صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

جابه جایی مدیران در واپسین روزهای وزارت دانش آشتیانی، در ستاد وزارتخانه و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران چه معنایی دارد/ مدیران اداری رگ خواب تشکل های اصلاح طلب معلمی را پیدا کرده اند. اسم پُست که می آید بقیه مسایل به حاشیه می رود!

عباسعلی باقری سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران میزبان نمایندگان 8 تشکل سیاسی - صنفی فعال در حوزه معلمان بود/ نماینده شاخه غیر کارگری کانون صنفی معلمان تهران هم در این جلسه حاضر بود/عباسعلی باقری به نمایندگان تشکل ها گفت که شما باید افراد شایسته را به آقای قاسمی معرفی کنید تا ما از آنها برای پست های مدیریتی استفاده کنیم/ اگر علیرضا کمریی، "متعهد و شایسته "بود چرا بعد از 11 ماه از سمت مدیرکلی تهران کنار گذاشته شد/ بر اساس حکم های انتصاب، همه مدیران اعم از معزول و منصوب"متعهد و شایسته" اند/ اگر رئیسی رییس جمهور شده بود این جابه جایی ها را می توانستیم نوعی "واکنش سیاسی" به  دولت و وزیر بعدی تصور کنیم/ می گویندجواد نظریان در منطقه 11 بسیار موفق بوده است، آوردن او به منطقه 6 چه معنایی دارد/ در وزارتخانه ای که فقط حدود 3 درصد پستهای مدیریتی به زنان اختصاص دارد ، زهرا پروازی مقدم رییس منطقه  6  تهران را برداشتند / دادن پست سرِکاری "مشاور در اجرای سند..." به خانم پروازی مقدم با کدام اصل اصلاحات منطبق است/ برخی منتقدان جابه جایی ها را در جهت حفظ منافع اقتصادی برخی مدیران اداری در مدارس غیر انتفاعی می دانند/ آقای عباسعلی باقری ذینفع در مجموعه ای از مدارس غیرانتفاعی در منطقه 16 است/ یکی از مشاوران وزیر از کمریی خواسته بود که برای همسرش حکم  معاونت مدیرکل تهران صادر  کند و چون آقای کمریی قبول نکرد برکنار شد/ متن کلیشه ای حکم های انتصاب مدیران توهین به شعور مخاطب است/ سال 76 وزارت آموزش و پرورش با این شرط به حسین مظفر (کاندیدای انجمن اسلامی معلمان ) واگذار شد که آموزش و پرورش شهر تهران سهم جبهه مشارکت باشد/ انجمن اسلامی در سال 76 با ارزش های دموکراسی و آزادی بیگانه بود و در فضای چپ گرایی دهه 60 سیر می کرد/ کمریی درباره نقش تشکل ها دیدگاه متفاوتی داشت و طرح اتاق فکر دانش را نپذیرفت و معزول شد/ در اتاق فکر دانش ، اعضای دو تشکل اصلی حامی دانش  و دو شخصیت معروف اصلاح طلب حضور دارند / جذب فعالان صنفی و مدنی و مطبوعاتی به پست های مدیریتی یک حرکت ارتجاعی است/ یک حزب می خواهد به کمک تشکل های اصلاح طلب معلمی مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران را در اختیار بگیرد/ سال 92 خودش را دبیرکل یک تشکل ثبت نشده معرفی کرد و چند یادداشت انتقادی در لایی روزنامه آرمان نوشت و دستش بند شد و حالا عضو شورای معاونین وزیر است

 

تغییرات و انتصابات در آموزش و پرورش شهر تهران و رگ خواب تشمل های اصلاح طلب معلمیعلیرضا کمریی مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران تنها بعد از 11 ماه، برکنار و با حکم وزیر سرپرست " اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات" وزارتخانه شد. عباسعلی باقری که در آذز 95  با حکم دانش آشتیانی مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شده بود به عنوان  سر پرست اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران جای کمریی را گرفت.

یک ماه قبل از آن علیرضا جدایی رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش ظاهرا با حفظ سمت ، به سرپرستی مرکز  امور بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد. این جابه جایی ها از چه منطقی پیروی می کند ؟ از روی حکم های انتصاب فقط می توان فهمید که خدا را شکر همه مدیران اعم از معزول و منصوب"متعهد و شایسته" بوده اند.

باقری سرپرست اداره کل شهر تهران هم فورا دست به قلم شد. وی طی حکمی آقای جواد نظریان رئیس منطقه 11 را به ریاست منطقه 6 تهران منصوب کرد و  به  خانم زهرا پروازی مقدم (رییس منطقه 6 تهران ) پست "مشاور مدیر کل در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کیفیت بخشی تربیت در مدارس"  را اعطا کرد.

در ادامه تحولات ، محمد حسين لوني رئيس اداره تعاون و امور رفاهي آموزش و پرورش شهر تهران را ،  رییس  منطقه 11 آموزش و پرورش  کرد. همه احکام صادره برای مدیران نظر به "تعهد و شایستگی" آنها صادر شده است. معلوم نیست اگر آقای کمریی، "متعهد و شایسته "بود چرا بعد از 11 ماه از سمت مدیرکلی تهران کنار گذاشته شد؟ اگر آقای جواد نظریان در پُست ریاست منطقه 11 موفق و خلاق بود چرا به منطقه 6 منتقل شد؟

البته در این عزل و نصب ها و جابه جایی ها کار خلاف قانون صورت نگرفته است. اما  آیا تعویض و جابه جایی مدیران در آخرین روزهای وزارت یک وزیر  امری متعارف است؟

اگر  آقای رئیسی رییس جمهور شده بود این جابه جایی ها را می توانستیم نوعی "واکنش سیاسی" به  دولت و وزیر بعدی تصور کنیم،  اما آقای دانش آشتیانی اصلاح طلب است و حتی برخی انتظار دارند که دوباره به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه دوازدهم خدمت کند.

بنابراین تصور "مشکل آفرینی"  از سوی دانش آشتیانی برای رئیس جمهور منتخب و اعضای کابینه او در دولت دوازدهم بعید است. از نظر سیاسی هم تضعیف دولت در برنامه کار دانش و همفکران او نیست.آقای دانش آشتیانی به حزب "اتحاد ملت"  نزدیک است و این حزب از پشتیبانان دولت دوازدهم است.  

برخی طرفداران دانش القا می کنند که آقای دانش در آبان 95 ، از رییس جمهور روحانی تضمین وزارت 5 ساله گرفته است و خیالش از بابت انتخاب دوباره راحت است. اکنون وزیر 5 ساله  ،برای خدمت عجله دارد و کمی قبل از وقت دست به کار چیدمان مدیرانش بر اساس "تعهد و شایستگی" شده است. اما تمرکز جابه جایی ها بر مدیران شهر تهران این فرضیه را دچار اشکال می کند. مثلا معلوم نیست که باقری با چه شاخصی جای کمریی آمد . یا اگر آن گونه که تبلیغ می شود آقای نظریان در منطقه 11 بسیار موفق بوده است، آوردن او به منطقه 6 (جابه جایی عرضی ) چه معنایی دارد؟ برداشتن یک رییس منطقه 6 (زهرا پروازی مقدم )  در وزارتخانه ای که فقط حدود 3 درصد پستهای مدیریتی به زنان اختصاص دارد و دادن پست سرِکاری "مشاور در اجرای سند..." به یک مدیر زن  با چه معیاری صورت گرفته است.

تغییرات و انتصابات در آموزش و پرورش شهر تهران و رگ خواب تشمل های اصلاح طلب معلمی  برخی منتقدان جابه جایی ها را در  جهت حفظ منافع اقتصادی برخی مدیران اداری در مدارس غیر انتفاعی  می دانند. آقای عباسعلی باقری  صاحب امتیاز مجموعه ای از مدارس غیرانتفاعی در منطقه 16 است. برخی حتی پای مسایل خانوادگی را به میان می کشند و می گویند یکی از رفقا و مشاوران وزیر از کمریی خواسته بود که برای همسرش حکم  معاونت مدیرکل تهران صادر کند و چون آقای کمریی مقاومت کرده بود ، او را برکنار کرده اند. وقتی مسئولان توضیح نمی دهند و شفاف نیستند، افراد بر اساس شنیده ها که ممکن است درست یا غلط باشد قضاوت می کنند. متن حکم های کلیشه ای اداری توهین به شعور مخاطب است. حالا فرض کنیم حکم اداری فرمت ثابتی دارد ، چرا وزیر خارج از حکم رسمی نمی گوید فلسفه این جابه جایی ها چه بوده است؟  

یک فرضیه هم تمرکز اصلاح طلبان بر شهر تهران است که سابقه تاریخی هم دارد. بر اساس توافق شفاهی در سال 76 پست وزارت آموزش و پرورش با این شرط به حسین مظفر (کاندیدای انجمن اسلامی معلمان ) واگذار شد که آموزش و پرورش شهر تهران سهم جبهه مشارکت باشد .

نصرت الله جواهری پور مدیرکل بود اما مرد نیرومند این اداره کل، حیدر زندیه عضو موسس جبهه مشارکت و معاون جواهری پور بود. مدیریت ستاد و استان های وزارت آموزش و پرورش به  چپ های اسلامی دهه 60 (عمدتا وابسته به انجمن اسلامی معلمان ) که هنوز با ارزش هایی مانند دموکراسی و آزادی بیگانه بودند واگذار شد ،  اما در شهر تهران ، مدیرانی روی کارآمدند که از چپ گرایی انقلابی عبور کرده و خود را اصلاح طلب تعریف می کردند و به آقای خاتمی نزدیک تر بودند.

این فرضیه بر این اصل مبتنی است که  آموزش و پرورش شهر تهران به اندازه یک وزارتخانه وزن سیاسی دارد.  هر تحولی در تهران اتفاق بیفتد روی سایر استانها اثر می گذارد . 90 درصد فعالیت تشکل های صنفی و صنفی سیاسی معلمان در تهران متمرکز است . از نظر سیاسی هم فضای شهر تهران بازتر و زمینه برای فعالیتهای اصلاحی فراهم تر است. هر جریانی که آموزش و پرورش تهران را در اختیار داشته باشد بی گمان کل  آموزش و پرورش را در اختیار دارد. در این فرضیه نقش سیاسی و اعتراضی معلمان تهرانی هم  واجد اهمیت است. در واقع تهران را از هر نظر "پیش ران" ایران فرض می کند. این یک نظریه سیاسی است و فاقد عناصر آموزشی و پرورشی است.  

ظاهرا اجرای این طرح ابتدا به علیرضا کمریی مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران پیشنهاد شد. اما کمریی درباره نقش تشکل ها دیدگاه متفاوتی داشت و به همین دلیل طرح تعویض او در دستور کار قرار گرفت و باقری اجرای پروژه را پذیرفت. پروژه ای که بر این اساس استوار است که دانش شانسی برای ادامه وزارت ندارد ، اما نباید همه چیز را واگذار کرد. باید تهران را با چنگ و دندان و به کمک 8 تشکل اصلاح طلب حفظ کرد. بر اساس شنیده ها این طرح در اتاق فکر متشکل از اعضای دو تشکل اصلی حامی دانش با حضور دو شخصیت معروف اصلاح طلب که شان دانشگاهی دارند مورد بحث قرار گرفته است.

دوشنبه 10 تیرماه  عباسعلی باقری سرپرست اداره کل شهر تهران میزبان نمایندگان 8 تشکل سیاسی صنفی فعال در حوزه معلمان بود. در این جلسه نمایندگان سازمان معلمان (علیرضا هاشمی سنجانی ) ، انجمن اسلامی معلمان (علی محمد مصلحی ) ، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی (  رحمانی و عبدالحسینی)، شاخه فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه (رسول پاپایی ) ، شاخه فرهنگیان حزب کارگزاران (شهیندخت میان دشتی) ، شاخه فرهنگیان حزب ندای ایرانیان (کامران رحیمی) ، کانون صنفی معلمان شاخه غیرکارگری (ایمان زاده ) ، کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان (طبری)  همراه با کاظم قاسمی مشاور وزیر در امور تشکل ها حضور داشتند . آقای باقری به نمایندگان تشکل گفتند که ما بانک اطلاعات نداریم و برخلاف دوره اصلاحات دستمان خالی است. شما باید افراد شایسته را به آقای قاسمی معرفی کنید تا ما از آنها استفاده کنیم. (نقل به مضمون )

تغییرات و انتصابات در آموزش و پرورش شهر تهران و رگ خواب تشمل های اصلاح طلب معلمی

به نظر می رسد مدیران اداری رگ خواب تشکل های اصلاح طلب معلمی را پیدا کرده اند. اسم پُست که می آید بقیه مسایل به حاشیه می رود. سال 92 یک مدرس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیرکل کانونی که هنوز ثبت نشده بود، چند جلسه به عنوان نماینده تشکل همراه بقیه با فانی ملاقات کرد و صدایش از همه بلندتر بود .چند یادداشت تند انتقادی هم در لایی روزنامه آرمان نوشت. همان سال 92 دستش بند شد و الان در سال 96 عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش است. چرا بقیه این راه را نروند؟

یادداشت انتقادی نوشتن و  عضویت در برخی تشکل ها و عرضه خود در گروه های تلگرامی و انتصاب شایسته این مدیرکل و آن رییس منطقه را تبریک گفتن و شاید هم همشهری بودن و هم قومی بودن ممکن است به شما کمک کند ، در همین جلسه با باقری نماینده حزب اعتدال و توسعه از باقری خواست که فلانی را در فلان پُست نگه دار.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پنج شنبه, 22 تیر 1396 ساعت 12:43 خوانده شده: 941 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +10 -1 --
چغندربگ 1396/04/22 - 13:26
کانون تربیت اسلامی، سازمان معلمان، انجمن اسلامی و ....مدیریت ها را بین خودشان برحسب پیروزی هرکدام در انتخابات و دولت و مجلس تقسیم می کنند! و همه حرفها کشکه!!! و ما سرکاریم! و بازیچه ، روزی با نظام معلمی، روزی با کمیته بهبود معیشت، روزی با رتبه بندی، روی با نظام پرداخت هماهنگ و ..... این داستان ادامه دارد! این عباسعلی باقری ورکانه هم از مشارکتی هاست که در تهران جاساز کرده اند تا در روزش با این مهره امتیاز بگیرند و ... و هر کسی می آید نیز باند و اطرافیان خودش را می آورد و با خود می برد و این داستان نیز ادامه دارد!! داستان تلخ و پرغصه معلمان بدبخت امروز !!!! هیچ وزیر فکری به حال این نمی کند!! چون خودش نیز همینطور بر سرکار آمده است!!! پس چه کسی این ساختار غلط و ناشایسته سالار را درست می کند؟ آن مرد یا زن کی می آید و از کدام پنجره؟؟؟ چون درها همه بسته اند!!
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1396/04/22 - 15:59
آفرین خوب این سیستم را شناختی آموزش و پرورش در حقیقت در لفظ هست و در عمل نه چیزی به نام آموزش و نه پرورش وجود خارجی دارد آموزش و پرورش فقط برای سود جویی و رسیدن به منافع مادی است حالا هم که دست سرمایه داران افتاده و هدفشان فقط سوق دادن دانش اموزان به مدارس غیر دولتیست در همین دوره ابتدای عمدا با کم در نظر گرفتن ظرفیت کاری می کنند که دانش اموزان خسته از مدارس دولتی به سمت مدارس غیر دولتی هدایت شوند چنین اتفاقاتی به غیر از ایران در هیچ کشور دیگری نمیفتد
پاسخ + 0 0 --
معلمی 1396/04/22 - 23:31
انتخاب مدیران از بین اصلاح طلبان معتدل حق دولت 12 است و انشاا...اصولگرایان در دولت دیگر
پاسخ + +13 -1 --
چغندربگ 1396/04/22 - 14:08
ناصر کوهستانی از 19 رفت 2 چرا چون غیرانتفاعی داره! در 19 ، و کوهستانی تمام غیرانتفاعی داران را آورد اداره 19!!!! و کوهستانی ...باقریه! اینا اعتقادشون اینه : مردم چیزی که مفت باشه ارزششو نمی فهمند!!! و باید آ و پ پولی بشه!!! ولی باور کنید اگر آموزش و پرورش پولی بود! همینا الآن چوپان بودند! نه رئیس
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 14:03
درسته .کوهستانی هرکسی را که از خودش قوی تر باشد را تحمل نمی کند غزل و نصب های منطقه 19 اینچنین بود وای به حال منطقه 2 .منطقه 2 منتظر تغییرات باشد کوهستانی هنرش صحبت کردن و وعده های توخالی است شعار خوب می دهد بعدا یادش می رود .درمورد غیر دولتی نیز آمده مدرسه بزند بارش را ببندد.
پاسخ + +3 -1 --
جلیل 1396/04/22 - 15:04
شاید دانش آشتیانی هنوز امیدش رو از دست نداده و معتقد هست که شانس اینکه برای وزارت معرفی شود را دارا ست برای همین در زمانی که کمتر از یک ماه به تحلیف و معرفی وزرا باقی مانده تلاشش را انجام می دهد تابا ارائه تغییراتی نامش در لیست وزرای پیشنهادی باشد همین چند روز پیش یکی از مصوبات ضد معلمی فانی که تدریس اجباری مدیران و معاونین بود را لغو کرد البته از لحاظ ادبیات دانش بهتر از فانی ....بود فانی همواره به معلمان توهین می کرد و انان را مشتی مازاد بی سواد می نامید که باید حقوقشان توسط مدیران پرداخت شود اما انصافا فانی هر گز به هیچ معلمی توهین نکرد و از چنین ادبیاتی استفاده نکرد ولی با این حال وزیر بسیار ضعیف و ناتوان در تغییر وضعیت معیشتی معلمان بود که بر خلاف ادعای سماجتش هیچ گونه افزایشی به غیر از ده درصد ناچیز سالانه برای معلمین بر قرار نشد
پاسخ + +5 -4 --
سلام 1396/04/22 - 15:49
جناب عبدالهی شما که نمیداند آقای باقری از کجا به کجا رفته و برگشته چطور این همه فرضیه برای تغییرات و جابجایی ها ارائه دادین؟
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/04/23 - 06:25
ممنون از توجه و تذکر شما . بله آقای باقری در آذرماه گذشته یعنی حدود 8 ماه پیش با حکم دانش مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارتخانه شد.من از آقای پورسلیمان خواهش کردم که پاراگراف اول یادداشتم را تصحیح کند. نکته ای اضافه کنم : اخبار عزل و نصب های آموزش و پرورش برای افکار عمومی به قدری بی اهمیت است که این خبرها بازتاب بسیار کمی در رسانه ها دارد. در فضای مجازی هم که اکثر قریب به اتفاق مدیران فاقد رزومه و سوابق هستند. روابط عمومی وزارتخانه هم که خدا را شکر آن قدر حرفه ای عمل می کند که آدم حیران می ماند!مثلا در خبر مربوط به انتصابات به جز متن کلیشه ای " نظر به تعهد و شایستگی ..." هیچ اطلاعاتی در مورد مدیران منتشر نمی کند. حتی گاهی در حکم ها اسم فرد کامل نوشته نمی شود. اینها را برای توجیه اشتباه خودم نمی گویم . می خواستم دشواری کار را بگویم. به نظرم اینکه باقری مدیرکل تعاون بوده یا مدیرکل جای دیگر یا اصلا مدیرکل نبوده تاثیری در فرضیه ها و خبرهای این یادداشت ندارد.
پاسخ + +8 -1 --
فریاد 1396/04/22 - 15:55
اداره کل اموزش و پرورش نیروی قوی دلسوز وپاک رو از دست داد.
درحال حاضر روند رو به جلو اداره کل ا.پ که در زمان دکتر کمریی درحال شکل گیری بود بازگشت به تفکرات باری به هر جهت زمان چهار بند منتها با اجراء جناب باقری.در ضمن بنده معلم ساده منتها پی گیری هستم
پاسخ + 0 0 --
معلم ایرانی 1396/04/23 - 01:21
کاملا موافقم، کمريي حیف شد، بنده خدا دلسوزانه کار میکرد.من حدس میزدم که رفتنی هست چون هرکی یه کم تعهد داره و کار میکنه رو خیلی زود بر ميدارن، شایدم اصلا ملاک کار کردن یا کار نکردن افراد نیست،فقط سفره ای بازه و هرکی میخواد خودش بخوره و .....
ای بابا اونی که از همه کم اهميت تره،معلم هست و معلم
پاسخ + +10 -1 --
ناشناس 1396/04/22 - 16:56
چغندر بیگ درسته.کوهستانی دنباله ماست مالی کرد نه خودش غیر دولتی داره فکر خودش ورفقاشه!فاتحه منطقه دو خوندس فکر می تونه دو مثل نوزدهم طالب زاده با اون عظمت رفت زحماتش را دوستان همفکرش نادیده گرفتند وای به حال کوهستانی!
پاسخ + 0 0 --
بخشی پور 1396/04/30 - 18:29
سلام دوست بزرگوار ناشناس
شما نوشتید : طالب زاده با اون عظمت رفت .....

کدام عظمت ؟ نقض قانون و تخلفات عدیده و منصوب نمودن مدیران بسیار ضعیف و نارضایتی شدید ذبیران و.. سبب بر کناری مشارالیه گردید .
لطفا اندکی تفکر.

چوبد کردی مشو ایمن زآفات
که واجب شد طبیعت را مکافات

بدرود
پاسخ + +16 -1 --
ناشناس 1396/04/22 - 22:00
باید اسم اداره آموزش وپرورش تغییر پیدا کند
پاسخ + +18 -1 --
ناشناس 1396/04/22 - 22:23
حیف از نام وزارت آموزش وپرورش باید باید نام این وزارتخانه عوض شود هر نامی دوست دارید بگذارید ......
پاسخ + +3 -1 --
مدیر از منطقه ۲ 1396/04/22 - 23:33
همین که منطقه ۲ تهران از دست آدمی مثل طالب زاده که آبروی اصلاح طلبان را برو نجات دادند هزاران بار شکر .درود بر دانش اشتیانی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/25 - 03:24
این که طالب زاده عزل شد خیلی خوبه ولی اینکه هنوز گماشتگانش در منطقه دو هستند مانند ..... وخودطالب زاده به عنوان مشاور و معاونت آموزش نیروی انسانی مجتمع سوده ،هنوز در منطقه دو حکمرانی می کند ،این بسیار زننده و توهین آمیز است اینکه آقای مرد یکی از مهمترین دبیرستانهارا با35کلاس تحویل گرفت(شریعتی)
و اینک فقط با هفت کلاس ادامه ی حیات می دهد ،این زیبنده نیست
پاسخ + +8 0 --
سلیمی 1396/04/22 - 23:55
آموزش و پرورش تهران در دست گروه های سیاسی افتاده و باقری از خودش هیچ اختیاری نداره . فاتحه .
پاسخ + +12 0 --
ناشناس 1396/04/23 - 07:45
هدف از این جابجایی ها چیزی نیست جز هدف والا که همان پست و مقام و ثروت و نقشه چینی برای حفظ قدرت و ثروت و چسبیدن به میزهآی ریاست
پاسخ + +10 -1 --
ناشناس 1396/04/23 - 07:48
مافیا ....هم اینقدر مهره چینی نمیکرد چه اوضاع بخور بخوری شده اداره مقام و میز و پول پرستی
پاسخ + +6 -1 --
زاهد 1396/04/23 - 13:30
تمام غیرانتفاعی چی های که کوهستانی منطقه 19اوردتوسط معاون مالی ش همه راخفه کرد کوهستانی خیلی ضعیف یقین بدانید با باقری چندتا غیرانتفاعی تومنطقه 2میزنند
پاسخ + +6 0 --
چغندربگ 1396/04/23 - 17:24
باقری مشارکتیه!!! و همیشه در انتخابات برای مشارکت کار می کنه و ستاد می زنه و در ستادهای اونها فعالیت می کنه و حالا فصل تقسیم غنائمه!!! و به غنیمت خودش رسید حالا سلسله مراتب برخورداری از غنائم رعایت میشه و باید بقیه هم رئیس منطقه و رئیس مدرسه و....بشوند!!کوهستانی با معاونانش در ستاد روحانی در خانی آباد به مردم شربت می دادند!! و بسیار در استرس بودند که نکند روحانی نشود!!!! و حالا کوهستانی هم به مراد دلش رسید و از 19 به 2 ارتقا پیدا کرد و..... ما در بازی نیستیم، ولی بازیچه، چرا، هستیم××××متاسفانه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/26 - 21:47
کوهستانی اگر می خواهد نسبتش را با غیر دولتی ها مشخص نماید چندتا از مدارس متخلف رادرزمینه کیفیت وشهریه تنبیه کند تا باور کنیم ایشان طرف غیر دولتی ها نیست.والا اوهم بله.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/26 - 10:15
موفقيت آموزش و پرورش تهران تا حدي در گرو خارج كردن تمام مديران و نيروهايي كه بدون ضابطه در زمان يزديخواه و كمريي بكار گرفتند است
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی قدیمی 1396/04/26 - 21:31
در اموزش وپرورش ما دوغ ودوشاب قاطی شده وملاک های انتخاب توسط کمتر مسوولی رعایت میگردد وبیشتر سلیقه ای وسیاسی وغیر علمی اقدام میگردد واصولا خیلی از افراد اهم از وزیر یا مدیر کل یا رییس منطقه درجای خود نیستند در نتیجه کمتر شایستگان فرصت خدمت پیدا میکنند یا خیلی زود حذف میشوند و بیشتر ادمهای بی انگیزه بی تعهد وغیر انقلابی ویا مشکل دار درصحنه دیده میشوند .ونمی دانم این داستان کی اصلاح خواهد شد .
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی قدیمی 1396/04/26 - 21:40
یزدی خواه سواد نداشت وبر اساس توصیه سیاسی مدیر انتخاب میکرد و ادمهای ضعیف ونا توان را به تهران تحمیل کرد.کمریی اعتماد به نفس لازم برای اداره تهران بزرگ را نداشت وانتخابهایش کاملا قومی وقبیله ای وبدون بررسی بود بیشتر به دنبال تحقیر فرهنگیان توانای تهران بود. باید ببینیم باقری چه خوا هد کرد.
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی تهران 1396/04/26 - 22:20
تو مدیرکل های یک دهه اخیر یزدی خواه بیسواد و بی برنامه وکاملا سیاسی عمل کرد ومدیران ضعیف وسطحی وکم تدبیر را به تهران تحمیل کرد.چاربند یک تکنو کرات اموزشی بود ودر امور تربیتی برنامه نداشت .کمریی در اندازه تهران نبود واعتماد به نفس لازم برای اداره تهران نداشت و عزل ونصب هایش متعصبانه وقومی وقبیله ای بود تا حدودی نیروی انسانی کارامد تهران را تحقیر کرد حالا باید دید باقری چه خواهد کرد.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور