صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

عبدالله افراسیابی/ همکار گروه صدای معلم

هاشمی ؛ سیاست مداری که از نقد هرگز نمی هراسید

ویژگی های هاشمی رفسنجانی از نگاه یک معلم

بازخوانی و تیپ شناسی افراد به ویژه نخبگان و رجال موثر و لیدرهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به ویژه به لحاظ تجارب ارزنده و ذخائر گران سنگی که در وجود آنان نهفته و یا بر جای مانده، اهمیتی خاص و تعیین در سرنوشت و کیان و مسائل استراتژیک و راهبردی جامعه و کشور دارد.

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمره چنین شخصیت های بزرگ و مطرح و الگو قرار دارد. دکترین و منش و رفتار هاشمی بستر ساز بازآفرینی و بازساز ارزشی و در عین حال فرهنگ نقادی و ارزیابی و چکاچک اندیشه ها و ایده ها و اصول انسانی- الهی دیالوگ معطوف به عقلانیت و رحمانیت و عطوفت و سمحه و سهله و گذشت و خرد و تدبیر و درایت بود.

آن گونه که اخلاق بزرگوارانه و تواضع و انعطاف و معقول و متعارف او که از سینه گشاده و فراخ آن سفر کرده و نیت خیرخواهانه و مرشدانه و هادیانه او بر می خواست در نظر و عمل بسیاری از جوانان و مبارزان و سیاسیون و فرهنگ دوستان موثر واقع گشت و نقش "بالانسر" و تعدیل کننده و وحدت بخش هاشمی، نقل محافل و مجالس بوده و هست.

ادب و عفو و فروتنی او زبانزد خاص و عام می باشد. همین "کاراکتر" این "الیت" محبوب موجبات آگاهی و بصیرت و دوراندیشی و نجات بخش قابل توجهی از مبارزان و زندانیان سیاسی عصر پهلوی و ممانعت از فرار مغزها و نخبگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

او به رغم بسیاری از بی مهری ها و حملات ناجوانمردانه و اتهامات و اکاذیب و جوساری ها و لجن پراکنی ها از ناحیه افراطیون، فریب خوردگان و مغرضان از هر دو جناح سیاسی مطرح کشور و باندها و شبکه های اختاپوسی مقدس مآبان و یا لاقیدهای سیاسی و برخی منتفعان در پوشش ژورنالیستی و سازمانی و گروهی و رفیقان نیمه راه با انگ ها و برچسب هایی نظیر عالی جناب سرخ پوش و یا عالی جناب خاکستری، بسیار مودبانه، خردمندانه و صبورانه با قضایا مواجه می شد.

برخی گوهرناشناسان وطنی و خذف پرستان و شب پره های دون که فاصله وسیع و عمیقی با اصالت دین و فرهنگ و انقلاب و زعامت نظام داشتند و در جمود و و حجد و رویاهای خود به سر می بردند در حالی، هاشمی و سازندگی و زحمات و تلاش ها و آینده نگری و کلان اندیشی او را به محاق می بردند که مردم قدردان و خردمندان و به ویژه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری همواره پشتیبان و حامی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بودند و بسیاری از دانشمندان و سیاسیون و مبارزان و حتی برخی رهبران بزرگ و منصف و آگاه منطقه و جهان او را می ستودند و خرد و اندیشه و دکترین و مدیریت و شایستگی وی را مورد تحسین قرار می دادند.

الیاس سرکیس، سلیمان فرنجیه و نیز بزرگانی از مغرب زمین به هوش سیاسی، نبوغ فرهنگی و طرح ها و برنامه های توام با رشد و توسعه و سازندگی او اذعان داشتند.

در موضوعات مهم و راهبردی منطقه ای و حتی جهانی و در امر انرژی و به خصوص سلاح استراتژیک نفت و اوپک، مردانی چون زکی یمانی و دیگران با او به مشورت پرداخته و از ایشان نظرخواهی می نمودند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی از دیرباز و از اوان جوانی همراه با مردم و نهضت و جنبش مردمی بود و با مغز و نبوغ شایان توجه اقتصادی که داشت توانست بسیاری از طلاب و محرومان جامعه را در همان سال های 40 و 50 صاحب خانه و کاشانه نماید و علاوه بر ایراد سخنرانی ها و تشکیل جلسات مذهبی و تفسیر قرآن و طرح مسائل عقیدتی و اجتماعی و انقلابی و حتی به رشته تحریر در آوردن تفسیر موضوعی قرآن در زندان ستم شاهی و همکاری با فدائیان اسلام و شرکت در رهبری و طراحی و عملیاتی نمودن برنامه های کلان و موثر سیاسی و مبارزاتی علیه ساواک، سیا و منافع شیطانی امپریالیسم آمریکا و به خطر انداختن طرح ها و سناریوهای اسرائیل غاصب و متحدش، شاه و دربار و ساواک، با انقلابیون بزرگ منطقه ای- جهانی رابطه ای صمیمانه و ارگانیک داشت و محرومان و ستمدیدگان و مبارزان فلسطین، لبنان، عراق و آمریکا لاتین از او به عنوان یک حامی و همگام و دلسوز یاد می نمودند.

مرحوم هاشمی در تربیت و کادرسازی مجرب و مفید سیاسی ، اقتصادی ، و امنیتی برای نظام و مشاوره ارزشمند به لیدر انقلاب و نظام و رهبری و تداوم رهبری و ولایت فقیه ید طولایی داشته و نقش به سزایی ایفا نموده است .

حقیقتا ، او یار دیرین و صمیمی و همیشگی امام و رهبر معظم انقلاب و بلکه به منزله ستونی مستحکم و مطمئن برای جمهوری اسلامی مطرح بود .

البته مطالب مطروحه و فوق الذکر نافی این واقعیت نمی باشد که وی به لحاظ نقش کاریزماتیک و به اصطلاح برخی کج اندیشان و یا غیرمنصفان نقش به اصطلاح " شبه پاتریمونال " که به عهده داشت و خود ستودنی برای انقلاب و نظام مطرح بود و در مرکز توجه داخلی ها و جهانیان واقع شده بود و یک ویژگی خاصی هژمونیک داشت از طرفی مورد حسادت و بغض و کینه کوته اندیشان و واپس گرایان و ورشکستگان سیاسی و حزبی و بخش هایی از شبه روشنفکران و یا لائیک ها و حتی خشک مقدسان قرار گرفته و از سوئی به قصد و انگیزه ایجاد شکاف و خلل میان رهبران و بزرگان و حتی طبقه متوسط و زیرین جامعه در کانون سناریوی فتنه انگیزی و تفکیک سازی و  رو در رو قرار دادن انقلابیون از سوی سودجویان و مغرضان منطقه و بین الملل و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم واقع می گشت اما پرواضح است که هاشمی ضمن دفاع از خود در برابر سیاست تخریب و اتهام زنی و از دور خارج کردن بدخواهان و تازه به دوران رسیده ها و یا انقلابیون یک شبه از سویی هوشیاری در مقایب پولیتیک آب داخل لانه مورچه ها ریختن ؛ همواره سعی و اهتمام داشت تا در دام خصم نیفتاده و با تدبیر و درایت و کفایت و تیزبینی و هوشی که از خود بروز می داد مترصد آن بود ضمن خاموش نمودن آتش فتنه و دشمن تراشی بومی و داخلی بیگانگان را نیز در عملیاتی نمودن نقشه های شوم و خطرناک شان ناکام ساز و به گونه ای نباشد که براندازان و جنگ افروزان به این نتیجه برسند که میان هاشمی و انقلاب و رهبری و دوستان ، فاصله ای افتاده است ؟!

در پیام رهبری انقلاب به مناسبت ارتحال هاشمی ، نیز این حقیقت مکتوم مانده که آن مرحوم به رغم دارا بودن نظراتی متفاوت و اختلاف نظر و سلیقه که امری طبیعی و لازمه رشد و توسعه و ترقی و پویایی است هرگز از تعلق خاطرش نسبت به نظام و انقلاب و رهبری کاسته نشد .

به هر حال ، عقلانیت سیاسی ، کلان نگری ، عشق به وطن و درایت و دیانت و انسانیت ایجاب می کند تا انسان ها دست از تخریب ، حسادت ، خودبینی و منفع طلبی به هر عنوان بردارند و به مفاخر ملی ، مذهبی و ذخایر و سمبل های ارزش و میزان و عقل و معنویت و سرمایه های عظیم و جاوید میهن احترام بگذارند و ضمن اداء دین خود و احترام به حقوق دیگران ، جاده صاف کن استکبار و مغرضان و بدخواهان نشوند .

هاشمی نیز همچون سایر انسان ها هرگز خود را معصوم نمی دانست و کارنامه سیاسی ، اقتصادی و عملکرد اجرایی اش قابل نقد و ارزیابی است و از نقد هرگز نمی هراسید .

اگر پیرامون استقراض از بانک جهانی  صندوق بین المللی پول و سیاست تعدیل اقتصادی ، برخی صاحب نظران انتقادات و ایراد هایی را عنوان نموده اند و به اعترافات حتی سران و کارشناسان بانک جهانی و صندوق اشاراتی کرده اند ؛ مع الوصف هرگز نباید به هاشمی و سیاستش به منزله یک جزیره جداگانه دورافتاده نگریست و شرایط زمانی و موقعیت اضطراری پس از جنگ و همچنین نیت خیرخواهانه و خدمات و دلسوزی ها و سیاست سازندگی و اشتغال زایی و هنر مملکت داری و تنش زدایی داخلی – منطقه ای و جهانی را به تاق نسیان سپرد .

ویژگی های هاشمی رفسنجانی از نگاه یک معلم


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 21 دی 1395 ساعت 19:04 خوانده شده: 700 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 -12 --
ناشناس 1395/10/21 - 19:34
مقاله عالی.هیچ مسیولی از"،نقد"،بدش نمی اید.اما؛ساده زیستن واخلاق وصبرومردمی بودن را باید از ایشان نیزبیاموزیم.
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1395/10/22 - 00:51
یادم است مجری تلویزیون زمانی که مرحوم هاشمی رئیس جمهور بودند به ایشان گفتند که بعضی از معلمان به علت کمی حقوق و مشکلات مالی کارهای دیگر از جمله مسافر کشی می کنند ونظر شما در این مورد چیست ؟ فرمودند چه اشکا لی دارد کمک خرجی می شود .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/22 - 21:14
بگیر کسی کسی که الزایمر گرفته ای کمک خرجی مسافر کشی معلم بگیر
پاسخ + +1 0 --
فرهنگ 1395/10/23 - 06:15
تخریب چهره ها انقلاب برای هرانسانی درصدای معلم ،به بنظرم ناراحت کننده است خوشایندودرخورما فرهنگیان نیست.کاری زشتی است.نظرات سازنده علمی بایددرمحفل این صدا باشه نه بدگویی ازانسانها.نظرشما بزرگوارن را نمیدانم اما،نظرمن این است
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/23 - 13:02
با سلام جناب فرهنگ درست می فرمایید تخریب بسیا ر کار ناپسندی است ولی موضوع مقاله آقای افراسیابی اهمیت نقد و همینطور اعتقاد همیشگی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به نقد بود و قصد تخریب نیست . آن مرحوم خدمات بسیا ر زیادی به کشور داشتند . و همینطور برای معلمان وآ .پ کارهایی صورت گرفت که می شد بهتر از آن هم باشد . آن مرحوم در سی و دومین اجلاس سراسری مدیران و رؤ سای آ.پ سخنانی در مورد معلمان و آ . پ داشتند که بسیا ارزشمند است ولی چه زمانی ؟ همین امسال . یعنی موقعی که قدرت اجرایی نداشتند . کاش آن موقع که رئیس جمهور یا رئیس مجلس بودند بیشتر از این صحبتها داشتند که به نظرم تأ ثیر بیشتری در بهبود وضعیت معلمان داشت . در ادامه مطلب بخشی از سخنان آن مرحوم در اجلاسی که بیان شد می آید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/23 - 13:07
ادامه مطلب ---- ( نظام باید به آ. پ بیش از این اهتمام بورزد -- معلمان باید راضی باشند و نشاط داشته باشند تا دانش آموزان نیز با نشاط و شاداب شوند --- نمی توان با معلمان بد برخورد کرد -- خواسته معلمان ناحق نیست --- معلمان سودای قدرت ریاست ندارند و ...... )
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/23 - 15:49
جناب فرهنگ شخصیت عالی مرحوم آیت الله هاشمی بی بدیل و خدمات ایشان به اسلام و انقلاب و نظام و کشور کم نظیر است . ولی اگر به یاد داشته باشید در زمان ریاست جمهوری ایشان نیز مثل همیشه در پرداخت حقوق و مزایا تبعیض و ناعدالتی بود . و جواب آن مرحوم اکثراً بطور خلاصه به این مضمون بود که راه حل اصلی افزایش حقوق معلمان نیست بلکه بهبود وضعیت اقتصادی کشور است تا وضع معلمان نیز خوب شود . و لی خواسته اکثریت معلمان چه زمان ایشان و چه همیشه اجرای عدالت در پرداختها است نه صرفاً افزایش حقوق . به هر حال این درد کهنه تبعیض همبشه با معلمان بوده و بهبود نیافته است . در آخر عرض کنم که احساس و غمی که با فوت آن مرحوم دارم شبیه زمانی است که پدرم فوت کرده بود . روح مرحوم آقای هاشمی شاد و راهش مستدام باد .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور