انرژی وتوان لازم برای آ . پ اعلام نمایند سپس سکان شهرداری را بدست بگیرند بسیار زشت و برای ما معلمان عبرت آموز بود .
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/04/30 - 00:52
آقایان معلم نجفی نمیخواهد که وزیر شود وگرنه معلمان را دور نمیزد وکسی اینچنینی بدرد معلمان دیگر نمیخورد پس نتیجه اینکه نمیخواهند که تغییرات ایجاد کنند وگرنه مجبور بودند نظرات نجفی را بپذیرند و میخواهند که ایشان را در شهرداری نگه دارند خود نجفی هم متوجه شده .که کسی قصد کمک به آموزش وپرورش را ندارد
پاسخ + +3 -1 --
چغندربگ 1396/04/30 - 01:07
فقط رر یک صورت نجفی را آدم صادقی می دانم! آن هم این است که مثلا بخواهد آموزش و پرورش را زیر مجموعه شهرداری کند( در ایران دست کم فعلا امکان پذیر نیست چون شهرداری ها در شهرهای کوچک درآمدی ندارند و....) وگرنه او هم آدمی است فرصت طلب و ....
پاسخ + +2 -1 --
چغندربگ 1396/04/30 - 01:09
آدمی که مشکلات آوپ را بشناسد و بخواهد کمک کند و اثر مثبت بگذارد ، هرگز قبول مسئولیت نمی کند! چون کاری است بسیار مشکل حتا نشدنی که اراده حکومت را می خواهد و به فرد بستگی ندارد،
پاسخ + +6 0 --
احمد 1396/04/30 - 01:28
جناب پور سلیمان، با عرض ادب و سلام؛
بنده تقریبا از ابتدای راه اندازی صدای معلم یا سخن معلم، مقالات، یادداشت ها و اخبار این وب گاه را به طبع شغلم دنبال کرده و می کنم!
ولی برایم جای بسی تعجب و علامت سوال است که شما و برخی دوستان نزدیک و نویسنده شما، در جاهایی می فرمائید که دوره قهرمان سازی گذشته است و معلمان باید فقط روی توان و آگاهی خودشان حساب باز کنند!؟
و حالا چند وقتی است که روی نامی مثل "دکتر محمدعلی نجفی" که از سال 1367 تا 1376 وزیر آموزش و پرورش بوده، مانور می دهید!؟
از آخرین باری که ایشان وزیر آموزش و پرورش بوده اند 20 سال می گذرد!
آیا شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نگاه حاکمیت به آموزش و پرورش دقیقا مانند 20 یا 30 سال گذشته است؟
یا شما و دوستانتان احساساتی شده اید و سمپاتی خاصی نسبت به جناب نجفی دارید! یا ایشان قهرمان دوران جوانی و نوجوانی حضرتعالی هستند!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 11:30
سلام
آقای احمد

از این که از ابتدا همراه این رسانه بوده اید سپاسگزارم .

اصل سخن من همان است .

معلمان نباید به دنبال " قهرمان سازی " و " قهرمان پرستی " باشند .

با هم تاکید می کنم که اگر معلمان پرسش گران و مطالبه گران خوبی باشند هر کسی وزیر آموزش و پرورش نخواهد شد و یا ناگزیر خواهد بود خود را یا جامعه " هدف " سازگار کند درست مانند معلمی که سر کلاس می رود .

اگر دانش آموزان پرسشگر باشند معلم باید خود را به روز کند .

اما دوست عزیز !

یک نکته را فراموش کرده اید و آن هم نقش " الگویی " وزیر آموزش و پرورش است ضمن آن که در حال حاضر من وضعیت خوبی را در معلمان نمی بینم .


نمی شود اکنون که موعد انتخاب وزیر است کنار نشسته و بی تفاوت باشیم .


بی تفاوتی و انفعال ما فقط به سود فرصت طلبان و موج سواران خواهد بود .


وزیر آینده آموزش و پرورش باید بداند که با یک جامعه پرسشگری روبه روست که مسائل را دنبال می کند و به قول معروف " مو را از ماست بیرون می کشد "


بنده گزینه های موجود و مطروحه را رصد می کنم .

واقعا در به درد آموزش و پرورش نمی خورند !


از این نظر نجفی با همه مشکلاتش حداقل آموزش و پرورش را دچار پسرفت نخواهد کرد .


البته ایده آل من دکتر نجفی نیست .

نمی خواهم روی مصداق خاصی تاکید کنم ولی وزیر آموزش و پرورش باید در حد و قواره افرادی چون هاشمی ( وزیر بهداشت ) ، ظریف و زنگنه و... باشد .


اتفاقا من خیلی آدم احساساتی نیبستم اما منفعل هم نیستم که فقط بخواهم نقش "ایراد گیر " را ایفا کنم !


پایدار باشید .

پاسخ + +3 0 --
احمد- ادامه 1396/04/30 - 01:29
ادامه
یا اینکه زبانم لال این بازی سیاستمدارانه ای برای مشغول نگه داشتن حدود یک میلیون معلم و کارکنان آموزش و پرورش است؟! چیزی که مطلوب دولتمردان است بدون شک!
ایشان به احتمال زیادی به آموزش و پرورش نمی آید! و همه ما می دانیم چرا و نیازی به اطاله سخن نیست!؟ و بالنتیجه بهانه خوبی برای دولتمردان تراشیده خواهد شد که از ایشان دعوت شد! رفتند به شهرداری خدمت کنند! و فاتحه آموزش و پرورش خوانده شد!
آموزش و پرورش نیاز به قوانین، برنامه، سیاست زدایی و به کارگیری مدیران میانی شایسته و... دارد نه قهرمانان خیالی بیست، سی سال گذشته!؟
التماس تفکر...!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 11:34
آقای احمد

نیامدن نجفی مصیبت نیست !

مصیبت این است که یک جامعه یک میلیونی که بیش از 60 درصد جمعیتش مدارک کارشناسی و بالاتر را دارند یک نفر برای وزیرات پیدا نمی شود !


مصیبت ابن است ؛ تشکل های فرهنگیان به جای آن که به فکر آینده آموزش و پرورش و جامعه باشند فقط به دنبال " مهره چینی " و " یارگیری " برای تصاحب پست ها هستند بدون آن که ذره ای مسئولیت پذیر و پاسخ گو باشند .


پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
امین 1396/04/30 - 11:35
با سلام و عرض ادب
جناب آقای پور سلیمان عزیز من در قسمت نظرات یکی از مقالات قبلی شما که اتفاقا در مورد آقای نجفی بود ، کاملا اعلام کردم که سیستم ایران فاقد احزاب سیستماتیک است به همین جهت تحلیل فرصت طلب بودن افراد از راه استفاده از مفاهیمی مثل آرمان گرا یا ایدئالیست بودن آنها بی معناست. در سیستمی که جناح به مفهوم گسترده وجود دارد و برعکس احزاب سیستماتیک وجود ندارند اعتماد به نگرش افراد و آنچه که آنها می گویند یا قول می دهند بسیار خطرناک است. آقای مظفر مگه اصلاح طلب از نوع انجمن اسلامی نبود اما کجا رفت؟ این در مورد آقای نجفی و کلا تیم آقای روحانی کاملا صادق است. شما رفتارهای آقای نوبخت را ببینید. اینها برعکس منش آقای خاتمی سیاست را در معنای ماکیاولی آن معنا می کنند از این رو کلا از ابزارهای این نوع سیاست یعنی دروغ گویی ، فرصت طلبی ، ابزار گرایی ،وعده دهی و ... استفاده می کنند. موفق باشید.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 11:42
سلام
آقای امین

به نظرم ، بر اساس عرف جهانی و استاندارد ما اصلا " حزبی نداریم " که بخواهد سیستماتیک باشد و یا نباشد !

احزاب و تشکل ها اکثرا کلونی هایی هستند که با هدف کسب قدرت و سهم خواهی نزدیک انتخابات کرکره ها بالا می رود و پس از مهره چینی دوباره مثل حالت اول می شود .


تشکل های آموزش و پرورش هم از این قماشند .


باید روی تشکیل جامعه مدنی کار کرد .

در یادداشت قبلی ام در مورد آن و مفاهیمش به تفصیل صحبت کرده ام .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
امین 1396/04/30 - 16:09
جناب آقای پور سلیمان عزیز در مبانی سیاست اصطلاحا به آن نوع احزابی که شما به آن اشاره دارید (که حالت کرکره ای دارند!!)«احزاب قارچی» می گویند که ویژه جوامع جهان سوم بوده و مهمترین ويژگیهای آنها عبارتند از :1) شدیدا قائم به شخص هستند . مثلا نمونه اش خاتمی و اصلاحات 2) عضوگیری دائمی و سیستماتیک و نظامند ندارند. 3) اساسنامه و مرامنامه آنها بسیار متزلزل بوده و شناوری در تغییرات آن بالاست 3) هنگام انتخابات مثل قارچ شکل میگیرند و با تمام شدن انتخابات معمولا منحل شده یا کاملا منفعل می شوند. منظور من از احزاب سیستماتیک وجود احزاب آهنینی مثلا حزب کارگر انگلیس یا حزی سوسیال دموکرات آلمان است. در این نوع احزاب دائمی و نه کرکره ای افراد چون مظفر یا حتی نجفی براحتی نمی توانند از زیر مسئولیتهای حزبی شانه خالی کنند و یا حتی براحتی دروغ بگویند. در هر حالت موفق و موید باشید.
پاسخ + +5 0 --
سقز کرد 1396/04/30 - 13:12
این نوشته اقای پور سلیمان .من را یاد بازی مهره ها می اندازد در کیسه ای چند مهره مانند نجفی و ...... داریم .داخل کیسه دست بردیم و نجفی را اول در اوردیم و وزیر کردیم و بعد فلانی و ....فلانی و ......حالا مهره ی اول را می اندازیم داخل کیسه . ایا دوباره همان مهره در می اید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خلاصه بازی مهره ها در حالت ....
پاسخ + 0 -1 --
تحولی 1396/04/30 - 15:36
جناب پورسلمان
مشکلات آموزش و پرورش زیاد هستند از پدر سالاری نجفی تا دلال بازی کمیجانی و کاسیان تحول و دوزیستی جدایی این دستگاه تنوع دارد تا انواع مشکلات ساختاری و اداری و بودجه ای .اما
شما هم که همش از مطالبه گری حرف می زنی چرا در برابر ایزوله شدن دانش توسط دو سه نفر مثل زندیه و جواهری و جدایی چیزی ننوشتی؟
چرا از .... جدایی و....او برای اصلاح طبان و حمایتش از باقر زاده چیزی نگفتی ؟ چرا از این که همزمان دو مرکز مهم را دانش به غلط به او سپرده نقد نکردی ؟واقعیت امر آینه که بین تو و جدایی و زندیه در به قهقهر رفتن آموزش و پرورش فرقی نیست چون مانند همدیگر هستید
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 21:03
سلام

دوست عزیز

آقا / خانم تحولی

سعی ما در صدای معلم این است که رویه ها و فرآیندها را نقد کنیم .

بنده قبلا در مورد عملکرد و کارکرد روابط عمومی نوشته ام و آن را نقد کرده ام و از آن خیلی راضی نیستم .


البته در آینده باز هم خواهم نوشت اما در مورد چیزی که مطمئن باشم نمی نویسم و خبری را منتشر نمی کنم .


رویه صدای معلم وارد شدن و سرک کشیدن در " خاله زنک بازی های " ستاد نیست .

بنده آدم اطلاح طلبی را در ستاد به معنای واقعی آن نمی شناسم !


پایدار باشید .
پاسخ + +2 -1 --
چغندربگ 1396/04/30 - 20:48
قبلا گفتم ولی فکر کردم لازمه دوباره بگم! یکبار اسفندماه جلوی مدرسه سوار اتوبوس شدم حاشیه تهران ! راننده منو میشناخت از بابت اینکه فهمیده بود معلمم! گفت عیدی چقدر گرفتی گفتم ۶۵۰ تومن! خندید گفت بابا گرفتی مارو ها!اینو ک تلویزیون میگه! راستشو بگو ادارتون چقدر بهت داده؟ گفتم والله کلش همینه! با تعجب گفت من حدود ۴میلیون گرفتم! شوخی می کنی یا...؟ دیگه چیزی نگفتم! بعد البته خیلی وقت پیششم فهمیده بودم که آوپ اولویت اوله!
پاسخ + +1 -1 --
معلم 1396/04/30 - 22:18
نجفی داره میشه شهردار تهران.چرا اینقدر به نجفی دلخوش کرده این.؟!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 22:28
سلام

دوست عزیز

آقا/ خانم معلم

اتفاقا با علم به تصمیم آقای نجفی این یادداشت را نوشته ام .

ما معلمان عموما مثل جامعه عادت داریم بدون آن که متنی را کامل و با تامل مطالعه کنیم یک چارچوبی برای خودمان تصور کنیم و بر اساس آن نتیجه گیری و دیگران را متهم و محکوم می کنیم !

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
رضایی 1396/05/02 - 17:41
سلام اقای نجفی هم حق دارد برای خودش تصمیم بگیرد وشهرداری برایشان بهتر از ا پ است اگر گفته مصدق درست باشد که برای ابادانی خانه ات باید وطن را خراب کنی وبرای ابادی وطن خانه ات خراب میشود. وقتی در دولت قبلی اقای نجفی در مجلس تحقیر شد ودوستان فتنه گر خواندنش شما کجا بودی. شهرداذی با شورا طرف است نه مجلس که هر روز سوال واستیضاح شودوهرروز فتنه گر خوانده شود تازه با این کارها مجلس بعدی برای تندروهاست ونجفی بیچاره باید خانه اش را ویرانتر ببیند دکتر جان برو شهرداری ا پ وزیری مطیع میخواهد.وقتی اقای فلاحت پیشه برای اثبات جانبازی گروهش رییس بنیاد را تهذید به نظارت وتحقیق وتفحص میکند معنای مجلس معلوم است اقجان اگر ایثارگران دچار مشکلند چرا ساکت بودی وحلا که دوستانت پرونده شان تکمیل نشد تهدید میکنی در همین ا پ چتد مدیر ومدیرکل میشناسیم که با فشار نمایندگان وارد شدند در استیضاحهای مورر فانی دیدیم زاهدی مجلس اصلا کارش همینه اینا بفکر دوستانشان هستند. نه معلملن که پیگیر بلزنشستگی پیس از موعدند وحتی دنبال بازخریدی اند. بقول جناب پورسلمان پایداربلشید
پاسخ + 0 0 --
چغندربگ 1396/04/31 - 01:45
ای کاش معلمان را نیز می بردند شهرداری و شهرداری چی هارو می آوردند آوپ باور کنید آوپ تمیز میشد! البته اگه مارو می برند اونجا بدون حفظ سمت باشه لدفن
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1396/04/31 - 07:58
امسال نجفی فقط بدنبال منافع خود هستند نه منافع معلم
پاسخ + +2 0 --
چغندربگ 1396/04/31 - 14:11
این کامنت ربطی به مطلب فوق شاید نداشته باشد!!! یکی از خباثت های آوپ این است که حکم تغییرات حقوق معلمان را در زمان لازم نمی زنند!!!! مثلا گرفتن طبقه یا ارتقاء شغلی و..... و به این صورت مقداری ( چند ماه) از این اضافت به جیب وزارتخانه می رود که صرف پرداخت پاداش در مناسبتهای مختلف به کرکنان وزارتخانه و اداره کل می شودمثل اعیاد و مراسم مذهبی!!! من امروز در اداره زن و شوهریر را دیدم که چند ماه اضافه حقوق ارتقاشغلیشون ( تا آخر سال 95) حیف و میل شده بود و فقط بعد از فروردین شامل حالشون می شد! مطمئناً این بودجه ها قبلا پیش بینی شده چون امر روتین و قابل پیش بینی هست!! ولی از گرفتاری و خستگی و فراموشی و اشتباه ما به نحو احسن سوء استفاده می کنند!!!!
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 15:29
طرح نظام پرداخت معلمان فقط حربه ای برای محدود کردن معلمان است.
پاسخ + +3 0 --
shayan 1396/05/01 - 10:12
کسی دلش به حال معلم نمی سوزد. یعنی نمی خواهند که معلم حقوق کافی داشته باشد.مزایا داشته باشد.اگر می خواستند در کمتر از یکسال همه چیزآ پ معکوس می شد. این حقیقته
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/15 - 10:03
در یکی از سخنرانیهای دکتر نجفی در انتخابات دوست ناشناسی کنار من زمزه کرد که اگر نجفی و حاجی دست از آموزش و پرورش بکشند اوضاع آموزش و پرورش خوب خواهد شد !چرا نمی دانم

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور