صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

مصاحبه کننده : حمید علامه

معرفی یک معلّم که انسان تربیت می کند به ویژه انسان کتاب خوان ...

از سابقه ی کارش و کارهای خلّاقانه و متفاوتی که در آموزش و پرورش داشت پرسیدم و از شیوه هایی که دانش آموزان را به کتاب خوانی تشویق می کرد/ آن چه را که آورده ایم و در پی می خوانید، چهل نکته ی مهمّی است که  از گفت و گویی که با این معلّمِ نمونه و متفاوت داشتیم/ برای پرورش انسان ها و دانش آموزانش برنامه های اجرایی و کاربردی دارد. با برخوردهای ریز ، به جا و حساب شده ای که دارد، 10 سال آینده، نتیجه و بازخورد این رفتارش را دانش آموز متوجه می شود/ معلّم نباید فقط معلّم مدرسه باشد، بلکه معلّم ، باید معلّم جامعه باشد ....

معرفی یک معلّم که انسان تربیت می کند به ویژه انسان کتاب خوانو نمونه  آوازه اش را از این و آن بسیار شنیده بودم و خیلی مشتاق دیدارش بودم تا این که  بعد از مدّت ها جست و جو در گوشه ای خلوت یافتمش. چند ساعت لذّتِ هم نشینی با او برایم به تندی گذشت و هنوز چهره ی مهربان، آرام و خندانش را در یاد دارم. از سابقه ی کارش و کارهای خلّاقانه و متفاوتی که در آموزش و پرورش داشت پرسیدم و از شیوه هایی که دانش آموزان را به کتاب خوانی تشویق می کرد. همه را بی ریا و خالصانه برایم گفت.گاهی باهم خندیدیم و گاهی هم اشک از گوشه ی چشمان مان جاری می شد.

خلاصه، آن چه را که آورده ایم و در پی می خوانید، چهل نکته ی مهمّی است که  از گفت و گویی که با این معلّمِ نمونه و متفاوت داشتیم.( به خاطر تعهدی که به ایشان دادم، از آوردن نام شان معذورم.)

برای پرورش انسان ها و دانش آموزانش برنامه های اجرایی و کاربردی دارد. با برخوردهای ریز ، به جا و حساب شده ای که دارد، 10 سال آینده، نتیجه و بازخورد این رفتارش را دانش آموز متوجه می شود.

نوشتن ِشرحِ کارها و رفتارهایی که این معلّمِ گمنام در مدرسه و جامعه انجام می دهد در یک کتاب هم نمی گنجد.اما در این جا به اختصار فقط سرفصل برخی از کارهای هوشمندانه ایکه ایشان انجام می دهند، ذکر می کنیم:

1ـ حدود 5 سال است که سالروز تولد همه ی دانش آموزانش را تبریک می گوید.جویای احوال، درس و زندگی شان است و در صورتی که توان مالی داشته باشد، به آن ها «کتاب» هم هدیه می دهد.

2ـ در سال حداقل 2 بار بازدید گروهی توسط دانش آموزان از کتابخانه ی عمومی شهر دارند.

هر دانش آموزی که عضو کتابخانه باشد، این معلّم 2  نمره به آزمون پایانی اش اضافه می کند.

4ـ در ابتدای سال تحصیلی با همه ی دانش آموزان قرارداد مکتوب امضا می کند.

5ـ هر دانش آموز در هر ماه باید حداقل خلاصه ی یک جلد کتابِ غیر درسی را به کلاس بیاورد و امتیازِ مثبت و پاداش بگیرد.

6ـ در کلاس این معلّم دانش آموز باید حداقل زندگی نامه ی 3 کارآفرین برتر کشور را مطالعه کند و یکی را برای دیگران شرح دهد.

7ـ دانش آموزانِ ایشان باید زندگی 70 ساله ی آینده ی خودشان را در حداقل 12 صفحه بنویسند.

8ـ این معلّم در صورت بیماریِ دانش آموزانش به عیادت شان می رود.

9ـ این معلّم کلاس های درسش را با تلاوت قرآن آغاز می کند.(آیه الکرسی و...) و هر دانش آموزی که آیه الکرسی را از حفظ باشد، 2 نمره به نمره ی مستمر نوبت اول و نوبت دومش افزوده می شود و حتی به هر دانش آموزی که 20 سوره ی قرآن از حفظ باشد، یک نمره ی 20 برای نمره مستمر نوبت اول یا نوبت دوم درج می کند و اگر ترجمه ی فارسی این 20 سوره را هم از حفظ باشند، یک نمره ی بیست دیگر هم کسب می کنند و مبلغ 40 هزار تومان هم پاداش می گیرند.

10ـ ایشان دانش آموزان شان را تیزبین، دقیق، باهوش و با ادب می داند و می بیند و اگر دانش آموزی، تکالیف و نوشتنی ها را به صورت دقیق در دفتر بنویسد مثبت برایش درج می شود و اگر ننویسند؛ نمره ی منفی برایش نمی گذارد.

11ـ در کلاس های درس باوضو است و معتقد است که کلاس و دانش آموز حُرمت دارند.

12ـ همواره در کلاس با دنیایی از عشق و محبّت و روپوش سفید و آراسته ظاهر می شود.

13ـ  هنگام ورود دانش آموزان به کلاسِ اختصاصی اش در مدرسه، جلوی درب می ایستد، دستِ تک تک دانش آموزان را به گرمی می فشارد و به آن ها خوش آمد می گوید و از صمیم قلب احترام می گذارد.

14ـ هنگامی که دانش آموزان می خواهند از کلاس خارج شوند، باز هم جلوی درب کلاس می ایستد و دست به سینه و با احترام از دانش آموزانش خداحافظی می کند.

15ـ در ابتدای هر درس و بالای صفحه ی کتاب، از دانش آموزان می خواهد که یک بیت شعر یا عبارت زیبا بنویسند و در صورت تمایل ، آن را حفظ کنند.( هر چهار عبارت در امتحان کتبی مستمر، یک نمره ی ارفاقی دارد و غیر از 20 نمره ی اصلی ورقه ی آزمون مستمر است.)

مثلاً یکی از شعرهایی که در ابتدای درس ها می نویسند این است:

اگر گویی که بتوانم قدم درنه که بتوانی            اگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی...

 16ـ دانش آموزانی که نمره ی امتحانات داخلی را از 16 کمتر یا 20 می گیرند، به صورت کتبی از ولی شان دعوت به عمل می آورد. یعنی ورقه ی دانش آموز به همراه متن دعوت از ولی با هماهنگی مدیر مدرسه، با پست به درب منزل دانش آموز ارسال می کند.( تشکر کتبی از والدینی که فرزندشان 20 گرفته)

17ـ برای تدریس اش از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود بهره می برد تا کلاسِ درسِ جذاب و متفاوتی داشته باشد.

18ـ حظِّ ادبی در کلاس درس ایشان به خوبی احساس می شود. اگر ساعتی را بیرون کلاس منتظر باشیم، هم صدای تلاوت قرآن را می شنوی و هم شاید موسیقی با کلام و دل نشینی را که گوش را می نوازد.

19ـ ایشان وقتی که تکالیف نوشتنی دانش آموز را بررسی می کند، دفتر دانش آموز را امضا نموده و با درج تاریخ روز، می نویسند: «آفرین!!! متشکرم! » و درج یک برچسب صد یا هزار آفرین.

20ـ بیشتر سعی می کند با رفتارشان به دانش آموز بیاموزد به جای گفتارش. به طور مثال هنگام ورود به کلاس، و در حضور دانش آموزان، اگر آشغال یا زباله ای روی زمین ریخته باشد، بدون اینکه به کسی بگوید، خودش آن زباله را بر می دارد و در سطل زباله می ریزد و می گوید: «برای برداشتن هر زباله ای که ما در شهر می ریزیم، قامت یک رُفتگر باید خم شود تا آن را بردارد.»

21ـ برای ورود دانش آموزان به سِنّ بلوغ و نوجوانی برنامه دارد .

22ـ کتاب های صوتی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و خلاصه ی کتاب ها را از دانش آموزان می خواهد.

23ـ در کلاس هایش چگونه اندیشیدن را به شاگردانش یاد می دهد نه اندیشه ها را.

24ـ ایشان کسی است که دوره ی « پرورش نخبگان جهانی » را برای اولین بار در سال 88 و سال های بعد اجرایی و کاربردی نمود .

25ـ کلاس های درس ایشان کلاس درس نیست، بلکه کلاس «زندگی» است و به گفته ی خودِ این معلّم که می گوید: «معلّم فارسی باید همان معلّم زندگی باشد.»

26ـ تاکنون دو کتاب در زمینه های مختلف نوشته است که یکی را چاپ کرده اند و دیگری را آماده ی چاپ دارد.

27ـ ایشان معلّم نمونه ی کشوردر سال تحصیلی 89-90 بوده است و از دست رئیس جمهور و وزیر آموزش پرورش جایزه دریافت کرده است .

28ـ  هشت طرح تحقیقاتی ارزنده به سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی ارائه داده است .

29ـ چندین مقاله ی علمی و ادبی در مجله های مختلف چاپ نموده است .

30ـ ایشان یک اختراع ثبت شده در اداره ی ثبت مالکیت های صنعتی دارد .

31ـ ایشان اعتقاد دارد که معلّم نباید فقط معلّم مدرسه باشد، بلکه معلّم ، باید معلّم جامعه باشد.

32ـ در نشست کتابخوانان حرفه ای کشور (مهرماه94) ارایه و معرفی کتاب داشته است .

33ـ هر سال در پایان سال تحصیلی، با هماهنگی مدیر مدرسه، یک دوربین فیلم برداری به کلاس ها می برد و از تک تک دانش آموزان می پرسد که در آینده می خواهد که چه شغلی داشته باشند و چرا؟

34ـ دیده بودم زمانی را  که زنگ پایان کلاس ها به صدا در می آید و ایشان با ماشین شان که می خواستند به منزل بروند، چندین دانش آموز را هم با اصرار سوار می کند تا رابطه ی صمیمی تری با آینده سازان جامعه  اسلامی و انسانی داشته باشد.

35ـ ایشان کسی است که اولین مُخترع و مجریِ « کتابِ همه » که در نوشتنِ هر صفحه یِ آن یک نفر نقش دارد، می باشد.

36ـ اولین کسی است که با اجرای « مسابقه ی شجاعت » درس عملی برای تکریم والدین را به دانش آموزان آموخته  و می آموزد .

37ـ ایشان اولین کسی است که با استفاده از «تجسم فضایی» محتوای کتاب های درسی و غیر درسی را در حافظه ی بلندمدّت دانش آموزان ثبت می کند.

38ـ ایشان کسی است که با اجرای پروژه ی « دفتر ترین» ها دانش آموزان را به جمع آوری بهترین ها، زیباترین ها، جالب ترین ها و... تشویق و راهنمایی می کند و با اجرای این پروژهِ، دانش آموز را به مطالعه ی هدف مند و انگیزشی وادار می کند.

39ـ ایشان یکی از مُجریان روش « نبین و از برکُن» برای حفظ کردن فرمول ها، نکات مهم، کوتاه و کلمه هایی که ارزش املایی و معنایی دارند، می باشد.

40ـ ایشان تنها کسی است که ...

با صحبت کردن با ایشان ، دریافتیم که با استفاده از  توانمندی ها و روش های خلاقانه ای که در امر کتاب و کتاب خوانی دارند ، می توانند علاوه بر ساخت و پرورش انسانِ کتاب خوان،به بالاتر بردن سطح آگاهی های جامعه کمک کند. مشروط بر این که ....


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 13:36 خوانده شده: 932 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 0 --
معلم 1395/10/15 - 14:21
ای بابا .....ما از این کارها بزرگ تر ها را داریم انجام می دهیم اما نام ویا ما نیست ما این کارهارا می کنیم ایجاد صندوق امداد وخیریه در کلاس برا ی کمک به دانش اموزان بی بضاعت ...تهیه جایزه های فرهنگی از دستگاه های اداری مثل اب وفاظلاب شرکت گاز واستاندارد وتوزیع ان در میان دانش اموزان برای فرهنگ سازی ......بر نامه بازدید هر وروز از شرکتی اداره ای و....تجلیل از نام دانش اموزان که اسم ایمه اطهار ع دارند .....برنامه حمل کلام اله مجید در اغاز بر نامه تدریس قران ....نشریه ماهانه پیک کلاس ....خبرنگار افتخاری کلاس .....کلاس ها به صورت میزگردی ویا باز اداره میشه ...برنامه عیادات از دانش اموزان بیمار در صورت بیماری ....پرورش گل در داخل کلاس با گل های طبیعی ...صندوق مخصوص ندذر دانش اموزان وووووووبنابراین موضوع بر نامه های ما گمنام می مانه چرا ...ایشان هم مانند ما به صورت طبیعی برنامه ها را در کلاس اجرا کرده وکار جدیدی این برنامه ها نیست
پاسخ + 0 0 --
افتخاری هریس 1395/10/15 - 14:54
......اری به جد بیشتر از این معلم ها ما در جامعه داریم که گمنام هستند من همکاری را می شناسم که به خدا نصف حقوق خود را مصروف امورات خیر ونیک وووومی کند ونمی خواهد هم که نام خودش مطرح گردد باید روحیه این نوع مشارکت پذیری های عاطفی وانسانی واخلاقی وبالاتر از تخصص که متاسفانه عده ای ان را به رو می کشند وبرای یک ثانیه کار هم دنبال پول هستند تعهد کاری ما تقویت وعالی تر بشه مهم این است ...مهم ان است که همه دوستان همکار دانش اموزانی را که به عهده انها سپرده اند عضو جگر گوشه خود محسوب کنند این اهم تر هست ولاغیر
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1395/10/15 - 15:06
باسلام بله به نظربنده هم درحال حاضراکثرامعلمین محترم این کارهاوچه بسا بیشرازاینهاروانجام میدهدولی متاسفانه آشنایی نداردکه مطرحش کندویاخودش برای دل خود فعالیت میکند درنتیجه گمنام می ماند
پاسخ + +8 0 --
وحید 1395/10/15 - 15:42
با عرض سلام, بعد از سپاسگزاری از این معلم عزیز و معلمان واقعی, بنده با توجه به سابقه ی 30 ساله و تجاربم از انتخاب معلم نمونه به این یقین دارم که انتخاب معلمان نمونه به هیچ وجه رویکرد واقعی و اصالت ندارد. بارها شاهد معلمان نمونه ای بودم که همیشه دلم برای دانش آموزانش میسوخت که در مورد معلمشان ( ابتدایی) بدشانس بودند . معیارها و روش انتخاب معلم نمونه کاملا تشریفاتی, فاکتورهای امتیاز آور نا مربوط به شغل, ارزش بیشتر به ظواهر و نما ی کار. سبب گمنامی معلمانی شده است که در سخت ترین شرایط, بهترین کار را ارائه میدهند. چنین معلمانی به هیچوجه خود و کارشان را به این اندازه کوچک نمیشمارند, تا خودشان را به عنوان معلم نمونه به اداره متبوعشان معرفی کنند. وزارت محبوب برای انتخاب نه ! بلکه کشف معلم نمونه باید راه و روشی مناسب بیابد تا همه هم بتوانند از علوم و تجارب بکر معلمان واقعی استفاده کرده و هم شناخته شوند .معلمانی هستند که کارهای بسیار خلاقانه تر و بزرگتر از این معلم محترم انجام میدهند اما بی ادعا و بی چمشداشت !
پاسخ + 0 0 --
معلم نمونه پیشمان 1395/10/15 - 16:27
به نظر من معلمی که با سند سازی و دنبا ل درج مقاله ها در روز نامه ها ویا جمع کردن مجموع کاغذ ها در طول سال به جای تدریس در کلاس می کند با معلمی که بدون چشمداشت در منزل مشغول تهیه ورقه استاندارد امتحان برای دانش اموز ویا اصلاح اوراق دانش اموزان ویا فعالیت های روز بعد کلاس خودرا تاز جمله تهیه طرح درس مناسب ویا پاور پوینت و....می کند 100درصد فرق دارد نتیجه گرفته می شود که اگر دنبال کشف معلمان نمونه واقعی بشویم به جای سرجمع کردن کاغذ ها به کیفیت های درسی دانش اموزان بها داده ومعلمان گمنام که خود را وقف سر پا به دانش اموزان در نقطه های کور وخاموش می کنند باشیم وبه انها بها دهیم ....کسی که زیبایی اندیشه دارد به هیچ وجه ظاهر های زیبایی را به نمایش نمی گذارد ....
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1395/10/15 - 23:21
تهیه و آماده کردن سوال استاندارد وظیفه تمام معلمان است و مسلما همه این کارها را انجام میدهند. معلم نمونه ذکسی است که در کنار تدریس و طرح سوال و ..... کارهای جانبی هم برای افزایش معلومات خود و دانش اموزانش انجام دهد. همیشه هم بحث کاغذباری و مستندسازی درمیان نیست. معلمی که با عشق مقاله می نویسد و چاپ میکند حتما معلمی متفاوت با معلمی است که تنها وظیفۀ معلمی اش را انجام میدهد و سطح معلومات و توانمندیهای بالاتری دارد.
پاسخ + +4 -2 --
افتخاری هریس 1395/10/15 - 16:34
....اری جمله وزینی را مطرح فرموده اید .....کسی که زیبایی اندیشه دارد به هیچ وجه ظاهر های زیبایی خود را به نمایش نخواهد گذاشت .......کاغذ های رنگانک در انتخاب معلم نمونه به عنوان اسناد با یک شاقه مچالی از بین می رود اما مغزهای پخته واکمال توسط مربیان گمنام وسخت کوش ومتعهد به هیچ وجه پوشالی نخواهد بود درود بر انسان هایی که سوختند وساختند ورفتند وسلام بر انهایی که راه سوختن وروش روشن کردن مشعل خدمت بی منت برلوح های سفید را همچنان در ریل قطار مقدس اموزش وپرورش بدون چشمداشتی به سر منزل نهایی می پیمایند اجرانها با خدا وخدا رفیق همیشه راه این عزیزان باد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/16 - 12:17
پاسخ دبیر کار مملمی ان قدر ظریف ودر عین حال نحیف هست که اگر کسی واقعا معلم باشد در هر هفته یک بار می تواند به مو هایش شانه بزند بماند نوشتن مقالات وچاپ انها ویرایش انها ومنتظر جوب انها وووووکه در این حال پل در روی اب معلق می ماند پس به جای کاغذ بازی باید خود را فدای کارها کرد نه ................ببر کاغذی شد ..........اری ببر کاغذی
پاسخ + +7 0 --
علی پور 1395/10/15 - 22:37
با سلام در کشوری که بیشترین ذخائر طبیعی جهان را دارد و ثروتمندترین کشور جهان است علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی باید آن قدر به آموزش وپرورش اهمیت بدهند و باید آنچنان امکانات علمی آزمایشگاه ی و کارگاههای صنعتی در مدارس ایجاد کنند که دانش آموزان علم و فن کار و پیش زمینه پیشرفت سریع کشور را فراهم کنند تا ما منابع طبیعی خود را به مفت به کشورهای بیگانه نفروشیم اکثر معلمان نمونه هستند ولی باید کسانی نمونه باشند که بتوانند این قشر نمونه را به اوج سر افرازی در جامعه برسانند و مو قطعیت اجتماعی از دست رفته آنها را به آنه باز گردانند ما همه می دانیم معلمان نمونه به چه صورت انتخاب یا انتصابی می شوند..... با تشکر
پاسخ + +7 0 --
همکار 1395/10/16 - 14:49
ما در منطقه خودمان هریس از توابع تبریز یک همکاری داشتیم که ان چنا ن در دو سال خود را به چشم اداره نشان داد ویک وبلاک درسی ایجاد کرد شد پدیده وریس اداره اسم او را پدیده گذاشت وقتی ریس او را به عنوان مدیر شهری کرد این پدیده همه چیزها را ول کرد وشد عین معلم های زمان قدیما ...گاها ظاهر سازی های قضیه ها به خاطر ترقی وسوزه هایی هستند که افراد راحت با ان به مقصد ها می رسند هرکسی می خواهد ریس ومدیر بشود باید مقدمه چینی هم بکنه یارو گاوی داشت در مراسم افتتاح بخشداری یکی از شهرها ان را ذبح وقربانی کرد وشد بخشدار ....یارو صدایی زیبایی داشت سرود قشنگی در مراسم استقبال از یک وزیر کرد شد مشاور وزیر ...یارو پول بیشتری داشت مبلغی کمک به یک فقیر کرد شد خیر ...یارو کلاس داری قشنگی داشت معلم بود درس خوبی داد وبه هیچ کسی هم نشان نداد 30سال خدمت کرد وشد بازنشسته معلم ....
پاسخ + 0 0 --
وحید 1395/10/16 - 19:17
دوست عزیز, متاسفانه, همان است که فرمودید و شاید بدتر از این! اسکلت ملاک و معیارهای تعیین صلاحیت افراد در همه ی سازمانها یکسان است, و به همین خاطر هیچ تغییری بنیادی و اساسی اتفاق نمیوفته, درست مثل صنعت خودرو ,تفاوت پراید 20 سال قبل با پراید نو, حتی پراید تمیز 20 سال قبل رو ترجیح می دیم. آ. پ هم نمونه ای مثل همین است ولی با تلفات به مراتب بسیارتر از تصادفات پراید و بدتر از همه غیر قابل جبرانی داشته, دارد و خواهد داشت. معلمان نیز در این سیستم معیوب, تاثیر گذار اصلی هستند .حال دو راه دارند, سهیم در تلفات, یا ( در حد توان) مانع از افزایش تلفات !
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/10/16 - 21:24
گاها همکاران در حاشیه کار می کنند درست 15سال پیش من در یکی از روستا ها مشغول درس دادن برای کودکان ابتدایی بودم وبا توجه به اینکه ان روستا مدرسه نداشت با مشارکت اهالی خواستم مدرسه ای را احداث کنم دقیقا یادم هست ریس اموزش وپرورش ان زمان به روستا امد ووقتی دید که من با اجر وماسه کار می کنم ان اجر وماسه و...را از دست من گرفت وگفت همکار عزیز ما شما به شما حکم درس ومشق این بچه ها را صادر کرده ایم نه ساختن مدرسه بگذار دیگران که در فکر این کارها هستند به راحتی این کار را بکنند وتو فقط وفقط به درس فکر کن .....حالا هم باید همین کارباید باشه همکارانی که وقت خود را در مسایل حاشیه ای از جمله روز نامه نگاری وخبر نگاری وتهیه کاغذ های هولوگرام دار ولوح های سپاس ووووسرگرم کنند به اصل موضوع که تدریس طبق بودجه بندی کتاب ها است اقدام کنند در ضمن به حد کافی کمک های اموزشی از سی دی گرفته تا وسایل از مایشگاهی وکمک درسی خود وزارت به مدارس گسیل می کند ونیاز با بازی با وسایل قمبله وسلمبه برای ساختن کمک های اموزشی نیست از زمان های گذشته چند دهه گذشته است .....
پاسخ + +5 0 --
معلم 1395/10/17 - 10:29
برخی فعالیت های این معلم به دانش آموزان استرس وارد می کند . از طرف دیگر در کلاسش ، همه چیز بر اساس نمره است که درست نیست . برخی کارهای ایشان از دید من معلم بجا و خوب است . در کل اینکه یک نفر را به عنوان نمونه معرفی می کنند ، صحیح نیست . همه ی ما اشتباهاتی داریم .
پاسخ + +5 0 --
ارمان 1395/10/17 - 16:23
همه ی معلمان نمونه هستند که با این حقوق ناچیز زندگی می گذرانند و روسای و مسئولان حق انتخاب معلم نمونه را ندارند و باید سپاسگذار همه ی معلمان باشند..... والسلام
پاسخ + 0 0 --
یک دوست 1395/10/19 - 07:46
کاشکی مصاحبه کننده ی محترم مورد شماره ی
36 و 37 را بیشتر توضیح می دادند که منظور این معلم انجام چه کارهایی است؟
36ـ اولین کسی است که با اجرای « مسابقه ی شجاعت » درس عملی برای تکریم والدین را به دانش آموزان آموخته و می آموزد .

37ـ ایشان اولین کسی است که با استفاده از «تجسم فضایی» محتوای کتاب های درسی و غیر درسی را در حافظه ی بلندمدّت دانش آموزان ثبت می کند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور