صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

پژوهشی در باب مدیریت زنانه : زنان ، آموزش و پرورش و آزمونی که بدهکار است ؟!

به نظر می رسد حلقه اعتماد و تفاهم میان تشکل ها گسسته شده است و بعید است که این شکاف ترمیم شود/ وجه غالب این گفت و گو بر این گزینه تعلق گرفته است که اکثر مصاحبه شوندگان تمایل و یا حسی برای پاسخ گویی و یا توضیح ندارند و مخاطب تصور می کند که گویی این افراد منتی بر سر دیگران برای ادای حقوق شهروندی می گذارند/ وقتی فردی حوصله ، توان و یا زمانی برای پاسخ گویی به پرسش را ندارد چگونه می تواند پس از تصدی یک مقام او را پاسخ گو دانست/ " پاسخ گویی " همواره " ترجیع بند " سخنان روحانی بوده است/ حضور بانوان در بخش " صف " و نیز " مدیریت های تحتانی " پر رنگ است . می توان ادعا کرد که تقریبا مدارس دوره ابتدایی تحت مدیریت بلامنازع زنان هستند/ در بحران مدیریتی  که خانم  تندگویان بر آن تاکید می کند و اصرار می ورزد " زنان " نیز  آن چنان بی سهم و مقدار نیستند / نتايج اين تحقيق نشان مي دهد زنان بيشتر از مردان با شغل شان عجين مي شـوند. طبق نتايج اين تحقيق بين تعهد سازماني مردان و زنان تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. داده هاي تحقيق نشان مي دهد رفتار شهروندي زنان بيشتر از مردان است/ تحقيق حاضر نشان داد كه تفاوت معني داري بين مديران مدارس دخترانه و پسـرانه ابتـدايي در زمينه سبك هاي مديريتي وجود دارد. ايـن اختلاف در سـبك هاي مديريتي آمرانه، مشاوره اي و استبدادي-خيرخواهانه است/ می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنان در بحث " مدیریت " نسبت به اهداف سازمان که همان آموزش و پرورش باشد متعهدتر هستند/ این گونه تقید و تعهد به اهداف سازمانی می تواند در تقابل با " مدیریت ریسک یا خطر " حتی در سطح قابل قبول باشد/ این وضعیت قابل تسری به عنصر " کنش گری " و " مطالبه گری " در حوزه آموزش و پرورش و مطالبات نیز می شود/ " زنان نسبت به مردان پی گیری کم تری نسبت به موضوعات آموزش و پرورش و نیز مطالبات فرهنگیان و معلمان " حداقل در فضای مجازی دارند "/ کافی است در همین رسانه  صدای معلم  به تعداد مقالات ، یادداشت ها و مطالب درج شده نگاهی انداخت تا به میزان مطالبه گری و کنش گری و مقایسه آن بین مردان و زنان واقف شد/ تیپ شناسی و رفتارشناسی وزیران آموزش و پرورش در حدود 4 دهه پس از انقلاب نشان می دهد که فارغ از فاکتور " جنسیت " به جز تعداد بسیار معدودی اکثرا " محافظه کار " و با " مدیریت ریسک " پایین بوده اند/ آموزش و پرورش ما برای خروج از این وضعیت نیاز به وزیری جسور ، برنامه ریز ،  پی گیر و با قدرت چانه زنی بالا دارد هر چند این صفات چندان در بخش " صف " و " ستاد  " نیز قابل مشاهده نیستند/ آن چه قابل چشم پوشی نیست نقش " الگویی " وزیر آموزش و پرورش در رفتار کارکنان و معلمان است....

 

زنان و آموزش و پرورش و انتخاب وزیر برای دولت دوازدهم

شنیده ها حاکی است که هنوز گزینه نهایی برای وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم مشخص نشده است و البته احتمال قوی وجود دارد که تا دو هفته دیگر پرونده این مجادلات ، لابی گری ها و رایزنی ها بسته شود .

بر عکس آن چه در دولت یازدهم بود و تشکل های فرهنگیان به چند گزینه رسیدند اما این بار تفرق  ، اختلاف نظر و پراکندگی مانع از اجماع برای رسیدن به گزینه مشخصی شده است .

به نظر می رسد حلقه اعتماد و تفاهم میان تشکل ها گسسته شده است و بعید است که این شکاف ترمیم شود .

اوایل کار شنیده شد که قرار است تعدادی از زنان برای وزارت در دولت دوازدهم برگزیده شوند .

حتی از افرادی فاطمه تندگویان ، مانند فاطمه سعیدی ، زهرا شجاعی ، شهین دخت مولاوردی ، رضوان حکیم زاده و... نام برده شد .

« صفحه مدرسه » روزنامه اعتماد روز پنج شنبه گفت و گویی را با برخی از زنان مطرح در این حوزه انجام داده است . ( این جا )

وجه غالب این گفت و گو بر این گزینه تعلق گرفته است که اکثر مصاحبه شوندگان تمایل و یا حسی برای پاسخ گویی و یا توضیح ندارند و مخاطب تصور می کند که گویی این افراد منتی بر سر دیگران برای ادای حقوق شهروندی می گذارند  !

زنان و آموزش و پرورش و انتخاب وزیر برای دولت دوازدهم  این را باید داخل پرانتز عنوان کنم که وقتی فردی حوصله ، توان و یا زمانی برای پاسخ گویی به پرسش را ندارد چگونه می تواند پس از تصدی یک مقام او را پاسخ گو دانست !

و نکته مهم آن که این زنان اکثرا مدیران دولت تدبیر و امید هستند و " پاسخ گویی " همواره " ترجیع بند " سخنان روحانی بوده است !

« فاطمه تندگویان » در گفت و گو با روزنامه اعتماد در مورد " انتخاب وزیر زن " چنین می گوید :

"  اگر به‌عنوان گزينه نباشم حاضرم مصاحبه كنم در غيراين‌صورت تمايلي به مصاحبه ندارم كه ما هم از ايشان خواستيم صرف نظر از اين موضوع نظرشان را در مورد تصدي وزارت آموزش و پرورش توسط يكي از زنان توانمند ابراز كند كه او اين‌گونه پاسخ داد: به نظر من در حال حاضر با بحران مديريتي كه آقايان در آموزش و پرورش به وجود آوردند هيچ يك از خانم‌ها صلاح نيست وزير شوند."

بیش از 53 درصد از پرسنل آموزش و پرورش را خانم ها تشکیل می دهند .

حضور بانوان در بخش " صف " و نیز " مدیریت های تحتانی " پر رنگ است . می توان ادعا کرد که تقریبا مدارس دوره ابتدایی تحت مدیریت بلامنازع زنان هستند .

در حال حاضر 2 معاون از 11 معاون وزیر آموزش و پرورش زن هستند .

پستی نیز به نام "مدیر کل امور زنان و خانواده " در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد .

در حال حاضر ، پست هایی مانند معاونت رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و معاونت دفتر وزارتی نیز در اختیار زنان هستند .

در میان مدیران مناطق 19 گانه شهر تهران دو مدیر زن وجود دارد .

زنان و آموزش و پرورش و انتخاب وزیر برای دولت دوازدهم

پس می توان نتیجه گرفت در بحران مدیریتی  که خانم  تندگویان بر آن تاکید می کند و اصرار می ورزد " زنان " نیز  آن چنان بی سهم و مقدار نیستند !

مطالعه پژوهشی در مورد میزان کارایی و اثربخشی زنان در 4 سال گذشته و یا بیشتر در مقایسه با مردان در دست نیست اما می توان به چند مورد مشابه اشاره نمود :

 مجله پژوهش زنان، دورة 5 ،شماره 3 ،زمستان1386 :168 -141 موضوع پژوهش را به  بررسي صحت و سقم كليشه هاي منفي زنان در سازمان ها اختصاص داده است . ( این جا )

پژوهشگران  مهدي روحي خليلي ، ميثم قاسمي ، امين بلاغي اينالو  و آرين قلي پور هستند .

در بخش " نتایج " چنین آمده است :

1- نتايج اين تحقيق نشان مي دهد زنان بيشتر از مردان با شغل شان عجين مي شـوند.

2- طبق نتايج اين تحقيق بين تعهد سازماني مردان و زنان تفاوت معناداري مشاهده نمي شود.

3- داده هاي تحقيق نشان مي دهد رفتار شهروندي زنان بيشتر از مردان است.

در فصل نامه مطالعات رفتار سازماني ( ويژه نامه ) - سال چهارم،  5 شماره شماره پياپي 16 ،( زمستان 1394  ) :صص 149-172  با موضوع بررسي رابطه بين سبك مديريت با اثربخشي سازماني   که توسط زهره سوري ، حسن گودرزي و  دكتر محمدعلي زكي نگارش گردیده است  در بخش " نتیجه گیری " چنین آمده است ( این جا ) :

تحقيق حاضر نشان داد كه تفاوت معني داري بين مديران مدارس دخترانه و پسـرانه ابتـدايي در زمينه سبك هاي مديريتي وجود دارد. ايـن اخـتلاف در سـبك هاي مديريتي آمرانه، مشاوره اي و استبدادي-خيرخواهانه است.

 بنابر نتايج آماري بين ميزان اثربخشي مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معني داري بـه نفع دخترانه مشاهده مي شود.

می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنان در بحث " مدیریت " نسبت به اهداف سازمان که همان آموزش و پرورش باشد متعهدتر هستند .

به عبارت دیگر میزان تقید و پای بندی به قانون و وظیفه در زنان نسبت به مردان بیشتر است .

اما در سوی دیگر می توان چنین نتیجه گیری کرد که این گونه تقید و تعهد به اهداف سازمانی می تواند در تقابل با " مدیریت ریسک یا خطر " حتی در سطح قابل قبول باشد .

تجارب شواهد نشان می دهد زنان تا چیزی به آنان محول نشود کاری انجام نمی دهند .

در گفت و گویی که صدای معلم با رضوان حکیم زاده داشت از ایشان در مورد سکوت ایشان در مورد سند 2030 پرسش شد .

پاسخ ایشان چنین بود : " از من خواسته نشد ! "

این وضعیت یعنی درجه خطر پذیری در سطوح پایین مدیریت زنانه به وضوح قابل مشاهده و ارزیابی است هر چند وزیر آموزش و پرورش مرد نیز رفتار قابل دفاعی در این زمینه نداشت !

این وضعیت قابل تسری به عنصر " کنش گری " و " مطالبه گری " در حوزه آموزش و پرورش و مطالبات نیز می شود .

در یادداشت قبلی  با عنوان " زنان ، آموزش و پرورش و مطالبه محوری " چنین نوشتم  ( این جا ):

" می توان از این جداول و نیز آمارهای ارائه شده چنین نتیجه گرفت که :

" زنان نسبت به مردان پی گیری کم تری نسبت به موضوعات آموزش و پرورش و نیز مطالبات فرهنگیان و معلمان " حداقل در فضای مجازی دارند . "

زنان و آموزش و پرورش و انتخاب وزیر برای دولت دوازدهم

شاید با ملاحظه اندکی تغییرات بتوان این وضعبت را به فضای غیرمجازی هم تعمیم داد البته اگر بپذیریم که یکی از لوازم حرفه معلمی آشنا بودن به مسائل روز و اطلاع از آخرین تحولات در این حوزه باشد .

روند رو به افزایش جنسیت زنانه آن گونه که وزیر آموزش و پرورش هشدار داده است می تواند مبین این فرضیه باشد که میان مطالبه محوری در آموزش و پرورش و افزایش جنسیت زنان رابطه معکوس وجود دارد  .

پس می توان اکنون به فرضیه اول پاسخ گفت :

زنان کنش گری که همواره به حضور کم رنگ زنان در پست های مدیریتی ( میانی – فوقانی ) اعتراض دارند باید توجه کنند که آیا اصولا و با توجه به جداول ارائه شده در بالا ، زنان می توانند واجد تصدی چنین جایگاهی شوند در حالی که خیلی به موضوعات آموزش و پرورش حساس نیستند و یا حداقل پی گیر موضوعات در فضای مجازی نمی باشند ؟

در واقع ، احتمالا به علت همین صفت است که مدیران و برنامه ریزان ترجیح می دهند از افراد پی گیر و مطلع تر در حوزه های مدیریتی استفاده نمایند .

و اما در مورد فرضیه دوم که در بالا مطرح شود باید گفت :

آمار رسمی و قابل استنادی در مورد نسبت جنسیتی معلمان شرکت‌کننده در اعتراضات صنفی این قشر در دسترس نیست ولی با تکیه بر مشاهدات و تجربیات شخصی می‌توان با اطمینان گفت که معلمان مرد نسبت به معلمان زن مشارکت و فعالیت بیشتری در اعتراضات و تحصن‌های صنفی دهه‌ی اخیر معلمان داشته‌اند."

به عنوان نمونه ؛ کافی است در همین رسانه  صدای معلم  به تعداد مقالات ، یادداشت ها و مطالب درج شده نگاهی انداخت تا به میزان مطالبه گری و کنش گری و مقایسه آن بین مردان و زنان واقف شد !

وزارت آموزش و پرورش از مهم ترین دستگاه هایی است که تاکنون نقش کلیدی و راهبردی آن نزد سیاست گذاران و برنامه ریزان مغفول مانده است .

زنان و آموزش و پرورش و انتخاب وزیر برای دولت دوازدهم

تیپ شناسی و رفتارشناسی وزیران آموزش و پرورش در حدود 4 دهه پس از انقلاب نشان می دهد که فارغ از فاکتور " جنسیت " به جز تعداد بسیار معدودی اکثرا " محافظه کار " و با " مدیریت ریسک " پایین بوده اند .

آموزش و پرورش ما برای خروج از این وضعیت نیاز به وزیری جسور ، برنامه ریز ،  پی گیر و با قدرت چانه زنی بالا دارد هر چند این صفات چندان در بخش " صف " و " ستاد  " نیز قابل مشاهده نیستند .

آن چه قابل چشم پوشی نیست نقش " الگویی " وزیر آموزش و پرورش در رفتار کارکنان و معلمان است .

تاکنون 13 وزیر آموزش و پرورش مرد بوده اند .

غیبیت وزیر " زن " به طور طبیعی این فرضیه را مطرح کرده است که ممکن است جنسیت تاثیر قابل ملاحظه ای در تغییر وضعیت موجود داشته باشد .

این فرضیه ای است که باید در " عمل " به اثبات برسد .

جمعه, 09 تیر 1396 ساعت 15:00 خوانده شده: 591 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +11 -1 --
چغندربگ 1396/04/09 - 16:44
چون آ و پ مبدا و شروع همه اتفاقات خوب یا بد در کشور هست! ( البته این ادعای چغندر بیسواد و ...است و مدیران چنین عقیده خامی چه بسا نداشته باشند) باید درست و حسابی درست شود: ۱ _ شایسته سالاری، ۲_ علم و عالم محوری، ۳_ نظریه پردازی جدی و عالمانه دانشگاهی با دید میدانی در حوزه آو پ ، ۴_ تغییر اساسی قوانین و شیوه نامه و هرچه هست برای نهادینه شدن محیط شایسته سالارِ علم محور در آوپ ، مثلا یکی اینکه تا معلمی ۲۵ سال سابقه تدریس در مدارس عادی و دولتی نداشته باشد حق گرفتن پست و سمتی از صفر تا صد در وزارتخانه و ادارات کل نداشته باشد! ۶_ جذب نیروی بومی با تعهد بلندمدت برای جلوگیری از کمبود معلم در نقطه ای و مازاد در نقطه دیگر، ۷_ تغییر کتب بر اساس نظر معلمان واقعی و استانداردهای کشورهای موفق،۸_ استعدادیابی و تعیین رشته در دوره ابتدایی، ۹_ پایش هرساله شاخص های پیشرفت کار بدرستی و عالمانه و بر اساس تجربیات کشورهای موفق، ۱۰_ حضور ۹۰% معلمان واقعی در شورای عالی آموزش و پرورش با حق رای و مطالعه تمام پرونده ها، ۱۱_ فقط یک نوع مدرسه در سراسر کشور داشته باشیم
پاسخ + +12 -1 --
چغندربگ 1396/04/09 - 16:48
تا اوضاع مثل امروز باشد روزبروز اوضاع بدتر خواهد شد، آوپ کاملا سقوط کرده و ناکارآمدی آن برهیچکس پوشیده نیست! متاسفانه در میان انبوه مشکلات کشور این یکی اصلا دیده نمی شود، مسئله آوپ امروز مستقل از زن بودن یا مرد بودن وزیر است و یا حتا اینه وزیر چه شخصی باشد امروز اوضاع آنقدر بد است که اگر ۵ تا نجفی نیز باهم وزیر شوند کاری از پیش نمی برند! من متاسفم که ما معلمان هنوز در فکر مصداق وزیر یا زن و مرد بودن او هستیم، این نشان می دهد که خود ما نیز مشکل را درنیافته ایم.
پاسخ + +3 -9 --
فرهنگی 1396/04/09 - 17:19
اصلا جنسیت مهم نبست ...اینبار وزیر ا.پ باید و باید فردی با نفوذ و توانمند و جسور باشد ....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/10 - 20:24
اتفاقا خیلی مهم است مدیران خانم مدارس اجازه ورود یک معلم مرد را برای تدریس به مدرسه خود قبول ندارند چطور میخواهند برای معلمان علی الخصوص آقایان وزارت و مدیریت کنند
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/10 - 20:49
سلام
دوست عزیز

" تفکیک " در مدارس ما یک قانون است .

خانم ها در این زمینه اختیاری برای تغییر قوانین ندارند .

اما برخی مدارس هم این کار را می کنند .

به نظرم باید مساله را عمقی تر و ریشه ای تر دید .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/10 - 22:02
اگر قانون است یکسویه است یعنی در مقطع ابتدایی خانمها میتوانند تدریس کنند ولی آقایون خیر به چه دلیل اصلا با اصول انسانی منافات دارد قانون ضعف دارد یا اینکه سلیقه ای عمل میکنند قانون یا سلیقه؟؟
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1396/04/11 - 00:31
تدریس معلم مرد در دخترانه هر گز موضوعیت ندارد و عملا غیر ممکن است چون اموزش و پرورش با کثرت معلمین خانم مواجه است که حتی موظفیشون به 24 ساعت هم نمیرسه حالا با این وضعیت شما پیشنهاد تدریس معلم آقا رو در دخترانه دارید حتی در برخی روستاها که مقطع راهنمایی مختلط هست از معلم خانم استفاده میشه یعنی برای پسرهای پایه نهم خانم تدریس می کنه مگر اینکه شما پیشنهاد دهید که مثل زمان سابق تمام مدارس مختلط شوند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/11 - 12:52
نظر شما چیست جلیل خان جهت کثرت.معلمان خانم.باید چکار کرد ؟؟؟قصد اخراج که ندارید ؟؟؟ یا مقصر روحانی است ؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
اکبر 1396/04/11 - 18:48
آقای جلیلی شما به فکر معلمان نیستی فقط نگران جناح بازی خودت هستی و فکر منافع خودت
پاسخ + +4 -1 --
شهاب 1396/04/09 - 21:22
همه می گفتند فانی توانمند نیست فانی عوض شد دانش آمد چه اتفاقی افتاد هیچ بدتر شد یا بهتر به نظر من بدتر وزیر زمانی می تواند تحول وپیشرفتی ایجاد کند که دولت نگاه ویژه ای به آ.پ داشته باشد باوجود عملکرد دولت در 4سال گذشته اوضاع آ.پ باوجودهر وزیری بدتر خواهد شد دولت باید دیدگاهش را نسبت به آ.پ تغییر دهد درضمن فرهنگیان ومردم هم باید مطالبه کنند تاشاید فرجی صورت بگیردکه بعید می دانم
پاسخ + +2 -7 --
جلیل 1396/04/10 - 12:29
البته برکناری فانی و تععین دانش کاملا به نفع فانی تمام شد اگر فانی می ماند همچمه ها شدیدتر و حجم انتقادات معلمان به اوج خود می رسید با تعویض وزیر و به روی کار امدن دانش حداقل تا مدتی از انتقادات و اعتراضات کاسته شد و دولت بهترین کار تبلیغاتی را در زمان انتخابات انجام داد اکنون ان تصور زشت که از فانی در بین معلمان وجود داشت با به روی کار امدن وزیری ضعیف تر از فانی از بین رفته و معلمان به این نتیجه رسیدند که ایرا از دولت هست نه وزیر حتی با کنار گذاشتن دانش نیز هیچ بهبودی حاصل نخواهد امد و همین شرایط تا پایان 4 سال نیز تداوم خواهد یافت البته از نظر من تنها مزیت دانش این بود که مثل فانی به معلمان توهین نمی کرد فانی همواره معلمان را مشتی بی سواد و مازاد و ناکارامد میخواند این در حالیست که استفاده از چنین ادبیات توهین امیز در شان وزیر نیست
پاسخ + 0 0 --
احمد 1396/04/10 - 12:58
کاملا درسته..!
فانی ادبیات بسیار نازل و گاهی هم زشت داشت.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/10 - 20:48
فانی دیگه چی بود که درباره سواد معلمان نظر بدهد پیرم ری با کفشهای کتانی و چهره فرانکشتاین محبوب دلها
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/11 - 12:55
از نظر شما همه چیز به کوبیدن دولت ختم میشود
پاسخ + +6 -1 --
معلم امیدوار 1396/04/10 - 15:02
انشاا...یا انتخاب وزیر قوی خانم یا آقا یا معرفی مجدد برادر اشتیانی بشرط پرداخت همه معوقات از جمله 6ماه حق التدریس دبیران رسمی و ارائه لایحه سازمان نظام معلمی و اصلاح نظام پرداخت فرهنگیان و...
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1396/04/10 - 18:02
خوش بینی مفرط موجب میشه سر ادم کلاه بره پیشنهاد می کنم اینقدر خوش بین نباش هر چیزی در حد اعتدال خوبه حق اتلدریس ها از دی ماه مونده و دولت قادر به پرداختشان نیست همچنین دولت با تشکیل کانونهای صنفی و وارد کردن هواداران خود عملا موجب شده این کانونها تبدیل به کانونهای مدافع دولت شوند در حقیقت دولت با ذکاوت بی نظیر خود کاری کرد تا خود معلمان مخالف اعتراض بقیه معلمان باشند سازمان معلمانی که ارزوی تشکیل ان را داری کارکردی مشابه کانونهای صنفی خواهد داشت و تبدیل به سر سخت ترین و مطیع ترین ظرفدار دولت خواهد شد و معلمان بیشتر از گذشته زیان و خسارت میبینند ایا تا به حال دیدید که فقط یک بار کانونهای صنفی به خاطر عدم پرداخت اضافه تدریسها بیانیه دهند ؟ آنان به فکر دست یابی به پست و مقام خود هستند
پاسخ + 0 -8 --
علیرضا 1396/04/10 - 19:09
قطعا اگر بخواهند برای اولین بار وزیری با اقتدار و مدیر و مدبر برای آموزش و پرورش انتخاب کنند که شان و منزلت معلمان را در جامغه بالا ببرد خانم مولاوردی بهترین گزینه می باشد
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/10 - 20:46
سلام
دوست عزیز
آقای علیرضا

بنده در مورد دیدگاه های خانم مولاوردی در مورد آموزش و پرورش و معلمان اطلاعی ندارم .

اما می دانم که ایشان عضو کارگروه های سند 2030 بودند و حرفی در مورد آن نزدند .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/10 - 20:52
اصلا خانم در این برهه از زمان به درد وزارت نمیخورد شاید سالهای بعد بشود وقتی مدیران خانم به این نتیجه رسیدند که معلمان آقا هم میتوانند در مدارس آنان درس بدهند و خود را تافته جدا بافته ندانند میتوان امیدوار بود
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/10 - 20:55
چرا یک خانم وزیر شرکت نفت نشود یا رئیس بانک مرکزی یا وزیر صنعت و معدن جای آن پیرمرد حکیم که پیوسته جوک میگوید معلوم نیست اینقدر پول را چکار میخواهد بکند وزارت خانمها باید به پنجاه درصد برسد در کابینه چون پنجاه درصد جمعیت را تشکیل میدهند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/10 - 20:55
خانم محمدی بهتر هستند
پاسخ + 0 -8 --
ناشناس 1396/04/10 - 21:52
اموزش و پرورش یک وزیر مرد میخواهد چه زن باشد چه مرد!!
فقط مرد باشد به تمام معنی.شجاع و عملگرا.نه وابسته و ترسو و منفعت طلب.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/10 - 22:10
بالاخره زن باشد یا مرد ؟؟؟نه زن مرد وجود دارد ونه مرد زن مرد مرد است و زن زن است انسانیت مهم است زنان شجاعتر از مردان بسیار وجود داشته اند و دارند و معلمان ترسو چه مرد و چه زن بسیارند اکثریت را دارند وگرنه تغییری حاصل میگشت ....با تشکر
پاسخ + 0 -5 --
جلیل 1396/04/11 - 00:23
برخی از معلمها در تب و تاب این هستند که وزیر جدید یه خانم باشه امیدوارم به ارزشون برسند اما امیدوارم دیگه پشیمان نشوند چون فکر نکنم دیگه چیزی از اموزش و پرورش دولتی باقی مونده باشه وزیر خانم باشه هر چی نوبخت بگه خواهد گفت چشم وزیر خانم هر گز برای معوقه معلمان تلاش نخواهد کرد که سعی خواهد کرد بیشتر نظر دولت را تامین کند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/11 - 18:52
به معلمان خانم کم لطفی نکن از بعضی آقایان خیلی بهتر و شجاع تر هستند و دنبال تغییر رئیس جمهور هم نیستند دائم مثل جلیلی خان

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور