صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

سید نوروزعلی امیرفخریان/ استان سمنان

ترازوی اندازه گیری قابلیت ها و توانمندی های اشخاص در پست های ستادی و مدیریتی آموزش و پرورش ستادهای انتخاباتی نیست !

آیا در آموزش و پرورش اکنون این شیوه انتصابات به ویژه در سطوح مدیریتی میانی و بالادستی در جریان است/ آموزش و پرورش از دیر باز خاستگاه سیاسیون بسیاری بوده است/ تنها امتیازی که در این عزل و نصب ها مدنظر قرار می گیرد، وابستگی های سیاسی و یا توصیه مسئولان ذی نفوذ و نمایندگان و روابط فامیلی است که بعضا نارضایتی هایی را نیز در پی داشته است/ قطار نغییر مدیران معمولا چندروز ویا چندماه بعداز اتمام انتخابات حرکت می کند و بسته به افکار جناح پیروز در انتخابات ،سهم خواهی قومیتی ، توازن در سطح استان و معمولا افرادی که دارای تحرکات سیاسی موثری هم راستا با اهداف جناح خاص داشتند و یا ازتجربیات سیاسی برخوردار بودند تغییرات شروع می گردد/ چه بسیار مدیران واقعی که صرفا براساس سیاست زدگی مدیران نالایق سیستم تعلیم و تربیت از قطارشایسته سالاری پیدا گردیدند و جای خود را به اصطلاح مدیران نالایقی دادند که جز چاپلوسی برای مدیران سطح بالا و رجزخوانی برای زیردستان خود اقدامی نکردند/ مدیری که با رانت منصوب شود در واقعیت دغدغه حامیان سیاسی خود را دارد نه تربیت دانش آموزان را....

ارتباط فعالیت در ستادهای انتخاباتی و تصاحب مدیریت در آموزش و پرورش

تغییرات در بدنه و سطوح مدیریتی آموزش و پرورش باید برای افزایش بازدهی و بهره وری نیروها، استفاده از امکانات و بر اساس نظام شایسته سالاری و پتانسیل فنی ،مهارتی و روابط انسانی همکاران باشد.

در همین راستا خصوصیات مدیران از دیدگاه امام علی (ع) در چند بخش قابل ذکراست :

1- خصوصیات و معیارهای تخصصی مانند دانش ،کفایت ،حسن تدبیر و.....

2- خصوصیات و معیارهای ارزشی مانند ، تواضع و فروتنی 

3- خصوصیات و معیارهای مکتبی مانند تقوا، توانایی در کنترل نفس  حق گرایی
اما آیا در آموزش و پرورش اکنون این شیوه انتصابات به ویژه در سطوح مدیریتی میانی و بالادستی در جریان است؟
آموزش و پرورش از دیر باز خاستگاه سیاسیون بسیاری بوده است و بسیاری از سیاست مداران یا در آموزش و پرورش خدمت کرده اند یا مشاورین آنها از فرهنگیان بوده اند، البته این در جای خود موجب ارتقای سیاسی جامعه می شود اما اگر از مرز اعتدال عبور کرده و سیاست زده شود می تواند جامعه را به انحطاط بکشد از این رو انتخاب مدیر در آن از اهمیت دوچندان برخوردار است.
شاهدیم، این نهاد آموزشی و پرورشی که می بایست معطوف به تربیت نیروهای متخصص و متعهد و آینده ساز کشور باشد خود نیز در تلاطم سیاسی کاری های فروانی دست و پنجه نرم می کند .
متاسفانه در سال های اخیرانتصاب مدیران درسطوح مختلف شهرستان و مدارس نیز بدون توجه به تخصص، تجربیات مدیریتی درهمان سطح و حتی مشارکت مدیران و معلمان همان شهرستان صورت می گیرد و تنها امتیازی که در این عزل و نصب ها مدنظر قرار می گیرد، وابستگی های سیاسی و یا توصیه مسئولان ذی نفوذ و نمایندگان و روابط فامیلی است که بعضا نارضایتی هایی را نیز در پی داشته است و بدتراز آن انتصاباتی که در سطح مناطق و شهرستان ها و در فاصله نزدیک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و صرفا به منظور برنامه ریزی و مدیریت برای انتخابات ها اتفاق افتاده است ؛ در حالی که این تغییرات باید برای افزایش بازدهی و بهره وری نیروها، استفاده از امکانات و... و برای مدت حداقل 4 سال انجام گیرد.

انتصابات برای مدت کوتاه در سطح مدیریت منطقه جز این چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

مگرنه اینست که مدت کوتاه خدمت مدیران جدید آموزش و پرورش موجب کاهش اثر بخشی برنامه ها، اجرای ناقص آن به واسطه نا آشنایی مدیر جدید در این سمت می شود. آیا این خیانت به نظام تعلیم و تربیت نیست؟
مدعای این مطلب به زعم شواهد موجود در برخی ازاستان ها، عزل و نصب های مدیریتی در سال آخر دولت ها است که آن را برنامه ریزی برای «مدیریتِ انتخابات » عنوان می کنند حال آنکه قطعا مدت زمانی حداقل 6 ماه طول می کشد تا مدیران به برنامه های مدیریتی اشرافیت پیدا کنند؛ این درحالی است که آموزش و پرورش به دلیل گستردگی فعالیت ها، پیوسته بودن برنامه ها باید دارای مدیریت پایدار بوده تا اعمال سلیقه ای امورات موجب سردر گمی مدیران، معلمان دانش آموزان و حتی خانواده ها نگردد.
معمولا بعد ازهرانتخاباتی مدیران در آموزش و پرورش از مدیرکل تا مدیران آموزشگاهی تغییر می کنند که این عدم ثبات یکی ازدیگر از آفت های نظام آموزش و پرورش در کنار مشکلات فراوان زیر ساختی است که دراکثر قریب به اتفاق استان های کشور به وقوع پیوسته است .

قطار نغییر مدیران معمولا چندروز ویا چندماه بعداز اتمام انتخابات حرکت می کند و بسته به افکار جناح پیروز در انتخابات ،سهم خواهی قومیتی ، توازن در سطح استان و معمولا افرادی که دارای تحرکات سیاسی موثری هم راستا با اهداف جناح خاص داشتند و یا ازتجربیات سیاسی برخوردار بودند تغییرات شروع می گردد.

هستند کسانی که صرفا به جهت همکاری در ستادهای تبلیغاتی کاندیدای پیروز علیرغم نداشتن شایستگی های مدیریتی در سمت های سیاسی ،فرهنگی ،آموزشی و حتی به صورت مامور از سیستم تعلیم و تربیت در نهادهای مختلف به کارگیری شدند ؛ پس ترازوی اندازه گیری قابلیت ها و توانمندی های اشخاص کجاست و کدام مرجع باید این قابلیت ها را بشناسد؟
امروزه هنر و علم مدیریت از زمره ظریف ترین، دشوارترین و پرثمرترین کارهای آدمی است.

این علم به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع کنونی به شمار می آید.

اهمیت و اثربخشی این دانش بشری تا آن اندازه است که بعضی صاحب نظران، عصر مدیریت و دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و آگاه به اصول و نظریه ها و سبک های مدیریت و واجد مهارت های انسانی، اداراکی و فنی می توان چهره سازمان های اداری،آموزشی بازرگانی و... را دگرگون ساخت و از منابع طبیعی و سرمایه، فن آوری و نیروی انسانی حداکثر بهره را برد.
چه زیبا در احادیث و روایات آمده است :


" من ازفقر امتم نمی ترسم، امابر آنان ازسوء تدبیر،(سوء مدیریت) می ترسم ".پیامبراسلام (ص)
" مملکت با سخاوت فراوانی می یابد و با عدل آبادانی می گردد و با خرد ثبات می پذیرد و با شجاعت نگاهداری می شود و با مدیریت می چرخد." حضرت علی(ع)


چه بسیار مدیران واقعی که صرفا براساس سیاست زدگی مدیران نالایق سیستم تعلیم و تربیت از قطارشایسته سالاری پیدا گردیدند و جای خود را به اصطلاح مدیران نالایقی دادند که جز چاپلوسی برای مدیران سطح بالا و رجزخوانی برای زیردستان خود اقدامی نکردند !
مدیری که با رانت منصوب شود در واقعیت دغدغه حامیان سیاسی خود را دارد نه تربیت دانش آموزان را !
و مدیران جدید، باتوجه به سیاست ها در ابتدای امر سعی می کنند، معاونان را تغییر داده و سپس به تغییر مدیران آموزشگاه ها و دیکته کردن سیاست های سیاسی خود بپردازند و هر کسی را که در برابر سیاست های خود مقاوم ببینند از سر راه بردارند.
لذابا توجه به تاکید فراوان مقام معظم رهبری در دوری از سیاسی کاری و محور قرار گرفتن آموزش و پرورش در کشور ؛ انتظار می رود نگاه سیاسی به بخش های مختلف آموزش و پرورش از بین برود تا با طی سلسله مراتب اداری و بر اساس شایستگی و معیارهای مدیریتی، شاهد ارتقاء کیفیت آموزشی و کسب رضایت معلمان و دانش آموزان باشیم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 11:01 خوانده شده: 2571 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +24 -2 --
حسین حسن زاده 1396/02/23 - 12:00
من خودم حداقل 10 نفر از همکاران را میشناسم که برای تبلیغات روحانی ستاد زدند و الان مدیر کل و .... شده اند - بدون اینکه شایستگی داشته باشند. نتیجه اش هم وضعیت کنونی "آموزش" و پرورش هست.
پاسخ + +24 -1 --
ناشناس 1396/02/23 - 13:41
این آقایان در مناظره هی میکفتند فلانی ما که میدانیم چه تخلفاتی کرده ای اما نمیخواهم بگویم آخه مردان نا حسابی شما مثلا مملکت را اداره نمیکنید نمیخواهید بگوئید چه خلافی .شده است ؟؟پس باید چه کسی بگوید خلافکار کیست تازه میگویند ما اخلاق را رعایت میکنیم و نمیگویم کدام اخلاق را میگویند خدا میداند گرامی از فرهنگیان هم که نگفتند
پاسخ + +18 -1 --
یک معلم 1396/02/23 - 20:11
تقریبا در تمام دولت ها در سطوح پایین تر گاها مدیران بسیار نالایقی وجود داشته که فقط به خاطر سیاسی کاری در پست های حساس اموزش و پرورش گماشته شده و من به شخصه می دیدم مدیری که به خدا قسم تعلیم و تربیت زیر پایشان له می شد و این روند هنوز هم ادامه دارد. نخبه های مومن و متعهد و عالم از هر دو گروه کنار گذاشته می شدند و ان که نباید می امد امور به دست می گرفت . نگذارید موثرین در تعلیم و تربیت صحیح از میدان دور باشند. باید آن ها را با خواهش و التماس هم که شده به میدان اورد و استفاده کرد.
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1396/03/01 - 06:11
تنها راه چاره انتخاب وزیری جوان،کاردان وهوشمند که فقط دغدغه خدمت وکارراداشته باشد وزیری که مدیران کل سیاسی راانتخاب کند وخودش درگیرفعالیت های اقتصادی باشد معلوم است که به فکر همکاران نباشد .
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1396/03/01 - 06:12
دراین چهارسال اخیر انتصابات صورت گرفته دربیشتر استانها خطی وجناحی بوده است وزیرجدید باید تغییراتی دراین ارتباط داشته باشد
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1396/03/01 - 06:13
وزیر سیاسی = مدیرکل سیاسی = رئیس منطقه سیاسی =مدیرمدرسه سیاسی =بهم ریختگی سیستم آموزشی
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1396/03/01 - 06:17
سیاسی ترین آموزش وپرورش درسطح کشورهمین استان سمنان است ؟ازمدیرکل گرفته تا مدیران مناطق وشهرستانها
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1396/03/01 - 06:25
درهمین استان سمنان تاآنجاییکه اطلاع داریم حداقل دونفرازمدیران آموزش وپرورش ودرهمین دولت پست های خارج ازآموزش وپرورش راگفتند وبنوعی به فرمانداری وبخشداری منتقل شدندکه اصلادرحدواندازه این نبودند.
پاسخ + +8 0 --
حسین 1396/03/01 - 06:31
آموزش و پرورش بزرگ‌ترین وزارتخانه در کابینه دولت‌هاست؛ ولی دولت یازدهم نتوانست انتظارات فرهنگیان را برآورده کند و وزیری را انتخاب کردند که با جامعه فرهنگیان غریب است و با این حوزه آشنا نیست.
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1396/03/01 - 13:59
مشکل عمده آموزش وپرورش ما همین سیاسی بازی هاست
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/03/02 - 14:03
سیاست بازی بلای جان آنوزش وپرورش شده است. نمازاول وقت خواندن برای بعضی ازمدیران که تظاهر کنند بسیار مهم تر از پایمال کردن حق وحقوق همکاران شده. مدیر سیاسی درآموزش وپرورش بعضا مرض خودشیفتگی میگیره وبااین مرض هم خودش وهم بقیه را بیچاره میکنه

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور